Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUAREA INTREPRINDERII

Tema 1 Descrierea obiectului si procesului evaluarii; descrierea afacerii – indicatori de activitate

- Descrierea obiectului si procesului evaluarii - memoriul de intentie al evaluatorului;


structura raportului de evaluare; certificarea; datele de identificare ale intreprinderii supuse
evaluarii; obiect de activitate; actionariat; cod CAEN; baza de evaluare: tipul de valoare
estimata; definire de termeni; ipoteze si conditii limitative
- Descrierea afacerii – indicatori de activitate - indicatori generici de activitate; oferta de
produse&servicii (indicatori cantitativi si calitativi); modalitati de finantare: credite in
derulare; autofinantare

Tema 2 Diagnosticul juridic

- Forma juridica; Inmatricularea si inregistrarea fiscala; Capitalul social


- Dreptul de proprietate asupra terenurilor: regim juridic; Dreptul de proprietate asupra
cladirilor: regimul juridic; Alte drepturi de proprietate
- AsigurarI: polite de asigurare incheiate
- Contracte de imprumut/credit; restante
- Investitii realizate
- Participatii in capitalul altor societati
- Dreptul muncii: reglementari aplicabile
- Elemente de drept fiscal: lista datoriilor inregistrate de entitate la bugetul Statului
- Litigii comerciale inregistrate; mentiuni
-
Tema 3 Diagnosticul mediului de afaceri

- piaţa şi clientela vizată; analiza cererii solvabile pe piata (comportamentul consumatorului


potenţial)
- segmentarea activitatii; matrice de pozitionare strategica a DAS
- analiza ofertei: produsele şi serviciile oferite; latimea gamei, caracteristicile ofertei;
competitivitatea produselor pe piata
- analiza concurenţei. Tipuri de concurenti. Cota estimativă de piaţă la finele ultimelor 3-5
exerciţii financiare
- distribuţia; analiza lanţului de distribuţie in comparaţie cu principalii competitori. Avantaje si
dezavantaje
- modalităţi şi costuri de promovare; calendar al campaniilor publicitare.
- modelul lui Porter; diagrama fortelor porteriene pe un orizont de 3 ani
- analiza SWOT

Tema 4 Diagnosticul managerial, de organizare, resurse umane si materiale (resurse interne)

- diagnosticul managerial si al resurselor umane: Sistemul indicatorilor folosiţi în analiza forţei


de muncă; structura personalului şi echipa manageriala; modalităţi de recrutare;
organigrama; fise de post; managementul conflictului de muncă; dimensiunea, structura și
comportamentul potenţialului uman; analiza asigurării calitative a forţei de muncă
corespunzătoare; diagnosticul eficienţei utilizării resurselor umane (modele de analiza
factoriala).
- diagnosticul resurselor tehnico-materiale: amplasament, acces la caile de transport, utilitati,
descrierea procesului de producţie, a parcului de utilaje (avize de mediu – dupa caz), calculul
capacitaţii de producţie (după caz); diagnosticul de stare al mijloacelor de producţie; analiza
eficientei utilizării mijloacelor fixe si a rotaţiei Activelor circulante; modele de analiza
factorială.

Tema 5 Diagnosticul comercial

- analiza si diagnosticul cheltuielilor totale si a principalelor categorii de cheltuieli;


determinarea raportului cheltuieli variabile/cheltuieli fixe
- analiza costului/produs sau serviciu; calculul punctului de echilibru sau al pragului de
rentabilitate; pozitionarea concurentiala in sector; strategii privind costul
- diagnosticul performantelor si rezultatelor activitatii pe baza contului de profit şi pierdere;
elaborarea tabloului SIG; analiza factoriala a CA; marjei comerciale si a VA; analiza
rezultatului din exploatare (RE); analiza ratelor de rentabilitate a activitatii

Tema 6 Diagnosticul financiar

- Conţinutul diagnosticului financiar; tipuri de bilant-suport al analizei-diagnostic; constructia


bilantului financiar si a celui functional; analiza ratelor de structura bilantiera
- Analiza si echilibrului financiar; Notiuni generice; principalii indicatori ai echilibrului financiar
pe baza celor doua tipuri de bilant-suport; indicatori complementari de echilibru financiar
(rate de solvabilitate/lichiditate); analiza ecuatiei de echilibru; analiza corelaţiei creanţe –
obligaţii
- SINTEZA diagnosticelor

Tema 7 Metode de evaluare a intreprinderii

- abordarea pe baza de Active: metoda ANC; evaluarea Activelor imobilizate (metoda


actualizarii valorii de intrare); evaluarea imobilizarilor corporale (metoda actualizarii valorii de
intrare; metoda comparatiilor de piata; metoda costului de inlocuire net si brut); evaluarea
mijloacelor fixe (metoda actualizarii; metoda costului de inlocuire); evaluarea imobilizarilor
financiare; evaluarea activelor circulante (stocuri – coeficient de perimare/depreciere/demodare si
crente – probabilitate de incasare estimata); evaluarea disponibilitatilor; evaluarea datoriilor,
subventiilor pentru investitii (dupa caz); tablou centralizator diferente, calculul ANC. Explicarea
corectiilor bilantiere efectuate.

- abordarea pe baza performantelor financiare ale entitatii: metoda capitalizarii veniturilor;


corectarea datelor din CPP; calculul mediilor ponderate ale CA si a profitului pe ultimii 3 ani; calculul
indicilor de crestere; calculul ratei de capitalizare; calculul valorii intreprinderii pe baza ratei de
capitalizare.

- abordarea combinata: metoda ponderării între o valoare patrimonială şi una prin


rentabilitate;.

RAPORTUL DE EVALUARE – opinii si concluzii