Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume: .......................................................................................................................................

Clasa: .................. data ...........................................................


Test
Un punct din oficiu
I.Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
0,25p 1) Reprezintă un corp: a) apa dintr-un pahar b) oxigenul c) nisipul
0,25p 2) Este o substanță: a) mortarul b) aerul c) oxigenul
0,25p 3) Este un material: a) lemnul b) banca c) aluminiu
0,25p 4) Este o proprietate fizică observabilă cu simțul văzului: a) densitate b) culoarea c) elasticitate
2p II. Asociază cifrele coloanei A cu literele coloanei B
A B
1. Un cui de fier a. Amestec omogen
2. Carbonizarea zaharului b. Material
3. Metodă de separare a unui c. Corp
amestec omogen
4. Saramura d. Amestec eterogen
5. Apă tulbure de râu e. Decantare
6. Porțelan f. Proprietate chimică
7. Metodă de separare a unui g. Distilare
amestec eterogen
8. Clorofila h. Substanță

1p III.Indică prin săgeți corespondența:

Fierul este atras de magnet. Proprietate fizică


Putrezirea lemnului.
Mercurul este lichid, la temperatura obișnuită. Proprietate chimică
Prin fermentația vinului se obține oțetul.

2p IV. Un minereu de cupru cu masa de 400 g conține 60 g de impurități. Determină:


a) masa de substanță pură
b) puritatea minereului de cupru
3p V. Se consideră amestecul: pietricele + cărbune pisat + apă + sare de bucătărie
Elaborează o schemă logică de separare a componentelor amestecului și notează, în ordine:
tipul amestecului, componentul separat și metoda de separare.