Sunteți pe pagina 1din 4

Lunea Mare, Marţea Mare, Miercurea Mare (10-12 ani)

Ideea principală: Mirele din Denii – Să Îl urmăm pe Domnul

Obiective :

La sfârşitul acestei Lecţii copii trebuie să fie capabili :

· Să-L identifice pe « Mirele » din cadrul primelor Denii din Săptămâna Mare ca fiind Iisus
Hristos ;
· Să facă legătura între parabola Fecioarelor Înţelepte şi a celor Neînţelepte cu ceea ce se
petrece în viaţa noastră cotidiană ;
· Să numească câteva « roade ale pocăinţei» pe care le vor oferi lui Hristos.

Materiale :

· Biblii
· Un bol cu diverse sortimente de fructe, pe care copii să le aleagă şi să le mănânce la
sfârşitul lecţiei (trebuie, de asemenea, să aveţi şerveţele şi cuţit, păstrate deoparte până în
momentul în care vor trebui folosite)
· Icoana cu Fecioarele Înţelepte şi cu cele Neînţelepte
· Un simplu desen cu ramuri goale, pe care să îl postezi în clasă, sau chiar o creangă de
copac cu ramuri goale, care să fie aşezată într-un vas sigur pentru a sta dreaptă
· Lumânare şi chibrituri
· Foarfece, hârtie de culori diferite, markere
· O coală poster din carton
· Cuvinte din Rugăciunea de început şi din Rugăciunea de sfârşit, care să fie scrise pe tablă
înainte ca lecţia să înceapă sau care să fie scrise cu litere mari pe hârtie sau pe postere din
carton şi care să fie montate în sală.

Resurse :

· Icoana cu Fecioarele Înţelepte şi cu cele Neînţelepte ;

Metodologie

1. Rugăciunea de început

Din Irmosul din Marea şi Sfânta Luni

Copii stau în picioare, atât pentru Rugăciunea de început, cât şi pentru Rugăciunea de sfârşit. În
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Smochinul s-a uscat deoarece nu a dat roade. O, fraţilor şi surorilor, trebuie să ne temem şi noi
să nu primim aceeaşi pedeapsă, Şi să aducem adevărate roade de pocăinţă lui Hristos, Cel care
ne dăruieşte mare milă.

1
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com
Întreabă-i pe copii dacă ştiu la ce se referă fraza « smochinul s-a uscat » . Dacă ştiu, lasă-i să-l
identifice ca o referinţă la ceea ce a spus Iisus. Este posibil ca ei să nu ştie la ce se referă această
expresie. În acest caz, spune-le că veţi vorbi mai multe despre aceasta în lecţia de faţă.

2. Discuţia de la care pornim

Întreabă-i pe copii dacă au auzit despre Deniile din Lunea, Marţea şi Miercurea din Săptămâna
Mare. (Este posibil ca ei să poată spune că îşi aduc aminte fie că au fost la aceste slujbe, fie că au auzit
despre ele.) Reaminteşte-le sau spune-le că una dintre temele de discuţie din această zi este
pregătirea. Suntem chemaţi să priveghem şi să fim pregătiţi pentru că Domnul nostru Iisus
Hristos poate veni oricând să judece lumea. Trebuie să fim pregătiţi să Îl primim cu mare
bucurie. Nu trebuie să ne găsească nepregătiţi atunci când Îl vom întâlni.

Spune clasei că, în continuare, veţi afla mai multe despre aceasta. Citiţi împreună de la Matei
25 : 1-13. Spune-le că aceasta este povestea pe care Iisus a spus-o ca pildă pentru a ne îndemna
să fim pregătiţi. Apoi dă copiilor mai multe detalii : Fecioarele de aici urmează obiceiul
(tradiţia) de a-l însoţi pe mire, atunci când acesta mergea să-şi ia mireasa de la casa ei. În timp ce
îl aşteptau, au adormit, dar ele ar fi trebuit să fie pregătite să aprindă candelele şi să meargă cu
el, pentru că ele nu ştiau când el va veni. De asemenea, ele trebuiau să aibă pregătit şi suficient
ulei. Dacă ele nu aveau destul ulei, nu ar mai fi avut timp să împrumute sau să cumpere ulei de
la alţii ; nu ar mai fi avut timp să-şi aprindă candelele, dacă mirele ar fi venit la timpul la care
ele nu îl aşteptau.

Biserica îl aseamănă pe Hristos cu Mirele, Care poate veni în orice vreme. Lasă-i pe copii să
sugereze căi prin care putem să fim pregătiţi să Îl întâlnim pe Hristos. (De exemplu, prin a face
lucruri bune sau prin a-i ajuta pe ceilalţi, prin rugăciune, prin a încerca să trăim ca şi creştini şi să ne
apropiem mai mult de Dumnezeu, prin a învăţa mai multe despre credinţa noastră, în aşa fel încât să fim
capabili să o împărtăşim şi altora, prin a nu căuta scuze pentru lucrurile pe care le-am făcut sau pentru
lucrurile pe care nu am reuşit să le facem aşa cum ar fi trebuit să le facem. Să fim pregătiţi nu înseamnă
să ne găsim scuze ! )

3. Icoana şi memorarea din Sfânta Scriptură

Priviţi împreună la Icoana Fecioarelor Înţelepte şi a celor Neînţelepte şi notaţi căi prin care
detaliile icoanei se potrivesc cu detaliile din povestire. Atunci, aprindeţi lumânarea şi citiţi
împreună de la Ioan 12:46. Petreceţi câteva minute pentru ca participanţii să memoreze
versetul:

Eu, Lumină am venit în lume, (astfel) ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric.

Notă : Am adăugat cuvântul astfel, care apare doar în unele traduceri, pentru a face versetul
mai uşor de înţeles pentru copii. Stinge lumânarea în momentul în care aţi terminat de citit
versetul.

Pune-i pe copii să lucreze împreună pentru a realiza un afiş sau un poster cu aceste cuvinte din
Evanghelia după Ioan. Apoi să îl scrie cu litere mari şi să îl decoreze cu markere. Lipeşte-l pe un
perete în clasă, pentru a rămâne acolo ca un memento.

2
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com
4. Sfânta Scriptură, Discuţie, Activitate

Spune-le copiilor că încă un mic pasaj din Sfânta Scriptură este parte a ceea ce veţi citi pentru
aceste prime zile din Săptămâna Mare. Citiţi-l împreună: Matei 21: 19. Cereţi elevilor să ia în
considerare modul în care Biserica aplică acest lucru faţă de noi. Reîntoarceţi-vă la Rugăciunea
de început, care ne arată ce înseamnă să fii « roditor » şi nu « neroditor » aşa cum era smochinul.
Dă-le copiilor câteva minute de tăcere pentru a se gândi la « roadele pocăinţei » pe care ei le vor
oferi lui Hristos. Acestea pot fi lucruri pe care vor să le facă mai bine şi mai adevărate în viaţa
lor de creştini sau pot fi eforturi pe care vor să le facă pentru a se apropia mai mult de
Dumnezeu. Aceste lucruri trebuie să fie mai explicite decât cele din discuţia despre Fecioarele
Înţelepte şi cele Neînţelepte. În acest moment vă puteţi uita la creanga de copac cu ramurile
goale sau la creanga desenată şi să o vedeţi ca un exemplu a ceea ce nu vrem să fim : o ramură
fără roade (fructe).
Întreabă-i pe copii : « Ne spune acest verset că Dumnezeu ne va pedepsi dacă nu vom da
roade ? » Lasă-i să ofere mai multe idei. (Versetele nu se referă la pedeapsa pe care ne-o dă Dumnezeu,
deoarece El nu ne pedepseşte. Aşa cum spun versetele, Iisus Hristos ne dăruieşte mare milă. Dar dacă nu
depunem niciun efort ca să Îl urmăm, ca să trăim aşa cum El vrea să trăim, vom fi « pedepsiţi » prin lipsa
de roade şi prin faptul că nu vom avea nimic bun în noi. Aceasta este alegerea noastră. Trebuie să
practicăm viaţa de creştini cât timp suntem pe pământ, sau altfel nu vom fi pregătiţi pentru viaţa din
Împărăţia lui Dumnezeu. )

Lasă-i pe copii să taie forme care reprezintă bucăţi de fructe din hârtia de construit şi să scrie
planurile lor ca roade pe care să le ofere lui Hristos, pe « bucăţile de roade ». Apoi, ei pot să
lipească roadele pe copacul desenat sau pe creanga de copac cu o bandă adezivă sau cu scotch.

5. Rugăciunea de sfârşit

Repetaţi Rugăciunea de început împreună. Această Rugăciune este şi Rugăciunea de sfârşit.


Fiecare copil trebuie să aleagă o bucată de fruct din bol şi să o mănânce. Reaminteşte-le copiilor
planul şi promisiunea pe care le-au făcut pentru a oferi Domnului « roadele pocăinţei ».

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Smochinul s-a uscat deoarece nu a dat roade. O, fraţilor şi surorilor, trebuie să ne temem şi noi
să nu primim aceeaşi pedeapsă, Şi să aducem adevărate roade de pocăinţă lui Hristos, Cel care
ne dăruieşte mare milă.

Memoraţi versetul împreună câteva minute, folosind posterul pe care l-au realizat. Apoi lăsaţi-I
să ia acasă roadele din creanga de copac pentru a-şi aduce aminte că trebuie să-şi crească
propriile roade spirituale. Unul sau mai mulţi copii pot marca pe calendar zilele de Luni, Marţi
şi Miercuri din Săptămâna Mare.

www.dce.oca.org
Traducere de Eufemia Toma

3
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com
4
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com