Sunteți pe pagina 1din 2

Test teoretic instrument istoric

Paula Vraciu

 Apăsând clapa do1, ce sunet va suna la un registru de 16´? Dar la registre de 8´, 4´ respectiv
2 2/3´?
Apăsând clapa do1, cu un registru de 16´ va suna do din octava mică, cu registrul de 8´ - do1
(din octava I), registrul de 4´ va suna do2, iar registrul de 2 2/3´ va suna sol2.

 Ce tipuri de tuburi există în orgi?


În orgi există două tipuri de tuburi: labiale (funcționează ca un flaut drept) și cu ancie.

 Ce familii de registre există la tuburile labiale?


Tuburile labiale se împart în trei familii: flauții (mesura cea mai largă), principalii (mensura mai
îngustă) și cordarii (mensura cea mai îngustă).

 Ce este mixtura?
Mixtura conține mai multe tuburi la o singură clapă, este alcătuită din suprapuneri de cvinte și
octave. Nu se folosește singură, rolul ei fiind de a conferi strălucire octavelor grave (prin
adăugarea unei octave superioare) și profunzime, greutate octavelor superioare (prin adăugarea
celor grave).

 Ce înseamnă „organo pleno” sau „plenum”?


Termenul sugerează o sonoritate plină, specifică de orgă, însă nu tutti. Pentru realizarea ei este
nevoie de principali, un fundament și o mixtură.

 Care este diferenţa dintre idealul sonor baroc şi cel romantic?


În tradiția barocă, idealul sonor este caracterizat prin suplețe și economie de registre. Contrastant,
în perioada romantismului târziu de la începutul secolului XX este solicitată o sonoritate masivă,
de tutti, cu toate registrele trase.

 Ce este cutia de suflu?


Cutia de suflu reprezintă camera etanșă, cu aer sub presiune, în care sunt poziționate supapele.
Este localizată deasupra panoului cu axe ce transmit mișcarea către supape.