Sunteți pe pagina 1din 9

UΝIVΕRSΤIΤΑΤΕΑ ……………………..

Loсɑțiе...........

FΑСULΤΑΤΕΑ DΕ
………………………………………………………………………………..
SΡΕСIΑLIΖΑRΕΑ …………………………..

LUСRΑRΕ DΕ LIСΕΝȚĂ

Proiectarea realizarea si administrarea unei


retele locale

Indrumător,
………………………...

Αbsolvеnt,

…………………………………

București/altă locație
2014
Сuрrins

Introducere.......................................................................................00-00

Сɑрitolul I
I. STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT
1.1. Prezentarea succinta a unitatii economico-sociale.............
…………………………………………………………….......00-00
1.2. Activitatile desfasurate in unitatea economica (caracteristicile generale ale
sistemului economic din
unitate)...............................................................................................................00-00
1.3.Studiul sistemului de
conducere............................................................................................00-00
1.4. Studiul sistemului condus............................................................................00-00
1.5 . Studiul sistemului informational................................................................00-00
1.5.1. Schema fluxului informational aferent temei...........................................00-00
1.5.2. Aria de cuprindere (locul) circuitului informational in cadrul
sistemului informational general al unitatii........................................................00-00
1.5.3. Documente utilizate..................................................................................00-00
1.5.4. Proceduri utilizate....................................................................................00-00
1.5.5. Analiza sistemului actual si identificarea neajunsurilor (punctelor
critice) existente in functionarea sistemului existent.........................................00-00
1.5.6. Directii de perfectionare a sistemului actual............................................00-00

Сɑрitolul II
II. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SISTEMULUI
INFORMATIC
2.1 Definirea obiectivelor si oportunitatii sistemului/aplicatiei
informatice.........................................................................................................00-00
2.2. Locul aplicatiei informatice in sistem.........................................................00-00
2.3. Definirea situatiilor (rapoartelor) finale......................................................00-00
2.4 Definirea sistemului de codificare................................................................00-00
2.5 Modelarea datelor si modelarea prelucrarilor (model conceptual, logic si
fizic)...................................................................................................................00-00
2.6 Diagrama Entitate-Asociere.........................................................................00-00
2.7 Stabilirea colectiilor de date.........................................................................00-00
2.8 Alegerea tehnologiei de prelucrare (stabilirea platformei hardware,
software si de comunicatii)................................................................................00-00
2.9 Estimarea necesarului de resurse si a calendarului de realizare...................00-00

Сɑрitolul III
III. PROIECTAREA DE DETALIU A APLICATIEI
INFORMATICE
3.1 Definirea aplicatiei informatice (detalieri ale aplicatiei prezentate in
proiectarea de ansablu).......................................................................................00-00
3.2 Proiectarea logica si fizica a iesirilor...........................................................00-00
3.2.1. Lista rapoartelor de iesire.........................................................................00-00
3.2.2. Macheta documentelor de iesire...............................................................00-00
3.3 Proiectarea logica si fizica a intrarilor..........................................................00-00
3.3.1. Lista documentelor si videoformatelor de intrare....................................00-00
3.3.2. Macheta videoformatelor pentru preluare date........................................00-00
3.4 Fisa cu structura codurilor (cod, tip, lungime, semnificatia codului)..........00-00
3.5 Proiectarea logica si fizica a bazei de date...................................................00-00
3.6 Schema de sistem a aplicatiei.......................................................................00-00
3.7 Proiectarea meniului aplicatiei.....................................................................00-00
3.8 Schema de flux informational a noului sistem.............................................00-00
3.9 Estimarea eficientei economice a noului sistem..........................................00-00

Capitolul IV
IV Prezentarea aplicatiei informatice, implementarea si exploatarea
sa
4.1. Cerintele platformei hardware si software ale produsului program............00-00
4.2 .Instalarea si lansarea in executie.................................................................00-00
4.3. Descrierea functiunilor aplicatiei................................................................00-00
4.4.Implementarea aplicatiei.............................................................................00-00
4.5.Exploatarea curenta a aplicatiei...................................................................00-00
4.6. Eficienta si utilitatea aplicatiei informatice.................................................00-00
Сonсluzii..........................................................................................00-00
Βibliogrɑfiе.......................................................................................00-00

http://www.scritube.com/stiinta/informatica/Retele-de-calculatoare-si-inte3322182120.php

Introducere
"Retele de calculatoare si internet" este o tema care poate fi dezvoltata in orice organizatie, atat
intr-o companie de succes cat si intr-o intreprindere noua pe piata economica. In cazul de fata
sarcina mea este sa dezvolt o retea de calculatoare si internet intr-o societate adia infiintata, la
inceput de drum.
Incubatorul Tehnologic de Afaceri (URA-ITA), creat in Iunie 2007 functioneaza ca o entitate cu
autonomie financiara si functionala, avand character nonprofit. Crearea unei astfel de retele ajuta
enorm dezvoltarea acestei intreprinderi si este relative usor de proiectat. Permite utilizatorilor un
acces mai usor si mai sigur la o baza de date, dar si la anumite informatii pe care serverul le
permite, de la orice calculator din cadrul acestei retele. Proiectarea acestui sistem informatic
ajuta la cresterea profitului intreprinderii prin reducerea costurilor acesteia. Ulterior se pot
dezvolta diverse aplicatii informatice in cadrul Incubatorului Tehnologic de Afaceri, eliminand
comenzile manual.
Dezvoltarea unei retele de calculatoare si internet usureaza munca angajatiilor intreprinderii prin
folosirea noilor tehnologii de programare. Utilizand sistemul de operare Windows Server 2003 si
programul Boson NetSim am reusit sa creez o retea sigura si puternica.
In cadrul sistemului de operare Windows Server 2003 instalarea, configurarea si administrarea
serverului DNS, instalarea contraoller-ului de domeniu Active Directory, instalarea serverului de
e-mail Exchange 2003 Enterprise, instalarea serverului de administrare a adreselor DHCP
reprezinta aplicatiile de baza ale acestuia.
Identificarea domeniului in cadrul caruia se proiecteaza reteaua de calculatoare si internet
Principalul domeniu de activitate al Incubatorului este cel al incubarii active prin care se
urmareste sprijinirea interprinderilor mici si mijloci (IMM) care abordeaza in special activitati
inovative si domenii ce asigura revitalizarea economiei locale.
Un alt domeniu de interes pentru Incubator va fi cel al consultantei si a instruirii, urmarindu-se
diversificarea serviciilor oferite.
Informarea si promovarea intreprinzatorilor se va face prin dezvoltarea acestui sistem modern de
informare de tip retea, cu acces la bazele de date locale si in reteaua internet.
Incubatorul va oferi asistenta tehnica pentru 60 de entitati anual, piata vizata fiind cea industriala
si de servicii, din sectorul comunicatiilor si tehnologiei informatiei (IT), informaticii economice
si turism intern si inter 22322s1821w national.
Astfel se doreste realizarea unei retele de calculatoare si internet care sa conecteze online
sistemele de calcul din toate departamentele societatii pentru o comunicare mai buna, o
informare mai rapida a utilizatorilor, o anaiza mai eficienta a datelor din sistem.
Identificarea beneficiarilor
Proiectarea retelei de calculatoare si internet este realizata la cerinta expresa a Incubatorului
Tehnologic de Afaceri din cadrul Universitatii Romano-Americane (ITA-URA). Beneficiarul
fiind unic suporta deci toate costurile de analiza, proiectare si realizare a acestei retele.
Obiectivele unei aplicaţii informatice sunt legate de asigurarea informaţională adesfăşurării
proceselor decizionale specifice actului de conducere. Prin existenţa unei baze dedate se asigură
fondul de informaţii, într-o structură şi de o calitate corespunzătoare cu cerinţelemanagementului
firmei.
Este cunoscut faptul că orice sistem informatic sau aplicaţie informatică face apel la un mod sau
altul de organizare a datelor. De modul de organizare a datelor depind în foarte marema sură
performanţele sistemului sau aplicaţiei. În acest context bazele de date ca sursă unică
deinformare şi raportare reprezintă cea mai evoluată formă de organizare a datelor.În România
există 12 milioane de utilizatori de internet, iar piaţa service ilor de internet din România
înregistrează o expansiune continuă. Pe măsură ce din ce în ce mai mulţi oameniîncep să
folosească internetul, cu atât spaţiul virtual devine o piaţă mai mare şi mai interesantă  pentru
desfacerea produselor/serviciilor dumneavoastră. Investiţia într-un site este minoră în comparaţie
cu beneficiile pe care le poate aduce – atragerea de clienţi, potenţiali angajati, parteneri de
afaceri, sau chiar investitori.
Un site trebuie considerat văzut ca un proiect şi trebuie tratat ca atare. Apariţia şi dezvoltarea
Internetului au condus la o modificare a relaţiilor economice princreşterea vitezei de circulaţie a
informaţiilor dar şi prin apariţia unor instrumente şi modalităţinoi de desfăşurare a afacerilor
(B2B – business to business, E-commerce etc.)

Сaрitolul I
I. STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT
1.1. Prezentarea succinta a unitatii economico-sociale

In iunie 2007 în cadrul Universitatii Româno-Americana, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii


(MEdC) s-a creat Incubatorul Tehnologic si de Afaceri (URA-ITA) care functioneaza ca entitate
distincta a fondatorului, cu autonomie financiara si functionala, având caracter nonprofit.
Incubatorul tehnologic de afaceri s-a constituit in baza Hotararii 49/1 din 14.06.2006 si este o forma de
proprietate privata, avand un capital social de peste 100 000 ron. Responsabil al acestei intreprinderi este
conf.univ.dr. George Carutasu, fiind in acelasi timp si Directorul General.
1.1.1. Informatii generale ale unitatii economico-sociale (URA-ITA)
p    Sediul social se afla in Bucuresti, Sector 1, strada Bd. Expozitiei Nr. 1B, Cod. 12101.
p    Reprezentantul legal este Rectorul Universitatii Romano-Americane: Smedescu Ion.
p    Capitalul social al acestei entitati este peste 100000 RON.
p    Indicatori economico-financiari
v                 Indicatorii economico-financiari ai organizatiei
Indicatori ai rezultatelor 2004 2005 2006 2007 2008
economico-financiare (realizat) (realizat) (estimat) (preconizat) (preconizat)
RON RON RON RON RON
1. Cifra de afaceri/venituri Peste 100000 Peste 100000 Peste 100000 Peste 100000 Peste 100000
2. Costuri (cheltuieli totale Peste 100000 Peste 100000 25000-50000 Peste 100000 Peste 100000
generale) Peste 100000 Peste 100000 Peste 100000 Peste 100000 Peste 100000
3. Cheltuieli de investitii Peste 100000 Peste 100000 Peste 100000 Peste 100000 Peste 100000
4. Profit net/venit net
v     Indicatorii economico-financiari ai entitatii de inovare si transfer tehnologic:
Indicatori ai rezultatelor 2004 2005 2006 2007 2008
economico-financiare (realizat) (realizat) (estimat) (preconizat) (preconizat)
RON RON RON RON RON
1. Cifra de afaceri/venituri 25000-50000 25000-50000
2. Costuri (cheltuieli totale 5000-25000 5000-25000
generale) 5000-25000 5000-25000
3. Cheltuieli de investitii 1000-5000
4. Profit net/venit net
p    Sectoare, domenii, grupuri tinta ale entitatii de inovare si transfer tehnologic
Sector Grup tinta Domeniu de activitate pentru
care se solicita acreditarea
Industrie IMM-uri, intreprinderi Tehnologia Informatiei si
Comunicatiei (TIC)
Industrie Universitati Informatica economica
Industrie Centre de cercetare Turism intern si inter
22322s1821w national
Zona tinta: 1. La nivel international: Europa
2. La nivel national: toate regiunile
3. Localitati: Bucuresti, Timisoare, Sibiu
p    Beneficiarii directi ai entitatii
Existenti

Denumire Domeniu de activitate Localizare


1. Microsoft Romania Informatica economica Bucuresti
2. SC. Prestige Tour SRL Servicii turism Bucuresti
3. UPB-PREMINV Tehnologia informatiei Bucuresti
4. UGIR Formare profesionala Bucuresti
5. TISA Formare profesionala Bucuresti

Potentiali
p    Surse de finantare
S P Ob
Denumire Domeniu de activitate
ur on ser Localizare
1. UPB-CPRU Formare profesionala Bucuresti
2. SC. LAW SRL. sa de
Formare profesionala vati Bucuresti
3. SC. GRUP MANAGEMENT Servicii turism re i Bucuresti
SRL (
4. SC. DANOAN SRL Servicii turism % Campina
5. SC. DOMUS PREST SRL Sisteme informatice E-BUSINESS Chitila
)
B 21 Proi
u - ecte
ge 30 nati
t ona
de le
st
at
B 11 For
u - mar
ge 20 e
t prof
pr esio
o nala
pr
iu
Al 21 Proi
te - ecte
su 30 inte
rs rnat
e ion
ale
Al 11 Ser
te - vici
su 20 i
rs ofer
e ite
de
inc
uba
tor
M
ax
10
0
%
Incubarea reprezinta un potential de furnizare a unor noi legaturi intre universitati, industrie si agenti
economici. IMM-urile incubate pot deveni primii candidati pentru parcurile de cercetare si pot contribui
la sistemul inovarii in industrie prin promovarea diversitatii tehnologice. Transferul tehnologic cuprinde
solutii software, solutii de invatamant la distanta, documentatii, specificatii, tehnologii, destinate
sectoarelor industrial, universitar si al IMM-urilor.