Sunteți pe pagina 1din 14

(19 BÀRBATI SI 2 FEMEI) LA PENITENCIARUL TIMISOARA

In conformitate cu art. 23 din Legea 254/2013 cazarea temporara in camera


de protectie si supravegherea detinutiIor prin intermediul camerelor de luat
1.
vederi poate fi luata pana la incetarea starii care a general-o, dar nu mai
mult
de:
a 36 de ore
b 48 de ore
c 12 ore
d 24 de ore

In conformitate cu art. 26 din Legea 254/2013 tolosirea mijloacelor de


imobilizare çi a armamentului, cazarea temporara a detinutului in camera de
2.
protectie si supravegherea prin intermediul camerelor de luat vederi sunt
aduse, in scris, la cunostinta:
a Ofiterului responsabil de zona
b Sefului serviciu siquranta detinerii
c Sefului de tura
d Judecatorului de supraveghere a privarii de libertate

In conformitate cu art. 38 din Legea 254/2013 regimul deschis se aplica


3.
initial persoanelor condanate la edeasa inchisorii de cel mult
a Trei ani
b) Un an
c) Zece ani
d) Doi ani

In conformitate cu art. 32 din Legea 254/2013 comisia pentru


4. individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de
libertate isi desfasoara
activitatea, de regula:
a) O data pe an
b O data pe saptamana
c O data pe luna
d De doua ori pe saptamana

In conformitate cu art. 10 din Legea 254/2013 sanctiunile care pot fi


5.
aplicate ln cazul savars irii abaterilor discip linare sunt:
a Mustrare verbal
b Avertisment
c) Suspendarea dreptului la convorbiri telefonice pentru 6
luni d Susp endarea dreptului la p limbare p entru o luna

In conformitate cu art. 102, alin 2 din Legea 254/2013 raportul de incident se


6. depune la seful sectiei unde este detinuta persoana condamnata, in termen
de:
a) 48 de ore
b) 36 de ore
c) 12 ore
d) 24 de ore

In conformitate cu art.24 din HG Nr. 157/2016, directorul locului de detinere


poate dispune, ïn baza informàrii personalului direct implicat ïn activitàti cu
7.
detinutul, cazarea acestuia in camera de protectie daca exista un pericol
iminent de producere a unuia din urmatoarele evenimente:
a Aducerea de injurii altor detinuti
b Atitudine necuvincioasa fata de cadrele unitatii
c Distrugerea de bunuri ori tulburarea in mod grav a ordinii
d Refuzul de a se supune perchezitiei

In conformitate cu art.133 din HG Nr. 157/2016 detinutii au dreptul de a


8. efectua, pe cheltuiala lor, convorbiri teletonice de la telefoanele instalate in
incinta sectorului de detinere, cu cel mult:
a 8 persoane
b 6 persoane
c 10 persoane
d Nelimitat

In conformitate cu art.211 din HG Nr. 157/2016 detinutii pot beneficia de


9.
recompense cu suplimentarea drepturilor la pachete si/sau vizite:
a) In maximum 2 luni de la data acordarii acesteia
b In maximum 3 luni de fa data acordàrii acesteia
c) In maximum 6 luni de la data acordarii acesteia
d) In maximum 8 luni de la data acordarii acesteia
In conformitate cu art.134 din HG Nr. 157/2016 detinutii care pot beneficia
de comunicari on-line, din cauza distantei mari de la domiciliu la
10.
penitenciar sau a altor motive justificate si care nu sunt vizitati de
membrii de familie, apartinatori sau alte persoane pot efectua:
a 4 comunicari on-line pe luna
b 6 comunicari on-line pe luna
c 8 comunicari on-line pe luna
d 0 comunicari on-line pe luna

In conformitate cu art.142 din HG Nr. 157/2016 femeile gravide ori care au


11. nascut, pentru perioada in care ingrijesc copilul in locul de
detinere beneficiaza lunar de:
a | 3 vizite
b | 5 vizite
c | 8 vizite
d) | 6 vizite

In conformitate cu art.148 din HG Nr. 157/2016 detinutii au dreptul de a


12. primi, lunar, un p achet cu p roduse alimentare ïn reutate de
maximum:
a 6 k , la care se oate adaug a o cantitate de maximum 6 kg de fructe s i leg ume
b) 10 kg, la care se poate adàuga o cantitate de maximum 10 kg de fructe
si leg ume
c) 10 kg, la care se poate adauga o cantitate de maximum 6 kg de fructe si
legume
d) 6 kg, la care se poate adàuga o cantitate de maximum 10 kg de fructe si
legume

In conformitate cu art.141 din Legea Nr. 145/2019 Nu reprezinta sanctiuni


13.
disciplinare care pot fi aplicate politistilor de penitenciare:
Diminuarea drepturilor salariale pentru functia indeplinita cu 5 - 10% pe o
a)
perioada de 1 - 3 luni
Amanarea avansarii in grade profesionale sau functii superioare, pe o
b)
perioada de la 1 la 2 ani
c) Detasarea in alta unitate pentru o perioada de 6 luni
Trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului
d)
profesional detinut

In conformitate cu art. 6 din Ordinul Nr. 2794/C din 8 octombrie 2004 Nu


14.reprezintà obligatii ale functionarilor publicà din sistemul administratiei penitenciare:
aSà cunoascà, sà res ecte Constitu ia i le ile àrii i sa a dice dis ozi iile
legale in conformitate cu atributiile ce le revin, cu respectarea
eticii profesionale
Sa se comporte civilizat si demn in toate imprejurarile, sa manifeste stapanire
b) de sine, amabilitate, politete si sa vorbeasca respectuos si decent, intr-o
maniera potrivita cu functia pe care o detin
Sa interzica sau sa impiedice exercitarea libertatilor publice si a
c) drepturilor sindicale ale functionarilor publici din sistemul administratiei
penitenciare
Sa informeze seful ierarhic despre existenta unui conflict de interese privind
d) exercitarea atributiilor de serviciu, in conditiile legii

In conformitate cu Manualul privind structurile asociate pentru masuri de


securitate specialà, constrangere si control, precum si pentru utilizarea
15.
mijloacelor si tehnicilor de imobilizare, principalele obstacole care intervin in
realizarea unei comunicari eficace sunt:
a Umilirea
b Vestimentatia
c Zgomotul
d Gesturile

In conformitate cu art. 35 din Ordinul nr. 4800/c/2018 la punerea in libertate


16. a persoanei rivate de libertate, formularul
rivind istoricul escortàrii:
a Se claseaza la dosarul de penitenciar
b Se distrug e
c) Se inainteaza sectiei de politie care a efectuat arestarea detinutului
d Se inmaneaza detinutului cu ocazia punerii in libertate

In conformitate cu art. 47 din Ordinul nr. 4800/c/2018 seful sectiei de detinere


sau seful de tura in afara orelor de program ia masuri de repartizare a
17.
persoanelor private de libertate, in camerele de carantina si observare, tinand
seama:
a Nationalitate
b Recidiva
c Sexul, varsta si categoria acestora
d Etnie

In conformitate cu art. 67 din Ordinul nr. 4800/c/2018 pe timpul cat se afla in


18.
serviciu, sefului de schimb ii este interzis:
a) Sa intre in perimetrul locului de detinere
b Sa efectueze controale in posturile de p aza
Sa incredinteze arma altor persoane ori sa o lase in locuri nepermise, in
c) situatia in care este dotat cu armament
d) Sa distribuie armamentul si munitia personalului din posturile de paza
Ïn conformitate cu art 110 din Ordinul nr. 4800/c/2018 scoaterea persoanelor
19. private de libertate din camere, pentru executarea activitatilor prevazute in
programul zilnic, se realizeaza de catre:
a) Supraveghetori
b) Seful punctului de lucru
c) Seful de escort
d) Agentul insotitor
” In conformitate cu art 116 din Ordinul nr. 4800/c/2018 personalul destinat
20. supravegherii persoanelor private de libertate in locul de detinere se
repartizeaza:
a Pe minimum 5 schimburi
b Pe minimum 4 schimburi
c Pe minimum 2 schimburi
d Pe minimum 6 schimburi

In contormitate cu art 125 din Ordinul nr. 4800/c/2018 pentru persoanele


21. condamnate din regimul semideschis si deschis, apelul nominal se realizeaza:
a In fiecare zi
b O data la doua zile
c Saptamanal
d Lunar

In conformitate cu art 310 din Ordinul nr. 4800/c/2018 perchezitia generala la


22. nivelul camerelor si a spatiilor unde au acces persoanele private de libertate se
efectueaza astfel incat:
a) Pe parcursul unui an calendaristic sa fie acoperite integral toate spatiile
Pe parcursul unui trimestru calendaristic sa fie acoperite integral toate
b) spatiiIe
c) Pe parcursul unei luni calendaristice sa fie acoperite integral toate spatiile
d) Pe parcursul a cinci luni calendaristice sa fie acoperite integral toate spatiile

in conformitate cu art 153 din Ordinul nr. 4800/c/2018 persoanele private de


libertate sunt supuse masurilor de control de catre supraveghetorii planificati la
23.
sectorul de acordare a dreptului la vizita, atat inainte de acordarea vizitei, cat
si dupa efectuarea acesteia, dupa cum urmeaza:
a) Perchezitie corporala amanuntita, pentru vizita cu dispozitiv de separare
b) Perchezitie general totala, pentru vizita cu dispoztiv de separare
c) Perchezitie general partiala, pentru vizita fara dispozitiv de separare
d) Perchezitie corporala sumara, pentru vizita cu dispozitiv de separare
In conformitate cu art 173 din Ordinul nr. 4800/c/2018 in componenta escortei
24. trebuie sa fie de acelasi sex cu persoanele escortate:
a Seful de escort
b Toti membrii
c Cel putin un membru
d Cel putin doi membrii

In conformitate cu art 199 din Ordinul nr. 4800/c/2018 dupa organizarea


descarcarii si predarii armamentului, materialelor din dotare si predarea
25.
cainelui de serviciu, seful de escorta sau seful punctului de lucru dispune,
succesiv:
Debarcarea persoanelor private de libertate, realizarea dispozitivului de
a) debarcare, incolonarea acestora si verifica mijloacele de transport auto
Verifica mijloacele de transport auto, realizeaza dispozitivul de debarcare,
b) debarcarea persoanelor private de libertate, incolonarea acestora
Realizarea dispozitivului de debarcare, debarcarea persoanelor private
c) de libertate, incolonarea acestora si verifica mijloacele de transport auto

In conformitate cu art 319 din Ordinul nr. 4800/c/2018 bunurile aflate asupra
persoanelor private de libertate care depasesc numarul, cantitatea, greutatea,
baremele sau alte caracteristici prevazute in anexa nr. 1 din Regulamentul de
26. aplicare a Legii 254/2013, sau a caror provenienta nu poate fi justificata,
precum si sumele de bani, ln lei sau valuta, identificate asupra detinutiIor,
dobandite si aflate in posesia acestora pe timpul detentiei:
a Se depun la maqazia unitatii urmand a-i fi predate detinutului cu ocazia liberarii
b Se predau familiei detinutului prin sectorul vizite
c Se confisca, fiind inscrise intr-un proces-verbal de confiscare
d Se trimit prin posta la familia detinutului

In conformitate cu art 324 din Ordinul nr. 4800/c/2018 sefii de schimb, sefii
27. punctelor de lucru si sefii de escorta executa incarcarea si descarcarea
armamentului sub supravegherea:
Sefului de tura sau a unui ofiter desemnat de directorul locului de
a) detinere
b Setului de sectie sau agentului supraveghetor
c Ofiterului instructor regim
d) Sefului serviciu regim penitenciar

28. In conformitate cu art 333 din Ordinul nr. 4800/c/2018 incidentele critice sunt:
a) Urgenta medicala si evadarea
b | lncendiu si autoaqresiunea
c ale detinutilor si tentative de evadare
d Revolta, luarea de ostatici çi atacul armat

In conformitate cu art. 176 din Ordinul nr. 4800/c/2018 pentru deplasarea


29. persoanelor private de libertate in afara locului de detinere, se stabilesc cel
um:
a Trei itinerare pentru fiecare destinatie
b Patru itinerare pentru fiecare destina|ie
c Doua itinerare pentru fiecare destinatie
d Un itinerariu pentru fiecare destinatie

In conformitate cu art 29 din Ordinul nr. 4800/c/2018 carnetul postului este


30. documentul care contine atributii, obligatii, sarcini specifice, precum si anumite
interdictii ale personalului. Acesta se intocmeste pentru:
a) Puncte de lucru
b) Centrul de supraveghere electronica
c) Maqazia de armament
d) Dispeceratul unitatii

In conformitate cu art. 43 din Legea 254/2013 masurile ce se


31. dispun la primirea in p enitenciar a p ersoanelor condamnate
sunt:
a Efectuarea perchezitiei corp orale amanuntite
b) Efectuarea unui examen clinic general de catre personalul de specialitate al
penitenciarului, al càrui rezultat este consemnat ïn fisa medicalà
c) Fotografierea, in vederea operationalizarii documentelor de evidenta
d) Intervievarea, in vederea stabilirii nevoilor imediate ale persoanei
condamnate
In conformitate cu art. 69 din Legea 254/2013 pot beneficia de vizita intima
32. persoanele condamnate care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele
conditii:
Exista o relatie de casatorie, dovedita prin copie legalizata a certificatului
a) de casatorie sau, dupa caz, o relatie de parteneriat similara relator
stabilite intre soti
Participa activ la programe educationale, de asistenta psihologica si
b) asistenta sociala ori la munca
Sunt condamnate definitiv si sunt repartizate intr-un regim de executare
a pedepselor privative de libertate
Nu au beneficiat, in ultimele 3 luni anterioare solicitarii vizitei intime, de
d)
permisiunea de iesire din penitenciar
In conformitate cu art. 70 din Legea 254/2013 cotele din sumele de bani
cuvenite persoanelor condamnate pentru munca prestata, sumele primite de la
33. persoane fizice sau juridice in timpul executarii pedepsei si sumele aflate
asupra lor la primirea in penitenciar sunt evidentiate in fisa contabila nominala
a persoanelor condamnate si pot fi folosite pentru:
a) Fotocopierea documentelor de interes personal
Repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispozitie de
b) administratia penitenciarului
c) Cumpararea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri
d) Indeplinirea obligatiilor civile stabilite prin hotararea de condamnare
In conformitate cu art. 82 din Legea 254/2013 persoanelor condamnate le
34.
sunt interzise:
Initierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea
a) pedep selor privative de libertate
b) Autoagresiunea in orice mod si prin orice mijloace
c) Substituirea identitatii unei alte persoane
d) Oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului

In conformitate cu art.34 din HG Nr. 157/2016 criteriile privind vulnerabilitatea


35.
detinutilor sunt:
Oferirea de informatii institutiilor cu atributii de ordine publica si
a siguranta nationala cu privire la savarsirea unei infractiuni sau abateri
disciplinare
b Starea civila
c Starea de recidiva
Situatia sociofamiliala deosebita, lipsa sprijinului din partea mediuiui de
d suport, statutul socioeconomic diminuat sau situatia socioeconomica
mult peste medie
In conformitate cu art.141 din HG Nr. 157/2016 directorul penitenciarului poate
36. refuza, prin decizie motivata, efectuarea vizitei solicitate, in urmatoarele
situatii:
a Persoana privata de libertate este individualizata in reg im inchis
Au fost descoperite armament, munitie, substante halucinogene, droguri,
b) medicamente ori alte obiecte interzise asupra vizitatorilor, pe care nu Ie-
au declarat inainte de inceperea controlului
c Persoana privata de l iber t ate u a ici a la activitati de r einteg rare socia
a
d)
In conformitate cu art.217 din HG Nr. 157/2016 sanctiunile in cazul comiterii
37. de abateri disciplinare grave sunt:
Suspendarea dreptului de a participa la activitati culturale, artistice si
a)
sportive pe o perioada de cel mult o luna
Suspendarea dreptului de a presta o munca pe o perioada de cel mult o
b) luna
Suspendarea dreptului de a primi si de a cumpara bunuri, cu exceptia
celor necesare pentru igiena individuala sau exercitarea drepturilor la
c)
aparare petitionare, corespondenta si asistenta medicala pe o perioada
de cel mult o Iuna
Suspendarea dreptului de a primi vizite pe o perioada de cel mult doua
d)

In conformitate cu art. 12 din Ordinul nr. 4800/c/2018 pentru a impiedica


evadarea in timpul deplasarii persoanelor private de libertate, pentru a
proteja persoanele private de libertate de autovatamare, precum si pentru a
preveni vatamarea altor persoane sau producerea de pagube„ori pentru
38.
restabilirea ordinii si disciplinei, ca urmare a opunerii sau impotrivirii
detinutiIor la o dispozitie a organelor judiciare sau a personalului locului de
detinere, se folosesc, in conditiile art. 16 din Legea 254/2013, ca mijloace de
protectie si
imobilizare, urmatoarele:
a Catuse metalice pentru maini
b Camera de refuz de hrana
c Baioneta
d Bastonul sau tonfa de cauciuc
In conformitate cu art 342 din Ordinul nr. 4800/c/2018 principiile de utilizare
39. a mijloacelor de imobilizare sunt:
a) Principiul egalitatii sanselor
b) Principiul riscului minim
c) Principiul apararii fiintei umane
d) Principiul responsabilitatii si impartialitatii

40.In conformitate cu art 189 din Ordinul nr. 4800/c/2018 personalului din
compunerea escortei, pe timpul executàrii serviciului, ii este interzis:
Sa poarte discutii care nu au legatura cu serviciul cu persoanele private de libertate ori cu per
a)
b) Sa paraseasca postul incredintat, fara aprobare
Sa aiba asupra sa telefoane mobile proprietate personala sau alte
c) mijloace de comunicare in afara celor din dotare asigurate de
administratia locului de detinere
d) Sa intre cu armamentul printre persoanele private de libertate
In data de 25.08.2021, cu ocazia prezentarii la Tribunalul Timis, seful de
escorta a dispus agentului supraveghetor de la camera de arest sa se
deplaseze la arhiva instantei. La intoarcere, acesta a constatat ca detinutul
41.
E.F., nascut la data de 01.07.2001, a fost lovit de catre detinutul G.H. nascut
la data de 05.04.1992. Mentionati cine se face vinovat pentru acest aspect.

a Seful de escorta
b Seful punctului de lucru
c Membrii Echipei Operative Speciale
d Ajutorul sef post control

In data de 13.11.2021, ora 19.00, cu ocazia efectuarii unei perchezitii la
camera de izolare, conducatorul perchezitiei a surprins detinutul G.H. fumand
in camera de detinere. Cu ocazia verificarii documentelor, coordonatorul
42.
perchezitiei a constatat ca hotararea de sanctionare cu izolarea a incetat in
data de 13.11.2021, ora 17.00. Mentionati cine se face vinovat pentru acest
aspect.
a Seful sectiei de detinere
b Seful serviciului regim penitenciar
c Agentul supraveghetor de la camera de izolare
d Coordonatorul perchezitiei
in data de, 01.12.2021, cu ocazia predarii-primirii serviciului, supraveghetorul
C.G. aflat in serviciu a parasit sectia inainte de efectuarea apelului, fara
aprobarea sefului de tura. Supraveghetorul I.M. care a preluat serviciul s-a
deplasat singur la camera de detinere E.12.1 unde a constatat ca paturile
43.
detinutilor nu erau facute, iar starea de curatenie nu era corespunzatoare. in
timp ce le atragea atentia detinutilor cu privire la acest aspect, detinutul H.J.
a parasit camera de detinere. Mentionati cine se face vinovat pentru acest
aspect.
a) Supraveghetorul care ia in primire serviciul
b) Supraveghetorul aflat in serviciu
c) Ofiterul instructor regim
d) Ofiterul instructor siguranta
In data de 07.09.2021, cu ocazia insotirii a 5 detinuti arestati preventiv de
la punctul comercial, agentul insotitor T.G. s-a deplasat in fata acestora
spre
44. sectia de detinere unde erau cazati. Desi pe timpul deplasarii intre doi
detinuti izbucneste un conflict, acesta nu-I informeaza pe agentul
supraveghetor. Mentionati cine se face vinovat entru acest asp ect.
a Ag entul sup raveg hetor de p e sectia unde erau cazati cei 5 detinuti
b Agentul insotitor
c Ag entul de la p unctul
comercial
d Seful de tura

In data de 10.10.2020, cu ocazia efectuarii unui control pe perimetrul locului


de detinere, seful de schimb il observa pe agentul din postul de paza numarul
45. 1 aflat la o distanta de 15 m fata de post neavand asupra lui armamentul si
munitia din dotare. Mentionati cine se face vinovat pentru acest aspect.
a) Agentul din postul de paza nr.1
b) Seful de schimb
c) Seful de tura
d) Seful postului de control nr. 1.