Sunteți pe pagina 1din 18

1.

Explicai necesitatea evalurii economice si financiare Procesul de evaluare economica are drept obiectiv - stabilirea valorii de piaa, - a valorii de circulaie a bunurilor, activelor si ntreprinderilor, - el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spaiul economic al tarii. Necesitatea evalurii unei ntreprinderi apare cnd in viata ntreprinderii au loc unele schimbri semnificative cum sunt: - modificri in mrimea si structura capitalului social, - modificri in numrul si componenta acionarilor sau asociailor, - actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje , - in ca!ul tran!aciilor comerciale, - cu oca!ia privati!rii cnd elementele pre!entate in bilanul contabil nu reflecta valori de piaa ci mai de"rab valori administrative, sau costuri istorice mult diferite de valorile juste #. Explicai rolul bilanului contabil in evaluarea unui active sau unei intreprinderi $rice evaluare de active, firma sau societate etc. are ca punct de pornire bilanul contabil, deoarece in el se reflecta volumul fondurilor proprii, piaa, strate"iile aplicate de firma, el reflecta situaia patrimoniului, a averii acumulate de firma de la nfiinare si re!ultatele financiare obinute in ultima perioada pentru care s%a incheiat. 3. Explicai diferenele dintre pre i valoare. marimi(concret vs. conventional , numar (pret unic, valori multiple , locul de formare, (piata vs. ima"inatia evaluatorului caracter obiectiv&subiectiv 4. Clasificai diferitele tipuri de evaluri. obiect : bunuri mobile, imobile, "rupuri de bunuri, unitati "eneratoare de numerar, active economice (sectii, fabrici, ma"a!ine , intan"ibile, intreprinderi in ansamblu metoda : patrimoniale, ba!ate pe performante, bursiere, combinate, alte scop : contabile, administrative, economico%financiare beneficiar : asi"urare, creditare, impo!itare, actionari vin!atori, potentiali cumparatori, banci valori : valoarea de piata, valori diferite de valoarea de piata metode : clasice, bursiere 5. Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii. 'ia"nosticul are drept scop % nele"erea factorilor economici care influenea! sectorul de activitate al ntreprinderii( % cunoa)terea re"ulilor concureniale ale sectorului din care face parte ntreprinderea( % determinarea oportunitilor si riscurilor, punctelor forte si slabe in pre!ent si in viitor( % facultatea de inte"rare a re!ultatelor in repre!entarea sintetica sau modelul, in sens calitativ, pe care utili!atorii raportului de evaluare il cuta in acea ntreprindere pentru a deduce rapid consecinele la nivelul re!ultatelor sale. *olul dia"nosticului in evaluarea ntreprinderii : % este de a orienta evaluatorul in etapa de evaluare propriu%!isa respectiv in stabilirea ipote!elor de evaluare, % ale"erea metodelor, % ajuta la anticiparea viitorului firmei, 1

% la depistarea factorilor de risc si % la stabilirea ipote!elor de evaluare scara valorilor determinate pre!entate in raportul final. 5. Care este rolul diagnosticului n evaluarea ntreprinderii? Ponderea majoritara a efortului de evaluare *ol : +dentificarea factorilor economici si de risc, cunoasterea re"ulilor concurentiale ale sectorului, punctelor forte si slabe in pre!ent si viitor, anticiparea viitorului, stabilirea ipote!elor, ale"erea metodelor, e,plicarea diferentelor intre valori, fundamentarea corectiilor bilantiere, fundamentarea proiectiilor -hestionare 'escriere, .coruri, /fecte . !efinii valoarea de pia. 0aloarea de piata 1 suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vin!ator hotarit, intr%o tran!actie cu pr2t determinat obiectiv, dupa o activitate de mar3etin" corespun!atoare, in care partile au actionat in cunostinta de cau!a, prudent si fara constrin"ere ". !efinii valoarea #ust. 0aloarea justa : pretul la care un bun ar putea fi schimbat intre un cumparator si un vin!ator, normal informati si interesati intr%o tran!actie echilibrata $. !efinii valoarea actual a unui bun. 0aloarea actuala : corectind valoarea de ori"ine cu inflatia care a avut loc de la data achi!itiei si cu coeficientul de invechire (u!ura fi!ica, morala, functionala %. !efinii valoarea de origine. 0aloarea de ori"ine&achi!itie&inventar&istorica : totalitatea costurilor necesare pentru achi!itionarea si punerea in stare de folosire &'. !efinii valoarea de utili(are. 0aloarea de utili!are : pentru o utili!are specifica pentru un anumit utili!ator, nefiind in relatie cu piata +4.56 0aloarea de folosinta 1 valoarea de inlocuire : costurile de procurarea unui bun care pre!inta aceleasi posibilitati de utili!are, in acelasi scop, in aceleasi conditii, pentru aceeasi durata de folosinta re!iduala, cu aceleasi performante &&. )re(entai trei momente din viaa ntreprinderii n care este obligatorie evaluarea. 7asurarea calitatii "estiunii *n tran(actii comerciale +v,c intreprinderii- investitie. .chimbari in marimea & structura capitalului social .chimbari in numarul&componenta asociatilor 'eterminarea cursului de introducere la bursa Calculul paritatii in fu(iuni/divi(ari 0ctiuni #uridice cu scop patrimonial .copuri fiscale )rivati(are1 )atrimonial- valori administrative nu de piata 2 trecutul nu este reproductibil 2 cumparatorul plateste pentru profitabilitate viitoare 2 gradul de utilitate a elementelor patrimoniale 2 restructurari 4lte (credite, asi"urare, etc. #

1#.!e ce este obligatorie evaluarea in ca(ul privati(rii unei intreprinderi? % din punct de vedere patrimonial, majoritatea elementelor patrimoniale din bilanurile societatilor cu capital de stat nu reflecta valori de piata ci valori administrative, reevaluarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor % din punct de vedere al rentabilitatii, trecutul ntreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil( nu toti factorii care au determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi e,trapolate in perioada post privati!are % cumparatorul nu investe)te pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine, de aceea profitabiliatea intreprinderii trebuie ra"andita( % valoarea intreprinderii trebuie determinate in functie de "radul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale, cumparatorul netrebuind sa fie penali!at pentru politica de investitii a fostului proprietar, stiut fiind ca un bun fara utilitate nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa. -u oca!ia evaluarii pentru privati!are, trebuie observata si anali!ata necesitatea unei eventuale restructurari. &3.3biectivul si mi#loacele de reali(are ale diagnosticului #uridic 3biectivul il constituie aprecierea situatie juridice a societatii in raport cu proprietarii, cu tertii sau cu salariatii. Constatari , 8innd seama de prevederile le"ale in vi"oare e,pertul evaluator va stabili daca: - .ocietatea este constituita le"al( - /,ista acte si contracte privind drepturile de proprietate( - /,ista contracte incheiate cu partenerii e,terni( - /,ista actiuni juridice in curs( - /,ista contracte individule de munca( - -are este re"imul fiscal al intreprinderii Conclu(ia1 'up trecerea in revista a mijloacelor de reali!are si a procedurilor de lucru se stabilesc: $portunitile e,istente in mediul e,terior ntreprinderii, adic evoluii cu un caracter previ!ibil po!itiv pt ntreprinderea evaluata cum ar fi le"islaie si re"lementari specifice favorabile. *iscurile e,istente in mediul e,tern ntreprinderii, adic evoluii cu un efect previ!ibil ne"ativ (invers oportunitilor ( Punctele forte, adic atuurile ca urmare a unor factori, cum ar fi: - o buna or"ani!are si funcionare a ntreprinderii( - contract si statut corespun!toare( - relaii contractuale corecte( - finanare asi"urata( - absenta liti"iilor( - re"lementari fiscale aplicate corecte( - obli"aii fiscale ndeplinite la timp( puncte slabe, adic deficiente constatate in or"ani!area si funcionarea ntreprinderii: - statutul si contractul necorespun!toare situaiei de fapt( - e,istenta unor liti"ii contractuale cu terii si cu proprii salariai( - conflicte de munca( - obli"aii fiscale nerespectate.

19. 3biectivul si mi#loacele de reali(are ale diagnosticului comercial 3biectivul l repre!int determinarea locului ocupat pe piaa de ntreprindere in pre!ent si in viitor. Constatri a Pornim de la nomenclatorul de produse sau la principalele activitati ale ntreprinderii se va calcula ponderea lor in volumul total al activitii( b .e va efectua o anali!a a clienilor cu pondere importanta sau mare si pentru ace)tia durata de recuperare a creanelor (se vor anali!a clientii incerti( c .e vor anali!a furni!orii( d .e va identifica concurenta actuala si potentiala( e .e va anali!a reteaua de distributie a intreprinderii( f .e va anali!a "radul de permeabilitate a pietei( " .e va anali!a tipurile de actiuni promotionale facute de ntreprindere, cuantumul cheltuielilor publicitare, evolutia politicii de promovare a produselor si a ima"inii firmei( Conclu(ia $portunitile *iscurile Punctele forte ca de e,: retea de van!are puternica, clienti statornici,calitate f buna a produselor si serviciilor puncte slabe ca de e,: produse si servicii scumpe si de o calitate indoielnica, cunosterea insuficienta a pietii. &5. 3biectivul si mi#loacele de reali(are ale diagnosticului te4nic- te4nologic si de exploatare 3biectivul consta in stabilirea msurii in care mijloacele de producie materiale rspund nevoilor actuale sau viitoare ale ntreprinderii sau ale potenialului cumparator. Constatri - se impune cunoa)terea potenialului de producie la un moment dat si evoluia sa in timp( - stabilirea dinamicii imobili!rilor( - stabilirea nivelului de amorti!are( - stabilirea nivelului de productivitate( - anali!a potenialului de cercetare%de!voltare pentru a putea determina strate"ia de viitor previ!ibil a ntreprinderii( Conclu(iile se pre(int sub forma1 $portunitilor *iscurilor Punctele forte ca de e,: o buna utili!are a capitalului de producie(utilaje moderne, produse si servicii competitive puncte slabe ca de e,: o planificare defectuasa a produciei, o conducere defectuasa a aprovi!ionrii si transporturilor, probleme de calitate a produselor si serviciilor. & .3biectivul si mi#loacele de reali(are ale diagnosticului de organi(are- management si resurse umane 3biectivul l repre!int anali!a structurii umane si a capacitaii personalului de a contribui la reali!area activitii ntreprinderii. Constatri se fac urmtoarele demersuri: a 4nali!a structurii umane si anume: 9

- $r"ani!area ierarhica si funcionala a ntreprinderii( - 'ate cu privire la personal: pre"tirea ,"radul de ocupare( vechimea in ntreprindere( fluctuaiile, absenteism. b 'ate cu privire la conducerea ntreprinderii: varsta, pre"atire,e,perienta,stil de conducere,sistem de remunerare,le"atura cu actionariatul c 'ate sociale: climatul social,protectia muncii,or"ani!are sindicala. Conclu(ia 4nali!and datele de mai sus se poate stabili: $portunitile *iscurile Punctele forte : personal tanar, fle,ibil, bine pre"atir, e,ista o buna or"ani!are, e,ista motivarea muncii. puncte slabe : proasta functionare a conducerii(salari!are nestimulata(relatii de rudenie intre conducere si salariati. &".3biectivele si mi#loacele de reali(are ale diagnosticului financiar contabil 3biective1 a .tabilirea e,istentei ima"inii fidele, clare si complete a patrimoniului, a re!ultatului financiar si a strii de sntate a societarii( b /valuarea diferenelor intre ratele de rentabilitate economice pe cel puin trei e,erciii financiare( c :tili!area relaiilor efectului de levier pentru afaceri, dia"nosticului ratei de rentabilitate a capitalurilor proprii. Constatri +n urma anali!ei efectuate, avnd ca mijloace de efectuare datele si informaiile coninute in situaiile financiare, pe ultimii 5%; ani, preluate potrivit metodolo"iei specifice evalurii lor prin metode patrimoniale. Conclu(ile se e,prima sub forma: $portunitile &*iscurile Punctele forte &puncte slabe &$.5olul bilanului in diagnosticul de evaluare <ilanul contabil este documentul contabil de sinte!a prin care se pre!int activul si pasivul unitatii patrimoniale, precum si re!ultatele perioadei pentru care se ntocme)te, potrivit le"ii. <ilanul contabil este sursa de date ce se prelucrea! pentru reali!area dia"nosticului contabil si financiar. <ilantul economic repre!inta o retratare a bilantului contabil pentru a cuprinde corectii care sa conduca la ima"inea fidela a patrimoniului *olul bilantului economic este de a fundamenta deci!ii economice in ba!a unor informatii financiare fidele, valorile istorice se inlocuiesc cu valori economice de piata &%.5olul bilantului functional in diagnosticul de evaluare. <ilanul este instrumentul de anali!a, pe ba!a posturilor din bilant, a principalelor functii ale ntreprinderii: - funciile de investiii, - de e,ploatare si - de tre!orerie = in active si - funcia de finanare in pasiv. 6'.Care sunt paii in determinarea activului net corectat al unei intreprinderi ? 1..epararea tuturor elementelor de active in elemente necesare e,ploatrii si elemente in afara ;

e,ploatrii (necesare ntreprinderii #. *eevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare e,ploatrii( 5. -alculul matematic al activului net corectat. 6&.Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? -omponentele fundamentale ale oricrei evaluri sunt: % activul net corectat si , capacitatea beneficiara % rata de actuali!are 66.Care sunt metodele de calcul ale activului net cori#at al unei intreprinderi? 7etodele de calcul al 4N- sunt: - metoda substractiva si - met. aditiva 63.*n ce consta metoda substractiva de calcul al 07C? 7et. substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val. matematica a tuturor datoriilor actuali!ate. 64.*n ce consta metoda aditiva de calcul al 07C? 7et aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanul contabil cu influentele din reevaluarea elementelor patrimoniale. 65.Cum se calculea(a valoarea substantiala bruta?Explicati semnificatia acesteia. 8al. substaniala bruta este e"ala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de ntreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care, de)i sunt nre"istrate in patrimonial ntreprinderii, nu sunt folosite din diverse cau!e. /a semnifica valoarea bunurilor, capacitatea reflectata in active, de care dispune si le poate utili!a ntreprinderea la un moment dat, pre!entnd valoarea activului pe ba!a principiului prevalentei economicului asupra juridicului. 6 .!eterm 07C al unei intreprinderi prin ambele metode- cunoscand urm. elemente din bilantul economic al acesteia + in lei : casa 1>.>>>(banca 1;>.>>>, chelt de infiintare 1;.>>>( cladiri #>>.>>>( echipamente #;>.>>>( stocuri 5>>.>>>>( furni!ori 9>>.>>>( creditori ?>.>>>( imprumuturi bancare t.l. #>>.>>>( capital social 1>>.>>>( re!erve 1>.>>>( venituri anticipate ?>.>>>( profit ;;.>>>. 9et aditiva 0.-apitaluri Proprii 16;.>>> format din: -ap social 1>>.>>> @ *e!erve 1>.>>>@ Profit ;;.>>> <.-h infiintare (1;.>>> 07C + 0, : . ; &5'.''' 9et substractiva -ladiri #>>.>>> @ /chipamente #;>.>>> @.tocuri 5>>.>>> @-asa 1>.>>> @<anca 1;>.>>> 1 Aotal active B1>.>>> Curni!ori (9>>.>>> @-reditori (?>.>>> @+mprum (#>>.>>> @0en anticip (?>.>>> 1 Aotal obli"atii (D6>.>>> 07C &5'.''' 6".Ce este si cum se determina rata de actuali(are? 6

5ata de actuali(are este rata de rentabilitate utili!ata pentru determinarea valorii actuali!ate, la o anumita data, a unui varsamant unic sau a unei serii de vrsminte de ncasat sau de pltit ulterior. Pentru determinarea ratei de capitali!are, de fructificare sau de actuali!are, pot fi folosite teoretic mai multe metode: 1. 5ata egal cu dob<nda la mprumutul de stat poart denumirea de rat de ba!, rat fr riscuri sau rat neutr de plasament a disponibilitilor pe piaa financiar. #. 5ata egal cu dob<nda practicat de banca central +ca mrime este e"al cu cea de la alineatul precedent, plus o prim de risc 3. 5ata egal cu media dob<n(ilor practicate de bncile comerciale. 4. 5ata egal cu media tuturor dob<n(ilor practicate pe piaa financiar +primele trei de mai sus.. ;. 5ata egal cu costul capitalului ntreprinderii de evaluat este cea mai recomandat metod, mai ales n condiii de instabilitate si incertitudini n macroeconomia rii, deoarece ine seama de condiiile concrete ale ntreprinderii e,perti!ate. Potrivit acestei metode, costul mediu ponderat al capitalului unei ntreprinderi (-7P- se obine pe ba!a urmtoarei relaii: -7P-1-cp E F-cp & (-cp@-ci G @ -ci E F-ci & (-cp@-ci G, n care: -cp 1 costul capitalului propriu( -c 1 costul capitalului mprumutat( -cp @ -c 1 masa capitalurilor folosite de ntreprindere (se determin pe ba!a studiului bilanurilor funcionale ale ntreprinderii pe o perioad de #%5 ani 6$. Care sunt te4nicile de actuali(are ? 4ctuali!area se reali!ea! si se e,prima prin # tehnici speciale , dup cum este luat in considerare factorul timp, astfel: 1. 'aca factorul timp se ia in calcul din direcia trecut = pre!ent % viitor , se aplica re"ula capitali!rii sau tehnica de capitali!are numita si de fructificare( % suma cheltuita a!i HIJ are ca echivalent in viitor, peste HnJ ani, o suma HKJ daca suma I o amplificam cu factorul de capitali!are (1@i n . I(1@i L1K( n1nr de ani, i1rata de capitali!are #. daca factorul timp se ia in calcul din directia viitor =pre!ent % trecut se aplica tehnica de actuali!are numita si re"ula de actuali!are - suma HKJ preva!uta a fi chetuita in viitor peste HnJ ani are in pre!ent valoarea HIJ daca suma K o aplificam cu factorul de actuali!are 1&(1@i n - o suma K preva!uta a se cheltui in viitor are ca echivalent suma pre!enta I dupa re"ula : I1K&(1@i L 6%. )re(entati trei metode de determinare a ratei de actuali(are %5entabilitatea specifica a)teptata pentru investitii alternative, %rata de actuali(are 1 dob obli"atiunilor de stat @ prima de risc,. , rata neutra de plasament pe piata financiara % rata doban(ii ceruta pentru plata datoriei planificate( *ata doban!ii care este ba!ata pe o estimare subiectiva a componentelor sale (rata doban!ii de ba!a fara risc a. *ata e"ala cu dobanda la imprumutul de stat (risc !ero plus prima de risc de tara (de la a"entii de ratin" plus prima de risc de ramura b. *ata e"ala cu media doban!ilor practicate de bancile comerciale c. *ata e"ala cu media tuturor doba!ilor practicate pe piata financiara D

d. *ata e"ala cu costul capitalului intreprinderii de evaluat = recomandata (tine cont de conditiile concrete ale intreprinderii e,perti!ate 3'. Ce este actuali(area? 0ctuali(area este estimarea valorii pre!ente, la data evaluarii, a unui flu, banesc viitor. 0ctuali(area : instrument pentru comparabilitatea indicatorilor din diferite perioade, masoara valoarea actuala a unor sume de bani viitoare sau trecute in ba!a ratei de actuali!are: IE(1@i L 1K I1K&(1@i L I1suma curenta K1suma viitoare i1rata de actuali!are n1numar ani 0ctuali(area unor fluxuri viitoare : I1MKn&(1@i L iar daca flu,urile viitoare sint constante: I1K&i (i1 rata capitali!are 3&.)reci(ati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei ntreprinderi *ata de actuali!are poate reflecta costul mediu ponderat al capitalului ntreprinderii. 'esi"ur, se nele"e ca, atunci cnd firma nu utili!ea! credite, rata de actuali!are va fi e"ala cu costul capitalurilor proprii. Cormula de calcul a costului capitalului mediu ponderat al capitalului este: C9)C ; C=pr>=pr/v?C!> +&,Ci. , unde: -7P- 1 costul mediu ponderat al capitalului -Npr 1 costul capitalului propriu Npr 1 capitalul propriu 0 1 valoarea de piata a intreprinderii (capital la dispo!itia furni!orilor de capital -' 1 credite -i 1 cota de impo!it pe profit 36. Cum se determin costul capitalului propriu al unei ntreprinderi? Costul mediu ponderat al capitalului ; C9)C ; CC)>+C)/+C)?C*..? CC*>+C*/ +C)?C*.. o --P 1 costul capitalului propriu intr%o ramura = se poate determina de pe <ursa la intreprinderi din aceeasi ramura impartind dividendul la valoarea actiunii si facind o medie a mai multor asemenea indicatori o --+ = costul capitalului imprumutat 1 rata dobin!ii la creditele luate de acea entitate o (-P@-+ 1 capital propriu @ capital imprumutat 1 totalitatea finantarii acelei entitati (capitalul permanent o -P&(-P@-+ 1 proportia de capital propriu in total capitaluri Costul capitalului propriu 1 rata neutra de plasament @ (rata cu risc = rata neutra E coeficient volatilitate --P1*n@(*r%*n O Costul capitalului propriu ; dividend&valoarea medie a actiunii@ crestere preconi!ata a dividendului din profit reinvestit +&,rata de distribuire a dividendelor.>profit/capitaluri proprii 33. Explicai relaia dintre riscuri i rata de actuali(are *ata de actuali!are 1 rata de rentabilitate utili!ata pentru determinarea valorii actuali!ate a unei sume Pa risc !ero rata de actuali!are este rata neutra de plasament (bonuri de te!aur si obli"atiuni de stat deci cea mai mica rata de actuali!are. Pa risc mare se presupune ca remunerarea este mai mare decit cea oferita de depo!itele fara risc, deci rata de actuali!are este mare.

/,ista chiar un model de calcul al ratei de actuali!are: rata neutra de plasament (bonuri de te!aur, bonduri de stat @ risc de tara (de la a"entii de ratin" @ risc de ramura

34. Explicai relaia dintre riscuri i valoarea ntreprinderii 4bordarea pe ba!a de performanta surprinde aceasta relatie. +n conditiile unei capacitati beneficiare -< presupusa constanta anual, valoarea intreprinderii 01 -<&i unde i este rata de capitali!are sau actuali!are (ele sint e"ale cind flu,urile de bani viitoare sint sume anuale e"ale -onform punctului 55, la riscuri mici rata de actuali!are este mica iar la riscuri mari rata de actuali!are este mare. Prin urmare, conform relatiei 0 1 -<&i, la riscuri mici 0 este mai mare iar la riscuri mai mari 0 este mai mica. 35. Explicai relaia dintre rata de actuali(are i valoarea ntreprinderii. 4bordarea pe ba!a de performanta surprinde aceasta relatie. +n conditiile unei capacitati beneficiare -< presupusa constanta anual, valoarea intreprinderii 01 -<&i unde i este rata de capitali!are sau actuali!are (ele sint e"ale cind flu,urile de bani viitoare sint sume anuale e"ale Pa riscuri mici rata de actuali!are este mica iar la riscuri mari rata de actuali!are este mare. Prin urmare, conform relatiei 0 1 -<&i, la rata de actuali!are mica 0 este mai mare iar la rata de actuali!are mai mare 0 este mai mica. 3 .Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? )re(entati cateva metode de determinare 8aloarea patrimoniala este activul net corijat obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant. 4ctivul net corijat se calculea! prin doua metode: &. metoda aditiva 4N-1 -4P P*$P*++ %&@ '+C '/ *//04P:4*/ 6. metoda substractiva 4N- 1 4-A+0/ *//04P:A/ = '4A$*++ 7etodele de determinare sunt: 4ctivul net corectat poate fi determinat prin doua metode: 7etoda aditiva 7etoda substractiva 7etoda valorii substaniale 4lte metode patrimoniale (7etoda capitalului permanent necesar e,ploatarii 3".Ce este capacitatea beneficiara a intreprinderii si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii? Capacitatea beneficiara nseamn aptitudinea unei ntreprinderi de a "enera un beneficiu dat, in viitorul apropiat, in condiii de "estiune considerate normale, identice cu cele din ultimii ani, daca nicio schimbare semnificativa nu a avut loc . -apacitatea beneficiara se poate e,prima prin urmtorii indicatori: - profit brut +dia"nosticul financiar%contabil 2 - profitul net se foloseste in evaluari prin metode ba!ate pe capitali!area veniturilor( - dividend folosit in evaluari ba!ate pe randamentul capitalului2 B

prin flux de tre(orerie sau cas4,flo@ folosit in evaluarile ba!ate pe actuali!area flu,urilor de"ajate de ntreprindere.

3$. Care sunt pasii+ etapele. pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? /tapele determinrii capacitaii beneficiare sunt: % studiul re!ultatelor trecute (5 ani % e,amenul previ!iunilor % calculul matematic al capacitatii beneficiare pe ba!a elementelor re!ultate din primele doua etape in scopul desprinderii capacitaii beneficiare 3%.)re(entati si explicati 4 corectii ce pot fi aduse re(ultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare: 4. prima cate"orie de corecii se refera la corectarea profitului obinut din diferene de curs valutar( <. a doua cate"orie de corecii sunt le"ate de amortismente = se nltura orice e,ces de amorti!are si se adu"a orice insuficienta de amorti!are, -. a treia cate"orie se refera la salarii si asimilate salariilor % insuficientele sau e,a"errile trebuie adu"ate sau eliminate, referina constituind%o standardele si studiile efectuate de e,peri in munca si protecia sociala( '. a patra cate"orie se refera la stocuri = se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe ntrea"a perioada, realitatea si jocul stocurilor de la nceput si sfr)it de perioada, anomaliile trebuind reinte"rate sau deduse din re!ultatul contabil( /. a cincia cate"orie se refera la profituri si pierderi e,cepionale = se rein numai acele profituri care provin din operaiuni obi)nuite, cere se reproduc in mod sistematic in viitor A. Corectii legate de sinergiile descoperite in cadrul dignosticului de evaluare1 siner"ii1complementaritate de activitati ale caror re!ultate sunt superioare celor reiesite din insumarea al"ebrica a re!ultatelor individuale. B. 0lte corectii C pe ba(a constatarilor din diagnostic si anali(a fundamentala (cau!e conjuncturale sau e,ceptionale +n conclu!ie, pe ba!a constatrilor din dia"nostic, se poate creste sau se poate scdea valoarea ntreprinderii. 4'. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitii beneficiare a unei ntreprinderi? -alculul -<, variante : 7edia profiturilor nete anuale previ!ionate 7edia profiturilor nete anuale corectate 7edia profiturilor nete anuale din intrea"a perioada trecuta si viitoare 7edie a profiturilor nete anuale din diferite perioade trecute si viitoare 4&. Ce nelegei prin perioada de referin a unei ntreprinderi n evaluarea acesteia pe ba(a performanelor financiare? )erioada de referinta1 se e,prima in ani( corespunde limitei de progno(a stabilita de e,perti pe ba!a constatarilor din dia"nosticele sectoriale( perioada in care intreprinderea se presupune ca poate functiona fara schimbari majore ale mediului intern sau e,tern si fara investitii substantiale( pentru cumparator 1 termenul de recuperare a investitiei pe care este pe cale sa o faca

1>

46. !efinii capacitatea beneficiar a unei ntreprinderi i pre(entai formele de exprimare a acesteia. !efinire: aptitudinea de a de"aja beneficii in viitorul apropiat in conditii de "estiune normale indentice cu cele din perioadele trecute, fara schimbari semnificative *ndicatori 1 profit net& profit brut & dividend & flu, de tre!orerie 43. Cum se determin i ce semnificaie au fluxurile de tre(orerie n evaluarea unei ntreprinderi? 7etode: Q -apacitatea de autofinantare 1 re!ultat @amorti!ari = valaorea ramasa a iesirilor de 7C @% provi!ioane Q Clu,ul de numerar cashfloR 1 distin"e flu,uri operationale (apro,imativ ca mai sus, plus variatia NC* , flu,uri de investitii si flu,uri de finantare intr%o perioada *epre!inta punctul de pornire in proiectiile privind performanta viitoare, in metoda de evaluare pe ba!a de performante. Fluxurile de trezorerie sunt acele profituroi ale intrepr. Care sunt disponibile tuturor furnizorilor de capital catre intreprindere dupa analizarea restrictiilor de distributie conform legii societarilor. Fluxul de trezorerie reprezint profiturile ntreprinderii dup scderea cheltuielilor si impozitelor pe imobilizri, dar naintea dobnzii. CP:I:P '/ A*/S$*/*+/ ./ P$4A/ .A4<+P+ +N'+*/-A: Profit (pierdere pe an @ dobnda pe datoria la teri % economia la impo!itul aferent ntreprinderii datorata deductibilitii dobn!ii pentru datoria la terti @ impo!itul pe venit care poate fi compensate @ deprecierea si alte cheltuieli care nu sunt in numerar % venituri care nu aduc numerar % cheltuieli de capital @&% deducerea&cre)terea fondului de rulment, inclusiv a lichiditilor&datoriilor Clu, de tre!orerie 44. Dn ce const metoda fluxurilor de disponibiliti actuali(ate? 9etoda !CA consta in nsumarea flu,urilor de disponibilitati care raman in fiecare an in unitate, pana in anul ,,nJ, cnd se aprecia! ca proprietarul ar trebui sa%si reconsidere modul de abordare a afacerii sale( in acest an ,,nJ se stabile)te valoarea re!iduala a activului sau a ntreprinderii 9etoda fluxurilor de disponibilitati actuali(ate +!CA. Q -C 1 profit net @ amorti!are@provi!ioane%investitii de mentinere%variatia necesarului de fond de rulment -C1pn@am@pr%+r%TNC* 0('-C 1 M(-C%+r &(1@t n @ 0r&(1@t n t1 rata de actuali!are Q -alculul -f istorice ( proiectarea pe o perioada viitoare( determinarea valorii re!iduale Q 0r 1 activul net la sf. minus chelt. de lichidare ( sau : suma flu,urilor viitoare constante actuali!ate (e,trapol. 0r 1 -CnES S1multiplicator re!idual (intre 5 si 6 S 1 1&(N%" N1rata de actuali!are " 1 rata de crestere pe AP 45. Care sunt cele patru etape +pai. n evaluarea ntreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibiliti actuali(ate? a. calcul flu, de lichiditati nete istorice (operationale, de investitii, financiare pe minim trei ani

11

b. proiectarea flu,ului de lichiditati pe o perioada cat mai lun"a posibil dar compatibila cu ori!ontul de pro"no!a stabilit ntreprinderii( c. determinarea valorii re!iduale ce urmea!a sa fie adau"ata la la cash%floR%ul din ultimul an proiectat d. 4ctuali!area flu,urilor anuale viitoare si a valorii re!iduale 4 .Ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea? /lementele intan"ibile sunt imobili!arile necorporale, respective, cheltuieli de constituire, de cercetare de!voltare, licente,marci, brevete, softuri, fondul commercial, etc. 4". Ce sunt metodele combinate de evaluare a ntreprinderii i n cite grupe se pot clasifica? 9etodele combinate de evaluare presupun o abordare financiara, intrucat se ba!ea!a pe flu,urile antrenate de activitatea intreprinderii intr%o perioada trecuta sau viitoare. 7etodele de eval combinate pot fi "rupate in doua cate"orii, in functie de tehnicile aplicate: % tehnici ba!ate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate( % tehnici ba!ate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai multe elemente intan"ibile Metoda practicienilor, indirecta, germana = media valorii patrimoniale si a celei pe performante V = ( !C " C#$i%$& (medie simpla sau ponderata% metoda 'etail V = ( !C " C#()%$& )=multiplicator capitalistic metode bazate pe good*ill (metoda remunerarii valorii substantiale brute, metoda remunerarii capitalurilor permanente e+ploatarii% 4$. Cum se evaluea( aciunile deinute de ntreprindere la capitalul altor ntreprinderi? +mobili!ari financiare : Q titluri cotate (media !ilei la bursa cu tran!actii relevante Q necotate si minoritate : capitali!area dividendelor Q necotate majoritare: evaluarea intreprinderii 4ctiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societati se evaluea!a astfel: % atunci cand pachetul este minoritar, prin capitali!area dividendelor procurate de acestea( % canda pachetul este majoritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedea!a la evaluarea "lobala a societatii in care s%a investit si pe aceasta ba!a se determina valoarea unui titlu respective a pachetului( 4%.Cum se evaluea(a stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? .tocurile se evaluea!a dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta, la preturile !ilei sau la media preturilor de aprovi!ionare din cea mai recenta perioada. .tocurile de productie in curs se evaluea!a la nivelul costurilor efective, corectate cu "radul de inaintare in reali!area fi!ica a produsului, determinat de e,perti!a tehnica. .tocurile de produse finite se evaluea!a la nivelul preturilor de van!are, mai putin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. 5'.Cum se evaluaea(a creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? -reantele se evaluea!a dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte, la valoarea scriptica, cele in valuta se actuali!ea!a la raportul de schimb al monedei nationale din !iua respectiva 5&.Cum se evaluaea(a disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina 1#

valoarea acesteia? 'isponibilitile din bilan se evaluea! la val scriptica, cele in valuta se actuali!ea!a la raportul de schimb al monedei nationale din !iua respectiva.

56.Cum se evaluea(a imobili(arile necorporale din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? *mobili(arile necorporale nu se iau in caculul valorii 07C cu e,ceptia chelt de cercetare de!v. care privesc produse noi sau de!voltari de activitati, care sunt luate in calcul cu val. scriptica 53.Cum se evaluaea(a obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? $bli"atiile in valuta se actuali!ea!a la raportul de schimb al monedei nationale din !iua evaluarii, diferentele fiind re"ulari!ate pe seama capitalurilor proprii, in ca!ul evaluarii in scopul unei tran!actii, sau pe seama re!ultatelor financiare, in ca!ul evaluarilor in alte scopuri. 54. Care este structura standard a unui raport de evaluare a ntreprinderii? &. 5e(umatul principalelor conclu(ii si recomandari1 Pe o pa"ina: $biectul, .copul evaluarii, *e!ultatele evaluarii, *ecomandarile privind perspectivele intreprinderii 6.)re(entarea intreprinderii % numele , forma juridica, adresa, -:+, repre!entanti % .curt istoric: crearea, fa!ele cronolo"ice principale de de!voltare, transformare etc. % pre!entarea capitalul social, modificarilor intervenite, structura actionariatului, Urupului % obiectul de activitate, po!itia ocupata in cadrul ramurii respective,in vederea e,plicarii metodei de evaluare folosite, etc. 3. )re(entarea evaluatorilor si a mandatului primit +dentitatea, calitatea, elemente de -0( +n ca!ul in care evaluarea este facuta de catre o societate comerciala abilitata in domeniu, se vor mentiona datele de inmatriculare ale acesteia de la *e"istrul -omertului. 'eclaratie de conformitate: %pre!entarile din raport sint corecte( %anali!ele si conclu!iile sint limitate la ipote!ele si conditiile din raport( %nu a e,istat nici un interes al evaluatorului( onorariul nu este conditionat( %respectarea -odului /tic si .tandardelor nationale si internationale( %evaluatorul indeplineste cerintele de calificare( %evaluatorul a efectuat cel putin o inspectie( %persoanele care au acordat asistenta 4. !iagnosticul de evaluare 4.&. !iagnosticul #uridic 4.6. !iagnosticul commercial 4.3. !iagnosticul te4nologic operativ sau de exploatare 4.4.!iagnosticul resurselor umane 4.5. !iagnosticul financiar contabil 4. .Einte(a diagnosticelor evaluarii .e pre!inta sub forma tabelara .V$A, cuprin!and conclu!iile stabilite pentru fiecare dia"nostic in parte, respective datorate mediului e,terior intreprinderii (oportunitati si riscuri si mediului intern al intreprinderii (puncte forte si puncte slabe

15

Prin luarea in considerare a tuturor constatarilor din dia"nosticele sectoriale se elaborea!a bilantul economic al intreprinderii. 5. :a(ele lucrarii de evaluare 'atele si inforamtiile puse la ispo!itie de client, conform caietului de sarcini si prevederilro din contractul incheiat. ;.,. -+pertize si studii, proprii sau insusite: surse, inscrisuri, publicatii utili!ate la elaborarea raportului de evaluare. ;.&. #ibliografie ../. 0actori de risc1 e+terni si interni ;.9. 2poteze de evaluare1 macroeconomice si microeconomice .9etode de evaluare aplicate .e vor inscrie cau!ele ipote!ele si scenariile care au determinat ale"erea metodelor de evaluare pentru fiecare in parte, cf "rupelor: 3.,. Metode patrimoniale4 3.&.Metode prin rentabiliatte4 3./. Metode combinate4 3.5. Metode combinate4 3.5. Metode bursiere4 3... lte metode. ".Bama de valori- valoarea actiunilor. .e vor enumera opiniile obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare mentionate la pct.6, in mod corespun!ator se detremina valorile minime si ma,ime ale actiunilor. $.Conclu(iile si opiniile evaluatorului .e vor e,prima opiniile asupra re!ultatelor obtinute, atat din punct de vedere economic cat si financiar. .e va e,prima parerea evaluatorilor asupra re!ultatelor obtinute din operatiunea de evaluare. 55. Cum influeneat( raportul de sc4imb al monedei naionale valoarea unei ntreprinderi? 4bordarea patrimoniala Patrimoniul se imparte in elemente denominate in valuta si elemente denominate in moneda nationala. 'aca pasivele in valuta sint mai mari ca activele in valuta (societate net indatorata in valuta , o crestere a cursului de schimb cau!ea!a pierderi financiare si scaderea valorii patrimoniului iar o scadere a cursului cau!ea!a o crestere a patrimoniului si venituri financiare. .i invers. 4cest efect este unul pe termen foarte scurt. Efectele pe termen mediu re(ulta din abordarea ba(ata pe performante: 'aca societatea vinde in valuta si cumpara in lei (e,portator , o crestere a cursului o avantajea!a si creste capacitatea beneficiara proiectata si implicit valoarea intreprinderii. .i invers. 'aportul de schimb al monedei nationale, influenteaza valoarea ntreprinderii astfel1 % influenea! rata de actuali!are prin riscul deprecierii menedei naionale % +nfluenea! bilanul economic prin evaluarea elementelor monetare la cursul de schimb de la data efecturii evalurii 5 . Cum influenea( modificarea preurilor valoarea unei ntreprinderi? 7odificari individuale ale preturilor: cresterea preturilor la furni!ori scad valoarea intreprinderii si invers. -resterea preturilor la vin!are creste valaorea intreprinderii si invers. 7odificarea generala preturilor este masurata prin idicatorul inflatie (indicele "eneral al preturilor

19

Patrimoniul intreprinderii este format din elemente monetare (care se decontea!a in bani in viitor: creante, datorii, credite si elemente nemonetare (care nu se decontea!a in bani: mijloace fi,e, capitaluri, stocuri . +n functie de structurta bilantiera, si de evolutia indicelui preturilor de consum, se calculea!a efectul asupra patrimoniului. 4bordarea ba!ata pe performante ia in calcul si indicele inflatiei in aplicarea actuali!arii unor beneficii viitoare. +n conditii de inflatie, valoarea pre!enta a unei sume viitoare devine mai mica. Modificarea preturilor influen6eaz valoarea inteprinderii astfel1 % rata de actuali!are este influenata cu riscul de proiecie( % bilanul economic este influenat prin evaluarea activelor la valori juste, de piaa care in seama de preturile pieei 5". Care este rolul bilanului economic n evaluarea unei ntreprinderi? <ilantul economic 1 teoretic, de calcul, abstract, elaborat in scopul evaluarii, patrimoniu e,primat in valori economice, profit recalculat in functie de valori de piata 5$. Explicai influena politicilor de amorti(are asupra valorii ntreprinderii. 4morti!arile simulea!a deprecierea economica a unui activ printr%un model matematic (liniar, de"resiv, etc. . 'aca amorti!arile sint mai mari decit deprecierea efectiva economica, valoarea reala a intreprinderii este mai mare decit cea contabila si necesita corectii po!itive pe valoarea imobili!arilor pentru a ajun"e la valori de piata. .i invers. .toparea amorti!arii din motive de conservare, creea!a supraevaluarea contabila a unu mijloc fi, cu utilitate aproape nula ( in afara e,ploatarii si necesita corectii ne"ative. +n principiu politicile de amorti!are nu afectea!a valoarea intreprinderii( ele afectea!a bilantul contabil insa bilantul economic vine cu corectiile necesare pentru a restaura valorile economic corecte. 7olitica de amortizare influen6eaz valoarea ntreprinderii astfel1 8 stabilirea unor durate de viata mai lungi decat cele normale, influen6eze in sensul unei valori mai mari a activelor si a ntreprinderii 8 stabilirea unor durate de viata mai scurte dect cele normale influen6eaz in sensul mic9orrii valorii ntreprinderii 8 metodele de amortizare de asemenea influen6eaz, de e+emplu daca in anul in care se face evaluarea mi:loacele fi+e achizi6ionate in acest an sunt amortizate accelerat influen6eaz ntreprinderea, valoare acesteia fiind mai mica dect daca ar fi utilizat metoda liniara. 5%.Cum explicai relaia dintre politicile contabile i valoare ntreprinderii? +n principiu politicile contabile nu afectea!a valoarea intreprinderii( ele afectea!a bilantul contabil insa bilantul economic vine cu corectiile necesare pentru a restaura valorile economic corecte . /,emple: Q politica contabila de constatare si remasurare frecventa a riscului de nerecuperare a creantelor "enerea!a corectii cu ajustari de valoare a creantelor in bilantul contabil. Q politica contabila de constatare a obli"atiei latente de "arantii acordate clientilor sau discounturi de acordat clientilor inre"istrea!a provi!ioane aferente acestor aspecte contractuale 4ceste aspecte influentea!a activul net contabil( daca sint bine concepute si aplicate, activul net contabil reflecta si realitatea economica, deci valoarea intreprinderii( altfel, sint necesare corectii pentru a ajun"e la un bilant economic. -ste evident ca politicile contabile influen6eaz valoarea ntreprinderii ntruct acesta poate opta pentru o metoda sau alta, o baza de evaluare sau alta a elementelor din situa6iile financiare, astfel metoda lifo in cazul stocurilor va conduce la o valoare a stocurilor mai mare

1;

in bilant si un rezultat mai mic pe cnd metoda fifo va avea un efect invers, asemenea si politicile de amortizare, respective duratele de viata stabilite sau metodele de amortizare. ;e e+emplu capitalizarea costurilor ndatorrii la un moment dat determina active mai mari dect daca dobnda va fi trecuta direct in cheltuiala perioadei.

'. Ce nelegei prin valoarea patrimonial a unei ntreprinderi? 0aloarea patrimoniala 1 valoarea intrinseca 1 activul net contabil cu corectii (depreciere monetara, modalitati de amorti!are, evolutia preturilor, modalitati de contabili!are, utilitate, deprecieri ale stocurilor sau creantelor, riscuri, valori de piata ale imobilelor, etc. &. Cum influenea( riscul de ar valoarea unei ntreprinderi? *icul de tara in crestere inseamna o rata de actuali!are in crestere care inseamna o valoare a intreprinderii in scadere, pentru aceeasi capacitate beneficiara (pentru ca 0 1 -<&i 6. Ea se determine activul net contabil pe ba(a unrmatoarelor informatii1 -apital social 1>.>>> ( re!erve 5>>>( re!ultat reportat ;>>>( cheltuieli de constituire #>>>( -heltuieli de cercetare 1>.>>> din care 9>>> destinate crearii unui produs pentru inlocuirea altuia care va iesi de pe piata in anul urmator -heltuieli in avans pentur abonamente la reviste de specialitate: 1>>> 7etoda aditiva: activ net contabil: -apital social 1>.>>> @ re!erve 5>>>@ re!utlat reportat ;>>> 1 1?>>> -orectii: cheltuieli de constituire activ fictiv %#>>> cheltuieli de cercetare ce nu erau inre"istrate dar se recunosc @9>>> 4ctiv net corectat 1 #>.>>> 3. Care este tratamentul activelor considerate in afara exploatarii in evaluarea unei intreprinderi? <unuri in afara e,ploatarii (nenecesare : fara le"atura directa cu activitatea de ba!a, sau cu "rad redus de utili!are, se evaluea!a separat la valori de vin!are indiferent de metoda de evaluare a intreprinderii (patrimoniale sau pe performante . 0al. care se stabileste pentru activele considerate in afara e,ploatarii, este valoarea venala, adica suma tre!oreriei ce se va de"aja la cesiunea lor. 4. Care este definitia good@ill,ului? UoodRill = este e,cedentul de valoare "lobala a ntreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun. - partea invi!ibila a valorii intreprinderii, este surprins de diferenta intre evaluarea ba!ata pe performante si evaluarea patrimoniala - UV 1 (-<%4N-Ei &t i1rata neutra de plasament t1rata de actuali!are 4N-Ei 1 pra" de rentabilitate 5.!ai exemple privind corelaiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea determinrii activului net contabil corectat? 8e(i ex.4$,53 . Care sunt limitele valorilor patrimoniale? 0alorile patrimoniale sunt frecvent folosite pentru anali!e comparative )i pentru stabilirea paritii n ca! de fu!iune %absorbie, asocieri etc. 16

0alorile patrimoniale sunt, de re"ul, evitate ca valori e,clusive de tran!acie, datorit unor limite: caracterul incomplet: elementele necorporale, deci partea Hinvi!ibilW nu este luat n calcul( caracterul strict static: nu au n vedere strate"ia ntreprinderii( caracterul comple,: uneori este dificil s ai o idee precis asupra valorii unor bunuri din activul ntreprinderii, mai ales cele industriale specifice, deci, riscurile de eroare sunt importante( caracterul neoperativ: timpul relativ mare necesar reali!rii unei evaluri patrimoniale viabile( ". !eterminati rata de capitali(are cunoscand1 *iscurile intreprinderii 1BX *ata de ba!a 9X -oeficientul primei de risc 1,# -heltuieli financiare 1>>> 0enituri financiare 6>> 'atorii financiare (5>X din sursele de finantare 9>>> -ota de impo!it pe profit 16X *ata de capitali!are 1 costul mediu ponderat al capitalului 1 --P E pondere -P in finantare @ --+ E pondere -+ in finantare -+ 1 capital imprumutat 1 9>>> 5>X -P 1 capital propriu 1 B555 D>X Aotal surse finantare 1 15.555 1>>X --+ 1 costul capitalului imprumutat 1 rata doban!ii defiscali!ata 1 (-helt. Cinanciare = venituri financiare &-+ E (1%16X 1 (1>>>%6>> &9>>> E (1%16X 1 1>X E (1%16X 1 ?,9X --P 1 cost capital propriu 1 rata neutra de plasament @ (rata cu risc = rata neutra E coeficient volatilitate 1 9X @ (1BX % 9X E 1,# 1 9X @ 1?X 1 ##X *ata de capitali!are 1 ##X E D>X @ ?,9X E 5>X 1 1D,B#X 1 1?X
'+N 0/-Y/4 P+.A4:

$. Ce repre(int rata de actuali(are a capitalurilor? *ata de -apitali!are: relatia care se presupune ca e,ista intre valoarea unui bun 0 si remunerarea lui anuala constanta *: i1*&0 %. Cum poate fi definit evaluarea economic? 'efinire: :n comple, de tehnici, procedee si metode prin care un bun, o "rupa de bunuri, un activ economic, un activ sau element intan"ibil, o intreprindere in ansamblul sau, sint aduse din punct de vedere valoric la nivelul pietei si prin care li se asi"ura comparabilitatea cu aceasta 4 determina !ona cea mai probabila in care s%ar putea situa pretul la care o tran!actie s%ar putea incheia in conditii normale de piata +nstrument de orientare a operatorilor economici .in"urul tip de evaluare ba!at pe e,perti!a si dia"nostic si caere are drept obiectiv determinarea valorii de piata a bunurilor si intreprinderilor sau a unor valor derivate din valoarea de piata "6. )re(entai semnificaia superprofitului C punct de plecare n dimensionarea good@ill, ului. Euperprofit ; profit obtinut de ntreprindere peste pra"ul de rentabilitate pretins de piata in functie de efortul investitional al intreprinderii, efort e,primat prin valoarea patrimoniala a acestuia 1D

.uperprofit 1 -< = 4N-Ei i1rata neutra de plasament 4N-Ei 1 pra" de rentabilitate UV 1 superprofit&t t1rata de actuali!are "3. )re(entai semnificaia bad@ill C ului aferent unei ntreprinderi. :ad@ill; o penali!are a valoriiintreprinderii pentru insuficienta de rentabilitate fata de e,i"entele pietei sau pentru e,ces de patrimoniu( re!ultatul ne"ativ al: (capacitate beneficiara % pra" de rentabilitate al intrepr &rata de actuali!are "5. )re(entai modelul FGH de evaluare a riscului de faliment al firmei. 7odelul WSW al lui 4ltman se pre!int astfel: S 1 1,# I1 @ 1,9 I# @ 5,5 I5 @ >,6 I9 @ 1,> I; , n care variabilele I+,...,I; sunt indicatori economico%financiari, iar constantele cu care sunt amplificai indicatorii sunt de natur statistic )i e,prim ponderea sau importana variabilei n evaluarea riscului de faliment. I+ 1 capital circulant & total activ I# 1 profit reinvestit & total activ I5 1 profit naintea plaii impo!itului )i a dobn!ilor & total activ I9 1 capitali!are bursiera & datorii pe termen lun" I; 1 cifra de afaceri & total activ I+ % indica o msura a fle,ibilitii companiei. -u ct re!ultatul acestui raport, daca este mai mare, cu att capitalul circulant este mai bine folosit. I+ = indic ct de eficient este utili!at capitalul circulant. I# = msoar capacitatea de finanare intern a companiei( este recomandat ca valoarea raportului sa fie ct mai mare. I5 = semnific rata de rentabilitate economica sau de eficien a utili!rii activelor( raportul este dorit sa fie cat mai mare. I9 = e,prim "radul de ndatorare a companiei prin mprumuturile pe termen lun". Zn practica evalurii companiilor din ara noastr, la numrtorul raportului se utili!ea! capitalul social( re!ultatul raportului se recomand s fie ct mai mare. I; = msoar randamentul activelor, indicator de eficien economic a utili!rii acestora )i e,prima rotaia activului total n cifra de afaceri. -u ct activitatea este mai eficient, cu att vn!rile vor fi mai mari, iar activele se vor rennoi mai repede n cifra de afaceri

1?