Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

GRĂDINIȚA: ”Floare Albastră” Craiova


EDUCATOARE: Băloi Diana Cristina
DATA: 26.11.2015
GRUPA: Mijlocie “C” Gărgăriţele (NIVELUL I)
TEMA: ”Cine sunt/suntem?”
PROIECTUL TEMATIC: ”Eu și prietenii mei”
SUBTEMA: “Prietenii curăţeniei”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități la alegere (ALA I)
1. ARTĂ: “Prietenii curăţeniei” modelaj;
2. BIBLIOTECĂ: “Fiecare la locul lui” – puzzle;
3. ŞTIINŢE: “Săculeţul cu surprize” - senzorial;
SCOPUL ACTIVITĂȚII: - Valorizarea cunoștințelor referitoare la obiectele de uz
personal;
- Cultivarea intereselor și a deprinderilor copiilor.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 să utilizeze tehnici variate de modelaj (mișcare circulatorie, translatorie,
a palmelor față în față, aplatisare);
 să recompună o imagine selectând și alăturând piesele de puzzle;
 să denumească obiectul ales pe baza simțului tactil precizând utilitatea
lui;
 să dea dovadă de creativitate în realizarea sarcinilor.
 să coopereze în realizarea sarcinilor de grup asumându-și diverse acțiuni
specifice;
METODE ȘI PROCEDEE: jocul, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.
MATERIALUL FOLOSIT: jetoane cu obiecte de curăţenie (piese de puzzle și
întreg), plastilină, planşete, săculeţ, obiecte de curăţenie.
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri.
DURATA: 30 minute.
Evenimentul Conținutul științific Strategii Evaluarea
didactic didactice
1.Momentul Se aerisește sala de grupă,
organizatoric se aranjează mobilierul pe Observarea
centre de interes: Artă, Frontal comportamentu
Bibiliotecă, Știință. Conversați lui copiilor
Se pregătește materialul a
didactic pentru fiecare centru.
Copiii se așează la unul dintre
centre în funcție de preferinţă.
2. Anunțarea “Astăzi la activitățile pe centre
temei și a vom modela obiecte de
obiectivelor curăţenie corporală (Artă), Frontal Observarea
vom reface imaginea folosind comportamentu
piesele de puzzle după model Conversați lui copiilor
(Bibliotecă), vom identifica și a
denumi obiectele de uz
personal extrase din săculeţ Explicația
(Știință).
Vom merge în ordine, pe
rând la fiecare centru. Vă veţi
aşeza la centrele de interes
deschise în funcţie de
preferinţa voastră.
Li se va explica copiilor
utilitatea lucrărilor lor.
3. Desfășurarea La sectorul Artă copiii vor Pe grupuri Observarea
activității realiza obiecte de uz personal modului de
din plastilină. lucru și a
La sectorul Bibliotecă comportamentu
realizează imagini din piese de Explicația lui copiilor
puzzle după model.
La sectorul Știință copiii vor
identifica senzorial fiecare
obiect de curăţenie ce se află
în săculeţ. Exercițiul
Voi oferi tuturor copiilor
sprijin și indicații în realizarea
sarcinilor. Pe rând, copiii își
vor muta sectorul de activitate
pentru a nu interveni rutina.
4. Evaluarea Voi anunța încheierea
performanței și activității. Se vor face Conversați Observarea
încheierea aprecieri asupra modului de a comportamentu
activității lucru. Copiii vor face ordine luicopiilor
la centrul la care au lucrat.

S-ar putea să vă placă și