Sunteți pe pagina 1din 7

Rugăciune către Maica Domnului

Preacurată Maică

A Domnului Iisus,

Ocrotire caldă Să-mi trimiţi de Sus.

Tu-mi păzeşte paşii Pe cărarea vieţii, La-nceputul zilei, La-nceputul nopţii.

Îngeri lângă mine, Fă să se adune, Să-mi arate calea Către cele bune.

Ţie-ţi mulţumesc

Şi mă-nchin şi eu, Preasfântă Măicuţă

A lui Dumnezeu. Amin.

Maică Preacurată

Maică Preacurată, te rugăm frumos Roagă-Te îndată Domnului Hristos Să ne dăruiască ajutorul Său Şi să ne ferească de tot ce e rău!

Amin!

Poezii şi cântări pentru serbări închinate Maicii Domnului

Poezii

Rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului

Maică, Pururea Fecioară, Mila ta spre noi coboară, Că aleas-ai fost de Sus Să fii Maica lui Iisus Şi în cer mijlocitoare, Sufletelor rugătoare, Să ne dea cerescul Tată Viaţă binecuvântată, Gânduri bune şi senine, Zile paşnice şi line. Amin.

Filă de acatist

Bucură-Te, cea aleasă Dintre neamuri pe pământ Bucură-Te, soare blând, Maica noastră cea duioasă, Căci cu trupul adormind Tu, Mireasă, Te-ai înălţat cu Fiul Sfânt!

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

1
1

Poezii şi cântări pentru serbări închinate Maicii Domnului

Rugăciune de seară către Maica Domnului

Maică Sfântă, Preacurată, De îngeri Prealăudată, Întru noaptea care vine Darul tău fie cu mine.

Dă-ne mângâierea ta Să ne umple inima, Iar în ziua care vine Tu îndrumă-ne spre bine.

Că tu eşti mijlocitoare Şi ne izbăveşti de rău, Şi eşti pururi rugătoare Pentru noi, la Fiul Tău. Amin.

La venirea ta, Marie

Rugăciune către Maica milostivirii

Preasfântă Maică şi Fecioară, Nădejdea sufletului meu, Tu eşti a mea mijlocitoare La milostivul Dumnezeu!

De n-ar avea la ceruri lumea Rudenie de pe pământ, Atunci ar fi pustie viaţa Asemenea unui mormânt!

De nu erai tu, primăvară A veacului înţelenit, Ar fi rămas de-a pururi iarnă Şi soarele n-ar fi zâmbit.

De n-ai fi revărsat tu zorii Peste pământul adormit, Atuncea umbra cea de moarte Ar fi rămas fără sfârşit.

La venirea ta, Marie, Maica Domnului, Ne-am umplut de bucurie, Maica Domnului.

Îngerii îţi cântă-n cor Că tu eşti regina lor Iară noi că eşti Măicuţa Noastră, a tuturor.

O, Marie, Maică Sfântă

O, Marie, Maică Sfântă, Astăzi toată lumea-ţi cântă, Toţi cu drag te înconjoară, Maică Sfântă şi Fecioară.

Toţi te cheamă azi pe nume, Ceru-ntreg şi-ntreaga lume Şi-ţi înalţă cu iubire Laudă şi mulţumire.

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

2
2

Poezii şi cântări pentru serbări închinate Maicii Domnului

Rugăciune pentru mântuirea sufletului (De Vasile Militaru)

Preacurată Maică, pururea Fecioară,

Sufletul din mine nu-l lăsa să moară,

Ci revarsă, Sfânto, peste el, de sus,

Mila Ta cea mare, mila lui Iisus!

Îngeri împrejuru-mi fă să se adune, Să-mi arate calea către cele bune, Să-mi îndrepte paşii pe cărarea milei, Şi la ceasul nopţii, şi la ceasul zilei!

Să gonească toate duhurile rele

Ce pândesc în drumul vieţuirii mele, –

Bietului meu suflet să-i dea viaţă nouă,

Să răsfrângă cerul ca un bob de rouă!

Frânt de umilinţă, cu adânci suspine, Sufletu-mi la Tine vine să se-nchine:

Mila Ta din ceruri peste el coboară, Maică Preacurată, pururea Fecioară!

Iisuse, Sfântă Maica Ta

Iisuse, Sfântă Maica Ta, cu ce iubire Te-asculta,

cu ce smerenie-a-mplinit chemarea care şi-a primit!

– O, fă-ne s-ascultăm mereu şi noi aşa de Dumnezeu!

Iisuse, dulce Maica Ta, cu ce iubire Te veghea, cum, zi şi noapte, aştepta cu rugăciune-n preajma Ta!

– O, fă să ardă-aşa şi-n noi

al dragostei ceresc şuvoi!

Iisuse, bună Maica Ta, cu cei iubire Te privea şi cum se lumina, privind,

de Chipu-Ţi dulce strălucind!

O, fii şi pentru noi aşa

de scump şi drag ca pentru ea!

Iisuse, scumpă Maica Ta, mereu, oriunde Te urma, nedespărţită Ţi-a rămas în orice timp şi-n orice pas!

O, fii de noi nedespărţit

cum i-ai fost ei, Iisus Iubit!

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

3
3

Poezii şi cântări pentru serbări închinate Maicii Domnului

Naşterea ta, Preacurată

O, Prealăudată

Naşterea ta, Preacurată, Maica Domnului, Veseleşte lumea toată, Maica Domnului. Soarele Iisus Hristos, Fiul tău Cel Preafrumos Coborând, Şi-a dat viaţa Pentru păcătoşi

Tu eşti scara cea cu flori, Maica Domnului, Cu un capăt peste nori, Maica Domnului. Zori de nu se vor ivi, Soare n-ar mai răsări. Şi de n-ar fi soarele, Toate ar pieri.

Scară dacă nu era Maica Domnului, Domnul nu Se cobora, Maica Domnului. Tu eşti raza soarelui Şi-ai vestit venirea Lui Şi că încă va deschide Poarta Raiului

Tu eşti cerul preafrumos, Maica Domnului, Care-ai tras de Domnu-n jos, Maica Domnului. La surâsul tău preablând, Toate-au coborât în cânt, Toate câte sunt în ceruri Şi pe-acest pământ.

O, Prealăudată, Maică Preacurată, Flori şi bucurie, Îţi aducem ţie, Maică Preacurată

Tu, Maică, pe Sfântul Dumnezeu Cuvântul L-ai născut în lume Mai presus de nume Maică Preacurată

A noastră Stăpână,

Izvor şi lumină, Cu milă ne-adapă, De rele ne scapă, Maică Preacurată

Flori şi bucurie Îţi aducem ţie

În veci fii mărită

Maică fericită Maică Preacurată.

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

4
4

În cor (rostit):

Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii întru cântări cinstindu-o, să o mărim.

(cântat):

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Stihuri:

1. Măreşte, suflete al meu pe Domnul şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.

2. Că a căutat spre smerenia roabei Sale, că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.

3. Că mi-a făcut mie mărire Cel puternic şi sfânt numele Lui şi mila Lui în neam şi în neam, spre cei se tem de El.

Poezii şi cântări pentru serbări închinate Maicii Domnului

Cântări

Apărătoare Doamnă

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te Mireasă, purururea Fecioară!“

Axionul: Cuvine-se cu adevărat

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Născătoare de Dumnezeu

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

5
5

Poezii şi cântări pentru serbări închinate Maicii Domnului

Maică pururea Fecioară

Maică, pururea Fecioară, Tu care-n cer străluceşti, Mai frumos decât toţi sfinţii Şi oştile îngereşti;

Tu ce eşti cămară sfântă Şi sălaş Dumnezeiesc, Toţi creştinii ţi se-nchină Toţi din suflet te slăvesc.

Tu ce eşti o floare scumpă Cu un prea dulce miros, Tu care-ai purtat în braţe Pe slăvitul Domn Hristos;

Tu care ai fost aleasă Scară pentru Dumnezeu, Îţi cinstim cu bucurie Numele cel sfânt al tău.

Tu de-acolo, ocroteşte Neamul nostru creştinesc Să trăiască după voia Tatălui celui ceresc.

Pentru mila ta cea mare, Laude îţi înălţăm, Şi cu inima smerită Într-un glas cu toţi strigăm:

Bucură-te Preacurată, Bucură-te munte sfânt, Îngerii de sus îţi cântă, Noi îţi cântăm pe pământ.

Preasfântă Născătoare

Preasfântă Născătoare a Domnului Hristos, Cu multă bucurie noi Te slăvim frumos. Tu eşti o rază sfântă, tu eşti mărgăritar, Tu eşti o floare scumpă, tu eşti un mare dar.

Tu eşti mult mai cinstită decât heruvimii Şi eşti mult mai mărită decât serafimii. Ca zarea dimineţii, aşa te-ai arătat, Şi pe Stăpânul vieţii în braţe L-ai purtat.

Ca soarele, ca luna, ca stelele cereşti, Întocmai şi tu, Maică, aşa curată eşti. Biserică sfinţită şi rai dumnezeiesc Preasfântă Născătoare a Mirelui ceresc.

Du ruga noastră-n ceruri, la Fiul Tău iubit, Şi spune-i, Maică Sfântă, că noi mult am greşit. Dar roagă-L să ne ierte, aşa cum a iertat Pe atâţia păcătoşi, în lume câţi au stat.

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

6
6

Refren:

Maica cerului

Maica cerului, Nădejdea poporului Sfântă Marie Pentru noi roagă-te

Atunci pe neaşteptate Toate vor fi clătinate

Şi lumeasca omenire Va privi la înălţime

Văzând norii luminaţi De mulţi sfinţi înconjuraţi

Pe care cu-nfiorare Va veni Judele mare

De sfinţi îngeri însoţit Ca un Domn ceresc mărit.

Poezii şi cântări pentru serbări închinate Maicii Domnului

Stăpână, primeşte

Stăpână, primeşte rugăciunea robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi dintru toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău.

Material realizat de preoteasa Natalia Corlean, Parohia ortodoxă „Sf. Treime” Bucium

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

7
7