Sunteți pe pagina 1din 1

SC SRL

Declaratie

pe proprie raspundere privind factorii calitativi la data de 31.03.2021


Data bilant Data bilant Data balanta de Data balanta de
contabil contabil verificare verificare ..
31.12.2019 31.12.2020 28.02.2020 28.02.2021
1. Nivelul de calificare al echipei manageriale
studii superioare DA DA DA DA
alte studii
2. Continuitatea in cadrul firmei a echipei
manageriale
continuitate mai mare sau egala de 3 ani
continuitate mai mica de 3 ani
3. Nivelul vanzarilor realizate catre cel mai
important client in total vanzari
nu exista client pentru care ponderea vanzarilor
realizate catre acesta sa fie mai mare de 15%
exista un client pentru care ponderea vanzarilor NU
este cuprinsa intre 15% (inclusiv) si 25%
exista un client pentru care ponderea vanzarilor NU DA NU NU
este cuprinsa intre 25% (inclusiv) si 50%
exista un client pentru care ponderea vanzarilor NU DA NU NU
este mai mare de 50%
4. Entitatea a beneficiat de credite de la CEC
Bank sau de la alte institutii de credit
cel putin doua credite rambursate integral
un credit lichidat integral
unul sau mai multe credite in derulare fara DA DA DA DA
restante
entitatea nu a beneficiat de credite
are restante la creditele in derulare

Venituri in valuta* ____________ (lei) __________ (lei) ___________ (lei) ___________


(lei)
Obligatii de plata in valuta** ____________ (lei) __________ (lei) ___________ (lei) ___________
(lei)
Media lunara a ponderii veniturilor
in valuta in total venituri ____________ % __________ % ___________ % ___________ %

Media lunara a ponderii obligatiilor de


plata in valuta (rezultand din credite si alte
contracte de natura creditului) in total
obligatii de plata ____________% __________ % ___________ % ___________ %

Administrator,
.........................................

L.S.

*Veniturile in valuta reprezinta incasarile obtinute din vanzarile/prestarile de servicii in valuta. Vor fi considerate venituri in
valuta inclusiv veniturile realizate din contracte in valuta cu plata in lei, la un curs prestabilit in functie de cotatiile valutare;
**obligatiile de plata in valuta reprezinta datorii legate de contracte de credit si alte contracte de natura creditului (obligatiuni
emise, contracte de leasing).