Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza Locală – 02.02.2013


proba scrisă

Profil:Servicii
Domeniul: Turism şi alimentaţie
Clasa: A XI-A
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL. I. 36 PUNCTE
A.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 16P
1. Hotelurile se pot clasifica după numărul de stele:
a. 3, 2 stele;
b. 3, 2,1 stele;
c. 4,3, 2,1 stele;
d. 5,4, 3, 2, 1 stele;
2. Restaurantul specializat poate fi de următoarele tipuri:
a. clasic, pescăresc, vânătoresc;
b. cramă, dietetic, rotiserie;
c. pescăresc, lacto-vegetarian, dietetic;
d. pescăresc, vânătoresc, cu program artistic.
3. Unul dintre obiectivele economice ale activității de marketing îl reprezintă:
a. Gradul de cunoaștere al produselor întreprinderii;
b. Gradul de satisfacție al clientului;
c. Reducerea riscului;
d. Fidelizarea clienților.
4. Termenul ‘marketing’ este de origine :
a. românească, b. rusească, c.anglo-saxonă, d. scandinavă
5. Prin maximizarea consumului se inţelege:
a.evaluarea nivelului de satisfacţie pe care o produce bunul sau serviciul,
b. stimularea la maxim a consumului,
c.diversificarea calităţii şi a vieţii,
d. disponibilitatea produsului.
6. Un obiectiv enumerat mai jos nu este al comunicării :
a.inţelegerea greşită a mesajului,
b.receptarea corectă a mesajului,
c.acceptarea mesajului,
d.provocarea unei reactii.
7. Farfuria suport are rolul :
a. Marcheaza locul;
b. Inlocuieste farfuria mijlocie;
c. Se foloseste la montarea deserturilor;
d. Prezentarea unor preparate lichide.
8. Moltonul are rolul :
a.de amortizare a zgomotului si de alunecare a fetei de masa;
b. de amortizare a zgomotului si de alunecare a napronului;
c. de amortizare a zgomotului si de alunecare a paharelor si farfuriilor;
d.de décor.

B. Completaţi spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 10P


1.Restaurantul ................................. oferă în principal un sortiment variat de preparate din peşte.
2.Restaurantul vânătoresc este o unitate gastronomică specializată în ........................ şi servirea
preparatelor culinare din .......................
3................................. este o unitate specilaizată în oferirea preparatelor realizate la rotisor.
4.............................. are un orar de noapte şi oferă un program variat de divertisment.
5.Preparatele oferite de resturantul ........................ sunt pregătite la îndrumarea unui medic dietetician.

C. Transcrieti pe foaia de concurs litera corespunzatoare fiecarui enunt ( a, b, c, d) si notati in


dreptul ei litera A daca apreciati ca enuntul este adevarat sau litera F daca apreciati ca enuntul este
fals: 10P
a. Obiectivele marketingului sunt economice si psihologice.
b. In intreprinderile de productie exista trei tipuri de productie: in serie, in masa , individual.
c. Structura ierarhic-functionala imbina caracteristicile structurii ierarhice si functionale.
d. Cresterea cotei de piata nu este un obiectiv al activitatii de marketing.
e. Strategia de dezvoltare defineste obiectivele de dezvoltare actuale ale intreprinderii.
SUBIECTUL II: 38PUNCTE
A.Transcrieți pe foaia de concurs asocierile din coloana A, privind atitudinile și coloana B privind
descrierea atitudinii la locul de muncă: 16p

Atitudine Descrierea atitudinii la locul de muncă


1. Amabilitate a) Persoană care se află în relații permanente cu cei din jur;
2. Diplomație b) Persoană care dă dovadă de subtilitate în relațiile interpersonale;
3. Inventivitate c) Persoană politicoasă cu colegii, clienții și alte persoane;
4. Punctualitate d) Persoană care își folosește creativitatea și imaginația;
e) Persoana care ajunge întotdeauna la timp.

B.În tabelul de mai jos identificaţi care sunt funcţiile respectiv obiectivele comunicării: 10P
A B
Funcţiile comunicării a) receptarea corectă a mesajului
b) transmiterea deciziilor
c) motivarea angajaţilor
d) acceptarea mesajului
Obiectivele comunicării e) influenţarea receptorului
f) provocarea unei reacţii (o schimbare de comportament sau de
atitudine)
g) informarea
h) înţelegerea corectă a mesajului
i) promovarea culturii organizaţionale
j) Instruirea angajaţilor

C. Realizaţi corelaţiile între elementele coloanei A şi elementele coloanei B: 12P

A. Tipuri de unitati alimentaţie B. Elemente de decor


1. restaurant pescăresc a. ştergare
2. restaurant vânătoresc b. butoaie cu vin
3. cramă c. blană de urs
4. restaurant cu specific local d. undiţe
5. bar de zi e. mese tip expres
6. bistrou f. tejgheaua bar

SUBIECTUL III: 16PUNCTE


Realizaţi un eseu cu tema: “Reguli de igienă personal impuse în turism şi alimentaţie publica”.
BAREM DE CORECTARE

SUBIECTUL I
A. 1.d,2.c,3.c, 4.c, 5.b, 6.a,7.a,8.a
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 punct.
B. 1. Pescaresc;
2. comercializarea, vanat;
3. Rotiseria;
4. Barul de noapte;
5. dietetic.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.

C. a- A. b-A, c-A, d- F, e-F.


Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.

SUBIECTUL II
B.Funcţiile comunicării: B,C,E,G,I,J
Obiectivele comunicării:A,D,F,H.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.

A. 1 – c; 2 – b; 3 – d; 4 – e.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte.
Pentru răspuns incorect se acordă 0 puncte.
C. 1. d, 2. c; 3. b; 4.a; 5. f, 6. e.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.

SUBIECTUL III
Se vor puncta toate regulile de igiena personala cu 2p.

S-ar putea să vă placă și