Sunteți pe pagina 1din 5

INTEGRAREA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi
conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.
(Art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

● Joc: “Fii atent cu mine!”


Participanţii la joc poartă câte o coroniţă pe care este scris un mesaj:
AGRESIV – Spune-mi să îmi aştept rândul!
CONTAGIOS – Fereşte-te de mine!
DEFICIENŢE AUDITIVE – Vorbeşte tare şi foloseşte gesturi!
RETARDAT – Simplifică şi repetă pentru mine!
SUPERDOTAT – Fii întotdeauna de acord cu mine!
DESFIGURAT FACIAL – Evită contactul facial cu mine!
Participanţii au primit coroniţele fără să cunoască conţinutul etichetei de pe coroniţă. Membrilor
grupului li se cere să realizeze o lucrare colectivă, comportându-se conform indicaţiilor de pe
coroniţele partenerilor de joc.
După lucru efectiv de 10 minute, în care participanţii au realizat împreună un poster pe o temă
dată, se discută pe baza atitudinii şi comportamentului partenerilor de joc. Participanţii prezintă
impresiile, trăirile din timpul jocului vizavi de modul în care partenerii s-au comportat unii cu
ceilalţi. Concluzia: Eticheta ≠ Diagnostic
(subiectiv) (obiectiv)

● Activitate: Dezbatere
Sarcina de lucru: Optaţi pentru una din variantele prezentate. Oferiţi argumente care să susţină
alegerea făcută.
1. Copiii cu defiienţe ar trebui să lucreze în aceleaşi clase ca şi ceilalţi copii de aceeaşi
vârstă, dacă sunt capabili să înveţe aceleaşi lucruri ca ceilalţi copii din clasă.
2. Toţi copiii, indiferent de abilităţile lor, ar trebui să înveţe în aceleaşi clase cu ceilalţi
copii de acceaşi vârstă.
3. Copiii cu deficienţe ar trebui să frecventeze şcoli speciale destinate nevoilor lor
educaţionale şi medicale speciale.
4. Părinţii unui copil cu o deficienţă ar trebui să decidă ce şcoală va frecventa copilul.

1
Argumente în favoarea educaţiei integrate
 Integrarea este un drept al omului
☻ Toţi copiii au dreptul de a învăţa împreună.
☻ Copiii nu ar trebui dezapreciaţi sau discriminaţi prin excluderea lor sau trimiterea lor separată
datorită deficienţei sau dificultăţii lor de învăţare.
☻ Adulţii cu deficienţe, care se descriu pe ei ca supravieţuitori ai şcolii speciale, cer încheierea
segregării.
 Integrarea reflectă practici educaţionale pozitive
☻ Copiii cu deficienţe se descurcă mai bine, educaţional şi social, atunci când sunt educaţi
împreună cu covârstnicii.
☻ Nu există predare sau îngrijire într-o şcoală separată care nu poat avea loc într-o şcoală de
masă, dacă sunt asigurate pregătirea şi materialele ajutătoare.
☻ Asumându-şi angajamentul şi dispunând de susţinere, educaţia integrată utilizată mai eficient
resursele educaţionale.
 Integrarea reprezintă un bun simţ social
☻ Integrarea îi învaţă pe copii toleranţa şi acceptarea diferenţelor individuale.
☻ Toţii copiii au nevoie de o educaţie care să-i ajute pentru o viaţă alături de ceilalţi.
☻ Integrarea are potenţialul de a reduce teama şi de a construi prietenii, respect şi înţelegere.
Se oferă la mapă materiale suport. Vezi fişa scanată!

Ce este INTEGRAREA?
DEFINIŢIE: Integrarea este procesul sistematic de reunire a copiilor cu nevoi speciale
alături de copii de aceeaşi vârstă cu o dezvoltare normală, în cadrul mediilor naturale în
care ei învăţă şi se joacă.

INTEGRAREA înseamnă…
 Toţi copiii învaţă în acelaşi mediu, beneficiind de acelaşi servicii şi acelaşi sprijin pentru
a avea succes
 Fiecare copil cu nevoi unice se regăseşte în medii integrative
 Toţi copiii participă în mod egal la toate activităţile unui program obişnuit
 Încurajarea prieteniilor şi relaţiilor sociale între copii cu şi fără nevoi speciale
 Asigurarea condiţiilor de a primi o educaţie specială în medii comunitare obişnuite pentru
copiii cu nevoi speciale

2
 Un nou model de asigurare a unor servicii în cadrul educaţiei speciale care pune accent
pe colaborarea dintre educaţia specială şi cea obişnuită
 Oferirea de sprijin cadrelor didactice pentru educaţia timpurie care lucrează cu copii cu
nevoi speciale
 Copiii învaţă unul lângă altul chiar dacă au scopuri diferite
 A-i învăţa pe copii să înţeleagă şi să accepte diferenţele dintre oameni
 Asigurarea unui program educaţional adecvat şi individualizat pentru toţi copiii
 A lua în serios preocupările părinţilor şi a-i determina să devină parteneri în acest proces
de echipă
Se oferă la mapă materiale suport. Vezi fişa scanată!

Avantaje şi obstacole ale integrării copiilor cu CES


● Activitate: Lucru în grupuri mici
Sarcina de lucru: Identificaţi avantaje şi obstacole ale integrării copiilor cu CES pentru:
- copiii cu nevoi speciale;
- copiii fără nevoi speciale;
- familiile implicate;
- cadrele didactice implicate;
- comunitate.

Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU COPIII CU NEVOI SPECIALE


 Dezvoltarea cognitivă, motorie, de limbaj, socială şi emoţională este consolidată prin
intermediul interacţiunilor semnificative cu cei de aceeaşi vârstă.
 Covârstnicii servesc drept model de rol.
 Deprinderile sunt învăţate şi aplicate în modalităţi funcţionale.
 Este facilitată dezvoltarea calităţilor, aptitudinilor şi intereselor.
 Sunt asigurate participarea în comunitate şi şansa de a lega prietenii.
Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU COPIII FĂRĂ NEVOI SPECIALE
 Este învăţată acceptarea diferenţelor.
 Se extinde diversitatea prieteniilor.
 Este încurajată cooperarea.
 Sunt consolidate creativitatea, exploatarea resurselor proprii şi empatia.
 Este asumată o responsabilitate mai mare şi se manifestă o autoîncredere mai mare.

3
Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU FAMILII
 Părinţii copiilor cu CES manifestă o senzaţie de uşurare, fac faţă mai uşor nevoilor
zilnice, pot lucra în cadru comunităţii.
 Părinţii capătă încredere în şansele de reuşită ale copiilor lor.
 Sunt furnizate informaţii privind dezvoltarea tipică şi atipică.
 Se oferă suportul, susţinerea altor părinţi.
 Este promovată implicarea activă în dezvoltarea unor obiective de învăţare adecvate şi
funcţionale.
 Toţi părinţii se constituie ca parte a comunităţii şcolare.
Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU CADRE DIDACTICE ŞI ALŢI SPECIALIŞTI
 Cadrele didactice aplică/dezvoltă o minunată înţelegere a diferenţelor individuale.
 Cadrele didactice învaţă strategii de promovare a dezvoltării şi susţinerii stilurilor de
învăţare variate ale copiilor.
 Cadrele didactice devin mai conştiente de avantajele unei activităţi de observare şi
evaluare consecvente şi eficiente.
 Specialiştii şi personalul auxiliar dezvoltă o perspectivă holistică centrată pe copil.
Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU COMUNITATE
 Educarea copiilor cu CES în acelaşi loc cu semenii lor cu dezvoltare tipică este mai puţin
costisitoare decât costul înfiinţării şi amenajării unor spaţii şcolare alternative.
 Copiii cu CES devin competenţi, adulţi productivi, contribuind la bunul mers al societăţii
pe căi concrete.
 Membrii comunităţii dezvoltă o nouă înţelegere şi apreciere a diversităţii.
Se oferă la mapă materiale suport. Vezi fişa scanată!

● Joc de înviorare: „Nevăzătorii şi însoţitorii”


Participanţii la joc sunt grupaţi câte doi. Unul este nevăzătorul, celălalt însoţitorul. Nevăzătorii,
legaţi la ochi, ajutaţi de însoţitor vor parcurge un traseu accidentat şi greu accesibil, amenajat în
sala de curs (printre scaune şi cuburi, cu trepte şi rampe). După ce se parcurge traseul o dată, se
schimbă rolurile, pentru ca toţi participanţii să aibă parte de „experienţa jocului” din ambele
perspective. La final, cursanţii împărtăşesc despre trăirile, gândurile şi sentimentele pe care le-au
avut în timpul jocului, atât în calitate de nevăzător, cât şi în calitate de însoţitor.

4
TIPURI DE DEFICIENŢE
1. Deficienţe de intelect: întârziere mintală, Sindromul Down
2. Tulburări de limbaj: dislalie, tulburări de ritm, de voce, de dezvoltare, de scris şi citit
3. Deficienţe motrice
4. Deficienţe senzoriale: de auz, de văz
5. Autismul
6. Deficienţe de învăţare

● Activitate: Studiu de caz


În grupuri mici se supun dezbaterii şi soluţionării următoarele studii de caz:
(Vezi materialele scanate – posibile studii de caz)

● Activitate: Exerciţiu - “Podul colaborării”


În grupuri mici, cursanţii trebuie să realizeze din materiale de construit un pod al colaborării
dintre şcoală şi familie (aflate la poli opuşi), identificând etapele pe care trebuie să le parcurgă
fiecare (atât şcoala, cât şi familia), până la momentul de întâlnire, adică integrarea copilului cu
nevoi speciale.

DECALOGUL INTEGRĂRII
 1. Să-l vezi pe celălalt ca fiind unic.
 2. Să-l priveşti pe celălalt ca fiind cel puţin egal cu tine.
 3. Să gândeşti ce ai face tu în locul lui.
 4. Să-ţi aminteşti că poţi fi oricând ca el.
 5. Să faci ce crezi că ţi-ar plăcea ţie, de ai fi ca el.
 6. Să fim alături, pentru a nu fi singuri.
 7. Să accepţi diversitatea, pentru a înţelege unicitatea.
 8. Să-i dai mai mult decât aştepţi să primeşti.
 9. De cazi, întoarce-te spre ceilalţi.
 10. Când eşti fericit, ajută-i şi pe ceilalţi să fie la fel ca tine.

● Activitate: Sondaj de opinie privind integrarea copiior cu nevoi speciale (fişa scanată).
Se poate aplica la începutul modului de curs şi la finalul acestuia.

S-ar putea să vă placă și