Sunteți pe pagina 1din 1

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE

OCTOMBRIE 2018

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)
Citește, cu atenție, următorul text:
Salcâmii grei de ploaie se scutură pe drum.
Pe sârme scânteiază șiraguri de mărgele,
Și nori, târând pe zare fantastice perdele,
Îmbracă depărtarea în mantie de fum.

Pe garduri ostenite, pe umede stradele,


Lumina mohorâtă se-ntunecă…Și-acum,
Ca într-o stampă veche dintr-un uitat album,
Apusul, dând în lături obloanele lui grele,

Un ochi diform și roșu aruncă peste lume


Privirea-i speriată ca de pe alt tărâm,
Aruncă zilei moarte înfiorări postume

Și poleind noroiul din gropi, pe caldarâm,


Cu cea din urmă rază s-anină parcă-anume
De cea din urmă frunză ce tremură-n salcâm.

(Otilia Cazimir, Amurg)


A.Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1.Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: fantastice,
uitat. (4p)
2.Transcrie două neologisme din strofa a treia. (4 p)
3. Transcrie două grupuri diferite de sunete din secvența: Și poleind noroiul din gropi. (4p)
4.Menționează rolul virgulei din versul: Pe garduri ostenite, pe umede stradele. (4p)
5. Menționează două trăsături ale genului liric, prezente în textul citat. (4p)
6.Explică, în 30-50 de cuvinte, titlul poeziei citate. (4p)

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la


specia pastel a poeziei Amurg, de Otilia Cazimir. (16p)
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi patru trăsături ale pastelului;
- să prezinți detaliat două dintre aceste trăsături, cu ajutorul exemplelor extrase din
text;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.