Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNTREBĂRI CURS 8

1. Ce reprezintă NIVELUL TEHNIC?


Nivelul tehnic absolut reprezintă un indicator global și exprimă comparația dintre caracteristicile
calitative ale produsului analizat și produsul de referință. Acesta măsoară gradul de îndeplinire a
nevoilor sociale de către produs.
Nivelul tehnic relativ reprezintă un indicator global și exprimă comparația între valorile cerințelor
calitative și cerințe ( compararea cu o țintă virtuală). (PARASURMAN, ZEITHAMI, & V. BERRY,
2015)
2. Ce indicatori se determina cu ajutorul nivelului tehnic?
Pentru calculul nivelului tehnic se determină următorii indicatori:
- nivelul tehnic al calității de conformitate - în această situație produsul de referință este
proiectul produsului respectiv sau prototipul. (Marian, 2006)
- nivelul tehnic al calității medii- în această situație produsul de referință este reprezentat de
valoarea medie a caracteristicilor de calitate ale produselor concurente existente pe piață la un
moment dat.
- nivelul tehnic al calității de vârf prin care produsul analizat se raportează la produsul cel mai
bun din punct de vedere al calității considerat pe piață la un moment dat.

3. De câte tipuri este nivelul tehnic?

Nivelul tehnic este de 2 tipuri

-absolut

-relativ

4. Care sunt pașii de aplicare a metodei Nivelului Tehnic?

Pas 1- Identificarea valorii caracteristicilor fiecărui produs;

Pas 2 – Catalogarea caracteristicilor în submulțimile S1 și S2;

Pas 3 – Determinarea ponderii caracteristicilor comparându-se două câte două;

Pas 4 – Calculul ponderii caracteristicilor

Pas 5 – Calculul nivelului tehnic Absolut

Pas 6 - Calculul nivelului tehnic Relativ