Sunteți pe pagina 1din 11

SC EURO GLASS 2003 SRL

Cod :EV-COVID
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN
SC EURO GLASS 2003 SRL Ediţia 1/2020
MUNCĂ Revizia 0

EVALUAREA RISCURILOR
DE ÎMBOLNǍVIRE A LUCRĂTORILOR CU COVID-19

Procesul de munca
Orice activitate care se desfăşoară de către lucrători .

3. 1. 2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 Utilaje de lucru;
 Unelte portabile;
 Echipamente de birou
 Mijloace de transport mărfuri şi persoane;
 Mese, rafturi, stelaje;
 Pardoseli, scări, balustrade
 Costum salopeta, halat
 Sapcă, bonetă
 Pelerine impermeabile
 Vesta reflectorizantă
 Ghete de lucru
 Scurta impermeabila
 Trusa prim ajutor
 Ochelari de protecţie / vizieră pentru protecţia feţei
 Manusi de protectie.
SARCINA DE MUNCĂ
 Sa se prezinte la program, apt pentru indeplinirea sarcinilor de munca, odihnit, imbracat corect,
cu echipamentul de protectie adecvat;
 Efectuarea activitaţilor consemnate în fişa postului sau cele solicitate de personalul ierarhic
superior.
 Asigura curaţenia la locul de munca si liberul acces pe caile de circulaţie si la posturile de
munca;
 La terminarea programului de lucru verifica, oprirea funcţionarii echipamentelor,scoaterea lor
de sub tensiune, etc., asigurand sectorul de competenta impotriva producerii incendiilor ori a
altor evenimente.
MEDIUL DE MUNCĂ
Pe durata programului lucrătorul este expus la:
- variatii de temperatura, la deplasari interior-exterior;
- variatii ale intensitatii luminii, la deplasari interior-exterior;
- temperatura ridicata vara, in exterior;
- temperatura scazuta iarna, in exterior ;
- pulberi, gaze, vapori, aerosoli;

Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL


Pag.: 1 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL
- gaze ori vapori inflamabili ori explozivi ( butelii ori condute de gaze,materiale de intretinere si
curatenie etc.)
- iluminat mixt natural si artificial;
- calamităţi naturale (fenomene / temperaturi extreme, seism etc.);
3. 1. 3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. MIJLOACE DE PRODUCŢIE

1. Echipamente de muncă de mari dimensiuni cu suprafeţe de expunere, panouri de control etc. posibil
contaminate cu COVID-19;
2. Unelte de muncă portabile posibil contaminate cu COVID-19;
3. Echipamente de birou posibil contaminate cu COVID-19;
4. Mijloace de transport mărfuri posibil contaminate cu COVID-19;
5. Mijloace de transport persoane posibil contaminate cu COVID-19;
6. Materiale aprovizionate posibil contaminate cu COVID-19;
7. Mese, rafturi, stelaje posibil contaminate cu COVID-19;

B. MEDIUL DE MUNCĂ
► FACTORI DE RISC FIZIC
8. Contact direct cu mânere uşi, balustrade scări posibil contaminate cu COVID-19;
9. Contact direct cu butoane acces, butoane lift posibil contaminate cu COVID-19;
10. Pardoseli şi căi de acces posibil contaminate cu COVID-19;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
11. Contact accidental cu substanţe toxice, corozive - dezinfectanţi;
► FACTORI DE RISC BIOLOGIC
12. Infectare cu viruşi de tip COVID-19 etc. în aer sau prin contact cu persoane, obiecte contaminate;

C. SARCINA DE MUNCĂ

 CONTINUT NECORESPUNZATOR
13. Neluarea măsurilor de flexibilizare a raporturilor de muncă pe timpul închiderii şcolilor şi/ sau în cazul în
care se consideră că prezenţa lucrătorilor la locul de muncă ar putea constitui un risc de îmbolnăvire.
14. Expunerea prelungită a lucrătorului la riscul contaminării cu COVID-19 datorită specificului de lucru în
relaţia cu un număr ridicat de persoane
15. Absenta unor operatii din procedura de executare stabilita pentru realizarea sarcinii de munca în condiţii
de securitate (neasigurarea condiţiilor de igienă personală, de curăţarea suprafeţelor expuse contaminării
cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool, etc. );
16. Executarea / admiterea executarii unor sarcini de munca pentru care nu a fost instruit / echipat
corespunzator etc.;
 SOLICITARE FIZICA
17. Efort dinamic excesiv urmat de oboseală cronică şi expunere accentuată la riscul de contaminare cu
COVID-19;

 SOLICITARE PSIHICA
18. Presiune psihică datorată pericolului de contaminare cu COVID-19;

D. EXECUTANT
► ACŢIUNI GREŞITE
Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL
Pag.: 2 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL
19. Efectuarea unor operatii, comenzi, manevre, etc. in timpul activitatii fara respectarea măsurilor stabilite de autoritatea
medicală pentru prevenirea infectării angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19;
20. Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca – (ex : parasirea locului de munca, consum de bauturi
alcoolice, întâlniri în public a mai mult de 2 persoane etc. ) ;
21. Neinsusirea ori insusirea superficiala a măsurilor stabilite de autoritatea medicală pentru prevenirea infectării
angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19;
22. Expunerea la riscul de contaminare cu COVID-19 a lucrătorilor care fac parte din grupă de risc datorită stării de
sănătate;
23. Prezentarea la locul de munca având simptome specifice contaminării cu COVID-19 şi neanunţarea
administratorului şi medicului de familie.
 COMUNICARI ACCIDENTOGENE
24. Utilizarea unui limbaj alarmist, necorespunzator in relaţia cu colegii, sefii ierarhici privind posibilitatea
contaminării cu COVID-19;
 OMISIUNI
25. Nerespectarea măsurilor igienico-sanitare stabilite de autoritatea medicală pentru prevenirea infectării
angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19
26. Necurăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool, etc.
27. Neutilizarea echipamentului individual de protectie din dotare etc.

Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL


Pag.: 3 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL
UNITATEA: SC EURO
N
GLASS 2003 SRL
DEPARTAMENTUL:
3.1 4 FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ D
Toată unitatea
E
C

EV – COVID
LOCUL DE MUNCĂ: toate A
locurile de muncă
15.05.2020
M

COMPONEN C
FACTORI DE
TA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
RISC
SISTEMULU (descriere, parametri)
IDENTIFICAŢI
I DE MUNCĂ
0 1 2
MIJLOACE FACTORI DE 1. Echipamente de muncă de mari dimensiuni cu suprafeţe de expunere, panouri D
DE RISC de control etc. posibil contaminate cu COVID-19
PRODUCŢIE MECANIC 2. Unelte de muncă portabile posibil contaminate cu COVID-19 D
3. Echipamente de birou posibil contaminate cu COVID-19 D
4. Mijloace de transport mărfuri posibil contaminate cu COVID-19 D
5. Mijloace de transport persoane posibil contaminate cu COVID-19 D
6. Materiale aprovizionate posibil contaminate cu COVID-19 D
7. Mese, rafturi, stelaje posibil contaminate cu COVID-19 D
MEDIUL FACTORI DE 8. Contact direct cu mânere uşi, balustrade scări posibil contaminate cu COVID-19 D
DE MUNCĂ RISC FIZIC 9. Contact direct cu butoane acces, butoane lift posibil contaminate cu COVID-19 D
10. Pardoseli şi căi de acces posibil contaminate cu COVID D
FACTORI DE 11. Contact accidental cu substanţe toxice, corozive - dezinfectanţi; (inhalare, I
RISC CHIMIC contact cu ochii) z
FACTORI DE 12. Infectare cu viruşi de tip COVID-19 etc. în aer sau prin contact cu persoane,
RISC D
BIOLOGIC obiecte contaminate;
SARCINA Continut 13. Neluarea măsurilor de flexibilizare a raporturilor de muncă pe timpul închiderii
DE MUNCĂ necorespunzat I
şcolilor şi/ sau în cazul în care se consideră că prezenţa lucrătorilor la locul de
or z
muncă ar putea constitui un risc de îmbolnăvire.
14. Expunerea prelungită a lucrătorului la riscul contaminării cu COVID-19 datorită
specificului de lucru în relaţia cu un număr ridicat de persoane posibil D
contaminate
15. Absenta unor operatii din procedura de executare stabilita pentru realizarea
sarcinii de munca în condiţii de securitate (neasigurarea condiţiilor de igienă
D
personală, de curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe
bază de clor sau alcool, etc. );
16. Executarea / admiterea executarii unor sarcini de munca pentru care nu a fost I
instruit / echipat corespunzator etc.; z
Suprasolicitare 17. Efort dinamic excesiv urmat de oboseală cronică şi expunere accentuată la
fizicǎ D
riscul de contaminare cu COVID-19;
Surpasolicitare I
18. Presiune psihică datorată pericolului de contaminare cu COVID-19;
psihică z
EXECUTANT Acţiuni greşite 19. Efectuarea unor operatii, comenzi, manevre, etc. in timpul activitatii fara respectarea
măsurilor stabilite de autoritatea medicală pentru prevenirea infectării angajaţilor/ D
lucrătorilor cu virusul COVID-19;
20. Efectuare de activităţi neprevazute prin sarcina de munca – (ex : parasirea locului de
D
munca, consum de bauturi alcoolice, întâlniri în public a mai mult de 2 persoane etc. ) ;
21. Neinsusirea ori insusirea superficiala a măsurilor stabilite de autoritatea medicală pentru
prevenirea infectării angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19; D

22. Expunerea la riscul de contaminare cu COVID-19 a lucrătorilor care fac parte din grupă de D
risc datorită stării de sănătate;
Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL
Pag.: 4 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL
23. Prezentarea la locul de munca având simptome specifice contaminării cu
D
COVID-19 şi neanunţarea administratorului şi medicului de familie.
Omisiuni 24. Nerespectarea măsurilor igienico-sanitare stabilite de autoritatea medicală
D
pentru prevenirea infectării angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19
25. Necurăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor
D
sau alcool, etc.
26. Neutilizarea echipamentului individual de protectie din dotare etc. D
Comunicari 27. Utilizarea unui limbaj alarmist, necorespunzator in relaţia cu colegii, sefii ierarhici I
accidentogene privind posibilitatea contaminării cu COVID-19, având ca rezultat panica z

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL


Pag.: 5 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL
Fig. 1 Nivelurile de risc parţiale pe factori de risc
Nivel global de risc: 3,63

5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F2

FACTORI DE RISC

Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL


Pag.: 6 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL

LEGENDĂ FIGURA Nr. 1.

F 1- Echipamente de muncă de mari dimensiuni cu suprafeţe de expunere, panouri de control etc.


3
posibil contaminate cu COVID-19
F 2- Unelte de muncă portabile posibil contaminate cu COVID-19 3
F 3- Echipamente de birou posibil contaminate cu COVID-19 3
F 4- Mijloace de transport mărfuri posibil contaminate cu COVID-19 4
F 5- Mijloace de transport persoane posibil contaminate cu COVID-19 4
F 6- Materiale aprovizionate posibil contaminate cu COVID-19 3
F 7- Mese, rafturi, stelaje posibil contaminate cu COVID-19 3
F 8- Contact direct cu mânere uşi, balustrade scări posibil contaminate cu COVID-19 4
F 9- Contact direct cu butoane acces, butoane lift posibil contaminate cu COVID-19 4
F 10- Pardoseli şi căi de acces posibil contaminate cu COVID-19 4
F 11- Contact accidental cu substanţe toxice, corozive - dezinfectanţi; 4
F 12- Infectare cu viruşi de tip COVID-19 etc. în aer sau prin contact cu persoane, obiecte contaminate; 4
F 13- Neluarea măsurilor de flexibilizare a raporturilor de muncă pe timpul închiderii şcolilor şi/ sau în
cazul în care se consideră că prezenţa lucrătorilor la locul de muncă ar putea constitui un risc de 2
îmbolnăvire.
F 14- Expunerea prelungită a lucrătorului la riscul contaminării cu COVID-19 datorită specificului de
4
lucru în relaţia cu un număr ridicat de persoane posibil contaminate
F 15- Absenta unor operatii din procedura de executare stabilita pentru realizarea sarcinii de munca în
condiţii de securitate (neasigurarea condiţiilor de igienă personală, de curăţarea suprafeţelor 4
expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool, etc. );
F 16- Executarea / admiterea executarii unor sarcini de munca pentru care nu a fost instruit / echipat
2
corespunzator etc.;
F 17- Efort dinamic excesiv urmat de oboseală cronică şi expunere accentuată la riscul de contaminare
4
cu COVID-19;
F 18- Presiune psihică datorată pericolului de contaminare cu COVID-19; 3
F 19- Efectuarea unor operatii, comenzi, manevre, etc. in timpul activitatii fara respectarea măsurilor stabilite de
4
autoritatea medicală pentru prevenirea infectării angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19;
F 20- Efectuare de activitati neprevazute prin sarcina de munca – (ex : parasirea locului de munca, consum de
4
bauturi alcoolice, întâlniri în public a mai mult de 2 persoane etc. ) ;
F 21- Neinsusirea ori insusirea superficiala a măsurilor stabilite de autoritatea medicală pentru prevenirea infectării
3
angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19;
F 22- Expunerea la riscul de contaminare cu COVID-19 a lucrătorilor care fac parte din grupă de risc datorită stării de
4
sănătate;
F 23- Prezentarea la locul de munca având simptome specifice contaminării cu COVID-19 şi
4
neanunţarea administratorului şi medicului de familie.
F 24- Nerespectarea măsurilor igienico-sanitare stabilite de autoritatea medicală pentru prevenirea
4
infectării angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19
F 25- Necurăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool, etc. 4
F 26- Neutilizarea echipamentului individual de protectie din dotare etc. 3
F 27- Utilizarea unui limbaj alarmist, necorespunzator in relaţia cu colegii, sefii ierarhici privind
3
posibilitatea contaminării cu COVID-19, având ca rezultat panica

3. 1. 5 INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 1

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 1 este egal cu 3,63, valoare ce îl
încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc inacceptabil.

Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL


Pag.: 7 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL

Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 1”, din care se observă că din totalul de 27
factori de risc identificaţi (Fig. 1), 16 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3.
Cei 16 factori de risc ce se situeză în domeniul inacceptabil sunt:
F 4- Mijloace de transport mărfuri posibil contaminate cu COVID-19 4
F 5- Mijloace de transport persoane posibil contaminate cu COVID-19 4
F 8- Contact direct cu mânere uşi, balustrade scări posibil contaminate cu COVID-19 4
F 9- Contact direct cu butoane acces, butoane lift posibil contaminate cu COVID-19 4
F 10- Pardoseli şi căi de acces posibil contaminate cu COVID-19 4
F 11- Contact accidental cu substanţe toxice, corozive - dezinfectanţi; 4
F 12- Infectare cu viruşi de tip COVID-19 etc. în aer sau prin contact cu persoane,
4
obiecte contaminate;
F 14- Expunerea prelungită a lucrătorului la riscul contaminării cu COVID-19 datorită
4
specificului de lucru în relaţia cu un număr ridicat de persoane posibil contaminate
F 15- Absenta unor operatii din procedura de executare stabilita pentru realizarea
sarcinii de munca în condiţii de securitate (neasigurarea condiţiilor de igienă
4
personală, de curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe
bază de clor sau alcool, etc. );
F 17- Efort dinamic excesiv urmat de oboseală cronică şi expunere accentuată la riscul
4
de contaminare cu COVID-19;
F 19- Efectuarea unor operatii, comenzi, manevre, etc. in timpul activitatii fara
respectarea măsurilor stabilite de autoritatea medicală pentru prevenirea infectării 4
angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19;
F 20- Efectuare de activitati neprevazute prin sarcina de munca – (ex : parasirea locului
de munca, consum de bauturi alcoolice, întâlniri în public a mai mult de 2 4
persoane etc. ) ;
F 22- Prezentarea la locul de munca având simptome specifice contaminării cu COVID-
4
19 şi neanunţarea administratorului şi medicului de familie.
F 24- Nerespectarea măsurilor igienico-sanitare stabilite de autoritatea medicală pentru
4
prevenirea infectării angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19
F 25- Necurăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor
4
sau alcool, etc.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 16 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează (vezi Fig.2):
 25,93%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 18,52%, factori proprii mediului de muncă;
 22,22%, factori proprii sarcinii de muncă;
 33,33%, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 81,5% dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES).

Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL


Pag.: 8 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL
Trebuie menţionat că este posibil ca nu toate pericolele prezente la postul de lucru să fie
identificate în cadrul acestei activităţi, din simplul motiv că nici o listă de verificare nu poate fi completă şi
nu poate acoperi toate aspectele. Pentru aceasta, este importantă repetarea şi revizuirea periodică a
identificării pericolelor specifice, precum şi la schimbarea locului de muncă sau la apariţia unor riscuri noi
datorate achiziţionării de utilaje sau echipamente tehnice.

Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL


Pag.: 9 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL

3. 1. 6 FIŞA DE MĂSURI PROPUSE

Nivel MĂSURI PROPUSE


Nr. Crt FACTOR DE RISC de risc
Nominalizarea măsurii Cine răspunde Termen
0 1 2 3 4 5
Măsuri igienico-sanitare:
 Spălaţi-vă mâinile de multe ori câte cel puţin 20 secunde; Executant Permanent
 Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute;
 Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile;
 Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi;
 Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie
medicul;
F4, F5 , F8, F9,
 Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de alcool;
F10, F12, F14,
 Utilizaţi masca de protecţie
F15, F17, F19,  Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din zonele in carantina de cel puţin 14
F22, F24, F25 zile;
1. Expunerea la 4
Măsuri organizatorice:
contactul cu  Curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool;
persoane, medii Conducător loc Periodic
Curăţarea mânere uşi, balustrade scări expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de de muncă
sau obiecte clor sau alcool;
contaminate
 Asigurarea cu dezinfectaţi, apă la robinet şi săpun la locul de muncă;
 Asigurarea cu EIP (mască de gură, mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi contaminării; Conducerea
 Instruirea lucrătorilor expuşi privind deschiderea uşilor cu cotul şi evitarea sprijinirii de unității
balustrade;
 Instruirea periodică a lucrătorilor privind pericolul de contaminare cu COVID-19
 Asigurarea izolării la locul de muncă sau la domiciliu a lucrătorilor care fac parte din grupă
de risc datorită stării de sănătate;
Măsuri igienico-sanitare:
 Spălaţi-vă mâinile cu multa apa; Executant Permanent
F11- Contact  Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile;
accidental cu  Utilizati manusi de protectie (manusilor latex)
2. substanţe toxice, 4 Măsuri organizatorice:
corozive –  Aplicarea masurilor stabilite de producator; Conducător loc
dezinfectanţi  Asigurarea cu EIP (mască de gură, mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi; de muncă Periodic
 Instruirea lucrătorilor expuşi privind pericolul inhalarii sau ingerarii acestor substante; Conducerea
unității
3. F20- Efectuare de 4 Măsuri igienico-sanitare:
Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL
Pag.: 10 din 11
SC EURO GLASS 2003 SRL

 Spălaţi-vă mâinile de multe ori câte cel puţin 20 secunde; Executant Permanent
activităţi  Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute;
neprevazute prin  Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile;
sarcina de munca  Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi;
– (ex : parasirea  Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din zonele in carantina de cel puţin 14
locului de munca, zile;
consum de bauturi Măsuri organizatorice: Conducător loc
alcoolice, întâlniri  Curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; de muncă
în public a mai Periodic
 Asigurarea cu dezinfectaţi, apă la robinet şi săpun la locul de muncă;
mult de 2 Conducerea
 Asigurarea cu EIP (mască de gură, mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi contaminării;
persoane etc.) unității
 Instruirea lucrătorilor privind riscul nerespectării măsurilor stabilite de autoritatea medicală;
 Instruirea lucrătorilor privind pericolul de contaminare cu COVID-19

Serviciul extern de prevenire şi protecţie SC RAISA STYLE SRL


Pag.: 11 din 11

S-ar putea să vă placă și