Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Colegiul National „Spiru Haret” Tg-Jiu


Data: 23. III. 2021
Clasa: a-III-a
Propunatoare: Diaconescu Ionuta
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina: Științe ale naturii
Unitatea de invatare: Corpuri- proprietăți
Subiectul: Stări de agregare ( solid, lichid, gaz)
Tipul lecţiei: mixtă

Competente specific:
C1: Identificarea unor caracteristici ale corpurilor ;
C2: Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese ;
C3: Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații;
C4: Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat

Obiective operaționale:
O1: să identifice însușiri ale corpurilor aflate în stare solidă, lichidă, gazoasă;
O2: să realizeze experimente simple sub îndrumarea învăţătorului ;
O3: să analizeze starea de agregare a unor corpuri în urma efectuării unor experimente simple;
O4 : sa prezinte concluzii legate de conținutul abordat;
O5: Sa rezolve corect sarcinile de pe fisa de lucru;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia,observația , experimentul, învăţarea prin descoperire, problematizarea .
Mijloace de învăţământ: caiete, manuale, ghicitori, bilă metalică, gumă de șters,un pahar cu apă, o bucată de cretă, cutie de
plastic, plastilină, ciocan, bidon de plastic, pâlnie, pahar, recipient de sticlă, tăviță de plastic, dop de plută, baloane , sticlă, vas cu apă,
seringă din plastic.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE:

 Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr. 5003/02.12.2014
 Științele naturii – mica enciclopedie pentru elevi- ed. CD Press 2007;
 Stroe. F., Fătu S.- Didactica disciplinei Știinţe ale naturii, ed. Corint, Bucureşti, 2008
 Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă -Manual de Ştiinţe ale naturii,clasa a III-a, Editura Intuitext, 2014
DEMERS DIDACTIC

Momentele Conținut instructiv - educativ STRATEGII DIDACTICE Evaluare


lecției
Metode si Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1.Moment Pregătirea materialelor necesare pentru buna Conversația Frontal Capacitatea de
organizatoric desfășurare a lecției. organizare a
elevilor
2.Verificarea Se verifică tema pentru acasă prin citirea de către un Explicatia Frontal Capacitatea
temei si a elev a acesteia. Conversaţia elevilor de a
cunoștințelor Se verifică noțiunile însușite în lecția precedentă răspunde
anterioare printr-o serie de întrebări: corect la
-Ce sunt corpurile ? întrebări.
-Ce este lungimea ?
-Ce este volumul ?
-Ce este masa ?
Se poartă discuții referitoare la caracateristile corpurilor
fără viață: ocupă un loc in spațiu, sunt create din anumite
materiale, au diverse dimensiuni, culori, forme etc.
3.Captarea Se face prin citirea unor ghicitori: Conversaţia Ghicitori Frontal Capacitatea de
atentiei Nu sunt carte, dar am foi a răspunde la
Pregătite pentru voi ghicitori
Cu linii sau pătrăţele
Să puteţi scrie pe ele.
(caietul)
A lasat-o Dumnezeu
Ca s-o bei și tu și eu.
(apa)
Nu e abur, nu e nor,
Dar la fel e de uşor!
(fumul)
Se poartă o discuție referitoare la cele trei răspunsuri
astfel încît elevii vor identifica insușirile corpurilor aflate
in stare solidă, lichidă, gazoasă .

4.Anunțarea Se anunțătema și obiectivele pe înțelesul elevilor. Explicația Tabla Frontal Capacitatea de


temei si a Astăzi la ora de știinte ale naturii vom învata lucruri noi Caietul receptare a
obiectivelor despre corpuri și anume despre starea în care acestea se unui mesaj oral
găsesc in natură.
Notez data si titlul la tabla iar elevii în caiete. : ,,Stări
de agregare (solid,lichid si gazos)’’.
5.Dirijarea Se observă şi se discută despre materialele aflate pe Conversația Frontal
învățării masa fiecărei grupe explicîndu-le elevilor că vor realiza
mai multe experimente,pe grupe.
Grupa 1 : Starea solida a corpurilor
Materiale necesare: diferite corpuri solide (o bilă Experimentul bilă metalică, Pe grupe Capacitatea de
metalică, o gumă de șters,un pahar cu apă, o bucată de învăţarea prin gumă de demonstra
cretă, cutie de plastic, plastilină, ciocan . descoperire, șters,pahar cu însușirile
Cum procedezi: Problematiza apă, o cretă, corpurilor
1.Pune bila metalică în paharul cu apă; rea cutie de aflate în stare
2.Scoate bila din paharul cu apă și așaz-o în cutia de plastic, solidă, lichidă,
plastic; plastilină, gazoasă
3.Modelează între degete bucata de plastilină; ciocan .
4.Îndoaie guma de șters;
5.Zdrobește o bucată de cretă cu un obiect tare.

Grupa 2 : Starea lichida a corpurilor


Materiale necesare: bidon de plastic, pâlnie, pahar, bidon de
recipient de sticlă, tăviță de plastic, dop de plută. plastic,
Cum procedezi: pâlnie, pahar,
1.Umple bidonul de plastic cu apă, apoi umple recipientul recipient de
din sticlă cu apă din bidon. sticlă, tăviță
2.Varsă apa din recipient în tăvița de plastic, apoi toarnă de plastic,
apa din tăviță în bidonul de plastic. dop de plută
3.Încearcă să introduci dopul de plută în bidonul cu apă.
Grupa 3 : Starea gazoasa a corpurilor
Material necesare: baloane de diferite forme, o sticlă, vas baloane,
cu apă, seringă din plastic. sticlă, vas cu
Cum procedezi: apă, seringă
1.Umflă cele două baloane; din plastic.
2.Introdu sticla cu ,,gura în jos,, într-un vas cu apă;
3.Înclină sticla spre stânga;
4.Trage pistonul seringii din plastic. Acoperă cu un deget
orificiul seringii. Încearcă să împingi pistonul la poziția
inițială, ținând orificiul seringii acoperit cu degetul apăsat.

Fiecare grupă va realiza experimentele cerute , apoi vor Tabla Capacitatea de


completa o fișă cu constatările în urma acestor Caietul a prezenta
experimente și va fi prezentată tuturor de către un concluzii
reprezentant al grupei. legate de
După prezentare se realizează schema lecție la tablă , conținutul
iar elevii o vor transcrie pe caiete. abordat
Se specifică elevilor faptul că sunt corpuri care pot
trece dintr-o stare de agregare în alta, luându-se ca
exemplu apa.

6. Fixarea Elevii vor avea de rezolvat o fișă de lucru ( anexa 1) Munca Fișă de lucru Individual Capacitatea
cunoștințelor 1. La masa de dimineata consum urmatoarele alimente in independentă elevilor de a
stare solida:............................................................ rezolva corect
(paine, lapte, suc, mar, miere, cascaval, salam) fisa de lucru.
2.Enumera 4 corpuri in stare lichida folosite zilnic.
3.Alege varianta corecta:
Aerul şi fumul sunt corpuri solide / gazoase.

8. Încheierea - Se fac aprecieri generale și individuale asupra modului Explicația frontal Capacitatea de
activității de desfășurare a lecției. înțelegere a
-Tema pentru acasă : ex 5,7 pag 10. unui mesaj oral
-Se dau indicații asupra modului de rezolvare a temei.

SCHEMA LECȚIEI

În mediul înconjurător corpurile pot fi: în stare solidă, în stare lichidă și în stare gazoasă.

Corpurile aflate în stare solidă au formă şi volum propriu.


Exemple de corpuri aflate în stare solidă : lemn, mașina, caramida, calculator, lingura, fructe, penar etc.
Corpurile aflate în stare lichidă curg şi iau forma vasului în care sunt puse.
Exemple de corpuri aflate în stare lichidă : apa, suc, lapte, cafea, ceai, compot, miere, ulei, oțet etc.
Corpurile aflate în stare gazoasă nu au formă proprie şi se împrăştie uşor. Unele corpuri gazoase au culoare, altele nu.
Exemple de corpuri aflate în stare gazoasă : aer, nori, fum, ceața, vaporii de apa din ceainic etc.
Se defineşte termenul de stare de agregare: Starea în care se găseste un corp la un moment dat se numește stare de agregare.
Anexa 1

Numele şi prenumele: ........................... Data: .................

Fișa de lucru

1. La masa de dimineată consum urmatoarele alimente în stare solidă:

________________________________________________________________
(pâine, lapte, suc, măr, miere, cașcaval, salam)

2. Enumeră 4 corpuri în stare lichidă folosite zilnic.

________________________________________________________________

3. Alege varianta corecta:

Aerul şi fumul sunt corpuri solide / gazoase.


ANEXA 2

Selectează și grupează (colorând) cuvintele ce au înscrise nume de corpuri în funcție de cele trei stări de agregare, astfel: cu roșu
corpurile aflate în stare solidă; cu albastru corpurile aflate în stare lichidă și cu alb corpurile aflate în stare gazoasă.

CEAI PAHAR

AER LAPTE

TELEVIZOR CEATA

ULEI CREION

NORI OTET

PROSOP FUM
TABLOU CĂRĂMIDĂ

CARTE APA

ABURII DE LA CEAI SUC