Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Tratativele diplomatice au fost purtate în numele lui Antonescu la Stockholm de către:


a. Victor Antonescu b. Grigore Gafencu c. Frederich Nanu d. Constantin Vișoianu

2. Conducătorul conservator al fracțiunii proantantiste era:


a. Take Ionescu b. I.N. Lahovary c. Nicolae Filipescu d. Alexandru Marghiloman

3. Aliații occidentali au acceptat condițiile lui Brătianu, în ceea ce privește garanția scrisă că România își
va împlini dezideratul național, în:
a. mai 1916 b. august 1916 c. iulie 1916 d. septembrie 1916

4. Convenția politică și militară între România și reprezentanții Antantei s-a semnat în data de:
a. 4 iulie 1916 b. 4 august 1916 c. 14 iulie 1916 d. 14 august 1916

5. Prin convenția militară, România se obliga să atace:


a. Germania b. Bulgaria c. Austro-Ungaria d. Imperiul Otoman

6. Dreptul României de a anexa teritoriile monarhiei austro-ungare erau prevăzute și hotărnicite în


articolul:
a. I b. III c. V d. IV

7. Pentru a ușura României operațiile pe frontul austriac, trebuia să atace foarte energic armata:
a. engleză b. italiană c. rusă d. franceză

8. În momentul mobilizării armatei române, Rusia se obliga să trimită în Dobrogea un număr de :


a. trei divizii de cavalerie și una de infanterie
b. două divizii de infanterie și una de cavalerie
c. o divizie de artilerie și două de cavalerie
d. două divizii de artilerie și una de geniu

9. Flota rusă trebuia să apere orașul Constanța începând cu data de :


a. 14 august 1916 c. 12 august 1916
b. 22 august 1916 d. 3 septembrie 1916

10. Emigrația pașoptistă românească aflată în legătură cu cercurile politice occidentale critica:
a. criza bolnavului Europei
b. angajamentele luate de Rusia față de Occident în legătură cu polonezii sau românii
c. amplificarea propagandei panortodoxe
d. prevederile Convenției de la Balta Liman

11. La finalul anului 1940 România pierduse o treime din suprafața sa, adică:
a. 87. 250 km pătrați b. 97790 km pătrați c. 99. 770 km pătrați d. 90.500 km pătrați

12. Ideea alegerii domnului moldovean și la București a fost sugerată de către:


a. conservatori b. delegația moldoveană c. Alexandru Ioan Cuza d. ministrul de externe al Franței

13. Pentru a recunoaște actul de la 24 ianuarie, Marile Puteri s-au întrunit în data de:
a. 26 februarie 1859 b. 22 martie 1859 c. 26 martie 1859 d. 12 aprilie 1859

14. Codurile de procedură penală și criminală erau necesare pentru:


a. înlăturarea moștenirii regulamentare c. înlocuirea Convenției de la Paris
b. alinierea la modelul apusean d. democratizarea României moderne
15. Adunarea Națională de la Alba Iulia proclama dreptul inalienabil al națiunii române pentru întreg
Banatul cuprins între râurile:
a. Mureș, Tisa și Crișuri c. Tisa, Bega și Dunăre
b. Mureș, Tisa și Someșuri d. Mureș, Tisa și Dunăre

16. Trăiască România Mare erau îndreptățiți a spune:


a. 12 milioane români b. 14 milioane români c. 15 milioane români d. 16 milioane români

17. În anul 1812 Rusia a rupt din trupul Moldovei zona dintre Prut, Nistru, Marea Neagră până la granița
cu:
a. Imperiul Otoman b. Austria c. Bucovina d. Polonia

18. Textul convocării la Alba Iulia a Marii Adunări Naționale a fost publicat la data de:
a. 5 noiembrie 1918 b. 7 noiembrie 1918 c. 15 noiembrie 1918 d. 1 decembrie 1918

19. Pentru administrarea provizorie a Basarabiei a fost desemnat :


a. Consiliul Național b. Consiliul Directorilor c. Congresul General d. Consiliul Rutenilor

20. Puterea legiuitoare încredințată unei obștești adunări în care să fie reprezentate toate interesele nației
era o cerință a :
a. unui memoriu boieresc c. Statutului Dezvoltător al Convenției de la Paris
b. rezoluției Adunării ad-hoc a Moldovei d. Tratatelor de la San Stefano și Berlin

21.Din Înțelegerea Balcanică făceau parte statele:


a. România, Turcia, Grecia, Iugoslavia c. România, Albania, Bulgaria, Grecia
b. România, Bulgaria, Grecia, Turcia d. România, Macedonia, Bulgaria, Grecia

22. În 1940, România a fost obligată să cedeze teritorii către URSS și statele:
a. Polonia și Bulgaria c. Ucraina și Iugoslavia
b. Ungaria și Bulgaria d. Iugoslavia și Bulgaria

23. În anul 1921, România semnează aderarea la Mica Înțelegere, împreună cu:
a. Grecia și Turcia c. Bulgaria și Turcia
b. Polonia și Cehoslovacia d. Cehoslovacia și Regatul sârbo-croato-sloven

24. Înțelegerea Balcanică a luat ființă în anul 1934 la :


a. Varșovia b. Salonic c. Belgrad d. Atena

25. României i-a fost impus Dictatul de la Viena la :


a. 26 iunie 1940 b. 27 iunie 1940 c. 16 august 1940 d. 30 august 1940

26.Arbitrajul pe care Mihail Manoilescu, ministrul de externe al României în anul 1940, trebuia să îl
accepte punea în discuție o cedare maximă de :
a. 34 000 km² b. 54 000 km² c. 61 000 km ² d. 65 000 km²

27. România a pierdut în trei ani de lupte ( 1941-1944) :


a. 475 000 militari c. 625 000 militari
b. 725 000 militari d. 687 000 militari
28. Delegația română la Conferința de pace de la Paris a fost condusă de :
a. Grigore Gafencu c. Mihail Manoilescu
b. Gheorghe Tătărescu d. Constantin Sănătescu

29. România își schimbă politica externă la 8 iulie 1940 când prim ministru era:
a. Ion Antonescu b. Mihai Antonescu c. Ion Gigurtu d. Ion Mihalache

30. Într-un interviu acordat de Nicolae Iorga despre politica externă a României, acesta preciza că Austria
nu avea nici un viitor decât sprijinită de :
a. Bulgaria b. Italia c. Turcia d. Rusia
31. A. Domnia regulamentară a lui Mihail Sturdza în Moldova
B. Comisul Ionică Tăutu scrie Constituția cărvunară
C. Domnia regulamentară a lui Alexandru Ghica în Țara Românească
D. Execuția lui Tudor Vladimirescu

a. CDBA b. CABD c. DBCA d. DBAC

32. A. Convenția care limita autonomia Principatelor


B. Formarea unui guvern provizoriu în Țara Românească
C. Adunarea de protest de la hotelul Petersburg din Iași
D. Proclamația de la Islaz

a. CDBA b. CABD c. DBCA d. DBAC

33. A. Act international care păstra autonomia Principatelor și suzeranitatea otomană


B. Convenția de la Paris
C. Conferința de la Paris a puterilor garante care recunosc dubla alegere a lui Cuza
D. Unirea deplină a Principatelor este recunoscută pe timpul domniei lui Cuza

a. BACD b. CBAD c. ABCD d. ACDB

34. A. Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris


B. Înființarea Universității din București
C. Legea rurală
D. Legea instrucțiunii publice

a. ACDB b. ABCD c. BACD d. BADC

35. A. Programele politice ale Partidei Naționale cereau alegerea unui prinț străin
B. Boierimea reformatoare redactează zeci de proiecte,vizând modernizarea organizării interne
C. Al doilea moment de vârf al producției și răspândirii pamfletelor și memoriilor politice
D. Unioniștii trimit memorii Parisului și Londrei

a. ABCD b. ACBD c. BACD d. BCAD

36. A. Napoleon amenința cu ruperea relațiilor cu Poarta


B. Corespondența între împăratul Austriei și ministrul de externe francez Bourqueney
C. Adunările ad-hoc din Moldova si Țara Românească se întrunesc
D. Eforturi interne în vederea unificării legislative și a celei administrative

a. ABCD b. ACBD c. BACD d. BCAD

37. A. Germania și Austro-Ungaria semnează o alianță defensivă


B. Prima reînnoire a Triplei Alianțe
C. Convenție militară franco-rusă
D. Acord anglo-francez

a. CABD b. CADB c. ABCD d. ADCB


38. A. Anglia și Franța garantează frontierele României
B. Izbucnirea celui de al doilea război mondial
C. Dictatul de la Viena
D. România se retrage din Liga Națiunilor

a. BACD b. BADC c. ABDC d. ADCB

39. A. Principele Carol adoptă titlul de Alteță Regală


B. Reducerea numărului colegiilor electorale
C. D. A. Strurdza devine președinte al P.N.L
D. Semnarea alianței dintre România și Puterile Centrale

a. ABCD b. ADBC c. BACD d. BADC

40. A. Semnarea primului tratat polono-român, după primul război mondial


B. România semnează tratatul de amiciție cu Franța
C. Semnarea Pactului Înțelegerii Balcanice
D. Nicolae Titulescu definitivează un raport asupra reluării relațiilor diplomatice

a. ABCD b. ADBC c. BACD d. BADC

41. A. 20, 1% din populație trăia la oraș


B. Se pun bazele statului național unitar român
C. Declarația Sfatului Țării cu privire la unirea Basarabiei
D. Mărturiile observatorilor militari francezi cu privire la situația din Basarabia

a. DCBA b. DCAB c. CBAD d. CABD

42. A. Congresul națiunilor din Imperiul Habsburgic se desfășoară la Roma


B. Sfatul Țării proclamă separarea Republicii Democratice Moldovenești de Republica Federativă
Rusă
C. Armata română trece Prutul pentru a restabili ordinea în Basarabia
D. Consiliul Național Român restabilește instituțiile Bucovinei

a. CBAD b. CABD c. BCAD d. BACD

43. A. Regina Maria se deplasa zilnic să viziteze Cartierul General al Armatei


B. Regele Ferdinand promite pământ și drept la vot
C. Germania declară război României
D. Tratatul de pace de la București este semnat de Alexandru Marghiloman

a. CBAD b. CABD c. ACBD d. ABCD

44. A. Declarația de război adresată Serbiei de către Austro-Ungaria


B. Ion I. C. Brătianu poartă negocieri cu Antanta
C. Legea care înființa curțile cu jurați
D. Ridicarea calitativă a nivelului oștirii în ansamblul ei printr-o lege

a. DCBA b. DCAB c. CDAB d. CDBA


45. A. Generalul Averescu pornește ofensiva de lângă Mărăști
B. Rusia se obliga să trimită trupe în Dobrogea
C. Ferdinand ordonă armatei să reintre în război
D. Strâmtorile maritime sunt deschise

a. ABCD b. ADBC c. BDAC d. BADC

46. A. Retragerea generală a armatei române


B. Trupele române trec în Transilvania
C. Armata română se retrage la E de râul Olt
D. România devenea dependentă politic și economic de Puterile Centrale
a. BCAD b. BACD c. CABD d. DBCA

47. A. România declară război Austro-Ungariei


B. Germania declară război României
C. Orașul Iași devine capitala României
D. Alexandru Marghiloman semnează pacea de la București

a. BACD b. ABCD c. BADC d. ABDC

48. A. Pe frontul de vest Aliații zădărnicesc ofensiva germană


B. Austro-Ungaria acceptă armistițiul
C. Ferdinand intră în București în fruntea trupelor sale
D. România este lipsită de sprijinul rus și este izolată de Occident

a. DCBA b. DABC c. ABCD d. ADBC

49. A. România își pierde caracterul de țară de imigrație


B. Regele Ferdinand a semnat decretul privind reforma agrară
C. Votarea definitivă a legii agrare care desființa practic marea proprietate
D. În România populația rurală reprezenta 78, 9 %

a. ABCD b. ADBC c. BACD d. BCAD

50. A. Suprafața României crește la 295.049 km²


B. România avea o populație de 18.057.028 locuitori
C. Decret referitor la abolirea sistemului electoral cenzitar
D. România se transformă într-o țară de mici proprietari

a. BACD b. BCAD c. CADB d. CABD

51 A. Marea Britanie declară război României, sub presiunea Uniunii Sovietice;


B. România declară război Statelor Unite, obligată de Germania;
C. Efectivele româneşti iau parte la ofensiva germană din sudul Rusiei şi Caucaz;
D. Regele Mihai I şi Ion Antonescu proclamă începerea războiului pentru eliberarea Basarabiei şi a
Bucovinei de nord.
a) ACBD b) BACD c) CDAB d) DBAC
52. A. Definitivarea alianţei franco-anglo-rusă (Tripla Înţelegere sau Antanta);
B. Semnarea Tratatului dintre Germania, Austro-Ungaria şi Italia prin care se pun bazele primului sistem
politico-militar;
C. România semnează un tratat secret cu puterile Triplei Alianţe ;
D. Izbucneşte Primul război Balcanic;
a) BCAD b) ACDB c) CDBA d) DBAC

53. A. Tratatul de la Paris care recunoaște unirea Basarabiei


B. Tratatul de la Neuilly
C. Aderarea României la Tripla Alianță
D. Consiliul de Coroană hotărăște starea de neutralitate pentru România

a. ACDB b. ADBC c. CDBA d. BCAD.

54. A. Germania invadează URSS - ul


B. Marea Britanie declară război României
C. Se desăvârșește constituirea statului național român
D. România cedează Bulgariei Cadrilaterul

a. ABCD b. BCDA c. CDAB d. DCAB

55. A. Abdicarea regelui Carol al II - lea


B. Semnarea tratatului de amiciție Franța - România
C. Pactul Briand - Kellog
D. Acordul de la Munchen
a. BCDA b. ACDB c. BDAC d. DBAC

56. A. Arestarea mareșalului Antonescu


B. Acordul economic între România și Germania
C. Constituirea Micii Înțelegeri
D. Aderarea României la Pactul Tripartit

a. CBDA b. ABCD c. BCDA d. CDAB

57. A. Nicolae Titulescu este ales președinte al Ligii Națiunilor


B. Negocierile româno - sovietice de la Riga
C. Tratat de alianță și amiciție România - Franța
D. Înțelegere economică bilaterală între România și Franța

a. BCDA b. DCAB c. CABD d. ABDC.