Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar NR.

17/P/2021

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGĂ
JUDECĂTORIA IAȘI
Strada Vasile Conta nr. 28, Iași 700106
Tel: 0232 212 566

ORDONANȚĂ
Anul 2021, luna februarie, ziua 25

Procuror Pavel Răzvan-Cristian, din cadrul Parchetului de pe langă Judecătoria Iași.

Examinând plângerea prealabilă, introdusă de petenta Nistor Alexandra, din


dosarul penal cu numărul de mai sus,

CONSTAT:
Din cuprinsul actului de sesizare rezulta in fapt urmatoare :numita Nistor Alexandra,
CNP29903056298l, cu domiciliul in Str. Străpungere Silvestru, Nr.68, Bl.12, Sc.B, Ap.4 , ar
fi fost victima infractiunii de violenta in familie. In data de 21.02.2021, numitul Nistor
Andrei, fratele victimei, ar fi lovit-o in mod repetat cu palmele si pumnii pe aceasta, in urma
unui conflict verbal spontan.
Petenta a anexat la plangerea prealabila certificatul medico-legal cu nr. 20 din data
de 22.02.2021, din care rezulta necesitatea pentru vindecare a unui numar 20-25 zile de
ingrijiri medicale.
Văzând că actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege și că nu există
vreunul dintre cazurile care impiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale,
prevăzute de art.16, alin. (1) din C.proc.pen,
Petenta a depus plângere prealabilă în termen,

În temeiul art. 305 alin. (1) și (2) din C. proc.pen.,

DISPUN:
Începerea urmăririi penale în cauza cu privire la infracțiunea de loviri sau alte
violențe săvârșită asupra unui membru de familie, prevăzută de art. 193 alin (2), raportat la
art. 199, alin(1) din CP.

PROCUROR,
Pavel Răzvan-Cristian