Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR

Răspundeți la următoarele întrebări:

1. Precizați ce înțelegeți prin management educațional.


…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Punctaj: 10 puncte
2. Caracterizați componentele managementului educațional.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………….
Punctaj: 10 puncte
3. Arătați care este importanța și structura Proiectului de dezvoltare
instituțională
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Punctaj: 10 puncte
. Vă rugăm să bifați răspunsurile pe care le considerați corespunzătoare la
următoarele întrebări:
4. „Ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se determină
principalele obiective ale instituțiilor de învățământ, mijloacele și resursele
necesare aplicării acestora” reprezintă conținutul funcției de:
a) Funcția de previziune;
b) Funcția de organizare-coordonare;
c) Funcția de administrare;
d) Funcția de motivare;
e) Funcția de control-evaluare;
Punctaj: 5 puncte
5. „Ansamblul proceselor de management prin care se proiectează şi se
armonizează componentele cadrului organizatoric intern necesar realizării
obiectivelor previzionate în instituţia de învățământ şi în domeniul în care
aceasta se încadrează.” reprezintă conținutul funcției de:
f) Funcția de previziune;
g) Funcția de organizare-coordonare;
h) Funcția de administrare;
i) Funcția de motivare;
j) Funcția de control-evaluare;
Punctaj: 5 puncte
6. Programele ca modalitate de concretizare a funcției de previziune se
caracterizează prin:
a) orizont de timp de trei ani;
b) grad mare de detaliere;
c) orizont de timp câteva luni până la o oră;
d) grad mare de generalitate;
Punctaj: 5 puncte

7. PDI-ul reprezintă:
a) O prognoză;
b) Un plan;
c) Un program;

Punctaj: 5 puncte

8. Explicați ce înțelegeți prin management participativ și enumerați avantajele


acestuia.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………
Punctaj: 10 puncte
9. Prezentați formele de implicare ale părinților în procesul decizional.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Punctaj: 5 puncte

10.Enumerați câteva probleme ce pot fi dezbătute în Consiliul Elevilor


…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………

Punctaj: 5 puncte

11. Comentați următorul text:

„Avem nevoie de iubire. Avem o mare nevoie de iubire între oameni. Noi,
profesorii, educatorii suntem fermenții și ființele răspândirii iubirii între oameni.
În educație , mai importantă decât puterea este iubirea , mai importantă decât
pedepsele și recompensele este comunicarea. Ca profesori, este esențial să știm și
să fim convinși de faptul potrivit căruia cu un cuvânt rău și cu o faptă rea și pe
cei buni îi facem răi, după cum cu un cuvânt bun și cu o faptă bună și pe cei răi
îi facem buni. ” (Albu, G., „Grijirile și îngrijorările profesorului”, Editura Paralela 45, 2013,
pp.200)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………….

Punctaj: 20 puncte