Sunteți pe pagina 1din 3

NUME ȘI PRENUME: __________________________ DATA: _______________

EVALUARE

Citeşte cu atenţie textul, apoi rezolvă!

,,Domnul Scott mergea deseori să călărească prin pădure, iar Colţ-Alb, lupul
pe care îl domesticise, îl însoţea întotdeauna.
Într-o dimineaţă, calul se sperie de un iepure care-i ieşi pe neaşteptate în faţă
şi se trase în spate. Se dezechilibră şi căzu, aruncându-l din şa pe domnul Scott.
Sărmanul gemu de durere şi nu putu să se mai mişte. Colţ-Alb a încercat să-l ajute
să se ridice, dar bărbatul reuşi doar să şoptească:
-Du-te acasă şi adu pe cineva să mă ajute!
Colţ-Alb ţâşni ca o săgeată spre casa stăpânului său.
O găsi pe doamna Scott la bucătărie. Se opri în faţa ei, se uită la ea, apoi la
pădure. Deodată, femeia îşi dădu seama că se întâmplase ceva rău.
-Unde e stăpânul tău? strigă ea.
Lupul începu să urle, apoi se întoarse şi o luă la goană în direcţia copacilor.
Doamna Scott îi chemă pe servitori şi cu toţii îl urmară pe lupul cel credincios.”

(Colţ Alb, după Jack London)

1. Completează:
a) Titlul textului este……………………………..
b) Autorul textului este………………………….
c) Textul conţine ………………..alineate.
2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
 Colt-Alb a găsit-o pe doamna Scott:
a) în grădină
b) la bucătărie
c) la marginea pădurii
 Domnul Scott a căzut de pe cal:
a) dimineaţa
b) seara
c) la prânz
 Calul s-a speriat de:
a) un câine
b) un iepure
c) un mistreţ
3. Răspunde la următoarele întrebări:
a) Unde mergea deseori domnul Scott să călărească?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) Cine era Colţ-Alb?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
c) Pe cine a chemat doamna Scott în ajutor?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Transcrie enunţul la sfârşitul căruia s-au folosit ,,:”.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru:
 mergea-_____________
 întotdeauna-_________________________
 în faţă-________________
6. Completează enunţurile cu: ,,într-o”, ,,s-a”, ,,sa”.
…………………dimineaţă, domnul Scott a căzut de pe cal. Calul
……speriat de un iepure. Colţ-Alb ……dus să o anunţe pe doamna Scott.
……oprit în faţa ……, ……uitat la ea, apoi la pădure. Doamna Scott a
înţeles ce ……întâmplat.
7. Aşază în ordine alfabetică cuvintele enunțul subliniat în text.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________ _____________________________________________________
8. Ordonează enunţurile următoare, potrivit întâmplărilor din text,
numerotându-le în casete.

Doamna Scott, însoţită de servitori, a plecat spre pădure.

Domnul Scott se plimba prin pădure însoţit de Colţ-Alb.

Într-o dimineaţă , a căzut de pe cal.

Din comportamentul lui Colţ-Alb, femeia a înţeles ce s-a întâmplat.

9. Desenează, la alegere, unul dintre personajele prezentate în acest text.