Sunteți pe pagina 1din 67

CUPRINS

1. ANALIZA SI MODELAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT .................................................................................................. - 2 -


1.1. PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI....................................................................................................................................... - 2 -
1.2. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE ................................................................................................................................................. 4
1.2.1. PREZENTAREA ORGANIGRAMEI ........................................................................................................................................................... 4
1.2.2. DESCRIEREA CRITICA A ORGANIGRAMEI ......................................................................................................................................... 5
1.3. ANALIZA STRUCTURII FUNCTIONALE ......................................................................................................................................................... 6
1.3.1. DIAGRAMA RELATIILOR FUNCTIONALE ............................................................................................................................................ 6
1.3.2. DESCRIEREA RELATIILOR FUNCTIONALE ....................................................................................................................................... 7
1.4. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC ............................................................................................................................................................ 8
1.4.1 CONFIGURATIA STATIILOR DE LUCRU ................................................................................................................................................ 8
1.4.2 ARHITECTURA RETELEI .......................................................................................................................................................................... 10
1.5. ANALIZA LEGISLATIEI..................................................................................................................................................................................... 11
1.6. ANALIZA DOCUMENTELOR SI A ALTOR SURSE INFORMATIONALE ............................................................................................... 12
1.6.1. INVENTARUL DOCUMENTELOR .......................................................................................................................................................... 12
1.6.2 EVALUAREA DOCUMENTELOR........................................................................................................................................................... 13
1.7. FLOWCHART-UL................................................................................................................................................................................................. 14
1.7.2. DESCRIEREA FLOW-CHART-ULUI ....................................................................................................................................................... 14
1.8. MODELAREA PRELUCRARILOR .................................................................................................................................................................... 15
1.8.1. DIAGRAMA DE DECOMPOZITIE ........................................................................................................................................................... 15
1.8.2. CONTINUTUL DIAGRAMEI FLUXULUI DE DATE ......................................................................................................................... 16
1.8.3. DIAGRAMA DE CONTEXT....................................................................................................................................................................... 17
1.8.4. DIAGRAMA FLUXULUI DE DATE ......................................................................................................................................................... 18
1.9. MODELAREA DATELOR ................................................................................................................................................................................... 19
1.9.1 MATRICEA DEPENDENTELOR FUNCTIONALE (MDF) ................................................................................................................. 19
1.9.2 CONTINUTUL ENTITATILOR ................................................................................................................................................................. 20
1.9.3. DIAGRAMA ENTITATE ± RELATIE ...................................................................................................................................................... 22
1.10. EVALUAREA CRITICA A SISTEMULUI INFORMATIONAL ................................................................................................................ 23
2. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC ................................................................................................................................................. 25
2.1. OBIECTIVELE PROIECTARII ................................................................................................................................................................ 25
2.2. PROIECTAREA IESIRILOR ...................................................................................................................................................................... 26
2.3. PROIECTAREA BAZEI DE DATE ........................................................................................................................................................... 33
2.4. PROIECTAREA INTRARILOR................................................................................................................................................................. 45
2.5. PROIECTAREA CODURILOR.................................................................................................................................................................. 54
2.6. PROIECTAREA INTERFETEI CU UTIIZATORUL............................................................................................................................... 55
3. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC........................................................................................................................................... 59
3.1. PREZENTAREA INTERFETEI SISTEMULUI ....................................................................................................................................... 59
3.2. PREZENTAREA IESIRILOR ..................................................................................................................................................................... 63

cc
 ANALIZA SI MODELAREA SISTEMULUI
INFORMATIONAL EXISTENT
 PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI

Fondata in 1879, compania BEGA TEHNOMET S. A. Timisoara, societate comerciala pe


actiuni cu capital privat romanesc, membra BEGA GRUP, este lider national in domeniul
fabricatiei si comercializarii:

‰‘ Cablurilor comanda mecanica tip Bowden pentru autoturisme, autocamioane etc


‰‘ Tesaturilor metalice din sarma, de la cele de uz general si pana la cele folosite in industria
nucleara
‰‘ Utilajelor avicole: baterii, transportatoare si distribuitoare furaje
‰‘ Tablelor perforate Carucioarelor transport flori - detine pozitia de principal fabricant pe
piata uniunii europene
‰‘ Fabricatia masinilor agricole (masini erbicidat, cositori etc.)
‰‘ impletiturilor din sarma al acoperirilor metalice (zincare termica si electrolitica inclusiv
piese de mari dimensiuni)
‰‘ Executa de asemenea la cerere o gama diversa de confectii metalice.

SC. BEGA TEHNOMET S.A. are sediul in Timisoara pe calea STAN VIDRIGHIN 5A ,
avand numarul de inmatriculare la registrul comertului: J35/640/1991 si codul unic de
inregistrare 1816121 .
m m 
1879 Fabrica tesaturi metalice si mobilier metallic
1941 Table perforate pentru Mori, Batoze si Rasnite
1949 Tehnometal ± primele masini agricole trioare selectoare manual si electrice
1970 Primul si singurul fabricant de masini avicole din Romania
1980 Tractoare 45CP
1985 Fabricatie Dacia 500
1991 Devine ³SC Tehnomet S.A.´
2000 Devine membra Bega Grup
2002 Redenumita SC Bega Tehnomet S.A
2006 Comapania a fuzionat cu SC Electrotimis S.A sub numele SC Bega Tehnomet S.A.

Capitalui social este de 1,5 mil EURO iar actionarii societatii sunt:

‰‘ Cristescu Valentin Marius care detine 54% din actiunile societatii ;


‰‘ Cristescu Emil care detine 33% din actiunile societatii ;

cc
‰‘ "lti actionari care detin 13% din actiuni .

In prezent societatea are un numar de 140 de angajati.

¬  

¬ 

1998 2.39 
1999 3.01 
2000 6.02
2001 6.50 
2002 8.08
2003 7.00 
2004 6.00
2005 5.30 
2006 7.00

2007 6.70
2008 7.06 ‘

Cifra de Afaceri

 
 ×

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

cc
 ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE
  PREZENTAREA ORGANIGRAMEI


  DESCRIEREA CRITICA A ORGANIGRAMEI

In ultimi ani Tehnomet Timisoara si-a restrans activitatea si odata cu aceasta si numarul
angajatilor s-a redus considerabil, de la 4000 la 140 de salariati.

In cadrul compartimentului financiar-contabil contabilitatea este impartita in doua, una se


tine la sediul firmei de pe Calea Stan Vidrighin nr. 5 A, iar cealalta in cadrul sediului de la
Electrotimis cu care a fuzionat in anul 2006. Acest lucru reprezinta un oarecum avantaj pentru
cei de la contabilitate pentru ca faciliteaza munca lor dar pentru cei de la financiar un dezavantaj
deoarece aici are loc centralizarea documentelor.

Faptul ca personalul este grupat conform specializarii sale (pe compartimente,


departamente) reprezinta un avantaj, astfel sunt evidentiate caile pentru avansare si promovare
profesionala, existand un contact direct cu toate departamentele.

Pentru imbunatatirea si perfectionarea activitatii propunem angajarea de personal pentru a


infiinta un departament de cercetare avand urmatoarele cauze : dezvoltarea creativitatii,
dezvoltarea cunoasterii, promovarea interdisciplinaritatii si promovarea lucrului in echipa .

Multe dintre activitatile functiunii de personal nu se realizeaza corespunzator deaceea


propunem reorganizarea Directiei Resurse Umane prin structurarea activitatii in 3 compartimente
si anume :

- selectie, recrutare si încadrare


- salarizare, motivare si protectia personalului
- înfiintarea a doua posturi din care unul de sociolog si alta de psiholog

Astfel se ia in considerare rolul factorului uman privit ca cea mai importanta resursa a
firmei, deasemenea creste gradul de motivare si adeziune a salariatilor la obiectivele firmei in
final ducand la cresterea productivitatii muncii.

Pentru a reorganiza Directia Resurse umane firma trebuie sa depuna un efort pentru a
angaja trei specialisti in resurse umane si pentru a imbunatatii departamentul de resurse umane.


 ANALIZA STRUCTURII FUNCTIONALE
  DIAGRAMA RELATIILOR FUNCTIONALE
‘
  DESCRIEREA RELATIILOR FUNCTIONALE
‘
‘
Aprovizionare ± Compartiment financiar-contabil

De la furnizor se primeste factura de achizitie, se verifica de catre aprovizioner urmand


ca pe baza ei sa se intocmeasca nota de receptie si constatare de diferente. Ambele sunt
trimise la Compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate a datoriei fata
de furnizor, iar aici se si arhiveaza.

Vanzari ± Compartimentul financiar-contabil

Se intocmeste factura de vanzare de catre Compartimentul vanzari in doua exemplare,


pe baza comenzii primite de la client. Un exemplar se trimite clientului impreuna cu livrarea
marfurilor iar ce de-al doilea exemplar se trimite la Compartimentul financiar contabil pentru a
se inregistra in contabilitate datoria clientului fata de firma sau a creantei firmei fata de client si
pentru a se arhiva.

Clienti/Furnizori ± Compartimentul financiar-contabil

Pe baza facturii de achizitie primite de la furnizor si a facturii de vanzare trimisa


clientului, Compartimentul financiar-contabil mai exact contabilul sef intocmeste Ordinul de
compensare pentru stingerea obligatiilro reciproce de plata. Ordinul de compensare se
intocmeste in 2 exemplare , unul albastru care se trimite persoanei juridice avand calitatea de
furnizor/client si unul rosu care se pastreaza la contabilitate pentru a tine evident compensarilor
si regularizarea datoriei/creantei.

Serviciul de compensare IMI ± Compartimentul financiar-contabil

Conform legislatiei in vigoare facturile care au o valoare mai mare de 10 000 de lei se
pot compensa doar pe internet pe site-ul www ama imi ro aferent Serviciului de compensare al
Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de afaceri.

‘
 ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC
  CONFIGURATIA STATIILOR DE LUCRU
‘
‘
Diviziunea Statia de Conectare Confiuratie Sistem de Proram Alte
Internet Antivirus
oranizatorica lucru retea calculator operare contabilitate aplicatii
Laptop DELL, Microsoft
Director
1 Ú Ú 2x2,3Ghz,3GB Windows 7 Bitdefeneder Fox Info Office
general
Ram,320 HDD 2003
Laptop Fujitsu
S1330, Intel Microsoft
Director Windows
1 Ú Ú Pentium Bitdefeneder ± Office
vanzari XP
4,300Ghz,2 GB 2003
Ram,230 HDD
Pentium Microsoft
Contabilitate
1 Ú ± 4,500Ghz,128Mb Windows 98 ± Fox Info Office
Electrotimis
Ram, 80 Gb Ram 2003
Pentium Microsoft
Contabilitate
1 Ú ± 4,500Ghz,128Mb Windows 98 ± Fox Info Office
Tehnomet
Ram, 80 Gb Ram 2003
Intel Pentium 4 Microsoft
Windows
Financiar 1 Ú Ú Ghz.,512 GB Bitdefeneder Fox Info Office
XP
Ram,120 HDD 2003
Celron 2400,256 Microsoft
Vanzari 1 Ú Ú Mb Ram, 80 Windows 98 ± ± Office
HDD 2003
Intel Xeon Microsoft
Windows
IT 1 Ú Ú 2000Ghz,2 Gb Bitdefeneder ± Office
XP
Ram,2x500 HDD 2003
Intel Xeon Microsoft
Windows
2 Server Ú 2000Ghz,2 Gb Bitdefeneder Fox Info Office
XP
Ram,2x500 HDD 2003

Pentium 4, Microsoft
Windows
Secretariat 1 Ú Ú 2000Ghz,2 Gb Bitdefeneder ± Office
XP
Ram,2x500 HDD 2003
Celron 2400,256 Microsoft
Resurse Windows
1 Ú Ú Mb Ram, 80 Bitdefeneder ± Office
Umane XP
HDD 2003
Microsoft
Intel Pentium
Windows Office
Proiectare 1 Ú Ú 4,800 Ghz,2Gb Bitdefeneder ±
XP 2003,
Ram, 250 HDD
Autocad
Microsoft
Intel Pentium
Windows Office
2 Ú ± 4,800 Ghz,2Gb ± ±
XP 2003,
Ram, 250 HDD
Autocad
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
  ARHITECTURA RETELEI
 ANALIZA LEGISLATIEI
‘
Actele normative prin care se reglementeaza formularul ,,Ordin de compensare,, sunt
urmatoarele:

1.‘ O U G nr 77 din iunie privind unele masuri pentru prevenirea


incapacitatii de plata.

2.‘ H G nr 68 din auust pentru aprobarea Normelor metodologice


privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor,
persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor
din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la
scadenta ale contribuabililor, persoane juridice

3.‘ H G nr 80 din 0 septembrie privind modificarea art. 3 din H.G. nr.
685/1999

4.‘ H G Nr 8 din noiembrie privind completarea art. 3 din Hotararea
Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor,
persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor
din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la
scadenta ale contribuabililor, persoane juridice

‘
 6 ANALIZA DOCUMENTELOR SI A ALTOR SURSE
INFORMATIONALE
 6 INVENTARUL DOCUMENTELOR

Nr Simbol Denumire Cod Nr Intrare/


Format Observatii
Crt document document clasificare Exemplare Iesire
Factura de Se primeste de la
1 FCA 14-4-10A A4 1 I
achizitie furnizor.
Se trimite la client
si un exemplar se
Factura de
2 FCV 14-4-10A A4 2 I/E arhiveaza la
vanzare
departamentul
financiar ± contabil.
Se intocmeste de
compartimentul
Nota de
aprovizionare si
receptie si
3 NRCD 14-3-1A A4 2 E apoi se trimite la
constatare de
compartimentul
diferente
financiar-contabil
unde se arhiveaza.
Ordin de
Se primeste de la
4 OCP compensare A4 1 I
furnizor/client.
primit
Se intocmeste de
contabilul sef in 2
exemplare, unul
albastru si unul
Ordin de
rosu.Cel albastru se
5 OCE compensare A4 2 I/E
trimtie la
emis
furnizorclient iar
cel rosu se
pastreaza la
contabilitate.
Se intocmeste la
6 NC Nota contabila 14-6-2A A4 1 I compartimentul
financiar contabil.
Se intocmesc si se
arhiveaza la
7 FC Fise de cont 14-6-22 A4 1 I
compartimentul
financiar-contabil.
8 OP Ordin de plata A4 1 I Se trimite la client.
Se primeste de la
9 EC Extras de cont 14-6-3 A4 3 I
banca.
Se incheie de
10 CT Contract A4 2 I/E comun acord cu
furnizorul/clientul.
 6 EVALUAREA DOCUMENTELOR

Evaluarea documentelor s-a facut pe baza de chestionare de analiza a documentelor care fac
parte din Anexe atasate la proiect.

‘
 7 FLOWCHART-UL

 7 DESCRIEREA FLOW-CHART-ULUI
‘

‘
‘De la furnizor se primeste factura de achizitie pe baza careia se completeaza Nota de
receptie si constare de diferente in 3 exemplare. Dupa complectare si semnare primul exemplar al
Notei de recetie si constatare de diferente impreuna cu factura de achizitie se trimite la magazie.
Cel de-al 2-lea exemplar al NRCD se trimite la transportator pentru verificare diferentelor intre
cantitatile expediate si cele receptionate, iar cel de-al 3-lea exemplar se trimite la compartimentul
Financiar- contabil pentru inregistrare in conturi.

Pe baza contractului se intocmeste factura de vanzare in 3 exemplare. Apoi contractul se


arhiveaza. Dupa complectare si semnare primul exemplar se trimite la client, cel de-al 2-lea
exemplar se trimite la serviciul Desfacere unde se si arhiveaza. Cel de-al 3-lea exemplar se trimite
la compartimentul Financiar- contabil pentru inregistrarea in conturi.

Pe baza primului exemplar al facturii de achizitie si al 3-lea exemplar al facturii de vanzre se


intocmeste Ordinul de compensare in 2 exemplare. Primul exemplar cel de culoare albastra se
trimite la furnizor-client iar cel de-al 2-lea de culoare rosie se pastreaza la compartimentul
financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate unde se si arhiveaza.

Pe baza regularizarii datoriei cu creanta, se constata ca firma are o creanta fata de client si
din aceasta cauza trimitem un ordin de plata clientului. Se primeste extrasul de cont de la banca si
apoi impreuna cu ordinul de plata se inregistreaza in conturi apoi se arhiveaza.

‘
 8 MODELAREA PRELUCRARILOR

 8 DIAGRAMA DE DECOMPOZITIE
 8 CONTINUTUL DIAGRAMEI FLUXULUI DE DATE
‘

Element DFD Tip Element


Achizitie

Vanzare
Prelucrari
Compensare

Regularizare datorii/creante

Furnizori - Clienti
Entitati externe
Contabilitate

Fise de cont Locuri de stocare

Facture de vanzare

Facture de achizitie
Fluxuri de date
Nota de receptie si constatare de diferente

Ordin de compensare

‘
 8 DIAGRAMA DE CONTEXT
‘

‘
 8 DIAGRAMA FLUXULUI DE DATE
 MODELAREA DATELOR
  MATRICEA DEPENDENTELOR FUNCTIONALE (MDF)

Denumire atribut Determinanti


Nr. Crt.
1 4 7 13+14 15 18+19 20 23 27 28 30
1.‘ Nr. NRCD 1*
2.‘ Data 1 1 1 1 1 1 1
3.‘ Denumire furnizor 1 1 1 1
4.‘ CIF furnizor 1 1* 1 1
5.‘ Document initial 1 1
6.‘ Denumire produs 1 1 1 1
7.‘ Cod produs 1* 1 1
8.‘ Cantitate 1 1 1
9.‘ Valoare 1 1 1 1 1 1
10.‘ Adresa 1 1 1 1 1
11.‘ Cont bancar 1 1 1 1 1
12.‘ Denumire client 1 1 1 1 1
13.‘ Nr. Factura vanzare 1*
14.‘ Serie factura vanzare 1*
15.‘ CIF client 1 1* 1 1 1
16.‘ U.M. 1 1 1 1
17.‘ Pret unitar 1 1 1
18.‘ Nr. Factura furnizor 1 1* 1
19.‘ Serie factura furnizor 1 1* 1
20.‘ Nr. nota contabila 1*
21.‘ Cont debitor 1
22.‘ Cont creditor 1
23.‘ Nr. Ordin de Compensare 1*
24.‘ Agent economic initiator 1
25.‘ Agent economic destinatar 1
26.‘ Valoare compensata 1
27.‘ Nr.E.C. 1*
28.‘ Nr.O.P. 1 1*
29.‘ Suma platita 1
30.‘ Nr.C.T. 1*
31.‘ Cod IBAN 1
32.‘ Simbol cont
33.‘ Sold final
  CONTINUTUL ENTITATILOR

 ‘ Tabelul entitatilor

Nr Simbol Denumire entitate Atribut(e) determinat(e)


Crt
1.‘ NRCD Receptii Nr.NRCD
2.‘ FRZ Furnizor CIF furnizor
3.‘ FCV Vanzari Serie / Nr. factura
4.‘ CL Client CIF client
5.‘ FCA Achizitii Serie / Nr. factura
6.‘ NC Inregistrari contabilitate Nr. Nota contabila
7.‘ OC Compensari Nr.ordin de compensare
8.‘ OP Plati Nr. O.P.
9.‘ EC Incasari Nr. E.C.
10.‘ CT Contracte Nr.C.T.

 ‘ Continutul entitatilor

Denumire atribut Entitatii


Nr Crt Tip (l)
NRCD FRZ OP FCV CL FCA NC OC EC CT
1.‘ Nr. NRCD 9(5) *
2.‘ Data D * * * * * * *
3.‘ Denumire furnizor X(50) * * * *
4.‘ CIF furnizor X(15) * * * *
5.‘ Document initial X(11) * *
6.‘ Denumire produs X(50) * * *
7.‘ Cod produs 9(5) * *
8.‘ Cantitate 9(2) * * *
9.‘ Valoare 9(15,2) * * * * * *
10.‘ Adresa * * * * *
11.‘ Cont bancar 9(24) * * * * *
12.‘ Denumire client X(50) * * * *
13.‘ Nr. Factura vanzare 9(7) *
14.‘ Serie factura vanzare X(10) *
15.‘ CIF client X(15) * * * * *
16.‘ U.M. X(5) * * *
17.‘ Pret unitar 9(10,2) * * *
18.‘ Nr. Factura furnizor 9(7) * *
19.‘ Serie factura furnizor X(7) * *
20.‘ Nr. nota contabila 9(5) *
21.‘ Cont debitor 9(4,2) *
22.‘ Cont creditor 9(4,2) *
23.‘ Nr. Ordin de Compensare 9(7) *
24.‘ Agent economic initiator X(30) *
25.‘ Agent economic destinatar X(30) *
26.‘ Valoare compensata 9(10,2) *
27.‘ Nr.E.C. 9(5) *
28.‘ Nr.O.P. 9(5) * *
29.‘ Suma platita 9(10,2) *
30.‘ Nr.C.T. 9(5) *
31.‘ Cod IBAN X(24) *
32.‘ Simbol cont 9(4)
33.‘ Sold final 9(10,2)

‘
  DIAGRAMA ENTITATE ± RELATIE
 0 EVALUAREA CRITICA A SISTEMULUI INFORMATIONAL

Printre atributele fundamentale care determina calitatea informatiei din fluxul informational
al sistemului informational se numara si oportunitatea care se refera la faptul ca informatia trebuie
sa parvina in timp util utilizatorului. In cadrul sistemului informational existent in firma acest
atribut lipseste. Spre exemplu daca la un moment dat se decide incetarea colaborarii cu un partener
si desfacerea Contractului de Tranzactie privind compensarea datoriilor cu creantele, sistemul nu
poate evidentia restul de plata sau de incasat al Clientului/Furnizorului pentru ca plata/incasarea sa
fie efectuata in numerar sau prin banca si nu prin compensare.
In prezent firma nu a luat in vedere aceasta posibilitate de desfacere a contarctului prinvind
compensarile, astfel ca toate facturile de vanzare sunt compensate prin Ordin de compensare sau
prin IMI, neefectuandu-se nici o plata/incasare in numerar sau prin banca.

Desigur la fel ca orice sistem informational nu este lipsit de deficiente. Deficientele oricarui
sistem informational, indiferent de specificul organizatiei sunt:
•  ± modificarea partiala neintentionata a continutului sau mesajului unei informatii pe
parcursul culegerii, prelucrarii si transmiterii de la emitator la destinatar; Ea poate fi determinate de
manipularea necorespunzatoare a purtatorilor tehnici de informatii, o pregatire necorespunzatoare a
personalului implicat in culegerea, inregistrarea,prelucrarea si transmiterea informatiilor.
 ± modificarea partiala sau totala a continutului sau mesajului unei informatii in mod
intentionat;
  ± este deficienta care consta in inregistrarea, transmiterea si prelucrarea repetata a unor
informatii cauzate de absenta coordonarii sau a coordonarii defectuase a anumitor sisteme ale
segmentului informational;
  
   ±vehicularea unei cantitati de informatii mai mare decat
capacitatea de transport, ducand la blocarea sau intarzierea unor informatii. De regula se face cu
informatii inutile, nerelevante pentru activitatea respectiva, principala cauza fiind redundanta.

O problema a sistemului o reprezinta faptul ca uni angajati emit documente in plus pentru a-
si tine o evident a ceea ce au operat si pentru a nu fi contrariati in legatura cu anumite probleme
folosind aceste documente ca dovezi, insa acest lucru aglomereaza fluxul informational.
O alta problema este aceea ca o informatie este inregistrata in de mai mutle ori in mai multe
documente, pentru siguranta, insa acest lucru duce la redundanta datelor si astfel si la aglomerarea
fluxului de date.
După analiza sistemului informaţional, pasul următor îl reprezintă identificarea deficienţelor
din sistemul informaţional existent. Aceasta pregăteşte stadiul pentru reingineria procesului. După
ce sistemul a fost studiat în detaliu pe baza documentaţiei, interviurilor sau chestionarelor, s-ar
părea că identificarea deficienţelor este doar o chestiune de extragere logică a informaţiilor necesare
luării deciziei din informaţiile furnizate asupra sistemului.

Trebuie avut tot timpul în vedere că schimbarea este o realitate. Este posibil ca sistemul să
fie actualizat sau îmbunătăţit chiar in momentul intervievarii personalului . În mod asemănător,
cerinţa de a lua decizii într-o organizaţie se află permanent sub influenţa schimbării, de vreme ce
lumea din jurul organizaţiei se schimbă. Prin urmare, o extragere simplă, a ³ceea ce dorim´ din
³ceea ce avem´ este adesea îngreunată pentru că luăm în considerare o entitate schimbătoare, în
continuă mişcare. În acest caz, cea mai bună cale este stabilirea unei corespondenţe între ³ceea ce
va fi nevoie´ şi ³ceea ce va exista´. Noul sistem va identifica deficienţele proiectului.
 ‘PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
 ‘ OBIECTIVELE PROIECTARII

Evidenta compensarilor reprezinta un proces de mare importanta deoarece majoritatea


achizitiilor sunt compensate cu vanzarile. Deaceia ne propunem ca noul sistem informatic sa
faciliteze munca Departamentului financiar-contabil avand ca obiective principale :

-‘ Intocmirea unui document numit Centralizator de compensari in care sa


apara toate facturile care au fost compensate in luna respectiva si valoare totala
compensari deasemenea si restul ramas necompensat dintr-o factura, astfel
imbunatatindu-se evidenta compensarilor.
-‘ Intocmirea unui Centralizator achizitii cu ajutorul caruia se va tine o
evidenta a cumpararilor pe fiecare luna si care va putea fi folosit si ca document de
verificare a sumelor inscrise in Centralizatorul de compensari la rubrica valoare totala
facturi de achizitie.

Ca obiective derivate avem :

-‘ Evitarea problemelor generale ale sistemului informatic (redundant, distorsiunea,


filtrajul, aglomerarea canalelor informationale etc.) ;
-‘ Asigurarea unor prelucrari eficiente, eficace si conform legislatiei in vigoare a datelor
din sistem ;
-‘ Intocmirea ordinelor de compensare inainte de termenul scadent al facturilor.
-‘ Evidentierea restului ramas necompensat si emiterea de ordine de plata sau efectuarea
plati din caserie;

Pentru ca obiectivele urmărite să fie îndeplinite, este necesar ca definirea în sistem a


prelucrării datelor de intrare să aibă ca efect ieşirea informaţiilor necesare.
 ‘ PROIECTAREA IESIRILOR

Iesirile sistemului sunt:

S 1 ± Factura de vanzare ;

S 2 ± Nota de receptie si constatare de diferente ;

S 3 ± Ordin de compensare ;

S 4 ± Contract de tranzactie ;

S 5 ± Centralizator compensari ;

S 6 ± Centralizator achizitii ;
S ± Factura de vanzare

Loc de obtinere : Departament Vanzari

Destinatie : Client , Desfacere, Compartiment financiar-contabil

Numar de exemplare : 3 exemplare

Frecventa : la fiecare vanzare

Dispozitiv sau periferic de iesire :


S ± Nota de receptie si constatare de diferente

Loc de obtinere : Magazie

Destinatie : Compartimentul Financiar-contabil( Factura de achizitie), Magazie

Numar de exemplare : 2 exemplare (3 exemplare cand exista diferente la receptie)

Frecventa : la fiecare achizitie

Dispozitiv sau periferic de iesire :


S ± Ordin de compensare

Loc de obtinere : Compartiment financiar-contabil

Destinatie : Furnizor, Compartimentul financiar-contabil

Numar de exemplare : 2 exemplare

Frecventa : lunar

Dispozitiv sau periferic de iesire :


S ± Contract de tranzactie

Loc de obtinere : Compartiment financiar-contabil ;

Destinatie : Compartimentul financiar-contabil , Parte contractanta ;

Numar de exemplare : 2 exemplare ;

Frecventa : neregulara ;

Dispozitiv sau periferic de iesire :


S ± Centralizator Ordine de compensare

Loc de obtinere : Compartiment financiar-contabil

Destinatie : Compartiment financiar-contabil

Numar de exemplare : 1 exemplar

Frecventa : lunar

Dispozitiv sau periferic de iesire :


S6 ± Centralizator Achizitii

Loc de obtinere : Compartiment financiar-contabil

Destinatie : Compartiment financiar-contabil

Numar de exemplare : 1 exemplar

Frecventa : lunar

Dispozitiv sau periferic de iesire :


 ‘ PROIECTAREA BAZEI DE DATE

Comenzile SQL de creare a tabelelor din baza de date sunt :

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE NC

(nr_NC LONG INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL,

data_NC DATE,

cont_debitor INTEGER,

cont_creditor INTEGER,

valoare DOUBLE )´

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE OC

(nr_OC LONG INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL,

data DATE,

valoare_comp DOUBLE,

ag_ec_initiator TEXT(30),

ag_ec_destinatar TEXT (30),

nr_NC INTEGER REFERENCES NC (nr_NC) )´

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE NRCD

(nr_NRCD LONG INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL

data DATE,

den_fz TEXT (30),

CIF_fz TEXT (15),


doc_initial TEXT (30),

den_prod TEXT (30),

cantit INTEGER,

valoare_totala DOUBLE,

UM TEXT(3),

pret_u DOUBLE

serie_nr_fact_achiz TEXT (50),

valoare_fara_TVA DOUBLE,

valoare_TVA DOUBLE )´

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE FRZ

(CIF_fz TEXT (15) PRIMARI KEY NOT NULL,

den_fz TEXT (30),

adresa TEXT (50),

cod_IBAN TEXT (24) )´

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE Plati

(Nr_OP INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL,

den_fz TEXT (30),

CIF_fz TEXT (15) REFERENCES FRZ (CIF_fz),

suma DOUBLE,

cod_IBAN TEXT (24) )´

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE FCA

(serie_nr_fact_achiz TEXT (15) PRIMARI KEY NOT NULL,


data DATE,

den_fz TEXT (30),

CIF_fz TEXT(15),

den_produs TEXT (50)

cod_produs INTEGER,

cantit LONG INTEGER,

valoare totala DOUBLE,

adresa TEXT (50),

cod_IBAN TEXT(24),

UM TEXT (3)

Pret_u DOUBLE

Nr_NRCD LONG INTEGER REFERENCES NRCD (nr_NRCD),

Val_fara_TVA DOUBLE

Val_TVA DOUBLE)´

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE CL

(CIF_cl TEXT (15) PRIMARI KEY NOT NULL,

adresa TEXT (50),

cod_IBAN TEXT (24)

Den_cl TEXT (30) )´

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE Incasari

(nr_EC INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL,

data DATE,

doc_initial TEXT (30)


valoare DOUBLE,

den_cl TEXT (30),

CIF_cl TEXT (15) REFERENCES CL (CIF_cl) )´

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE FCV

(serie_nr_fact_vz TEXT (15) PRIMARI KEY NOT NULL,

data DATE,

den_cl TEXT (30),

den_prod TEXT (30)

cod_prod INTEGER,

cantit INTEGER,

valoare totala DOUBLE,

adresa TEXT (50),

Cod_IBAN TEXT (24),

CIF_cl TEXT (15) REFERENCES CL (CIF_cl),

UM TEXT(5),

pret_u DOUBLE,

Val_fara_TVA DOUBLE,

Val_TVA) DOUBLE )´

Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE Detalii_OC

(nr_det LONG INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL,

nr_OC LONG INTEGER REFERENCES OC (nr_OC),

serie_nr_fact_achiz TEXT (15) REFERENCES FCA (serie_nr_fact_achiz),

serie_nr_fact_vz TEXT (15) REFERENCES FCV (serie_nr_fact_vz) )´


 ‘ PROIECTAREA INTRARILOR

I ± Factura de achizitie

‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘
 X(0) X(0) 
 
   X()« 
 (7)
m  X(7)

 (7) 
 X(0)

 (7) 

 X(0)« 
 X()
D 

 X() X() 

  (7) 
 X() X()
à A : 24 %

Nr. Denumirea produselor U.M Cantitatea Preţul unitar aloarea aloarea


crt.
sau a serviciilor (fără Ã. .A.) Ã. .A.

- lei - - lei -

× 1   

() X(0) X() () (0,) (,) (8,)

  


 $ (8,) (0,)

 ñ 
   

 
 %
  Ã X()  ! ñ 
  
" 
ñ 
ñ !
 c
 #   

•‘ 
 

Nr crt Denumire camp Tip(lunime) Test de validare


1.‘ CIF Furnizor X(15) Verificarea introducerii complete a datelor
Verificarea tipului de date.
2.‘ Serie factura X(7) Verificarea tipului de date.
3.‘ Numar factura 9(7) Verificarea tipului de date.
4.‘ Pret unitar 9(10,2) Verificarea tipului de date.
I ± Factura de vanzare

‘‘‘‘‘‘ ‘
 X(0) X(0) 
 
   X()« 
 (7)
m  X(7)

 (7) 
 X(0)

 (7) 

 X(0)« 
 X()
D 

 X() X() 

  (7) 
 X() X()
à A : 24 %

Nr. Denumirea produselor U.M Cantitatea Preţul unitar aloarea aloarea


crt.
sau a serviciilor (fără Ã. .A.) Ã. .A.

- lei - - lei -

× 1   

() X(0) X() () (0,) (,) (8,)

  


 $ (8,) (0,)

 ñ 
   

 
 %
  Ã X()  ! ñ 
  
" 
ñ 
ñ !
 c
 #   

•‘ 
 

Nr crt Denumire camp Tip(lunime) Test de validare


1.‘ CIF Client X(15) Verificarea introducerii complete a datelor
Verificarea tipului de date.
2.‘ Serie factura X(7) Verificarea tipului de date.
3.‘ Numar factura 9(7) Verificarea tipului de date.
4.‘ Pret unitar 9(10,2) Verificarea tipului de date.
I ± Nota de contabilitate

| X(0) 
 

V V
 () D

 
 
 

   

 


() X(0) () () (0,)

   

   

   

   

  (,)Nr.crt. Denumire camp Ãip(lungime) Ãest de validare

   &   


  
 
1.‘
&    

 
 &    

 
2.‘
 × &    

 
3.‘

I ± Fisa de cont

Úişă de cont   ' 

  % X(0) () ()

  !  


 

 


D X(0) X(0) () (8,) (8,) (0,)

Nr crt Denumire camp Tip(lunime) Test de validare


1.‘ Simbol cont 9(4) Verificarea introducerii complete a datelor
Verificarea tipului de date.
2.‘ Cont corespondent 9(4) Verificarea introducerii complete a datelor
Verificarea tipului de date.
3.‘ Sold 9(10,2) Verificarea tipului de date.
I ± Ordin de plataNr.crt. Denumire camp Ãip(lungime) Ãest de validare

 

  &   
  
 
1.‘
&    

 

 &    

 
2.‘
  × &    

 
3.‘
&   
  
 

( )
4.‘ &     
 


I 6 ± Extras de cont

| 
 9(5) D
ñ(30) "ñ 

  ñ(15)#$ñ(15)
 ñ(15) 
 
ñ(15)
 ñ(30) ñ(30)
! ñ(15) 
9(12)

9(12) 
ñ(24)
 ñ(30)

ñ  V 
%
  &
' &" ( " "'  & 

'  
)*+,)+-+' & %"  " 
  
. ' " (/

ñ   ñ  

 

 -01213 )

.&
/

4  *%  %""  


  
 "' % 
" " 
 &" %5 
 
&6% 
  
 


 "
 "' 
 "
 
   1
'

ñ(50) ñ(50)

| 
 )+ )*+,)+-+

7 
  "789:


 " %  
    9(10,2)'   ; " . &

 " %/
/  . "'
  
( /9 (10,2) 
 ñ(20) .
  "' 
 / 9 (7) D

/ %"" " 1  X()

 
&  % 
  
 &"
 "


 "
 "' 
 "
 
   1
'

ñ(50) ñ(50)

Nr.crt. Denumire camp Ãip(lungime) Ãest de validare

1.‘ 


 &   
  
 

&    

 

2.‘ &     

3.‘ × &     
I 7 ± Ordin de compensare primit

Nr crt Denumire camp Tip(lunime) Test de validare


Verificarea introducerii complete a datelor
1.‘ Numar ordin de compensare 9(7)
Verificarea tipului de date.
2.‘ Data ordin de compensare D Verificarea tipului de date.
3.‘ Suma compensata 9(12,2) Verificarea tipului de date.
4.‘ Agent economic initiator X(30) Verificarea introducerii complete a datelor.
I 7 ± Ordin de compensare emis

Nr crt Denumire camp Tip(lunime) Test de validare


Verificarea introducerii complete a datelor
1.‘ Numar ordin de compensare 9(7)
Verificarea tipului de date.
2.‘ Data ordin de compensare D Verificarea tipului de date.
3.‘ Suma compensata 9(12,2) Verificarea tipului de date.
4.‘ Agent economic destinatar X(30) Verificarea introducerii complete a datelor.
 ‘ PROIECTAREA CODURILOR

Avand in vedere tema compensarilor , cele mai importante coduri de proiectat sunt urmatoarele:

‘ Serie FCV ³factura de vanzareö


-‘ Tip(lunimea) : X ()
-‘ Metoda de codificare folosita este cea pe grupe.

XX 9999999

% %
% %
% %
Initialele localitatii CUI Intreprindere

-‘ Macheta de codificare LL 9999999


-‘ Tip de validare : se verifica daca primele caractere sunt de tip text si urmatoarele 7 de
tip numeric

‘ Numar FCV ³factura de vanzareö


-‘ Tip (lunime) : (7)
-‘ Metoda de codificare : este cea secventiala (ordinara)

Exemplu : 0010479 , 0010480, 0010481 etc

-‘ Macheta de codificare : 9999999


-‘ Tip de validare : se veridica daca tipul codului este numeric.

3.‘ Seria si numarul Ordinelor de compensare


-‘ Tip (lunime) : X (8)
-‘ Metoda de codificare folosita este cea pe grupe.
-‘ Macheta de codificare : X 9999999
X ± reprezinta Tipul Ordinului de compensare
9999999 - numarul Ordinului de compensare

Exemplu : B- ordin de compensare emis ; C ± ordin de compensare primit ;


 6 ‘ PROIECTAREA INTERFETEI CU UTIIZATORUL
 ‘IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
 ‘ PREZENTAREA INTERFETEI SISTEMULUI
 ‘ PREZENTAREA IESIRILOR