Sunteți pe pagina 1din 7

APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU GESTIUNEA

MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELOR


LA SC MOBEXPERT SRL

1.OBIECTIVELE APLICAȚIEI

Un magazin ce comercializează mobilier dispune de un depozit în care se


regasesc urmatoarele tipuri de produse: mobilier pentru bucătarie, mobilier pentru
living, mobilier pentru dormitor și camera de tineret, canapele, mese,scaune și coltare
și garderobe.
Pentru a avea o evidență a tuturor produselor de care dispune magazinul vom
crea un sistem informatic care gestionează situația stocurilor unui magazin care
comercializează produse realizate din lemn masiv și produse pe bază de lemn. Această
aplicație a fost elaborată cu scopul de a ține evidența produselor de care dispune
magazinul, clienților și furnizorilor.
Pentru o evidența clară a produselor de care dispune magazinul vom crea o
tabelă numita produse in care vom trece: denumire_produs, cod_produs, cantitate,
valoarea.
Pentru evidența tuturor clienților vom realiza o tabelă numită clienți în care
vom trece: cod_client, nume, cif, localitate și număr _telefon.
Pentru evidența furnizorilor von crea o tabelă numită furnizori ce va conține:
cod_furnizor, nume, cif, localitate, număr_telefon.
Într-o tabelă numită situație_ieșiri ce va înregistra vânzarea produselor vom
avea: număr_tranzacție, data_cumparare, cod_produs, cod_client, cantitate_produs și
preț_aferent.
În tabela numită situație_intrări ce va înregistra aprovizionarea depozitului
vom avea: număr_comandă, număr_document, data, cod_produs, cod_frunizor,
cantitate, preț_achizitie.
2.IEȘIRILE APLICAȚIEI
TABELA PRODUSE

Denumire_produs Cod_produs Cantitate Valoare

Masă bucătărie M1 10 7000


Masă cafea M2 15 5000
Colțar bucătărie C1 14 22400
Dormitor copii D1 5 800

Cod_produs – cheie primară

TABELA CLIENȚI

Cod_client Nume Cif Localitate Numar_telefon


Cl1 Dedeman RO2816464 București 021301322

Cl2 Elvilla RO11273421 București 021306425


Cl3 Ikea RO17547941 București 021342825
Cl4 Lemet RO132328 București 021621371

Cod_client - cheie primară

TABELA FURNIZORI

Cod_furnizor Nume Cif Localitate Număr_telefon

Fz1 AutoBeer96 RO8884069 Vulcan, 0724653218


Alcom Hunedoara
Fz2 ProWoodTech RO1249716 Timiș, 0730345854
Timișoara
Fz3 LmMob RO15406806 Savinești, 0723322550
Neamț
Fz4 Bonanza RO4214015 Buteni, Arad 0744546739

Cod_frunizor – cheie primară


1
2.1.TABELA SITUAȚIE_INTRĂRI- prezintă situatia aprovizionărilor pe luna
ianuarie.

Număr_ Număr_ Data Cod_ Cod_ Cantitate Preț_


comandă document produs furnizor achiziție
C1 5 01.01.2014 D1 Fz3 5 800
C2 6 06.01.2014 M2 Fz1 15 5000
C3 7 16.01.2014 C1 Fz2 14 22400
C4 8 25.01.2013 M1 Fz4 10 7000
TOTAL INTRĂRI 35200

Număr_comandă – cheie primară


Cod_produs, Cod_furnizor- chei externe(definite pe domeniul primar al altor tabele)

2.2.TABELA SITUAȚIE_IEȘIRI – prezintă situația ieșirilor(vânzari) de materiale


în luna ianuarie.

Număr_tranzacție Data_cumpărar Cod_ Cod_ Cantitate_ Preț_


e produs client produs aferent
1 02.01.2014 D1 Cl4 5 900
2 08.01.2014 M2 Cl1 15 7000
3 20.01.2014 C1 Cl3 14 30000
4 30.01.2014 M1 Cl2 10 9000
TOTAL IEȘIRI 49600

Număr_tranzacție – cheie primara


Cod_produs, Cod_client – chei externe(definite pe domeniul primar al altor tabele)

2
3.INTRĂRILE APLICAȚIEI ȘI CORESPONDENȚA
ACESTORA ÎN BAZA DE DATE:

Denumire Simbol Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela


informație program Furnizori Clienți Produse Situație Situație
_intrări _ieșiri
Codul Cod_furnizor X X
furnizorului
Numele Nume X X
Cod de Cif X X
identificare
fiscală
Localitatea Localitate X X

Numărul de Număr_telefon X X
telefon
Denumirea Denumire X
produsului _produs
Codul Cod_produs X X X
produsului
Cantitatea Cantitate X
Valoarea Valoare X
Numărul Număr X
comenzii _comandă
Numărul Număr X
documentul _document
ui
Data Data X
Cantitate Cantitate X
cumparată
Preț de Preț_achiziție X
achiziție
Numărul Număr X
tranzacției _tranzacție

3
Data Data_cumpăra X
cumpărării re
Cantitatea Cantitate X
de produs _produs
vândută
Preț aferent Preț_aferent X
vânzării

4
4. SCHEMA LEGĂTURILOR ÎNTRE TABELELE BAZEI DE
DATE

Furnizori produse
Denumire_produs situație_ieșiri
#Cod_furnizor
situație_intrări #Cod_produs #Număr_tranzacție
Nume
#Număr_comandă Cantitate Data_cumpărare
Cif
Număr_document Valoare *Cod_produs
Localitate
Data *Cod_client
Număr_telefon
*Cod_produs Cantitate_produs
*Cod_furnizor Preț_aferent
Cantitate
Preț_achizitie

Clienți
#Cod_client
Nume
Cif
Localitate
Număr_telefon

Legendă:
# - cheie primară
*-cheie secundară
Interpretarea schemei legăturilor între tabelele bazei de date:
 Relația dintre tabela furnizori și tabela situație_intrări, definită de cheia
cod_furnizor este o relație 1,1 ceea ce inseamnă că unui furnizor ii corespunde
o singură factură și pe o factură se gasește un singur furnizor;
 Relația dintre tabela produse și tabela situație_ieșiri , definită de cheia
cod_produs este o relatie de 1,n ceea ce inseamnă că pe o factură se pot găsi
mai multe produse;

5
 Relația dintre tabela clienți și tabela situație_ieșiri, definita de cheia cod_client
este o relatie de 1,1 și înseamna că un client client se poate găsi pe o singură
factură;
 Relația dintre tabela produs și tabela situație_intrări este definită de cheia
cod_produs este o relație de 1,n ceea ce înseamna că pe o factura recepționată
se pot găsi mai multe produse.

5. SCHEMA GENERALĂ A PLICAȚIEI

DOCUMENTE

NOMENCLATOR
GESTIUNE MĂRFURI
MĂRFURI

IEȘIRI
INTRĂRI