Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Nr. 3051163


Din 12.02.2019
Exemplar unic

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ TIMIŞOARA


COMISIA DE CONCURS

GRILA DE CORECTARE ŞI NOTARE


VARIANTA 2
la testul grilă desfăşurat în data de 12.02.2019, la concursul organizat pentru pentru ocuparea, prin
încadrare directă, a 15 posturi de ofițeri de poliție în structurile operative, din cadrul Inspectoratului
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

1- a 16 – a, b, c 31- c
2- a 17 - a 32- a, b, c
3- b 18 - b 33 – a, b, c
4- c 19 – a, b, c 34 – c
5- b 20 - b 35 - b
6-c 21 - b 36 – a, c
7 - a, b, c 22 - c 37- a
8 – a, b 23 - b, c 38- a, b, c
9-a 24 - a 39- b
10 - c 25 - b 40- c
11 – a, c 26 – a, b, c 41- b
12 - a, b, c 27 - b 42- a
13 - b 28 - c 43- c
14 – a, b 29 - a 44- b, c
15 - a, b, c 30 - a 45- a, b, c

NOTA:
Fiecare întrebare are un singur răspuns corect.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,20 puncte (45 întrebări x 0,20 puncte = 9 puncte) .
Se acordă 1 (un) punct din oficiu.

COMISIA DE CONCURS