Sunteți pe pagina 1din 4

TEME LUCRĂRI DE LICENȚĂ (1/4)

Cadru didactic coordonator Titlu lucrare de licență


Prof. dr. Daniela DĂNCIULESCU Modalită ţi de securizare şi protecţie a datelor financiar-contabile la o firmă
Modele de simulare, previziune şi optimizare centrate pe contul de profit şi pierdere
Model de asistare a deciziei strategice pe baza tabloului fluxurilor financiare
Proiectarea şi implementarea unei aplicații informatice pentru evidenţa recrută rilor de personal
Analiza indicatorilor economico-financiari utilizâ nd tehnologii moderne de modelare informatică
Instrument software pentru conceperea şi generarea automată a bazelor de date relaţionale
Proiectarea ș i dezvoltarea unei aplicații pentru evidenţa activită ții unei agenții imobiliare
Conf. dr. Mirel COȘULSCHI Aplicație software pentru gestiunea alocării unor resurse
Aplicație software pentru editarea și interpretarea schemelor logice
Aplicație software pentru gestiunea temelor și proiectelor
Studiu de optimalitate cu privire la operațiile definite pe diverse structuri de date
Aplicație software pentru realizarea și gestiunea orarului unei unități de învățământ
Diverse proiecte ce presupun folosirea unui robot Lego EV3
Temă la propunerea studentului
Conf. dr. Costin BOLDEA Aplicații ale bazelor de date pentru gestiune bancară
Sisteme de vot online
Implementarea unei platforme de evaluare pentru e-learning
Modul de vizualizare a orbitelor corpurilor mici din Sistemul Solar
Fragmentarea și replicarea datelor în baze de date distribuite
Optimizarea interogărilor în baze de date mari
Persistența datelor și proceselor în baze de date distribuite
Conf. dr. Nicolae CONSTANTINESCU Studiul sistemelor de securitate online
Studiul sistemelor de securitate on-site
Metode de autentificare civilă
Metode de autentificare guvernamentale
Metode de autentificare în mediul economic
Securitatea rețelelor de calculatoare. Studiu de caz: modele intranet
Securitatea rețelelor de calculatoare. Studiu de caz: modele Internet
Conf. dr. Mihaela COLHON Aplicații ale sistemelor inteligente în economie
Extragerea automată a informațiilor relevante din documente medicale
Implementare operatori fuzzy în cadrul bazelor de date
Word Embedding în reprezentarea documentelor
Sistem de etichetare automată a textelor cu informații sintactice
Studiul algoritmilor de determinare a costului minim
Sisteme Lindenmayer și aplicații
TEME LUCRĂRI DE LICENȚĂ (2/4)
Cadru didactic coordonator Titlu lucrare de licență
Conf. dr. Ruxandra STOEAN Calcul evolutiv multimodal
Rețele neuronale convolutive
Optimizare prin algoritmul lupului cenușiu
Predicția automată a prețului acțiunilor la bursă
Metode de generare reguli pentru clasificare prin algoritmi evolutivi
Algoritmul de optimizare cu balene
Artă evolutivă
Conf. dr. Cătălin STOEAN Analiză vizuală pentru un meci de fotbal
Importanța variabilelor într-o problemă de regresie
Studiu asupra problemei de rutare a vehiculelor
Predicții rezultate sportive pe baza datelor anterioare
Vizualizare de rețele complexe
Sistem de analiză de sentimente din texte
Unelte din Python pentru vizualizare de date
Conf. dr. Smaranda BELCIUG Rețele neuronale hibride
Învățare statistică. Aplicații
Sisteme inteligente de decizie. Aplicații
Deep learning. Aplicații
Modelare stochastică. Aplicații
Teoria așteptării
Reguli de asociere. Determinarea profilului clienților
Lect. dr. Gabriel STOIAN Utilizarea serviciilor Google în sisteme embedded
Tehnologii de comunicație "low-power"
Sistem de transmitere și afișare informații
Simularea rețelelor de calculatoare
Sistem de semnalizare automată a penelor de curent
Utilizare IoT pentru gestionarea automată a prețurilor
Metode de programare a dispozitivelor IoT pentru optimizarea consumului de energie
Programarea dispozitivelor Bluetooth Low Energy (BLE)
Realizarea unui dispozitiv "air mouse"
TEME LUCRĂRI DE LICENȚĂ (3/4)
Cadru didactic coordonator Titlu lucrare de licență
Lect. dr. Mihai GABROVEANU Realizarea charturilor cu Highcharts JS
Implementarea șabloanelor de programare în Java
Framework-uri JavaScript pentru aplicații Web
Java Persistence Query Language
Gestiunea bazelor de date în PHP 7 cu PDO
Aplicații Web Progresive cu VueJS
HTML5 Web Speech API
Proiectarea API-urilor de tip REST în Node.JS
Testarea automată a aplicațiilor Web
Dezvoltarea aplicațiilor SPA cu ASP.NET
Lect. dr. Mihai STANCU Utilizarea tehnologiei Hibernate 6 în dezvoltarea aplicațiilor Java EE
Rapoarte grafice interactive pentru aplicații Web
Concepte de IoC și AOP în Spring 5.2
Spring Boot și MongoDB pentru gestiunea utilizatorilor în aplicații Java EE
Hibernate OGM pentru aplicații Java NoSQL
Implementarea aplicațiilor web în Laravel 7
Metacăutare și extragerea informațiilor din rețele de socializare
Alfresco ECM pentru dezvoltarea aplicațiilor de Case Management
Aplicație de management a activității Senatului Universității din Craiova
Lect. dr. Cristina POPÎRLAN Design-ul și configurarea algoritmilor paraleli
Algoritmi de recunoaștere facială
Procesarea imaginilor folosind metode iterative
Procesarea modelelor matematice folosind implementări paralele
Recunoașterea și clasificarea monedelor și bancnotelor
Identificarea automată a concurenților la competiții sportive în imagini digitale
Bio-securitate pentru telefoane mobile utilizând procesarea de imagini
Optimizări matematice folosind Matlab
Folosirea tehnicilor de programare pentru rezolvarea problemelor matematice
Lect. dr. Claudiu Ionuț POPÎRLAN Dezvoltarea aplicațiilor Java web folosind Spring Tool Suite
Aplicație Java Enterprise pentru transmisie audio/video prin Internet
Aplicație Java multimedia dezvoltată în Android Studio
Interoperarea Kotlin cu Java pentru dezvoltarea aplicațiilor Android
Dezvoltarea aplicațiilor Java mobile folosind Android Studio
Aplicații Android pentru device-uri inteligente
Optimizarea bazelor de date relaționale în Microsoft SQL Server
Studiu comparativ (C#, Python) pentru managementul vizualizării datelor (Power BI)
Elemente de programare vizuală pentru iOS folosind Xcode
TEME LUCRĂRI DE LICENȚĂ (4/4)
Cadru didactic coordonator Titlu lucrare de licență
Asist. dr. Constantin Cristian DINU Aplicații ale teoriei probabilităților în științele sociale
Statistica și poluarea
Aplicații ale statisticii în ecologie
Utilizarea metodelor statistice în epidemiologie
Metode statistice folosite în combaterea pandemiilor
Studiul macroeconomic comparative SUA-UE
Dezvoltarea aplicațiilor statistice în psihologie
Modelarea statistica a funcțiilor de producție
Utilizarea metodelor statistice în agronomie
Asist. dr. Irina Valentina TUDOR Jocuri în platforma Android
Dezvoltarea aplicațiilor web utilizând tehnologii Java
Realizarea aplicațiilor Android utilizând Java
Tehnici de I.A. în jocuri pe device-uri mobile
Dezvoltarea aplicațiilor în JavaFX
Dezvoltarea aplicațiilor mobile cross-platform
Aplicaţii bazate pe localizarea dispozitivelor mobile
Sisteme inteligente de învățare prin jocuri în aplicații mobile
Dezvoltarea aplicaţiilor pentru IoT
Asist. dr. Oana ȚICLEANU Aplicații ale teoriei codurilor în criptografie
Programarea interfețelor grafice
Sisteme de "sniffering"
Asigurarea securității tranzacțiilor în mediul online
Criptosisteme cu chei publice. Algoritmi și soluții implementare
Protecția fișierelor aplicând metodele steganografiei
Modele de semnătură digitală. Aplicații
Implementări particulare ale criptării simetrice
Funcții criptografice fără cheie