Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA POSTLICEALĂ DE MEDICINĂ CAROL DAVILA

SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

AnalizaSWOOT în cadrul spitalului Polizu

BUCUREȘTI
2019

Analiza SWOOT în cadrul secței Obstretică Ginecologică

1
Această metodă presupune ca, la un moment dat, situatia unei companii poate fi
cunoscuta, atat din punct de vedere intern cât și extern. Folosirea acestei analize este
considerata, după anumiți autori, un element al atitudinii si actiunii manageriale. Ideal pentru
SpitalulPolizu ar fi sa existe oportunitati majore si amenintari reduse, in timp ce situatia cea
mai nefavorabilă
este aceea in care oportunitatile sunt putine, dar amenințările sunt numeroase.
Este absolut necesar ca aceasta metoda de analiza strategică sa fie aplicata continuu, nu
doar atunci cand spitalul întâmpina anumite probleme sau cand evenimentele sunt total
nefavorabile pentru ea, astfel incat sa avem în mod constant o bună cunoastere a acesteia și a
tendințelor existente.
Pentru realizarea analizei S.W.O.T la SpitalulPoliz am efectuat "un inventar"al
aptitudinilor si slabiciunilor interne din cadrul spitalului si totodata am luat in calcul
oportunitatile si amenintarile externe care pot influența spitalul, luând în calcul  piata pe care
actioneaza spitalul si de mediul inconjurator. Fac precizarea ca spitalul analizat nu este una de
marime considerabila, asa cum de altfel  rezulta si din datele prezentate.
Punctele forte ale Spitalului Poliz sunt caracteristici sau competente distinctive pe care
aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte spitale, indeosebi concurente, ceea
ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezinta activitati
pe care spitalul le realizeaza mai bine decât alte spitale, sau resurse pe care le poseda si care
depasesc pe cele ale altor spitale.
Punctele slabe ale Spitalului Poliz sunt caracteristici ale acesteia care ii determina un nivel
de performante inferior celor ale spitalelor concurente. Punctele slabe reprezinta activitati pe
care spitalul nu le realizeaza la nivelul propriu celorlalte spitale concurente sau resurse de care
are nevoie dar nu le poseda.
„Oportunitatile” reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru Spitalul Poliz, altfel
spus sanse oferite de mediu, spitalului, pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera
strategia existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunitatilor aparute. „Oportunitati”
exista pentru fiecare spital si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara
fructificarii lor sau pot fi create, indeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale
activitatilor de cercetare-dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura care pot genera chiar
noi industrii sau domenii aditionale pentru productia si comercializarea de bunuri si servicii.
„Amenintarile” sunt factori de mediu externi negativi pentru spital, cu alte cuvinte situatii
sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei de a-si
realiza integral obiectivele stabilite, determinând reducerea performantelor ei economico-

2
financiare. Ca si in cazul oportunitatilor, „amenintari” de diverse naturi si cauze pândesc
permanent spitalul, anticiparea sau sesizarea lor la timp permitând spitalului sa-si reconsidere
planurile strategice astfel incât sa le evite sau sa le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci
când o amenintare iminenta este sesizata la timp, prin masuri adecvate ea poate fi
transformata in oportunitate.
Figura 1.1. Analiza SWOT a Spitalului Poliz

Punct tari Puncte slabe


1.forta de munca calificata,cu costuri relativ 1.costuri relativ ridicate;
reduse; 2.resurse financiare insuficiente;
2.cultura organizationala puternica; 3.echipamente consumatoare de energie;
3.competente pe plan managerial si 4.nivel redus al cercetarii-dezvoltarii;
organizational; 5.concentrare in sectoare cu valoare
4.existenta unui sistem de planificare adaugata scazuta /strategii bazate pe costuri
strategica atat la nivel de grup cat si la reduse;
nivelul spitalului; 6.grad de innoire si inovare relativ redus;
5. are cel mai complex sistem de asigurare a 7.sindicalizarea foarte puternica a fortei de
urgenţelor medicale; munca;
6.canale de distributie existente; 8.uzura fizica si morala a unor echipamente
7. este dotat cu aparatură de inaltă tehnice;
performanţă; 9.neritmicitatea procesului de instruire a
8. ponderea peste media pe tară a personalului;
cheltuielilor cu medicamentele (14,41%); 10.putine mijloace de transport;
9.abilitati comerciale;
10. echipă medicală cu vechime şi
experienţă bogată;
12.echipa de conducere experimentata si
unita;
13.strategie de marketing eficienta;
15.servicii variate si de calitate pt.toti
clientii
16.existenta unui website
Oportunități Amenințări
1.posibilitatea incheierii unor acorduri 1. insuficienta finanţare obtinută prin

3
avantajoase; contractul cu CAS
2.noi surse de investitii-accesul la fondurile 2. creşterea costurilor asistenţei medicale
structurale; prin creşterea preţurilor la medicamente,
4.cerere de produse si servicii noi; material sanitare, reactivi, dezinfectanţi,
6.accesul la tehnologii performante; utilităti,etc;
7.crestere macroeconomica prognozata; 3.intarirea pozitiei/imaginii Romaniei ca o
8.program de lucru incarcat pentru economie axata pe sectoare cu o valoare
persoanele din segmentul tinta; adaugata redusa;
9. introducerea procedurilor de practică 4.migratia externa a lucratorilor cu un nivel
standardizată pentru educational ridicat;
asistente medicale şi moaşe. 5.concurenta puternica intr-o arie geografica
restransa;
6.cresterea preturilor de catre furnizorii de
materii prime;
7.nivel de trai scazut;
8.legislatie nesigura si continuu in
schimbare;
14. în condiţiile aplicarii noului pachet de
bază pentru servicii medicale spitaliceşti, un
numar tot mai mic de asiguraţi vor avea
acces la servicii medicale spitaliceşti
complexe

Matricea S.W.O.T. devine astfel o sinteza a diagnosticului intern si extern, asigurandu-i


managerului posibilitatea de a cunoaste perspectivele de creșterii organizatiei pe care o
conduce si sansele de a-si spori în mod constant rezistenta la faliment.
Aceasta crează posibilitatea oferirii unor raspunsuri la problemele pe care le intampina
spitalul printr-un demers creativ care are ca scop analizarea fiecărui aspect de importanta
cruciala pentru viitorul spitalului .
Analiza strategica a competentelor organizationale poate fi îndeplinita deci, dintr-o
perspectiva mult mai complexa decat cea oferita de rapoartele financiare obligatorii, de
informatiile oferite partilor de interese implicate intr-o afacere sau de controalele de rutina ale
activitatilor, larg aplicate in spitale. Acest tip de analiza are ca avantaj faptul ca prezinta

4
subsistemele componente ale organizatiei si modul in care fiecare isi aduce contributia la
performantele generale.