Sunteți pe pagina 1din 25

"LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

LA NIVELUL REGIUNII SUD-VEST OLTENIA PANA LA DATA DE 30 septembrie 2019"

InforEURO
1 Euro= 4,7271 lei

Nr Suma solicitata Suma solicitata


Titlu proiect Beneficiar Cod SMIS Judet Valoare totala (RON) Stadiul implementarii
crt (RON) (EURO) -
AXA PRIORITARA 2 / Prioritatea de investitii 2.1 - Operatiunea A - microintreprinderi
Dezvoltare fabrica de mobila prin inovare de produs in SC Sia Consulting &
1 111405 Mehedinti 1.080.437,90 804.474,90 170.183,60 in curs de implementare
municipiul Orsova Expansion SRL
Achizitie utilaje pentru confectii metalice in cadrul Romal
2 SC Romal SRL 112111 Olt 1.115.314,70 749.791,39 158.615,51 in curs de implementare
SRL
3 Dezvoltarea durabila a firmei SC Giltrans Modern SRL SC Giltrans Modern SRL 102450 Olt 1.318.572,81 883.970,34 187.000,56 Finalizat
Achizitii utilaje de constructii in cadrul societatii COSROM
4 SC Cosrom Impex SRL 103445 Valcea 1.356.850,40 889.548,08 188.180,51 Finalizat
IMPEX S.R.L.
Dezvoltarea si diversificarea serviciilor de inginerie si
5 SC Best Proiect Prest SRL 102161 Olt 330.341,93 213.016,94 45.062,92 Finalizat
proiectare in cadrul firmei Best Proiect Prest SRL
6 Dezvoltarea durabila a firmei Nelica-Impex SRL SC Nelica Impex SRL 102448 Olt 1.297.844,88 870.070,44 184.060,09 Finalizat
Dezvoltarea societatii Divers Eco Tech SRL prin achizitia
7 SC Divers Eco Tech SRL 102629 Dolj 1.045.989,50 703.026,28 148.722,53 in curs de implementare
de echipamente de ultima gereratie
Achizitia de echipamente pentru constructii in cadrul
8 SC Startcon CG SRL 104133 Dolj 1.283.257,25 862.693,94 182.499,62 Finalizat
Startcon CG SRL
Diversificarea activitatii SC Gustident SRL prin investitii
9 SC Gustident SRL 104964 Gorj 154.468,85 123.432,28 26.111,63 Finalizat
performante in domeniul tehnicii dentare
Diversificarea activitatii Gimiser Plast SRL prin
10 SC Gimiser Plast SRL 106176 Olt 1.304.983,75 865.140,00 183.017,07 in curs de implementare
achizitionarea de utilaje
Îmbunatațirea competitivitații SC Xadox Met SRL prin
11 dotarea societatii cu echipamente/utilaje/instalatii de SC Xadox Met SRL 108406 Valcea 599.170,90 398.549,22 84.311,57 Finalizat
ultima generatie
Dotarea Spectrum Inteligent Solutions SRL cu SC Spectrum Inteligent Solutions
12 110554 Dolj 884.857,48 597.090,91 126.312,31 Finalizat
echipamente si softuri pentru arhivare electronica SRL
Infiintare laborator de tehnica dentara Dentistpopescu
13 SC Dentistpopescu SRL 104227 Dolj 929.351,90 722.636,51 152.871,00 Finalizat
SRL
Achizitie de echipamente pentru productia placutelor PCB
14 SC Primulportal SRL 102155 Dolj 1.081.999,17 726.994,40 153.792,90 Finalizat
(Printed Circuit Board)
15 Dezvoltarea durabila a firmei SC Eurotrans CC-CI SRL SC Eurotrans CC-CI SRL 102294 Dolj 1.277.116,93 856.170,52 181.119,61 Finalizat
16 Dezvoltarea durabila a firmei Stih A & A SRL SC Stih A & A SRL 102306 Dolj 1.197.566,48 802.824,94 169.834,56 Finalizat
Dezvoltarea si diversificarea activitatii Word Trans
Systems SRL prin renovarea, modernizarea hala de
17 SC Word Trans Systems SRL 102358 Olt 1.270.466,50 850.560,00 179.932,73 Finalizat
productie si prin achizitionarea unei linii tehnologice
pentru fabricarea tamplariei PVC cu geam termoizolant
18 Dezvoltarea durabila a firmei SC Bvdm Transco SRL SC Bvdm Transco SRL 102467 Dolj 1.242.383,64 832.878,81 176.192,34 Finalizat
Implementarea de tehnologie moderna in producerea de
19 dispozitive medicale Sc Dentaline SRL 102504 Dolj 642.308,61 512.691,46 108.457,93 Finalizat
stomatologice
20 Dezvoltarea durabila a firmei SC Insacons SRL SC Insacons SRL 102615 Gorj 1.537.385,05 892.134,39 188.727,63 Finalizat

Îmbunatațirea competitivitatii economice a SC


21 NOBASCOM CONSTRUCT SRL prin dotarea societatii cu Sc Nobascom Construct SRL 102716 Valcea 1.325.895,05 888.258,05 187.907,61 Finalizat
echipamente / utilaje / instalatii de ultima generatie
Cresterea gradului de inovatie prin achizitionarea
22 SC Cutare Film SRL 102849 Mehedinti 1.233.229,35 721.315,35 152.591,51 Finalizat
echipamentelor necesare filmarilor de mare viteza
Dezvoltarea activitatii firmei CMV Quality Instal SRL prin
23 SC CMV Quality Instal SRL 102969 Dolj 230.308,40 194.371,33 41.118,51 Finalizat
achizitia de echipamente
24 Investim pentru durabilitate PER GRUP SRL 102977 Valcea 1.225.561,03 823.906,56 174.294,29 Finalizat
Consolidarea pozitiei pe piata a societatii Totalautoserv
25 SRL prin achizitia de utilaje si echipamente tehnologice SC Totalautoserv SRL 103368 Gorj 1.359.512,37 884.477,88 187.107,93 in curs de implementare
noi, performante
Achizitie echipamete tehnologice pentru dezvoltarea
26 SC DD Marketing Agency SRL 103397 Dolj 870.785,11 574.514,76 121.536,41 Reziliat
firmei DD Marketing Agency SRL
27 Inovarea activitatii Ind Power Solution SRL SC Ind Power Solution SRL 103644 Valcea 1.289.641,54 863.328,06 182.633,76 Finalizat
Dotarea cu tehnologie de ultima generatie a firmei SC
28 SC Geodezic Energy SRL-D 103701 Valcea 1.086.637,20 857.239,20 181.345,69 Finalizat
Geodezic Energy SRL-D
Achizitie echipamente tehnologice pentru dezvoltarea
29 SC G.M. Tehnical Dent SRL 103725 Dolj 385.972,32 342.032,62 72.355,70 Finalizat
firmei G.M. Tehnical Dent SRL
Diversificarea gamei de produse in cadrul SC Actawin
30 SC Actawin Group SRL 103807 Gorj 996.185,48 669.684,52 141.669,21 Finalizat
Group SRL
Dezvoltarea societatii S.C. Elmerom S.R.L. prin achizitie de
31 S.C. Elmerom S.R.L. 104618 Mehedinti 577.457,42 363.789,92 76.958,37 in curs de implementare
echipamente
Diversificarea activitatii societatii Lubri Getah SRL prin
32 achizitie de echipamente pentru prelucrarea lemnului in SC Lubri Getah SRL 104619 Olt 1.314.134,85 871.080,00 184.273,66 Reziliat
scopul realizarii de piese de mobilier
Dezvoltarea S.C. Motor Invest S.R.L. prin achiziția de
33 S.C. Motor Invest S.R.L. 104960 Dolj 1.346.391,53 894.410,80 189.209,20 Reziliat
imprimante 3D
Dezvoltarea societatii Bio Hazard SRL prin inovare de
34 SC Bio Hazard SRL 105242 Mehedinti 1.064.711,59 713.903,58 151.023,58 Finalizat
produs si proces
Cresterea competitivitatii SC Pedala SRL prin crearea de
35 spatii de cazare noi, insotite SC Pedala SRL 106507 Dolj 1.095.246,54 655.273,57 138.620,63 in curs de implementare
de servicii imbunatatite
Extinderea activitatii firmei ILPAN JR S.R.L. prin crearea
36 SC Ilpan Jr SRL 110003 Dolj 983.163,74 702.188,02 148.545,20 Finalizat
liniei de productie de sosete cu vârf închis fara cusatura
Dezvoltarea firmei Saben Auto 1957 SRL prin achizitia de
37 SC Saben Auto 1957 SRL 110925 Dolj 584.691,31 467.753,05 98.951,38 Finalizat
utilaje
38 Dezvoltarea durabila a firmei SC Mas Law SRL SC Mas Law SRL 110538 Dolj 1.107.898,82 744.805,93 157.560,86 Finalizat
Dezvoltarea Clean Green Energy Invest S.R.L. prin
achizitionarea de echipamente inovative in domeniul
39 SC Clean Green Energy Invest SRL 103350 Mehedinti 787.256,30 529.248,00 111.960,40 Reziliat
lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale
40 Infiintare centru de fitness si culturism SC Damir My-By Electrocons SRL 103253 Olt 1.134.623,98 762.692,43 161.344,68 Finalizat
Dezvoltarea firmei SC Bright Software Technologies SRL SC Bright Software Technologies
41 102542 Dolj 1.144.346,12 767.135,99 162.284,70 Finalizat
prin achizitie utilaje SRL
Achizitia de utilaje specifice fabricarii de elemente de
42 SC Nizarom Construct SRL 102162 Valcea 1.146.216,48 774.996,45 163.947,55 in curs de implementare
dulgherie si tamplarie pentru constructii
43 Dotare active corporale la SC Metal Brand Trading SRL SC Metal Band Trading SRL 102255 Mehedinti 1.056.703,42 795.587,46 168.303,50 Finalizat
Dezvoltarea durabila a firmei SC Sor & Beb Construct SRL
44 SC Sor & Beb Construct SRL 102353 Dolj 1.318.012,59 883.594,68 186.921,09 Finalizat
prin achizitie de utilaje
Îmbunătățirea competitivității economice a SC MIM
45 DRAGON SRL prin dotarea secției de producție publicitară SC Mim Dragon SRL 102413 Olt 1.267.709,22 849.146,41 179.633,69 Finalizat
cu echipamente/utilaje/instalații de ultimă generație
Cresterea competitivitatii firmei Zebra Color S.R.L. prin
46 SC Zebra Color SRL 102917 Mehedinti 910.588,00 609.840,00 129.009,33 Finalizat
dotarea cu echipamente specializate
Dotarea SC ETADENT SRL cu echipamente in domeniul
47 SC Etadent SRL 102988 Dolj 850.573,79 679.707,33 143.789,50 Finalizat
tehnicii dentare
Dezvoltarea durabila a firmei SC Construct Design & SC Construct Design &
48 104335 Mehedinti 1.153.309,55 773.146,75 163.556,25 Finalizat
Arhitecture SRL Arhitecture SRL
Diversificarea activitatii SC Realitatea Media SRL prin
49 realizarea de emisiunidin domenii diverse, te tip talk- SC Realitatea Media SRL 105606 Olt 208.388,15 139.972,87 29.610,73 Finalizat
show, jurmal, emisiuni informative sau de promovare

50 Dezvoltarea activitații S.C. Vravor S.R.L. S.C. Vravor S.R.L. 107939 Valcea 1.336.738,12 861.546,70 182.256,92 Finalizat
Dezvoltarea activitatii prin achizitia de echipamente a SC
51 SC Club Denisgym SRL 108043 Gorj 1.125.422,65 754.956,78 159.708,23 Finalizat
Club Denisgym SRL
52 Achizitie de utilaje la SC Soleil Construct SRL SC Soleil Construct SRL 109263 Dolj 1.260.328,06 832.706,40 176.155,87 in curs de implementare
Reabilitare pensiune turistica, Localitatea Ranca, Oras
53 SC Alsatour SRL 110740 Gorj 1.143.803,06 806.165,50 170.541,24 in curs de implementare
Novaci
54 Dezvoltarea durabila a firmei SC Ridacon Tex SRL SC Ridacon Tex SRL 111060 Olt 1.230.597,72 827.292,58 175.010,59 Finalizat
Construire pensiune turistica, amenajari exterioare si
55 SC Antolex Expert SRL 102880 Valcea 1.462.114,61 894.460,00 189.219,61 in curs de implementare
imprejmuire in Orasul Ocnele Mari
Achizitie de echipamente pentru fabricarea si prelucrarea
56 SC Oltenia Design SRL 103436 Dolj 1.389.042,02 872.870,80 184.652,49 in curs de implementare
structurilor metalice la SC Oltenia Design SRL

57 Dotarea Adinvest SRL SC Adinvest SRL 103462 Valcea 979.545,39 660.000,00 139.620,49 in curs de implementare

Cresterea competitivitatii S.C. Bebcoc SRL in domeniul


58 lucrarilor de constructii prin dezvoltarea de noi servicii SC Bebcoc SRL 104180 Valcea 1.105.485,26 743.941,66 157.378,02 Finalizat
oferite comunitatii, in orasul Horezu, judetul Valcea

59 Dezvoltarea societatii Demaria Sunde prin inovare SC Demaria Sunde SRL 104943 Dolj 214.352,78 144.022,71 30.467,46 Reziliat

60 Inovarea proceselor si produselor in cadrul Lacuenta SRL SC Lacuenta SRL 105582 Valcea 906.635,53 672.319,43 142.226,61 Finalizat
Cresterea competitivitatii firmei Carmen Geoproiect prin
61 SC Carmen Geoproiect SRL 105658 Valcea 542.870,57 405.923,45 85.871,56 Finalizat
achizitionarea de active noi
62 Dezvoltarea activitatii S.C. IMOCONSTRUCT S.R.L. SC Imoconstruct SRL 105808 Valcea 1.334.907,18 860.000,00 181.929,72 Finalizat

Cresterea si diversificarea productiei societatii Avihydro


63 SC Avihydro SRL 109477 Dolj 1.085.138,39 765.510,85 161.940,90 in curs de implementare
SRL prin achizitia de utilaje si echipamente moderne
Construire pensiune turistica pe Valea Caciulata in Orasul
64 SC Bitolia Impex SRL 109592 Valcea 1.345.133,88 894.345,28 189.195,34 in curs de implementare
Calimanesti , judetul Valcea
Cresterea competitivitatii societatii Logimax Construct
65 SC Logimax Construct SRL 111073 Valcea 1.076.555,84 814.201,89 172.241,31 Finalizat
SRL prin achizitia de utilaje
Diversificarea activitatii firmei Darling Acoustic SRL, prin
66 SC Darling Acoustic SRL 111356 Valcea 1.095.766,63 736.649,83 155.835,47 Finalizat
productia de sisteme audio
Imbunatatirea semnificativa a serviciilor in cadrul SC
67 Geotop Cading Consult SRL prin investitii performante in SC Geotop Cading Consult SRL 104598 Olt 137.258,44 92.154,58 19.494,95 Finalizat
domeniul masuratorilor terestre si cadastru
Achizitia de echipamente pentru diversificarea activitatii
68 SC Dass Center GWA SRL 104477 Dolj 411.186,81 268.980,11 56.901,72 Finalizat
Dass Center GWA SRL
69 Dezvoltarea durabila a firmei SC Agrochemical-Forest SRL SC Agrochemical-Forest SRL 105557 Dolj 1.760.378,40 894.460,00 189.219,61 Finalizat

Construirea unui spatiu de productie pentru eficientizarea


70 procesului de obtinere a solutiei ignifuge SLATISOL SC Ana-Cris SRL 102170 Olt 1.329.119,10 893.509,22 189.018,47 in curs de implementare

Dotarea SC Ciobimex SRL cu echipamente pentru


71 SC Ciobimex SRL 104537 Valcea 427.785,96 287.884,00 60.900,76 Finalizat
fabricarea ochelarilor
72 Dezvoltarea durabila a firmei Cristianvig SRL SC Cristianvig SRL 106268 Dolj 1.168.462,96 785.361,31 166.140,19 Finalizat

73 Modernizare atelier croitorie Mariposa SC Mariposa AMC ART SRL-D 106627 Olt 593.321,09 374.649,71 79.255,72 Finalizat
Diversificarea activitatii SC Stendicons Star Cons SRL-D
74 prin infiintarea activitatii de lucrari de pregatire a SC Stendicons Star Cons SRL-D 107292 Dolj 720.467,65 482.332,00 102.035,50 Finalizat
terenului
Cresterea competitivitatii societatii Edusa Green Energy
75 SC Edusa Green Energy SRL 107304 Dolj 854.310,57 556.650,70 117.757,34 Reziliat
SRL prin achizitia de echipamente performante
Dezvoltarea societatii Omicron Zelle SRL prin inovare de
76 SC Omicron Zelle SRL 107757 Dolj 1.333.288,44 820.130,50 173.495,48 Finalizat
produs si proces
77 Extinderea activitatii companiei Blackwater Media S.R.L. SC Blackwater Media S.R.L. 108423 Dolj 1.100.597,72 880.233,71 186.210,09 in curs de implementare
Construire si dotare cladire birouri avand activitati de
78 SC Linest Grup SRL 108697 Valcea 1.270.098,20 821.034,70 173.686,76 Reziliat
proiectare
Achizitie de echipamente pentru servicii de administrare
79 SC Upsell SRL 109077 Dolj 542.371,71 432.374,17 91.467,11 Finalizat
a paginilor web si activitati conexe
80 Achizitia de echipamente pentru fabricarea de saltele Sc Confort Gin Gin SRL 109193 Dolj 1.288.224,51 865.328,32 183.056,91 Finalizat
Diversificarea gamei de servicii in cadrul firmei DECOR
81 SC Décor Sistem SRL 109365 Gorj 343.972,20 231.241,82 48.918,33 Finalizat
SISTEM SRL
82 Construire pensiune turistica Sp+P+1E+M - Ocnele Mari SC Carpatic Tour SRL 109648 Valcea 1.429.164,70 894.460,00 189.219,61 in curs de implementare
Dezvoltarea societații S.C. Ray Consulting S.R.L. prin
83 S.C. Ray Consulting S.R.L. 110548 Dolj 1.146.531,62 770.777,56 163.055,06 in curs de implementare
achizitia de utilaje
Dotarea SC Novaldi Transconstruct SRL cu utilaje
84 SC Novaldi Transconstruct SRL 111139 Gorj 1.322.011,88 894.460,00 189.219,61 Finalizat
performante
Construire pensiune turistica, amenajari exterioare si
85 SC Al Inteligent Data SRL 102149 Valcea 1.153.330,27 894.460,00 189.219,61 in curs de implementare
imprejmuire
Dezvoltarea activitatii Ecoabac Serv SRL prin achizitia de
86 SC Ecoabac Serv SRL 102835 Dolj 1.166.801,92 784.324,65 165.920,89 Finalizat
utilaje si echipamente
Imbunatatirea competitivitatii SC Nordservice Autoracing
87 SC Nordservice Autoracing SRL 104518 Dolj 889.696,99 602.416,00 127.438,81 Finalizat
SRL prin dotarea cu echipamente moderne
88 Dezvoltarea durabila a firmei SC Ferocet SRL SC Ferocet SRL 105538 Dolj 1.334.962,93 876.118,20 185.339,47 Finalizat
Dotarea societatii JPM Construct SRL cu utilaje
89 SC JPM Construct SRL 105898 Valcea 1.327.307,79 890.600,00 188.403,04 Finalizat
performante
Dezvoltarea SC Ghemghe SRL prin achizitia de utilaje
90 SC Ghemghe SRL 105974 Dolj 1.079.996,41 724.048,00 153.169,60 Finalizat
productie
Diversificarea si dezvoltarea activitatii SC Duncomet
91 SC Duncomet Construct SRL 106106 Dolj 1.212.856,59 813.525,78 172.098,28 Finalizat
Construct SRL prin achizitia de utilaje
92 Cladire de birouri de catre firma Triumpf Systems SRL SC Triumpf Systems SRL 106277 Gorj 1.378.110,09 894.164,87 189.157,17 Finalizat
Diversificarea activitatii firmei ITC Network Center SRL
93 SC ITC Network Center SRL 108555 Valcea 941.269,77 632.546,40 133.812,78 Finalizat
prin executarea de lucrari de constructie
Îmbunătățirea competitivității SC Keso System Group SRL
94 SC Keso System Group SRL 109498 Dolj 1.285.376,88 863.958,90 182.767,21 Finalizat
prin achiziția de utilaje performante
Diversificarea activitatii societatii DOMASO SRL prin
95 construirea unui hotel si dotarea corespunzatoare a SC Domaso SRL 109523 Olt 1.327.435,48 894.000,00 189.122,29 in curs de implementare
acestuia
Facilitarea exploatarii economice a ideilor noi in cadrul
96 SC Gnosis Kernel SRL 110096 Dolj 1.334.129,99 882.362,87 186.660,50 Finalizat
firmei Gnosis Kernel
Cresterea competitivitatii SC MARCEL SRL prin achizitia de
97 Sc Marcel SRL 102609 Olt 1.151.855,38 759.915,58 160.757,25 Finalizat
utilaje tehnologice de inalta performanta
98 Dezvoltarea SC Capital Util SRL prin achizitie utilaje SC Capital Util SRL 103849 Dolj 1.333.484,25 894.460,00 189.219,61 in curs de implementare
Achizitie de echipamente pentru fabricarea circuitelor
99 SC Epsicom SRL 109437 Dolj 860.604,43 650.697,00 137.652,47 Finalizat
imprimate
100 Unitate de productie mobilier modular SC Av Romdiv Impex SRL 109787 Gorj 1.157.308,31 749.761,21 158.609,13 in curs de implementare
Cresterea competitivitatii Hny Design SRL prin achizitia de
101 SC Hny Design SRL 110653 Dolj 1.138.392,68 764.246,00 161.673,33 Finalizat
utilaje
Finantarile nerambursabile o oportunitatea deosebita
102 pentru realizarea si dezvoltarea autoservice-ului firmei SC Miatrans SRL 103737 Valcea 1.081.114,84 725.404,01 153.456,46 Reziliat
Miatrans, intr-o zona defavorizata
Dezvoltarea SC Ginolex SRL prin prestarea de activitati
103 SC Ginolex SRL 108890 Dolj 982.909,81 743.377,16 157.258,61 Reziliat
recreative si distractive
Construire pensiune turistica S+D+P+1E+M, fosa septica si
104 SC Dispoline SRL 111260 Valcea 3.417.729,31 894.386,68 189.204,10 in curs de implementare
imprejmuire proprietate
Infiintare centru de diagnostic în statiunea balneo-
105 SC Lidermed Plus SRL 109338 Valcea 934.096,22 744.888,45 157.578,31 in curs de implementare
climaterica Olanesti
Modernizarea Link Point SRL prin achizitia de
106 echipamente tehnologice SC Link Point SRL 103809 Dolj 258.144,48 195.927,13 41.447,64 Finalizat
performante
Eficientizarea si creșterea performantei operațiunilor de
mecanica generala si de reparare a echipamentelor SC Utilaj Teh Rep
107 102270 Olt 1.249.568,03 802.229,90 169.708,68 Finalizat
derulate de către Utilaj Teh Rep SRL
SRL
108 Dezvoltare SC Denteam SRL SC Denteam SRL 103240 Valcea 429.801,61 263.039,53 55.645,01 Finalizat
109 Achizitie utilaje in cadrul SC Tedinstal SRL SC Tedinstal SRL 107967 Valcea 1.155.176,16 894.425,46 189.212,30 Finalizat
Achizitia de echipamente de specialitate necesare pentru
S.C. Del Expert Trade & Consulting
110 diversificarea activitatii si cresterea competitivitatii S.C. 108518 Gorj 469.920,54 397.385,66 84.065,42 Finalizat
S.R.L.
Del Expert Trade & Consulting S.R.L.

Imbunatatirea competitivitatii societatii Ozal Style S.R.L.


111 SC Ozal Style SRL 109326 Dolj 1.043.457,48 697.171,73 147.484,02 Finalizat
prin achizitionarea unor echipamente inovatoare
Achizitie echipamente si dotari pentru infiintare depozit
112 SC Drovares SRL 109432 Dolj 1.377.918,84 894.450,00 189.217,49 in curs de implementare
de frig, Municipiul Craiova, Judetul Dolj
113 Centru de intretinere si reparatii auto Circuit Express SRL SC Circuit Express SRL 109672 Valcea 1.241.862,71 869.817,60 184.006,60 in curs de implementare
Prestare servicii noi de catre microintreprinderea Simad
114 Del-Edy SRL ca urmare a achizitionarii de echipamente SC Simad Del-Edy SRL 111649 Olt 642.498,77 458.688,05 97.033,71 Finalizat
performante noi
Dezvoltarea durabila a firmei SC Proiect Bogdan Imobil
115 SC Proiect Bogdan Imobil SRL 102464 Gorj 1.223.638,85 820.308,77 173.533,20 Finalizat
SRL
Achizitionare echipamente pentru diversificarea activitatii
116 SC Conect Impex SRL 111656 Olt 1.187.168,55 889.110,27 188.087,89 Finalizat
firmei Conect Impex SRL
117 Construire imobil P+3 Aparthotel SC Favorit Group Invest SRL 109457 Dolj 1.195.927,17 894.408,04 189.208,61 in curs de implementare
Modernizarea firmei Serpentidone SRL prin achizitia unei
118 SC Serpentidone SRL 108960 Mehedinti 671.873,13 501.389,34 106.067,01 Finalizat
linii performante de fasonare a pietrei
Construire vila turistica D+P+1E, piscina afarenta si
119 SC Mar Com Distributie SRL 104691 Olt 1.336.091,24 894.460,00 189.219,61 in curs de implementare
imprejmuire teren
Diversificarea activitatii firmei Tisvaro Construct SRL, prin
120 SC Tisvaro Construct SRL 111469 Gorj 793.175,89 533.227,49 112.802,24 Finalizat
executarea lucrarilor de pregatire a terenului
Baza sportiva cu teren de fotbal acoperit, in Municipiul
121 SC Fin Plast Naime SRL 107696 Olt 1.020.343,32 805.374,24 170.373,85 in curs de implementare
Caracal, Judetul Olt
122 Construire cladire activitati sportive si teren minifotbal SC Debut In Market SRL 108812 Olt 1.069.395,45 810.381,59 171.433,14 in curs de implementare
123 Modernizarea activitatii la SC Tehno Asstadi SRL SC Tehno Asstadi SRL 109220 Olt 906.411,47 587.838,40 124.354,97 Finalizat
Modernizarea societatii Prodacva Carisma SRL prin
124 SC Prodacva Carisma SRL 111425 Olt 1.284.337,25 824.140,00 174.343,68 Finalizat
achizitie utilaje pentru lucrari de constructii
Dezvoltarea durabila a firmei Sadalin Trans SRL prin
125 SC Sadalin Trans SRL 111843 Dolj 1.172.087,58 787.958,03 166.689,52 Finalizat
achizitie de utilaje
126 Dezvoltarea si cresterea activitatii SC Domo Glass SRL SC Domo Glass SRL 112819 Dolj 1.090.039,23 823.319,40 174.170,08 Finalizat
Construire hala productie materiale publicitare si
127 SC Vizal SRL 113455 Valcea 1.357.810,45 893.354,18 188.985,67 Finalizat
imprejmuire
Modernizarea si diversificarea activitatii de productie la
128 SC Automecanica SRL 112909 Olt 946.304,95 691.401,38 146.263,33 Finalizat
SC Automecanica SRL
Cresterea competitivitatii economice a SC Ra Trade
129 SC Ra Trade Construct SRL 104986 Dolj 1.254.882,73 871.459,33 184.353,90 Finalizat
Construct SRL prin achizitionarea de utilaje performante
Diversificarea activitatii prin lansarea pe piata
130 SC Calcan Moldi Agro SRL 111353 Olt 1.106.464,25 743.593,51 157.304,37 Finalizat
constructiilor
Dotarea Daniella's Factory SRL cu echipamente pentru
131 SC Daniella's Factory SRL 111355 Dolj 1.111.879,30 889.503,44 188.171,06 Finalizat
fabricarea de articole de imbracaminte
Achizitie echipamente tehnologice pentru dezvoltarea
132 SC Next Maintenance SRL 111706 Dolj 976.664,92 656.581,45 138.897,30 Finalizat
firmei SC Next Maintenance SRL
Dotarea cu echipamente noi si eco-eficiente pentru
133 SC Kimavill SRL 112643 Valcea 964.352,94 648.304,50 137.146,35 in curs de implementare
extinderea activitatii
Cresterea competitivitatii SC Claid Prod Com SRL prin
134 SC Claid Prod Com SRL 113689 Mehedinti 861.388,25 504.221,22 106.666,08 Finalizat
achizitia de echipamente
Construire doua terenuri de sport acoperite cu poliplan -
135 balon si anexa parter constructii provizorii cu durata de SC Ghiba Com SRL 106492 Dolj 1.350.949,80 893.024,00 188.915,83 in curs de implementare
10 ani
Dezvoltarea SC Alrobur SRL prin achizitie utilaje de
136 SC Alrobur SRL 113340 Dolj 1.341.532,22 885.515,40 187.327,41 Finalizat
pregatire a terenului
137 Infiintare Centru fitness SC Health Construct SRL 112841 Dolj 913.970,74 731.176,59 154.677,62 Finalizat
Imbunatatirea competitivitatii societatii Alex Geocad SRL
138 SC Alex Geocad SRL 113273 Olt 563.227,69 406.178,50 85.925,51 Finalizat
prin achizitionarea unor echipamente inovatoare
139 Dezvoltarea durabila a firmei inchirieri utilaje Oltenia SRL SC Inchirieri Utilaje Oltenia SRL 113339 Dolj 733.139,25 492.866,70 104.264,07 Finalizat
Construire pensiune turistica DP+P+1, fosa septica,
140 SC Vangen Impex SRL 108891 Valcea 1.173.537,30 894.222,05 189.169,27 Reziliat
imprejmuire proprietate, parcare, anexe
Construire și dotare pensiune turistica în localitatea
141 SC Dorf Market SRL 111121 Valcea 1.633.216,79 894.345,60 189.195,41 in curs de implementare
componenta Cheia – Băile Olănești – SC Dorf Market SRL

Promovarea spiritului antreprenorial in domeniul gaming-


142 ului. Cresterea competitivitatii SC Daaats Engineering SRL SC Daaats Engineering SRL 108966 Dolj 905.974,70 814.370,09 172.276,89 Reziliat
prin dotarea cu echipamente si software
Achizitie echipamente pentru dezvoltarea societatii
143 SC Arquestan SRL 111503 Dolj 1.202.809,03 801.455,43 169.544,84 Finalizat
Arquestan SRL
144 Inovare de activitate in cadrul Maison Boutique SRL SC Maison Boutique SRL 112190 Dolj 1.010.677,79 772.254,93 163.367,59 Finalizat
Achizitia de echipamente pentru dezvoltarea activitatii SC 112523
145 SC Gelorey SRL Dolj 734.605,65 587.684,52 124.322,42 Finalizat
Gelorey SRL
146 Achizitie de utilaje la SC Agromar Andreas Petry SRL SC Agromar Andreas Petry SRL 112031 Olt 588.840,67 429.447,39 90.847,96 Finalizat

Dotarea cu echipamente performante pentru


147 SC Rem-Rox SRL 112808 Olt 695.822,37 467.746,09 98.949,90 Finalizat
modernizarea activitatii de productie a Rem-Rox SRL

148 Servicii inovative si competitive - Rapsodia 360 SC Rapsodia SRL 108623 Olt 593.750,05 391.914,48 82.908,02 in curs de implementare
149 Extinderea activitatii Alfa Viocris Intercons SRL SC Alfa Viocris Intercons SRL 112994 Olt 1.204.205,53 802.997,93 169.871,15 Finalizat

150 Dezvoltarea durabila a firmei Gekko & Neka Invest SRL SC Gekko & Neka Invest SRL 113095 Gorj 1.346.864,53 894.428,37 189.212,91 Finalizat
151 Dezvoltarea activitatii Anna Furniture SRL SC Anna Furniture SRL 109817 Gorj 1.084.807,29 716.252,06 151.520,40 Finalizat
Consolidarea pozitiei firmei Exit Media SRL pe piata prin
152 SC Exit Media SRL 113384 Mehedinti 958.312,95 724.720,50 153.311,86 Finalizat
dotarea cu echipamente tehnologice
Cresterea competitivitatii SC Ana-Itneg SRL prin achizitia
153 SC Ana-Itneg SRL 113843 Mehedinti 1.061.945,24 712.312,77 150.687,05 Finalizat
de echipamente
Dezvoltarea SC Selgat SRL prin demararea activitatii de
154 SC Selgat SRL 110171 Dolj 1.341.963,01 894.459,99 189.219,60 Finalizat
pregatire a terenului
155 Construire pensiune P+2 SC Sud Vest Prima Consulting SRL 113457 Dolj 1.391.591,25 894.223,96 189.169,67 in curs de implementare
156 Amenajare spatiu de joaca interior - Playground SC Resotali SRL 109298 Dolj 1.196.779,30 893.949,53 189.111,62 in curs de implementare
Dezvoltarea activitatii microintreprinderii prin noi SC Ecovision Leader Consulting
157 111620 Olt 1.212.901,22 803.346,09 169.944,81 in curs de implementare
tehnologii SRL
Achizitie utilaje pentru diversificarea activitatii societatii
158 SC Lexamoncris SRL 113436 Gorj 1.045.805,25 750.000,00 158.659,64 Finalizat
Lexamoncris SRL
159 Executare mobilier la comanda SC Mirakl SRL 111801 Dolj 519.078,00 388.710,00 82.230,12 Finalizat
Cresterea competitivitatii societatii SC Comaltonic SRL
160 prin achizitionarea de echipamentelor necesare realizarii SC Comaltronic SRL 111627 Valcea 769.963,79 486.970,40 103.016,73 Reziliat
lucrarilor electrice
Achizitia de echipamente si utilaje necesare optimizarii
161 SC Storad Service SRL 112362 Dolj 854.927,74 631.364,37 133.562,73 in curs de implementare
activitatii de servis auto in cadrul SC Storad Service SRL
Achizitionare echipamente pentru cresterea
162 SC Varzaru Santo SRL 113287 Mehedinti 845.124,90 562.729,71 119.043,33 Finalizat
competitivitatii firmei Varzaru Santo S.R.L.
163 Construire baza sportiva si de agrement SC Malipes Betafocus SRL 106978 Olt 1.310.501,36 737.619,20 156.040,53 in curs de implementare

164 Un nou rasarit, fabrica de mobila Soare SC As Soare SRL 110837 Olt 1.091.914,69 825.817,83 174.698,62 Finalizat
Achizitie utilaje pentru dezvoltarea durabila a firmei SC
165 SC Ean SRL 109162 Dolj 1.220.018,05 816.602,36 172.749,12 Finalizat
Ean SRL
166 Fabrica de brichete SSM Cons SRL SC SSM Cons SRL 109185 Dolj 539.526,58 430.812,06 91.136,65 Finalizat
Achizitie de utilaje pentru dotarea SC Steand Energy
167 SC Steand Energy Construct SRL 111522 Valcea 1.093.854,92 874.000,00 184.891,37 Finalizat
Construct SRL
168 Achizitie aparatura topografica SC Covrescu SRL 109039 Valcea 1.332.829,75 894.400,00 189.206,91 Finalizat
Pensiune turistica D+P+1E, fosa septica, foisor, S.C. CRISTAL
169 imprejmuire proprietate, parcare, anexe (magazie, GENERAL ADMIN 113650 Valcea 1.370.788,98 849.519,20 179.712,55 in curs de implementare
spatiu depozitare) S.R.L.
Diversificarea activitatii SC Hidrotop SRL prin
170 achizitionarea de utilaje SC Hidrotop SRL 112810 Valcea 920.107,91 731.909,74 154.832,72 Finalizat
pentru lucrarile de foraj si sondaj
SC Topo Live
171 Achizitie aparatura cadastrala si inginerie topografica 111690 Valcea 1.107.820,00 884.352,00 187.081,30 Finalizat
Engineeringi SRL
172 Construire clădire depozitare şi gestionare arhivă P+1 ARHIV DM SRL 113585 Dolj 1.239.596,87 894.153,16 189.154,70 in curs de implementare
Dezvoltarea si eficientizarea fluxului tehnologic prin
173 achizitia de SC Grafi Print SRL 109052 Dolj 1.069.866,26 772.406,66 163.399,69 Finalizat
echipamente moderne si inovative
Construire spatiu de productie pentru echipamente
174 FOR FOREST SRL 110578 Dolj 1.164.070,85 893.041,68 188.919,57 in curs de implementare
electrice, platforma carosabila si imprejmuire teren
Dezvoltarea unei unitati de productie în cadrul S.C.
S.C. SYSTEM PROG
175 SYSTEM PROG 110246 Olt 1.332.887,42 893.854,75 189.091,57 Finalizat
S.R.L.
S.R.L.
Achiziție de echipamente in cadrul PIKU DIESEL CENTER SC PIKU DIESEL
176 113597 Olt 1.190.650,93 785.637,60 166.198,64 Finalizat
SRL CENTER SRL
Cresterea competitivitatii SC Romarket SRL prin
177 SC Romarket SRL 113730 Olt 1.033.698,13 673.476,14 142.471,31 Finalizat
retehnologizare
IAS ROB COMPANY
178 Achizitie de utilaje tehnologice la IAS-ROB COMPANY SRL 113216 Mehedinti 1.161.288,66 780.698,26 165.153,74 Finalizat
SRL
Dezvoltarea activitatii SC Mirandi Motors SRL, prin
SC Mirandi Motors
179 achizitie echipamente pentru dotare service auto, in 112879 Mehedinti 304.430,52 241.976,00 51.189,10 in curs de implementare
SRL
Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti
Dezvoltarea societatii SC Topo Iuco Company SRL prin
TOPO IUCO
180 achizitionare de 113406 Mehedinti 138.564,05 124.076,25 26.247,86 Finalizat
COMPANY SRL
echipamente performante
Achizitie de utilaje tehnologice pentru diversificarea DYNAMIC BUSINESS
181 113775 Mehedinti 1.310.509,41 877.414,73 185.613,74 Finalizat
activitatii SC Dynamic Business Service SRL SERVICE SRL
Diversificarea afacerilor societatii prin investitii in
182 echipamente moderne SC Trans Extern SRL 110175 Valcea 1.301.000,58 894.000,00 189.122,29 Finalizat
pentru domeniul lucrarilor de constructii
Dotarea cu echipamente in
183 S.C.Dental Cozia SRL 113614 Valcea 829.963,70 666.460,85 140.987,25 Finalizat
domeniul tehnicii dentare
Modernizare terenuri de sport prin construire: 1-Cladire
S.C. SOTIL SPORT
184 vestiare si Sala 112983 Valcea 1.422.238,76 894.460,00 189.219,61 in curs de implementare
S.R.L.
Squash, 2- Structura acoperire terenuri de sport
RIGCONSTRUCT
185 Dezvoltarea durabilă a firmei SC Rigconstruct SRL 112314 Dolj 1.330.079,97 894.171,40 189.158,55 Finalizat
SRL
Diversificarea activitatii SC NASKY SRL prin achizitia de
186 NASKY SRL 110507 Dolj 811.081,01 648.864,80 137.264,88 in curs de implementare
utilaje
Dotarea firmei Camera Rental cu echipamente
187 specializate de productie SC Camera Rental SRL 112938 Dolj 1.071.041,65 809.356,50 171.216,28 Finalizat
cinematografica
Achizitie de echipamente pentru servicii de administrare SC Bomba Software
188 102959 Dolj 542.717,35 428.796,75 90.710,32 Finalizat
a paginilor web si activitati conexe SRL
Dezvoltarea Casaedille Teo SRL prin diversificarea
activitatii si achizitie
SC Casaedille Teo
189 de utilaje performante necesare in activitatea de lucrari 113372 Dolj 878.587,71 664.478,10 140.567,81 Finalizat
SRL
de pregatire a
terenului - caen 4312
190 Infiintare laborator tehnica dentarara LAKIS LAKIS TEETH SRL. 110853 Dolj 591.061,98 531.896,69 112.520,72 in curs de implementare
191 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea societatii SC Bomarten SRL 113674 Dolj 1.255.850,90 840.691,67 177.845,12 Finalizat
Dezvoltarea activitatii firmei prin achizitia de utilaje si
192 JADEX TRADING SRL 112756 Dolj 467.151,74 353.308,04 74.740,97 Finalizat
echipamente
Dezvoltarea activitiatii Eco Bio Organic SRL prin dotarea
cu
SC Eco Bio Organic
193 echipamente si programe informatice performante 112705 Valcea 1.012.994,47 894.456,29 189.218,82 Finalizat
SRL
pentru furnizarea
serviciilor specifice portalurilor web
Cresterea capacitatii de productie pentru SC Edilizia & SC Edilizia & Ambiente Company
194 113718 Gorj 1.333.998,73 860.535,47 182.043,00 in curs de implementare
Ambiente Company SRL SRL
Dezvoltarea firmei SC Mobicon SRL prin achizitie de
195 utilaje pentru consolidarea pozitiei pe piata fabricarii de SC Mobicon SRL 111962 Olt 472.707,65 319.148,00 67.514,54 Reziliat
mobilă
Total P.I. 2.1 A
195 203.235.891,00 138.272.224,62 29.250.962,45

AXA PRIORITARA 2 / Prioritatea de investitii 2.1 - Operatiunea B Incubatoare


IT - De la idee la business. Creare incubator de afaceri
sectorial in domeniul Tehnologiei Informatiilor si
Comunicatiilor prin reabilitarea, extinderea si reconversia
1 unui imobil neutilizat si dotarea acestuia cu active SC Cifin Adbising SRL 123193 Dolj 4.414.011,05 2.798.357,09 591.981,78 in curs de implementare
(corporale si necorporale)

Construire cladire de birouri pentru Incubator de Afaceri,


racorduri, bransamente la utilitaþi si
amenajari exterioare
2 SC Tech Ventures SRL 123062 Dolj 34.866.023,84 21.767.863,54 4.604.908,62 in curs de implementare

Infiintare incubator de afaceri in comuna Isalnita, judetul


Dolj
3 UAT Comuna Isalnita 123051 Dolj 14.636.612,45 6.342.209,35 1.341.670,23 in curs de implementare

Total P.I. 2.1 B


3 53.916.647,34 30.908.429,98 6.538.560,64
Prioritatea de investitii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Dezvoltarea activitatii S.C. STYL S.R.L. prin achizitie de
1 S.C. Styl S.R.L. 111523 Valcea 8.260.460,92 4.225.914,70 893.976,16 Finalizat
echipamente
2 Investim pentru maine SC Cozia Forest SA 112403 Valcea 2.992.055,68 1.565.910,29 331.262,36 Finalizat
Extinderea si dezvoltarea durabila a capacitatilor avansate
3 SC Haty SRL 112461 Valcea 5.895.448,27 3.089.534,95 653.579,35 Finalizat
de prelucrare a lemnului in cadrul SC Haty SRL
Calitate si competitivitate in fabricarea bijuteriilor si
4 SC Evolution Severin SRL 112015 Mehedinti 7.832.523,16 4.517.200,00 955.596,45 Finalizat
articolelor similare din metale si pietre pretioase
Crearea unei unitati de productie mobilier din metal, în
5 SC Gmg Constructii SRL 112913 Dolj 2.264.842,87 1.395.707,67 295.256,64 in curs de implementare
cadrul firmei GMG CONSTRUCTII SRL
Competitivitate si calitate la nivel european a produselor
6 SC Mentor SRL 115277 Dolj 1.937.418,82 1.000.193,91 211.587,21 in curs de implementare
realizate de Mentor SRL
7 Dezvoltarea firmei SC Trans Fag SRL SC Trans Fag SRL 114110 Gorj 5.711.546,01 2.962.175,17 626.636,87 in curs de implementare
8 Construire Hotel Tisa Resort SC Omicron SRL 114783 Valcea 11.705.449,35 4.517.200,00 955.596,45 in curs de implementare
Dotarea Alumin Plast SRL cu utilaje specifice prelucrarii si
9 SC Alumin Plast SRL 114477 Valcea 2.459.767,59 1.470.367,59 311.050,66 Finalizat
fasonarii sticlei plate
Extindere și amenjare complex comercial cu schimbarea
10 SC Nex SRL 112019 Valcea 11.141.752,91 4.378.574,79 926.270,82 in curs de implementare
funcțiunii în hotel
Crearea unei noi unități de producție, în cadrul firmei
11 SC Today Advertising SRL 114581 Olt 2.028.854,49 1.230.884,57 260.388,94 Finalizat
Today Advertising SRL
Extinderea capacitatii de productie a Aliss Shoes SRL prin
12 SC Aliss Shoe SRL 112686 Dolj 6.825.073,47 4.090.870,44 865.408,06 in curs de implementare
achizitia de echipamente performante
Crearea unei unitati de prestare servicii medicale in
13 SC ONIOPTIC SRL 111587 Dolj 11.653.856,03 4.513.748,75 954.866,36 in curs de implementare
cadrul Onioptic SRL

Dezvoltarea si extinderea afacerilor SC Stelmit Exim SRL in


14 domeniul fabricarii altor piese si accesorii pentru SC Stelmit Exim SRL 114718 Valcea 2.374.529,56 1.382.000,00 292.356,84 in curs de implementare
autovehicule si pentru motoare de autovehicule

Cresterea competitivitatii METAL TECHNIKS SRL prin


15 achizitionarea de utilaje pentru productia de caroserii SC METAL TECHNIKS SRL 112580 Valcea 5.627.584,42 2.889.189,36 611.197,00 Finalizat
pentru autovehicule
16 Construire vila turistica si parcare in orasul Calimanesti SC OFFICINA EXPERT SRL 114576 Valcea 5.720.033,92 3.114.036,68 658.762,60 in curs de implementare
Diversificarea activitatii societatii Prod Energy Fotovoltaic
17 prin achizitie de echipamente pentru prelucrarea SC Prod Energy Fotovoltaic SRL 111505 Olt 7.552.244,56 4.500.144,60 951.988,45 in curs de implementare
lemnului
Valorificarea avantajului competitiv al Hotelului Flora din
18 FLORA SERCOM SA 115681 Mehedinti 8.679.043,21 4.280.120,87 905.443,27 Reziliat
Drobeta Turnu Severin
19 Dezvoltarea firmei SC Dacorex Com SRL SC Dacorex Com SR 114047 Gorj 7.620.629,36 4.517.148,05 955.585,46 Finalizat
Construire structura de primire turistica - pensiune 5
20 SC CONSULTING COMPANY SRL 114554 Gorj 4.030.098,61 2.333.646,94 493.674,12 in curs de implementare
margarete si imprejmuire
Achizitie echipamente cu tehnologie moderna la SC
21 SC Crilelmar SRL 112518 Gorj 7.478.416,39 3.812.042,28 806.423,02 in curs de implementare
Crilelmar SRL
22 Extindere constructie C1 SC Primdent SRL 114377 Gorj 2.327.704,84 1.386.122,34 293.228,90 in curs de implementare
Diversificarea activitatii SC CIPO SRL prin achizitionarea
23 SC CIPO SRL 116076 Valcea 5.108.727,98 3.051.285,44 645.487,81 Finalizat
de echipamente de ultima generatie
Diversificarea activitatii SC Medvil Pst SRL prin
24 SC Medvil Pst SRL 111648 Valcea 4.333.288,24 3.083.584,89 652.320,64 Finalizat
achizitionarea de echipamente de ultima generatie
25 Dezvoltarea firmei SC Panadria SRL SC Panadria SRL 112259 Olt 5.019.853,38 2.627.041,94 555.740,72 Reziliat
Cresterea competitivitatii SC Ali-Tehnic SRL prin achizitia
26 de echipamente performante, in localitatea Slatina, judet SC Ali-Tehnic SRL 114432 Olt 5.082.067,49 3.070.907,53 649.638,79 in curs de implementare
Olt
Dezvoltarea durabila prin diversificarea activitatii
27 SC Luxorcomp SRL 115052 Valcea 6.941.456,86 3.622.577,99 766.342,58 Reziliat
Luxorcomp SRL in domeniul taierii si rindeluirii lemnului
Achizitie de echipamente in vederea cresterii
28 SC Moviplast SRL 112297 Dolj 2.174.868,99 1.150.689,00 243.423,88 Finalizat
competitivitatii Moviplast SRL
Construire unitate productie, prelucrare, asamblare si
29 SC NURVIL SRL 112265 Valcea 9.054.577,31 4.436.078,24 938.435,46 in curs de implementare
livrare (caroserii si alte componente auto)
Diversificarea unitatii de productie a SC Fivex SRL in
30 vederea cresterii competitivitatii si productivitatii SC Fivex SRL 111639 Gorj 3.273.260,68 1.724.085,29 364.723,68 in curs de implementare
intreprinderii pe piata industriala
Diversificarea gamei de produse realizate de S.C. RUL-
31 S.C. RUL-GRUP S.A. 114378 Olt 1.995.826,34 1.179.419,13 249.501,62 Finalizat
GRUP S.A.
Crearea unei unitati de productie de materiale
32 S.C. Eco Valahia SRL 115957 Valcea 4.938.537,09 2.942.989,48 622.578,21 in curs de implementare
geosintetice in cadrul Eco Valahia SRL
“Cresterea productivitatii SC MARSHAL SRL prin extindere
constructie
33 existenta cu hala spatiu ITP si hala productie si SC MARSHAL SRL 115292 Valcea 4.533.683,93 2.654.742,65 561.600,70 in curs de implementare
depozitare, amenajare
incinta “
Extinderea si dezvoltarea capacitatii de productie
34 S.C. DARC S.R.L 115053 Olt 2.005.696,79 1.063.751,56 225.032,59 Reziliat
imbracaminte
Înfiintarea unei unitati de productie a robotilor industriali
35 în cadrul SC SYSTEM PROG SRL 111663 Olt 7.005.843,86 3.857.316,26 816.000,56 in curs de implementare
SYSTEM PROG SRL
Extinderea capacitatii si cresterea volumului fabricatiei de SC Koncord Trans
36 114338 Gorj 2.889.766,03 1.495.286,91 316.322,25 Finalizat
mobila SRL
SC Enova Mechanics
37 Construire hala metalica 115814 Gorj 10.389.872,45 4.516.073,27 955.358,10 in curs de implementare
SRL
SC Demiuma
38 Fabrica Demiuma Comimpex 112218 Dolj 11.885.081,80 4.516.700,55 955.490,80 in curs de implementare
Comimpex SRL
Diversificarea activitatii in cadrul societatii Turbine
TURBINE
39 Engineering SRL prin 111646 Valcea 1.622.337,75 972.012,64 205.625,57 Reziliat
ENGINEERING S.R.L.
crearea unui nou departament mecanic si electric
Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii Dr Ianosi SRL
40 SC Dr Ianosi SRL 111910 Dolj 4.918.852,95 3.488.004,98 737.874,17 in curs de implementare
prin extinderea si diversificarea serviciilor

41 Diversificarea productiei SC Premium Concept Proiect SRL SC Premium Concept Proiect SRL 114791 Valcea 3.197.679,75 1.900.360,48 402.014,02 in curs de implementare
Cresterea competitivitatii societatii POP Industry SRL prin
42 achizitie utilaje de productie, in vederea modernizarii SC Pop Industry SRL 114391 Olt 3.729.190,90 1.937.654,10 409.903,34 in curs de implementare
fabricii
Construire hala productie, platforma betonata si
43 SC Maryleen SRL 115756 Mehedinti 8.004.791,18 4.466.145,33 944.796,03 in curs de implementare
imprejmuire
44 Dezvoltarea firmei SC Beton Logistic SRL SC Beton Logistic SRL 116186 Dolj 5.281.793,86 3.170.569,24 670.721,85 Finalizat
45 Dezvoltarea firmei Adilex Imp. Exp. SRL SC Adrilex Imp. Exp. SRL 116909 Dolj 4.189.143,28 2.528.172,39 534.825,24 Finalizat
46 Dezvoltarea firmei SC AMG Agregate SRL SC AMG Agregate SRL 116315 Dolj 5.396.360,17 3.236.222,07 684.610,45 in curs de implementare
47 Dotare hotel in oras Bumbesti-Jiu SC Zeita SRL 116400 Gorj 2.222.389,67 1.358.105,76 287.302,10 Reziliat
Dezvoltarea si diversificarea activitatii de productie a SC
48 SC Mecatech Serv SRL 111352 Gorj 2.043.203,85 1.226.824,32 259.530,01 in curs de implementare
Mecatech Serv SRL Tg Jiu
SC Trustul de Constructii Drobeta
49 Dezvoltarea firmei SC Trustul de Constructii Drobeta SA 112520 Mehedinti 8.842.376,08 4.511.259,87 954.339,84 Finalizat
SA
50 Dezvoltarea firmei SC Padrino SRL SC Padrino SRL 114398 Olt 6.608.372,64 3.429.331,20 725.461,95 in curs de implementare
Dezvoltare durabila prin diversificarea activitatii la SC
51 SC Squid Speed Line SRL 114803 Olt 5.728.798,08 3.443.204,11 728.396,71 in curs de implementare
Squid Speed Line SRL
52 Construire complex hotelier SC Maridor Transport SRL 115955 Valcea 7.713.481,81 4.471.195,15 945.864,30 Reziliat
53 Dezvoltarea firmei SC Civil Speed SRL SC Civil Speed SRL 116316 Valcea 7.443.851,24 4.443.756,74 940.059,81 Finalizat
54 Dezvoltarea firmei SC Premar Com Serv SRL SC Premar Com Serv SRL 116532 Valcea 2.509.981,47 1.540.091,36 325.800,46 Finalizat
Tehnologie moderna pentru productia de caroserii si alte
55 SC Ereste Star C.M SRL 116783 Valcea 1.906.102,06 1.141.342,22 241.446,60 in curs de implementare
componente auto
56 Dotare ADER SRL SC Ader SRL 116882 Valcea 1.775.926,56 1.075.068,15 227.426,57 Finalizat
Transformarea Pensiunii Trei Brazi din Baile Olanesti in
57 SC Barreco Lary SRL 117202 Valcea 2.735.024,06 1.609.546,87 340.493,51 in curs de implementare
Hotel de trei stele”
Diversificarea activitatii SC All Instal SRL cu ajutorul
58 SC All Instal SRL 114894 Dolj 5.257.108,17 3.136.860,83 663.590,96 in curs de implementare
tehnologiei de rotoformare
Dezvoltarea SC Terra Silva SRL prin extinderea capacitatii
59 SC Terra Silva SRL 115246 Dolj 2.567.208,67 1.324.240,93 280.138,12 Finalizat
de productie cherestea
60 Construire imobil P+2E cu destinatia de clinica SC ULTRA TONIQUE SRL 116033 Dolj 3.329.157,44 1.994.909,25 422.015,45 in curs de implementare
61 Dezvoltarea Centrului Medical Sanocare SC Sanocare SRL 116566 Dolj 1.493.952,03 1.098.068,44 232.292,20 Finalizat
62 Dezvoltarea firmei Greenadel Prod SRL SC Greenadel Prod SRL 112852 Gorj 7.615.466,57 4.517.005,20 955.555,25 Finalizat
63 Dezvoltarea firmei Nic & Den Explorer SRL SC Nic & Den Explorer SRL 114912 Gorj 7.617.079,23 4.516.327,62 955.411,91 in curs de implementare
64 Dezvoltarea Vitaplus Medclin prin dotare centru medical SC Vitaplus Medclin SRL 111734 Dolj 2.416.683,79 1.744.245,76 368.988,55 Finalizat
Dezvoltarea White Kiss SRL prin achizitie echipamente
65 SC White Kiss SRL 113247 Dolj 1.482.092,52 1.089.820,92 230.547,46 in curs de implementare
stomatologice
Achizitia de echipamente pentru fabricarea caselor
66 SC Metalprest SRL 115442 Dolj 2.339.965,17 1.190.035,79 251.747,54 in curs de implementare
mobile de lemn la SC Metalprest SRL
67 ISF –" Investim in Sanatate si Frumusete!” SC Tinn Med SRL 116843 Dolj 3.597.131,49 2.606.004,44 551.290,31 in curs de implementare
Cresterea capacitatii de productie a societatii Softrom
68 SC Softrom Grup SRL 116861 Dolj 1.735.682,44 1.042.633,03 220.565,05 in curs de implementare
Grup SRL prin achizitia de echipamente performante

69 Construire Hotel S+D+P+4 si imprejmuire partiala teren SC Flormang Com SRL 117112 Dolj 8.807.100,74 4.472.809,68 946.205,85 in curs de implementare
Crearea unei unitati noi de productie în cadrul societatii
70 SC Condor Paduraru SRL 116900 Olt 7.810.574,24 4.026.384,61 851.766,33 in curs de implementare
CONDOR PADURARU SRL
Achizitia de echipamente necesare realizarii activitati de
71 recuperare a materialelor reciclabile din SC Mustata Construct SRL 114529 Valcea 6.801.366,17 4.061.582,18 859.212,24 in curs de implementare
cadrul SC MUSTATA CONSTRUCT SRL
Consolidare, extindere subsol partial si amenajare
72 mansarda partiala in pod existent la constructia C1-Vila cu SC Carolin SRL 114969 Valcea 11.226.026,40 4.496.827,90 951.286,81 in curs de implementare
pastrarea functiunii de hotel
Servicii stomatologice la standarde europene prin
73 SC Le Medicin SRL 115494 Valcea 1.650.868,65 1.182.068,53 250.062,10 in curs de implementare
diversificarea activitatii SC Lemedicin SRL
74 Achizitie Cinebot si Cap Stabilizator SC Cutare Film SRL 116246 Mehedinti 2.601.362,37 1.551.708,16 328.257,95 Finalizat
Dezvoltarea si diversificarea activitatii de prestari servicii
75 a SC. WILD GROUP SRL, Tg. JIU SC Wild Group SRL 115348 Gorj 7.147.191,70 4.167.468,23 881.612,03 in curs de implementare

Cresterea capacitatii de productie Kool Tool SRL, prin


76 SC Kool Tool SRL 116797 Dolj 3.858.629,97 1.990.143,38 421.007,25 in curs de implementare
achizitia de echipamente performante
Dotarea societatii MISO SRL cu active corporale si
77 necorporale pentru dezvoltarea unei policlinici pentru SC Miso SRL 116111 Dolj 2.484.058,49 1.503.445,27 318.048,12 Reziliat
consultatii medicale, diagnostic si tratament
Dezvoltarea activitatii societatii Pan Med SRL prin
78 SC Pan Med SRL 117187 Dolj 1.547.904,84 1.096.541,70 231.969,22 in curs de implementare
achizitie de echipamente
Reabilitare si extindere constructie hotel, construire
79 SC Biosan SRL 116658 Valcea 8.755.069,89 4.516.815,90 955.515,20 in curs de implementare
restaurant si terasa acoperita
Extindere si remodelare corp cladire existent in vederea
80 SC Flamad SRL 114784 Mehedinti 8.416.299,32 4.462.939,90 944.117,94 in curs de implementare
infiintarii unei structuri de primire turistica
Constructie si dotare cu echipamente-hala de productie
81 SC Exponential Consult SRL 113403 Gorj 2.083.056,90 1.273.867,45 269.481,81 in curs de implementare
mobilier de bucatarie
Retehnologizarea SC CRP Italia SRL in vederea cresterii
82 capacitatii de productie, diversificarea si imbunatatirea SC CRP Italia SRL 117238 Dolj 2.317.278,96 1.230.364,72 260.278,97 in curs de implementare
calitatii produselor fabricate
Cresterea competitivitatii firmei ABM Construct prin
83 SC ABM Construct SRL 116280 Gorj 7.765.438,90 4.512.963,92 954.700,33 in curs de implementare
dezvoltarea unei noi activitati
84 Construire Hotel D+P+4E SC Concept Construct SRL 117010 Olt 7.262.440,17 4.267.928,32 902.863,98 in curs de implementare

85 Investim pentru viitor SC Gusor Forest SRL 116781 Dolj 2.617.905,27 1.572.719,84 332.702,89 Finalizat

86 Construire Hotel D+P+2E+M SC Gerim 2011 SRL 117200 Valcea 7.115.053,48 4.235.320,56 895.965,93 in curs de implementare
87 Extindere si modernizare Hotel Parc Slatina SC Complex Hotelier Parc SA 116253 Olt 19.248.415,49 4.500.800,00 952.127,10 in curs de implementare
Desfiintare anexa gospodareasca C2. Extindere,
88 SC Coriluc SRL 117001 Valcea 7.233.257,22 4.304.852,18 910.675,08 in curs de implementare
amenajare constructie existenta C1 cu schimbare
89 Construire imobil P Data-Center (Servere calculatoare) SC Rom Electronic Company SRL 116251 Dolj 3.017.468,24 1.799.893,76 380.760,67 in curs de implementare

90 Construire sala de evenimente SC Multimixt Trans SRL 117022 Gorj 2.384.080,88 1.304.716,27 276.007,76 Reziliat
Extinderea si dezvoltarea durabila a capacitatilor avansate
91 de recuperare a materialelor reciclabile sortate in cadrul SC EURODACOS SRL 116352 Gorj 7.525.235,18 4.516.068,62 955.357,12 Finalizat
SC EURODACOS SRL
Realizarea unei investitii initiale de catre societatea
92 "Editura Agora Fevrodest" SRL din Municipiul Craiova, SC Editura Fevrodest Agora SRL 116131 Dolj 1.620.577,70 973.180,80 205.872,69 in curs de implementare
judetul Dolj
Construire hala productie tricotaje P+1, put forat, bazin
93 SC EUROLTA SRL 116093 Dolj 2.191.355,09 1.118.755,93 236.668,56 in curs de implementare
vidanjabil, imprejmuire teren, platforma betonata

Construire imobil cu destinatia hotel S+P+4 cu spatii


pentru asigurarea hranei si bauturilor si spatii pentru
94 SC Cargo Trans International SRL 116798 Dolj 7.431.817,38 4.476.186,50 946.920,20 in curs de implementare
conferinte, conventii si activitati recreative, parcaj in
incinta si imprejmuire teren cu L=99 m
Creșterea competitivității intreprinderii SC Novacons
95 SC Novacons Artvitrust SRL 115097 Valcea 3.752.222,24 2.656.585,00 561.990,44 Reziliat
Artvitrust SRL
96 Extindere fabrica mobila SC Corom Export SRL 115914 Valcea 8.508.697,15 4.469.533,96 945.512,89 in curs de implementare
Construire hala productie materiale publicitare P,
97 SC Printgolden Media Design SRL 117137 Dolj 1.756.161,59 1.003.611,20 212.310,13 in curs de implementare
imprejmuire teren si platforma betonata
Transformarea deseurilor de plastic in resurse, ca partea
98 SC New-Recycling SRL 116379 Valcea 4.119.800,36 2.877.024,10 608.623,49 in curs de implementare
economiei circulare
Dezvoltarea societatii Ancodent prin achizitia de
99 SC Ancodent SRL 116181 Dolj 1.547.860,99 1.102.708,03 233.273,68 Finalizat
echipamente performante
100 Sistem Informatic pentru Migratia Fortei de Munca SC Nestlers Group Global SRL 116363 Dolj 5.532.758,27 3.007.856,60 636.300,61 in curs de implementare

Cresterea volumului si calitatii serviciilor turistice prestate


101 de SC Aliromand SRL prin investitii inovative in SC Aliromand SRL 116002 Valcea 5.868.493,85 3.436.600,00 726.999,64 in curs de implementare
infrastructura de cazare, resturatie si balneo a societatii

Total P.I. 2.2 101 526.078.756,63 282.544.556,47 59.771.224,74


AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea 3.1A - Clădiri rezidențiale
Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul
1 UAT Ramnicu Valcea 117319 Valcea 7.031.417,79 4.152.706,43 878.489,23 in curs de implementare
Ramnicu Valcea: S15, S16, 95, H, 13
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din
2 Municipiul Rm. Valcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, Bloc A, UAT Ramnicu Valcea 117311 Valcea 3.470.692,51 2.057.295,73 435.213,08 in curs de implementare
Bloc 130, Bloc R8bis
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din
3 Municipiul Rm. Valcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, UAT Ramnicu Valcea 117070 Valcea 6.726.143,86 3.996.509,76 845.446,42 in curs de implementare
Bloc 9
„Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor
4 UAT Municipiul CRAIOVA 121533 Dolj 4.309.783,69 2.454.408,32 519.220,73 in curs de implementare
Rezidentiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1
Crestrea eficientei energetice in cadrul cladirilor
5 UAT Municipiul CRAIOVA 121430 Dolj 3.912.724,15 2.137.762,55 452.235,52 in curs de implementare
rezidentiale din municipiul Craiova - CEERT L5
Crestrea performantei energetice a blocurilor de locuinte
6 M1,M2,M3, strada Nicolae Balcescu, nr.193, 195,197 din UAT Orasul Bals 121613 Olt 2.832.973,50 1.699.784,10 359.582,85 in curs de implementare
localitatea Bals, judetul Olt
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din
7 Municipiul Ramnicu Valcea: Bloc 14 B, Bloc 119, Bloc 120, UAT Ramnicu Valcea 120156 Valcea 9.179.334,22 4.861.924,22 1.028.521,55 in curs de implementare
Bloc D1-8, Bloc B 1-2, Bloc 125, Bloc S4
8 „Reabilitare termica blocuri oras Ticleni UAT Oras Ticleni 121549 Gorj 1.644.664,78 985.804,67 208.543,22 in curs de implementare
Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor
9 UAT MUNICIPIUL CRAIOVA 120479 Dolj 3.586.226,58 2.041.951,19 431.967,00 in curs de implementare
Rezidentiale din Municipiul Craiova - CEERT L4
Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor
10 UAT Municipiul CRAIOVA 121483 Dolj 4.106.130,82 2.376.785,81 502.799,99 in curs de implementare
rezidenTiale din Municipiul Craiova-CEERT L4.1
Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul
11 Ramnicu Valcea: Bl. MV Popescu, Bl. C11, Bl.10,Bl.21, UAT Ramnicu Valcea 120047 Valcea 21.207.031,98 11.105.980,36 2.349.427,84 in curs de implementare
Bl.P7, Bl. C3, Bl. A36/2, Bl.A14
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din
12 UAT Ramnicu Valcea 121015 Valcea 9.553.059,41 5.694.758,38 1.204.704,44 in curs de implementare
municipiul Ramnicu Valcea: A53,C16, A10, B2, C24
Cresterea eficientei energetice la cladirile rezidentiale in
13 UAT Orasul Scornicesti 119984 Olt 13.961.103,10 7.447.975,12 1.575.590,77 in curs de implementare
orasul Scornicesti, jud.Olt
Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din municipiul
14 UAT Ramnicu Valcea 121021 Valcea 6.312.564,16 3.762.309,30 795.902,20 in curs de implementare
Ramnicu Valcea - P9, C12, P2, P6, P8
Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul
15 Ramnicu Valcea: Bl.3, Bl.64, Bl. Filipin, Bl. UAT Municipiul Ramnicu Valcea 121599 Valcea 11.183.009,76 5.770.324,90 1.220.690,25 in curs de implementare
D3, Bl. D4

Total P.I. 3.1A 15 109.016.860,31 60.546.280,84 12.808.335,10


Prioritatea de investiții 3.1A - Fotovoltaice
POR/2019/3/3.1/A/Sisteme fotovoltaice/1/Regiunea Sud- Administratia Fondului pentru
1 130953 Dolj 64.201.373,54 61.084.802,00 12.922.257,20 in curs de implementare
Vest Mediu
Total P.I. 3.1 A 1 64.201.373,54 61.084.802,00 12.922.257,20
Prioritatea de investiții 3.1B - Clădiri publice
Reabilitare termo-energetica pavilion administrativ de la Inspectoratul Teritorial al Politiei
1 110962 Dolj 3.397.820,02 2.051.757,18 434.041,42 in curs de implementare
sediul S.P.F Calafat de Frontiera/Conducere
Reabilitare Colegiul Economic Theodor Costescu Drobeta
2 UAT Municipiul Dr Tr Severin 111470 Mehedinti 2.638.911,53 2.345.234,72 496.125,47 in curs de implementare
Turnu Severin
Reabilitarea gradinitei cu program prelungit nr.29, UAT MUNICIPIUL DROBETA
3 110275 Mehedinti 877.010,50 748.212,78 158.281,56 in curs de implementare
Drobeta Turnu Severin TURNU SEVERIN
4 Reabilitarea Gradinitei nr 20, Drobeta Turnu Severin UAT Municipiul Dr Tr Severin 111750 Mehedinti 1.277.766,17 1.096.661,46 231.994,55 in curs de implementare
Cresterea eficientei energetice a corpului principal al
5 UAT Bals 114684 Olt 2.041.533,31 1.524.994,25 322.606,73 in curs de implementare
Scolii Gimnaziale Mihail Drumes, Bals
6 Reabilitarea Gradinitei nr 19, Drobeta Turnu Severin UAT Municipiul Dr Tr Severin 111804 Mehedinti 1.402.801,38 1.218.512,08 257.771,59 in curs de implementare
UAT MUNICIPIUL DROBETA
7 Reabilitarea gradinitei nr. 2 Drobeta Turnu Severin 110276 Mehedinti 724.057,12 647.327,45 136.939,66 in curs de implementare
TURNU SEVERIN
Creşterea eficienţei energetice a şcolii gimnaziale din
8 Comuna Pleniţa/Primăria 115426 Dolj 3.056.368,12 2.276.650,61 481.616,77 in curs de implementare
cadrul liceului tehnologic Constantin Nicolaescu Plopşor
Cresterea eficientei energetice a pavilioanelor centrale
9 UAT ORASUL CORABIA 111866 Olt 8.282.348,46 7.603.007,37 1.608.387,25 in curs de implementare
ale spitalului orasenesc Corabia
UAT Municipiul Drobeta Turnu
10 Reabilitare Gradinita nr.3 Drobeta Turnu Severin 111749 Mehedinti 1.113.971,13 1.091.153,15 230.829,29 in curs de implementare
Severin
Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de
11 UAT Judetul Valcea 117840 Valcea 7.595.815,95 7.169.186,29 1.516.614,05 in curs de implementare
servicii comunitare - Râmnicu Vâlcea
Reabilitare sediu gradinita cu program prelungit oras
12 Primaria Oras Rovinari 115861 Gorj 1.053.502,82 886.495,38 187.534,72 Finalizat
Rovinari
Reabilitare termica colegiul National de informatica Matei
13 UAT Ramnicu Valcea 118454 Valcea 5.309.024,54 4.983.463,96 1.054.232,82 in curs de implementare
Basarab
14 Reabilitare termica Scoala Gimnaziala I.G. Duca UAT Ramnicu Valcea 117901 Valcea 1.688.220,19 1.643.478,64 347.671,65 in curs de implementare
Cresterea eficientei energetice a cladirii Apartamente-
15 UAT Judetul Olt 116183 Olt 721.287,22 674.685,76 142.727,20 in curs de implementare
Fosta Vila de Protocol
Reabilitare termica internat si cantina la Colegiul National
16 UAT Ramnicu Valcea 118459 Valcea 3.360.720,22 3.020.334,09 638.940,17 in curs de implementare
"Mircea cel Batran"
Cresterea eficientei energetice prin reabilitarea Spitalului
17 UAT Dragasani 114430 Valcea 8.544.789,96 7.724.571,53 1.634.103,69 in curs de implementare
Municipal "Costache Nicolescu"
Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței
18 UAT Mehedinti 116595 Mehedinti 2.807.640,31 2.483.759,21 525.429,80 in curs de implementare
energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II
Consolidarea si reabilitarea energetica a Centrului de
19 UAT Valcea 118167 Valcea 4.866.272,95 3.461.764,03 732.323,00 in curs de implementare
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca
Realizarea de investitii pentru cresterea eficientei
20 energetice a cladirii Scolii Gimanziale Bratovoiesti, sat UAT Bratovoiesti 118604 Dolj 1.210.133,69 1.095.318,87 231.710,54 in curs de implementare
Bratovoiesti, judetul Dolj
Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenta
21 UAT Judetul Gorj 110328 Gorj 21.162.108,70 17.380.169,17 3.676.708,59 in curs de implementare
Targu-Jiu - locatia str. Tudor Vladimirescu
Cresterea eficientei energetice prin reabilitarea Spitalului
22 UAT Municipiul Caracal 117853 Olt 10.133.286,89 9.928.759,15 2.100.391,18 in curs de implementare
Municipal Caracal
Reabilitarea termica pentru imbunatatirea eficientei
23 UAT Olt 116121 Olt 1.127.351,11 1.056.217,12 223.438,71 in curs de implementare
energetice la biblioteca judeteana Olt
Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei
24 UAT Judetul Olt 116169 Olt 2.323.814,72 2.174.463,12 459.999,39 in curs de implementare
energetice pentru sediul Consiliului Judetean Olt
Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale din
25 UAT Comuna Podari 110258 Dolj 2.837.836,06 2.284.009,00 483.173,40 in curs de implementare
Comuna Podari, judetul Dolj
Reabilitare în vederea eficientizării energetice a Spitalului
26 UAT Novaci 118603 Gorj 7.008.780,58 6.547.646,37 1.385.129,65 in curs de implementare
Orășenesc Novaci
Reabilitare termica a Spitalului Orasenesc Turceni, judetul
27 UAT Orasul Turceni 123243 Gorj 5.219.548,82 5.115.157,84 1.082.092,16 in curs de implementare
Gorj
Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei
28 UAT Bals 118674 Olt 3.309.131,80 3.018.512,24 638.554,77 in curs de implementare
energetice la Spitalulul Orasenesc Bals,jud.Olt
Reabilitare Institutii Publice din Orasul Rovinari - Bloc A1,
29 UAT Oras Rovinari 123497 Gorj 1.861.382,98 1.550.744,72 328.054,14 in curs de implementare
Oras Rovinari, Jud. Gorj
Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din
Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate -
30 UAT Municipiul Craiova 123264 Dolj 20.688.226,98 14.734.349,20 3.116.995,45 in curs de implementare
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie
Victor Babes Craiova
Cresterea Eficientei Energetice In Cladirea Gradinitei Cu
31 UAT Oras Calimanesti 125274 Valcea 1.375.673,82 1.348.160,34 285.198,18 in curs de implementare
Program Prelungit - Calimanesti
Cresterea eficientei energetice in cladirea scolii
32 UAT Oras Calimanesti 124995 Valcea 3.125.269,50 3.046.357,31 644.445,29 in curs de implementare
gimnaziale Jiblea Veche - Calimanesti, judetul Valcea
Cresterea eficientei energetice a corpurilor de cladire
33 internat 1, internat 2, ateliere si cantina din UAT Orasul Bals 123299 Olt 10.432.680,94 8.410.581,66 1.779.226,52 in curs de implementare
cadrul Colegiului Tehnic Bals
Cresterea eficientei energetice a Casei de cultura a
34 UAT Orasul Bals 123300 Olt 1.801.655,68 1.421.679,87 300.750,96 in curs de implementare
orasului Bals
Cresterea eficientei energetice a corpului principal al
35 UAT Orasul Bals 123301 Olt 4.631.980,97 4.010.277,23 848.358,87 in curs de implementare
Liceului Teoretic Petre Pandrea Bals
Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din
36 Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - UAT Municipiul Craiova 126183 Dolj 3.828.229,48 3.496.358,21 739.641,26 in curs de implementare
Gradinita cu program prelungit Piticot inclusiv Cresa nr. 5
Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din
Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie -
37 UAT Municipiul Craiova 126160 Dolj 3.928.499,09 3.597.123,68 760.957,81 in curs de implementare
Gradinita cu program prelungit Elena Farago inclusiv
Cresa nr. 8
Cresterea eficientei energetice, a rezistentei si stabilitatii
38 cladirii publice (Corp C2) situata în Str. Tabaci, nr. 1, UAT Judetul Dolj 125292 Dolj 13.222.316,94 4.761.945,74 1.007.371,48 in curs de implementare
Municipiul Craiova, judetul Dolj
39 Reabilitarea termica a Casei de cultura Motru UAT Municipiul Motru 123461 Gorj 3.154.388,36 2.365.530,14 500.418,89 in curs de implementare
Reabilitare Institutii Publice din Orasul Rovinari - sediu
40 UAT Oras Rovinari 123242 Gorj 2.952.384,75 2.673.566,22 565.582,75 in curs de implementare
Primarie, Oras Rovinari, Jud. Gorj
Reabilitare termica,modificari interioare si extindere
41 UAT Comuna Afumati 125047 Dolj 3.692.426,12 3.396.997,10 718.621,80 in curs de implementare
Scoala gimnaziala Afumati corp C1
Modernizare in vederea cresterii eficientei energetice a
Unitatea Militara Nr 0460 Rm.
42 sediului I.J.J Valcea, pavilion administrativ nr. 45-123-01- 126965 Valcea 3.337.450,28 2.168.291,52 458.693,81 in curs de implementare
Valcea
POR
Reabilitare termica - Cresterea eficientei energetice in
43 cladirile publice - "Liceul Stefan Diaconescu", in orasul UAT Orasul Potcoava 125953 Olt 1.193.594,04 862.553,65 182.469,94 in curs de implementare
Potcoava, judetul Olt
Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din
Municipiul Craiova apartinand sectorului educatie -
44 UAT Municipiul Craiova 126182 Dolj 4.244.018,78 3.787.924,41 801.320,98 in curs de implementare
Gradinita cu program prelungit Floare Albastra inclusiv
Cresa nr.3
Reabilitarea termica pentru imbunatatirea eficientei
45 energetice la corp C1 si corp C2 - Grup Scolar "Horia UAT Orasul Segarcea 126218 Dolj 3.665.076,95 2.903.759,25 614.279,21 in curs de implementare
Vintila" oras Segarcea , judetul Dolj

Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Nicolae


46 UAT Comuna Nicolae Balcescu 127244 Valcea 1.463.172,47 1.397.782,87 295.695,64 in curs de implementare
Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Vâlcea

Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala


47 Segarcea in vederea cresterii eficientei energetice- Orasul UAT Orasul Segarcea 126578 Dolj 3.983.170,45 3.304.147,22 698.979,76 in curs de implementare
Segarcea, Judetul Dolj
Total P.I. 3.1 B 47 207.673.452,85 170.489.633,16 36.066.432,52
Prioritatea de investiții 3.1B - Clădiri publice - SUERD
Reabilitare termica corp C1, cladire spital si laborator
1 Spitalul Filisanilor 120731 Dolj 2.080.470,10 2.030.693,80 429.585,54 in curs de implementare
analize medicale Spitalul Filisanilor
Reabilitare si modernizare gradinita cu program prelungit,
2 UAT Orasul Scornicesti 120726 Olt 3.478.579,77 2.547.473,18 538.908,25 in curs de implementare
Scornicesti, judetul Olt
Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala "Nicolae
3 UAT Orasul Scornicesti 120728 Olt 5.280.947,83 3.994.749,12 845.073,96 in curs de implementare
Coculescu", Scornicesti, judetul Olt
Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor
4 de CO2 si modernizarea cladirii Scoala Icoana Corp B in UAT Icoana 120931 Olt 1.249.050,87 957.371,48 202.528,29 in curs de implementare
comuna Icoana, judetul Olt
Modernizare în vederea cresterii eficientei energetice a
sediului Detasamentului 4 Jandarmi Caracal, din cadrul
5 Unitatea Militara nr. 0746 123707 Olt 3.041.336,78 1.985.478,92 420.020,50 in curs de implementare
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt (U.M. 0746
Slatina)
Total P.I. 3.1 B SUERD
5 15.130.385,35 11.515.766,50 2.436.116,54
Prioritatea de investitii 3.1 C - Iluminat public
Cresterea eficientei sistemului de iluminat public la
1. UAT Municipiul Targu Jiu 121468 Gorj 24.470.134,05 22.679.831,28 4.797.831,92 in curs de implementare
nivelul Municipiului Târgu Jiu
Reabilitare iluminat public în Municipiul Rm. Vâlcea,
2. inclusiv realizarea unei canalizarii subterane noi UAT Municipiul Ramnicu Valcea Valcea 24.905.743,67 20.936.234,35 4.428.980,63 in curs de implementare
aferente retelelor electrice si de telecomunicatii
121606
Modernizarea si reabilitarea sistemului de iluminat public
3. UAT Oras Strehaia, judetul Mehedinti UAT Orasul Strehaia Mehedinti 5.325.950,07 5.215.349,37 1.103.287,29 in curs de implementare
123345
Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat
4. UAT Oras Rovinari Gorj 8.103.660,36 7.912.641,56 1.673.889,18 in curs de implementare
public in orasul Rovinari 123468
Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de
5. iluminat public si reabilitarea instalatiilor electrice din UAT Municipiul Slatina Olt 22.930.594,44 22.169.110,40 4.689.790,87 in curs de implementare
Municipiul Slatina 125574
Lucrari de interventie (D.A.L.I.) reabilitare, modernizare,
6. extindere si eficientizare iluminat public - optimizarea UAT Bailesti Dolj 7.181.593,01 7.004.141,35 1.481.699,42 in curs de implementare
consumului de energie electrica in Municipiul Bailesti
125516
Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat
7 public in orasul Calimanesti, judetul Valcea UAT Oras Calimanesti 125420 Valcea 11.471.433,70 11.173.307,30 2.363.670,60 in curs de implementare

Total PI 3.1 C 7 104.389.109,30 97.090.615,61 20.539.149,92


Prioritatea de investitii 3.2
1 Mobilitate Urbana Durabila in Municipiul Motru UAT Municipiul Motru 123415 Gorj 21.747.648,05 19.825.697,41 4.194.050,77 in curs de implementare
2 Mobilitate Urbana Durabila in Orasul Brezoi UAT Oras Brezoi 122064 Valcea 15.874.429,71 14.922.109,01 3.156.715,32 in curs de implementare
Total PI 3.2 2 37.622.077,76 34.747.806,42 7.350.766,10

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Prioritatea de investitii 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor
masuri relevante pentru atenuarea adaptărilor - Apel proiecte nefinalizate
Construirea unei artere de legatura intre b-dul N.Balcescu
si b-dul Tineretului spre nord de la intersctia acestuia cu
1. strada Gib Mihaescu, inclusiv rampele aferente pasajului UAT Municipiul Ramnicu Valcea 126678 Valcea 70.212.360,51 25.882.733,85 5.475.393,76 in curs de implementare
suprateran de pe b-dul T.Vladimirescu si achizitionarea de
autobuze cu combustibili alternativi

Total PI 4.1 1 70.212.360,51 25.882.733,85 5.475.393,76


Prioritatea de investitii 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării
aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

1 Amenajare Parc Stirbei Voda UAT Municipiul Ramnicu Valcea 127117 Valcea 7.296.296,70 7.150.370,77 1.512.633,70 in curs de implementare

Spatiu tematic, multifunctional de recreere, sport si UAT Municipiul Drobeta Turnu


2 128384 Mehedinti 1.326.482,57 1.286.389,99 272.130,90 in curs de implementare
educatie activa Severin
Regenerarea spatiului urban Zona Serpentina/Strada UAT Municipiul Drobeta Turnu
3 129392 Mehedinti 2.307.471,29 2.253.181,20 476.651,90 in curs de implementare
Rosiori Severin
Total 4.2 3 10.930.250,56 10.689.941,96 2.261.416,50

Prioritatea de investitii 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane

Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in


1. comunitatile defavorizate din municipiul Craiova – faza II– UAT Municipiul Craiova 127944 Dolj 7.983.243,53 7.190.134,63 1.521.045,59 in curs de implementare
zona Fantana Popova

Amenajare parculet nr.1 Cartier Obreja, Municipiul Targu


2. UAT Municipiul Targu Jiu 128325 Gorj 506.005,15 477.808,95 101.078,66 in curs de implementare
Jiu

Amenajare parculet nr.2 Cartier Obreja, Municipiul Targu


3 UAT Municipiul Targu Jiu 128326 Gorj 525.286,39 486.791,86 102.978,96 in curs de implementare
Jiu
Amenajare parculet nr.3 Cartier Obreja, Municipiul Targu
4 UAT Municipiul Targu Jiu 128327 Gorj 543.924,00 503.482,35 106.509,77 in curs de implementare
Jiu
Total PI 4.3 4 9.558.459,07 8.658.217,79 1.831.613,00

Prioritatea de investitii 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Extindere si reabilitare Gradinita "Mihai Eminescu", Corp


1. UAT Municipiul Targu - Jiu 123202 Gorj 4.511.307,06 4.316.690,62 913.179,46 in curs de implementare
C1
2. Extindere si reabilitare Gradinita nr. 8 UAT Municipiul Targu - jiu 122393 Gorj 4.509.137,11 4.314.074,62 912.626,05 in curs de implementare
Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea
infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul
3. UAT Municipiul Craiova 126978 Dolj 5.087.264,16 4.985.518,88 1.054.667,53 in curs de implementare
Craiova – Gradinita cu program prelungit Curcubeul
Copilariei
Total PI 4.4 3 14.107.708,33 13.616.284,12 2.880.473,04
AXA PRIORITARĂ 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Consolidare, reabilitare si restaurare muzeul de arta -
1 UAT Mehedinti 116574 Mehedinti 9.580.948,77 9.256.674,30 1.958.214,19 in curs de implementare
Drobeta Turnu Severin
Valorificarea durabila a monumentului isotric casa Dianu
din localitatea Craiova, Judetul DOlj prin crearea unui
2 UAT Judetul Dolj 116171 Dolj 20.725.094,82 19.918.290,08 4.213.638,40 in curs de implementare
muzeu al cartii si exilului romanesc si introducerea
acestuia in circuitul turistic
Lucrari de consolidare, restaurare, reconstituire,
3 conservare si punere in valoare a ansamblului arhitectural Manastirea Brancoveni 116895 Olt 21.646.885,34 21.213.947,63 4.487.729,82 in curs de implementare
manastirea Brancoveni
Conservarea, restaurarea si valorificarea turistica si
4 UAT Judetul Gorj 116188 Gorj 1.816.100,68 1.738.303,23 367.731,43 in curs de implementare
culturala a casei memoriale Iosif Keber
Restaurare, consolidare si modernizare Casa Fantaneanu -
5 UAT Judetul Olt 116432 Olt 10.114.811,03 9.412.838,71 1.991.250,18 in curs de implementare
Centrul Eparhial Social - Cultural
Consolidare - restaurare cu integrare in circuit turistic Parohia "Adormirea Maicii
6 116533 Valcea 11.889.377,88 11.651.590,32 2.464.849,55 in curs de implementare
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Domnului", Ocnele Mari
Reabilitare si restaurare a monumentului istoric Biserica UAT Municipiul Dragasani si
7 119040 Valcea 3.200.879,02 3.136.861,44 663.591,09 in curs de implementare
Sfantul Ilie din municipiul Dragasani Parohia Sfantul Ilie
Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului
8 UAT Judetul Dolj 116327 Dolj 2.371.318,43 2.106.954,72 445.718,25 in curs de implementare
istoric Cula Izvoranu - Geblescu
Restaurarea, consolidarea, echiparea si dotarea bibliotecii
9 Virgil Carianopol, in vederea valorificarii durabile a UAT Caracal 116185 Olt 10.200.984,08 9.895.723,40 2.093.402,59 in curs de implementare
patrimoniului cultural local
Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului
10 UAT Judetul Dolj 116268 Dolj 2.130.886,04 1.631.217,35 345.077,82 in curs de implementare
istoric Cula Cernatestilor
Consolidare si restaurare biserica cu hramul " Sfanta
11 Parohia Sfanta Treime, Slatina 116620 Olt 5.991.710,27 5.762.687,09 1.219.074,50 in curs de implementare
Treime"
Consolidare, restaurare si punere in valoare muzeu,
Manastirea Arnota (Costesti,
12 ateliere (corp chilii) si incinta din cadrul ansamblului 119119 Valcea 7.904.900,15 7.746.802,15 1.638.806,49 in curs de implementare
Valcea)
Manastirea Arnota
Consolidarea, restaurarea, conservarea si punerea in
13 valoare a Ansamblului Monument Istoric - Manastirea Manastirea Berislavesti 117637 Valcea 20.510.448,80 20.062.499,11 4.244.145,27 in curs de implementare
Berislavesti
Restaurare, consolidare si conservare Biserica cu Hramul
"Sf Nicolae", a Manastirii Calui, turnul clopotnita,
amenajare incinta cu sistematizarea verticala a terenului,
14 Manastirea Calui 117849 Olt 7.831.852,39 7.579.327,41 1.603.377,84 in curs de implementare
realizare instalatii electrice, termice si sanitare, realizare
iluminat arhitectural si ambiental, realizarea unui corp
anexa pentru grupuri sanitare, refacere poarta de acces

Interventii de restaurare, consolidare si dezvoltare


durabila a ansamblului monastic Hurezi: Ansamblul
Bolnitei, restaurare consolidare Biserica Bolnitei
15 Manastirea Hurezi 116044 Valcea 9.986.603,27 9.649.533,04 2.041.321,96 in curs de implementare
"Adormirea Maicii Domnului" si foisor (inclusiv osuar).
Lucrari de restaurare, consolidare si protectie climaterica
definitiva ruine Bolnita
Restaurarea, consolidarea, echiparea si dotarea Muzeului
16 Romanatiului, in vederea valorificarii durabile a Municipiul Caracal 117308 Olt 5.929.625,23 5.734.565,76 1.213.125,54 in curs de implementare
patrimoniului cultural local
Consolidare, restaurare si punere in valoare Biserica "Sf.
17 Parohia Sfantul Nicolae Ungureni 119853 Dolj 10.184.129,71 9.980.447,12 2.111.325,57 in curs de implementare
Nicolae " - Ungureni
Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului
18 UAT Valcea 118768 Valcea 19.570.816,05 19.088.647,80 4.038.130,74 in curs de implementare
Memorial Nicolae Balcescu
Consolidare, restaurare şi punere în valoare biserica “Sf.
19 Dumitru” (corp C3) şi turn clopotniţă (corp C5) din cadrul MĂNĂSTIREA JITIANU 119855 Dolj 14.010.546,21 13.730.335,29 2.904.600,13 in curs de implementare
ansamblului Mănăstirea Jitianu”

Consolidare, restaurare şi punere în valoare Biserica Toţi


20 Sfinţii Hagi Enuş – corp C1 şi turn clopotniţă – corp C3 în Parohia Hagi Enusi 119854 Dolj 17.588.661,71 17.236.888,48 3.646.398,10 in curs de implementare
cadrul ansamblului Bisericii Toţi Sfinţii Hagi Enuş
Consolidare - restaurare si valorificare turistica Biserica
21 "Sf. Nicolae" (construire G.S, C.T si imprejmuire) sat Parohia Glogova 119799 Gorj 6.197.326,08 6.073.379,56 1.284.800,31 in curs de implementare
Glogova. Com. Glogova, jud. Gorj
Total P.I. 5.1 21 219.383.905,96 212.607.513,99 44.976.309,79
Prioritatea de investitii 5.1 NEFINALIZATE
Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova -
1 UAT Municipiul Craiova 124133 Dolj 54.346.024,96 52.739.782,19 11.156.900,04 in curs de implementare
Parcul Nicolae Romanescu
Total P.I. 5.1 NEFINALIZATE 1 54.346.024,96 52.739.782,19 11.156.900,04
Prioritatea de investitii 5.1 SUERD
Restaurare, consolidare si conservare zid de incinta a
Manastirii Calui, conservare, consolidare, amenajare si
1 refunctionalizare casele staretiei, realizare instalatii Manastirea Calui 119469 Olt 5.615.077,34 5.233.223,29 1.107.068,45 in curs de implementare
electrice, termice si sanitare, realizare iluminat
arhitectural si ambiental
Restaurarea, consolidarea, echiparea si dotarea muzeului
2 de etnografie Hagiescu Miriste, in vederea valorificarii UAT Municipiul Caracal 119628 Olt 6.001.186,77 5.868.705,02 1.241.502,19 in curs de implementare
durabile a patrimoniului cultural local
Consolidare, restaurare, amenajare incinta si valorificare
3 Parohia Sfantu Gheorghe Vechi 120036 Dolj 7.986.189,51 7.826.465,71 1.655.659,01 in curs de implementare
turistica "Sf. Gheorghe Vechi"
Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea
4 patrimoniului national si cultural - Casa Rusanescu (Casa UAT Municipiul Craiova 120161 Dolj 11.098.633,51 9.836.638,23 2.080.903,35 in curs de implementare
Casatoriilor)
TOTAL P.I. 5.1 SUERD 4 30.701.087,13 28.765.032,25 6.085.133,01

Prioritatea de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii
aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului
1 Amenajare zona parc Balasan UAT Municipiul Bailesti 118064 Dolj 9.714.109,86 9.384.927,48 1.985.345,66 in curs de implementare
Infiintare parc si gradina in orasul Tismana, inclusiv
2 UAT Oras Tismana 118189 Gorj 8.084.244,01 7.870.750,33 1.665.027,25 in curs de implementare
modernizare drum de acces
Îmbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui
3 UAT Oras Brezoi 117805 Valcea 3.889.287,62 3.781.684,53 800.000,96 in curs de implementare
spatiu verde in Orasul Brezoi, Judetul Valcea
Construire-reabilitare zona verde "Poiana lui Caliman",
4 Oras Calimanesti 118882 Valcea 4.153.788,94 4.070.713,16 861.143,86 in curs de implementare
Calimanesti, jud. Valcea
TOTAL P.I. 5.2 4 25.841.430,43 25.108.075,50 5.311.517,74
Prioritatea de investitii 5.2 SUERD
Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din
1 orasul Dabuleni judetul Dolj: locatie sala de sport si caiac- UAT Orasul Dabuleni 120042 Dolj 3.642.802,28 3.513.215,79 743.207,42 in curs de implementare
canoe
TOTAL P.I. 5.2 SUERD 1 3.642.802,28 3.513.215,79 743.207,42
AXA PRIORITARĂ 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de investiții 6.1 -Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Reabilitare si modernizare drumuri judetene, judetul
Mehedinti - DJ 562A [Gruia (int. DN 56C) - Rogova (int. DN
56A)]; DJ 563 [int. DN 56A - Oprisor (int. DJ 561A)]; DJ
561A [Oprisor (int. DJ 563) - Balacita (int. DJ 606) - Parteneriat UAT Județul
1 119202 Mehedinti 213.792.063,66 207.356.161,42 43.865.406,15 in curs de implementare
Gvardinita - Bicles - int. DJ 606A (Plopi)]; DJ 606A [int. Mehedinți
DJ561A - Plopi - Izvoralu (int. DJ 561A)]; DJ561A [int. DJ
606A - Timna - Int. DN6]; DJ 607 [int. DN 67A (Strehaia) -
Grozesti - Pasarani - lim. jud. Gorj]”

Modernizarea DJ552, Craiova-Mofleni-Bucovăţ-Terpeziţa-


2 Parteneriat UAT Judetul Dolj 117739 Dolj 169.355.115,16 165.434.908,36 34.997.124,74 in curs de implementare
Sălcuţa-Vîrtop-Caraula-Cetate, km 4+200-71+771
Modernizare drum judetean DJ 546, Daneasa (intersectie
3 DN6)-Slatina(intersectie DN65) – Verguleasa (intersectie Parteneriat UAT Judetul Olt 118016 Olt 128.039.609,48 121.032.215,50 25.603.904,19 in curs de implementare
DN67B)
Modernizare drum judetean (675B) ce traverseaza
4 localitatile Campu Mare - Albeni - Calugareasa - Prigoria - UAT Gorj 109005 Gorj 75.826.112,04 71.795.197,84 15.188.000,64 in curs de implementare
Zorlesti - Alimpesti, pana in DJ 675C
Modernizare drum judetean (675C) cu originea in DN 67B,
ce traverseaza localitatile Targu Logresti, Popesti,
5 Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Rosia de Amaradia, UAT Judetul Gorj 108998 Gorj 90.008.404,32 87.619.808,26 18.535.636,70 in curs de implementare
Becheni, Corsoru, Alimpesti, Sarbesti, Cipercenii de Oltet
pana in DN 67
Modernizare DJ 678 A, DN 64 (Tatarani) - Bratia Vale -
6 Cocoru - Dealu Mare - Predesti - Corbii din Vale - Popesti - UAT Judetul Valcea 109088 Valcea 82.832.635,57 79.987.767,46 16.921.107,54 in curs de implementare
Ginerica - Limita Judet Arges
Modernizare DJ 703G, Jiblea - Salatrucel - Berislavesti -
7 UAT Judetul Valcea 109089 Valcea 84.120.609,31 82.438.197,12 17.439.486,60 in curs de implementare
Limita Judet Arges
Modernizarea DJ 678, Limita Judet Olt - Dragoesti - Casa
8 Veche - Dragioiu - Galicea - Bratia - Cremenari - Bercioiu - UAT Judetul Valcea 108737 Valcea 151.954.848,76 146.467.889,63 30.984.724,17 in curs de implementare
Ruda - Barsesti - Barza - Budesti (DN7 - E81)

TOTAL P.I. 6.1 8 995.929.398,30 962.132.145,59 203.535.390,74

Prioritatea de investiții 6.1 -Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - NEFINALIZATE

Imbunatatirea conectivitatii in zona de nord a judetului


1 UAT Judetul Mehedinti 126188 Mehedinti 80.638.975,25 78.027.270,65 16.506.371,91 in curs de implementare
Mehedinti
Imbunatatirea conectivitatii in zona de sud a judetului
2 UAT Judetul Mehedinti 125203 Mehedinti 7.661.779,01 7.315.924,89 1.547.656,04 in curs de implementare
Mehedinti
Îmbunatatirea conectivitatii în zona de est a judetului
3 UAT Judetul Mehedinti 126191 Mehedinti 12.703.776,17 12.434.658,88 2.630.504,72 in curs de implementare
Mehedinti
Îmbunatatirea conectivitatii în zona de sud-vest a
4 UAT Judetul Mehedinti 126190 Mehedinti 5.760.647,88 5.550.801,80 1.174.250,98 in curs de implementare
judetului Mehedinti
Reabilitare sistem rutier pe dj 671b, km 4+500 - 41+000,
5 limită judeţ Mehedinţi - Văgiuleşti -Samarineşti - Motru - UAT Judetul Gorj 125982 Gorj 38.175.307,64 36.418.101,75 7.704.110,71 in curs de implementare
Lupoaia - Cătunele - Glogova - Cămuieşti , judeţul Gorj”
Îmbunatatirea conectivitatii în zona de vest a judetului
6 UAT Judetul Mehedinti 126189 Mehedinti 14.592.871,99 14.091.568,18 2.981.017,58 in curs de implementare
Mehedinti
TOTAL P.I. 6.1 - NEFINALIZATE 6 159.533.357,94 153.838.326,15 32.543.911,94
Prioritatea de investiții 6.1 -Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - SUERD
Reabilitare/Modernizare DJ 607C, DN6-Podeni-Malarisca- Parteneriat UAT Judetul
Balta (DJ670), L=37,157 km Mehedinti, UAT Comuna Balta,
UAT Comuna Ciresu, UAT Comuna
1. Ilovita, UAT Comuna Podeni, 117040 Mehedinti 65.971.100,74 63.909.975,82 13.519.911,96 in curs de implementare
condus si reprezentat de UAT
Judet Mehedinti in calitate de
lider al parteneriatului
Reabilitare/Modernizare DJ 670 Malovat (DN 67)-Marga Parteneriat UAT Judetul
L=21,350 km Mehedinti, UAT Comuna
Balvanesti, UAT Comuna Malovat,
2 UAT Comuna Godeanu, condus si 117250 Mehedinti 47.380.504,15 46.290.331,60 9.792.543,34 in curs de implementare
reprezentat de UAT Judet
Mehedinti in calitate de lider al
parteneriatului
Parteneriat UAT Judet Olt, UAT
Comuna Stoenesti, UAT Comuna
Izbiceni, UAT Comuna Giuvarasti,
Modernizare drum judetean DJ 642, Stoenesti (Intersectie UAT Comuna Tia Mare, UAT
3 118017 Olt 81.957.600,00 75.576.351,33 15.987.889,26 in curs de implementare
DN6) - Giuvarasti (Limita judetului Teleorman). Comuna Scarisoara, UAT
Comnuna Rusanesti, UAT Comuna
Gastavatu, UAT Comuna Babiciu,
UAT Comuna Cilieni
Parteneriat intre Unitatea
Administrativ Teritoriala Judetul
Dolj, Unitatea Administrativ
Teritoriala Comunca Giurgita,
Modernizare DJ561 A, Giurgita (D1561) — Urzica Mare- Unitatea Administrativ Teritoriala
Urzicuta — Afumati — Comuna Urzicuta, Unitatea
4 120215 Dolj 127.561.434,63 123.886.230,25 26.207.660,14 in curs de implementare
Boureni — Bailesti - Balasan — Motatei Gara — Motatei Administrativ Teritoriala Comuna
(intersectie DN56), tronson 1 Afumati, Unitatea
Administrativ Teritoriala
Municipiul Bailesti, Unitatea
Administrativ Teritoriala Comuna
Motatei
Parteneriatul intre Unitatea
Administrativ Teritoriala Judetul
Dolj, Unitatea Administrativ
Modernizare DJ561 A, Motatei (intersectie DN56)-
Teritoriala Comuna Totatei,
5 Dobridor - Unirea - Plenita - lim. Jud. Mehedinti, tronson 120216 Dolj 91.176.413,10 88.798.230,68 18.784.927,48 in curs de implementare
Unitatea Administrativ Teritoriala
2
Comuna Unirea, Unitatea
Administrativ Teritoriala Comuna
Plenita

TOTAL P.I. 6.1 - SUERD 5 414.047.052,62 398.461.119,68 84.292.932,17

AXA PRIORITARĂ 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1 - prijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor
industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Infiintarea parcului de agrement si recreere "Constantin


1 UAT Horezu 118342 Valcea 9.453.899,14 9.153.688,22 1.936.427,88 in curs de implementare
Brancoveanu" in Orasul Horezu, judetul Valcea

Amenajarea zonei centrale pietonale a statiunii turistice


Horezu, judetul Valcea, in vederea consolidarii
2 UAT Horezu 117762 Valcea 5.599.819,89 5.325.496,97 1.126.588,60 in curs de implementare
identitatii locale si dezvoltarii turismului

Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile


3 UAT Baile Olanesti 119090 Valcea 6.817.412,55 6.561.792,36 1.388.122,18 in curs de implementare
Olanesti - Modernizare Parc Unirii

Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti –


Căciulata - asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole
4 UAT Calimanesti 118784 Valcea 20.192.901,62 19.415.904,52 4.107.360,65 in curs de implementare
de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul
Vâlcea
Dezvoltarea infrastructurii turistice si de agrement in
5 UAT Comuna Baia de Fier 123138 Gorj 22.558.332,27 21.908.111,18 4.634.577,47 in curs de implementare
statiunea Baia de Fier, judetul Gorj
TOTAL P.I. 7.1 5 64.622.365,47 62.364.993,25 13.193.076,78

AXA PRIORITARĂ 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate şi sociale

Prioritatea de investitii 8.1A Ambulatorii

1. Echipare și dotare Ambulatoriu Spital Municipal Orșova UAT Orsova 126901 Mehedinti 4.806.110,61 4.709.988,40 996.380,11 in curs de implementare

Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate


2 Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta UAT Judetul Mehedinti 123746 Mehedinti 12.055.298,60 10.234.517,94 2.165.073,29 in curs de implementare
Drobeta Turnu Severin

„Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere


cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare
3 UAT Municipiul Craiova 123999 Dolj 11.134.246,93 10.486.733,89 2.218.428,61 in curs de implementare
selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova,
situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40

Extinderea, dotarea si modernizarea Ambulatoriului


4 UAT Oras Horezu 126536 Valcea 10.612.549,73 10.399.744,79 2.200.026,40 in curs de implementare
Integrat al Spitalului Orasenesc Horezu, judetul Valcea
Dotarea Ambulatoriului Spitalului orasenesc "Sfantul
5 UAT Oras Rovinari 127022 Gorj 9.411.570,63 9.223.325,23 1.951.159,32 in curs de implementare
Stefan" Rovinari

Extinderea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal


6 UAT Municipiul Dragasani 126987 Valcea 10.698.205,70 10.468.509,69 2.214.573,35 in curs de implementare
"Costache Nicolescu" - Dragasani

7 Dotare ambulatoriu Spital Orasenesc Segarcea UAT Segarcea 127676 Dolj 10.556.669,71 10.223.003,62 2.162.637,48 in curs de implementare

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare


8 UAT Municipiul Calafat 124518 Dolj 10.670.627,14 10.457.214,48 2.212.183,89 in curs de implementare
Ambulatoriul Spitalului Municipal Calafat

Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului de


9 UAT Municipiul Caracal 126913 Olt 10.277.004,72 10.045.350,06 2.125.055,54 in curs de implementare
specialitate din cadrul Spitalului Municipal Caracal

Modernizarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului din


10 UAT Judetul Valcea 126487 Valcea 15.898.761,36 10.349.225,58 2.189.339,25 in curs de implementare
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vâlcea

Modernizare, extindere si dotare infrastructura


11 UAT Municipiul Motru 127937 Gorj 11.246.115,96 9.569.792,36 2.024.453,12 in curs de implementare
ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Motru
Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului
12 Sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean UAT Judetul Mehedinti 127842 Mehedinti 20.781.200,52 9.227.699,25 1.952.084,63 in curs de implementare
de Urgenta Drobeta Turnu Severin
Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului
13 Sectiei Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de UAT Judetul Mehedinti 127843 Mehedinti 10.202.943,72 7.385.676,04 1.562.411,64 in curs de implementare
Urgenta Drobeta Turnu Severin
Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii
14 serviciilor de sanatate din cadrul spitalului de urgenta UAT Targu Carbunesti 126881 Gorj 10.693.327,62 10.479.461,01 2.216.890,06 in curs de implementare
Targu Carbunesti, jud Gorj
Total PI 8.1A 14 159.044.632,95 133.260.242,34 28.190.696,69
Prioritatea de investitii 8.1A Ambulatorii NEFINALIZATE

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim


1 ambulatoriu pentru populatia judetelor Mehedinti, Dolj si Ministerul Sanatatii 125378 16.364.607,59 16.037.315,44 3.392.633,00 in curs de implementare
Olt

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim


2 Ministerul Sanatatii 125228 32.266.372,58 24.731.400,07 5.231.833,49 in curs de implementare
ambulatoriu pentru populatia din Regiunea Sud-Vest
TOTAL PI 8.1A NEFINALIZATE 2 48.630.980,17 40.768.715,51 8.624.466,48

Prioritatea de investitii 8.2B UPU

Reabilitare, extindere si dotare UPU - Imbunatatirea


1 calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si UAT Judetul Mehedinti 122298 9.683.506,41 6.683.441,38 1.413.856,57 in curs de implementare
construirea unui heliport
Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Unitatii
2 UAT Judetul Gorj 121889 8.505.017,27 6.698.096,97 1.416.956,90 in curs de implementare
de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de
TOTAL PI 8.2B 2 18.188.523,68 13.381.538,35 2.830.813,47

Prioritatea de investitii 8.2B UPU NEFINALIZATE

Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Sud-Vest


1 Oltenia la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu Ministerul Sanatatii 125220 18.204.527,80 13.902.369,79 2.940.993,38 in curs de implementare
aparatura de inalta performanta
Imbunatatirea accesului populatiei din judetele
2 Ministerul Sanatatii 125356 64.022.180,29 62.741.736,62 13.272.775,41 in curs de implementare
Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta
TOTAL PI 8.2B UPU N 2 82.226.708,09 76.644.106,41 16.213.768,78

Prioritatea de investiții 8.3A - Persoane varstnice


Complex de servicii sociale pentru
1 persoane varstnice in Comuna Maciuca, Comuna Maciuca 116693 Valcea 4.289.308,44 4.203.522,27 889.239,13 in curs de implementare
Judetul Valcea
Schimbare de destinatie din birouri in centru de zi pentru
persoane varstnice, extindere si etajare de la
2 Asociatia Global Help 115458 Dolj 2.255.948,26 2.209.844,30 467.484,14 in curs de implementare
P la P+2, imprejmuire teren, put forat, bazin etans
vidanjabil, platforma pavata
Centru de îngrijire si asistenta pentru persoane vârstnice
3 Comuna Fartatesti 117197 Valcea 3.274.389,94 2.798.081,09 591.923,40 in curs de implementare
în comuna Fârtatesti, judetul Vâlcea
Înfiintare centru social de zi si unitate de îngrijire la
4 domiciliu în sat Cornesti, comuna Balesti, judetul Comuna Balesti 116705 Gorj 1.422.514,11 1.271.851,86 269.055,42 in curs de implementare
Gorj
Centru de îngrijire si asistenta pentru persoane vârstnice
5 UAT Comuna Orlesti 125577 Valcea 3.656.726,56 3.583.592,06 758.095,25 in curs de implementare
în comuna Orlesti
Centru de zi pentru batrani, localitatea Ghizdavesti,
6 Comuna Celaru 127512 Dolj 2.777.547,78 2.437.772,94 515.701,58 in curs de implementare
comuna Celaru
Centru de zi si unitate de îngrijire la domiciliu în comuna
7 UAT Comuna Pausesti Maglasi 125599 Valcea 2.639.106,00 2.586.323,88 547.126,97 in curs de implementare
Pausesti Maglasi, judetul Vâlcea

Centru de zi si îngrijire la domiciliu pentru bunicii nostri,


8 UAT Comuna Cilnic 127681 Gorj 2.793.013,84 2.665.211,76 563.815,40 in curs de implementare
sat Vâlceaua, Comuna Cîlnic, Judetul Gorj

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare centru social


9 de zi pentru persoane vârstnice – Sfintii Doctori fara de Arhiepiscopia Craiovei 127884 Dolj 4.390.462,44 4.302.653,21 910.209,90 in curs de implementare
arginti Cosma si Damian”

Centru de zi pentru persoane varstnice sat Fumureni,


10 UAT Comuna Lungesti 127803 Valcea 4.325.910,30 4.239.392,10 896.827,25 in curs de implementare
comuna Lungesti, jud Valcea

Reabilitare constructie existenta cu schimbarea functiunii


din corp ateliere in centru de zi pentru persoane
11. Sfanta Manastire Saracinesti 126413 Valcea 3.639.488,82 3.566.699,04 754.521,60 in curs de implementare
varstnice, constructie grupuri sanitare, sere si
imprejmuire la "Sfanta Manastire Saracinesti"
TOTAL P.I. 8.3 A 11 35.464.416,49 33.864.944,51 7.164.000,02

AXA PRIORITARĂ 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiții 10.1A - Crese si gradinite


Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu
1 program normal din sat Lungesti, com Lungesti, Judetul UAT Comuna Lungesti 121743 Valcea 1.613.504,90 1.470.562,41 311.091,88 in curs de implementare
Valcea

2 Construire gradinita in comuna Ghidici, judetul Dolj UAT Comuna Ghidici 121883 Dolj 2.148.897,90 2.105.467,74 445.403,68 in curs de implementare

Modernizare, extindere si dotare Gradinita Lunca, sat


3 UAT Comuna Bujoreni 124844 Valcea 1.550.761,89 1.422.952,05 301.020,09 in curs de implementare
Lunca, comuna Bujoreni, judetul Valcea

Modernizare si echipare gradinita cu program normal


4 UAT Comuna Ianca 124384 Olt 1.451.738,87 1.220.089,08 258.105,20 in curs de implementare
Ianca, Comuna Ianca, judetul Olt

Modernizare si echipare gradinita cu program normal nr.


5 UAT Orasul Bals 122952 Olt 1.509.902,21 1.411.364,85 298.568,86 in curs de implementare
2 Bals
6 Construire Gradinita Simian UAT Comuna Simian 124682 Mehedinti 4.119.591,52 4.037.199,60 854.054,20 in curs de implementare

7 Construire Gradinita Cerneti UAT Comuna Simian 124683 Mehedinti 4.501.383,58 4.411.356,10 933.205,58 in curs de implementare

Imbunatatirea infrastructurii educationale a gradinitei cu


8 UAT Orasul Corabia 124543 Olt 4.161.385,77 3.925.067,48 830.333,08 in curs de implementare
program prelungit nr 2 + anexe din orasul Corabia

Construire gradinita cu o sala de grupa, loc. Butoiesti, jud.


9 UAT Comuna Butoiesti 124514 Mehedinti 889.774,45 700.143,63 148.112,72 in curs de implementare
Mehedinti

Reabilitare, modernizare si echipare Gradinita cu program


10 UAT Orasul Bals 124084 Olt 5.002.324,48 4.902.277,98 1.037.058,23 in curs de implementare
normal nr 1
Modernizare corp A si demolare si construire corp B
11 gradinita cu program normal Dobrun, sat Dobrun, UAT Comuna Dobrun 124758 Olt 1.021.801,11 808.502,59 171.035,64 in curs de implementare
comuna Dobrun, judetul Olt
Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei
12 timpurii prin constructia si dotare cresa si gradinita in UAT Comuna Urdari 124841 Gorj 1.516.765,71 1.463.106,01 309.514,50 in curs de implementare
satul Urdari, comuna Urdari, judetul Gorj P+1

Modernizare, reabilitare si dotare gradinita cu program


13 UAT Comuna Alunu 124734 Valcea 1.629.382,98 1.089.288,25 230.434,78 in curs de implementare
normal, sat Coltesti, comuna Alunu, judetul Valcea
Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru educatia
14 prescolara în comuna Pestisani, prin UAT Comuna Pestisani 124664 Gorj 1.877.359,00 1.839.811,82 389.205,18 in curs de implementare
constructia unei gradinite cu program prelungit

Total PI 10.1A 14 32.994.574,37 30.807.189,59 6.517.143,62

Prioritatea de investiții 10.1B- Invățământ obligatoriu

Construire cladire (sala de festivitati si laboratoare) si


1 UAT Comuna Podari 121495 Dolj 4.475.518,47 4.191.339,45 886.661,90 in curs de implementare
amenajare baza sportiva in comuna Podari, Judetul Dolj
Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Scoala
2 Gimnaziala cu Clasele I – VIII din Sat Resca, Comuna UAT Comuna Dobrosloveni 122612 Olt 2.633.328,66 2.348.588,28 496.834,91 in curs de implementare
Dobrosloveni, jud. Olt
Extindere, reabilitare, modernizare si dotare scoala
3 gimnaziala Osica de Jos din sat Osica de Jos, com. Osica Comuna Osica de Jos 122614 Olt 2.990.692,95 2.734.257,75 578.421,81 in curs de implementare
de Jos, judetul Olt
Extindere infrastructura educationala - Centrul Scolar
4 UAT Judetul Mehedinti 122337 Mehedinti 6.453.310,21 5.275.869,81 1.116.090,16 in curs de implementare
pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan

Lucrari de interventie privind modernizare si extindere a


5 UAT Comuna Stoenesti 122699 Valcea 3.192.155,08 2.926.273,64 619.042,04 in curs de implementare
scolii gimnaziale Stoenesti

Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Babeni


6 UAT Diculesti 122486 Valcea 3.625.647,10 3.435.610,30 726.790,27 in curs de implementare
Oltetu

Reabilitare scoala gimnaziala Ada Umbra, localitatea


7 UAT Comuna Ianca 121881 Olt 3.292.530,43 3.080.395,75 651.645,99 in curs de implementare
Ianca, comuna Ianca, judetul Olt
Construire sala de sport la Scoala Gimnaziala, comuna
8 UAT Comuna Dumbrava 123638 Mehedinti 3.044.240,41 2.983.355,60 631.117,51 in curs de implementare
Dumbrava, jud. Mehedinti
Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII,
9 UAT Comuna Butoiesti 123938 Mehedinti 4.362.864,61 4.255.913,70 900.322,33 in curs de implementare
construire sala de sport scolara si teren sport
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii UAT Municipiul Drobeta Turnu
10 121185 Mehedinti 2.830.855,83 2.774.238,71 586.879,63 in curs de implementare
educationale la Scoala gimnaziala "Petre Sergescu" Severin
Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale
11 UAT Comuna Budesti 124071 Valcea 2.866.920,00 2.809.581,60 594.356,29 in curs de implementare
sat Budesti, comuna Budesti
Lucrari de reabilitare, modernizare si dotare Scoala
12 UAT Municipiul Ramnicu Valcea 122651 Valcea 5.080.317,96 4.978.711,60 1.053.227,48 in curs de implementare
Gimnaziala nr 13
Modernizare, extindere, dotare Scoala Gimnaziala Corp
13 C1, amenajare teren de sport si refacere imprejmuire, UAT Comuna Bistret 124073 Dolj 6.181.672,97 6.058.039,51 1.281.555,18 in curs de implementare
comuna Bistret, judet Dolj
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii UAT Municipiul Drobeta Turnu
14 121184 Mehedinti 2.659.965,81 2.402.482,29 508.235,98 in curs de implementare
educationale la Scoala gimnaziala Regele Mihai I Severin
Extindere si dotare Centrul Scolar pentru Educatie
15 UAT Judetul Gorj 122828 Gorj 8.106.518,79 3.890.093,55 822.934,47 in curs de implementare
Incluziva Târgu Jiu
TOTAL P.I 10.1B 15 61.796.539,28 54.144.751,54 11.454.115,96

Prioritatea de invetiții 10.2 - Invățământ profesional


Imbunatatirea infrastructurii de invatamant la liceul
1 UAT Dragasani 121886 Valcea 3.855.844,19 3.778.727,31 799.375,37 in curs de implementare
tehnologic Bratianu - Municipiul Dragasani
TOTAL P.I 10.2 1 3.855.844,19 3.778.727,31 799.375,37
Prioritatea de investitii 10.3 Invatamant universitar
Amplasare firma, igienizare si dotare spatii de invatamant Universitatea de Medicina si
1 119863 Dolj 10.642.418,96 10.642.418,96 2.251.363,20
Farmacie Craiova in curs de implementare
TOTAL PI 10.3 1 10.642.418,96 10.642.418,96 2.251.363,20
Prioritatea 13.1 Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii
Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni,
judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala
1 UAT Oras Turceni 123584 Gorj 5.048.194,35 4.947.230,43 1.046.567,75 in curs de implementare
Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare
teren de sport
Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul
2 UAT Oras Bumbesti-Jiu 125836 Gorj 6.614.034,38 6.481.753,62 1.371.190,29 in curs de implementare
Bumbesti Jiu, judetul Gorj
Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 -
Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie
3 UAT Orasul Draganesti-Olt 125827 Olt 15.436.619,73 13.772.052,77 2.913.425,31 in curs de implementare
existenta C1 - Gradinita. Reabilitare si modernizare parc
orasenesc Draganesti-Olt
Cresterea calitatii vietii in orasul Ocnele Mari, judetul
Valcea, construire componenta bloc locuinte sociale;
4 modernizare si extindere componenta gradinita cu UAT Oras Ocnele Mari 126024 Valcea 15.413.728,10 15.105.453,53 3.195.501,16 in curs de implementare
program prelungit Piticot Ocnita; modernizare strazi si
trotuare in orasul Ocnele Mari, jud Valcea
Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin
modernizarea institutiilor de invatamant, culturale si
5 UAT Oras Balcesti 125503 Valcea 23.283.981,31 22.818.301,68 4.827.124,81 in curs de implementare
recreative si a infrastructurii in orasul Balcesti, judetul
Valcea
6 Imbunatatirea calitatii vietii in Municipiul Motru UAT Municipiul Motru 125920 Gorj 14.246.400,43 13.961.472,42 2.953.496,31 in curs de implementare
7 Reabilitare urbana în orasul Tismana UAT Orasul Tismana 124632 Gorj 3.354.504,91 3.269.099,64 691.565,58

7 83.397.463,21 80.355.364,09 16.998.871,21

Total proiecte contractate pana la 30 septembrie 2019 511 3.930.362.859,03 3.323.225.496,32 703.015.695,95

APELURI NATIONALE
Prioritatea Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale Obiectivul Specific O.S 8.2 Obiectivul Specific
8.2 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii medicale de urgență - Ambulante
Parteneriatul dintre IGSU, ISU-
Îmbunatatirea capacitatii de interventie la urgentele Judetul Dolj, ISU-Judetul Gorj,ISU- Regiunea Sud Vest
125454 66.048.871,78 46.234.210,24 9780671,08 in curs de implementare
medicale - Regiunea Sud-Vest Judetul Mehedinti, ISU-Judetul Olt Oltenia
si ISU-Judetul Valcea
1
Prioritatea Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare Obiectiv Specific 10.1A Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Parteneriatul dintre Ministerul
Educaţiei Naţionale prin Unitatea
de Management al Proiectelor
pentru Modernizarea Reţelei
Şcolare şi Universitare, UAT
Botoşeşti-Paia, UAT Braloştiţa,
UAT Brădeşti, UAT Bucovăţ, UAT
Bulzeşti, UAT Dragoteşti, UAT
Gighera, UAT Goicea, UAT Băileşti,
UAT Calafat, UAT Scăeşti, UAT
Valea Standului, UAT Bustuchin,
UAT Târgu Jiu, UAT Novaci, UAT
Slivileşti, UAT Teleşti, UAT
Turcineşti, UAT Bălăciţa, UAT
Dumbrava, UAT Grozeşti, UAT
Drobeta-Turnu-Severin, UAT Regiunea Sud Vest
Constructii Gradinite Regiunea Sud - Vest 125156 64.819.832,05 49.407.188,45 10451902,53 in curs de implementare
Şişeşti, UAT Bârza, UAT Corbu, Oltenia
UAT Crâmpoaia, UAT Curtişoara,
UAT Găvăneşti, UAT Obârşia, UAT
Balş, UAT Corabia, UAT
Scorniceşti, UAT Orlea, UAT Osica
de Sus, UAT Studina, UAT Urzica,
UAT Volneasa, UAT Vulpenl, UAT
Vultureşti, UAT Vâlcele, UAT
Văleni, UAT Berislăveşti, UAT
Buneşti, UAT Dăeşti, UAT Galicea,
UAT Mihăeşti, UAT Drăgăşani,
UAT Berbeşti, UAT Băbeni, UAT
Băile Govora, UAT Călimăneşti,
UAT Păuşeştî-Măglaşi, UAT
2 Sineşti, UAT Slătioara, UAT
Prioritatea Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare Obiectiv Specific 10.1B Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Parteneriatul dintre Ministerul
Educaţiei Naţionale prin Unitatea
De Management Al Proiectelor
Pentru Modernizarea Reţelei
Şcolare Şi Universitare, UAT
Secuieni, UAT Municipiul Slatina,
UAT Municipiul Tecuci, UAT Bran,
UAT Municipiul Târgu Jiu, UAT
Municipiul Marghita, UAT Văleni,
UAT Comana, UAT Rediu, UAT
Jitia, UAT Municipiul Constanta,
UAT Gugeşti, UAT Persinari, UAT
Sinea, UAT Frumuşica, UAT
Suletea, UAT Zorleni, UAT
Bogdanita, UAT Deiesti, UAT
Regiunea Sud Vest
Constructii scoli Cretesti, UAT Comuna Icoana, 125158 110.508.035,42 73.709.684,17 15593002,93 in curs de implementare
Oltenia
UAT Corbii Mari, UAT Fundeni,
UAT Bamova, UAT Comuna
Săuceşti, UAT Sărmăşag, UAT
Municipiul Urziceni, UAT Spineni,
UAT Amarasti, UAT Augustin, UAT
Părscov, UAT Batteni, UAT
Preuteşti, UAT Dragomiresti - jud.
Vaslui, UAT Bicaz Chei, UAT
Bogdana, UAT Bradeni, UAT Baia
de Fier, UAT Ceuasu de Câmpie,
UAT Albeşti, UAT Denta, UAT
Dobarceni, UAT 8oisoaro, UAT
Putna, UAT Lespezi, UAT lablanita,
UAT Lunca, UAT Mihalaseni, UAT
3
Valea Moldovei, UAT Negrileşti,
Prioritatea Prioritatea de investiții 11.1 CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ȘI O ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EFICIENTĂ

Parteneriatul dintre AGENTIA


NATIONALA DE CADASTRU SI
Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului
PUBLICITATE IMOBILIARA ANCPI, Regiunea Sud Vest
de înregistrare a proprietatilor în zonele rurale din 120063 1.439.393.180,00 1.223.484.203,02 258823423 in curs de implementare
Oficiile de Cadastru si Publicitate Oltenia
România
Imobiliara (Oficiile Teritoriale) si
Centrul National de Cartografie
4
Total proiecte apeluri nationale 4 1.680.769.919,25 1.392.835.285,88 294.648.999,57