Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA

candidatului la includerea în Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării

I. Date generale
Nume, prenume Instituția de bază Anul și data Informații de contact
nașterii telefon e-mail
(AAAA.LL.ZZ)

II. Profilul științific


Titlul Titlul Specializarea științifică Numărul Numărul
științific (cu științifico- Specialitatea/special Domenii de interes publicațiilor publicațiilor
indicarea didactic itățile științifice științific științifice științifice
domeniului) (sau de (conform (formulare liberă) incluse în incluse în
cercetare) Nomenclatorului Web of alte baze de
specialităților Science și date
științifice, SCOPUS importante
HG199/2013) în domeniul
de
specializare
1. 1.
2. etc. (după caz) 2. etc. (după caz)

III. Publicații științifice


Lista celor mai relevante 5 publicații științifice la specializarea științifică indicată
1.
2.
3.
4.
5.

Lista publicațiilor științifice din ultimii 5 ani (grupate după tipuri)


1.
2.
3.
4
5. etc.

IV. Proiecte de cercetare-dezvoltare


Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare relevante la care s-a participat în ultimii 5 ani
1
2.
3. etc.

V. Alte rezultate/activități în domeniul cercetării relevante din ultimii 5 ani (la dorința candidatului –
activități de expertiză, de management al cercetării etc.)