Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNTREBĂRI CURS 3

1. Care sunt metodele și instrumentele clasice folosite în managementul calității?

a. Histograma
b. Diagrama cauză-efect (Schelet de peste, Ishikawa)
c. Diagrama Pareto
d. Diagrama de corelare
e. Graficul de control
f. Stratificarea datelor
g. Brainstorming

2. Ce este diagrama ISHIKAWA?


Este un instrument de analiză care ajută la identificarea, ordonarea şi afişarea posibilelor cauze
ale unei probleme specifice sau ale unei caracteristici de calitate.
Are forma de cauza-efect.
3. Ce evidențiază diagrama de corelație?
Evidenţiază grafic existenţa sau inexistenţa relaţiilor potenţiale dintre două categorii de date
În cazul managementului calităţii, datele se pot referi, de exemplu, la numărul reclamaţiilor şi
numărul produselor remediate.
4. Cum se realizează construirea diagramei de relații?
Construirea diagramei se face în cadrul următoarelor etape:
 descrierea şi formalizarea problemei;
 identificarea cauzelor care au generat problema şi stabilirea legăturilor principale de tip cauză
– efect;
 evidenţierea legăturilor, de acelaşi tip, în cadrul fiecărui cuplu cauză – efect identificat şi
stabilirea unor asemenea legături şi pentru nivelurile următoare de detaliere;
 identificarea circuitelor cauză - efect care au generat problema analizată. Cauzele sunt legate
prin săgeţi de ordine cu care se obţin legăturile de tip cauză efect.
5. În ce constă diagrama PERT?
Diagrama săgeată, utilizată şi în metodele PERT şi ADC, permite planificarea desfăşurării în timp
a unei acţiuni, a unui proiect şi stabilirea drumului critic. Activităţile de implementare a
sistemului de calitate într-o organizaţie pot fi planificate şi optimizate cu ajutorul acestei
diagrame.
6. Diagrama procesului de decizie în ce constă?
Este folosită pentru stabilirea şi vizualizarea etapelor unei acţiuni, din momentul declanşării şi
până la atingerea obiectivului. Programarea poate fi optimistă, în sensul că se ajunge la
obiectivul dorit fără apariţia unor factori perturbatori, şi pesimistă când nu se ajunge în mod
direct la obiectivul dorit. Diagrama a fost aplicată prima dată de profesorul Jiro Kondo pentru
prognozarea evoluţiei Universităţii din Tokio. În practica organizaţiilor, diagrama se aplică la
îmbunătăţirea planurilor de calitate, aflate în fază de proiect. Prin simularea desfăşurării
activităţilor prevăzute, se fac propunerile de îmbunătăţire, astfel că, o dată aplicate, să se ajungă
la obiectivul stabilit eliminând posibilitatea apariţiei unor evenimente perturbatoare.
7. Care sunt instrumentele moderne folosite în managementul calitatii?
a. Diagrama de relaţii
b. Diagrama matriceală
c. Diagrama afinităţilor
d. Diagrama în arbore
e. Diagrama săgeată (PERT)
f. Diagrama programului procesului de decizie
g. Prezentarea în tabel
h. Metode bazate pe serii de timp
8. Pentru ce folosim diagrama matriceală?
În practica managementului calităţii, diagrama matriceală este folosită pentru actualizarea,
vizualizarea şi analiza relaţiilor dintre doi factori diferiţi. Prin actualizarea relaţiilor dintre factori
se pot stabili şi priorităţile în selectarea principalilor factori ce vor fi analizaţi
9. Diagrama afinităților ce scop are și la ce întrebare răspunde ea?
Cunoscută şi sub denumirea “Metoda KJ”, după numele autorului (Kwakita Jiro), diagrama
afinităţilor este un instrument de bază folosit în analiza şi clarificarea unor probleme complexe
din domeniul calităţii. Diagrama răspunde la întrebări de tipul “Care?, Ce?” şi permite
aprofundarea sensului lingvistic al problemei analizate, prin trecerea de la percepţia individuală
(existentă în conştiinţa individului) la formularea acesteia în grupul de lucru prin abstractizări
succesive, ceea ce va permite şi determinarea cauzelor problemei.
10. Diagrama arbore la ce întrebare răspunde?
Tema se formulează folosind întrebarea “Cum?”

Se foloseşte pentru evidenţierea relaţiilor dintre obiectivele urmărite şi acţiunile ce se


întreprind pentru atingerea acestora.

La conceperea produsului si la final sa vedem daca sunt solutiile optime.