Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STAT MOLDOVA STATE UNIVERSITY

DIN MOLDOVA

MD-2009, Chisinau
MD-2009, Chişinău
A.Mateevici str. 60
str. A.Mateevici 60
Phone: (+373-22) 244-821, fax: 244248
Tel.: (+373-22) 244-821, fax: 244248
www.usm.md,
www.usm.md,
email: rector@usm.md
email: rector@usm.md

REZULTATELE INTERMEDIARE
ALE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII CU FINANŢARE
BUGETARĂ LICENŢĂ CU FRECVENŢĂ REDUSĂ PENTRU ANUL DE STUDII 2021-2022

DOMENIUL GENERAL DE STUDII Stiinte umanistice (Istorie)

LA SPECIALITATEA: Stiinte umanistice (Istorie)

Buget

1 44006 Cojocaru Nadina Iurie 9.83 Istorie FR


2 40657 Marian Adelina Sergiu 9.16 Istorie FR
3 42299 Gorea Diana Iurie 9.08 Istorie FR
4 40145 Stratulea Lidia Oleg 8.75 Istorie FR
5 42398 Todorova Anastasia Maxim 8.63 Istorie FR

LA SPECIALITATEA: Limba si Literatura Romana SE FR

Buget

1 43688 Ciobanu Rodica Alexandru 9.41 L/lit.romana SE FR


2 42712 Lisnic Elena Gheorghe 8.44 L/lit.romana SE FR
3 41177 Sincu Gabriela Marcel 8.38 L/lit.romana SE FR
4 42467 Gorgan Lilia Eustin 8.36 L/lit.romana SE FR
5 41036 Albu Ionela Vasile 8.09 L/lit.romana SE FR
6 40932 Cojocaru Olga Marin 8.01 L/lit.romana SE FR
7 40077 Tomac Cristina Vasile 7.81 L/lit.romana SE FR
8 40619 Paiu Sandrina Alexandru 7.47 L/lit.romana SE FR
9 40924 Bucur Carolina Nicolae 7.15 L/lit.romana SE FR
1
LA SPECIALITATEA: Psihopedagogie

Buget

1 44046 Valeeva Ana 9.55 Psihopedag FR


2 40520 Covalenco Victoria Grigore 9.33 Psihopedag FR
3 43951 Frunza Elena Mihail 9.33 Psihopedag FR
4 43750 Rusu Mihaela Vasilie 9.20 Psihopedag FR
5 42018 Rusu Alexandrina Alexandru 9.09 Psihopedag FR
6 41901 Pitel Mariana Ilie 9.02 Psihopedag FR
7 42163 Deleu Madalina Alexandru 8.98 Psihopedag FR
8 41936 Ripa Ludmila Veaceslav 8.89 Psihopedag FR
9 40699 Gangan Anastasia Veaceaslav 8.67 Psihopedag FR
10 40267 Gutanu Dorina Valeriu 8.56 Psihopedag FR

LA SPECIALITATEA: Asistenta sociala FR

Buget

1 42172 Timchiva Anastasia Serghei 9.21 Asistenta Soc FR


2 43128 Guzun Iana Ion 9.17 Asistenta Soc FR
3 42846 Postica Marina Nicolae 8.56 Asistenta Soc FR
4 40729 Badia Mariana Ion 8.47 Asistenta sociala FR
5 41956 Virtosu Gheorghina Gheorghe 8.42 Asistenta Soc FR

Președintele Comisiei de admitere Igor ȘAROV, Rector