Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume ............................................................................................

Clasa ........................................ data ......................................


Test
Un punct din oficiu
RI
Subiectul A. Să se aleagă din paranteză termenul care completează corect următoarele
afirmații: (8x0,25= 2p)
1. Conform teoriei protolitice.......................este o substanță care poate accepta protoni (acidul / baza);
2. Conform teoriei protolitice.......................este o substanță care poate ceda protoni (acidul / baza);
3. pH = 7 în soluţii ................................................. ( acide / neutre / bazice )
4. O soluție pentru care [HO―]=10―2 mol/L are caracter..................................... (acid / bazic)
5. KOH este o bază ................................................................. (tare / slabă)
6. HCN este un acid ................................................................. (tare / slab)
7. Amoniacul este o bază ................................................................. (tare / slabă)
8. Acidul azotic este un acid ................................................................. (tare / slab)

Subiectul B. La următoarele afirmații să se răspundă cu A (adevărat) sau F (fals):


(4x0,5=2p)
1. Specia chimică H3O+ are denumirea ionul hidroniu ............
2. Bazele tari sunt complet ionizate în soluţie apoasă. ............
3. pH = 3 şi pOH = 12 ............
4. pOH-ul unei soluții de acid clorhidric este mai mare decât 7. ............

Subiectul C.
1. Completează cuplu acid / bază conjugată (1p)
HCN + H2O CN― + H3O+

2. Completează:
(1p) a) [H3O+ ] = 10―1 mol/L (1p) b) [H3O+ ] = ......................
pH = ................... pH = ..................
pOH = .................. pOH = ...............
[HO― ] = ...................... [HO― ] = 10―5 mol/L
caracter ............................... caracter ........................

Subiectul E: Se consideră soluţia de NaOH 0,001 mol / L


0,50p a) NaOH are denumirea ............................................ şi în soluţie apoasă ionizează .....................
1p b) Calculează pOH-ul soluţiei
0,50 p c) Calculează pH-ul soluţiei
Nume şi prenume ............................................................................................
Clasa ........................................ data ......................................
Test
Un punct din oficiu
RI
Subiectul A. Să se aleagă din paranteză termenul care completează corect următoarele
afirmații: (8x0,25= 2p)
1. Conform teoriei protolitice.......................este o substanță care poate accepta protoni (acidul / baza);
2. Conform teoriei protolitice.......................este o substanță care poate ceda protoni (acidul / baza);
3. pH = 3 în soluţii ................................................. ( acide / neutre / bazice )
4. O soluție pentru care [H3O+]=10―2 mol/L are caracter..................................... (acid / bazic)
5. NaOH este o bază ................................................................. (tare / slabă)
6. HCN este un acid ................................................................. (tare / slab)
7. Amoniacul este o bază ................................................................. (tare / slabă)
8. Acidul azotic este un acid ................................................................. (tare / slab)

Subiectul B. La următoarele afirmații să se răspundă cu A (adevărat) sau F (fals):


(4x0,5=2p)
1. Specia chimică HO― are denumirea ionul hidroxid ............
2. Acizii tari sunt complet ionizaţi în soluţie apoasă. ............
3. pH = 9 şi pOH = 4 ............
4. pH-ul unei soluții de hidroxid de sodiu este mai mare decât 7. ............

Subiectul C.
1. Completează cuplu acid / bază conjugată (1p)
NH3 + H2O NH4+ + HO―

2. Completează:
(1p) a) [H3O+ ] = 10―9 mol/L (1p) b) [H3O+ ] = ......................
pH = ................... pH = ..................
pOH = .................. pOH = ...............
[HO― ] = ...................... [HO― ] = 10―1 mol/L
caracter ............................... caracter ........................

Subiectul E: Se consideră soluţia de HCl 0,001 mol / L


0,50p a) HCl are denumirea ............................................ şi în soluţie apoasă ionizează .....................
1p b) Calculează pH-ul soluţiei
0,50 p c) Calculează pOH-ul soluţiei