Sunteți pe pagina 1din 198

Cuprins

Pag.
CAPITOLUL 1 ELEMENTE DE TEORIA MULTIMILOR
~I TOPOLOGIE................ 5
A. Probleme rezolvate......................... 7
B. Probleme propuse.......................... 30

CAPITOLUL 2 COMPLEMENTE DE TEORIA


~IRURILOR ~I A SERIILOR NUMERICE 43
A. Probleme rezolvate......................... 45
B. Probleme propuse.......................... 72

CAPITOLUL 3 CONVERGENTA SIMPLA.,


CONVERGENTA UNIFORMA
A ~IRURILOR DE FUNCTII.................... 85
3.1. ~iruri de functii..... 87
A. Probleme rezolvate................ 87
B. Probleme propuse.......................... 95
3.2. Serii de functii, Serii de puteri.... 98
A. Probleme rezolvate.. 98
B. Probleme propuse.......................... 106
3.3. Serii Taylor......................................... 108
A. Probleme rezolvate......................... 108
B. Probleme propuse.......................... 116

CAPITOLUL 4 FUNCTII DE MAl MULTE VARIABILE...... 119


4.1. Domenii de deflnitie, Limite.
Continuitate 121
A. Probleme rezolvate......................... 121
B. Probleme propuse.......................... 128
4.2. Derivate partiale. Diferentiabilitatea
functlilor de mai multe variabile.
Derivate de ordin superior. Formula lui
Taylor pentru functii de mai multe
variabile............................................. 131

3
.131
147
.152
152
166
174
178
178
194

.,
ELEMENTE DE TEORIA MUqlMILOR

$1 TOPOLOGIE

Autor: lector.dr. LIANA MANU-IOSIFECU


COMPLEMENTE DE TEO RIA $IRURILOR

$1 SERIILOR NUMERICE
.
Autor: lector.dr. LIANA MANU-IOSIFECU
,.,

CONVERGENTA SIMPLA, CONVERGENTA


UNIFORMA A ~IRURILOR DE FUNCTII'

Autor: lector.dr. SORIN BAZ


FUNCTII DE MAl MULTE VARIABILE

Autor: lector.dr. IFTIMIE BOGDAN