Sunteți pe pagina 1din 185

ORDIN Nr.

1676/C din 24 iunie 2010


pentru aprobarea Regulamentului privind siguran|a locurilor de de|inere din
subordinea Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor*)
EMITENT: MINISTERUL J USTI|IEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 523 bis din 27 iulie 2010
*) Ordinul nr. 1.676/C/2010 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 523 din 27 iulie 2010 si este reprodus si n acest numr bis.
Avnd n vedere dispozi|iileHotrrii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare aLegii nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor si a msurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului
penal,
n conformitate cu dispozi|iileLegii nr. 293/2004 privind Statutul
func|ionarilor publici cu statut special din Administra|ia Na|ional a
Penitenciarelor, republicat, aleHotrrii Guvernului nr. 1.849/2004 privind
organizarea, func|ionarea si atribu|iile Administra|iei Na|ionale a
Penitenciarelor, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor si a msurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului
penal, cu modificrile si completrile ulterioare, si al art. 13 raportat laart. 6 pct.
IV din Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si func|ionarea
Ministerului J usti|iei, cu modificrile si completrile ulterioare,
ministrul justi|iei emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Regulamentul privind siguran|a locurilor de de|inere din
subordinea Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor, prevzut nanexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Directorul general al Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor si directorii
de unit|i vor lua msuri pentru ducerea la ndeplinire a dispozi|iilor prezentului
ordin.
ART. 3
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, orice alte dispozi|ii contrare
privind siguran|a locurilor de de|inere din subordinea Administra|iei Na|ionale a
Penitenciarelor si nceteaz aplicabilitatea.
ART. 4
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul justi|iei,
Ctlin Marian Predoiu
Bucuresti, 24 iunie 2010.
Nr. 1.676/C.
ANEXA 1
Regulament privind siguran|a locurilor de de|inere din subordinea
Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor
TITLUL I
Dispozi|ii generale
CAPITOLUL I
Definirea unor termeni
ART. 1
(1) Prezentul Regulament privind siguran|a penitenciarelor, denumit n
continuare Regulament, are drept scop organizarea si executarea serviciului de
paz, escortare, nso|ire si supraveghere a persoanelor private de libertate din
unit|ile subordonate Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor.
(2) n sensul prezentului Regulament termenii si expresiile de mai jos au
urmtoarele semnifica|ii:
a) persoane private de libertate - persoanele condamnate la pedeapsa
nchisorii ori la deten|iune pe via|, arestate preventiv, precum si la cele
sanc|ionate cu msura educativ a internrii ntr-un centru de reeducare;
b) loc de de|inere - penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru
minori si tineri, penitenciare pentru femei si centrele de reeducare din
subordinea Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor;
c) Regulament de aplicare a Legii - Regulamentul de aplicare aLegii nr.
275/2006 privind executarea pedepselor si a msurilor dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal, aprobat prinHotrrea Guvernului nr.
1897/2006;
d) Lege - Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a msurilor
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal.
(3) n sensul prezentului Regulament, referirea la o func|ie din nomenclatorul
de func|ii al Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor implic si persoanele
care ndeplinesc atribu|ii specifice acesteia astfel:
a) termenul director adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar se
refer si la seful serviciului siguran|a de|inerii si regim penitenciar din unit|ile
care nu au prevzut n statul de organizare func|ia de director adjunct pentru
siguran|a de|inerii si regim penitenciar;
b) termenul directorul adjunct educa|ie si asisten| psihosocial se refer si la
seful serviciului educa|ie si asisten| psihosocial din unit|ile care nu au
prevzut n statul de organizare func|ia de director adjunct educa|ie si asisten|
psihosocial;
c) termenul de sef de tur se refer att la ofi|erul de serviciu din unit|ile care
nu au prevzut n statul de organizare func|ia de sef de tur ct si la educatorul
coordonator din centrele de reeducare;
d) responsabilul de zon este ofi|erul sau agentul numit de directorul locului
de de|inere care coordoneaz activitatea unui anumit segment de activitate, ca de
exemplu sef de sec|ie, sef de schimb, ofi|er instructor acces, escortare, puncte de
lucru sau acordare drepturi la pachet, vizit si coresponden|;
e) termenul de sef ierarhic se refer la sefii crora personalul li se
subordoneaz pe o anumit linie de munc, chiar si temporar. Seful ierarhic cu
func|ia imediat superioar unui subordonat se numeste sef nemijlocit.
CAPITOLUL II
Principii, metode si misiuni de realizare a siguran|ei locurilor de de|inere
ART. 2
(1) n serviciul de paz, escortare, nso|ire si supraveghere se repartizeaz
personal care ndeplineste urmtoarele condi|ii:
a) are cunostin|ele si deprinderile necesare executrii ndatoririlor specifice
func|iei;
b) este apt din punct de vedere fizic si psihic pentru executarea serviciului.
(2) Pentru abaterile disciplinare si infrac|iunile svrsite n timpul executrii
serviciului, nceperea cercetrii se face numai dup schimbarea din post a
persoanei n cauz, dispus de ctre seful nemijlocit.
ART. 3
Executarea serviciului de paz, escortare, nso|ire si supraveghere a
persoanelor private de libertate oblig personalul locului de de|inere:
a) s respecte ntocmai ndatoririle generale si sarcinile specifice, conform
fisei sau carnetului postului;
b) s respecte programul orar al unit|ii;
c) s informeze imediat sefii ierarhici cu privire la starea de sntate si
capacitatea de munc;
d) s informeze, de ndat, conducerea unit|ii despre schimbarea numrului
de telefon la care poate fi contactat;
e) s prezinte legitima|ia de serviciu la intrarea si iesirea din unitate;
f) s se supun controlului alcoolemiei cu aparate specifice;
g) s se supun controlului antiterorist si de specialitate;
h) s se supun testrii psihologice;
i) s-si nsuseasc si s-si perfec|ioneze continuu cunostin|ele de specialitate
n mod individual si prin participarea la sesiunile de formare profesional si s
aplice ntocmai prevederile legale n activitatea pe care o desfsoar;
j) s manifeste exigen|, hotrre, spirit de ini|iativ si capacitate de analiz n
ndeplinirea sarcinilor ncredin|ate;
k) s cunoasc, s pstreze si s foloseasc n condi|ii corespunztoare
armamentul si mijloacele tehnice din dotare;
l) s manifeste vigilen| fa| de ac|iunile persoanelor private de libertate, s
cunoasc starea de spirit a acestora, s comunice imediat sefilor nemijloci|i
ncercrile persoanelor private de libertate de a se sustrage de la regimul
executrii pedepsei, lund msuri de prevenire a incidentelor;
m) s participe n mod direct la procesul de recuperare social a persoanelor
private de libertate, folosind toate mijloacele si procedeele de influen|are
pozitiv a acestora, ac|ionnd n conformitate cu prevederile legale;
n) s fie n msur s acorde primul ajutor persoanelor private de libertate sau
altor persoane aflate n dificultate;
o) s nu permit persoanelor private de libertate s fumeze n alte locuri dect
cele stabilite n acest sens;
p) s pretind persoanelor private de libertate n orice mprejurare s respecte
regulile de ordine interioar si s ndeplineasc obliga|iile ce le revin;
r) s resping ncercrile de corupere din partea persoanelor private de
libertate sau a altor persoane, informnd imediat sefii ierarhici;
s) s respecte prevederile prezentului Regulament;
t) s aib n toate mprejurrile o conduit conform cu dispozi|iileLegii nr.
293/2004, Codul deontologic al personalului din Administra|ia Na|ional a
Penitenciarelor aprobat prin Ordinul ministrului justi|iei nr. 2794/C/2004 si
Regulamentul de organizare si func|ionare al unit|ii.
ART. 4
Efectivele necesare pentru paza, escortarea, nso|irea si supravegherea
persoanelor private de libertate se stabilesc de ctre conducerea fiecrui loc de
de|inere, avndu-se n vedere:
a) profilul locului de de|inere;
b) numrul, categoria, regimul de executare si riscul pe care l prezint
persoanele private de libertate pentru siguran|a penitenciarului;
c) mrimea perimetrului, natura si compartimentarea construc|iilor locului de
de|inere si caracteristicile terenului nconjurtor;
d) numrul instan|elor de judecat si organelor de urmrire penal deservite,
amplasarea, frecven|a prezentrii si distan|ele pn la acestea;
e) numrul si suprafa|a punctelor de lucru unde se presteaz activit|i
productive;
f) necesarul de personal destinat interven|iei n situa|ii deosebite, asigurrii
efecturii concediilor de odihn, medicale si de studii, a timpului liber
corespunztor pentru personalul care execut serviciul n zilele de repaus
sptmnal, srbtori legale si pentru cei care au un program de lucru prelungit;
g) gradul de dotare tehnic a locului de de|inere.
ART. 5
(1) Pentru asigurarea continuit|ii pazei obiectivului si a supravegherii
interioare a persoanelor private de libertate, personalul destinat acestor activit|i
se organizeaz n minimum 4 schimburi si execut serviciul n ture.
(2) Pentru ndeplinirea misiunilor de escortare, la nivelul fiecrui loc de
de|inere, se organizeaz o forma|iune distinct.
(3) Pentru interven|ia n situa|ii deosebite, restabilirea ordinii n interiorul si
exteriorul locului de de|inere, la nivelul fiecrui loc de de|inere se organizeaz
structuri asociate pentru msuri de securitate special, constrngere si control,
prevzute laart. 31.
ART. 6
(1) Pentru realizarea n bune condi|ii a activit|ilor specifice sistemului
penitenciar se instituie Registrul de prsire a localit|ii de domiciliu sau de
resedin| permanent a personalului.
(2) Registrul prevzut la alin. (1) se ntocmeste la nivelul fiecrui loc de
de|inere si cuprinde date cu privire la:
a) gradul profesional, numele si prenumele;
b) func|ia de|inut;
c) intervalul de timp pe zile si ore;
d) localitatea de deplasare;
e) modul n care poate fi contactat;
f) aprobarea sau neaprobarea directorului;
g) motiva|ia directorului n caz de neaprobare, |innd seama de prevederile
alin. (1), precum si de obliga|iile si interdic|iile personalului din sistemul
administra|iei penitenciare prevzute de lege;
h) semntura persoanei n cauz pentru luarea la cunostin| despre aprobare
sau neaprobare.
(3) Prsirea se realizeaz numai dup aprobarea directorului unit|ii.
ART. 7
(1) Zilnic, naintea intrrii n serviciu se asigur instruirea personalului, pentru
fiecare loc de munc, de ctre responsabilul de zon.
(2) Activitatea de instruire urmreste informarea personalului cu privire la
situa|ia operativ din locul de de|inere, din zona de dispunere a acestuia si
sarcinile de ndeplinit. Cu prilejul fiecrei instruiri se verific |inuta precum si
starea fizic si psihic aparent a personalului.
ART. 8
(1) n zona de acces si pe perimetrul locului de de|inere, la magazia si
depozitul de armament si muni|ie, zona de securitate, n sec|iile de de|inere si n
alte locuri stabilite de conducerea locului de de|inere, se instaleaz sisteme
tehnice de supraveghere si alarmare. Datele si informa|iile furnizate de aceste
sisteme sunt monitorizate permanent si stocate, la nivelul centrului de
supraveghere electronic.
(2) Informa|iile furnizate de sistemele instalate la sectorul de acordare a
drepturilor la pachet si vizite se monitorizeaz si stocheaz la nivelul centrului
de supraveghere electronic si la nivelul sectorului.
ART. 9
(1) Cinii de serviciu din dotarea locului de de|inere se folosesc n activit|i
de paz si escortare la punctele de lucru si organele judiciare si pentru paza
perimetrelor, n conformitate cu dispozi|iile prezentului Regulament.
(2) Cinii de serviciu din dotarea locului de de|inere se folosesc pentru
descoperirea telefoanelor mobile, explozibililor, substan|elor toxice sau
stupefiante si urmrirea evada|ilor, n conformitate cu instruc|iunile emise prin
decizie a directorului general al Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor.
ART. 10
(1) n func|ie de profil si misiunile de ndeplinit, locurile de de|inere se
doteaz cu armament, muni|ie, mijloace de imobilizare, de control, de acces, de
alarmare, de legtur, de interven|ie si de transport, n conformitate cu tabelele
de nzestrare.
(2) Armamentul si muni|ia se pstreaz n magazii de serviciu si depozite,
amenajate conform normelor stabilite prin ordin al ministrului justi|iei.
ART. 11
Personalul locurilor de de|inere care, pentru ndeplinirea misiunilor, este dotat
cu armament, poate face uz de arm conform legii.
ART. 12
(1) Mijloacele tehnice din dotare se distribuie individual personalului din
serviciul de paz, escortare si supraveghere, n raport de specificul misiunii de
ndeplinit si postul n care acesta si ndeplineste serviciul, conform planificrii
aprobate de ctre directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim
penitenciar.
(2) Pentru mpiedicarea ac|iunilor agresive si violente ale persoanelor private
de libertate, restabilirea ordinii si disciplinei, n camerele de cazare sau alte
locuri, precum si pentru prevenirea incidentelor de alt natur, se folosesc ca
mijloace de imobilizare:
a) ctuse metalice pentru mini - dispozitiv format din dou inele metalice
unite ntre ele cu care se leag minile persoanelor private de libertate;
b) centurile de imobilizare - sunt ctuse pentru mini prevzute cu sistem de
prindere n jurul taliei si se aplic persoanelor private de libertate care, prin
comportamentul lor, risc s tulbure ordinea si securitatea activit|ilor, pe timpul
deplasrii acestora la organele judiciare, policlinici, spitale, alte locuri din
exteriorul locurilor de de|inere, cu prilejul transferului de la o unitate la alta si
pentru deplasri n interiorul locului de de|inere, n situa|ii temeinic justificate;
c) mijloace de imobilizare pentru/n timpul deplasrii/transportului - sunt
ctuse metalice automate pentru mini si ctuse pentru picioare, legate ntre ele
si se aplic persoanelor care prezint risc pentru siguran|a penitenciarului.
Aceste mijloace se aplic pe timpul deplasrii la organele judiciare, policlinici,
spitale, alte locuri din exteriorul unit|ilor, precum si cu prilejul transferului de
la o unitate la alta si inclusiv pentru deplasri n interiorul locului de de|inere, n
situa|ii temeinic justificate.
d) curele de imobilizare din piele, plastic sau material textil se folosesc, ca
msur de siguran|, pentru imobilizarea persoanelor private de libertate
internate n unit|i sanitare sau a celor cu tulburri psihice grave n momentele
de criz, pentru a evita autornirea, rnirea altor persoane sau distrugerea de
bunuri. Aplicarea acestor mijloace se face cu acordul medicului. Curelele de
imobilizare sunt confec|ionate astfel nct s asigure, separat, imobilizarea
minilor sau picioarelor.
e) mijloacele iritant-lacrimogene - sunt pulverizatoare, grenade de mn cu
gaze lacrimogene si arme sau alte mijloace cu cartuse iritant-lacrimogene;
f) bastonul sau tompha de cauciuc - se folosesc mpotriva persoanelor private
de libertate care devin agresive si violente, care atac sau ncearc s
imobilizeze personalul ori pun n pericol via|a acestuia, mpotriva persoanelor
private de libertate care prin comportamentul lor zdrnicesc ndeplinirea
atribu|iilor de serviciu. Bastonul/tompha de cauciuc se foloseste numai pn
cnd persoana privat de libertate mpotriva creia a fost ntrebuin|at a fost
imobilizat, evitndu-se lovirea pr|ilor sau organelor vitale ale corpului;
g) jetul de ap - se foloseste n camerele de de|inere sau n alte spa|ii din
interiorul sau exteriorul locului de de|inere, ca mijloc de dispersare a grupurilor
de persoane private de libertate care se dedau la ac|iuni de distrugere,
incendiere, blocare a cilor de acces, deteriorarea dispozitivelor si sistemelor de
siguran| ale locului de de|inere, revolte ori alte ac|iuni violente cu consecin|e
grave asupra ordinii si desfsurrii normale a activit|ii locului de de|inere;
h) armele cu cartuse cu glon| de cauciuc sau alt muni|ie neletal - se folosesc
pentru ntreruperea ncercrilor de evadare ale persoanelor private de libertate, n
cazul rzvrtirilor, alterca|iilor sau n cazul incidentelor de luare de ostatici, n
locurile sau n situa|iile n care uzul de arm cu muni|ie de rzboi ar pune n
pericol via|a, integritatea corporal ori bunurile altor persoane;
i) cinii de serviciu - se folosesc n activit|i de paz si escortare la punctele
de lucru si la organele judiciare, la activit|ile de transfer a persoanelor private
de libertate, pentru paza perimetrelor si pentru descoperirea telefoanelor mobile,
explozibililor, substan|elor toxice sau stupefiante si urmrirea evada|ilor.
j) elemente acustice, luminoase, fumigene - se folosesc n situa|ia baricadrii
persoanelor private de libertate n camere, sec|ii sau alte locuri unde au acces;
k) for|a fizic - se foloseste pentru imobilizarea persoanelor private de
libertate n situa|ia rezisten|ei pasive si rezisten|ei fizice active la dispozi|iile
personalului si reprezint ansamblul de procedee tehnico-tactice de imobilizare;
l) cazarea n camera de protec|ie - este o camer obisnuit, n care se cazeaz
o singur persoan privat de libertate, din care au fost ndeprtate elementele de
baz de mobilier. Aceasta se utilizeaz pentru a se preveni ca o persoan privat
de libertate s se automutileze, s rneasc o alt persoan, s distrug bunurile
sau s tulbure n mod grav ordinea din locul de de|inere;
m) orice alte mijloace de imobilizare prevzute de dispozi|iile legale n
vigoare.
(3) Procedurile de folosire a mijloacelor de imobilizare prevzute la alin. (2)
sunt stabilite n manualul prevzut laart. 15 lit. r).
ART. 13
(1) Pentru transportul personalului, al persoanelor private de libertate si al
materialelor, fiecare loc de de|inere dispune de mijloace operative proprii.
(2) Mijloacele operative de transport sunt autoturismele, autodubele,
microdubele, autobuzele, autosanitarele, navele fluviale sau alte mijloace de
transport, aflate n dotarea locului de de|inere. Pentru transportul persoanelor
private de libertate care prezint risc pentru siguran|a penitenciarului, n situa|ii
speciale, sunt utilizate si mijloace auto blindate.
(3) Mijloacele operative de transport se doteaz cu echipamente speciale de
radio-comunica|ie, de semnalizare, de avertizare luminoas si acustic si de
legtur ntre conductorii acestora si membrii escortei.
(4) Mijloacele operative de transport al persoanelor private de libertate sunt
dotate cu camere video si monitoare, pentru supravegherea activit|ii
persoanelor private de libertate pe timpul deplasrii, precum si cu echipamente
de monitorizare a pozi|iei n traseu si sunt compartimentate n modul artat n
anexele nr. 1a - 1c.
ART. 14
n raport de anotimp, de misiunile ncredin|ate si de prevederile normelor de
nzestrare, cu aprobarea directorului locului de de|inere, se distribuie
personalului echipament de protec|ie, care se utilizeaz numai n timpul
serviciului si este pstrat n spa|ii situate n afara sectorului de de|inere.
CAPITOLUL III
Documentele de planificare, organizare, conducere si executare a sarcinilor
specifice de paz, escortare, nso|ire, supraveghere si interven|ie
ART. 15
Pentru planificarea, organizarea, conducerea si executarea misiunilor de paz,
escortare, nso|ire, supraveghere si interven|ie se folosesc urmtoarele
documente:
a) planul de paz si aprare a locului de de|inere;
b) planul de alarmare a locului de de|inere;
c) planul de cooperare regional ori inter-regional;
d) planul de ac|iune pentru ndeplinirea n comun a misiunilor cu unit|i
subordonate Ministerului Administra|iei si Internelor;
e) mapa documentar a sefului de tur;
f) raportul de recunoastere a punctului de lucru;
g) raportul de nfiin|are si func|ionare a punctului de lucru;
h) registrul pentru planificarea personalului n serviciul de paz si
supraveghere;
i) registrul pentru planificarea personalului n serviciul de escortare;
j) registrul pentru eviden|a dotrii personalului cu armament, muni|ie,
mijloace de imobilizare si mijloace de legtur;
k) registrul de procese-verbale de apel;
l) registrul de procese-verbale pentru predarea si primirea serviciului;
m) fisa postului;
n) carnetul postului;
o) manualul de proceduri utilizat de negociatori n gestionarea incidentelor
critice;
p) manualul pentru gestionarea incidentelor: volumul I - gestionarea
incidentelor opera|ionale si volumul II - gestionarea incidentelor critice;
r) manualul privind structurile asociate pentru msuri de securitate special,
constrngere si control precum si pentru utilizarea mijloacelor si tehnicilor de
imobilizare;
s) planuri de prevenire si reac|ie la situa|ii de urgen|;
t) documente privind informarea si autorizarea aplicrii mijloacelor de
imobilizare;
u) formularul privind istoricul escortrii persoanei private de libertate;
v) alte documente stabilite prin ordine ale ministrului justi|iei ori decizii ale
directorului general al Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor sau ale
directorului locului de de|inere, conform competen|elor legale.
ART. 16
(1) Planul de paz si aprare a locului de de|inere si al sec|iilor exterioare ale
acestuia se ntocmeste conform prevederilor anexei nr. 2 de ctre directorul
locului de de|inere, se avizeaz de ctre directorul penitenciarului cu rol de
coordonare la nivel regional, directorul Direc|iei Siguran|a De|inerii si Regim
Penitenciar si se aprob de ctre directorul general al Administra|iei Na|ionale a
Penitenciarelor. Acest document se ntocmeste n 4 exemplare n cazul
penitenciarelor si al centrelor de arestare preventiv si n 6 exemplare n cazul
sec|iilor exterioare ale acestora.
(2) Un exemplar al planului de paz si aprare a locului de de|inere se
nainteaz la Direc|ia Siguran|a De|inerii si Regim Penitenciar, un exemplar la
directorul penitenciarului cu rol de coordonare la nivel regional, un exemplar se
pstreaz la directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar,
unul la seful de tur, iar la sec|iile exterioare, un exemplar la seful acestora si
unul la seful de tur.
(3) Personalul locului de de|inere are obliga|ia de a cunoaste prevederile
Planului de paz si aprare, conform atribu|iilor generale si specifice.
ART. 17
(1) n scopul rezolvrii unor situa|ii deosebite, care impun prezen|a unui
numr sporit de cadre, se ntocmeste planul de alarmare a locului de de|inere de
ctre directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar si se
aprob de ctre director.
(2) Planul de alarmare a locului de de|inere se ntocmeste n dou exemplare,
din care unul se pstreaz la directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim
penitenciar, iar cellalt la seful de tur.
ART. 18
(1) Pentru realizarea n comun a unor misiuni, la nivelul fiecrei regiuni se
ntocmesc planuri de cooperare regionale de ctre directorul penitenciarului cu
rol de coordonare, se avizeaz de ctre directorul Direc|iei Siguran|a De|inerii si
Regim Penitenciar si se aprob de ctre directorul general al Administra|iei
Na|ionale a Penitenciarelor.
(2) Realizarea n comun a unor misiuni specifice de ctre unit|i situate n
regiuni geografice diferite se face n baza planurilor de cooperare inter-regionale
ntocmite de ctre directorii locurilor de de|inere, avizate de ctre directorii
penitenciarelor cu rol de coordonare din regiunile respective si directorul
Direc|iei Siguran|a De|inerii si Regim Penitenciar si se aprob de ctre
directorul general al Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor.
(3) Periodic, se organizeaz si desfsoar exerci|ii aplicative, frecven|a
acestora fiind stabilit n planurile prevzute la alin. (1) - (2).
ART. 19
(1) n vederea realizrii unui schimb eficient de informa|ii, asigurrii
siguran|ei locului de de|inere si executrii n comun a unor ac|iuni directe,
destinate exclusiv asigurrii pazei, escortrii si supravegherii persoanelor private
de libertate, men|inerii ordinii n rndul acestora, n baza Planului de cooperare
ntre Ministerul Administra|iei si Internelor si Ministerul J usti|iei, fiecare loc de
de|inere ncheie cu unit|ile locale subordonate Ministerului Administra|iei si
Internelor Planul de ac|iune pentru ndeplinirea n comun a misiunilor cu unit|i
subordonate Ministerului Administra|iei si Internelor, document ce se pstreaz
la directorul unit|ii.
(2) Periodic, se organizeaz si desfsoar exerci|ii aplicative, frecven|a
acestora fiind stabilit n planul prevzut la alin. (1).
ART. 20
(1) Mapa documentar a sefului de tur se ntocmeste ntr-un singur exemplar
si cuprinde:
a) programul si atribu|iile sefului de tur;
b) situa|ia operativ din locul de de|inere;
c) planul de msuri pentru prevenirea incidentelor n locurile si momentele
vulnerabile;
d) planul de msuri pentru prevenirea introducerii obiectelor interzise;
e) planificarea personalului de interven|ie si planul de instruire a acestuia;
f) programul de lucru al personalului medical si al celui de educa|ie si
interven|ie psihosocial;
g) graficul de deplasare a mijloacelor de transport destinate transferrii
persoanelor private de libertate de la un loc de de|inere la altul;
h) programul zilnic al persoanelor private de libertate pentru fiecare categorie
n parte;
i) tabelul cu persoanele private de libertate care prezint risc pentru siguran|a
penitenciarului;
j) planul de paz si aprare al locului de de|inere si al sec|iei de de|inere, n
cazul sec|iilor exterioare;
k) planul de alarmare al locului de de|inere si, dup caz, al sec|iilor exterioare
de de|inere;
l) manualul pentru gestionarea incidentelor: volumul I - gestionarea
incidentelor opera|ionale;
m) planurile de prevenire si reac|ie la situa|ii de urgen|.
(2) Directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar ia msuri
ca mapa documentar a sefului de tur s fie n concordan| cu situa|ia real din
locul de de|inere, urmrind actualizarea acesteia ori de cte ori intervin
modificri.
ART. 21
Rapoartele de recunoastere si de nfiin|are si func|ionare a punctelor de lucru,
prevzute nanexele nr. 3 si 4, se ntocmesc de ctre o comisie format din seful
serviciului siguran|a de|inerii, seful serviciului/biroului eviden| si organizarea
muncii, medicul locului de de|inere, responsabilul cu sntatea si securitatea n
munc din locul de de|inere si reprezentantul operatorului economic, separat
pentru fiecare punct de lucru, pe baza datelor rezultate din recunoasterea la fa|a
locului, se avizeaz de ctre directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim
penitenciar si se aprob de ctre directorul locului de de|inere.
ART. 22
(1) Registrul pentru planificarea personalului n serviciul de paz si
supraveghere, prevzut nanexa nr. 5 se completeaz de sefii de servicii/birouri
- siguran|a de|inerii si regim penitenciar - cu cel pu|in 24 de ore nainte de
intrarea n serviciu si se aprob de directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si
regim penitenciar.
(2) n cazul sec|iilor exterioare, registrul prevzut la alin. (1) este completat
de ctre seful de tur si se aprob de seful sec|iei.
(3) n registrul prevzut la alin. (1) se consemneaz si rezultatele controalelor
efectuate pe timpul executrii serviciului.
(4) Modificrile n structura planificrii se aduc la cunostin|a celor interesa|i
prin grija sefului de tur, n timp util.
ART. 23
Registrul pentru planificarea personalului n serviciul de escortare, prevzut n
anexa nr. 6, se completeaz zilnic de ctre seful serviciului siguran|a de|inerii ori
de ctre alte persoane desemnate de directorul locului de de|inere si se aprob de
directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar sau, dup caz,
de seful sec|iei exterioare.
ART. 24
(1) Dotarea personalului cu armament, muni|ie, mijloace de imobilizare,
alarmare, legtur si interven|ie se realizeaz pe baza registrului pentru
planificarea personalului n serviciul de paz si supraveghere si a registrului
pentru planificarea personalului n serviciul de escortare.
(2) n registrul pentru eviden|a dotrii personalului din serviciu cu armament,
muni|ie, mijloace de imobilizare, de alarmare, de legtur si de interven|ie,
prevzut nanexa nr. 7, se consemneaz primirea si predarea acestora.
ART. 25
(1) Registrul de procese-verbale de apel, prevzut nanexa nr. 8, existent la
nivelul sec|iilor de de|inere se completeaz de ctre agentul supraveghetor cu
ocazia predrii - primirii serviciului, dup efectuarea apelului, avndu-se n
vedere intrrile si iesirile de la luarea n primire a serviciului.
(2) Registrul de procese-verbale de apel existent la nivelul locului de de|inere
reprezint un document centralizator si se completeaz de ctre seful de tur cu
ocazia predrii - primirii serviciului, dup efectuarea apelului ntregului efectiv
din locul de de|inere, pe baza informa|iilor primite de la agen|ii supraveghetori.
Acesta are aceeasi structur ca cel de la alin. (1).
ART. 26
n registrul de procese-verbale pentru predarea si primirea serviciului se
consemneaz documentele si materialele aflate n inventarul postului, sarcinile
de executat, aspectele relevante care privesc activitatea sectorului, incidentele si
dispozi|iile date de sefii ierarhici.
ART. 27
(1) Fisa postului este principalul document de organizare structural si
formal a locului de de|inere si cuprinde atribu|ii, sarcini, interdic|ii, func|ia,
rela|ii de subordonare, de colaborare si competen|e de reprezentare pentru
fiecare membru al personalului locului de de|inere.
(2) Pentru personalul destinat pazei, supravegherii, escortrii si interven|iei n
situa|ii deosebite atribu|iile, sarcinile si interdic|iile se completeaz cu cele din
documentele specifice de organizare, planificare si executare a misiunilor.
ART. 28
(1) Carnetul postului este documentul care con|ine atribu|ii, obliga|ii, sarcini
specifice, precum si anumite interdic|ii ale personalului. Acesta se ntocmeste
pentru:
a) puncte de lucru;
b) posturi de supraveghere n sec|iile de de|inere;
c) bloc alimentar, popot, spltorie si ateliere;
d) cur|i de plimbare;
e) instan|e de judecat si organe de urmrire penal;
f) spitale si policlinici din re|eaua Ministerului Snt|ii;
g) transferarea persoanelor private de libertate ntre locurile de de|inere;
h) alte locuri unde se desfsoar activit|i cu persoanele private de libertate, n
afara sec|iilor de de|inere.
(2) Carnetul postului cuprinde urmtoarele:
a) ndatoririle generale si specifice ale postului;
b) dispozitivul elementelor aflate n serviciu;
c) numrul si categoria persoanelor private de libertate ncredin|ate pentru
paz, escortare si supraveghere;
d) situa|ia nominal a persoanelor private de libertate care prezint risc pentru
siguran|a penitenciarului;
e) adnotri cu privire la problemele deosebite aprute n timpul executrii
serviciului;
f) constatrile si msurile stabilite de organele de control;
g) consemnarea predrii si primirii armamentului ntre personalul din
compunerea escortei sau, dup caz, dispozitivului de paz;
h) locuri si momente vulnerabile;
i) uzul de arm atunci cnd personalul este dotat cu armament.
(3) Carnetul postului se ntocmeste de sefii de servicii, sunt avizate de
directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar si aprobate de
directorul locului de de|inere.
ART. 29
Manualul de proceduri utilizat de negociatori n gestionarea incidentelor
critice se aprob prin ordin al ministrului justi|iei n scopul de a fi utilizat
exclusiv de membrii personalului special instrui|i ca negociatori pentru
incidentele critice. Acesta prezint politici si proceduri care vor fi urmate de
negociatori si de structurile n care func|ioneaz acestia.
ART. 30
Manualul pentru gestionarea incidentelor se aprob prin ordin al ministrului
justi|iei si cuprinde dou volume:
a) Volumul I - gestionarea incidentelor opera|ionale, care ofer cadrul legal
general n temeiul cruia conducerea fiecrui loc de de|inere elaboreaz propriile
instruc|iuni privind implementarea sa de ctre personalul din subordine;
b) Volumul II - gestionarea incidentelor critice, care con|ine reguli specifice
Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor, referitoare la structurile si rolurile
necesare gestionrii incidentelor critice, precum si instruc|iuni de interven|ie
standardizate.
ART. 31
(1) Manualul privind structurile asociate pentru msuri de securitate special,
constrngere si control precum si pentru utilizarea mijloacelor si tehnicilor de
imobilizare se aprob prin decizie a directorului general al Administra|iei
Na|ionale a Penitenciarelor.
(2) Structurile asociate pentru msuri de securitate special, constrngere si
control sunt:
a) detasamentele de interven|ie;
b) grupele operative, formate din echipele de interven|ie, echipele operative
speciale si echipele operative.
ART. 32
Planurile de prevenire si reac|ie la situa|iile de urgen| se ntocmesc de ctre
directorul locului de de|inere conform Manualului pentru gestionarea
incidentelor, Volumul I - Gestionarea incidentelor opera|ionale.
ART. 33
Modelul si modul de completare a formularului privind istoricul escortrii
persoanei private de libertate sunt stabilite prin decizie a directorului general al
Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor.
CAPITOLUL IV
nfiin|area locurilor de de|inere
ART. 34
(1) Pentru nfiin|area unui loc de de|inere sau a unei sec|ii exterioare se
execut, n prealabil, recunoasterea n teren de ctre specialisti din Administra|ia
Na|ional a Penitenciarelor si, dup caz, din unit|ile subordonate, pentru a
stabili:
a) amplasarea si zona de responsabilitate;
b) perimetrul si mprejmuirile necesare;
c) numrul si amplasarea posturilor de control, paz si supraveghere;
d) sistemul si dispozitivul de paz;
e) locul construc|iilor si instala|iilor necesare executrii serviciului de paz,
escortare si supraveghere;
f) necesarul de mijloace de legtur si alarmare, interven|ie, precum si de
echipamente tehnice ajuttoare destinate asigurrii pazei, escortrii, nso|irii si
supravegherii;
g) numrul persoanelor private de libertate;
h) regimul de executare si programele furnizate persoanelor private de
libertate;
i) condi|iile si spa|iile de cazare a efectivelor;
j) condi|iile de asigurare logistic si medical;
k) msuri pentru protec|ia mediului nconjurtor;
l) alte msuri, n raport de condi|iile concrete de la fa|a locului.
(2) Recunoasterea n teren se finalizeaz prin ntocmirea unui referat care se
nainteaz dup caz, ministrului justi|iei, pentru efectuarea demersurilor
specifice nfiin|rii locurilor de de|inere sau directorului general al
Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor pentru nfiin|area sec|iilor exterioare,
care va dispune n conformitate cu dispozi|iile legii.
TITLUL II
Primirea persoanelor private de libertate n locurile de de|inere
CAPITOLUL I
Organizarea primirii persoanelor private de libertate
ART. 35
(1) Activitatea de primire a persoanelor private de libertate n locurile de
de|inere se organizeaz n spa|ii anume destinate care s permit realizarea
tuturor activit|ilor necesare.
(2) Categoria persoanelor private de libertate care pot fi de|inute de un loc de
de|inere se stabileste prin decizie a directorului general al Administra|iei
Na|ionale a Penitenciarelor.
(3) Programul de primire a persoanelor private de libertate stabilite la alin. (2)
se realizeaz de comun acord, de ctre directorul fiecrui loc de de|inere si sefii
structurilor de poli|ie arondate.
ART. 36
(1) Spa|iul destinat primirii persoanelor private de libertate, denumit punct de
primire persoane private de libertate, trebuie s cuprind:
a) spa|ii de asteptare pentru persoanele private de libertate, cu acces la grup
sanitar si ap potabil;
b) un spa|iu pentru identificarea persoanelor private de libertate si verificarea
documentelor;
c) un spa|iu pentru fotografierea si amprentarea persoanelor private de
libertate;
d) un spa|iu pentru mbierea persoanelor private de libertate;
e) un spa|iu pentru perchezi|ionarea persoanelor private de libertate si
controlul bagajelor acestora;
f) un spa|iu pentru efectuarea vizitei medicale sumare;
g) spa|ii pentru echipare;
h) birouri si spa|ii de depozitare;
i) frizerie;
j) camer pentru deparazitarea bagajelor personale.
(2) Punctul de primire persoane private de libertate se amenajeaz si se
doteaz cu mobilierul si echipamentele necesare bunei desfsurri a activit|ii de
primire a persoanelor private de libertate, conformanexei nr. 9.
ART. 37
Primirea persoanelor private de libertate se asigur cu personal instruit, n
numr suficient pentru identificarea si nregistrarea acestora, pentru realizarea
activit|ilor prevzute laart. 38 - 44 din Regulament.
CAPITOLUL II
Activit|i ocazionate de primirea persoanelor private de libertate n locurile de
de|inere
ART. 38
Verificarea legalit|ii primirii de la organele de poli|ie a persoanelor private
de libertate se efectueaz n conformitate cu prevederile ordinului ministrului
justi|iei referitor la eviden|a nominal si statistic determinat de punerea n
executare a pedepselor si msurilor privative de libertate n locurile de de|inere
din subordinea Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor.
ART. 39
(1) Dup ce s-a constatat c nu exist nici un impediment la primirea
persoanei private de libertate n locul de de|inere, se ntocmeste un proces-
verbal, n care se fac men|iuni cu privire la identitate, actele legale de de|inere,
durata pedepsei, infrac|iunea comis, sumele de bani si obiectele de valoare
gsite asupra acesteia, starea snt|ii, precum si alte date care se apreciaz c
trebuie re|inute.
(2) Procesul-verbal este semnat de seful de tur, lucrtorul de poli|ie,
personalul medical si persoana privat de libertate.
ART. 40
(1) nregistrarea persoanelor private de libertate si aducerea la cunostin|a
acestora a informa|iilor si documentelor prevzute de reglementrile legale, se
efectueaz de ctre seful de tur si implic urmtoarele activit|i:
a) informarea, n scris sau telefonic a persoanei desemnate de ctre persoana
privat de libertate despre primirea n locul de de|inere, si consemnarea despre
aceasta n procesul-verbal prevzut deLege;
b) consemnarea n registrul de eviden| a primirii persoanelor condamnate ori
n registrul de eviden| a primirii persoanelor arestate preventiv, dup caz;
c) aducerea la cunostin|a persoanelor private de libertate, sub semntur, a
regulilor de comportare, drepturilor si obliga|iilor pe care le au, a facilit|ilor,
stimulentelor si recompenselor ce se pot acorda, a sanc|iunilor disciplinare care
se pot aplica, precum si a situa|iilor n care se pot folosi mijloacele de
constrngere si imobilizare;
d) nmnarea, sub semntur, persoanelor private de libertate, a
regulamentului de ordine interioar al locului de de|inere si punerea la
dispozi|ie, n locuri accesibile acestora, a prevederilor Codului penal si Codului
de procedur penal referitoare la executarea pedepselor privative de libertate, a
prevederilor Legii, Regulamentului de aplicare aLegii, ordinelor emise n
temeiul Legii, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa|iile de interes
public si Hotrrii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare aLegii nr. 544/2001. n cazul persoanelor condamnate
la pedepse privative de libertate care au deficien|e de comunicare, punerea la
dispozi|ie a acestor prevederi legale se realizeaz prin folosirea unor modalit|i
care s permit n|elegerea acestora.
(2) Persoanelor private de libertate de alt cet|enie li se nmneaz un
document care s cuprind informa|iile prevzute la alin. (1) lit. d), redactat n
limba pe care o cunosc sau ntr-o limb de circula|ie interna|ional.
(3) Activit|ile prevzute la alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2), se consemneaz
ntr-o declara|ie semnat de ctre persoana privat de libertate, care se depune la
dosarul individual al acesteia.
ART. 41
(1) Perchezi|ia persoanelor private de libertate si controlul bagajelor se
realizeaz sub coordonarea sefului de tur, de ctre personalul desemnat de
acesta, potrivit legii.
(2) Seful de tur, nainte de efectuarea perchezi|iei, aduce la cunostin|a
persoanelor private de libertate bunurile permise a fi pstrate, bunurile care sunt
interzise si consecin|ele care decurg din nedeclararea si pstrarea lor n ascuns.
(3) Perchezi|ia corporal efectuat asupra persoanelor private de libertate cu
ocazia primirii n locul de de|inere este amnun|it si se realizeaz conform
prevederilor art. 260 - 263.
(4) Bunurile, obiectele de valoare si sumele de bani aflate n posesia
persoanelor private de libertate, interzise a se afla asupra lor, se nregistreaz n
bonul de primire n pstrare, respectiv n borderoul de ncasare, dup caz. Pentru
obiectele de valoare si pentru medicamente se emit, separat, bonuri de primire n
pstrare. Bunurile lsate n folosin|a persoanelor private de libertate se
eviden|iaz separat, conform rubricilor din bonul de primire n pstrare.
(5) Bunurile aflate asupra persoanelor private de libertate, a cror cantitate
depseste limita drepturilor legale sau care, prin natura lor, nu pot fi pstrate de
acestea pe timpul deten|iei, sunt depuse n pstrare la magazia locului de
de|inere pe baz de bon de primire n pstrare si se restituie posesorilor la
punerea n libertate sau, dac exist posibilitatea, se predau familiilor acestora.
(6) Bonul de primire n pstrare se ntocmeste n 3 exemplare si se semneaz
de primitor, gestionar si persoana privat de libertate.
(7) n bonul de primire n pstrare se nscriu si bunurile lsate n folosin|a
persoanelor private de libertate. Pentru toate bunurile nscrise n bonul de
primire n pstrare se men|ioneaz denumirea lor exact, cantitatea, calitatea si
caracteristicile specifice.
(8) Seria, numrul bonului de primire n pstrare si bunurile aflate asupra
persoanelor private de libertate cu ocazia primirii n locul de de|inere, cele
primite sau achizi|ionate pe perioada deten|iei se nscriu si n aplica|ia
informatizat n modulul special destinat.
(9) Banii, valorile si nscrisurile de valoare aflate asupra persoanelor private
de libertate nou primite se pstreaz la casieria locului de de|inere, ntocmindu-
se n acest sens borderoul de ncasare. Borderoul de ncasare se ntocmeste n
dou exemplare si se semneaz de persoana care l-a ntocmit si persoana privat
de libertate. Primul exemplar al borderoului mpreun cu sumele de bani sau
nscrisurile de valoare se predau casierului, care emite chitan|a legal n 2
exemplare, din care unul se anexeaz la duplicatul borderoului. Banii si
obiectele de valoare ridicate de la persoanele private de libertate, se predau la
casieria unit|ii n ziua primirii sau cel trziu n prima zi lucrtoare de la primire.
ART. 42
Fotografierea si amprentarea persoanelor private de libertate, precum si
completarea documentelor specifice locului de de|inere, se realizeaz sub
coordonarea sefului de tur, de ctre personalul desemnat de acesta si implic,
dup caz, urmtoarele activit|i:
a) fotografierea persoanelor private de libertate, din fa| si din profil;
b) amprentarea persoanelor private de libertate si completarea fisei
dactiloscopice pentru nscrierea n cazierul judiciar;
c) completarea fisei individuale de cazare a persoanelor private de libertate,
prevzut deanexa nr. 10;
d) completarea fisei de eviden| a sanc|iunilor disciplinare, recompenselor si
drepturilor acordate, men|ionndu-se dac este fumtor sau nefumtor;
e) luarea unei declara|ii persoanei private de libertate cu privire la statutul de
fumtor sau nefumtor care se claseaz la dosarul individual;
f) completarea fisei de eviden| a convorbirilor telefonice;
g) ntocmirea procesului-verbal ocazionat de prezentarea persoanei private de
libertate din ntreruperea executrii pedepsei sau dup evadare.
ART. 43
(1) Asigurarea msurilor de igien stabilite de medic se realizeaz sub
coordonarea sefului de tur.
(2) Cu ocazia primirii n locurile de de|inere persoanele private de libertate
sunt supuse mbierii si, dup caz, msurilor de tuns si deparazitare.
(3) Persoanele private de libertate care nu posed |inut proprie, n stare bun
sau adecvat sezonului, sunt echipate prin grija administra|iei locului de
de|inere.
(4) Cu ocazia primirii n locul de de|inere, fiecare persoan privat de
libertate primeste, pe baz de semntur, cazarmamentul si lenjeria de pat
necesare, obiectele de vesel pe care le pred la expirarea perioadei de carantin,
precum si trusa cu materiale de igien personal.
ART. 44
(1) Seful de sec|ie ia msuri de repartizare a persoanelor private de libertate,
la camerele din sec|ia pentru carantin si observare, |innd seama de sexul,
vrsta si categoria acestora.
(2) Seful de tur este obligat s anun|e imediat conducerea locului de de|inere
despre orice incident ivit cu ocazia primirii persoanelor private de libertate n
locul de de|inere.
(3) n termen de 24 de ore de la nregistrarea persoanei private de libertate n
sistemul informatic de eviden| se va nmna acesteia legitima|ia de identificare,
conform modelului dinanexa nr. 11.
TITLUL III
Paza locurilor de de|inere si accesul n locurile de de|inere
CAPITOLUL I
Paza perimetrelor locurilor de de|inere
Sec|iunea 1
Scop si organizare
ART. 45
(1) Paza locurilor de de|inere se realizeaz n scopul prevenirii sustragerii de
la executarea pedepselor sau msurilor preventive si ptrunderii persoanelor
neautorizate n interiorul locurilor de de|inere.
(2) Paza locurilor de de|inere se face cu personal specializat si/sau sisteme
tehnice de supraveghere si alarmare.
(3) Delimitarea perimetrelor locurilor de de|inere trebuie realizat n mod
vizibil, prin mprejmuiri.
(4) Dispozitivul de paz se stabileste prin Planul de paz si aprare al locului
de de|inere si se realizeaz, n func|ie de situa|ia operativ, misiunea
ncredin|at, for|ele si mijloacele la dispozi|ie, dispunerea obiectivului, profilul
acestuia si particularit|ile terenului nconjurtor.
(5) Dispozitivul de paz trebuie s mpiedice evadarea persoanelor private de
libertate si luarea de legturi ilegale cu alte persoane, precum si ptrunderea
neautorizat, n interiorul locului de de|inere a oricror persoane strine, prin:
a) continuitatea pazei si aprrii n timp si spa|iu, supravegherea locului de
de|inere, a cilor de acces si a terenului nconjurtor;
b) realizarea unei densit|i de for|e si mijloace suficiente, pe direc|iile si n
punctele vulnerabile;
c) men|inerea unei legturi permanente de vedere si, dup caz, de foc ntre
posturile de paz de pe perimetrul locului de de|inere si ntre acestea si patrule,
cu accent deosebit pe direc|iile si locurile vulnerabile;
d) trecerea rapid de la dispozitivul de paz la dispozitivul de aprare;
e) coordonare eficient;
f) cooperarea cu alte for|e care particip la paza si aprarea locului de de|inere
n situa|ii deosebite.
(6) n sensul prezentului Regulament, exist legtur de vedere cnd ntre
dou posturi de paz fixe, consecutive, vizibilitatea direct nu este afectat de
diverse obstacole.
(7) n sensul prezentului Regulament, exist legtur de foc cnd distan|a
dintre dou elemente de paz narmate, consecutive, este mai mic dect distan|a
pn la care armamentul din dotarea postului are eficien|.
ART. 46
Paza locului de de|inere se realizeaz prin posturi de paz, posturi de control
al accesului, posturi de observare si patrule, cini de serviciu, sisteme tehnice de
supraveghere si alarmare, prevzute n Planul de paz si aprare a locului de
de|inere.
ART. 47
(1) Postul de paz constituie parte a dispozitivului de paz si poate fi fix sau
mobil, permanent sau temporar, n func|ie de modul de executare a serviciului.
(2) Prin post de paz se n|elege locul sau por|iunea de teren n care un
membru al personalului execut serviciul de paz si aprare a locului de
de|inere, precum si responsabilit|ile ncredin|ate acestuia.
(3) Postul de paz instalat n foisor sau la sol, n care personalul execut
serviciul prin observare si ascultare, fr a se deplasa mai mult de 5 metri, se
numeste post fix.
(4) Postul de paz n care personalul execut serviciul prin observare,
ascultare si deplasare mai mare de 5 metri, n por|iunea de teren stabilit prin
ndatoririle specifice, se numeste post mobil.
(5) Postul de paz n care serviciul se execut nentrerupt, se numeste post
permanent, iar cel n care serviciul se execut numai n anumite intervale de
timp, se numeste post temporar.
(6) Persoana care execut serviciul n postul de paz este narmat si
ndeplineste izolat o misiune, cu atribu|ii specifice pentru paza si aprarea
postului ncredin|at.
(7) Persoana care execut serviciul n postul de paz se bucur de protec|ia
legal a drepturilor si demnit|ii sale, se subordoneaz unui numr strict limitat
de persoane si are dreptul de a purta si folosi armamentul din dotare n condi|iile
stricte prevzute de lege.
(8) Personalul care execut serviciul n posturile de paz pe perimetrele
centrelor de reeducare si n spa|ii exterioare locului de de|inere destinate cazrii
condamna|ilor din regimul deschis este nenarmat.
ART. 48
(1) Patrula este un element mobil al dispozitivului de paz, destinat s asigure
paza si aprarea perimetrului locului de de|inere, a punctelor de lucru, a
camerelor de arest de la instan|ele de judecat si de la organele de urmrire
penal, paza persoanelor private de libertate internate n spitale ori legtura ntre
dou sau mai multe posturi de paz.
(2) Penitenciarele care au n custodie numai persoane private de libertate
clasificate n regimurile semideschis si deschis si a crei paz pe perimetru se
realizeaz cu sisteme tehnice de supraveghere si alarmare folosesc patrule,
stabilite prin Planul de paz si aprare.
(3) Penitenciarele care au n custodie aresta|i preventiv, persoane private de
libertate clasificate n regimurile de maxim siguran| sau nchis folosesc patrula
pentru paza locului de de|inere sau men|inerea legturii ntre dou sau mai multe
posturi de paz, de regul, pe timp de noapte, cea|, ploaie, ninsoare si n alte
situa|ii stabilite prin Planul de paz si aprare.
(4) Patrula se deplaseaz pe itinerarul stabilit si execut serviciul prin
observare si ascultare din mers, fcnd scurte opriri. Punctele obligatorii de
observare, ascultare si durata opririi n acestea se prevd n ndatoririle specifice
cuprinse n carnetul postului.
(5) Patrula se deplaseaz n interiorul perimetrului obiectivului sau n afara
acestuia, n raport de situa|ie, teren si condi|ii de vizibilitate.
(6) Persoana care execut serviciul de patrulare poate fi narmat sau
nenarmat, n func|ie de natura misiunii ncredin|ate.
ART. 49
(1) Postul de observare, fix sau mobil, are caracter temporar si se compune
din dou sau mai multe persoane care se dispun n ascuns, pe ct posibil grupate
ntr-un loc favorabil, pentru a executa observarea ntr-un sector, cu urmtoarele
misiuni:
a) verificarea siguran|ei unor obiective, misiuni sau activit|i si prevenirea
incidentelor;
b) prevenirea evadrii sau atacului asupra dispozitivelor de paz si escortare.
(2) Durata serviciului n postul de observare se stabileste de ctre directorul
locului de de|inere.
(3) Persoanele care execut serviciul n posturile de observare pot fi narmate
sau nenarmate, n func|ie de natura misiunii ncredin|ate.
Sec|iunea a 2-a
Amenajarea si dotarea perimetrelor
ART. 50
(1) Perimetrele locurilor de de|inere se delimiteaz prin mprejmuiri interioare
si exterioare, n func|ie de profilul unit|ii.
(2) La penitenciarele care au n custodie aresta|i preventiv, persoane private
de libertate clasificate n regimurile de maxim siguran| sau nchis,
mprejmuirile exterioare au o nl|ime de 6 metri, sunt construite, de regul, din
beton, iar cele interioare au o nl|ime de 4 metri si sunt construite din beton,
crmid, plas de srm cu lamele, plas de srm sudat ori srm ghimpat,
dup caz.
(3) La penitenciarele care au n custodie numai persoane private de libertate
clasificate n regimurile semideschis si deschis mprejmuirile exterioare au o
nl|ime de 4 metri, sunt construite, de regul, din beton, iar cele interioare au o
nl|ime de 3 metri si sunt construite din plas de srm cu lamele, plas de
srm sudat ori srm ghimpat, dup caz.
(4) mprejmuirile exterioare se completeaz, dup caz, cu supranl|ri din
rulouri de srm cu lamele, astfel nct s se exclud posibilit|ile de escaladare,
conformanexelor nr. 12 si 13.
ART. 51
(1) n func|ie de configura|ia perimetrului si nevoile de asigurare a pazei si
aprrii locului de de|inere, pe perimetru se pot amplasa foisoare de paz.
(2) Foisoarele de paz au o nl|ime care s permit supravegherea zonelor si
obiectivelor stabilite prin ndatoririle specifice ale postului si sunt dotate
corespunztor n vederea executrii n bune condi|ii a serviciului, conform
anexei nr. 14.
(3) Foisoarele de paz sunt protejate cu geam antiglon| sau alte materiale care
nu mpiedic vizibilitatea.
(4) Pentru realizarea aprrii obiectivului si respingerii unui eventual atac din
exterior asupra acestuia, n gardul exterior mprejmuitor, precum si n foisoare,
se amenajeaz ambrazuri sau fante mascate.
ART. 52
Cinii de serviciu sunt folosi|i n posturile de paz n condi|iile artate n
anexa nr. 15.
ART. 53
(1) n func|ie de configura|ia perimetrului si nevoile de asigurare a pazei si
aprrii locului de de|inere, pe perimetru se pot amplasa mijloace electronice de
paz si supraveghere.
(2) Vizualizarea si stocarea datelor furnizate de mijloacele electronice de paz
si supraveghere se realizeaz ntr-un centru de supraveghere electronic.
ART. 54
(1) Pe ntregul perimetru al locului de de|inere se amenajeaz fsii de control.
L|imea fsiilor de control este de cel pu|in 5 metri ntre gardurile
mprejmuitoare si de minim 3 metri n exteriorul lor, acolo unde terenul permite.
(2) Extremit|ile fiecrei fsii de control se marcheaz vizibil la nl|imea de
0,5 metri.
(3) Fsia de control se ntre|ine permanent, astfel ca n materialul din care este
realizat s se imprime vizibil eventualele urme de trecere.
ART. 55
(1) n raport de caracteristicile terenului pe care este amplasat locul de
de|inere, n interiorul si exteriorul acestuia se stabilesc zone interzise. Acestea se
marcheaz din 25 n 25 de metri, la nl|imea de 1,5 metri de la sol, prin
indicatoare cu inscrip|ii de avertizare: "ZON INTERZIS", "OCOLI|I
DREAPTA", "OCOLI|I STNGA", "NAPOI" vizibile att ziua, ct si noaptea
de la o distan| de cel pu|in 25 de metri. Cu aceleasi inscrip|ii se marcheaz si
gardurile mprejmuitoare.
(2) n cooperare cu organele de poli|ie si cele ale administra|iei locale,
temporar sau permanent, pot fi instalate, n locurile vulnerabile, indicatoare
pentru reglementarea accesului persoanelor si circula|iei autovehiculelor pe cile
pietonale si rutiere din imediata vecintate a perimetrului locului de de|inere ori
n alte locuri unde se desfsoar activit|i cu persoanele private de libertate.
ART. 56
(1) Pe perimetrul locului de de|inere se asigur n permanen| o vizibilitate
corespunztoare printr-un sistem propriu de iluminat.
(2) Sistemul de iluminat cuprinde totalitatea instala|iilor tehnice care asigur
permanent vizibilitatea perimetrului locului de de|inere.
(3) La toate posturile de paz se instaleaz proiectoare care se pot orienta n
plan vertical si orizontal, cu dispozitive de pornire, ntrerupere, protec|ie si
manevrare.
(4) Pe mprejmuirea exterioar, la interval de maximum 25 metri, se
instaleaz dispozitive de iluminat cu cel pu|in dou corpuri.
(5) Corpurile de iluminat se amplaseaz astfel nct s asigure att iluminatul
fsiilor de control, ct si gardul mprejmuitor, n interior si exterior. n zona
foisoarelor de paz, corpurile de iluminat se amplaseaz astfel nct acestea s
nu se afle n conul de lumin si s nu afecteze vizibilitatea personalului de paz.
ART. 57
(1) Iluminatul incintei locului de de|inere trebuie s asigure gradul de
vizibilitate necesar executrii corespunztoare a atribu|iilor specifice.
(2) Circuitele sistemului de iluminat pentru perimetrul locului de de|inere,
magazia de armament si muni|ie si posturile de control se realizeaz separat de
circuitele celorlalte sectoare, iar comenzile acestora se racordeaz ntr-un tablou
separat, instalat de regul la posturile de control al accesului, dispecerat sau n
alte zone n care accesul este strict limitat.
(3) Regimul de func|ionare a sistemului de iluminat si distribu|ia energiei
electrice la prize se stabileste de ctre director, n raport cu particularit|ile
locului de de|inere, configura|ia terenului si n func|ie de anotimp si de starea
vremii.
(4) Fiecare loc de de|inere este dotat cu cel pu|in un generator propriu de
energie electric, cu o capacitate adecvat pentru a asigura func|ionarea tuturor
zonelor unit|ii si a aparaturii n condi|ii de siguran|, pentru minim 48 ore, n
cazuri de avarie la re|eaua exterioar.
Sec|iunea a 3-a
Amenajri si mijloace suplimentare de paz
ART. 58
(1) n vederea sporirii gradului de siguran|, acolo unde condi|iile din teren
sau cele constructive permit, sec|iile interioare de de|inere se delimiteaz prin
garduri mprejmuitoare din crmid, plas din srm cu lamele, plase metalice
sudate ori srm ghimpat, cu o nl|ime de cel pu|in 4 metri, completate cu
supranl|ri din rulouri de srm cu lamele.
(2) La intrarea-iesirea n si din sec|iile interioare de de|inere se amplaseaz
por|i detectoare de metale.
(3) Sec|iile interioare de de|inere se delimiteaz prin grilaje de tronsonare.
(4) Accesul n sec|iile de de|inere destinate cazrii persoanelor private de
libertate se amenajeaz n sistem tip ecluz.
(5) Sistemul tip ecluz este acel spa|iu care comunic alternativ cu alte
ncperi sau cu exteriorul prevzut cu dou usi ori dou por|i care atunci cnd se
deschide una dintre ele cealalt rmne nchis. n acest spa|iu se efectueaz
controlul persoanelor sau a mijloacelor de transport.
(6) Camerele de cazare sunt dotate cu sisteme de nchidere ac|ionate electric
din centrul de supraveghere electronic, sau mecanic de ctre personalul de
supraveghere.
(7) Accesul n sec|iile de de|inere si spa|iile tronsonate se realizeaz cu
sisteme de nchidere ac|ionate electric din centrul de supraveghere electronic,
sau mecanic de ctre personalul de supraveghere.
(8) Posturile din dispozitivul de paz de pe perimetru si cele de supraveghere
interioar au asigurate minimum dou posibilit|i de comunicare, legtur si
semnalizare, ntre ele si cu dispeceratul locului de de|inere.
(9) Accesul n posturile de control se amenajeaz n sistem tip ecluz.
Posturile de control sunt dotate cu por|i detectoare de metale, detectoare
portabile de metale, aparate cu raze X pentru controlul bagajelor, sisteme
electronice de permisiune a accesului si de identificare a persoanelor si, dup
caz, cini de serviciu specializa|i n descoperirea telefoanelor mobile,
explozibililor, substan|elor toxice sau stupefiante.
(10) La posturile de control, punctele de primire persoane private de libertate
si la sectoarele de acordare a drepturilor la pachet si vizite se instaleaz
mijloacele electronice digitale de amprentare.
Sec|iunea a 4-a
Personalul destinat pazei locului de de|inere
ART. 59
(1) Personalul destinat pazei locului de de|inere se compune din sef de
schimb, sef post control, personalul din posturile de paz, de observare si cel din
compunerea patrulelor.
(2) Personalul din posturile de paz de pe perimetrul locului de de|inere, seful
postului de control, personalul din compunerea patrulelor si a posturilor de
observare se subordoneaz nemijlocit sefului de schimb.
(3) Seful de schimb se subordoneaz sefului de tur.
(4) Schimbarea personalului din paza locului de de|inere se realizeaz de ctre
seful de schimb.
(5) Personalul destinat misiunilor de paz pe perimetrul locului de de|inere se
repartizeaz pe minimum 4 schimburi, repartizndu-se 4 agen|i la 3 posturi.
Sec|iunea a 5-a
Func|ionarea pazei perimetrelor
ART. 60
Seful de schimb rspunde de executarea regulamentar a serviciului de ctre
personalul din posturile de paz de pe perimetrul locului de de|inere si de ctre
personalul din compunerea patrulelor, de schimbarea la timp a acestora, precum
si de predarea si primirea regulamentar a posturilor.
ART. 61
Seful de schimb este obligat:
a) s cunoasc numrul posturilor ncredin|ate schimbului su, dispunerea
acestora, condi|iile de paz si aprare, fisa postului si ndatoririle specifice
pentru fiecare post n parte, stabilite de Planul de paz si aprare a locului de
de|inere;
b) s se informeze de la seful de schimb care pred serviciul despre
problemele aprute si dispozi|iile primite;
c) s efectueze instruirea naintea intrrii n serviciu a personalului din
subordine;
d) s verifice dac subordona|ii cunosc fisa postului, ndatoririle ce le revin pe
timpul executrii serviciului si modul de ac|iune n diferite situa|ii prevzute n
Planul de paz si aprare al locului de de|inere;
e) s distribuie armamentul si muni|ia de la magazia de serviciu ctre
personalul planificat si s coordoneze opera|iunile de ncrcarea si descrcarea
armamentului de ctre acestia n locul stabilit;
f) s execute misiunile ce-i revin din Planul de paz si aprare a locului de
de|inere;
g) s se deplaseze, la solicitarea personalului din posturile de paz sau din
patrul, n cel mai scurt timp, la locul respectiv;
h) s indice persoanei care intr n post, direc|ia si locurile unde aceasta
trebuie s fie deosebit de atent;
i) s verifice modul n care subordona|ii si ndeplinesc atribu|iile, nscriind
constatrile n registrul pentru planificarea personalului n serviciul de paz si
supraveghere;
j) s verifice starea mprejmuirilor si amenajrilor de pe perimetrul locului de
de|inere, precum si starea de func|ionare a sistemelor de legtur si alarmare, a
mijloacelor tehnice de paz si supraveghere si a sistemului de iluminat;
k) s urmreasc ntre|inerea corespunztoare a fsiei de control dintre
gardurile de pe perimetrul locului de de|inere.
(2) Pe timpul ct se deplaseaz pe perimetrul locului de de|inere, seful de
schimb este obligat s participe la paza obiectivului si a persoanelor private de
libertate prin observare, ascultare si cercetare.
ART. 62
Pe timpul ct se afl n serviciu, sefului de schimb i este interzis:
a) s prseasc misiunile ncredin|ate si itinerarul stabilit;
b) s ncredin|eze arma altor persoane ori s o lase n locuri nepermise, n
situa|ia n care este dotat cu armament;
c) s discute cu personalul din posturile de paz sau alte persoane, n afara
cerin|elor specifice ndatoririlor sale.
ART. 63
Personalul din posturile de paz de pe perimetrul locului de de|inere este dotat
cu armament si muni|ie conform prevederilor Planului de paz si aprare a
locului de de|inere si este obligat:
a) s ia n primire toate mijloacele si materialele din dotarea postului, s
cunoasc modul de func|ionare si ntrebuin|are a acestora si s le foloseasc pe
timpul ndeplinirii misiunii, n conformitate cu regulile de exploatare si
ndatoririle specifice ale postului;
b) s pzeasc si s apere cu fermitate postul ncredin|at;
c) s nu prseasc postul, pn cnd nu este schimbat de seful de schimb;
d) s nu permit nici unei persoane s se apropie de post la distan|e mai mici
dect cele prevzute n ndatoririle specifice ale postului;
e) s cheme la post pe seful de schimb ori de cte ori constat vreo neregul
sau se produce nclcarea ordinii n apropierea postului ncredin|at;
f) s anun|e, prin mijloacele de legtur aflate la dispozi|ie, la dispeceratul
locului de de|inere, n intervalele de timp stabilite prin ndatoririle specifice,
despre situa|ia la postul ncredin|at;
g) s cheme la post, dac se mbolnveste, seful de schimb, continundu-si
ndeplinirea misiunii pn la sosirea acestuia;
h) s cunoasc si s respecte prevederile legale privind uzul de arm;
i) s someze si s opreasc persoanele neclasificate care intr sau ies n sau
din zona stabilit conform ndatoririlor specifice ale postului, efectund, dac
este cazul, uz de arm;
j) s anun|e de ndat seful de schimb dac persoane necunoscute ncearc s
arunce diverse obiecte prin zona sa de responsabilitate;
k) s intensifice observarea si supravegherea ctre interiorul locului de
de|inere pe timpul desfsurrii apelului persoanelor private de libertate sau a
altor activit|i desfsurate cu acestea n apropierea postului, pentru a fi n
msur s ac|ioneze n cazul ncercrilor acestora de a se sustrage de la regimul
executrii pedepsei.
ART. 64
Personalului din posturile de paz de pe perimetrul locului de de|inere i este
interzis:
a) s ntrerup paza postului ncredin|at, s discute cu persoane neautorizate
sau persoane private de libertate, s primeasc ori s transmit obiecte;
b) s ncalce regulile privind portul si manipularea armamentului si muni|iei
n serviciu;
c) s ncredin|eze armamentul altor persoane ori s l lase n alte locuri dect
cele stabilite;
d) s aib preocupri care s-i distrag aten|ia de la executarea misiunii
ncredin|ate;
e) s intre cu armamentul ncrcat n ncperi, cu excep|ia cazurilor n care
execut serviciul n interiorul cldirilor;
f) s prseasc postul, pn nu este schimbat de ctre seful de schimb.
ART. 65
(1) Pe timpul executrii serviciului, persoana care execut serviciul n postul
de paz de pe perimetrul locului de de|inere, opreste prin soma|ia "STAI" orice
persoan sau grup de persoane care se apropie de post sau de limita zonei
interzise vizibil delimitat, n afar de personalul care are drept de acces n zona
de responsabilitate a postului.
(2) Dac persoana sau grupul de persoane se opreste, persoana din postul de
paz, cu voce puternic, d indica|ii potrivit ndatoririlor specifice ale postului
ncredin|at: "NAPOI" sau "OCOLI|I SPRE DREAPTA - STNGA", la
nevoie, nso|este cuvintele cu gestul indicrii direc|iei de urmat.
(3) n cazul n care cei soma|i nu se supun, persoana care execut serviciul n
postul de paz someaz din nou prin cuvintele "STAI, C TRAG!".
(4) Dac cel oprit la post pare suspect, persoana din postul de paz adaug
"STNGA MPREJ UR", "MINILE SUS" si dispune celui n cauz s arunce
obiectele din mn si cheam seful de schimb.
(5) Dac persoana sau grupul de persoane nu se supune soma|iei se
procedeaz conform prevederilor legale privind uzul de arm.
(6) Persoanele din posturile de paz amplasate lng strzi, sosele sau alte
locuri de trecere cu circula|ie frecvent, aplic prevederile prezentului articol
numai cu privire la persoanele sau grupurile de persoane care au inten|ia vdit
de a ptrunde n locul de de|inere sau de a ataca postul.
ART. 66
(1) Orice persoan care se apropie de post este oprit atunci cnd a ajuns la
limita minim a distan|ei care exclude un atac prin surprindere n vederea
verificrii dreptului de acces a acesteia n zona de responsabilitate a postului.
(2) Dac persoana are drept de acces, conform deciziei directorului unit|ii si
Planului de paz si aprare a locului de de|inere, i se permite accesul.
(3) Dac vizibilitatea este redus si nu se poate realiza identificarea persoanei
sunt folosite mijloacele de iluminare aflate n dotarea postului sau a persoanei
care solicit accesul.
(4) Dac personalul din post constat c persoana n cauz nu are drept de
acces ori nu se opreste, avertizeaz prin soma|ia "STAI, C TRAG!", si solicit
prezen|a sefului de schimb. Dac cel n cauz nu se supune nici de aceast dat,
se someaz prin tragerea focului de arm n sus, n plan vertical.
(5) n cazul n care, dup executarea soma|iei legale, potrivit alin. (4),
mpotriva persoanei n cauz aflat n zona interzis, se poate face uz de arm.
ART. 67
(1) n cazul cnd o persoan se apropie de limita interioar a zonei interzise,
persoana din postul de paz o someaz prin cuvintele "STAI!, NAPOI!".
(2) Dac persoana continu naintarea si ajunge la limita zonei interzise,
persoana din postul de paz someaz din nou "STAI, C TRAG!", apoi dispune,
dup caz, "LA STNGA MPREJ UR!", "CULCAT!", "MINILE SUS!" si
cheam seful de schimb.
(3) n cazul n care persoana aflat n zona interzis nu se supune soma|iilor,
se face uz de arm, n condi|iile stabilite de lege.
ART. 68
n raport cu situa|ia creat, persoana din postul de paz execut soma|ia din
pozi|iile culcat, n genunchi sau n picioare, de la sol sau din foisor.
ART. 69
Personalul din compunerea patrulelor poate fi dotat cu armament, muni|ie,
mijloace de legtur si imobilizare si este obligat:
a) s ntreasc paza si aprarea locului de de|inere conform ndatoririlor
specifice ale postului;
b) s interzic apropierea si sta|ionarea persoanelor la o distan| mai mic
dect cea stabilit prin ndatoririle specifice ale postului;
c) s interzic ncercrile de escaladare a gardurilor mprejmuitoare de ctre
persoanele private de libertate sau alte persoane;
d) s se deplaseze pe itinerarul stabilit, executnd serviciul prin observare si
ascultare, din mers, fcnd scurte opriri;
e) s nu prseasc postul, pn cnd nu este schimbat de seful de schimb.
ART. 70
Personalului din posturile de patrulare, i este interzis:
a) s discute cu alte persoane si cu personalul din posturile de paz, n afara
atribu|iilor de serviciu;
b) s prseasc itinerarul stabilit, fr aprobare si fr a fi schimbat de ctre
seful de schimb;
c) s ncredin|eze armamentul oricrei alte persoane.
ART. 71
Prevederileart. 62 - 64 se aplic n mod corespunztor si personalului din
posturile de patrulare.
ART. 72
(1) La ora stabilit, personalul destinat pazei perimetrului locului de de|inere
se prezint la locul destinat pentru efectuarea instruirii naintea intrrii n
serviciu.
(2) Dup realizarea instruirii, personalul cruia i s-a comunicat repartizarea pe
posturi se deplaseaz, sub conducerea sefului de schimb, la magazia de serviciu,
pentru ridicarea armamentului si muni|iei.
(3) Dup primirea armamentului si muni|iei, schimbul se deplaseaz la locul
de ncrcare si descrcare a armamentului.
(4) Dup ncrcarea armamentului, seful de schimb conduce schimbul pe
itinerarul stabilit spre posturi.
(5) Pentru schimbarea posturilor, persoanele din schimb se deplaseaz n
forma|ie, n coloan cte unul, cu armele n pozi|ii sigure pentru deplasare, seful
de schimb aflndu-se n fa|a coloanei.
(6) Seful schimbului aflat n serviciu particip la predarea-primirea posturilor.
ART. 73
(1) Cnd schimbul s-a apropiat de primul post la 8 - 10 metri, seful de schimb
care intr n serviciu dispune ca schimbul s stea pe loc.
(2) Dac serviciul se execut n foisor, persoana nu coboar dect n cazurile
n care s-a stabilit c nu se poate face predarea si primirea postului n foisor, din
cauza spa|iului restrns sau pericolului de accidente.
(3) Seful de schimb care intr n serviciu dispune persoanei din schimb
repartizat n postul respectiv s se deplaseze la postul de paz n vederea
prelurii serviciului.
ART. 74
(1) Persoana care ia n primire postul controleaz integritatea sectorului de
paz, existen|a, starea si func|ionarea mijloacelor de legtur, iluminare,
semnalizare si alarmare din dotarea postului, dup care l informeaz pe seful de
schimb.
(2) Dac pe timpul predrii-primirii postului se constat vreo neconcordan|
fa| de prevederile ndatoririlor specifice ale postului, seful de schimb care intr
n serviciu ntrerupe primirea postului si prezint situa|ia creat sefului de
schimb care pred serviciul.
(3) Dup schimbarea postului, seful de schimb care intr n serviciu se
deplaseaz la schimb, se plaseaz naintea coloanei, dispune deplasarea si
execut n continuare schimbarea celorlalte posturi.
(4) Dup ce a fost schimbat si ultimul post, seful de schimb care pred
serviciul adun schimbul n forma|ia n coloan pe un rnd, cu armele la umr si
l conduce la locul de ncrcare si descrcare a armamentului.
ART. 75
La schimbarea personalului din posturile de patrulare prevederileart. 71 - 73
se aplic n mod corespunztor.
ART. 76
(1) Dup predarea si luarea n primire a serviciului de paz pe perimetrul
locului de de|inere, sefii de schimb se prezint n fa|a sefilor de tur si
informeaz despre predarea si primirea serviciului.
(2) Seful de schimb comunic sefului de tur din schimbul su toate
neregulile constatate cu ocazia lurii n primire a serviciului de paz.
ART. 77
Prin Planul de paz si aprare propriu, administra|ia fiecrui loc de de|inere
stabileste itinerarele de deplasare, personalul care are drept de acces pe
perimetrul locului de de|inere, regulile de control, modalit|ile de recunoastere si
comunicare si orice alte precizri necesare.
CAPITOLUL II
Accesul n locurile de de|inere
Sec|iunea 1
Scop si organizare
ART. 78
(1) Accesul n locurile de de|inere este strict limitat.
(2) Accesul n locul de de|inere se face numai pe la postul de control, special
amenajat n acest sens.
(3) Postul de control al accesului este locul special amenajat prin care se
realizeaz accesul ntr-un spa|iu delimitat, amenajat n scopul controlului si
cunoasterii n orice moment a persoanelor si mijloacelor de transport intrate sau
iesite din respectivul spa|iu.
(4) Postul de control poate fi permanent sau temporar.
(5) Postul de control temporar se poate transforma n post de paz, post de
observare sau post de patrulare, n anumite momente ale zilei, stabilite prin
Planul de paz si aprare a locului de de|inere.
(6) n func|ie de amplasare, arhitectur, spa|ii si dotri, locurile de de|inere
sunt prevzute, de regul, cu un post de control al accesului la intrarea n locul
de de|inere, un post de control al accesului la intrarea n sectorul de de|inere si,
dup caz, unul sau mai multe posturi de control al accesului la intrarea n spa|ii
de produc|ie, ateliere, puncte de lucru interioare sau alte spa|ii.
ART. 79
Amenajarea si configura|ia de principiu a spa|iilor destinate controlului
accesului se regsesc nanexele nr. 16 si 17.
ART. 80
(1) Persoanele care intr n locul de de|inere si bagajele acestora sunt supuse
controlului antiterorist si de specialitate.
(2) Se interzice accesul cu armament, muni|ie ori substan|e stupefiante, toxice
sau explozive n locurile de de|inere, cu excep|ia situa|iilor prevzute n
planurile de paz si aprare ale locurilor de de|inere ori prin alte ordine si
instruc|iuni scrise ale ministrului justi|iei sau decizii ale directorului general al
Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor.
(3) Personalul unit|ii este obligat s depun la postul de control, ntr-un
spa|iu anume destinat, bagajele, telefoanele mobile si obiectele care nu au
legtur cu serviciul.
(4) Persoanele vizitatoare nu au acces cu buturi alcoolice, bani, aparate de
filmat, de fotografiat, telefoane mobile ori alte dispozitive care au func|ii de
nregistrare/redare/transmitere date.
(5) Dispozi|iileart. 41 alin. (1) din Regulamentul de aplicare aLegii se aplic
n mod corespunztor.
(6) Directorul unit|ii poate aproba accesul cu aparatur sau pachete n cazuri
temeinic justificate, dup efectuarea controlului antiterorist si de specialitate.
ART. 81
(1) n cadrul postului de control exist instruc|iuni pentru reglementarea
accesului, tabele cu persoanele care au dreptul s intre n obiectiv, modele de
documente pentru acces si de scoatere sau introducere a materialelor, mijloace
de control si verificare a persoanelor, bagajelor, vehiculelor si a ncrcturii
acestora, documente de eviden| a intrrii si iesirii persoanelor private de
libertate, mijloacelor de transport si a persoanelor, mijloace tehnice de control
acces si de depistare a armamentului, explozibililor si drogurilor, mijloace de
alarmare, un loc special amenajat pentru pstrarea bunurilor cu care nu este
permis accesul n locul de de|inere, precum si alte materiale sau dotri necesare
executrii serviciului.
(2) Documentele, mijloacele tehnice si obiectele de inventar necesare
func|ionrii postului de control se stabilesc de directorul locului de de|inere prin
Planul de paz si aprare.
Sec|iunea a 2-a
Personalul destinat controlului accesului
ART. 82
Personalul destinat controlului accesului este compus din agen|i sef post
control. n func|ie de arhitectur, afluxul de persoane si mijloace de transport, pe
lng seful postului control pot fi numite ajutoare ale acestuia, brba|i sau femei.
ART. 83
Seful postului de control rspunde de paza si aprarea postului ncredin|at,
respectarea cu stricte|e a regulilor stabilite n legtur cu accesul prin acest loc,
verificarea documentelor, controlul si nregistrarea persoanelor si vehiculelor
care intr sau ies prin postul de control, men|inerea ordinii si cur|eniei, n
conformitate cu ndatoririle specifice.
Sec|iunea a 3-a
Accesul persoanelor n locurile de de|inere
ART. 84
(1) Seful postului de control de la intrarea n locul de de|inere este dotat, dup
caz, cu armament si muni|ie si este obligat:
a) s execute paza si aprarea locului de de|inere n postul ncredin|at;
b) s |in nchis poarta de intrare n locul de de|inere si s o deschid numai
dup ce a identificat persoana si, dup caz, mijlocul de transport care solicit s
intre sau s ias prin acest loc;
c) s verifice documentele de legitimare ale personalului la intrarea si iesirea
n si din locul de de|inere;
d) s verifice documentele de identitate sau de legitimare ale persoanelor din
afara locului de de|inere crora li s-a permis accesul, conform prevederilor
legale;
e) s informeze pe cei n drept despre solicitrile persoanelor sosite la postul
de control, s le permit accesul numai dup primirea ncuviin|rii, nregistrarea
n eviden|a postului si, dup caz, nmnarea ecusonului si ncredin|area
vizitatorului unui membru al personalului n vederea nso|irii pn la destina|ie;
f) s nscrie, atunci cnd situa|ia impune, ntr-un registru anume destinat,
persoanele care urmeaz s se deplaseze la sectorul de acordare a pachetelor si
vizitelor;
g) s permit iesirea personalului din locul de de|inere, n timpul orelor de
program, numai pe baz de bilet de voie, delega|ie de serviciu, aprobare scris
pentru personalul cu atribu|ii de serviciu n exteriorul unit|ii, semnate de
conducerea locului de de|inere;
h) s permit iesirea persoanelor private de libertate, numai pe baza
documentelor legal ntocmite si, dup caz, cu paza necesar. Intrrile si iesirile
se nregistreaz n documentele din eviden|a postului;
i) s opreasc la postul de control persoanele pentru care se constat nereguli
n documentele acestora de identitate, s informeze seful de tur si s ac|ioneze
conform dispozi|iei acestuia;
j) s efectueze controlul specific tuturor persoanelor care intr n unitate si
bagajelor acestora;
k) s permit accesul personalului locului de de|inere aflat n concediu de
odihn ori medical, nvoire sau n timpul liber, numai cu aprobarea conducerii
unit|ii;
l) s respecte regulile privind portul armamentului si muni|iei.
(2) Msurile de control antiterorist si de specialitate se aplic tuturor
persoanelor.
(3) Procedura de efectuare a controlului antiterorist si de specialitate se
stabileste prin decizie a directorului general al Administra|iei Na|ionale a
Penitenciarelor.
(4) Sefului postului de control de la intrarea n locul de de|inere, pe timpul
executrii serviciului, i este interzis:
a) s prseasc postul de control fr a fi nlocuit ori s desfsoare alte
activit|i dect cele stabilite prin ndatoririle specifice de serviciu;
b) s ntre|in convorbiri cu persoane private de libertate sau alte persoane, n
afara celor strict necesare n interesul serviciului;
c) s permit accesul si sta|ionarea persoanelor n zona postului de control;
d) s primeasc n pstrare coresponden| si obiecte n afara celor stabilite de
conducerea locului de de|inere;
e) s deschid simultan ambele por|i de acces.
ART. 85
(1) Persoanele care au acces n locul de de|inere sunt obligate s se legitimeze
la postul de control de la intrarea n locul de de|inere; datele de identitate ale
acestora sunt nscrise n registrul special de eviden| pentru intrri-iesiri.
(2) Documentele de identitate ale persoanelor care au acces n locul de
de|inere pe baz de aprobare rmn n postul de control pe durata sederii
acestora n locul de de|inere, primind n schimb un ecuson.
(3) Persoanele care au primit aprobare de acces sunt nso|ite la locul pentru
care au primit aprobarea.
(4) Pe durata sederii n locul de de|inere, aceste persoane au obliga|ia s
respecte regulile de ordine interioar stabilite de ctre administra|ie si s poarte
la vedere ecusonul de acces.
ART. 86
n baza func|iei si a prerogativelor conferite de aceasta, precum si pentru
ndeplinirea atribu|iilor profesionale, n locurile de de|inere au acces urmtoarele
persoane:
a) presedintele Romniei si primul ministru al Guvernului Romniei,
mpreun cu persoanele care i nso|esc;
b) ministrul justi|iei si secretarii de stat din Ministerul J usti|iei mpreun cu
persoanele care i nso|esc;
c) directorul general si directorii generali adjunc|i ai Administra|iei Na|ionale
a Penitenciarelor mpreun cu persoanele care i nso|esc;
d) directorii si sefii de servicii din structura organizatoric a Administra|iei
Na|ionale a Penitenciarelor;
e) senatorii si deputa|ii din Parlamentul Romniei, cu avizul camerei din care
fac parte;
f) avocatul poporului;
g) judectorii delega|i pentru executarea pedepselor privative de libertate, n
unit|ile de jurisdic|ie;
h) presedintele Cur|ii Constitu|ionale, presedintele naltei Cur|i de Casa|ie si
J usti|ie, presedin|ii cur|ilor de apel, tribunalelor si judectoriilor n ale cror
circumscrip|ii se afl locul de de|inere;
i) procurorul general al Parchetului General de pe lng nalta Curte de
Casa|ie si J usti|ie si adjunc|ii si, procurorii generali ai cur|ilor de apel,
procurorul sef al D.N.A., procurorul sef D.I.I.C.O.T. si prim-procurorii
parchetelor de pe lng tribunalele si judectoriile n a cror circumscrip|ii se
afl locul de de|inere;
j) inspectorii de penitenciare din cadrul Ministerului J usti|iei;
k) personalul Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor cu atribu|ii de
coordonare si control, care posed legitima|ii cu men|iunea "acces n unit|ile
subordonate";
l) seful serviciului de proba|iune n a crui circumscrip|ie se afl
penitenciarul, precum si consilierii de proba|iune desemna|i de acesta;
m) membrii comisiilor sau organiza|iilor interna|ionale a cror competen|
este acceptat ori recunoscut de Romnia.
ART. 87
(1) n limitele competen|elor pe care le au si n ndeplinirea atribu|iilor de
serviciu, n locurile de de|inere subordonate Administra|iei Na|ionale a
Penitenciarelor au acces pe baz de delega|ii semnate, dup caz, de ctre
ministrul justi|iei, secretarii de stat din cadrul Ministerului J usti|iei, directorul
general si directorii generali adjunc|i ai Administra|iei Na|ionale a
Penitenciarelor, sau una din persoanele prevzute laart. 86 lit. h) si i),
urmtoarele persoane:
a) specialisti din cadrul Ministerului J usti|iei si Administra|iei Na|ionale a
Penitenciarelor;
b) judectorii de la instan|ele judectoresti n a cror circumscrip|ie se afl
locul de de|inere;
c) procurorii din Parchetul General de pe lng nalta Curte de Casa|ie si
J usti|ie, parchetele de pe lng cur|ile de apel, D.N.A., D.I.I.C.O.T., parchetele
de pe lng tribunalele si judectoriile n a cror circumscrip|ie se afl locul de
de|inere.
(2) n delega|ia eliberat persoanelor men|ionate la alin. (1) se precizeaz:
numele, prenumele, func|ia celui delegat, numrul legitima|iei de serviciu,
institu|ia si structura func|ional din care face parte, scopul pentru care a fost
mputernicit, sectorul ori problematica la care are acces si termenul de
valabilitate a delega|iei.
ART. 88
(1) Persoanele prevzute laart. 86 lit. b) - d), g), j) si k) dup prezentarea
documentelor de legitimare au acces n locul de de|inere, indiferent de or, fr
s fie necesar nso|irea acestora.
(2) Personalul locului de de|inere desemnat s execute activit|i de control n
afara programului normal de lucru are acces n unitate pe baza unui "Tichet de
control" primit de la conducerea unit|ii cu ocazia planificrii si instruirii asupra
misiunii.
ART. 89
(1) Accesul poli|istilor, procurorilor, avoca|ilor, notarilor, interpre|ilor, altor
persoane cu calit|i oficiale, precum si al reprezentan|ilor organiza|iilor
neguvernamentale care desfsoar activit|i n domeniul protec|iei drepturilor
omului se realizeaz n conformitate cu dispozi|iile legale.
(2) Amenajarea si dotarea spa|iilor destinate vizitei aprtorului si notarului,
precum si condi|iile n care se acord vizita sunt prevzute nanexele nr. 18 a -
18 e.
(2) Pentru realizarea de materiale publicistice, documentri sau reportaje
despre persoanele condamnate definitiv, reprezentan|ii mass-media au acces n
locurile de de|inere n conformitate cu dispozi|iileRegulamentului de aplicare a
Legii.
(3) Accesul reprezentan|ilor cultelor si asocia|iilor religioase n locurile de
de|inere se face cu aprobarea directorului locului de de|inere, cu respectarea
dispozi|iilor legale.
Sec|iunea a 4-a
Accesul mijloacelor de transport n locurile de de|inere
ART. 90
(1) Spa|iul destinat controlului mijloacelor de transport se amenajeaz n
sistem ecluz, astfel nct s nu se poat realiza deschiderea ambelor por|i n
acelasi timp.
(2) Spa|iul prevzut la alin. (1) se doteaz cu instala|ii de evacuare si
condi|ionare a aerului, canal de control, sistem de iluminat si dispozitive de
control a mijloacelor de transport.
ART. 91
Seful postului de control de la intrarea n locul de de|inere este obligat:
a) s verifice mijloacele de transport care intr sau ies prin postul de control,
ncrctura acestora si documentele de nso|ire, nregistrndu-le n eviden|a
postului;
b) s controleze mijloacele de transport, folosind procedurile destinate acestui
scop, att la intrarea, ct si la iesirea din locul de de|inere, acordnd o aten|ie
deosebit verificrii pr|ii superioare si inferioare a caroseriei, zonelor interioare
si exterioare, locului conductorilor vehiculelor, portbagajelor, ncrcturii, lzii
pentru scule si tuturor celorlalte locuri n care s-ar putea ascunde persoane ori
obiecte interzise;
c) s permit intrarea sau iesirea mijloacelor de transport numai dup ce au
fost nregistrate n eviden|a postului de control;
d) s interzic sta|ionarea mijloacelor de transport n zona de responsabilitate
a postului;
e) s opreasc la postul de control mijloacele de transport, cnd constat
nereguli n documentele de nso|ire ale materialelor ce se transport, s
informeze seful de tur si s ac|ioneze conform dispozi|iei acestuia;
f) s solicite, la iesirea mijloacelor de transport cu ncrcturi care nu pot fi
verificate, confirmarea n registrul special instituit, de ctre agentul nso|itor a
faptului c a asistat la ncrcarea si nso|irea mijlocului de transport.
Sec|iunea a 5-a
Accesul n sectorul de de|inere
ART. 92
(1) Seful postului de control de la intrarea n sectorul de de|inere este obligat:
a) s |in permanent nchise por|ile de acces n sectorul de de|inere si s le
deschid numai dup ce a verificat persoanele ori mijloacele de transport care
solicit iesirea din sectorul de de|inere ori intrarea n incinta acestuia;
b) s permit accesul n sectorul de de|inere numai personalului care are
aprobarea scris a directorului, dup efectuarea controlului antiterorist si de
specialitate. Controlul se efectueaz asupra tuturor persoanelor din afara
sistemului penitenciar;
c) s permit iesirea persoanelor private de libertate numai n baza aprobrii
scrise a directorului, consemnnd aceasta n eviden|ele postului;
d) s execute, potrivit legii, perchezi|ia sumar persoanelor private de libertate
care intr sau ies prin postul de control;
e) s anun|e seful de tur despre sosirea la postul de control a persoanelor
private de libertate care au prestat munc sau activit|i de deservire ori au
participat la activit|i organizate n afara sectorului de de|inere;
f) s permit accesul personalului propriu si persoanelor din afara sistemului
penitenciar n sectorul de de|inere cu pachete sau bagaje, n cazuri temeinic
justificate, numai cu aprobarea scris a directorului, dup efectuarea controlului
antiterorist si de specialitate.
(2) Dispozi|iileart. 91 lit. b), c) si f) se aplic n mod corespunztor.
ART. 93
(1) Sefului postului de control de la intrarea n sectorul de de|inere, pe timpul
executrii serviciului, i este interzis ca pe timp de noapte, s permit iesirea pe
poarta sectorului de de|inere a persoanelor private de libertate fr prezen|a
sefului de tur.
(2) Dispozi|iileart. 84 alin. (4) se aplic n mod corespunztor.
ART. 94
(1) n incinta sectorului de de|inere au acces:
a) persoanele prevzute laart. 86, 87 alin. (1) si art. 89 alin. (1);
b) persoanele prevzute laart. 86 lit. b) - d), g), j) si k) au acces n sectorul de
de|inere fr a fi necesar nso|irea acestora, indiferent de or;
c) ofi|erii unit|ii desemna|i s execute activit|i de control n afara
programului normal de lucru au acces n unitate, pe baza tichetului de control
primit de la conducerea unit|ii cu ocazia planificrii si instruirii asupra
misiunii;
d) alte persoane, numai cu aprobarea scris a directorului locului de de|inere
si nso|ite.
(2) Personalul locului de de|inere are acces n sectorul de de|inere, potrivit
func|iilor si atribu|iilor de serviciu sau aprobrii nominale a directorului unit|ii,
folosind mijloace tehnice de identificare si acces.
(3) Personalul care are acces n sectorul de de|inere n |inut civil poart un
ecuson de identificare, conformanexei nr. 19.
ART. 95
(1) Postul de control de la intrarea n sectorul de de|inere se doteaz cu
mijloace de identificare a personalului care are acces n sectorul de de|inere si
dotri tehnice de control a mijloacelor de transport.
(2) n sectorul de de|inere nu este permis accesul cu telefoane mobile,
mijloace de comunica|ie ori componente ale acestora, cu excep|ia personalului
care are n dotare radio-telefoane portabile.
(3) n postul de control de la intrarea n sectorul de de|inere este interzis
pstrarea telefoanelor mobile, mijloacelor de comunica|ie ori componente ale
acestora.
TITLUL IV
Supravegherea persoanelor private de libertate n locurile de de|inere
CAPITOLUL I
Scop si organizare
Sec|iunea 1
Principii generale
ART. 96
Supravegherea persoanelor private de libertate n locurile de de|inere are ca
scop cunoasterea permanent a preocuprilor acestora n vederea aplicrii
regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate, respectrii de ctre
persoanele private de libertate a obliga|iilor legale, cunoasterii si influen|rii
acestora n vederea reintegrrii sociale si prevenirii incidentelor.
ART. 97
(1) Activitatea de supraveghere se realizeaz, n principal, prin observare si
ascultare.
(2) Observarea si ascultarea constau n totalitatea ac|iunilor ntreprinse de
supraveghetor n timpul executrii serviciului, pentru verificarea permanent a
respectrii regulilor aplicabile locului de de|inere.
(3) Observarea si ascultarea se pot realiza si n ascuns, n scopul de a verifica
prezen|a si a cunoaste preocuprile persoanelor private de libertate n locurile n
care se afl, fr ca supraveghetorii s fie vzu|i sau auzi|i de ctre acestea.
(4) Apropierea de usi sau de vizoarele de observare se face fr zgomot, n
scopul realizrii surprinderii persoanelor private de libertate si a preocuprilor
lor, pentru prevenirea unor ac|iuni interzise sau a unor incidente.
(5) Cnd, prin observare sau ascultare, supraveghetorul recepteaz discu|ii sau
zgomote suspecte, informeaz de ndat seful sec|iei iar n lipsa acestuia, seful
de tur.
(6) Supravegherea holurilor sec|iilor de de|inere, spa|iilor de asteptare,
cur|ilor de plimbare, aleilor pietonale, spa|iilor destinate activit|ilor sportive,
slilor de mese, cluburilor, locurilor n care se desfsoar activit|i productive,
spa|iilor destinate acordrii drepturilor la pachet si vizit, spa|iilor exterioare ale
pavilioanelor de deten|ie se poate realiza cu sisteme electronice de monitorizare
video. Imaginile se vizualizeaz si stocheaz n Centrul de supraveghere
electronic.
ART. 98
(1) Supravegherea persoanelor private de libertate n interiorul locului de
de|inere se execut, dup caz, la camere de cazare, camere de izolare, punctul de
primire, blocul alimentar, popot, sli de mese, baie/spltorie, ateliere, spa|ii de
produc|ie, infirmerie, cabinete medicale, cur|i de plimbare, baze sportive,
cluburi destinate activit|ilor socio-educative, puncte de lucru, sectorul de
acordare a drepturilor la pachet si vizit si pe durata efecturii cumprturilor,
precum si pe timpul escortrii si nso|irii persoanelor private de libertate.
(2) n spa|iile n care si desfsoar activitatea judectorul delegat, n spa|iile
n care se acord dreptul la convorbiri telefonice sau n cele n care au loc
activit|ile moral-religioase, supravegherea se realizeaz vizual sau prin sisteme
electronice de monitorizare video, n condi|ii de confiden|ialitate. La solicitarea
judectorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate sau a
reprezentantului cultului religios, pe motive de siguran|, directorul locului de
de|inere aprob ca supravegherea s se realizeze ca si n locurile prevzute la
alin. (1).
ART. 99
(1) Supravegherea persoanelor private de libertate la camere de cazare,
camere de izolare, infirmerie, cabinete medicale si baie se realizeaz cu personal
de acelasi sex.
(2) n situa|ii justificate, activit|ile prevzute la alin. (1) cu excep|ia
supravegherii bii, se pot efectua de ctre personal de sex opus, n prezen|a cel
pu|in a unui membru al personalului de acelasi sex.
Sec|iunea a 2-a
Amenajarea spa|iilor destinate cazrii persoanelor private de libertate
ART. 100
(1) Sec|ia de de|inere este constituit din dou sau mai multe camere de
cazare si alte spa|ii necesare desfsurrii activit|ilor si aplicrii regimurilor de
executare a pedepselor privative de libertate.
(2) Camerele de cazare se amenajeaz si se doteaz astfel nct s permit
aplicarea legal a regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate, cu
respectarea dispozi|iilor ordinului ministrului justi|iei prin care se aprob
normele minime obligatorii privind condi|iile de cazare a persoanelor private de
libertate.
(3) Camerele destinate cazrii persoanelor private de libertate care execut
pedeapsa n regim de maxim-siguran|, inclusiv cele care prezint risc pentru
siguran|a penitenciarului, ale cror caracteristici privind amenajarea si dotarea
sunt prezentate nanexele nr. 20 a - c, se dimensioneaz pentru o persoan.
(4) Camerele destinate cazrii persoanelor private de libertate care execut
pedeapsa n regim nchis sau sunt arestate preventiv, n perioada de carantinare-
observare sau nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepselor privative de
libertate, ale cror caracteristici privind amenajarea si dotarea sunt prezentate n
anexele nr. 21 a si 21 b se dimensioneaz pentru 2 persoane.
(5) Camerele destinate cazrii persoanelor private de libertate care execut
pedeapsa n regim semideschis, ale cror caracteristici privind amenajarea si
dotarea sunt prezentate nanexele nr. 22 a si 22 b, se dimensioneaz pentru 10
persoane.
(6) Camerele destinate cazrii persoanelor private de libertate care execut
pedeapsa n regim deschis, ale cror caracteristici privind amenajarea si dotarea
sunt prezentate nanexele nr. 23 a si 23 b, se dimensioneaz pentru 10 persoane.
(7) Camerele destinate punerii n aplicare a sanc|iunii disciplinare cu "izolarea
pentru maximum 10 zile" ale cror caracteristici privind amenajarea si dotarea
sunt prezentate nanexele nr. 24 a si 24 b se dimensioneaz, de regul, pentru o
persoan.
ART. 101
(1) Sec|iile de de|inere se amenajeaz astfel nct s se respecte dispozi|iile
legale cu privire la separarea persoanelor private de libertate.
(2) Itinerariile de deplasare ale persoanelor private de libertate precum si
activit|ile la care acestea vor fi folosite se stabilesc astfel nct s se asigure
separarea acestora n func|ie de sex, vrst, situa|ie juridic, regim de executare
si riscul pe care l prezint pentru siguran|a penitenciarului.
ART. 102
(1) Pe timpul ndeplinirii misiunilor de supraveghere, vizetele camerelor de
cazare se deschid pentru distribuirea hranei, pentru transmiterea unor dispozi|ii
sau pentru alte situa|ii stabilite de conducerea unit|ii.
(2) n zilele caniculare, cu aprobarea directorului locului de de|inere si n
limita timpului stabilit de acesta, la camerele unde sunt cazate persoane private
de libertate al cror regim de executare prevede ca usile s stea nchise, vizetele
sau usile camerelor se pot deschide, grilajele acestora fiind asigurate.
Sec|iunea a 3-a
Scoaterea din camere a persoanelor private de libertate
ART. 103
(1) Scoaterea persoanelor private de libertate din camere, pentru executarea
activit|ilor prevzute n programul zilnic, se realizeaz de ctre supraveghetori.
(2) Predarea - primirea persoanelor private de libertate care se deplaseaz n
afara sec|iei se face n zona de acces, dup nscrierea acestora n registrul special
destinat.
(3) Condamna|ii crora li se aplic regimul de maxim siguran| si pentru
care se apreciaz c se impun msuri sporite de siguran|, persoanele private de
libertate sanc|ionate disciplinar cu izolarea precum si cele care prezint risc
pentru siguran|a penitenciarului se scot din camer n prezen|a sefului sec|iei sau
a unei persoane desemnat de directorul locului de de|inere si a unui numr
sporit de membri ai personalului, dota|i corespunztor cu mijloace de interven|ie
si imobilizare. n cazuri temeinic justificate, n baza autorizrii directorului
unit|ii, acestor categorii de persoane private de libertate li se pot aplica
mijloace de imobilizare, n conformitate cu dispozi|iile legale.
ART. 104
(1) Scoaterea din camere a condamna|ilor crora li se aplic regimul de
maxim siguran| sau nchis si pentru care se apreciaz c se impun msuri
sporite de siguran|, a persoanelor private de libertate sanc|ionate disciplinar cu
izolarea precum si a celor care prezint risc pentru siguran|a penitenciarului,
pentru desfsurarea unor activit|i din programul zilnic, se face individual sau n
grupuri mici.
(2) La scoaterea si introducerea din si n camer a condamna|ilor crora li se
aplic regimul de maxim siguran| sau nchis si asupra aresta|ilor preventiv, se
efectueaz perchezi|ia corporal sumar, potrivit prevederilor legale. Aceasta se
efectueaz si asupra condamna|ilor crora li se aplic regimul semideschis si
deschis ori de cte ori acestia ies sau intr din spa|iul de de|inere destinat cazrii
si desfsurrii unor activit|i n care au acces direct.
(3) La scoaterea si introducerea din si n camer a persoanelor private de
libertate sanc|ionate disciplinar cu izolarea se efectueaz perchezi|ia corporal
amnun|it, potrivit dispozi|iilor legale.
ART. 105
(1) Supraveghetorul nscrie n condica medical cererile persoanelor private
de libertate, n vederea acordrii asisten|ei medicale si o nainteaz de ndat
personalului medical aflat n serviciu.
(2) Persoanele private de libertate se scot din camere pentru vizit medical,
la solicitarea personalului medical al locului de de|inere.
(3) De la aceast regul fac excep|ie cazurile de urgen|, cnd este anun|at, de
ndat, personalul medical al locului de de|inere.
ART. 106
Pentru activit|ile productive, cultural-educative, sportive si religioase
desfsurate n spa|ii anume destinate, persoanele private de libertate se scot din
camere n conformitate cu programul stabilit, respectndu-se criteriile de
separare si regulile referitoare la perchezi|ionare, nso|ire si supraveghere pe
timpul deplasrii si desfsurrii ac|iunilor.
Sec|iunea a 4-a
Personalul destinat activit|ilor de supraveghere
ART. 107
(1) Personalul destinat supravegherii persoanelor private de libertate n
locurile de de|inere este compus din supraveghetori.
(2) Supraveghetorii de la camerele de cazare, camerele de izolare, baie,
infirmerie, cluburile destinate activit|ilor socio-educative, precum si
supraveghetorii nso|itori, se subordoneaz sefului sec|iei de de|inere.
(3) Supraveghetorii de la sectorul de acordare a vizitelor, pachetelor,
cumprturilor, precum si cei repartiza|i pentru supravegherea persoanelor
private de libertate pe durata efecturii convorbirilor telefonice se subordoneaz
ofi|erului care coordoneaz activitatea sectorului sau ofi|erului desemnat de
directorul locului de de|inere.
(4) Supraveghetorii de la cur|i de plimbare, cabinete medicale, blocul
alimentar, spltorie, spa|iile de produc|ie, ateliere, punctele de lucru interioare,
baze sportive, se subordoneaz persoanei anume desemnate de directorul locului
de de|inere.
(5) Personalul destinat supravegherii minorilor interna|i n centrele de
reeducare se compune din supraveghetori - educatori.
ART. 108
(1) Personalul destinat supravegherii persoanelor private de libertate n locul
de de|inere se repartizeaz pe minimum 4 schimburi.
(2) Numrul posturilor de supraveghere se stabileste prin Planul de paz si
aprare, n func|ie de numrul persoanelor private de libertate, regimurile de
executare a pedepselor aplicate acestora, precum si de arhitectura si condi|iile
specifice fiecrui loc de de|inere, |inndu-se seama de urmtoarele:
a) cel pu|in 2 agen|i supraveghetori pentru fiecare sec|ie unde sunt caza|i
condamna|i crora li se aplic regimul de maxim siguran|, pentru fiecare
schimb de serviciu de zi;
b) cel pu|in 1 agent supraveghetor la 8 - 10 camere de de|inere sau pentru
supravegherea unui numr de 100 - 150 persoane arestate preventiv, persoane
condamnate crora nu li s-a stabilit regimul de executare ori a celor din regimul
nchis, pentru fiecare schimb de serviciu de zi;
c) cel pu|in 2 agen|i supraveghetori pentru fiecare sec|ie destinat regimului
semideschis, pentru fiecare schimb de serviciu de zi;
d) indiferent de regimul de executare n serviciul de noapte se repartizeaz cel
pu|in 1 agent supraveghetor pentru fiecare sec|ie de de|inere;
e) la camerele unde sunt caza|i condamna|ii crora li se aplic regimul deschis
nu se repartizeaz supraveghetori, acestia fiind controla|i periodic de ctre o
persoan numit de conducerea locului de de|inere. n cazul n care se impune
supravegherea, aceasta se realizeaz cu un singur agent;
f) 1 agent supraveghetor pentru infirmerie, dac aceasta nu func|ioneaz n
cadrul sec|iilor, pentru fiecare schimb de serviciu;
g) 1 agent nso|itor - supraveghetor pentru fiecare activitate ocazionat de
prezen|a persoanelor private de libertate la: cabinet medical, sli mese,
judectorul delegat, director, comisiile de individualizare, disciplin,
selec|ionare la munc, n program de lucru de zi;
h) 1 agent nso|itor - supraveghetor pentru fiecare loca|ie unde se desfsoar
una dintre urmtoarele activit|i: educative, de psihologie, plimbare si sportive,
n program de lucru de zi;
i) cel pu|in 1 agent supraveghetor la blocul alimentar;
j) n raport de dispunere si condi|iile specifice, spltoria, atelierele de
produc|ie, atelierele ocupa|ionale, punctele de lucru interioare n func|ie de
numrul lor, numrul persoanelor private de libertate si regimul aplicat pot
constitui posturi de supraveghere distincte.
ART. 109
(1) Personalul numit pentru supravegherea persoanelor private de libertate si
conducerea activit|ilor zilnice ale acestora execut serviciul nenarmat si poart
baston, ctuse si spray iritant lacrimogen.
(2) Personalul numit pentru supravegherea persoanelor private de libertate si
conducerea activit|ilor zilnice ale acestora se doteaz cu mijloace de legtur si
cu dispozitive individuale de alarmare-avertizare n caz de pericol sau producere
a unor incidente, conectate la dispeceratul locului de de|inere.
CAPITOLUL II
Supravegherea persoanelor private de libertate cu prilejul unor activit|i
specifice
Sec|iunea 1
Luarea n primire a serviciului de ctre supraveghetori
ART. 110
Predarea-primirea posturilor de supraveghere se efectueaz direct ntre agen|ii
supraveghetori n prezen|a sefului de sec|ie, iar n lipsa acestuia sub coordonarea
sefului de tur. Cu aceast ocazie se realizeaz instruirea nainte de intrarea n
serviciu.
ART. 111
Pentru predarea-primirea serviciului de supraveghere se procedeaz astfel:
a) supraveghetorul aflat n serviciu pregteste postul pentru predare-primire,
ia msuri s se execute cur|enia sectorului si a camerelor de cazare, aranjarea
paturilor, bagajelor, a mobilierului si atrage aten|ia persoanelor private de
libertate s se pregteasc n vederea efecturii apelului;
b) supraveghetorul ia n primire serviciul ncepnd cu prima ncpere si
continu cu celelalte spa|ii aflate n zona de responsabilitate a postului de
supraveghere;
c) supraveghetorul care ia n primire postul efectueaz n prezen|a
supraveghetorului din serviciu apelul persoanelor private de libertate, controlnd
cu acest prilej integritatea camerelor de cazare, ordinea si starea de cur|enie a
acestora;
d) supraveghetorul care ia n primire postul verific documentele si obiectele
de inventar din dotarea postului, pe care le confrunt cu men|iunile din procesul-
verbal de predare-primire.
ART. 112
Dup primirea serviciului, supraveghetorul totalizeaz numrul de persoane
private de libertate din responsabilitatea postului su si consemneaz
constatrile fcute cu aceast ocazie n procesul-verbal, pe care l semneaz.
Sec|iunea a 2-a
Atribu|iile generale ale supraveghetorului
ART. 113
Supraveghetorul are urmtoarele atribu|ii generale:
a) s se prezinte la unitate la ora stabilit, cu |inuta regulamentar, apt pentru
executarea serviciului;
b) s-si nsuseasc, temeinic, atribu|iile specifice postului de supraveghere
ncredin|at;
c) s cunoasc configura|ia postului de supraveghere, numrul si categoria
persoanelor private de libertate pe care le supravegheaz si nominal, pe cele care
prezint risc pentru siguran|a penitenciarului;
d) s verifice, la luarea n primire a serviciului, mijloacele de legtur,
imobilizare si alarmare din dotarea postului;
e) s pstreze n condi|ii de siguran| bunurile pe care le are n dotare;
f) s supravegheze, n permanen|, persoanele private de libertate pe care le
are n primire, s mpiedice stabilirea de legturi nepermise cu alte persoane
private de libertate si s previn abaterile din partea acestora;
g) s conduc si s coordoneze activit|ile stabilite prin programul zilnic care
se desfsoar n sectorul su de activitate;
h) s respecte criteriile de separare a persoanelor private de libertate;
i) s pretind respectarea de ctre persoanele private de libertate a regulilor de
ordine interioar n orice mprejurare si s urmreasc men|inerea strii de
disciplin si cur|enie;
j) s cunoasc regulile de prevenire si stingere a incendiilor precum si planul
de evacuare al sec|iei;
k) s |in permanent legtura cu posturile vecine si s coopereze cu acestea
pentru rezolvarea situa|iilor deosebite;
l) s ntocmeasc corespunztor documentele de eviden| primar a muncii
persoanelor private de libertate care presteaz activit|i lucrative n sectorul su
de responsabilitate.
ART. 114
Supraveghetorului i este interzis:
a) s prseasc fr aprobare postul ncredin|at;
b) s permit persoanelor private de libertate s circule fr aprobare sau
nenso|ite, n afara cazurilor n care regimul de executare a pedepsei le permite
aceasta;
c) s foloseasc persoanele private de libertate pentru ndeplinirea altor sarcini
dect cele stabilite;
d) s intermedieze legturi ntre persoanele private de libertate sau ntre
acestea si alte persoane, n afara cadrului legal;
e) s scoat sau s introduc persoanele private de libertate din/n camere, fr
aprobare, sau s le introduc n alte camere n afara celor n care au fost
repartizate;
f) s permit accesul n cadrul sectorului de responsabilitate persoanelor
neautorizate sau a celor care nu au aprobare n acest sens;
g) s nmneze altor persoane mijloacele tehnice din dotare, dispozitivele de
nchidere/deschidere ale usilor din sectorul su de activitate sau alte sectoare
unde are acces;
h) s permit accesul personalului si al persoanelor din afara sistemului
penitenciar n sectorul su de responsabilitate cu pachete sau bagaje, cu excep|ia
cazurilor temeinic justificate, numai cu aprobarea scris a directorului;
i) s introduc sau s permit altor persoane s introduc bunuri si obiecte al
cror acces este interzis n sectorul de de|inere.
Sec|iunea a 3-a
Apelul persoanelor private de libertate
ART. 115
(1) Cu ocazia predrii-primirii serviciului, n fiecare loc de de|inere se execut
apelul numeric al persoanelor private de libertate, care const n numrarea
ntregului grup de persoane private de libertate, existent la momentul respectiv.
(2) De regul, prin grija factorilor responsabili, cu ocazia apelului, persoanele
private de libertate trebuie s se gseasc n interiorul locului de de|inere.
(3) Excep|ie de la prevederile alin. (2) fac persoanele private de libertate care,
la momentul apelului se gsesc n fa|a organelor judiciare, internate n unit|i
sanitare din afara sistemului penitenciar, la puncte de lucru exterioare si
interioare locului de de|inere si implicate n alte activit|i aprobate de directorul
locului de de|inere.
(4) Pentru persoanele condamnate din regimul semideschis si deschis, apelul
numeric se realizeaz si n situa|ia nchiderii usilor, conform programului stabilit
locului de de|inere.
(5) Efectivele de persoane private de libertate aflate n mijloacele de transport
ale Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor, n vederea transferrii ntre
locurile de de|inere subordonate, sunt n responsabilitatea subunit|ii de paz si
escortare de|inu|i transfera|i.
ART. 116
Prin executarea apelului se realizeaz verificarea prezen|ei persoanelor private
de libertate, prevenirea, identificarea si mpiedicarea producerii unor eventuale
ac|iuni neregulamentare sau ostile ale acestora.
ART. 117
(1) Cel pu|in o dat pe lun se efectueaz apelul nominal al persoanelor
arestate preventiv, condamnate din regimul nchis si maxim siguran|, care
const n confruntarea datelor din fisele individuale de cazare cu cele declarate
de ctre acestea.
(2) Pentru persoanele condamnate din regimul semideschis si deschis, apelul
nominal se realizeaz n fiecare zi de ctre agen|ii supraveghetori afla|i n
serviciu. n vederea realizrii acestei activit|i, cu cel pu|in 30 minute nainte de
efectuarea apelului de sear determinat de predarea primirea serviciului, usile
camerelor de de|inere se nchid.
ART. 118
Cu 30 minute nainte de ora stabilit pentru executarea apelului,
supraveghetorul din sec|ie introduce toate persoanele private de libertate la
camere, dispune efectuarea cur|eniei, echiparea cu o |inut corespunztoare si
adunarea n spa|iul liber dintre paturi, cu fa|a spre direc|ia intrrii n camer.
Persoanele private de libertate cu afec|iuni medicale invalidante sau cele din
infirmerii, la recomandarea medicului locului de de|inere, pot sta pe paturi.
ART. 119
(1) Apelul se execut de ctre supraveghetorul care ia n primire serviciul, iar
cel care pred serviciul rmne la usa camerei si supravegheaz comportarea si
atitudinea persoanelor private de libertate pentru a fi n msur, la nevoie, s
alarmeze locul de de|inere si s intervin n cazul unor situa|ii deosebite.
(2) La camerele unde sunt caza|i condamna|ii crora li se aplic regimul de
maxim siguran|, persoanele private de libertate sanc|ionate disciplinar cu
izolarea sau care prezint risc pentru siguran|a penitenciarului, apelul se execut
cu participarea nemijlocit a sefului sec|iei/sefului de tur sau a ofi|erului
instructor, n prezen|a unui numr sporit de membri ai personalului.
ART. 120
(1) Dup numrarea persoanelor private de libertate din camer, se
controleaz integritatea camerei de cazare prin verificarea tavanelor, pardoselii,
pere|ilor, usilor, grilajelor, a sistemelor de nchidere, ferestrelor, gratiilor, a WC-
ului, spltorului, spa|iului pentru depozitarea alimentelor, acordndu-se aten|ie
tuturor locurilor n care pot fi ascunse obiecte interzise.
(2) Gratiile de la ferestre si grilajele usilor camerelor de cazare se verific prin
lovirea lor cu ciocanul din lemn, n locurile care se preteaz a fi tiate pentru a
favoriza evadarea, iar locurile ntunecoase, prin iluminarea lor cu lanterna.
(3) Sec|iile de de|inere se doteaz cu un numr corespunztor de ciocane din
lemn si lanterne.
(4) Cu prilejul apelului, se verific si toate spa|iile si ncperile aflate n zona
de responsabilitate n care au acces persoanele private de libertate, precum
cluburi, bi, grupuri sanitare, holuri si altele.
ART. 121
(1) Supraveghetorul care pred serviciul, dup executarea apelului, nchide si
asigur camera respectiv si o deschide pe urmtoarea, fiind interzis a se
deschide dou sau mai multe camere n acelasi timp.
(2) Problemele constatate de supraveghetor n timpul executrii apelului cu
privire la starea fizic a persoanelor private de libertate si integritatea camerelor
se aduc la cunostin|a sefului de sec|ie/sefului de tur.
ART. 122
(1) Dup efectuarea apelului persoanelor private de libertate, agen|ii
supraveghetori completeaz procesul-verbal prevzut deanexa nr. 8,
prezentndu-l spre avizare sefului de sec|ie/sefului de tur.
(2) Dispozi|iileart. 25 se aplic n mod corespunztor.
Sec|iunea a 4-a
Supravegherea la camerele de cazare
ART. 123
Supraveghetorul la camerele de cazare din sec|ia de de|inere are urmtoarele
atribu|ii specifice:
a) verific, dup luarea n primire a persoanelor private de libertate si
controlul camerelor de cazare, starea de func|ionare a mijloacelor de alarmare,
legtur, iluminare, imobilizare si a celorlalte materiale existente n cadrul
sec|iei;
b) |ine n permanen| ncuiate, n func|ie de regimul de executare si
programul stabilit pentru locul de de|inere, camerele de cazare si le deschide
numai pentru desfsurarea activit|ilor prevzute n programul zilnic si la
dispozi|ia celor n drept;
c) nscrie n registrul special destinat toate persoanele arestate preventiv,
condamnate din regimul nchis si maxim siguran| care intr sau ies n sau din
sec|ie, nominal pn la cinci persoane private de libertate si numeric pentru
grupurile care depsesc aceast cifr, precum si locul unde acestea se
deplaseaz, persoana care le nso|este sau escorteaz semnnd de preluarea
acestora;
d) nscrie n registrul special destinat toate persoanele condamnate din
regimul semideschis si deschis care intr sau ies n sau din spa|iul destinat
cazrii si n care au acces direct pentru desfsurarea anumitor activit|i, nominal
pn la cinci persoane private de libertate si numeric pentru grupurile care
depsesc aceast cifr, precum si locul unde acestea se deplaseaz, persoana care
le nso|este sau escorteaz semnnd de preluarea acestora;
e) consemneaz n registrul de procese-verbale de predare-primire a
serviciului interven|iile efectuate la instala|iile din camerele de cazare,
men|ionnd gradul profesional, numele si prenumele persoanei care a
supravegheat activitatea. Interven|iile se realizeaz n prezen|a unui reprezentant
al persoanelor private de libertate din camer, dup ce toate celelalte persoane au
fost mutate n alte spa|ii, bagajele acestora putnd s rmn n camer.
Inventarierea sculelor se face la intrarea si iesirea n sau din camer de ctre
supraveghetor, men|ionnd despre aceasta n registrul de procese-verbale de
predare-primire a serviciului.
f) pe timp de noapte scoate din camere persoanele private de libertate, pe ct
posibil n mod individual, n situa|ii excep|ionale, de genul urgen|elor medicale
si incendiilor, cu aprobarea sefului de tur si n prezen|a unui numr suficient de
membri ai personalului;
g) consemneaz n registrul de eviden| a plimbrii ora de ncepere si de
ncheiere a acestei activit|i pentru persoanele arestate preventiv, condamnate
din regimul nchis si maxim siguran|, si a celor din regimul semideschis si
deschis, n msura n care nu au acces direct la cur|ile de plimbare;
h) asist la distribuirea hranei, urmrind ca aceasta s fie repartizat
persoanelor private de libertate conform normelor la care sunt alocate;
i) asigur distribuirea si retragerea, pe baz de registru, a cu|itelor destinate
por|ionrii hranei;
j) asigur accesul la frizeria locului de de|inere, n func|ie de programare;
k) informeaz seful sec|iei n cazul n care constat schimbri vizibile a
fizionomiei unei persoane private de libertate, n vederea nregistrrii n sistemul
informatic de eviden| si schimbrii legitima|iei de identificare;
l) verific, nainte de ora stingerii, dac toate usile si, dup caz, grilajele de la
camere sunt ncuiate si asigurate si nmneaz cheile de la camerele de de|inere
sefului de tur. La penitenciarele-spital si centrele de reeducare cheile de la
camerele de de|inere rmn la supraveghetori.
m) instruieste persoanele private de libertate care execut serviciul de planton
si urmreste modul n care acestea si ndeplinesc atribu|iile;
n) comunic la dispeceratul locului de de|inere, la intervalele stabilite prin
atribu|iile specifice, situa|ia de la camerele unde asigur supravegherea;
o) anun| imediat medicul locului de de|inere ori personalul mediu sanitar,
atunci cnd se impune prezen|a acestora;
p) face men|iuni despre persoanele private de libertate aflate n refuz de hran
n registrul anume destinat, conformanexei nr. 25.
Sec|iunea a 5-a
Atribu|iile supraveghetorului la camerele de infirmerie
ART. 124
Supraveghetorul de la camerele de infirmerie are pe lng atribu|iile
prevzute deart. 123 urmtoarele atribu|ii specifice:
a) efectueaz, potrivit dispozi|iilor legale, perchezi|ia corporal amnun|it a
persoanelor private de libertate cu prilejul internrii/externrii acestora;
b) interzice oricror persoane s intre n camerele de infirmerie, n afara celor
stabilite de medicul locului de de|inere si aprobate de director;
c) ia msuri ca persoanele private de libertate internate n infirmerie s
respecte indica|iile medicului si s-l sprijine pe acesta n aplicarea tratamentului
medical, atunci cnd este solicitat;
d) verific dac la internarea sau externarea persoanelor private de libertate n
sau din infirmerie, exist avizul medicului si aprobarea directorului, urmrind ca
acestea s fie nso|ite, dup caz, la camerele unde au fost repartizate, dup ce n
prealabil, le-a efectuat perchezi|ia corporal amnun|it, potrivit dispozi|iilor
legale.
Sec|iunea a 6-a
Atribu|iile supraveghetorului la camerele unde se execut sanc|iunea
disciplinar cu izolarea
ART. 125
Supraveghetorul de la camerele unde sunt cazate persoanele private de
libertate sanc|ionate disciplinar cu izolarea are pe lng atribu|iile prevzute de
art. 123 urmtoarele atribu|ii specifice:
a) la luarea n primire a serviciului, verific existen|a si valabilitatea
hotrrilor de sanc|ionare cu izolarea precum si a fisei individuale de
monitorizare a comportamentului persoanelor private de libertate sanc|ionate
disciplinar cu izolarea;
b) efectueaz, potrivit dispozi|iilor legale, perchezi|ia corporal amnun|it la
intrarea sau iesirea n si din camer;
c) ridic obiectele interzise prevzute prin regulamentul de ordine interioar,
descoperite cu prilejul executrii, potrivit dispozi|iilor legale, a perchezi|iei
corporale amnun|ite la introducerea persoanelor private de libertate n camerele
de executare a sanc|iunii cu izolarea, si le nscrie n registrul de eviden| anume
destinat, prevzut nanexa nr. 26;
d) asigur tunsul si brbieritul persoanelor private de libertate n afara
camerei, sub atent supraveghere, folosind n acest scop frizerul locului de
de|inere;
e) anun| seful sec|iei/seful de tur despre expirarea sanc|iunii disciplinare
aplicat persoanelor private de libertate, pentru a dispune efectuarea perchezi|iei
corporale amnun|ite, nmnarea obiectelor personale si nso|irea acestor
persoane n camerele de cazare n care au fost repartizate.
Sec|iunea a 7-a
Atribu|iile supraveghetorului de la blocul alimentar
ART. 126
Supraveghetorul de la blocul alimentar are urmtoarele atribu|ii specifice:
a) ia n primire de la supraveghetorul din sec|ia de de|inere, nominal,
persoanele private de libertate care deservesc blocul alimentar, execut apelul si
perchezi|ia corporal sumar, potrivit legii si le atrage aten|ia asupra modului
cum trebuie s se comporte si s execute sarcinile ce le revin;
b) ia msuri ca persoanele private de libertate s foloseasc n incinta blocului
alimentar echipament de protec|ie;
c) asigur respectarea regulilor de igien n blocul alimentar, stabilite de ctre
medicul locului de de|inere;
d) ia n primire si |ine ncuiate si asigurate toate obiectele ascu|ite si tioase,
conform inventarului, distribuindu-le numai la nevoie si pentru timpul strict
necesar;
e) nso|este persoanele private de libertate la magazia de alimente si pe baza
buletinului de distribu|ie ia n primire alimentele necesare preparrii hranei;
f) supravegheaz prepararea hranei n conformitate cu meniul stabilit;
g) urmreste utilizarea n procesul de preparare a hranei, a ntregii cantit|i de
produse alimentare, corespunztor normelor de hran;
h) asigur pstrarea, n condi|ii igienico-sanitare corespunztoare a
alimentelor ce urmeaz a fi folosite si a probelor de mncare pentru toate
normele de hran si sortimentele preparate;
i) asigur, la ora stabilit n programul zilnic, distribuirea hranei la slile de
mese, pe camere, sec|ii si puncte de lucru;
j) urmreste ca toate persoanele private de libertate s aib efectuat
instructajul privind securitatea si sntatea n munc si asigur respectarea de
ctre acestea a normelor respective;
k) verific, la terminarea programului de lucru, modul cum s-a executat
cur|enia blocului alimentar, dac au fost stinse si asigurate toate sursele de foc
si nchise robinetele de ap si nso|este persoanele private de libertate la camere,
le pred supraveghetorului din sec|ie, dup ce, n prealabil, le-a efectuat
perchezi|ia corporal sumar;
l) nu permite nici unei persoane private de libertate s se deplaseze nenso|it
de la blocul alimentar n alte locuri;
m) nu permite accesul n blocul alimentar persoanelor neautorizate;
n) previne sustragerile de produse alimentare.
Sec|iunea a 8-a
Atribu|iile supraveghetorului de la spltorie
ART. 127
Supraveghetorul de la spltorie are urmtoarele atribu|ii specifice:
a) ia n primire, nominal, persoanele private de libertate care deservesc
spltoria, fcndu-le instructajul zilnic asupra sarcinilor ce le revin;
b) urmreste ca toate persoanele private de libertate s aib efectuat
instructajul privind securitatea si sntatea n munc si asigur respectarea de
ctre acestea a normelor respective;
c) nu permite nstrinarea sau sustragerea articolelor de mbrcminte sau
altor obiecte aduse pentru splat;
d) ia msuri ca uscarea obiectelor splate s se fac numai n locurile stabilite
pentru aceasta;
e) ia msuri ca la terminarea programului, persoanele private de libertate s
efectueze cur|enia la locul de munc;
f) execut apelul nominal si perchezi|ia corporal sumar, potrivit
dispozi|iilor legale;
g) conduce persoanele private de libertate la camerele de de|inere si le pred
supraveghetorului.
Sec|iunea a 9-a
Atribu|iile supraveghetorului de la ateliere si spa|ii de produc|ie
ART. 128
Supraveghetorul de la ateliere si spa|ii de produc|ie are urmtoarele atribu|ii
specifice:
a) ia n primire, nominal, persoanele private de libertate care presteaz munc
n ateliere, le instruieste si verific prezen|a acestora pe timpul lucrului;
b) urmreste ca toate persoanele private de libertate s aib efectuat
instructajul privind securitatea si sntatea n munc si asigur respectarea de
ctre acestea a normelor respective;
c) asigur respectarea de ctre persoanele private de libertate a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor;
d) urmreste s se execute numai lucrrile aprobate;
e) verific periodic existen|a sculelor si obiectelor existente n cadrul
atelierului, conform inventarelor;
f) ia msuri ca la terminarea programului, persoanele private de libertate s
strng si s predea sculele conform inventarului, s cure|e masinile si utilajele
si s fac ordine la locul de munc;
g) execut controlul spa|iilor pentru a depista obiectele interzise, verific dac
s-au stins luminile, sursele de foc ori dac s-a oprit apa;
h) execut potrivit legii perchezi|ia sumar a persoanelor private de libertate;
i) execut apelul nominal al persoanelor private de libertate si le conduce la
camere.
Sec|iunea a 10-a
Atribu|iile supraveghetorului de la punctul de primire persoane private de
libertate
ART. 129
Supraveghetorul de la punctul de primire persoane private de libertate are
urmtoarele atribu|ii specifice:
a) la intrarea n serviciu verific sistemele de siguran| de la camerele de
asteptare precum si de la ncperile unde se desfsoar activit|i cu persoanele
private de libertate, consemnnd n procesul-verbal de predare-primire a
serviciului cele constatate;
b) preia persoanele private de libertate nou primite de la organele de poli|ie
sau sosite prin transfer, le introduce n camerele de asteptare respectnd criteriile
de separare si ia msuri pentru prevenirea incidentelor;
c) urmreste realizarea msurilor igienico-sanitare pentru persoanele private
de libertate nou primite de la organele de poli|ie sau sosite prin transfer;
d) primeste de la casieria unit|ii cutiile cu obiecte de valoare nso|ite de
adresa de expediere si bonul de primire n pstrare, cu ocazia transferrii
persoanelor private de libertate urmnd s le sigileze n prezen|a acestora;
e) mpreun cu seful de tur execut activit|ile prilejuite de primirea
persoanelor private de libertate;
f) primeste nominal din sec|iile de de|inere, persoanele private de libertate ce
urmeaz a fi transferate, n baza tabelelor aprobate;
g) completeaz mpreun cu seful de tur actele necesare pentru transferul
persoanelor private de libertate;
h) execut sau, dup caz, urmreste executarea perchezi|iei corporale
amnun|ite n situa|iile prevzute deart. 260 alin. (2) lit. a) - e) si g);
i) ia msuri de distribuire a hranei conform normelor aprobate;
j) la predarea-primirea serviciului face apelul nominal al persoanelor private
de libertate aflate n punctul de primire si execut controlul tuturor spa|iilor din
responsabilitatea postului;
k) mpreun cu seful de tur execut activit|ile prilejuite de punerea n
libertate a persoanelor private de libertate;
l) ia msuri de ridicare a amprentelor prevzute de imprimat pentru
nregistrarea n cazierul judiciar;
m) acord o aten|ie sporit modului de executare a supravegherii persoanelor
private de libertate ce sunt repartizate la activitatea de cur|enie a punctului de
primire;
n) completeaz registrele si documentele pe care le are n primire, inclusiv
cele prevzute laart. 41;
o) prezint zilnic, spre avizare, ofi|erului numit s coordoneze activitatea de la
punctul de primire, toate documentele specifice.
Sec|iunea a 11-a
Atribu|iile supraveghetorului nso|itor
ART. 130
Supraveghetorul nso|itor are urmtoarele atribu|ii specifice:
a) ia n primire, pe baz de semntur, persoanele private de libertate de la
camere pentru a fi prezentate la cabinetele medicale, infirmerie, vizite, cur|i de
plimbare, terenuri de sport ori alte locuri stabilite de conducerea locului de
de|inere;
b) atrage aten|ia persoanelor private de libertate asupra regulilor pe care
trebuie s le respecte pe timpul deplasrii;
c) urmreste ca persoanele private de libertate pe care le nso|este s nu ia
legtura sau s nu nmneze obiecte interzise altor persoane;
d) dup terminarea activit|ilor, conduce persoanele private de libertate la
sec|iile de de|inere si le pred, pe baz de semntur, supraveghetorului.
Sec|iunea a 12-a
Plimbarea persoanelor private de libertate
ART. 131
(1) Plimbarea persoanelor private de libertate se realizeaz conform
programului ntocmit de seful serviciului aplicarea regimurilor, avizat de
directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar si aprobat de
directorul locului de de|inere, cu respectarea criteriilor de separare.
(2) Eviden|a plimbrii persoanelor private de libertate se |ine ntr-un registru
special, prevzut laanexa nr. 27, n condi|iile artate laart. 123 lit. g).
ART. 132
(1) Plimbarea se execut n spa|ii amenajate astfel nct s mpiedice
producerea incidentelor sau nclcarea prevederilor legale referitoare la
executarea pedepselor privative de libertate.
(2) Spa|iile destinate plimbrii persoanelor arestate preventiv, condamnate din
regimul de maxim siguran| si nchis, sanc|ionate disciplinar cu izolarea,
precum si acelora care prezint risc pentru siguran|a penitenciarului se doteaz
si amenajeaz n conformitate cuanexa nr. 28.
(3) Spa|iile destinate plimbrii persoanelor condamnate din regimul de
semideschis si deschis se doteaz si amenajeaz n conformitate cuanexa nr. 29.
ART. 133
(1) Dup introducerea persoanelor private de libertate n spa|iile de plimbare,
supraveghetorul asigur usile acestora pn la terminarea timpului alocat
efecturii plimbrii.
(2) Supravegherea persoanelor private de libertate pe timpul plimbrii se
execut din foisor sau dintr-un loc care s permit observarea ntregului grup de
persoane scos la plimbare.
(3) Pe timpul plimbrii, persoanele private de libertate pot efectua exerci|ii
fizice.
ART. 134
Supraveghetorul de la cur|ile de plimbare are urmtoarele atribu|ii specifice:
a) ia n primire de la supraveghetorul nso|itor sau de la supraveghetorul din
sec|ie, persoanele private de libertate planificate pentru plimbare;
b) ia msuri ca persoanele private de libertate scoase la plimbare s nu
provoace dezordine sau s nu comit acte de indisciplin;
c) respect timpul de plimbare prevzut pentru fiecare categorie de persoane
private de libertate;
d) pred persoanele private de libertate, dup executarea programului de
plimbare, supraveghetorului nso|itor sau supraveghetorului din sec|ie;
e) controleaz cur|ile de plimbare, nainte si dup terminarea plimbrii de
ctre fiecare serie de persoane private de libertate, pentru a descoperi eventuale
obiecte interzise;
f) manifest deosebit aten|ie n cazul efecturii plimbrii de ctre
condamna|ii crora li se aplic regimul de maxim siguran|, persoanele private
de libertate sanc|ionate disciplinar cu izolarea precum si cele care prezint risc
pentru siguran|a penitenciarului;
g) comunic ofi|erului responsabil de zon/sefului de tur din schimbul su,
orice nereguli sau abateri din partea persoanelor private de libertate scoase la
plimbare.
Sec|iunea a 13-a
Desfsurarea de activit|i sportive de ctre persoanele private de libertate
ART. 135
(1) Persoanele private de libertate desfsoar activit|i sportive n spa|ii
anume amenajate, n aer liber sau acoperite, n incinta sectorului de de|inere sau
n afara acestuia, astfel nct s mpiedice producerea unor incidente sau
nclcarea prevederilor legale referitoare la executarea pedepselor privative de
libertate.
(2) Activit|ile sportive se realizeaz conform unui program ntocmit de seful
Serviciului educa|ie/instructor sportiv, avizat de directorul adjunct educa|ie si
asisten| psihosocial, directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim
penitenciar si aprobat de directorul unit|ii, cu respectarea criteriilor de separare.
(3) Activit|ile sportive sunt conduse de instructorul/monitorul sportiv, care
poate fi sprijinit si de supraveghetorul anume desemnat.
ART. 136
(1) Spa|iile destinate activit|ilor sportive pot fi dotate cu materiale sau
aparate destinate efecturii exerci|iilor fizice sau cu amenajri care s permit
practicarea jocurilor colective.
(2) Dup introducerea persoanelor private de libertate n spa|iile destinate
desfsurrii activit|ilor sportive, supraveghetorul asigur usile acestora pn la
terminarea timpului afectat. Dac activit|ile sportive se desfsoar n spa|ii
nemprejmuite sau de dimensiuni mari, supravegherea persoanelor private de
libertate se efectueaz cu un numr corespunztor de cadre, n func|ie de
regimul de executare a pedepselor.
(3) Pe timpul desfsurrii activit|ilor sportive, persoanele private de libertate
nu pot efectua dect exerci|iile sportive permise de dotrile existente, fiind
interzis practicarea sporturilor de contact sau care presupun vtmarea
corporal a participan|ilor.
ART. 137
Supraveghetorul de la spa|iile destinate desfsurrii activit|ilor sportive are
aceleasi atribu|ii ca ale supraveghetorului de la cur|ile de plimbare.
Sec|iunea a 14-a
Acordarea drepturilor la vizit, pachete si efectuarea convorbirilor telefonice
si a cumprturilor
ART. 138
(1) Deplasarea vizitatorilor la sectorul de acordare a vizitelor si pachetelor se
efectueaz, n func|ie de particularit|ile locului de de|inere, prin spa|ii
amenajate care s nu permit acestora s se abat de la traseu ori s afecteze
activitatea de ansamblu a locului de de|inere.
(2) Pe tot timpul deplasrii, vizitatorii sunt nso|i|i.
ART. 139
Telefoanele destinate acordrii dreptului la convorbiri telefonice se instaleaz
n spa|iile destinate acordrii drepturilor la pachet si vizit, la nivelul sec|iilor de
de|inere precum si n alte spa|ii unde au acces persoanele private de libertate.
ART. 140
Supravegherea persoanelor private de libertate pe timpul desfsurrii
activit|ilor prevzute pentru acordarea drepturilor la vizit, pachet, efectuarea
convorbirilor telefonice si cumprturi, se asigur de personal specializat,
numrul si programul acestuia stabilindu-se n raport de efectivul si categoria
persoanelor private de libertate existente n locul de de|inere.
ART. 141
(1) Drepturile la vizit si pachet se acord, de regul, n baza unei planificri
aprobate prin decizie a directorului unit|ii, |inndu-se seama de numrul si
categoria persoanelor private de libertate precum si de specificul locului de
de|inere, cu respectarea prevederilor legale n materie.
(2) Programul de vizit, pe zile si ore, regulile de desfsurare a vizitei si alte
dispozi|ii interne se aduc la cunostin|a persoanelor private de libertate si a
vizitatorilor, prin afisare n locuri accesibile si pe pagina de internet a locului de
de|inere.
ART. 142
(1) Introducerea persoanelor private de libertate precum si a membrilor de
familie n ncperile destinate pentru vizit se face n grupuri mici.
(2) n cazul n care ntre persoanele private de libertate si vizitatori au loc
incidente, supraveghetorul ntrerupe vizita si comunic situa|ia creat ofi|erului
responsabil de zon/sefului de tur.
ART. 143
Acordarea drepturilor si efectuarea convorbirilor telefonice se consemneaz n
fisele de eviden| prevzute laanexele nr. 30 si nr. 31 si n aplica|ia
informatizat existent la nivelul sectorului vizite.
ART. 144
Modul de desfsurare, msurile de siguran|, supraveghere, amenajarea si
dotarea spa|iilor de acordare a vizitei intime sunt prevzute nanexa nr. 32 a.
ART. 145
(1) Supraveghetorul de la sectorul de acordare a drepturilor la vizite, pachet,
coresponden|, cumprturi si convorbiri telefonice se subordoneaz ofi|erului
responsabil de zon si are urmtoarele atribu|ii specifice:
a) asigur acordarea drepturilor legale persoanelor private de libertate, n
cantit|ile si la perioadele stabilite pentru fiecare categorie, numai dup ce a
stabilit identitatea acestora si a vizitatorilor;
b) opereaz n fisele de eviden| prevzute nanexele nr. 30 si 31 orice
schimbare n situa|ia juridic a persoanelor private de libertate, pe baza datelor
comunicate de biroul eviden|;
c) opereaz n fisele de eviden| prevzute nanexele nr. 30 si 31 si n
aplica|ia informatizat n modulele aferente, drepturile acordate, sanc|iunile
disciplinare aplicate, recompensele acordate si convorbirile telefonice efectuate;
d) controleaz cu aten|ie con|inutul pachetelor pentru a preveni introducerea
bunurilor sau substan|elor interzise si urmreste exclusiv vizual desfsurarea
convorbirilor pe timpul vizitelor, asigurnd confiden|ialitatea, informnd
imediat seful nemijlocit atunci cnd constat nclcri ale reglementrilor n
vigoare;
e) ntocmeste bonul de primire n pstrare pentru bunurile aduse de persoanele
sosite la vizit si le pred la magazia locului de de|inere. Pentru obiectele de
valoare si sumele de bani, bonurile de primire n pstrare si borderourile de
ncasare se predau la casieria locului de de|inere. Mijloacele audio-vizuale se
primesc n urma aprobrii directorului locului de de|inere si n prezen|a
personalului tehnic din serviciul de specialitate, care le sigileaz;
f) ofer informa|ii persoanelor sosite la vizit, n limita competen|elor;
g) manifest permanent spirit de observa|ie si responsabilitate pentru a reusi
s descopere la timp ncercrile vizitatorilor si ale persoanelor private de
libertate, de a transmite obiecte interzise;
h) respinge si informeaz sefii ierarhici despre orice ncercare de corupere din
partea persoanelor private de libertate sau a vizitatorilor acestora;
i) respect durata timpului de vizit stabilit pentru fiecare categorie de
persoane private de libertate n parte;
j) asigur acordarea dreptului persoanelor private de libertate de a efectua
cumprturi, n baza planificrii aprobate de directorul locului de de|inere;
k) supravegheaz exclusiv vizual persoanele private de libertate pe durata
efecturii convorbirilor telefonice, cu respectarea confiden|ialit|ii, nscriind n
fis numrul de telefon apelat;
l) efectueaz, potrivit dispozi|iilor legale, perchezi|ia corporal sumar a
persoanelor private de libertate pe care le ia n primire;
m) efectueaz, potrivit dispozi|iilor legale, perchezi|ia corporal sumar a
persoanelor private de libertate care au beneficiat de vizit cu dispozitive de
separare si perchezi|ia corporal amnun|it a celor care au beneficiat de vizit
Ir dispozitive de separare. Perchezi|ia corporal amnun|it este consemnat
ntr-un registru destinat acestui scop, care cuprinde data, numele si prenumele
persoanei private de libertate, numele, prenumele si semntura celui care a
efectuat-o;
n) pred persoanele private de libertate dup terminarea activit|ilor,
supraveghetorului de pe sec|ia de de|inere.
(2) Atribu|iile supraveghetorului de la camera de acordare a vizitei intime,
modul de desfsurare, msurile de siguran| si supraveghere, amenajarea si
dotarea spa|iilor de acordare a vizitei intime sunt prevzute nanexele nr. 32 a si
32 b.
TITLUL V
Escortarea persoanelor private de libertate
CAPITOLUL I
Scop si organizare
Sec|iunea 1
Principii generale
ART. 146
Escortarea reprezint totalitatea activit|ilor desfsurate de personalul locului
de de|inere, determinate de prezentarea persoanelor private de libertate n fa|a
organelor judiciare, la puncte de lucru, policlinici, spitale sau n alte locuri din
exteriorul locului de de|inere, stabilite de directorul acestuia.
ART. 147
(1) Escorta este un element de serviciu, mobil, compus din dou sau mai
multe persoane narmate, destinat s asigure paza si supravegherea persoanelor
private de libertate pe timpul deplasrii acestora n afara locului de de|inere si la
locul de destina|ie.
(2) La constituirea escortei, indiferent de numrul membrilor, seful serviciului
siguran|a de|inerii numeste un sef al acesteia.
(3) n componen|a escortei cel pu|in un membru trebuie s fie de acelasi sex
cu persoanele escortate.
(4) nso|irea n exteriorul locului de de|inere persoanelor condamnate din
regimul semideschis pentru activit|i productive si a minorilor sanc|iona|i cu
msura internrii ntr-un centru de reeducare se execut de personal nenarmat,
dotat cu mijloace de legtur si imobilizare.
(5) n cazul n care se impune nso|irea persoanelor condamnate din regimul
deschis la locul de munc si n vederea participrii la activit|ile culturale,
educative si sportive n exteriorul locului de de|inere, aceasta se realizeaz cu
personal nenarmat, dotat cu mijloace de legtur si imobilizare.
ART. 148
Pentru executarea misiunii ncredin|ate, escorta adopt pe timpul deplasrii
dispozitive corespunztoare, care trebuie s asigure:
a) paza si supravegherea persoanelor private de libertate pe timpul deplasrii;
b) prevenirea evadrii pe timpul deplasrii;
c) prevenirea realizrii de legturi nepermise ntre persoanele private de
libertate si alte persoane;
d) folosirea judicioas a for|elor si mijloacelor la dispozi|ie;
e) continuitatea misiunii.
ART. 149
(1) Escortarea se realizeaz n raport de modul de deplasare a persoanelor
private de libertate: n forma|ie pe jos, cu mijloace de transport auto, cu
ambarca|iuni fluviale sau cu aeronave.
(2) Se interzice deplasarea cu mijloace de transport cu aerisire sau iluminare
improprie sau n condi|ii care s produc suferin|e fizice ori s pun n situa|ii
umilitoare persoanele private de libertate.
ART. 150
(1) Pentru deplasarea si escortarea persoanelor private de libertate n afara
locului de de|inere, se stabilesc cel pu|in dou itinerare pentru fiecare destina|ie.
(2) Itinerarele de deplasare trebuie s ndeplineasc, pe ct posibil,
urmtoarele condi|ii:
a) s permit ajungerea la destina|ie ntr-un timp ct mai scurt;
b) s asigure posibilitatea de deplasare n coloan si de realizare a
dispozitivului de escortare;
c) s evite deplasarea pe strzi si drumuri intens circulate, centre aglomerate,
pe poduri, prin pasaje subterane si trasee turistice ori prin alte zone care prin
natura lor pot pune n pericol siguran|a misiunii.
ART. 151
Directorul locului de de|inere poate solicita sprijinul organelor de poli|ie si
jandarmerie n situa|ia n care sunt escortate persoane private de libertate incluse
n categoria celor care prezint risc pentru siguran|a penitenciarului. De
asemenea, aceste msuri sunt solicitate pentru asigurarea siguran|ei misiunii,
cnd escortarea se execut n zone sau pe trasee care pot favoriza producerea
unor incidente, cnd este pus n pericol via|a si integritatea persoanelor
escortate sau a personalului ori cnd numrul persoanelor escortate este mare iar
resursele umane avute la dispozi|ie sunt insuficiente.
ART. 152
(1) Escortarea persoanelor private de libertate se organizeaz, de regul, ziua,
iar pe timp de noapte numai n caz de necesitate.
(2) Escortarea pe timp de noapte se execut cu efective sporite de cadre crora
li se asigur mijloace de iluminat att pe timpul transportului, ct si la destina|ie.
ART. 153
(1) Organizarea escortrii persoanelor private de libertate se face de ctre
directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar, n acest scop
ntocmindu-se:
a) tabelul nominal cu persoanele private de libertate escortate;
b) delega|ia pentru predarea si primirea persoanelor private de libertate
transferate;
c) dovada pentru predarea si primirea persoanelor private de libertate;
d) alte documente n func|ie de situa|ie.
(2) Modelul delega|iei pentru predarea si primirea persoanelor private de
libertate transferate si a dovezii pentru predarea si primirea persoanelor private
de libertate se stabileste prin decizie a directorului general al Administra|iei
Na|ionale a Penitenciarelor.
ART. 154
(1) Tabelul nominal cu persoanele private de libertate escortate la punctele de
lucru este prevzut laanexa nr. 33 si se ntocmeste de ctre seful
serviciului/biroului eviden| de|inu|i si organizarea muncii.
(2) Modelul tabelelor nominale ntocmite pentru prezentarea persoanelor
private de libertate la instan|ele de judecat, organele de urmrire penal si
transfer sunt prevzute de ordinul ministrului justi|iei referitor la eviden|a
nominal si statistic determinat de punerea n executare a pedepselor si
msurilor privative de libertate n locurile de de|inere din subordinea
Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor.
(3) Pentru persoanele private de libertate care urmeaz a fi internate n spitale
din re|eaua Ministerului Snt|ii Publice, trimise la consulta|ii ori analize la
policlinicile locale, tabelul se ntocmeste de ctre medicul locului de de|inere.
(4) n toate cazurile, tabelul se ntocmeste n dou exemplare, se avizeaz de
directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar, se aprob de
directorul locului de de|inere si se pstreaz, unul, la compartimentul care l-a
emis, iar al doilea se nmneaz sefului de escort sau, dup caz, sefului
punctului de lucru.
ART. 155
n func|ie de situa|ia operativ si complexitatea misiunilor de executat se
ntocmesc documente referitoare la dotarea componen|ei escortei, mijloacele de
transport folosite, itinerariile de deplasare si alte elemente.
Sec|iunea a 2-a
Personalul destinat activit|ilor de escortare si nso|ire
ART. 156
Escortarea persoanelor private de libertate se efectueaz cu personal
specializat, anume instruit.
ART. 157
Escorta este format, de regul, din urmtoarele elemente de serviciu:
a) sef de escort;
b) ajutor sef de escort, cnd escorta depseste 8 agen|i;
c) sef post control, la punctele de lucru care necesit o astfel de amenajare;
d) un agent la 4 - 6 persoane private de libertate escortate, dar nu mai pu|in de
2 agen|i ntr-o escort;
e) un conductor cu cine de serviciu pe timpul deplasrii persoanelor private
de libertate la si de la punctele de lucru, instan|ele de judecat sau organele de
urmrire penal.
ART. 158
(1) Seful de escort se subordoneaz sefului serviciului siguran|a de|inerii sau
ofi|erului anume desemnat de directorul locului de de|inere.
(2) Ajutorul sefului de escort se subordoneaz sefului de escort.
(3) Personalul din compunerea escortei se subordoneaz sefului de escort.
ART. 159
Compunerea escortei se stabileste n func|ie de:
a) numrul persoanelor private de libertate escortate;
b) riscul pe care l prezint acestia pentru siguran|a penitenciarului;
c) misiunea escortei;
d) durata misiunii;
e) for|ele si mijloacele disponibile;
f) distan|a pn la destina|ie;
g) itinerarul de deplasare;
h) caracteristicile terenului;
i) modul de escortare;
j) natura lucrrilor si gradul de amenajare al locurilor de destina|ie;
k) nevoile de paz la destina|ie;
l) situa|ia operativ din zona de dispunere a locului de de|inere si pe traseul de
deplasare;
m) mijloacele de transport utilizate;
n) condi|iile de timp, anotimp si starea vremii.
ART. 160
Seful de escort rspunde de executarea regulamentar a serviciului de ctre
subordona|i si de asigurarea pazei, supravegherii si escortrii persoanelor private
de libertate luate n primire si are urmtoarele atribu|ii generale:
a) verific subordona|ii cu privire la cunoasterea ndatoririlor specifice
postului ncredin|at;
b) supravegheaz ncrcarea-descrcarea armamentului de ctre subordona|i;
c) se informeaz despre comportamentul cunoscut al persoanelor private de
libertate care se escorteaz din Formularul privind istoricul escortrii persoanei
private de libertate pe care l comunic subordona|ilor;
d) d dispozi|ia de executare a misiunii si fixeaz locul fiecrui subordonat, n
dispozitivul de escortare si de paz la locul de destina|ie;
e) respect itinerariile stabilite pentru deplasarea la si de la destina|ie si ia
toate msurile pentru prevenirea si zdrnicirea oricrui incident;
f) opreste orice persoan care ncearc s ia legtura cu persoanele private de
libertate sau s le transmit obiecte ori s le favorizeze evadarea;
g) comunic la dispeceratul unit|ii, la intervalele stabilite, situa|ia operativ,
utiliznd mijloacele de legtur din dotare;
h) comunic sefului ierarhic sau sefului de tur, la napoierea din misiune,
modul de executare a acesteia, problemele aprute, solu|ionarea lor si
propunerile sale, dup ce acestea au fost consemnate n carnetul postului -
Probleme deosebite aprute n timpul executrii serviciului;
i) consemneaz n mod corespunztor rubricile din Formularul privind
istoricul escortrii persoanei private de libertate.
ART. 161
Pe timpul executrii misiunilor, sefului de escort i este interzis:
a) s prseasc itinerarele de deplasare stabilite, fr a anun|a despre acest
fapt conducerea locului de de|inere;
b) s intre cu armamentul din dotare printre persoanele private de libertate ori
s l lase n locuri nepermise;
c) s aib asupra sa telefon mobil proprietate personal sau alte mijloace de
comunicare n afara celor din dotare;
d) s aib preocupri care s-i distrag aten|ia de la executarea misiunii
ncredin|ate;
e) s permit scoaterea persoanelor private de libertate n afara dispozitivului
de paz si escortare, fr delega|ia pentru predarea sau primirea persoanelor
private de libertate transferate sau dovada pentru predarea si primirea
persoanelor private de libertate;
f) s foloseasc n scopuri personale subordona|ii sau persoanele private de
libertate.
ART. 162
Personalul din compunerea escortei rspunde de paza persoanelor private de
libertate pe timpul deplasrii si la destina|ie, fiind obligat:
a) s-si nsuseasc dispozi|ia de executare a misiunii si s-o execute ntocmai;
b) s cunoasc numrul, categoria si riscul pe care l prezint pentru siguran|a
penitenciarului persoanele private de libertate din forma|ia pe care o escorteaz;
c) s ocupe locul din dispozitivul de escortare stabilit de seful escortei;
d) s |in permanent legtura de vedere si, dup caz, de foc cu celelalte
persoane din dispozitiv si s observe itinerarul si terenul nconjurtor;
e) s supravegheze cu aten|ie ca, pe timpul deplasrii, persoanele private de
libertate s nu comunice cu alte persoane, s trimit sau s primeasc bani, |igri
ori alte obiecte sau substan|e sau s fumeze.
ART. 163
Personalului din compunerea escortei, pe timpul executrii serviciului, i este
interzis:
a) s prseasc postul ncredin|at, fr aprobare;
b) s ncredin|eze arma din dotare altor persoane ori s o lase n locuri
nepermise;
c) s intre cu armamentul printre persoanele private de libertate;
d) s aib asupra sa telefon mobil proprietate personal sau alte mijloace de
comunicare n afara celor din dotare;
e) s aib preocupri care s-i distrag aten|ia de la executarea misiunii
ncredin|ate;
f) s poarte discu|ii care nu au legtur cu serviciul cu persoanele private de
libertate ori cu persoane civile sau s desfsoare alte activit|i.
ART. 164
Personalul numit pentru escortarea persoanelor private de libertate se doteaz
cu mijloace de legtur, de imobilizare si cu dispozitive individuale de alarmare-
avertizare n caz de pericol sau producere a unor incidente, conectate la
dispeceratul locului de de|inere.
CAPITOLUL II
Primirea si predarea persoanelor private de libertate de ctre escort
ART. 165
Instruirea personalului care execut serviciul de escortare se realizeaz zilnic
naintea intrrii n serviciu de ctre un ofi|er numit de directorul locului de
de|inere. Cu aceast ocazie, sefii de escort comunic personalului escortelor
date despre comportamentul persoanelor private de libertate din Formularul
privind istoricul escortrii persoanei private de libertate.
ART. 166
(1) Persoana care conduce aceast activitate transmite escortelor dispozi|iile
referitoare la:
a) compunerea escortelor;
b) repartizarea pe destina|ii;
c) numrul si categoria persoanelor private de libertate care urmeaz a fi
escortate;
d) modul, mijloacele si itinerarele de deplasare la si de la destina|ie;
e) programul misiunii.
(2) Dup efectuarea instruirii d dispozi|ia de executare a misiunii si dispune
ridicarea mijloacelor de imobilizare de la magazia de serviciu.
(3) Persoana care coordoneaz activitatea de scoatere a persoanelor private de
libertate din locul de de|inere sau seful de tur nmneaz sefului de escort sau
dup caz, sefului punctului de lucru, tabelul nominal cu persoanele private de
libertate care urmeaz a fi escortate si dispune deplasarea la locurile stabilite
pentru luarea n primire a acestora.
ART. 167
Persoanele private de libertate care urmeaz a fi escortate se iau n primire
numai n zona de acces a sec|iei de de|inere, pe baz de semntur n registrul de
eviden| a intrrilor-iesirilor persoanelor private de libertate si sunt conduse la
locul destinat efecturii apelului nominal si perchezi|iei corporale.
ART. 168
Dup executarea apelului si a perchezi|iei, persoanele private de libertate sunt
conduse n dispozitivul de escortare, unde seful de escort sau seful punctului de
lucru le aduce la cunostin| regulile pe care sunt obligate s le respecte pe timpul
deplasrii si consecin|ele ce decurg n cazul nerespectrii lor.
ART. 169
Seful postului de control numr persoanele private de libertate din forma|ie,
nscrie numrul acestora ntr-un document anume destinat, prevzut laanexa nr.
34, consemneaz ora iesirii si solicit sefului de escort sau sefului punctului de
lucru s semneze pentru primirea lor.
ART. 170
Dup semnarea de luare n primire, seful de escort sau seful punctului de
lucru dispune punerea n miscare a forma|iei, dac deplasarea se face n forma|ie
pe jos sau verific dac mijloacele de transport destinate deplasrii ndeplinesc
condi|iile prevzute laart. 181 - 182, dup care dispune mbarcarea persoanelor
private de libertate.
ART. 171
(1) Seful de escort sau seful punctului de lucru organizeaz supravegherea
persoanelor private de libertate cu personal din compunerea escortei si dispune
deplasarea pentru ridicarea armamentului, muni|iei, a mijloacelor de legtur,
semnalizare si alarmare, dup care supravegheaz opera|iunile de ncrcare a
armamentului.
(2) Seful de escort sau seful punctului de lucru dispune, dup caz, preluarea
cinelui de serviciu, mbarcarea membrilor escortei n mijloacele de transport
sau realizarea dispozitivului de escortare pe jos si deplasarea pe traseele
stabilite.
ART. 172
Dup ncetarea activit|ilor de escortare a persoanelor private de libertate si
napoierea la locul de de|inere seful de escort sau seful punctului de lucru
organizeaz deplasarea membrilor escortei la locul de descrcare a
armamentului, supravegheaz desfsurarea opera|iunilor de descrcare si
dispune deplasarea la magazia de serviciu n vederea predrii armamentului si
celorlalte materiale din dotare, asigurnd supravegherea persoanelor private de
libertate cu personal din compunerea escortei.
ART. 173
Dup organizarea descrcrii si predrii armamentului, materialelor din dotare
si a cinelui de serviciu, se desfsoar urmtoarele activit|i:
a) seful de escort sau seful punctului de lucru dispune, succesiv, realizarea
dispozitivului de debarcare, debarcarea persoanelor private de libertate,
ncolonarea acestora si verific mijloacele de transport auto;
b) seful postului de control numr persoanele private de libertate, confrunt
rezultatul cu nregistrarea din registrul de eviden| al postului, noteaz ora de
intrare a acestora n locul de de|inere si semneaz de primire;
c) seful de escort sau seful punctului de lucru conduce persoanele private de
libertate pe locul stabilit, unde li se efectueaz perchezi|ia, potrivit dispozi|iilor
legale, dup care le pred supraveghetorilor din sec|iile de de|inere.
ART. 174
Dup predarea persoanelor private de libertate la sec|ia de de|inere, seful de
escort sau seful punctului de lucru se prezint la seful serviciului siguran|a
de|inerii, la persoana desemnat de directorul locului de de|inere sau, n lipsa
acestora, la seful de tur si l informeaz despre modul de ndeplinire a misiunii
si completeaz n mod corespunztor Formularul privind istoricul escortrii
persoanei private de libertate.
CAPITOLUL III
Moduri de escortare
Sec|iunea 1
Escortarea persoanelor private de libertate pe jos
ART. 175
(1) Escortarea persoanelor private de libertate pe jos se poate executa n
forma|ie, pe distan|e de maxim 3 kilometri, pe itinerare stabilite si recunoscute,
evitndu-se, pe ct posibil, locurile aglomerate sau traseele turistice precum si
orice alte zone care prin natura lor pun n pericol siguran|a misiunii.
(2) Dispozitivul de escortare se realizeaz n raport de numrul persoanelor
private de libertate, regimul de executare si riscul pe care l prezint acestia
pentru siguran|a penitenciarului, mrimea coloanei si caracteristicile terenului de
pe itinerarul de deplasare, astfel:
a) cnd escorta este format din dou persoane, acestea se deplaseaz n
spatele coloanei pe ambele laturi, la distan|e care s le permit paza si
supravegherea persoanelor private de libertate n condi|ii de siguran|;
b) cnd escorta este format din 3 persoane, una merge pe partea dreapt si
alta pe partea stng la o distan| de 4 - 5 metri de persoanele private de
libertate, iar seful de escort sau seful punctului de lucru n spatele coloanei la
aceeasi distan|;
c) cnd escorta este format din 4 sau mai multe persoane, una se deplaseaz
n fa|a coloanei la 7 - 10 metri, iar celelalte pe pr|ile laterale si n spatele
acesteia la 4 - 5 metri, dispuse astfel nct s poat supraveghea orice miscare a
persoanelor private de libertate si s se poat sprijini reciproc;
d) cnd la escortare se foloseste si cine de serviciu, conductorul cu cinele de
serviciu se deplaseaz la 4 - 5 metri lateral de coloan, pe partea cea mai
vulnerabil sau n spatele coloanei.
(3) Cnd condi|iile de teren nu permit respectarea acestor distan|e personalul
din compunerea escortei se dispune n aceleasi dispozitive la distan|e care s le
permit paza si supravegherea persoanelor private de libertate n condi|ii de
siguran|.
(4) Pe timpul escortrii persoanelor private de libertate n forma|ie pe jos,
armamentul se poart n toc sau n pozi|ia "la umr".
ART. 176
Seful de escort sau seful punctului de lucru se deplaseaz n spatele coloanei,
n locul care-i permite s observe persoanele private de libertate si dispozitivul
de escortare, astfel nct s poat interveni dac este necesar.
ART. 177
Forma|ia de persoane private de libertate si dispozitivul de escortare se opresc
numai la dispozi|ia sefului de escort sau sefului punctului de lucru, n locurile
dinainte stabilite. Pe timpul opririlor scurte forma|ia se dispune cu persoanele
private de libertate grupate pe o singur parte a drumului, escorta men|innd
dispozitivul de paz.
ART. 178
Persoanele private de libertate care, din motive justificate, nu mai pot
continua deplasarea, sunt ajutate de alte persoane private de libertate. n aceast
situa|ie seful de escort sau seful punctului de lucru ia msuri pentru acordarea
primului ajutor si comunic situa|ia creat la dispeceratul locului de de|inere.
Sec|iunea a 2-a
Escortarea persoanelor private de libertate n mijloacele de transport auto
ART. 179
(1) Pentru escortarea persoanelor private de libertate n mijloace auto, escortei
i este destinat, n func|ie de numrul acestora, unul sau mai multe mijloace de
transport special amenajate, care s respecte condi|iile tehnice stabilite de
legisla|ia n vigoare cu privire la transportul de persoane.
(2) n fiecare mijloc de transport se mbarc numai numrul de persoane legal
prevzut pentru tipul autovehiculului respectiv.
ART. 180
Mijloacele de transport descoperite, special amenajate, se pot folosi numai
pentru transportul persoanelor private de libertate crora li se aplic regimul
deschis si semideschis la si de la punctele de lucru.
ART. 181
(1) Mijloacele de transport utilizate pentru deplasarea si escortarea
persoanelor private de libertate se amenajeaz cu dispozitive de siguran| a
personalului din compunerea escortei, realizate din plase sau grilaje metalice,
prevzute cu ncuietori care s nu poat fi ac|ionate de ctre persoanele private
de libertate.
(2) Dispozitivele de siguran| se amplaseaz n mijloacele de transport astfel
nct s protejeze escorta si conductorul auto.
ART. 182
(1) Mijloacele de transport speciale din dotarea locului de de|inere destinate
transportului persoanelor private de libertate se amenajeaz n asa fel nct s
asigure condi|ii de separare pe timpul transportului, s aib ncuietori sigure la
compartimentele unde se introduc persoanele private de libertate si la usi, care
s poat fi manevrate cu usurin| n caz de for| major.
(2) Mijloacele de transport speciale sunt astfel amenajate nct s asigure
condi|ii de nclzire, iluminare si aerisire corespunztoare.
(3) Mijloacele de transport speciale se doteaz cu mijloace de legtur radio
cu locul de de|inere, precum si cu sisteme de legtur si semnalizare-alarmare
ntre personalul din compunerea escortei si cabina conductorului auto.
ART. 183
Locul de mbarcare a persoanelor private de libertate n mijloacele de
transport se stabileste, de regul, n imediata apropiere a postului de control de
la intrarea n sectorul de de|inere.
ART. 184
nainte de mbarcarea persoanelor private de libertate, seful escortei
controleaz ncperile mijloacelor de transport unde acestea urmeaz s fie
introduse, n scopul verificrii gradului de siguran| si descoperirii obiectelor
interzise si stabileste dispozitivul de paz la locul de mbarcare si pe timpul
deplasrii.
ART. 185
Seful escortei sau seful punctului de lucru repartizeaz personalul din escort
pe autovehicule, astfel:
a) cnd deplasarea se realizeaz cu un singur mijloc de transport, personalul
din compunerea escortei se dispune n func|ie de tipul autovehiculului, iar locul
sefului escortei sau al sefului punctului de lucru este lng conductorul auto;
b) cnd deplasarea se realizeaz cu dou sau mai multe mijloace de transport,
personalul se repartizeaz n mod propor|ional pe autovehicule;
c) cnd coloana este mai mare de 5 autovehicule, n primul si ultimul nu sunt
transportate persoane private de libertate ci numai for|e suplimentare, materiale,
cini de serviciu precum si alte mijloace tehnice. Seful escortei se deplaseaz n
ultimul autovehicul pentru a supraveghea ntreaga coloan iar ajutorul sefului de
escort n primul autovehicul, conducnd coloana pe itinerarul stabilit.
ART. 186
nainte de luarea n primire a persoanelor private de libertate, seful escortei
sau seful punctului de lucru execut instructajul conductorilor auto precizndu-
le:
a) obliga|iile ce le revin pe timpul transportului;
b) destina|ia;
c) itinerarul de deplasare;
d) viteza de deplasare;
e) distan|a ntre autovehicule;
f) opririle si semnalele de legtur.
ART. 187
La dispozi|ia sefului escortei sau sefului punctului de lucru persoanele private
de libertate se urc n autovehicule n ordinea echipelor si a detasamentelor si se
aseaz n func|ie de tipul mijlocului de transport, astfel:
a) persoanele private de libertate din regimul deschis si semideschis care se
deplaseaz cu mijloace auto descoperite sunt asezate pe bnci sau scaune, fixate
pe platform, care s nu depseasc nl|imea de 0,35 metri de la podea, cu fa|a
spre napoi, cu excep|ia ultimului rnd de la oblonul din spate, care se aseaz cu
fa|a spre nainte. Personalul de nso|ire si supraveghere se aseaz pe o banc sau
scaune de lng cabina conductorului auto, la o distan| de 0,5 metri de
persoanele private de libertate;
b) n autobuze, persoanele private de libertate se aseaz pe scaune, iar
personalul din compunerea escortei st lng conductorul auto si pe ultimul
rnd de scaune, cu fa|a spre persoanele private de libertate.
ART. 188
Dup ce verific asezarea persoanelor private de libertate n autovehicule,
montarea dispozitivelor de siguran|, nchiderea si asigurarea obloanelor sau
usilor, seful escortei sau seful punctului de lucru dispune mbarcarea escortelor.
La aceast dispozi|ie, personalul din compunerea escortei se deplaseaz la
autovehiculele unde au fost repartiza|i si si ocup locurile stabilite.
ART. 189
Pe timpul escortrii n mijloace de transport auto, personalul din compunerea
escortei |ine armamentul ntre genunchi, n pozi|ie vertical, cu |eava ndreptat
n sus sau, dup caz, n toc, func|ie de tipul acestuia.
ART. 190
(1) Pentru nceperea deplasrii, seful escortei sau seful punctului de lucru d
dispozi|ie de punere n miscare a autovehiculului.
(2) Viteza de deplasare este cea prevzut n actele normative care
reglementeaz circula|ia autovehiculelor pe drumurile publice, iar distan|a ntre
autovehicule se fixeaz n func|ie de viteza de deplasare si condi|iile de
vizibilitate.
(3) Dup iesirea din localit|i, dac este cazul, se dispune oprirea
autovehiculelor sau ncetinirea vitezei pentru regruparea coloanei.
(4) n situa|ia n care se impune debarcarea persoanelor private de libertate,
personalul din compunerea escortei coboar primul si realizeaz dispozitivul de
paz n jurul coloanei de autovehicule.
(5) Dac un autovehicul se opreste din cauza unei defec|iuni tehnice sau din
alte cauze, se opreste ntreaga coloan. Dup nlturarea cauzelor care au
provocat oprirea, se reia deplasarea. n cazul n care autovehiculul defect nu mai
poate continua deplasarea sau exist un pericol iminent pentru siguran|a
persoanelor, acestea se repartizeaz si se mbarc n celelalte autovehicule, fr a
se afecta siguran|a dispozitivului de escortare, iar dac acest lucru nu este
posibil, se comunic la dispeceratul locului de de|inere, seful escortei sau seful
punctului de lucru urmnd a executa dispozi|iile primite.
ART. 191
(1) La sosirea la locul de destina|ie, seful de escort sau seful punctului de
lucru dispune debarcarea escortei si realizarea dispozitivului de paz.
(2) Personalul din compunerea escortei coboar din mijloacele de transport si
realizeaz dispozitivul de paz n jurul acestora.
(3) La darea dispozi|iei de debarcare, persoanele private de libertate coboar
n ordinea echipelor, ncepnd cu primul autovehicul sau concomitent din toate
si se ncoloneaz n locul stabilit.
(4) Dup debarcarea si ncolonarea persoanelor private de libertate, seful
escortei sau seful punctului de lucru le numr, dispune verificarea mijloacelor
de transport si realizarea dispozitivului de paz al obiectivului, dup executarea
controlului acestuia.
Sec|iunea a 3-a
Escortarea persoanelor private de libertate n nave fluviale
ART. 192
nainte de mbarcarea persoanelor private de libertate, seful escortei
controleaz ncperile navei unde acestea urmeaz s fie introduse, n scopul
verificrii gradului de siguran| si descoperirii obiectelor interzise si stabileste
dispozitivul de paz la locul de mbarcare si pe timpul deplasrii.
ART. 193
(1) Posturile de paz se instaleaz pe punte, n interiorul navei, la usile
ncperilor sau pe coridoare.
(2) n scopul supravegherii pr|ilor laterale ale navei si suprafe|ei apei, pe
timpul nop|ii sau n condi|ii de cea|, la unele posturi de paz se instaleaz
reflectoare.
ART. 194
Persoanele private de libertate pstreaz asupra lor alimentele primite de la
administra|ia locului de de|inere si cte un recipient din material plastic cu ap
potabil iar celelalte obiecte si bunuri se mpacheteaz si sigileaz, urmnd s
fie predate de seful de escort, odat cu persoana privat de libertate, la locul de
de|inere de destina|ie.
ART. 195
Pe timpul opririi navei n porturi, seful escortei este obligat s ntreasc paza,
s asigure supravegherea punctelor vulnerabile de pe nav si s interzic urcarea
persoanelor strine la bord.
ART. 196
(1) n situa|iile cnd transportul persoanelor private de libertate se efectueaz
cu nave de transport public, acestea sunt mbarcate naintea celorlal|i pasageri,
sunt asezate separat de alte persoane, prevenindu-se stabilirea de legturi
interzise sau primirea de bunuri si obiecte.
(2) Bagajele personale ale persoanelor private de libertate rmn asupra
acestora.
(3) Debarcarea persoanelor private de libertate n portul de destina|ie se
efectueaz numai dup ce au cobort ceilal|i pasageri sau n urma acestora, n
cazul n care nava continu deplasarea.
Sec|iunea a 4-a
Escortarea persoanelor private de libertate cu aeronave
ART. 197
(1) n aeronav paza si supravegherea persoanelor private de libertate se
realizeaz de personal nenarmat.
(2) Pe timpul transportului persoanelor private de libertate n aeronav li se
pot aplica mijloace de imobilizare, n condi|iile legii, dac regulile interne sau
interna|ionale de transport nu dispun altfel.
(3) n aeronave, de regul, persoanele private de libertate sunt asezate n
partea din spate a acesteia, pe ultimul rnd de scaune si sunt ncadrate de
membrii escortei, astfel nct s se previn stabilirea de legturi cu al|i pasageri
sau primirea de bunuri si obiecte.
(4) Seful de escort stabileste cu autorit|ile aeroportului si comandantul
aeronavei ca persoanele private de libertate s fie primii pasageri mbarca|i, iar
la sosire s fie debarcate dup coborrea celorlal|i pasageri.
CAPITOLUL IV
Situa|ii de escortare
Sec|iunea 1
Escortarea persoanelor private de libertate la organele judiciare
ART. 198
Pentru ndeplinirea misiunilor de escortare, paz si supraveghere a
persoanelor private de libertate la organele judiciare, se constituie o forma|iune
distinct format din personal specializat.
ART. 199
Seful de escort la organele judiciare are urmtoarele atribu|ii specifice:
a) asigur pregtirea persoanelor private de libertate pentru prezentarea la
organele judiciare;
b) respect regulile de separare pe timpul deplasrii si n camerele de arest;
c) stabileste legtura, atunci cnd este cazul, cu organele de poli|ie sau
jandarmerie mpreun cu care ia msuri de asigurare a ordinii n zona
dispozitivului de paz, a securit|ii escortei si persoanelor private de libertate;
d) informeaz organele judiciare cu privire la persoanele private de libertate
prezentate cu risc pentru siguran|a penitenciarului;
e) asigur paza si supravegherea persoanelor private de libertate la camerele
de arest, de audiere si slile de judecat;
f) ia msuri de prevenire a evadrilor, ini|ierii de legturi ntre persoanele
private de libertate si alte persoane sau a altor incidente care se pot produce.
ART. 200
(1) Persoanele private de libertate escortate la organele judiciare sunt echipate
cu |inut personal care trebuie s fie decent, ngrijit si adecvat anotimpului.
(2) |inuta persoanelor private de libertate trebuie s fie diferit de uniforma
personalului.
ART. 201
(1) Efectuarea perchezi|iei corporale si verificarea |inutei persoanelor private
de libertate n vederea prezentrii la organele judiciare se execut sub
coordonarea direct a sefului serviciului siguran|a de|inerii sau a persoanei
nominalizat n acest sens, numit prin decizie zilnic.
(2) Aceste activit|i se execut n ncperi anume destinate si amenajate
corespunztor.
(3) Cu ocazia prezentrii n fa|a organelor judiciare, persoanele private de
libertate pot pstra asupra lor nscrisurile necesare cauzei aflate pe rol, hrtie de
scris, medicamentele necesare pentru intervalul de timp afectat acestei activit|i,
|igri, hran rece si un recipient din material plastic cu ap.
ART. 202
(1) Mijloacele de imobilizare se aplic persoanelor private de libertate care
prezint risc pentru siguran|a penitenciarului si, cu aprobarea directorului
penitenciarului, n cazuri justificate pentru celelalte persoane private de libertate
pe timpul deplasrii de la mijlocul de transport la camera de arest si de la aceasta
pn la boxa amenajat n sala de sedin| sau camera de audiere, putnd fi
scoase la solicitarea organului judiciar.
(2) Persoanelor private de libertate care prezint risc pentru siguran|a
penitenciarului, n baza autorizrii directorului locului de de|inere, li se aplic
mijloace de imobilizare si pe timpul transportului.
(3) Sunt cazuri justificate, atunci cnd persoana privat de libertate:
a) manifest o stare vizibil de tulburare psihic;
b) se autorneste sau amenin| c se va autorni n timpul pregtirii n vederea
prezentrii sau pe timpul efecturii deplasrii;
c) pune n pericol via|a sau integritatea corporal a membrilor personalului, a
altor persoane private de libertate, a membrilor completului de judecat ori a
altor persoane aflate n sediul institu|iei;
d) refuz s execute dispozi|iile legale date de personalul din compunerea
escortei cu privire la prezentarea n fa|a organelor judiciare.
(4) Atunci cnd deplasarea de la mijlocul de transport ctre camerele de arest
si de la acestea ctre slile de judecat se realizeaz pe trasee comune cu ale
publicului, ceea ce nu permite deplasarea n condi|ii de siguran|, datorit
arhitecturii, persoanelor private de libertate li se aplic mijloacele de imobilizare
pn la intrarea n sala de judecat.
ART. 203
La sediul organelor judiciare, nainte de debarcarea persoanelor private de
libertate din mijloacele de transport, seful escortei ia urmtoarele msuri:
a) ndeprteaz persoanele strine de la locul de debarcare si de pe itinerarele
pe care urmeaz a se deplasa cu persoanele private de libertate;
b) controleaz si verific integritatea camerelor de arest, a gratiilor de la
ferestre, a usilor si grilajelor, precum si ncuietorile acestora;
c) dispune instalarea dispozitivului de paz n jurul mijlocului de transport,
debarcarea persoanelor private de libertate si deplasarea lor la camerele de arest;
d) introduce persoanele private de libertate n camerele de arest cu respectarea
criteriilor de separare, le atrage aten|ia cu privire la regulile de comportare,
nchide si asigur grilajele. Scoaterea mijloacelor de imobilizare se realizeaz
prin spa|iile prevzute n grilaje, nainte de nchiderea usilor camerelor de arest;
e) organizeaz paza si supravegherea persoanelor private de libertate pe
timpul ct se gsesc n camerele de arest;
f) ia legtura cu presedintele instan|ei, al completului de judecat sau cu seful
organului de urmrire penal, dup caz, pentru a cunoaste ora nceperii
activit|ilor specifice, slile unde acestea au loc si ordinea prezentrii
persoanelor private de libertate;
g) n situa|ia n care la organele judiciare sunt prezentate persoane private de
libertate cu risc pentru siguran|a penitenciarului, seful escortei solicit
persoanelor prevzute la lit. f) ca acestea s fie prezentate separat;
h) verific itinerarele de deplasare si slile de judecat/audiere;
i) ia msuri de grupare a persoanelor private de libertate pe complete de
judecat, respectiv organe de urmrire penal si de repartizare pe sli a
personalului;
j) la ora stabilit, aplic mijloacele de imobilizare persoanelor private de
libertate prin spa|iile prevzute n grilaje, scoate n ordine persoanele private de
libertate din camerele de arest si coordoneaz escortarea acestora n slile de
judecat/audiere;
k) solicit sprijinul organelor de poli|ie sau jandarmerie n situa|iile care
impun acest lucru.
ART. 204
(1) Paza persoanelor private de libertate la organele judiciare se execut cu
personalul care a asigurat escortarea acestora pn la sediile autorit|ilor
respective.
(2) n scopul folosirii judicioase a efectivelor care asigur paza persoanelor
private de libertate la aceste organe, directorul locului de de|inere, de comun
acord cu sefii organelor judiciare n circumscrip|ia cruia se gseste locul de
de|inere, stabilesc graficul de prezentare a persoanelor private de libertate pentru
solu|ionarea cauzelor aflate pe rol.
ART. 205
(1) Amenajarea, dotarea spa|iilor si circuitele func|ionale necesare aducerii n
fa|a organului judiciar a persoanelor private de libertate sunt prevzute n
anexele nr. 35 a si 35 b.
(2) Supraveghetorul de la camerele de arest prevzute la alin. (1) nu poart
armament, acesta fiind asigurat si depozitat n dulapuri metalice, ncuiate.
ART. 206
(1) Persoanele private de libertate sunt conduse spre slile de judecat pe
itinerare prestabilite.
(2) Dispozitivul de paz n jurul boxelor n care au fost introduse persoanele
private de libertate se asigur cu cel pu|in doi membri ai personalului, dispusi n
asa fel nct s poat observa permanent atitudinea si comportarea acestora si a
persoanelor din sal, fiind n msur s ac|ioneze cu rapiditate pentru a
mpiedica orice ac|iune de sustragere de la executarea pedepsei sau de eludare a
regimului legal de deten|ie.
ART. 207
La ncheierea sedin|ei de judecat sau audierii, la dispozi|ia sefului de escort,
persoanele private de libertate sunt scoase din box si sala de judecat sau din
camera de audiere, sunt conduse sub paz pe itinerarul prestabilit si sunt
introduse n camerele de arest ori, dup caz, n mijlocul de transport, n aceleasi
condi|ii ca si cele stabilite la aducerea lor la sediul organului judiciar.
ART. 208
(1) La solicitarea avocatului, cu aprobarea organului judiciar, seful de escort
permite acestuia s ia legtura cu persoana privat de libertate creia i acord
asisten| juridic, ntr-un spa|iu anume destinat, cu asigurarea condi|iilor de
siguran| si confiden|ialitate, sub supraveghere vizual.
(2) Studierea dosarului de ctre persoana privat de libertate se realizeaz n
aceleasi condi|ii, n prezen|a unui func|ionar al organului judiciar.
ART. 209
n cazul n care este necesar prezentarea la organele judiciare a unui numr
redus de persoane condamnate din regimul semideschis si deschis care n mod
curent desfsoar activit|i n exteriorul locului de de|inere, cu aprobarea
directorului penitenciarului, aceasta se face cu personal nenarmat, dotat cu
mijloace de imobilizare si legtur.
Sec|iunea a 2-a
Escortarea si paza persoanelor private de libertate la spitalele din re|eaua
sanitar a Ministerului Snt|ii
ART. 210
La constituirea dispozitivelor de escortare a persoanelor private de libertate
internate n spitale din re|eaua sanitar public este obligatoriu ca cel pu|in un
membru al escortei s fie de acelasi sex cu persoana privat de libertate.
ART. 211
(1) La internarea persoanelor private de libertate n spitale din re|eaua sanitar
particip seful serviciului siguran|a de|inerii sau un alt ofi|er desemnat de
directorul locului de de|inere.
(2) Cu ocazia instalrii dispozitivului de paz se fac men|iuni n carnetul
postului cu privire la ndatoririle specifice ale personalului, n raport cu
amplasarea, configura|ia si dotarea camerei, stabilindu-se clar modul n care si
execut serviciul personalul care asigur paza, itinerarele de deplasare ale
persoanei private de libertate pentru nevoi fiziologice, servirea mesei, tratament
si se eviden|iaz locurile si momentele vulnerabile.
(3) Se verific toate ncperile unde are acces persoana privat de libertate si
se dispune cu privire la msurile ce se impun a fi luate pentru nlturarea
condi|iilor favorabile producerii unor incidente.
ART. 212
Pe timpul ndeplinirii misiunilor de paz si supraveghere a persoanelor private
de libertate internate n spitalele din re|eaua Ministerului Snt|ii, personalul
are n primire carnetul postului, registrul de procese-verbale pentru predarea-
primirea serviciului si este dotat cu:
a) armament si muni|ie, n func|ie de regimul de executare a pedepsei si riscul
pe care l prezint persoanele private de libertate pentru siguran|a
penitenciarului;
b) mijloace de imobilizare;
c) mijloace de legtur cu locul de de|inere.
ART. 213
(1) Cu ocazia instruirii personalului naintea plecrii n misiune se urmreste
nsusirea atribu|iilor si a datelor privind situa|ia juridic a persoanei private de
libertate, riscul pe care l prezint aceasta pentru siguran|a penitenciarului,
comportamentul adoptat pe timpul deten|iei si concluziile evalurii psihologice a
acesteia.
(2) n msura n care persoana privat de libertate este internat o perioad
mai mare de timp, predarea-primirea serviciului de ctre agen|ii supraveghetori
se poate realiza si la sediul spitalului din re|eaua Ministerului Snt|ii Publice.
ART. 214
(1) Directorii locurilor de de|inere ntreprind demersuri n vederea amenajrii
a 1 - 2 saloane cu sisteme de siguran| specifice, la spitalele din re|eaua sanitar
public, situate de regul la etajele superioare ale cldirilor.
(2) n situa|ia internrii n aceeasi perioad a mai multor persoane private de
libertate, se urmreste gruparea acestora n acelasi salon dac normele medicale
permit.
(3) Pentru spitalele n care se interneaz frecvent persoane private de libertate
si pentru policlinicile la care acestea sunt prezentate, carnetul postului este
ntocmit din timp, detaliile si particularit|ile urmnd a fi nscrise la fiecare caz
de internare sau consulta|ie.
ART. 215
(1) Compunerea escortei se stabileste n raport de criteriile prevzute nart.
159.
(2) Supravegherea persoanelor private de libertate clasificate n regim
semideschis internate n spitalele din re|eaua sanitar public poate fi realizat
de ctre un singur membru al personalului, n func|ie de persoana si conduita
fiecrui condamnat.
(3) Persoanele private de libertate clasificate n regim deschis pot fi internate
n spitale din re|eaua sanitar fr supraveghere permanent, n func|ie de
persoana si conduita fiecrui condamnat.
ART. 216
(1) Cu ocazia internrii, echipamentul si obiectele persoanelor private de
libertate se ridic si se depun la garderoba spitalului.
(2) n raport de condi|iile create de spital, persoanele private de libertate
internate folosesc echipament specific unit|ilor sanitare, asigurat de ctre
acestea, sau propriu.
ART. 217
Persoanelor private de libertate internate n spitale li se aplic mijloacele de
imobilizare, n urma autorizrii directorului unit|ii, dup evaluarea riscului pe
care l prezint aceasta pentru siguran|a penitenciarului |inndu-se seama de
starea de sntate si tratamentul medical prescris.
ART. 218
(1) Persoana care deserveste dispeceratul locului de de|inere este informat de
ctre membrii personalului care realizeaz paza si supravegherea cu privire la
situa|ia operativ, periodic si de ndat n cazul producerii unor incidente.
(2) n situa|ia artat laart. 215 alin. (3), persoana care deserveste
dispeceratul locului de de|inere se informeaz periodic n legtur cu persoana
privat de libertate internat prin intermediul personalului medical de gard.
(3) Directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar se
ngrijeste s fie realizate controale periodice la spitalele din re|eaua Ministerului
Snt|ii, indiferent de regimul de executare n care este inclus persoana privat
de libertate si de existen|a/inexisten|a dispozitivului de paz si supraveghere.
CAPITOLUL V
Escortarea, paza si supravegherea persoanelor private de libertate la punctele
de lucru
Sec|iunea 1
nfiin|area punctelor de lucru
ART. 219
(1) Locul special amenajat unde persoanele private de libertate desfsoar
activit|i lucrative, permanent ori temporar, se numeste punct de lucru.
(2) Punctul de lucru se poate nfiin|a n interiorul locului de de|inere sau n
exteriorul acestuia.
(3) Punctul de lucru unde lucrrile se execut pn la terminare pe aceeasi
suprafa| de teren constituie punct de lucru fix, iar cel pe care lucrrile se
execut pe suprafe|e succesive constituie punct de lucru mobil.
(4) Punctele de lucru se nfiin|eaz cu aprobarea directorului locului de
de|inere, prin decizie zilnic.
ART. 220
(1) La nfiin|area punctului de lucru se |ine seama de particularit|ile acestuia,
urmrindu-se ca amenajrile si dispozitivul de paz s exclud orice posibilitate
de evadare sau de comunicare a persoanelor private de libertate cu persoane
neautorizate, nainte, n timpul si dup ncetarea lucrului.
(2) Pentru realizarea condi|iilor de la alin. (1) se iau urmtoarele msuri:
a) punctul de lucru fix se amenajeaz n conformitate cu prevederileanexei
nr. 36 si se asigur cu mijloace tehnice, de alarmare, de legtur sau alte
mijloace necesare asigurrii pazei;
b) dispunerea n afara punctului de lucru a vestiarelor cu haine si obiecte
personale ale angaja|ilor agentului economic, care au aprobare s lucreze pe
punctul de lucru mpreun cu persoanele private de libertate;
c) mijloacele de transport aflate temporar n incinta punctului de lucru au usile
asigurate si sunt permanent supravegheate pentru a exclude posibilitatea folosirii
lor de ctre persoanele private de libertate;
d) suprafa|a punctului de lucru mobil se delimiteaz prin zone interzise,
marcate prin indicatoare sau benzi din material plastic, inscrip|ionate
corespunztor;
e) n toate cazurile, n mod obligatoriu, se verific si asigur san|urile,
canalele si conductele care duc n afara punctului de lucru, precum si re|elele
electrice, tablourile de nalt tensiune, magaziile cu substan|e sau materiale
toxice, inflamabile precum si orice alte lucrri sau amenajri de natur a permite
producerea unor incidente.
ART. 221
(1) Punctul de lucru se organizeaz pe baza raportului de recunoastere prin
care se stabilesc urmtoarele:
a) limitele suprafe|ei de teren pe care urmeaz a se lucra, natura lucrrilor si
durata lor;
b) zonele interzise, cile de acces si locurile vulnerabile care pot favoriza
evadarea persoanelor private de libertate;
c) mprejmuirile si amenajrile necesare;
d) locurile pentru adunarea persoanelor private de libertate, depunerea
uneltelor, servitul mesei, adpostirea persoanelor private de libertate n caz de
condi|ii meteorologice nefavorabile, sursa de ap potabil si locul destinat
satisfacerii necesit|ilor fiziologice;
e) dispozitivul de paz pe perimetrul punctului de lucru, amplasarea posturilor
de paz ori dup caz, de supraveghere, de paz cu cini, de control, itinerarul
patrulelor si ndatoririle specifice pentru fiecare dintre acestea;
f) numrul angaja|ilor agentului economic care au acces n incinta punctului
de lucru sau care lucreaz mpreun cu persoanele private de libertate;
g) numrul persoanelor private de libertate care sunt solicitate, modul de
deplasare de la si la locul de de|inere si durata deplasrii;
h) numrul personalului necesar pentru paza si supravegherea persoanelor
private de libertate;
i) asigurarea transportului hranei la punctul de lucru pentru personalul de paz
si persoanele private de libertate, atunci cnd este cazul;
j) modul de asigurare a legturii cu locul de de|inere si a cooperrii cu
punctele de lucru vecine, n diferite situa|ii;
k) ora nceperii si ncetrii activit|ilor la punctul de lucru;
l) regulile de securitate si sntate n munc care se aplic la punctul de lucru
respectiv;
m) alte msuri n raport de situa|ia concret.
(2) Reprezentantul agentului economic care foloseste for|a de munc particip
numai la stabilirea datelor de interes comun si a obliga|iilor care-i revin cu
privire la amenajarea punctului de lucru, a mprejmuirilor, foisoarelor pentru
posturile de paz, cabinei, barierelor si indicatoarelor postului de control,
asigurarea msurilor sanitare si de protec|ie a muncii pentru persoanele private
de libertate si personal, instalarea mijloacelor de legtur si a sistemului de
iluminat (atunci cnd se lucreaz pe timp de noapte) si la precizarea termenelor
de realizare a acestora.
(3) Raportul de recunoastere este semnat si de ctre reprezentantul agentului
economic cu privire la obliga|iile ce-i revin pentru amenajarea punctului de
lucru si modul de cooperare n diferite situa|ii.
(4) Activit|ile cu persoanele private de libertate la punctul de lucru ncep
numai dac sunt asigurate toate condi|iile stabilite prin raportul de recunoastere.
ART. 222
(1) La solicitarea agentului economic, directorul locului de de|inere poate
aproba ca un numr limitat de angaja|i ai acestuia s poat lucra n acelasi loc cu
persoanele private de libertate.
(2) Accesul angaja|ilor n incinta punctului de lucru se face pe baz de tabel
nominal ntocmit de agentul economic, avizat de directorul adjunct pentru
siguran|a de|inerii si regim penitenciar si aprobat de directorul locului de
de|inere.
(3) Tabelul nominal ntocmit de agentul economic cuprinde numele si
prenumele, codul numeric personal, seria si numrul actului de identitate si
func|ia.
ART. 223
(1) Directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar sau seful
serviciului siguran|a de|inerii, cu sprijinul agentului economic, asigur instruirea
angaja|ilor care au aprobare s lucreze mpreun cu persoanele private de
libertate, n legtur cu rela|iile si comportarea fa| de acestea, precum si modul
de colaborare cu personalul de paz si supraveghere.
(2) Instructajul se repet ori de cte ori este necesar, iar n cazul nerespectrii
instruc|iunilor, accesul persoanelor n cauz este interzis pe durata desfsurrii
contractului.
ART. 224
(1) Paza si supravegherea persoanelor private de libertate la punctele de lucru
exterioare se execut, de regul, cu aceleasi efective de personal care au asigurat
escortarea lor pe timpul transportului, organizndu-se posturi de paz, de
supraveghere, de control si patrule, n conformitate cu cele stabilite cu ocazia
recunoasterii si aprobate de director.
(2) Distan|a dintre posturile de paz se stabileste n raport de natura terenului,
specificul punctului de lucru si categoria persoanelor private de libertate, astfel
nct s se asigure legtura de vedere si, dup caz, de foc ntre acestea, precum si
supravegherea continu a persoanelor private de libertate si a suprafe|ei de teren
pe care acestea lucreaz.
(3) Patrula destinat pazei persoanelor private de libertate care presteaz
munc la punctul de lucru execut serviciul prin exteriorul perimetrului
punctului de lucru, la o distan| care s permit observarea persoanelor private
de libertate.
ART. 225
La punctele de lucru amenajate n interiorul locului de de|inere se aplic n
mod corespunztor prevederile din prezentul Regulament, referitoare la nso|irea
si supravegherea persoanelor private de libertate.
Sec|iunea a 2-a
Personalul destinat escortrii persoanelor private de libertate la punctele de
lucru
ART. 226
Personalul destinat escortrii, supravegherii si pazei persoanelor private de
libertate la punctele de lucru se compune din sef punct de lucru si, dup caz, sef
de escort, sef post control, conductor cine de serviciu si personal din
compunerea escortei.
ART. 227
(1) Seful punctului de lucru se subordoneaz nemijlocit sefului serviciului
siguran|a de|inerii sau ofi|erului anume desemnat de directorul locului de
de|inere.
(2) Seful de escort se subordoneaz nemijlocit sefului punctului de lucru.
(3) Seful postului de control se subordoneaz, dup caz, sefului punctului de
lucru sau sefului de escort.
(4) Personalul din compunerea escortei se subordoneaz, dup caz, sefului
punctului de lucru sau sefului de escort.
ART. 228
(1) Personalul destinat escortrii si pazei la punctele de lucru exterioare a
persoanelor private de libertate crora li se aplic regimul nchis, se doteaz cu
armament.
(2) La punctele de lucru exterioare, supravegherea condamna|ilor crora li se
aplic regimul semideschis este realizat, n raport de numrul acestora, de
minim 2 agen|i nenarma|i, dota|i cu mijloace de imobilizare si legtur.
(3) Condamna|ii crora li se aplic regimul deschis si care presteaz munc n
afara locului de de|inere, de regul, nu sunt supraveghea|i, dar sunt controla|i
periodic la locurile de munc si pe itinerarele de deplasare de ctre personal
anume desemnat de directorul unit|ii. n cazul n care se impune supravegherea
acestora, aceasta se realizeaz cu personal nenarmat dotat cu mijloace de
legtur si imobilizare.
(4) Condamna|ii crora li se aplic regimul deschis, atunci cnd presteaz
munca n afara locului de de|inere nesupraveghea|i, se deplaseaz nenso|i|i la
locurile de munc, pe itinerarii stabilite, pe baza documentelor de identitate
eliberate de administra|ia locului de de|inere, prevzute laanexa nr. 37.
ART. 229
(1) Seful punctului de lucru rspunde de organizarea si executarea pazei,
escortrii si supravegherii persoanelor private de libertate pe timpul deplasrii si
la punctul de lucru.
(2) Pe timpul desfsurrii activit|ilor productive, seful punctului de lucru are
urmtoarele atribu|ii:
a) s cunoasc persoanele private de libertate din forma|ia de munc care i s-a
repartizat si ia msurile necesare prevenirii oricrui incident;
b) s organizeze si s asigure paza si supravegherea persoanelor private de
libertate la punctul de lucru;
c) s verifice existen|a trusei medicale pentru acordarea primului ajutor;
d) s asigure verificarea temeinic a punctului de lucru nainte de a introduce
persoanele private de libertate la activit|i si dup ncetarea acestora;
e) s organizeze forma|ia de lucru n func|ie de specificul lucrrilor si s
urmreasc respectarea disciplinei muncii de ctre persoanele private de
libertate;
f) s pretind reprezentantului agentului economic care foloseste for|a de
munc asigurarea frontului de lucru, a sculelor, uneltelor si materialelor necesare
desfsurrii normale a lucrului;
g) s asigure respectarea ntocmai de ctre persoanele private de libertate a
normelor de securitate si sntate n munc;
h) s verifice, periodic, prezen|a persoanelor private de libertate si s anun|e
dispeceratul locului de de|inere, prin mijloacele de legtur aflate la dispozi|ie,
la intervalele stabilite prin ndatoririle specifice, despre situa|ia de la punctul de
lucru;
i) s organizeze si, dup caz, s execute, potrivit dispozi|iilor legale,
perchezi|ia persoanelor private de libertate la plecarea de la punctul de lucru;
j) s completeze n tabelul de scoatere la munc a persoanelor private de
libertate, prezen|a acestora si timpul lucrat efectiv, s asiste la msurarea si
recep|ionarea lucrrilor realizate de acestea si s verifice dac documentele de
eviden| primar a muncii sunt corect ntocmite;
k) s controleze mijloacele de transport;
l) s se deplaseze la posturile de paz, ori de cte ori este chemat;
m) s asigure condi|ii pentru ca personalul din escort s poat servi masa n
timpul planificat;
n) s controleze periodic modul n care membrii componen|i ai escortei si
execut serviciul;
o) s aib n vedere ca ntre reprezentan|ii operatorilor economici si
persoanele private de libertate s existe rela|ii de respect reciproc.
ART. 230
Pe timpul executrii serviciului, sefului punctului de lucru i este interzis:
a) s prseasc postul ncredin|at;
b) s foloseasc persoanele private de libertate la executarea msurtorilor,
recep|ionarea lucrrilor sau ntocmirea documentelor de eviden| primar a
muncii;
c) s permit persoanelor private de libertate, la punctul de lucru, s
confec|ioneze diferite obiecte care nu au legtur cu natura lucrrilor la care
particip ori s le comercializeze;
d) s permit persoanelor private de libertate s sustrag de la punctul de
lucru scule, unelte ori materiale;
e) s favorizeze persoanele private de libertate n repartizarea lucrrilor de
executat;
f) s permit frac|ionarea dispozitivului de paz, modificarea sau deplasarea
acestuia fr aprobarea persoanelor competente;
g) s permit persoanelor private de libertate s ia legtura cu alte persoane,
s primeasc orice fel de obiecte sau substan|e;
h) s permit efectuarea altor lucrri sau activit|i, dect cele stabilite;
i) s permit accesul persoanelor neautorizate n incinta punctului de lucru;
j) s permit persoanelor private de libertate nceperea lucrului, dac nu sunt
respectate n totalitate normele legale de protec|ie a muncii;
k) s predea persoanele private de libertate altor persoane, n alte condi|ii
dect cele prevzute laart. 161 lit. e).
ART. 231
(1) La punctele de lucru unde sunt repartiza|i mai mul|i sefi de puncte de
lucru, ndatoririle specifice ale acestora se stabilesc de ctre directorul adjunct
pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar si se aprob de director.
(2) La punctele de lucru unde nu este numit sef de escort, ndatoririle
acestuia revin sefului punctului de lucru.
Sec|iunea a 3-a
Func|ionarea punctelor de lucru
ART. 232
(1) Dup sosirea la punctul de lucru, seful punctului de lucru desfsoar
consecutiv urmtoarele activit|i:
a) pred armamentul si muni|ia din dotare agentului din postul de paz nr. 1,
pe baz de semntur n carnetul postului;
b) controleaz punctul de lucru pentru a descoperi eventualele obiecte
interzise;
c) asigur instalarea indicatoarelor: "ZON INTERZIS", "LOC DE
ADUNARE", "LOC PENTRU SERVIREA MESEI", "LOC PENTRU
DEPOZITAREA UNELTELOR", "POST CONTROL" sau a benzii din material
plastic inscrip|ionate cu "ZON INTERZIS";
d) dispune debarcarea personalului si formarea dispozitivului de paz
prevzut pentru debarcare;
e) dispune debarcarea persoanelor private de libertate din mijloacele de
transport si efectueaz apelul numeric al acestora;
f) dispune instalarea personalului de paz n posturi conform schi|ei din
carnetul postului;
g) aduce la cunostin| persoanelor private de libertate spa|iul de lucru sau de
deplasare, limita din interior a zonei interzise, locul si semnalul de adunare,
locul de ridicare si depozitare a sculelor, al sursei de ap potabil, cel pentru
satisfacerea necesit|ilor fiziologice, precum si regulile pe care trebuie s le
respecte pe timpul lucrului;
h) atrage aten|ia persoanelor private de libertate cu privire la ordinea si
disciplina ce trebuie respectate pe timpul executrii lucrrilor si a prezen|ei n
forma|ii, precum si cu privire la respectarea normelor de securitate si sntate n
munc.
(2) Dac cercetarea punctului de lucru si trecerea de la dispozitivul de
escortare la dispozitivul de paz dureaz mai mult de 15 - 20 minute si condi|iile
de amenajare a punctului de lucru permit, personalul destinat pazei se poate
deplasa direct la posturi. n acest caz, controlul punctului de lucru se execut de
ctre celelalte persoane din escort.
(3) n toate situa|iile, pe timpul instalrii personalului n posturi, persoanele
private de libertate rmn grupate, sub paz sau supraveghere.
(4) Dup ocuparea locurilor de serviciu si verificarea dispozitivului de paz,
seful punctului de lucru dispune nceperea activit|ilor lucrative.
(5) Pentru punctele de lucru n care si desfsoar activitatea condamna|ii din
regimul semideschis nu sunt aplicabile dispozi|iile alin. (1) lit. a), iar pentru cele
n care si desfsoar activitatea condamna|ii din regimul deschis nu sunt
aplicabile dispozi|iile alin. (1) lit. a) si c) si alin. (2).
ART. 233
Seful punctului de lucru sau seful de escort precizeaz, n teren, misiunea
fiecrui membru al dispozitivului de paz, fiind obligat s controleze executarea
serviciului de ctre acestia si s supravegheze activitatea desfsurat de
persoanele private de libertate pe punctul de lucru.
ART. 234
(1) Pentru servirea mesei, seful punctului de lucru procedeaz astfel:
a) dispune adunarea persoanelor private de libertate n locul stabilit;
b) execut apelul nominal sau numeric al persoanelor private de libertate;
c) retrage personalul din dispozitiv si organizeaz paza sau supravegherea
persoanelor private de libertate pe timpul servirii mesei;
d) dispune intrarea n sala de mese, ori asezarea n forma|ie n ordinea
echipelor, pentru a servi masa.
(2) Personalul din posturi serveste masa prin rota|ie, astfel nct s se asigure
permanent paza persoanelor private de libertate cu cel pu|in jumtate din
efectivul escortei.
(3) Dup servirea mesei, se dispune instalarea dispozitivul de paz al
punctului de lucru, se face apelul numeric al persoanelor private de libertate si se
reiau activit|ile productive.
ART. 235
Pe timpul executrii serviciului se asigur personalului din posturi cte 15 -
20 minute repaus la 2 - 3 ore, prin nlocuirea lor de ctre seful escortei. Pe
timpul repausului, personalul poate sta numai n locurile stabilite, fiindu-i
interzis prsirea punctului de lucru.
ART. 236
(1) Scoaterea persoanelor private de libertate din incinta punctului de lucru
exterior se poate face doar n prezen|a sefului punctului de lucru si numai dac
persoana din cadrul locului de de|inere care a venit s le ridice prezint
legitima|ia de serviciu si dovada prevzut deart. 153 alin. (1) lit. c) aprobat de
director si nregistrat la secretariatul unit|ii.
(2) Seful punctului de lucru, dup ce s-a convins de autenticitatea
documentelor prezentate, procedeaz la identificarea persoanelor private de
libertate si predarea lor, men|ionarea predrii n carnetul postului si re|inerea
dovezii de predare-primire ca document justificativ care urmeaz a fi predat
sefului de tur la ntoarcerea n locul de de|inere, dup care se depune la dosarul
individual de de|inere.
ART. 237
(1) La terminarea lucrului sau la ora stabilit, seful punctului de lucru
efectueaz urmtoarele activit|i:
a) d semnalul de adunare;
b) dispune depunerea uneltelor si adunarea n forma|ie la locul stabilit;
c) verific prezen|a persoanelor private de libertate;
d) execut perchezi|ia corporal sumar, potrivit dispozi|iilor legale;
e) dispune ridicarea dispozitivului de paz si realizarea celui de escortare.
(2) n timpul apropierii de locul de adunare a persoanelor private de libertate,
cnd condi|iile permit, personalul din dispozitivul de paz execut si controlul
punctului de lucru.
(3) Cnd condi|iile de amplasare a dispozitivului de paz nu permit,
cercetarea punctului de lucru se execut cu jumtate din efectivul escortei iar cu
cealalt jumtate se asigur paza persoanelor private de libertate pe locul de
adunare.
ART. 238
Dup controlul punctului de lucru, seful punctului de lucru verific mijloacele
de transport si dispune deplasarea la acestea si mbarcarea.
Sec|iunea a 4-a
Organizarea si func|ionarea punctelor de lucru unde persoanele private de
libertate sunt cazate n exteriorul locului de de|inere
ART. 239
(1) n vederea folosirii persoanelor private de libertate crora li se aplic
regimul semideschis sau deschis la activit|i productive, se pot nfiin|a puncte de
lucru unde aceste persoane sunt cazate n exteriorul locului de de|inere, n spa|ii
special amenajate de agentul economic sau de administra|ia locului de de|inere.
(2) nfiin|area punctelor de lucru prevzute la alin. (1) se realizeaz cu
aprobarea directorului general al Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor.
(3) Documenta|ia necesar aprobrii cuprinde urmtoarele:
a) nota raport prin care se solicit nfiin|area punctului de lucru, din care s
rezulte toate datele referitoare la amplasare, numrul persoanelor private de
libertate, necesarul de personal, activit|ile lucrative ce urmeaz a se desfsura,
asigurarea material si sanitar, dispozitivul de paz si supraveghere, sistemele
de legtur, alarmare si interven|ie;
b) procesul-verbal de recunoastere a punctului de lucru;
c) coresponden|a relevant purtat cu diferite institu|ii pentru nfiin|area
punctului de lucru.
ART. 240
(1) Pentru nfiin|area punctului de lucru unde persoanele private de libertate
sunt cazate n exteriorul locului de de|inere, comisia format din director,
directorii adjunc|i, medicul locului de de|inere, un lucrtor de la serviciul ori
biroul eviden| de|inu|i si organizarea muncii, responsabilul cu securitatea si
sntate n munc si reprezentantul beneficiarului realizeaz recunoasterea
prealabil urmrind:
a) existen|a si starea spa|iilor de cazare pentru persoanele private de libertate
si personalul destinat pazei, supravegherii si nso|irii;
b) posibilit|ile si modalit|ile de amenajare a unor mprejmuiri pentru spa|iile
de cazare ale persoanelor private de libertate si a unor sisteme de siguran| si
nchidere a pavilioanelor si, dup caz, a camerelor de cazare;
c) existen|a utilit|ilor necesare asigurrii regimului legal de de|inere ori
posibilitatea amenajrii acestora, respectiv: instala|ii de ap si canalizare, baie,
bloc alimentar, punct sanitar, sli de mese;
d) amenajarea sectorului de acordare a vizitelor si pachetelor, a spa|iilor de
pstrare a mijloacelor de imobilizare, pentru servirea hranei de ctre personal,
precum si existen|a posibilit|ilor de realizare si men|inere a legturii cu locul de
de|inere;
e) stabilirea solu|iilor de amenajare a zonei de acces n punctul de lucru si n
spa|iul de cazare a persoanelor private de libertate;
f) distan|a fa| de locul de de|inere astfel nct s fie posibil deplasarea si
interven|ia rapid a personalului n cazuri deosebite;
g) stabilirea altor msuri pe care le consider necesare.
(2) Hotrrile comisiei prevzute la alin. (1) se consemneaz ntr-un proces-
verbal, men|ionndu-se, dup caz, acordul agentului economic de a realiza
amenajrile necesare nfiin|rii si func|ionrii punctului de lucru.
ART. 241
Directorul locului de de|inere stabileste msurile necesare pentru ntocmirea
urmtoarelor documente:
a) registrul cu inventarul punctului de lucru;
b) planul de paz si aprare al punctului de lucru;
c) planul de alarmare al personalului;
d) planul de cooperare cu structurile locale ale Ministerului Administra|iei si
Internelor;
e) carnetele posturilor pentru punctele de lucru si supravegherea interioar;
f) registrele de planificare a personalului n serviciu;
g) registrul de eviden| a dotrii cu mijloace de imobilizare si legtur;
h) registrul opis cu condamna|ii prezen|i n cadrul punctului de lucru;
i) tabelul cu organizarea grupei de prevenire si stingere a incendiilor;
j) programul zilnic cu activit|ile care se desfsoar cu condamna|ii;
k) programul cu activit|ile educative;
l) alte documente necesare.
CAPITOLUL VI
Escortarea persoanelor private de libertate n mijloace de transport speciale, n
vederea transferrii de la un loc de de|inere la altul
ART. 242
(1) Transferarea persoanelor private de libertate de la un loc de de|inere la
altul se execut cu mijloace de transport speciale n baza unor grafice de
deplasare aprobate de ctre directorul general al Administra|iei Na|ionale a
Penitenciarelor.
(2) Mijloacele de transport speciale sunt astfel amenajate nct s asigure
condi|ii de iluminare si aerisire corespunztoare si s respecte condi|iile tehnice
stabilite de legisla|ia n vigoare cu privire la transportul de persoane.
(3) Mijloacele de transport speciale se doteaz cu mijloace de legtur radio,
mijloace de semnalizare-alarmare, echipamente de monitorizare a pozi|iei n
traseu, mijloace de imobilizare si trus medical de prim ajutor, precum si
mijloace de iluminare dac deplasarea se face pe timp de noapte.
(4) Escortarea persoanelor private de libertate pe timpul transferului de la un
loc de de|inere la altul se realizeaz cu personal anume instruit, constituit n
Subunitatea de paz si escortare de|inu|i transfera|i.
ART. 243
(1) Pregtirea persoanelor private de libertate pentru transfer se efectueaz
sub coordonarea sefului de tur sau a unui ofi|er desemnat de directorul locului
de de|inere. Perchezi|ia corporal amnun|it se execut nainte de mbarcare de
ctre personalul locului de de|inere care este nominalizat ntr-un proces-verbal,
care se ataseaz la tabelele nominale ale persoanelor private de libertate
transferate.
(2) Persoanele private de libertate se pot transfera numai dac au avizul
medical, nscris pe tabelul de transfer prevzut laart. 154 alin. (1) lit. a).
ART. 244
nainte de plecarea n misiune, seful de escort execut instruirea
personalului, verific |inuta, armamentul, muni|ia, materialele din dotare
necesare ndeplinirii serviciului si d dispozi|ia de executare a misiunii, care
cuprinde: compunerea escortei, misiunea, itinerarul de deplasare, ora nceperii
mbarcrii, numrul si categoria persoanelor private de libertate, numai dup ce
se convinge c to|i membrii escortei sunt ap|i pentru executarea serviciului.
ART. 245
nainte de mbarcarea persoanelor private de libertate, seful de escort se
informeaz despre starea mijloacelor de transport, a elementelor de nchidere a
usilor, a gratiilor, n exterior si interior, n locul pentru bagaje, sub sasiu, iar n
cazul n care constat eventuale nereguli comunic despre acestea directorului
adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar din unitatea n care se
afl, lund sau solicitnd msuri de remediere.
ART. 246
(1) n mijloacele de transport, persoanele private de libertate sunt repartizate
|inndu-se seama de criteriile de separare.
(2) Dac pentru unele dintre persoanele private de libertate din categoriile mai
sus men|ionate nu se poate asigura separarea, acestea nu se primesc n
mijloacele de transport. n astfel de situa|ii, seful de escort consemneaz, sub
semntur, n condica de expedi|ie a locului de de|inere respectiv, motivul
pentru care nu a primit persoanele private de libertate, iar la napoiere
informeaz seful Subunit|ii de paz si escortare de|inu|i transfera|i.
ART. 247
Dup mbarcare, seful de escort aten|ioneaz persoanele private de libertate
cu privire la modul de comportare pe timpul deplasrii, precizndu-le regulile
care trebuie respectate pe durata transferrii si consecin|ele nclcrii acestora.
ART. 248
(1) La transferare, persoanele private de libertate sunt nso|ite de dosarele
individuale, obiectele de valoare, alimentele si bunurile care pot fi primite si
pstrate de ctre acestea n numrul si cantit|ile prevzute de reglementrile n
vigoare, precum si de un bagaj de mn. Bunurile rmase n custodia locului de
de|inere se ridic de apar|intorii persoanelor private de libertate sau de acestea
dup liberare.
(2) Bagajul de mn con|ine articole de igien personal si medicamente n
cantit|i stricte, recomandate de medic.
(3) La bagajul de mn, persoana privat de libertate are acces n unit|ile de
tranzit.
(4) Pe perioada transferului, ct timp se afl n mijloacele de transport,
persoanele private de libertate pot pstra asupra lor doar un recipient din plastic
cu ap potabil si hrana rece asigurat de locul de de|inere.
(5) Obiectele si bunurile care nso|esc persoana privat de libertate constituite
n coletul personal si bagajul de mn, se mpacheteaz si sigileaz, urmnd a fi
predate de seful de escort, mpreun cu persoana privat de libertate, la
destina|ie.
(6) Modul de asigurare a medica|iei necesar pe perioada efecturii
transferului cu mijloacele de transport speciale se stabileste prin decizie a
directorului general al Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor.
ART. 249
Atunci cnd pe parcurs, din motive temeinice, se impune schimbarea
itinerarului aprobat, seful de escort stabileste un nou itinerar, cu aprobarea
sefului Subunit|ii de paz si escortare de|inu|i transfera|i, dup care comunic
primului loc de de|inere despre modificarea acestuia n vederea informrii
tuturor locurilor de de|inere pe unde trec mijloacele de transport, inclusiv unit|ii
de care apar|ine.
ART. 250
(1) n vederea efecturii transferului n siguran|, persoanele private de
libertate pot fi predate sefului de escort cu mijloace de imobilizare, cu
respectarea condi|iilor prevzute n condi|iileart. 37 din Lege.
(2) Dac pe timpul transportului prin comportarea adoptat persoanele private
de libertate pun n pericol siguran|a misiunii, seful de escort dispune utilizarea
mijloacelor de imobilizare numai cu aprobarea sefului Subunit|ii de paz si
escortare de|inu|i transfera|i, cu excep|ia cazurilor n care urgen|a nu permite
acest lucru, situa|ie care va fi de ndat adus la cunostin|a sefului Subunit|ii de
paz si escortare de|inu|i transfera|i. Acesta la rndul su comunic despre
aceasta directorului locului de de|inere de destina|ie sau tranzit, n vederea
respectrii dispozi|iilor art. 37 alin. (5) din Lege.
ART. 251
n cazul producerii unor incidente, seful de escort ac|ioneaz potrivit
procedurilor stabilite prin Manualul de gestionare a incidentelor - Gestionarea
incidentelor opera|ionale si planurilor de prevenire si reac|ie la situa|ii de
urgen| ale Subunit|ii de paz si escortare de|inu|i transfera|i.
ART. 252
(1) Pe timpul transportului se interzice fumatul n mijloacele de transport,
sens n care, cu ocazia pregtirii pentru transfer acest lucru se aduce la
cunostin|a persoanelor private de libertate, iar |igrile si sursele de aprindere se
depun n bagajul personal.
(2) Persoanele private de libertate fumtoare pot pstra cte un pachet de
|igri, care se ambaleaz separat, se inscrip|ioneaz cu numele titularului si se
pred sefului de escort la mbarcarea n mijlocul de transport.
(3) Fumatul persoanelor private de libertate este permis numai n unit|ile de
tranzit n locuri special amenajate.
ART. 253
Predarea sau primirea persoanelor private de libertate se confirm prin
semntura sefului de tur si a sefilor de escort, n condica de predare primire a
persoanelor private de libertate, bagajelor si a obiectelor de valoare ale acestora,
prevzut nanexa nr. 38.
ART. 254
(1) Atunci cnd mijlocul de transport sta|ioneaz ntr-un loc de de|inere, seful
de tur ia msuri de asigurare a pazei si de verificare a integrit|ii acestuia.
(2) Armamentul si muni|ia aflate n dotarea escortei mijlocului de transport se
depun la magazia de serviciu, iar dosarele individuale ale persoanelor private de
libertate aflate n tranzit sunt predate sefului de tur.
(3) Pentru membrii din compunerea escortei se asigur condi|iile necesare de
odihn si hrnire.
(4) Persoanele private de libertate aflate n tranzit, care urmeaz s rmn pe
timpul nop|ii n locul de de|inere, sunt cazate separat de efectivele proprii si li se
asigur condi|ii de servire a hranei.
(5) La solicitarea sefului de escort, dac situa|ia impune, se iau msuri pentru
completarea necesarului de carburant.
(6) Predarea-primirea persoanelor private de libertate la si de la mijloacele de
transport auto, se efectueaz n prezen|a si sub coordonarea sefului de tur sau a
ofi|erului desemnat de directorul locului de de|inere.
ART. 255
n termen de 24 de ore de la terminarea misiunii, sefii de escort sunt obliga|i
s ntocmeasc un raport de activitate n care se consemneaz: numele,
prenumele, gradul profesional al sefului de escort, membrilor escortei si ale
conductorului auto, numrul persoanelor private de libertate transferate,
perioada, modul de ndeplinire si problemele aprute pe timpul executrii
misiunii, inclusiv dac au fost aplicate sau nu mijloace de imobilizare.
TITLUL VI
Controlul activit|ilor de paz, supraveghere, escortare si nso|ire
ART. 256
(1) Pentru verificarea modului de ndeplinire a misiunilor de paz,
supraveghere, escortare si nso|ire, directorul locului de de|inere dispune
efectuarea de controale inopinate
(3) Controlul inopinat se execut pe baza unei planificri lunare ntocmite de
directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii si regim penitenciar n care sunt
men|ionate toate sectoarele de activitate si persoanele desemnate a le verifica.
(2) Controlul inopinat are ca scop identificarea deficien|elor si a cauzelor
acestora, precum si diseminarea rezultatelor pozitive din activitatea desfsurat
de personalul din sectorul operativ.
ART. 257
(1) Persoanele desemnate pentru executarea controalelor inopinate li se
stabilesc obiective al cror scop este modul n care sunt respectate dispozi|iile
prezentului Regulament.
(2) n cazul n care pe timpul controlului inopinat sunt constatate aspecte
negative, acestea sunt men|ionate n documentele operative.
(3) Dup finalizarea controlului inopinat persoanele prevzute la alin. (1)
ntocmesc o not raport care cuprinde aspectele pozitive si negative constatate,
propuneri de remediere a neajunsurilor si de mbunt|ire a muncii.
(4) Nota de constatare este prezentat spre avizare directorului adjunct pentru
siguran|a de|inerii si regim penitenciar si, pentru a dispune msuri n consecin|
directorului locului de de|inere.
(5) Notele de constatare se pstreaz la directorul adjunct pentru siguran|a
de|inerii si regim penitenciar.
TITLUL VII
Dispozi|ii comune
CAPITOLUL I
Perchezi|ia persoanelor private de libertate
ART. 258
(1) Perchezi|ia este ac|iunea prin care se realizeaz un control amnun|it
asupra persoanelor private de libertate, echipamentului, bagajelor, alimentelor,
cazarmamentului, camerelor de de|inere si a tuturor locurilor unde acestea au
acces, n scopul descoperirii si ridicrii obiectelor interzise, precum si pentru
prevenirea unor evenimente deosebite ori a situa|iilor de risc, n vederea
respectrii normelor privind regimul penitenciar.
(2) Perchezi|ia este o msur necesar luat pentru siguran|a locurilor de
de|inere, men|inerea si restabilirea ordinii si disciplinei n rndul persoanelor
private de libertate.
(3) Perchezi|ia se efectueaz n intervalul cuprins ntre ora desteptrii si ora
stingerii, cu excep|ia situa|iilor n care ac|iunea a nceput nainte de ora stingerii
sau n cazul svrsirii abaterilor grave sau infrac|iunilor.
(4) Bunurile si echipamentul personal deteriorate cu ocazia perchezi|iei sunt
reparate sau nlocuite prin grija administra|iei locului de de|inere. Dac aceast
opera|iune a dus la descoperirea de bunuri, substan|e ori obiecte a cror de|inere
constituie infrac|iune, bunurile si echipamentul personal deteriorate se repar
numai cu avizul organului de cercetare.
(5) Perchezi|ia se execut n situa|iile prevzute de prezentul Regulament
precum si ori de cte ori exist date sau informa|ii referitoare la de|inerea unor
bunuri sau obiecte interzise.
(6) Dispozi|iileart. 200 din Regulamentul de aplicare aLegii se aplic n mod
corespunztor.
ART. 259
n func|ie de condi|iile si mprejurrile n care se execut, precum si de
procedeele folosite, perchezi|ia este de dou feluri, corporal si general.
Perchezi|ia corporal poate fi amnun|it ori sumar, iar perchezi|ia general
poate fi total sau par|ial.
ART. 260
(1) Prin perchezi|ie corporal amnun|it se n|elege controlul executat asupra
persoanelor private de libertate, echipamentului, bagajelor si altor obiecte
personale sau date n folosin| de ctre administra|ia locului de de|inere.
(2) Perchezi|ia corporal amnun|it se execut n urmtoarele situa|ii:
a) la primirea persoanelor private de libertate n locul de de|inere;
b) la ntoarcerea de la punctele de lucru exterioare a persoanelor private de
libertate clasificate n regimul deschis, cnd deplasarea s-a efectuat fr a fi
nso|ite de personal al unit|ii;
c) la plecarea si ntoarcerea din permisiunea de iesire din penitenciar;
d) la internarea persoanelor private de libertate n infirmeria locului de
de|inere sau n spitalele din re|eaua Ministerului Snt|ii si la externarea din
aceste locuri;
e) cu ocazia transferrii persoanelor private de libertate, att la locul de
de|inere de unde se transfer ct si la cel care le primeste;
f) cu ocazia mutrilor ntre sec|iile de de|inere;
g) cu prilejul pregtirii n vederea prezentrii la organele judiciare si la
napoierea de la acestea;
h) dup ce persoanele private de libertate au beneficiat de vizit fr
dispozitive de separare sau intim;
i) cu ocazia introducerii si scoaterii n si din camere a persoanelor private de
libertate sanc|ionate disciplinar cu izolarea;
j) n cazurile urgente care nu suport amnare, perchezi|ia corporal
amnun|it poate fi executat la dispozi|ia sefului punctului de lucru, sefului de
escort sau, dup caz, a supraveghetorului, care informeaz, pe cale ierarhic,
motivul, constatrile si msurile luate;
k) la punerea n libertate a persoanelor private de libertate;
l) n alte situa|ii, cu avizul directorului locului de de|inere.
ART. 261
(1) Perchezi|ia corporal amnun|it se efectueaz, de ctre persoane de
acelasi sex, n condi|ii care s nu lezeze demnitatea si s nu afecteze sntatea
persoanelor private de libertate, cu asigurarea intimit|ii acestora.
(2) Asigurarea intimit|ii persoanei private de libertate se realizeaz prin
efectuarea controlului separat de celelalte persoane, n spa|ii anume amenajate.
(3) Controlul cavit|ilor corporale se realizeaz numai de ctre personal
medical.
ART. 262
Perchezi|ia corporal amnun|it se execut n urmtoarea succesiune:
controlul corporal, controlul lenjeriei, controlul mbrcmintei, controlul
ncl|mintei, controlul coifurii, controlul bagajelor, alimentelor si celorlalte
obiecte apar|innd persoanei private de libertate.
ART. 263
(1) La controlul corporal se urmreste descoperirea de obiecte interzise n
pr|ile ascunse ale corpului sau aplicate pe acesta.
(2) La verificarea lenjeriei si mbrcmintei se controleaz amnun|it gulerul,
mansetele, peticele aplicate, diferite custuri si alte locuri care se preteaz
ascunderii unor obiecte interzise.
(3) ncl|mintea se controleaz n interior si exterior. Cea care prezint
caracteristici suspecte - talp dubl, toc voluminos etc. - cu aprobarea
conductorului ac|iunii, se poate desface, urmnd a fi reparat prin grija
administra|iei locului de de|inere.
(4) Dup controlul lenjeriei, mbrcmintei si ncl|mintei, acestea se dau
persoanei private de libertate pentru a se echipa si se execut, n prezen|a
acesteia, controlul bagajelor, alimentelor si altor obiecte permise s fie de|inute
de ctre aceasta.
ART. 264
(1) Persoana care efectueaz perchezi|ia corporal amnun|it desfsoar
urmtoarele activit|i:
a) supravegheaz n permanen| persoana privat de libertate n cauz;
b) ntreab persoana privat de libertate dac de|ine bunuri, obiecte sau
substan|e interzise si cere prezentarea obiectelor personale;
c) se dispune la o distan| suficient de mare pentru a putea contracara o
eventual ac|iune vtmtoare din partea celui perchezi|ionat;
d) dispune persoanei private de libertate s se dezechipeze, s se ntoarc cu
spatele, s deprteze picioarele si s ridice minile paralel cu solul;
e) efectueaz controlul prin observare, succesiv, ncepnd cu prul persoanei
private de libertate, urechi, sub bra|, ntre degetele minii, unghii, eventuale cute
ale pielii, ntre degetele picioarelor si sub tlpi;
f) solicit persoanei s se ntoarc cu fa|a si continu controlul cavit|ii
bucale, a nrilor, a buricului si eventualele cute ale pielii;
g) dup efectuarea controlului corporal dispune persoanei private de libertate
s revin n pozi|ia ini|ial.
(2) Cu ocazia controlului bagajelor personale se acord o aten|ie deosebit:
a) mnerelor, buzunarelor si a eventualelor pr|i duble;
b) deodorantelor roll-on, la care se ridic partea superioar a acestora si se
verific spa|iul gol al containerului;
c) tuburilor de past de din|i, crem de ras etc., care se apas urmrind s nu
existe ascunse diverse obiecte interzise;
d) scrisorilor, care se scot din plicuri, fr a fi citite, pentru a verifica dac nu
sunt ascunse substan|e sau articole interzise;
e) cr|ilor, revistelor si ziarelor care se rsfoiesc pentru a verifica dac nu sunt
ascunse substan|e sau articole interzise;
f) obiectelor de podoab si ochelarilor, care se verific n scopul depistrii
unor eventuale modificri constructive cu ajutorul crora se pot disimula obiecte
interzise.
g) celelalte obiecte de|inute se controleaz cu aten|ie, |inndu-se cont de
caracteristicile fiecruia: se acord aten|ie sporit alimentelor, verificndu-se
termenul de valabilitate al acestora, aspectului organoleptic, iar n cazul
conservelor se va urmri ca acestea s nu fie deformate si se urmresc semne de
modificare constructiv si modul de aplicare a etichetelor.
ART. 265
(1) Perchezi|ia corporal sumar const n controlul executat asupra
condamna|ilor crora li se aplic regimul de maxim siguran| sau nchis si
aresta|ilor preventiv la scoaterea si introducerea din si n camerele de cazare sau
de cte ori este nevoie n scopul prevenirii unor incidente, a situa|iilor de risc si
ridicrii obiectelor interzise.
(2) Persoana privat de libertate nmneaz articolele solicitate pentru control.
(3) Perchezi|ia corporal sumar se efectueaz asupra persoanelor private de
libertate crora li se aplic regimul semideschis sau deschis, la iesirea si intrarea
n sau din spa|iul destinat cazrii si n care au acces direct pentru desfsurarea
anumitor activit|i sau de cte ori este nevoie n scopul prevenirii unor incidente
si ridicrii obiectelor interzise.
ART. 266
Perchezi|ia corporal sumar ncepe cu controlul coifurii, iar apoi prin
palpare, apsare sau ndoire, dup caz, se controleaz gulerul, umerii, mnecile,
buzunarele, eventualele petice aplicate si celelalte locuri unde pot fi ascunse
obiecte interzise.
ART. 267
(1) Persoana care efectueaz perchezi|ia corporal sumar desfsoar
urmtoarele activit|i:
a) supravegheaz n permanen| persoana privat de libertate n cauz;
b) ntreab persoana privat de libertate dac de|ine bunuri, obiecte sau
substan|e interzise, si cere prezentarea obiectelor personale;
c) solicit persoanei private de libertate s ridice bra|ele la nivelul umerilor n
plan orizontal, paralel cu solul si s |in picioarele ct mai deprtate unul de
cellalt;
d) efectueaz controlul corporal, prin palpare si observare, n urmtoarea
ordine: capul si gtul (se scoate plria, cciula, sapca etc.), bra|ele, de la umr
la ncheieturile minilor, zona trunchiului si a bazinului (fa|, spate), membrele
inferioare (partea exterioar si interioar);
e) cnd controleaz partea inferioar a corpului se pozi|ioneaz astfel nct s
nu fie lovit de cel controlat.
(2) Perchezi|ia corporal sumar a persoanelor private de libertate se poate
efectua si cu persoana perchezi|ionat cu minile n sus, pe cap sau la ceaf, si
cu minile la ceaf sau la spate.
(3) Obiectele descoperite asupra persoanei private de libertate sunt prezentate
acesteia.
(4) n situa|ia perchezi|ionrii unui grup de persoane private de libertate de
ctre doi membri ai personalului, acestea sunt dispuse n linie, cu distan| de
aproximativ 1 m una fa| de cealalt; unul dintre membri personalului
supravegheaz grupul, iar cellalt efectueaz controlul corporal din cealalt
parte.
(5) Atunci cnd la perchezi|ia corporal sumar asupra persoanelor private de
libertate se descoper obiecte interzise asupra acestora, se efectueaz perchezi|ia
corporal amnun|it.
ART. 268
Perchezi|ia asupra condamna|ilor crora li se aplic regimul de maxim
siguran|, persoanelor private de libertate sanc|ionate disciplinar cu izolarea,
celor care prezint risc pentru siguran|a penitenciarului care urmeaz s fie
transferate se efectueaz sub conducerea sefului de tur ori a persoanei
desemnate de directorul locului de de|inere.
ART. 269
Perchezi|ia general se execut asupra tuturor camerelor, persoanelor private
de libertate, bagajelor si a locurilor unde acestea au acces. Perchezi|ia general
poate fi total, cuprinznd ntregul loc de de|inere sau par|ial, limitat la un
numr de camere, sec|ii sau locuri.
ART. 270
(1) Perchezi|ia general se execut la dispozi|ia directorului locului de
de|inere o dat pe lun sau ori de cte ori exist indicii c se desfsoar activit|i
care ncalc dispozi|iile legale, n toate spa|iile unde sunt cazate persoane private
de libertate sau unde acestea desfsoar diferite activit|i lucrative sau
recreative.
(2) La controlul alimentelor se respect cu stricte|e regulile de igien stabilite
de ctre medicul locului de de|inere.
(3) n scopul prevenirii toxiinfec|iilor alimentare, medicul locului de de|inere
propune confiscarea si distrugerea alimentelor alterate.
ART. 271
(1) Perchezi|ia general, total sau par|ial, se execut pe baza planului de
ac|iune, prevzut nanexa nr. 39.
(2) Planurile de ac|iune se nregistreaz la secretariatul unit|ii.
(3) n vederea pstrrii secretului privind data si locul executrii perchezi|iei
generale, planul de ac|iune se prelucreaz cu personalul participant, naintea
nceperii ei.
(4) Cu ocazia prelucrrii planului de ac|iune, se pune accent pe cunoasterea de
ctre personal a obiectelor, substan|elor si bunurilor a cror de|inere este
interzis, metodele si procedeele folosite de persoanele private de libertate n
ascunderea lor si asupra procedurii de efectuare a perchezi|iei.
(5) Fiecrui membru al personalului i se stabileste n mod concret activitatea
pe care o va desfsura, semnnd despre realizarea acesteia n procesul-verbal
prevzut deart. 278.
ART. 272
Personalul participant la executarea perchezi|iei se organizeaz pe echipe.
Fiecare echip este condus de un sef numit de conductorul perchezi|iei. Durata
unei ac|iuni de perchezi|ie nu poate depsi dou ore.
ART. 273
Fiecare echip este dotat cu echipament de protec|ie, instrumente pentru
verificarea integrit|ii sistemelor de siguran| si materiale necesare ridicrii,
conservrii si eviden|ierii obiectelor, substan|elor si bunurilor interzise
descoperite.
ART. 274
(1) La ora stabilit pentru nceperea ac|iunii, echipele constituite, sub
conducerea sefilor numi|i, se deplaseaz, pe ct posibil, astfel nct s se
realizeze surprinderea persoanelor private de libertate spre locurile unde au fost
repartizate si ncep perchezi|ia simultan.
(2) La sosirea n sec|ia unde urmeaz a se executa perchezi|ia, seful de echip
amplaseaz la fiecare camer ce urmeaz a fi perchezi|ionat cte un component
al echipei si dispune deschiderea usilor. La camerele prevzute cu grilaje, se
deschid ini|ial doar usile. n fa|a usilor deschise, dup caz, a grilajelor, sau n
alte locuri care permit o bun observare a persoanelor private de libertate,
precum si pe latura sec|iei unde sunt amplasate ferestrele camerelor se dispun
componen|i ai echipei pentru supraveghere.
(3) La intrarea n camer se cere persoanelor private de libertate s se aseze n
paturi fr a desfsura alte activit|i si se dispune ca acestea, pe rnd, s-si ia
bagajele personale si cazarmamentul si s se adune n locul stabilit.
(4) Echipa stabilit pentru controlul camerei ncepe activitatea n prezen|a
unui reprezentant al persoanelor private de libertate din camer, dup ce toate
celelalte persoane au fost scoase din camer. Bunurile persoanelor private de
libertate care nu se afl n camer cu ocazia efecturii perchezi|iei se introduc n
saci care se sigileaz, urmnd a fi controlate ulterior, n prezen|a acestora.
(5) Activitatea persoanelor private de libertate este supravegheat permanent,
pentru a nu ascunde, arunca sau transmite obiecte, substan|e sau bunuri interzise.
(6) Dac se descoper obiecte interzise nu se nceteaz activitatea pentru a
comunica acest lucru. Se procedeaz la inventarierea obiectelor descoperite si se
continu activitatea pn cnd se finalizeaz controlul.
ART. 275
(1) La controlul camerei, se verific n mod amnun|it pere|ii, tavanul,
pardoseala, gratiile de la ferestre, ferestrele, usa, grilajul, saltelele, paturile,
grupurile sanitare, corpurile de iluminat, instala|iile si toate celelalte obiecte de
inventar.
(2) Locurile slab luminate din interiorul camerelor se controleaz cu ajutorul
lanternelor.
(3) Dac n camer exist aparatur audio-vizual, se verific starea sigiliilor
aplicate. n situa|ia n care se constat lipsa ori deteriorarea sigiliilor, aparatul n
cauz se retrage n vederea controlului, lundu-se msuri n consecin|.
(4) Perchezi|ia corporal amnun|it a persoanelor private de libertate se
execut conform regulilor de laart. 261 - 264, dup controlul camerei sau
concomitent cu acesta.
ART. 276
Perchezi|ia spa|iilor n care au acces persoanele private de libertate se
efectueaz dup urmtoarea procedur:
a) la controlul articolelor de cazarmament se urmreste verificarea
eventualelor urme de rupere, de custur recent si tieturi. Prin folosirea
detectorului de metale si palpare a articolelor de cazarmament se identific
eventualele obiecte interzise ascunse n acestea.
b) la controlul usilor si ferestrelor se verific, att pe interior, ct si pe exterior
tocul, rama, balamalele si sistemul de nchidere al acestora;
c) la controlul gratiilor si grilajelor se urmreste identificarea eventualelor
urme de for|are, dislocare, tiere precum si eventualele obiecte interzise legate
de acestea;
d) la controlul chiuvetelor, vaselor de toalet, bazinelor de ap se verific
interiorul si exteriorul acestora si locurile pretabile a ascunde bunuri interzise;
e) la controlul ntreruptoarelor, prizelor, dozelor, corpurilor de iluminat se
verific integritatea acestora;
f) controlul tavanelor, pere|ilor si podelelor se face prin ciocnire si observare
n vederea descoperirii sau identificrii urmelor de deteriorare, spargere,
strpungere sau modificare recent a aspectului;
g) controlul obiectelor de inventar se face prin observare si palpare n vederea
descoperirii de modificri constructive care pot ascunde bunuri interzise;
h) la controlul aparatelor electrice sau electronice se urmreste lipsa ori
deteriorarea sigiliilor aplicate.
ART. 277
La executarea perchezi|iei n ateliere, blocul alimentar, garaje, grajduri, cur|i
de plimbare ori alte locuri se urmreste descoperirea eventualelor pregtiri de
evadare, a obiectelor interzise sau care nu sunt n inventarul acestora.
ART. 278
(1) Dup efectuarea perchezi|iei generale, seful fiecrei echipe ntocmeste un
proces-verbal artat nanexa nr. 40.
(2) Procesul-verbal prevzut la alin. (1) primeste acelasi numr de nregistrare
ca si planul de ac|iune n baza cruia s-a desfsurat.
(3) Procesul-verbal va fi semnat de ctre personalul care a efectuat perchezi|ia
si de ctre persoana privat de libertate care a asistat la perchezi|ia efectuat.
(4) Pentru persoanele private de libertate care au nclcat regulile de ordine
interioar se ntocmesc rapoarte de incident.
ART. 279
(1) Bunurile aflate asupra persoanelor private de libertate, al cror numr si
cantitate depseste limita drepturilor legale sunt depuse spre pstrare la magazia
locului de de|inere pe baz de bon de primire n pstrare.
(2) Bunurile identificate asupra persoanelor private de libertate, dobndite de
acestea n mod ilicit pe timpul deten|iei, se confisc, nscriindu-se n procesul-
verbal de confiscare, prevzut nanexa nr. 41.
(3) Procesul-verbal de confiscare primeste acelasi numr de nregistrare ca si
planul de ac|iune n baza cruia s-a desfsurat, se certific prin semntur de
ctre seful serviciului aplicarea regimurilor si se aprob de directorul locului de
de|inere.
(4) Directorul locului de de|inere nstiin|eaz despre msura luat judectorul
delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, transmi|ndu-i o
copie de pe procesul-verbal de confiscare.
(5) n raport de natura bunurilor confiscate, acestea se introduc n patrimoniul
locului de de|inere, se valorific sau se distrug potrivit dispozi|iilor legale.
(6) Unele dintre bunurile care fac obiectul distrugerii, din dispozi|ia scris a
directorului locului de de|inere, pot fi pstrate n scop didactic si de instruire a
personalului.
ART. 280
Obiectele, bunurile sau substan|ele descoperite asupra persoanelor private de
libertate a cror de|inere, folosire sau transmitere sunt interzise prin lege oricrui
cet|ean, se ridic de la acestea, se conserv, se ntocmesc documentele necesare
probrii faptei si se anun|, de ndat, organele judiciare competente, crora le
sunt predate.
ART. 281
La terminarea perchezi|iei generale, conductorul acesteia face bilan|ul
ac|iunii desfsurate, eviden|iind aspectele pozitive si negative, precum si
msurile ce se impun a fi luate pentru activitatea de viitor.
CAPITOLUL II
Portul si folosirea armamentului de ctre personalul destinat executrii
misiunilor de paz si escortare a persoanelor private de libertate
ART. 282
Armamentul si muni|ia se ridic de la magazia de serviciu pe baz de
semntur sau, n situa|ii deosebite, prin predarea unui tichet nlocuitor.
ART. 283
(1) n fiecare loc de de|inere, ntr-un spa|iu deschis, se amenajeaz un rastel,
construit astfel nct s asigure condi|iile necesare pentru ncrcarea si
descrcarea categoriilor de armament din dotare.
(2) Rastelul se confec|ioneaz astfel nct, n cursul manevrelor de ncrcare
sau descrcare, armamentul s fie pozi|ionat la un unghi de 45 - 60 grade fa| de
orizontal si s nu fie posibil ndreptarea acestuia ctre persoane, ci de acces,
linii electrice aeriene, culoare de trafic aerian sau cldiri.
(3) Spa|iul unde este amenajat rastelul trebuie s dispun de iluminat
permanent si de mijloace de stingere a incendiilor.
ART. 284
(1) Sefii de schimb, sefii punctelor de lucru si sefii de escort execut
ncrcarea si descrcarea armamentului sub supravegherea sefului de tur sau a
unui ofi|er desemnat de directorul locului de de|inere.
(2) Personalul din posturile de paz de pe perimetrul locului de de|inere,
posturile de observare, posturile de control al accesului, cel care asigur
escortarea si paza persoanelor private de libertate la spitale din re|eaua sanitar
public, precum si cel din compunerea patrulelor execut ncrcarea si
descrcarea armamentului sub supravegherea sefului schimbului din care face
parte.
(3) Personalul din compunerea escortelor, sefii posturilor de control al
accesului la punctele de lucru, cel din compunerea patrulelor la puncte de lucru
execut ncrcarea si descrcarea armamentului sub supravegherea sefilor de
escorte sau, dup caz, a sefilor punctelor de lucru.
CAPITOLUL III
Atribu|ii specifice unor categorii de personal
Sec|iunea 1
Atribu|iile sefului de tur
ART. 285
(1) Seful de tur este subordonat directorului adjunct pentru siguran|a
de|inerii si regim penitenciar si are n subordine personalul din schimbul su.
(2) n afara orelor de program, n zilele de smbt si duminic, pe timpul
srbtorilor legale si ori de cte ori directorul sau nlocuitorul desemnat lipsesc
din locul de de|inere, seful de tur asigur continuitatea la conducere.
(3) Seful de tur are urmtoarele atribu|ii specifice:
a) coordoneaz executarea serviciului de paz si supraveghere de ctre
personalul din schimbul su;
b) urmreste aplicarea legal a regimurilor de executare a pedepsei nchisorii,
a msurii arestrii preventive si a msurii educative de internare a minorilor;
c) asigur men|inerea unei stri administrativ-gospodresti corespunztoare n
locul de de|inere;
d) informeaz, cu ocazia predrii-prelurii serviciului, asupra situa|iei
operative din locul de de|inere;
e) asigur, la primirea persoanelor private de libertate n locul de de|inere,
verificarea identit|ii acestora si a legalit|ii documentelor n baza crora pot fi
primite n locurile de deten|ie;
f) asigur punerea n libertate a persoanelor private de libertate, n baza
documentelor aprobate, dup verificarea identit|ii;
g) urmreste aplicarea msurilor sanitare si de igien, cu ocazia primirii
persoanelor private de libertate n locul de de|inere si n alte mprejurri stabilite
de ctre medic si aprobate de ctre director;
h) particip la apelul de diminea| si sear al persoanelor private de libertate
si ia msuri ca aceast activitate s se desfsoare n bune condi|ii;
i) verific modul de desfsurare a programului zilnic cu persoanele private de
libertate si particip la principalele activit|i planificate, lund msurile care se
impun;
j) cunoaste permanent starea de spirit a persoanelor private de libertate;
k) urmreste respectarea regulilor de separare n timpul activit|ilor
desfsurate cu persoanele private de libertate;
l) controleaz si ndrum activit|ile din locul de de|inere, asigurnd
respectarea programului zilnic aprobat;
m) verific activitatea sefului de schimb si a ntregului personal din
subordine, lund msuri ca aceasta s se desfsoare n conformitate cu fisele
posturilor si a prevederilor din planul de paz si aprare al locului de de|inere;
n) consemneaz n documentele specifice constatrile sale cu ocazia
controalelor efectuate si ia msuri sau face propuneri de remediere a
neajunsurilor constatate;
o) pune n aplicare prevederile planului de alarmare si aducere a personalului
la locul de de|inere, execut sarcinile prevzute n planul de paz si aprare si n
planurile de prevenire si reac|ie la situa|ii de urgen|;
p) controleaz activitatea persoanelor private de libertate folosite la blocul
alimentar, deservire, plimbarea persoanelor private de libertate si nso|irea n
interior, activitatea persoanelor private de libertate la ateliere precum si celelalte
activit|i;
q) verific, la sosirea detasamentelor de la punctele de lucru, dispozitivul de
debarcare si executarea perchezi|iei corporale sumare a acestora, intervenind
operativ n clarificarea unor situa|ii deosebite;
r) ntmpin si nso|este persoanele sosite n control;
s) n baza deciziei directorului asigur pregtirea persoanelor private de
libertate pentru transfer la alte locuri de de|inere, ori pentru escortare la organele
judiciare sau n alte locuri, predndu-le sefului de escort pe baza tabelului
nominal aprobat;
t) nainte de plecarea persoanelor private de libertate care se transfer verific
dac acestea sunt nso|ite de documentele necesare, bagajele personale, obiecte
de valoare si dac au primit ap si hran rece pe perioada transferului;
(4) n func|ie de specificul locului de de|inere si de complexitatea misiunilor
de executat, pentru ndeplinirea anumitor atribu|ii date n sarcina sefului de tur,
directorul locului de de|inere poate desemna un ofi|er instructor.
Sec|iunea a 2-a
Atribu|iile sefului de schimb
ART. 286
(1) Seful de schimb se subordoneaz nemijlocit sefului de tur si are n
subordine ntregul personal destinat pazei din schimbul su si are urmtoarele
atribu|ii specifice:
a) s cunoasc detaliile perimetrului locului de de|inere, locurile si punctele
vulnerabile;
b) s asigure schimbarea la timp a personalului din paz si s controleze
modul de ndeplinire a atribu|iilor de ctre acesta;
c) s predea ori s primeasc muni|ia, pe baz de semntur n registrul
prevzut laart. 24 alin. (2), ori pe baz de tichet, cnd datorit producerii unui
eveniment negativ timpul nu permite predarea armamentului pe baz de registru,
la/de la personalul creia i se ncredin|eaz armament nainte/dup intrarea n
serviciu, prin numrare, bucat cu bucat si prin verificarea strii tehnice a
acesteia, la locurile de de|inere n care nu exist personal anume desemnat la
magazia de serviciu;
d) s verifice existen|a, starea tehnic si cur|area armamentului si a celorlalte
materiale din magazia de serviciu, acolo unde nu exist personal anume
desemnat, si a documentelor de lucru si operative;
e) s respecte itinerariile de deplasare atunci cnd efectueaz schimbarea
personalului din posturile de paz;
f) s informeze seful de tur despre fotografierea sau filmarea neautorizat a
locului de de|inere, re|innd n func|ie de situa|ie, semnalmentele persoanei,
caracteristicile si numrul de nmatriculare al autovehiculului;
g) s informeze seful de tur despre evenimentele privind activitatea pazei sau
cnd n apropierea locului de de|inere au loc aglomerri de oameni care pun n
pericol securitatea acestuia;
h) s propun msuri pentru perfec|ionarea activit|ii de paz;
i) ia msuri ca slile de asteptare pentru persoanele sosite la sectorul vizite s
fie controlate periodic antiterorist, conform procedurii stabilite de ctre
directorul adjunct pentru siguran|a de|inerii;
j) execut alte dispozi|ii date de seful de tur n legtur cu buna desfsurare a
serviciului de paz din tura sa.
(2) La locurile de de|inere n care nu este prevzut func|ia de sef de schimb,
atribu|iile acestuia sunt preluate de seful de tur.
Sec|iunea a 3-a
Atribu|iile sefului de sec|ie
ART. 287
(1) Seful de sec|ie este subordonat sefului serviciului aplicarea regimului
penitenciar si are n subordine personalul destinat supravegherii de pe sec|ia
crei activitate o coordoneaz, n timpul orelor de program.
(2) Seful de sec|ie are urmtoarele atribu|ii specifice:
a) particip la predarea - primirea serviciului ntre agen|ii supraveghetori si i
instruieste cu privire la respectarea programului orar si desfsurarea serviciului
n cadrul sec|iei;
b) particip la activitatea de apel;
c) ntocmeste documentele si materialele de planificare si control a activit|ii
din cadrul sec|iei de de|inere;
d) verific dispozitivele de siguran| din cadrul sec|iei si ale altor locuri
aferente acesteia;
e) discut zilnic cu persoanele private de libertate din cadrul sec|iei, lund
msuri de rezolvare a problemelor acestora, cu respectarea reglementrilor
legale;
f) urmreste modul de solu|ionare a peti|iilor naintate de persoanele private
de libertate administra|iei penitenciarului;
g) ia msuri de prevenire a evenimentelor negative n rndul persoanelor
private de libertate;
h) face propuneri de reducere a gradului de vulnerabilitate si duce la
ndeplinire msurile stabilite, pentru sec|ia de de|inere de care rspunde;
i) organizeaz si particip la perchezi|iile generale din cadrul sec|iei de
de|inere si urmreste modul de realizare a acestora;
j) urmreste respectarea programul zilnic al persoanelor private de libertate;
k) permanent urmreste men|inerea unei stri administrativ-gospodresti
corespunztoare, lund msuri prompte de remediere a neajunsurilor constatate.
Sec|iunea a 4-a
Atribu|iile personalului de la dispecerat
ART. 288
Agentul de la dispecerat se subordoneaz nemijlocit sefului de tur si are
urmtoarele atribu|ii:
a) asigur legtura unit|ii cu esalonul superior, cu unit|ile din subordinea
Ministerului J usti|iei si cu personalul unit|ii aflat n serviciul de paz, escortare
si supraveghere;
b) are eviden|a privind gradul, numele si prenumele sefilor de compartimente,
locul de munc si telefonul interior al fiecruia;
c) cunoaste modul de lucru cu tehnica din dotare;
d) men|ine n permanen| legtura cu personalul din misiunile de escortare,
consemnnd problemele ntr-un registru special;
e) respect condi|iile de pstrare si ntre|inere a mijloacelor de transmisiuni;
f) permite accesul n dispecerat numai persoanelor autorizate;
g) foloseste tabela de convorbiri pentru codificarea mesajelor prin re|eaua
radiotelefonic;
h) n situa|ia lurii la cunostin| despre comunicate referitoare la starea de
necesitate sau alte situa|ii deosebite, indiferent de surs, informeaz seful de tur
si directorul locului de de|inere sau nlocuitorul la conducere;
i) n caz de alarm, ndeplineste ntocmai atribu|iile specificate n planul de
alarmare;
j) protejeaz datele cu caracter personal, adresele si numerele de telefon ale
personalului si nu le furnizeaz altor persoane fr acordul acestora sau al
conducerii unit|ii;
k) respect reglementrile privind lucrul cu informa|ii clasificate.
Sec|iunea a 5-a
Atribu|iile personalului din centrul de supraveghere electronic
ART. 289
(1) Prin intermediul camerelor de luat vederi instalate n locul de de|inere,
personalul din centrul de supraveghere electronic monitorizeaz activit|ile
desfsurate cu persoanele private de libertate si intervine pentru limitarea
accesului n anumite spa|ii, conform atribu|iilor din fisa postului.
(2) Personalul din centrul de supraveghere electronic are urmtoarele
atribu|ii principale:
a) cunoaste aparatura din dotarea compartimentului si modul de operare cu
aceasta;
b) cunoaste atribu|iile personalului din posturile de control al accesului,
sectorul vizite, din posturile de paz si cele de supraveghere;
c) informeaz electronistul de serviciu despre problemele tehnice aprute n
func|ionarea aparaturii;
d) nu permite accesul n centrul de supraveghere electronic dect persoanelor
men|ionate n tabelul de acces aprobat de conducerea unit|ii;
e) nu permite folosirea aparaturii din dotarea centrului de supraveghere
electronic n alte scopuri dect cele pentru care a fost instalat;
f) colaboreaz cu seful de tur, seful de schimb, sefii sec|iilor de de|inere,
sefii posturilor de control, supraveghetorii de pe sec|iile de de|inere si punctul de
primire a persoanelor private de libertate, pentru solu|ionarea problemelor
aprute;
g) cunoaste activit|ile zilnice ce se desfsoar n cadrul sec|iilor de de|inere
sau alte locuri;
h) cunoaste codificrile specifice locului de de|inere si le foloseste n cazul
transmisiilor radio;
i) informeaz operativ seful de tur despre problemele si incidentele surprinse
de sistemul electronic de supraveghere;
j) verific buna func|ionare a sistemului de alarmare a magaziei de serviciu,
depozitului de armament si muni|ie, zonele de securitate etc.;
k) informeaz sefii ierarhici despre evolu|ia situa|iei operative si ac|ioneaz n
conformitate cu dispozi|iile acestora.
CAPITOLUL VII
Procedurile standard de interven|ie si imobilizare
ART. 290
(1) Procedurile de interven|ie si imobilizare se desfsoar cu respectarea
dispozi|iilor art. 37 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a
msurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal.
(2) Procedurile de interven|ie si imobilizare se utilizeaz pentru solu|ionarea
incidentelor si sunt folosite numai att ct acestea sunt necesare si sunt
propor|ionale n raport de situa|ia de fapt.
(3) Incidentele sunt de dou tipuri: opera|ionale si critice.
ART. 291
(1) Prin incident opera|ional se n|elege reac|ia la situa|iile de urgen|
medical, la incendiu, la evadare, la tulburri sau violen|e ale persoanelor
private de libertate si evenimente periculoase.
(2) Prin reac|ia la situa|ii de urgen| medical se n|elege reac|ia la una din
urmtoarele situa|ii n care se poate afla persoana privat de libertate:
a) stare acut, cu pericol de colaps sau deces;
b) violen| grav;
c) vtmare grav;
d) automutilarea;
e) aparen| de suicid;
f) aparen| de deces;
g) accident de munc.
(3) Prin reac|ia la incendiu se n|elege reac|ia la incendierea inten|ionat a
camerei de de|inere sau a propriei persoane, la incendiul sau prbusirea spa|iilor
de de|inere.
(4) Prin reac|ia la evadare se n|elege inclusiv reac|ia la tentativa de evadare.
(5) Prin reac|ia la tulburri sau violen|e ale persoanelor private de libertate se
n|elege reac|ia la una din urmtoarele situa|ii:
a) violen| ntre persoane private de libertate;
b) refuz n grup de a se supune ordinelor;
c) ostilitate sau agresiune individual;
d) refuz individual de a se supune ordinelor;
e) baricadare n camer;
f) urcare neautorizat pe nl|imi.
(6) Prin reac|ia la evenimente deosebite se n|elege reac|ia n caz de
descoperire de arme sau explozivi, de dispersare a lichidelor fiziologice si de
primire de pachete suspecte.
(7) Incidente critice sunt revolta si luarea de ostatici.
ART. 292
(1) Propor|ionalitatea utilizrii procedurilor de interven|ie si imobilizare este
o chestiune de fapt si se interpreteaz pentru fiecare caz n parte, |inndu-se
seama de ac|iunea propriu-zis, n raport de circumstan|e.
(2) Factorii care trebuie lua|i n considerare atunci cnd se analizeaz
propor|ionalitatea sunt urmtorii:
a) dimensiunile fizice, vrsta si sexul persoanei private de libertate fa| de
cele ale personalului implicat n utilizarea for|ei;
b) prezen|a sau nu a armelor de orice fel la locul incidentului;
c) timpul, locul sau alte elemente relevante.
ART. 293
(1) Determinarea faptului c utilizarea procedurilor de interven|ie si
imobilizare este necesar |ine seama de vtmarea pe care un membru al
personalului ncearc s o previn si de consecin|ele actelor neconforme ale
persoanei private de libertate fa| de instruc|iunile legale primite.
(2) Vtmarea pe care un membru al personalului ncearc s o previn poate
acoperi unul din riscurile urmtoare:
a) via|a, integritatea corporal si sntatea sa sau a altora;
b) securitatea bunurilor;
c) ordinea si linistea public.
ART. 294
(1) ntotdeauna dup restabilirea ordinii tulburat de comportamentul
necorespunztor al persoanei private de libertate, utilizarea procedurilor de
interven|ie si imobilizare nceteaz.
(2) Utilizarea procedurilor de interven|ie si imobilizare n raport de
circumstan|e este propor|ional dac folosirea altor alternative eficiente si mai
pu|in vtmtoare nu au putut restabili ordinea de drept.
ART. 295
Modul cadru de ac|iune pentru rezolvarea incidentelor opera|ionale si a
incidentelor critice este prevzut n Manualul pentru gestionarea incidentelor,
prevzut deart. 15 lit. p).
ART. 296
(1) Nu este permis interven|ia pentru solu|ionarea unui incident prin
folosirea mijloacelor de imobilizare de ctre un singur membru al personalului
dect atunci cnd urgen|a o impune.
(2) n cazul n care este necesar utilizarea mijloacelor de imobilizare n
cadrul solu|ionrii unui incident, interven|ia este asigurat de structurile asociate
pentru msuri de securitate special, constrngere si control.
ART. 297
nainte de interven|ie ntr-un incident opera|ional, ofi|erul responsabil de zon
trebuie:
a) s depun toate eforturile rezonabile pentru a convinge persoana privat de
libertate s nceteze incidentul n mod pasnic;
b) s alarmeze structura asociat pentru msuri de securitate special,
constrngere si control si toate rezervele necesare;
c) s solicite rela|ii referitoare la orice informa|ie pertinent medical si
prezen|a la locul incidentului, n scopul observrii interven|iei, a unui
medic/asistent medical;
d) s utilizeze o camer video pentru a nregistra interven|ia si mutarea
persoanei private de libertate ntr-o alt camer de de|inere;
e) s prezinte structurii asociate pentru msuri de securitate special,
constrngere si control situa|ia operativ si traseul pe care urmeaz s se
deplaseze pentru mutarea persoanei private de libertate.
ART. 298
n timpul interven|iei si mutrii persoanei private de libertate la o alt camer
de de|inere ofi|erul responsabil de zon trebuie:
a) s deblocheze orice us pentru a facilita intrarea forma|iunii distincte;
b) s monitorizeze starea persoanei private de libertate n timpul incidentului,
n special cu privire la orice semne care necesit asisten| medical;
c) s opreasc interven|ia n cazul n care devine necesar din motive medicale;
d) s monitorizeze starea personalului implicat n incident si s nlocuiasc pe
acela care prezint semne de oboseal, care a fost rnit sau care nu aplic n mod
corect tehnicile de control, imobilizare si constrngere;
f) s depun eforturi ca situa|ia s nu escaladeze si s se asigure c msurile
aplicate nu sunt utilizate mai mult dect este necesar;
g) s dispun ncetarea aplicrii tehnicilor de control, imobilizare si
constrngere asupra persoanei private de libertate si escortarea acesteia n
camera de relocare;
h) s perchezi|ioneze locul incidentului.
ART. 299
Dup mutarea persoanei private de libertate ofi|erul responsabil de zon
trebuie:
a) s asigure examinarea medical a persoanei private de libertate;
b) s asigure asisten|a medical a membrilor structurii asociate pentru msuri
de securitate special, constrngere si control, dac este necesar;
c) s se ngrijeasc de completarea dosarului de incident.
ART. 300
Principiile de utilizare a mijloacelor de imobilizare de ctre structurile
asociate pentru msuri de securitate special, constrngere si control si modul de
desfsurare a acestora n timpul unui incident opera|ional si critic sunt cele
artate n Manualul prevzut deart. 15 lit. p).
ART. 301
(1) n cel mai scurt timp de la ncheierea interven|iei, ofi|erul responsabil de
zon poart o discu|ie cu persoana privat de libertate mpotriva creia s-au
folosit mijloacele de imobilizare prilej cu care i se va explica motivul pentru
care s-a intervenit n solu|ionarea incidentului pe aceast cale.
(2) O not a discu|iei purtate se depune n dosarul de educa|ie si asisten|
psihosocial al persoanei private de libertate si n copie la dosarul de incident.
ART. 302
(1) Directorul locului de de|inere este obligat s informeze permanent
organele autorit|ii si administra|iei publice locale cu privire la activit|ile
desfsurate n unitate si msurile luate, n situa|ii deosebite.
(2) n cazurile n care se impune, directorul locului de de|inere solicit
autorit|ilor publice sprijinul pentru ndeplinirea ntocmai a misiunilor si
sarcinilor ce revin unit|ii.
TITLUL VIII
Dispozi|ii finale
ART. 303
(1) Prezentul Regulament se revizuieste o dat la doi ani sau ori de cte ori
este nevoie.
(2) Pentru activitatea prevzut la alin. (1), la sesizarea directorului general al
Administra|iei Na|ionale a Penitenciarelor sau din oficiu, ministrul justi|iei
numeste o comisie format din specialisti din domeniul elaborrii actelor
normative si al executrii pedepselor privative de libertate.
ART. 304
Anexele nr. 1 - 41 fac parte integrant din prezentul Regulament.
ANEXE
ANEXA 1a
Autospecial transport persoane private de libertate capacitate mic
Figura 1Lex: Autospecial transport persoane private de libertate capacitate
mic
ANEXA 1b
Autospecial transport persoane private de libertate capacitate medie
Figura 2Lex: Autospecial transport persoane private de libertate capacitate
medie
ANEXA 1c
Autospecial transport persoane private de libertate capacitate mare
Figura 3Lex: Autospecial transport persoane private de libertate capacitate
mare
ANEXA 2
Mi ni st er ul J ust i ti ei Secr et dupa compl et ar e
Admi ni st r ati a Nati onal a a Peni t enci ar el or Ex. nr . ______
Peni t enci ar ul / Cent r ul de Reeducar e/
Cent r ul de Ar est ar e Pr event i va _____________
Nr . ______ di n _____________
APROB,
Di r ect or gener al
AVI ZAT,
Di r ect or DSDRP
AVI ZAT,
Di r ect or peni t enci ar
cu r ol de coor donar e
l a ni vel r egi onal
PLANUL DE PAZ SI APRARE
al Penitenciarului/Centrului de Reeducare/Centrului de Arestare Preventiv
______________________
PARTEA I
PLANUL DE PAZ
CAPITOLUL I
EFECTIVELE DE OFI|ERI SI AGEN|I PE FUNC|II SI MISIUNI
1. Conducerea:
- director
_______________________________________________________________
- directori adjunc|i
_____________________________________________________
2. Paz, supraveghere, nso|ire si escortare:
a. Pentru paza perimetrului:
______ agen|i n posturile de paz;
______ agen|i n posturile de control;
______ patrule.
TOTAL: ______ agen|i.
b. Pentru supravegherea interioar:
______ supraveghetori n sec|ii (regim de maxim siguran|, regim nchis,
regim semideschis, regim deschis, aresta|i preventiv, carantin si observare,
izolare);
______ supraveghetori la punctul de primire;
______ supraveghetori la blocul alimentar;
______ supraveghetori la popot;
______ supraveghetori sli de mese;
______ supraveghetori la baie;
______ supraveghetori la spltorie;
______ supraveghetori la ateliere;
______ supraveghetori la spa|ii de produc|ie;
______ supraveghetori la infirmerie;
______ supraveghetori la cabinete medicale;
______ supraveghetori cur|i de plimbare;
______ supraveghetori baze sportive;
______ supraveghetori cluburi;
______ supraveghetori la spa|ii moral-religioase;
______ supraveghetori la puncte de lucru;
______ supraveghetori la sectorul de acordare a drepturilor la pachet, vizite,
convorbiri telefonice, coresponden| si cumprturi;
______ supraveghetori nso|itori.
TOTAL: ______ agen|i.
c. Pentru escortarea, paza si supravegherea persoanelor private de libertate la
puncte de lucru, instan|ele de judecat si organele de urmrire penal:
______ sefi puncte de lucru;
______ supraveghetori la puncte de lucru;
______ sefi escort la punctele de lucru;
______ agen|i din compunerea escortelor la puncte de lucru;
______ sefi post control la puncte de lucru;
______ patrule la puncte de lucru;
______ sefi escort la instan|ele de judecat si organele de urmrire penal;
______ agen|i din compunerea escortelor la instan|ele de judecat si organele
de urmrire penal;
______ conductori auto pe mijloacele de transport operativ;
______ conductori cini de serviciu.
TOTAL: ______ agen|i.
d. ______ sefi de tur.
e. ______ sefi de schimb;
f. ______ agen|i grup interven|ie.
3. Alte categorii de ofi|eri si agen|i:
______ sefi serviciu;
______ sefi birou;
______ sefi de sec|ie;
______ ofi|eri instructori;
______ specialisti;
______ agen|i dispecerat;
______ agen|i centru de supraveghere electronic;
______ agen|i cu sarcini si munc de birou (eviden|, organizarea muncii,
asigurare tehnico-material, secretariat etc.).
TOTAL: ______ persoane.
TOTAL GENERAL: ______ persoane.
CAPITOLUL II
MIJLOACE PENTRU ASIGURAREA MISIUNILOR DE SERVICIU
___________________________________________________________________________
___
| Cat egor i a | n ser vi ci u | n
depozi t |
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| ar mament | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| muni ti i | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| TOTAL mi j l oace t ehni ce de l egat ur a si al ar mar e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - r adi ot el ef oane por t abi l e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - r adi ot el ef oane mobi l e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - r adi ot el ef oane f i xe | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - t el ef oane mobi l e de ser vi ci u | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| TOTAL mi j l oace pent r u cont r ol ul accesul ui | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - por ti det ect oar e de met al e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - det ect oar e por t abi l e de met al e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - mi j l oace t ehni ce de i dent i f i car e si acces | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - apar at e pent r u scanar ea bagaj el or | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - si st eme el ect r oni ce de per mi si unea accesul ui | |
|
| si i dent i f i car ea per soanel or | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - det ect oar e por t abi l e de dr ogur i si expl ozi bi l i | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - t r use de decel ar e a dr ogur i l or | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - camer e de supr avegher e vi deo | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - di spozi t i ve de cont r ol a mi j l oacel or de | |
|
| t r anspor t | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| TOTAL mi j l oace de i mobi l i zar e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - cat use pent r u mi ni : | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| met al i ce | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| di n pl ast i c | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| mat er i al t ext i l | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - cent ur i de i mobi l i zar e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - cur el e de i mobi l i zar e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| di n pi el e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| di n pl ast i c | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| mat er i al t ext i l | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - mi j l oace de i mobi l i zar e pe t i mpul t r anspor t ul ui | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - bast oane/ t omphe de cauci uc | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - mi j l oace i r i t ant - l acr i mogene | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| spr ay- ur i cu subst ante l acr i mogene | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| gr enade cu subst ante l acr i mogene | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - ar me cu car t use cu gl ont de cauci uc sau al t a | |
|
| muni ti e nel et al a | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - al t e mi j l oace de i mobi l i zar e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| TOTAL mi j l oace de t r anspor t oper at i v | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - aut ot ur i sme | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - aut odube amenaj at e pent r u t r anspor t ul | |
|
| per soanel or pr i vat e de l i ber t at e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - mi cr odube amenaj at e pent r u t r anspor t ul | |
|
| per soanel or pr i vat e de l i ber t at e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - aut obuze amenaj at e pent r u t r anspor t ul | |
|
| per soanel or pr i vat e de l i ber t at e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - mi j l oace aut o bl i ndat e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - aut osani t ar e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - aut ovehi cul e de i nt er venti e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - nave f l uvi al e | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - aer onave | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| - al t e mi j l oace de t r anspor t | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| ci ni de ser vi ci u | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
| al t e mi j l oace | |
|
| ___________________________________________________| _____________| ________
____|
CAPITOLUL III
COMPUNEREA PAZEI SI NUMRUL POSTURILOR
1. Paza pe perimetrul locului de de|inere:
____________________________________________________________
| Denumi r ea si f el ul post ur i l or | Nr . post ur i l or pe var i ant e |
| | ____________________________|
| | Per manent e | Tempor ar e |
| _______________________________| ______________| _____________|
| Sef de schi mb | | |
| Post ur i de paza | | |
| Post ur i de paza cu ci ni | | |
| Post ur i de cont r ol | | |
| Pat r ul e | | |
| _______________________________| ______________| _____________|
| TOTAL POSTURI : |
| ____________________________________________________________|
2. Supravegherea persoanelor private de libertate n interiorul locului de
de|inere:
___________________________________________________________________________
___
| Post ur i de supr avegher e n secti i |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a punct ul de pr i mi r e |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a bl ocul al i ment ar |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a popot a |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a sal i l e de mese |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a bai e |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a spalat or i e |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a at el i er e |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a spati i de pr oducti e |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a i nf i r mer i e |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a cabi net e medi cal e |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a cur ti l e de pl i mbar e |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a bazel e spor t i ve |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a cl ubur i |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a spati i mor al - r el i gi oase |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a punct e de l ucr u |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de supr avegher e l a sect or ul de acor dar e a dr ept ur i l or l a |
|
| pachet , vi zi t e, convor bi r i t el ef oni ce, cor espondenta si cumparat ur i |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de nsoti r e a per soanel or pr i vat e de l i ber t at e |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| Post ur i de nsoti r e si supr avegher e l a al t e spati i |
|
| ____________________________________________________________________| _____
____|
| TOTAL POSTURI : _________
|
| __________________________________________________________________________
____|
TOTAL GENERAL ( 1 + 2) : __________
3. ndatoririle generale si specifice ale posturilor:
a. ndatoririle specifice ale sefului de tur;
b. ndatoririle specifice ale sefului de schimb;
c. ndatoririle generale si specifice ale posturilor de la dispecerat;
d. ndatoririle generale si specifice ale posturilor de la centrul supraveghere
electronic;
e. ndatoririle generale si specifice ale posturilor de paz;
f. ndatoririle generale si specifice ale posturilor de control;
g. ndatoririle generale si specifice ale patrulelor;
h. ndatoririle generale si specifice ale posturilor de supraveghere.
PARTEA a II-a
PLANUL DE APRARE
CAPITOLUL IV
DOCUMENTE SPECIFICE
A. Documente specifice
a. Schemele cu dispozitivul de paz, supraveghere si aprare:
- de ansamblu;
- pe etaje;
- pe variante de zi, de noapte, msuri speciale etc.
b. Schemele cu modul de ac|iune n diferite situa|ii ipotetice: evadare,
rzvrtire, incendiu, tulburarea linistii si ordinii publice n apropierea locului de
de|inere etc.
B. Alte dispozi|ii
Director
Penitenciar
ANEXA 3
Mi ni st er ul J ust i ti ei
Admi ni st r ati a Nati onal a a Peni t enci ar el or
Peni t enci ar ul / Cent r ul de Reeducar e/
Cent r ul de Ar est ar e Pr event i va __________________
Nr . _______ di n __________________
APROB
Di r ect or ,
AVI ZAT,
Di r ect or adj unct pent r u si gur anta deti ner i i
si r egi mpeni t enci ar
RAPORT
de recunoastere a punctului de lucru
_________________________________________
Conform prevederilor art. 21 si 229 din Regulamentul privind organizarea si
executarea serviciului de paz, escortare si supraveghere a persoanelor private
de libertate, subsemna|ii:
________________________ sef serviciu siguran|a de|inerii/sef sec|ie de
de|inere exterioar:
________________________ sef serviciu/birou eviden| de|inu|i si
organizarea muncii;
________________________ medic loc de de|inere;
________________________ responsabil cu securitatea si sntatea n munc
din locul de de|inere;
________________________ reprezentant operator economic.
n ziua de ______________, am executat recunoasterea la punctul de lucru
mai sus men|ionat, stabilind urmtoarele:
a. Punctul de lucru este amplasat n __________________________
(localizarea zonei de amplasare), are o suprafa| de _________ metri ptra|i, pe
care urmeaz a se executa
________________________________________________________ (lucrrile
care se execut).
b. Pentru buna organizare si func|ionare a punctului de lucru, pn la data de
______________, operatorul economic trebuie s execute urmtoarele lucrri:
- garduri mprejmuitoare sau band de delimitare pe un perimetru de _______
metri liniari;
- un numr de ____ foisoare, construite conform schi|ei naintate, amplasate
n locurile stabilite;
- o cabin pentru postul de control, amplasat n locul stabilit;
- sal de mese pentru:
- personal;
- persoanele private de libertate;
- surs de ap potabil amplasat n interiorul punctului de lucru;
- un loc pentru adpostirea persoanelor private de libertate n caz de condi|ii
meteorologice nefavorabile;
- magazie pentru depozitarea sculelor;
- W.C. pentru personal si persoanele private de libertate;
- locul pentru depozitarea hainelor angaja|ilor operatorului economic;
- _____ buc|i indicatoare cu inscrip|ia "ZON INTERZIS", "LOC
PENTRU ADUNARE" etc.;
- grilaje metalice pentru protec|ia personalului pe timpul transportului, pentru
un numr de ____ autobuze/autocamioane etc.
c. Deplasarea efectivelor de la locul de de|inere la punctul de lucru si
napoi se ef ect ueaza cu
______________________________________________________
( nr . si f el ul mi j l oacel or de t r anspor t )
pe i t i ner ar i i l e
______________________________________________________________
( se t r ec doua i t i ner ar e)
d. Pentru asigurarea pazei si supravegherii persoanelor private de libertate la
punctul de lucru este necesar un numr de _____ agen|i;
e. La punctul de lucru vor munci un numr de ______ persoane private de
libertate si vor avea acces un numr de ________ salaria|i ai operatorului
economic.
COMISIA DE RECUNOASTERE:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Am luat la cunostin| si m oblig s execut amenajrile pn la data stabilit.
REPREZENTANT OPERATOR ECONOMIC
_________________________________
ANEXA 4
Mi ni st er ul J ust i ti ei
Admi ni st r ati a Nati onal a a Peni t enci ar el or
Peni t enci ar ul / Cent r ul de Reeducar e/
Cent r ul de Ar est ar e Pr event i va __________________
Nr . _______ di n __________________
APROB
Di r ect or ,
AVI ZAT,
Di r ect or adj unct pent r u si gur anta deti ner i i
si r egi mpeni t enci ar
RAPORT
de nf i i ntar e si f uncti onar e a punct ul ui de l ucr u
______________________________
( denumi r ea punct ul ui de
l ucr u)
Noi, comisia format din:
___________________________ sef serviciu siguran|a de|inerii/sef sec|ie de
de|inere exterioar:
___________________________ sef serviciu/birou eviden| de|inu|i si
organizarea muncii;
___________________________ medic loc de de|inere;
___________________________ responsabil cu securitatea si sntatea n
munc din locul de de|inere;
___________________________ reprezentant operator economic.
Verificnd modul de realizare a amenajrilor stabilite la recunoasterea
efectuat n data de _________________, am constatat c acestea au fost
executate/nu au fost executate.
Pentru asigurarea pazei si supravegherii persoanelor private de libertate n
punctul de lucru am stabilit dispozitivul de paz conform schi|ei anex* si
urmtoarele atribu|iuni:
1. Sef punct de lucru:
___________________________________________________
2. Sef escort:
__________________________________________________________
3. Post de paz:
Nr. 1.
________________________________________________________________
___
Nr. 2.
________________________________________________________________
___
Etc.
________________________________________________________________
_____
4. Sef post control:
_____________________________________________________
5. Patrul:
______________________________________________________________
|innd cont de cele men|ionate, ct si de faptul c personalul destinat pazei,
escortrii si supravegherii persoanelor private de libertate a fost instruit si si-a
nsusit atribu|iunile posturilor ncredin|ate, propun s aproba|i nfiin|area si
func|ionarea punctului de lucru _____________________________ ncepnd cu
data de _______________.
------------
* Schi|a este ntocmit de ctre seful serviciului siguran|a de|inerii/sef sec|ie
de de|inere exterioar, este avizat de ctre directorul adjunct pentru siguran|a
de|inerii si regim penitenciar si se aprob de ctre director.
COMISIA:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Data: _____________
ANEXA 5
Mi ni st er ul J ust i ti ei
Admi ni st r ati a Nati onal a a Peni t enci ar el or
Peni t enci ar ul / Cent r ul de Reeducar e/
Cent r ul de Ar est ar e Pr event i va __________________
Nr . _______ di n __________________
APROB
Di r ect or adj unct pent r u si gur anta
deti ner i i
si r egi mpeni t enci ar
REGISTRUL
pentru planificarea personalului n serviciul de paz si supraveghere
Planificarea pentru ziua de ______________ de la ora _______ la ora ______
______________________________________________________________
| Nr . | Numel e si | Post ul sau| Schi mbur i pe or e |
| cr t . | pr enumel e| ser vi ci ul | ____________________________________|
| | | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| TOTAL ORE|
| ____| _________| __________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| __| __| __| _________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ____| _________| __________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| __| __| __| _________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ____| _________| __________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| __| __| __| _________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ____| _________| __________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| __| __| __| _________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ____| _________| __________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| __| __| __| _________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ____| _________| __________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| __| __| __| _________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ____| _________| __________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| __| __| __| _________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ____| _________| __________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| __| __| __| _________|
- cont i nuar e -
___________________________________________________________________________
___
| I . Si t uati a pazei si supr avegher i i
|
| __________________________________________________________________________
____|
| a. For te | b. Di spozi t i v
|
| _____________________________________________________| ____________________
____|
| Ef ect i v | Cont r ol | Pr ezenti | Absenti | Unde se| Denumi r ea
per sonal ul ui |
| | | | ______________| af l a | de paza
|
| | | | Nr . | Numel e si | |
|
| | | | cr t . | pr enumel e| |
|
| _________| _________| __________| ____| _________| _______| ____________________
____|
| Tot al | | | | | | Post paza
|
| | | | ____| _________| _______| per m.
________________ |
| | | | | | |
|
| | | | ____| _________| _______| Post paza
|
| | | | | | | t emp.
________________ |
| _________| _________| __________| ____| _________| _______|
|
| I I . CONSTATRI ASUPRA SERVI CI ULUI : | Pat r ul a
______________ |
| _____________________________________________________|
|
| | Post
|
| _____________________________________________________| cont r ol
______________ |
| |
|
| _____________________________________________________| Post
|
| | supr avegher e
_________ |
| |
|
| | Conduct or i ci ni de
|
| | ser vi ci u
_____________ |
| _____________________________________________________| ____________________
____|
SEF SERVI CI U/ SEF BI ROU _______________________
Figura 4Lex: Registru pentru planificarea personalului n serviciul de paz si
supraveghere
ANEXA 6
Mi ni st er ul J ust i ti ei
Admi ni st r ati a Nati onal a a Peni t enci ar el or
Peni t enci ar ul / Cent r ul de Reeducar e/
Cent r ul de Ar est ar e Pr event i va __________________
Nr . _______ di n __________________
APROB
Di r ect or adj unct pent r u si gur anta
deti ner i i
si r egi mpeni t enci ar
REGISTRUL
pentru planificarea personalului n serviciul de escortare a persoanelor private de
libertate
PLANIFICAREA PERSONALULUI PENTRU SERVICIUL DE
ESCORTARE N ZIUA DE _______
Semni f i cati a col oanel or di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - Ar mament si muni ti e
B - Mi j l oace de i mobi l i zar e
C - Mi j l oace de l egat ur a si semnal i zar e
D - Mot i vul
___________________________________________________________________________
___
| Locul | Numel e si | Functi a sau| Dot ar e | Semnat ur a de | Al t e |
Raspndi r i |
| execut ar i i | pr enumel e| post ul | ________| nsusi r e a
| mi si uni | ______________|
| mi si uni i | | ncr edi ntat | A| B| C| ndat or i r i l or | | Numel e
si | D |
| | | | | | | speci f i ce si | |
pr enumel e| |
| | | | | | | de i nst r ui r e | |
| |
| | | | | | | cu pr i vi r e l a| |
| |
| | | | | | | ndepl i ni r ea | |
| |
| | | | | | | mi si uni i | |
| |
| __________| _________| ___________| __| __| __| _____________| _______| __________
| ___|
| | | | | | | | |
| |
|
| _________| ___________| __| __| __| _____________| _______| __________| ___|
| | | | | | | | |
| |
|
| _________| ___________| __| __| __| _____________| _______| __________| ___|
| | | | | | | | |
| |
| __________| _________| ___________| __| __| __| _____________| _______| __________
| ___|
| | | | | | | | |
| |
|
| _________| ___________| __| __| __| _____________| _______| __________| ___|
| | | | | | | | |
| |
|
| _________| ___________| __| __| __| _____________| _______| __________| ___|
| | | | | | | | |
| |
| __________| _________| ___________| __| __| __| _____________| _______| __________
| ___|
NTOCMI T, ___________________
Figura 5Lex: Registru pentru planificarea personalului n serviciul de
escortare a persoanelor private de libertate
ANEXA 7
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/
Centrul de Arestare Preventiv __________________
Nr. _______ din __________________
REGISTRUL
pentru eviden|a dotrii personalului din serviciu cu armament, muni|ie, mijloace
de imobilizare, de legtur si de interven|ie
Semni f i cati a col oanel or di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - Cat egor i a ar mament ul ui
B - Numar ul si denumi r ea mi j l oacel or de i mobi l i zar e
___________________________________________________________________________
___
| Dat a| Numel e si | A| Ser i a| Numar ul | B| Ser i a | Ser i a |
Semnat ur a |
| | pr enumel e| | | car t usel or | | r adi o-
| t el ef onul ui | ________________|
| | | | | | | t el ef onul ui | mobi l | de | de
|
| | | | | | | por t abi l | | pr i mi r e
| pr i mi r e|
| | | | | | | | | n | n
|
| | | | | | | |
| ser vi ci u| magazi e|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
| | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __| _____| __________| __| ___________| ___________| ________| ___
____|
Figura 6Lex: Registru pentru eviden|a dotrii personalului din serviciu cu
armament, muni|ie, mijloace de imobilizare, de legtur si de interven|ie
ANEXA 8
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/
Centrul de Arestare Preventiv __________________
AVIZAT*1),
PROCES-VERBAL DE APEL
Nr. _______ din ______________
Astzi: anul _______ luna _____________ ziua _____ ora ______.
Noi, ______________________________________________*2) am
procedat la efectuarea apelului persoanelor private de libertate, constatnd un
numr total de __________, dintre care ______ brba|i si ______ femei, dup
cum urmeaz:
a). n interiorul locului de de|inere total ___________, dup cum urmeaz:
- n camerele de de|inere ____________ persoane private de libertate:
__________________________________________________________________________
| Cam. | B | F | Cam. | B | F | Cam. | B | F | Cam. | B | F | Cam. | B | F
|
| nr . | | | nr . | | | nr . | | | nr . | | | nr . | |
|
| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___
|
| 1 | | | 21 | | | 31 | | | 41 | | | 51 | |
|
| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___
|
| 2 | | | 22 | | | 32 | | | 42 | | | 52 | |
|
| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___
|
| 3 | | | 23 | | | 33 | | | 43 | | | 53 | |
|
| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___
|
| et c. | | | et c. | | | et c. | | | et c. | | | et c. | |
|
| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___
|
| Tot al | | | Tot al | | | Tot al | | | Tot al | | | Tot al | |
|
| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___| ______| ___| ___
|
- n afara camerelor de de|inere _________ persoane private de libertate:
b). n afara locului de de|inere total _________, dup cum urmeaz:
- la munc __________ persoane private de libertate;
- la organe judiciare _________ persoane private de libertate;
- alte situa|ii __________ persoane private de libertate.
Drept pentru care am ncheiat prezentul proces-verbal.
AM PREDAT, AM PRI MI T,
_______________ _______________
( semnat ur a) ( semnat ur a)
------------
*1) Se avizeaz de directorul locului de de|inere atunci cnd procesul-verbal
este ntocmit de sefii de tur, de seful sec|iei/seful de tur cnd este ntocmit de
agen|ii supraveghetori.
*2) Se men|ioneaz gradul profesional, numele, prenumele si func|ia de|inut.
ANEXA 9
PUNCT PRIMIRE PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE
(P.P.P.P.L.)
fereastr asigurat cu gratii
IDENTIFICARE PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE/VERIFICARE
DOCUMENTE
FOTOGRAFIERE AMPRENTARE
CABINET MEDICAL
SAL ASTEPTARE CABINET MEDICAL
BIROU SUPRAVEGHETOR
CAMER ASTEPTARE
CAMER ASTEPTARE
CAMER ASTEPTARE
CAMER ASTEPTARE
CAMER ASTEPTARE
CAMER ASTEPTARE
grup sanitar
banc
Mijloc electronic de amprentare digital si scanare de retin
poart detectoare de metale
acces
spa|iu de siguran|, tip ecluz
fereastr asigurat cu gratii
CAMER ASTEPTARE
HOL
FRIZERIE
DUSURI
fereastr asigurat cu gratii
CAMER DEPOZITARE BAGAJ E PERSONALE
SPA|IU DEPOZITARE BAGAJ E
HOL
BIROU AGEN|I
PERCHEZI|II
CAMER ASTEPTARE
Figura 7Lex: Punct primire persoane private de libertate (P.P.P.P.L.)
ANEXA 10
____________
| |
| Loc pent r u | Fi sa i ndi vi dual a de cazar e a per soanei pr i vat e de
l i ber t at e
| f ot ogr af i e | __________________________ f i ul l ui
_____________________
| | si al __________________, nascut l a dat a de
_____________
| ____________|
Ar est at pr event i v/ Condamnat l a o pedeapsa de . . . . . . . . . . . pent r u
savr si r ea i nf r acti uni i de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________________________________________________________________________
___
| Nr . | Peni t enci ar ul | Regi mul de| Secti a| Dat a | Mot i vul | Per soana car e
| Obser vati i |
| cr t . | / * | execut ar e | si | mut ar i i | mut ar i i | a di spus |
|
| | | | camer a| | | mut ar ea ( gr ad, |
|
| | | | | | | nume, pr enume) |
|
| ____| _____________| __________| ______| _______| _______| ______________| ______
____|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| ____| _____________| __________| ______| _______| _______| ______________| ______
____|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| ____| _____________| __________| ______| _______| _______| ______________| ______
____|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| ____| _____________| __________| ______| _______| _______| ______________| ______
____|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| |
| __________| ______| _______| _______| ______________| __________|
| | | | | | | |
|
| ____| _____________| __________| ______| _______| _______| ______________| ______
____|
/* Se va delimita (prin liniere) cu ocazia transferrii persoanei ntr-o alt
unitate de de|inere.
NOT:
Fisa se imprim n format A5.
ANEXA 11
LEGITIMA|IE DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR PRIVATE DE
LIBERTATE
________________________________
| Admi ni st r ati a Nati onal a a |
| Peni t enci ar el or |
| ____________ |
| | | |
| | LOC | LEGI TI MATI E |
| | FOTOGRAFI E | |
| | | |
| | ____________| |
| |
| NUMELE SI PRENUMELE |
| ______________________________ |
| DATA NASTERI I |
| ______________________________ |
| NUMRUL DE I DENTI FI CARE |
| ______________________________ |
| |
| Di r ect or ul |
| peni t enci ar ul ui ______________ |
| L. S. |
| ________________________________|
NOT:
- Legitima|ia se elibereaz pentru fiecare persoan privat de libertate, avnd
culoare diferit n func|ie de regimul de executare, prin grija administra|iei
primului loc de de|inere n care este depus respectiva persoan, n termen de 24
de ore de la nregistrarea n sistemul informatic. Culoarea pentru fiecare regim
de executare se stabileste prin decizia directorului general al Administra|iei
Na|ionale a Penitenciarelor.
- Numrul de identificare reprezint numrul matricolei generale, generat de
sistemul informatic la prima nregistrare a persoanei privat de libertate.
- Legitima|ia este pstrat de persoanele private de libertate pn la punerea n
libertate, cnd se claseaz n dosarul individual.
- Persoanele private de libertate sunt obligate s poarte permanent la vedere
legitima|ia asupra lor si s o prezinte pentru identificare personalului locului de
de|inere ori de cte ori li se solicit acest lucru.
- Legitima|ia va fi schimbat de administra|ia oricrui loc de de|inere care
constat c fizionomia din fotografie nu mai corespunde cu cea a persoanei
private de libertate n cauz. Legitima|ia nlocuit se claseaz n dosarul
individual.
- Pierderea, distrugerea, deteriorarea, nstrinarea legitima|iei atrage
rspunderea persoanei private de libertate n condi|iile legii.
- Legitima|ia are dimensiunea de 12x9 cm, fotografia 3x4 cm color si va fi
plastifiat.
ANEXA 12
MPREJ MUIRI (VARIANTE)
Supranl|are din srm ghimpat cu lamele
mprejmuire interioar din plas srm sudat
+4.90
+4.00
+/- 0.00
Sec|iune transversal
mprejmuire interioar din srm ghimpat
+4.90
+4.00
+/- 0.00
Sec|iune transversal
Figura 8Lex: mprejmuiri (variante)
ANEXA 13
MPREJ MUIRI (VARIANTE)
Supranl|are din srm ghimpat cu lamele
mprejmuire exterioar din beton sau zidrie de crmid
+6.90
+6.00
+/- 0.00
Sec|iune transversal
mprejmuire interioar din plci prefabricate de beton armat
+4.90
+4.00
+/- 0.00
Sec|iune transversal
Figura 9Lex: mprejmuiri (variante)
ANEXA 14
FOISOR DE PAZ (VARIANT)
Figura 10Lex: Foisor de paz (variant)
ANEXA 15
PAZA CU CINI
1. Cinii de paz, dresa|i si nedresa|i, pot fi folosi|i pentru ntrirea pazei
obiectivului.
2. Ei pot fi ntrebuin|a|i pentru:
a) executarea pazei n post fix sau ntr-o anumit zon de patrulare;
b) scotocirea terenului pentru descoperirea si prinderea persoanelor ascunse
sau evadate;
c) paza unor persoane pe timpul perchezi|ionrii sau escortrii acestora.
3. Cinii se folosesc n serviciul de paz, de regul noaptea si pe timp cu
vizibilitate redus, ploaie, cea|.
4. n serviciu, cinii pot fi folosi|i astfel:
a) fr conductor, n postul de paz;
b) cu conductor, n postul de paz, n patrul ori n escort.
5. n post, cinele de paz se foloseste astfel:
a) legat la srm n fa|a postului de paz, pe direc|iile probabile de acces ctre
obiectiv; ntre dou posturi de paz;
b) legat cu lan| la |rus, n locurile obligatorii de trecere ntre cldiri si la
intrarea n depozite/magazii pentru a semnala trecerea persoanelor prin locul
respectiv;
c) liber, n interiorul unei incinte sau cldiri/magazii, n scopul de a semnala si
a nu permite intrarea persoanelor.
6. Locul de serviciu al cinelui de paz trebuie s ndeplineasc urmtoarele
condi|ii:
a) s ofere cmp larg de vedere;
b) s nu existe n apropiere surse de zgomote permanente sau excitan|i
olfactivi puternici;
c) s aib drum de acces pentru conductor.
Terenul din jurul locului de serviciu se cur|, pe o raz de 5 - 10 metri, de
crengi, tufisuri, bolovani etc.
Locul cinilor n posturile de paz se va schimba, obligatoriu, zilnic, pentru a
nu se obisnui cinele cu terenul.
7. Pentru patrulare, cinii sunt nso|i|i de conductorii lor. Patrularea se execut
n jurul obiectivului de pzit si aprat, la distan| de cel mult 200 de metri de
mprejmuirea exterioar a obiectivului sau n interiorul obiectivului.
8. Hrnirea cinilor se face prin grija conductorilor, n baza normelor de hran
prevzute de reglementrile n vigoare. Alimentele se asigur de compartimentul
alimente, fiind preparate si repartizate la corpul de paz prin grija agentului de
serviciu pe blocul alimentar.
ANEXA 16
POST CONTROL AL ACCESULUI LA INTRAREA N LOCUL DE
DE|INERE (VARIANT)
Por|i metalice
Instala|ie de exhaustare si condi|ionare a aerului
Sistem iluminare
Canal control
Instala|ie de exhaustare si condi|ionare a aerului
Pilon mobil
Acces auto
Mijloc electronic de amprentare digital si scanare de retin
Geam securizat
Sef post control
Poarta detectoare de metale
Sistem electronic de permisiune a accesului si de identificare a persoanelor
Poart detectoare de metale
Turnichet
Acces persoane
Scanare bagaje
Informa|ii vizite/pachete
Sal casete personal
Sal asteptare vizitatori p.p.l.
Caset bagaje
Bnci
Sal asteptare oficialit|i
Bnci
Grup sanitar femei/brba|i
Figura 11Lex: Post control al accesului la intrarea n locul de de|inere
(variant)
ANEXA 17
POST CONTROL AL ACCESULUI LA INTRAREA N SECTORUL DE
DE|INERE (VARIANT)
Por|i metalice
Instala|ie de exhaustare si condi|ionare a aerului
Sistem iluminare
Canal control
Instala|ie de exhaustare si condi|ionare a aerului
Acces auto
Mijloc electronic de amprentare digital si scanare de retin
Geam securizat
Sef post control
Sistem electronic de permisiune a accesului si de identificare a persoanelor
Turnichet
Aparat scanat bagaje
Poart detectoare metale
Sistem electronic de permisiune a accesului si de identificare a persoanelor
Acces persoane
Figura 12Lex: Post control al accesului la intrarea n sectorul de de|inere
(variant)
ANEXA 18 a
SCHI| DE PRINCIPIU PRIVIND ORGANIZAREA SECTORULUI
VIZITE
Fereastr
Sal de|inu|i
Scaun
Sistem de comunica|ie
Geam securizat
Blat mas
Paravane de protec|ie transparente securizate
Sal vizitatori
Cabin cu geam si microfon pentru vizite ntre persoane private de libertate
Hol - sli asteptare de|inu|i
Camere de asteptare cu grup sanitar si casete bagaje
Mijloc electronic de amprentare digital si scanare de retin
Acces persoane private de libertate
Poart detectoare de metale
Ghiseu distribuire pachete
Sal pentru perchezi|ie
Centru de supraveghere electronic cu focalizare sector vizite
Birou supraveghetor
Aparat control bagaje
Ghiseu distribuire pachete
Sal asteptare vizitatori
Flux persoane private de libertate
Flux vizitatori
Geam securizat
Cabine pentru vizita aprtorului si alte persoane cu atribu|ii oficiale
Spa|iu de siguran|, tip ecluz
Spa|iu depozitare bagaje vizitatori
Poart detectoare de metale
Acces vizitatori
Grup sanitar femei-brba|i
Poart detectoare de metale
Acces pentru aprtor si alte persoane cu atribu|ii oficiale
Poart detectoare de metale
Sal pentru vizite fr dispozitiv de separare
NOT:
n ncperile notate 1 - 8, se monteaz camere de supraveghere electronic
racordate la centrul de supraveghere electronic cu focalizare din cadrul
sectorului vizite.
Figura 13Lex: Schi| de principiu privind organizarea sectorului vizite
ANEXA 18 b
SCHI| DE PRINCIPIU PRIVIND ORGANIZAREA SECTORULUI
VIZITE
Fereastr
Sal pentru vizite cu dispozitiv de separare
Cabin cu geam si microfon pentru vizite ntre persoane private de libertate
Hol - sli de asteptare de|inu|i
Camere de asteptare cu grup sanitar si casete bagaje
Mijloc electronic de amprentare digital si scanare de retin
Acces persoane private de libertate
Poart detectoare de metale
Ghiseu distribuire pachete
Sal pentru perchezi|ie
Centru de supraveghere electronic cu focalizare sector vizite
Birou supraveghetor
Aparat control bagaje
Ghiseu distribuire pachete
Sal asteptare vizitatori
Sal pentru vizite fr dispozitiv de separare
Geam securizat
Cabine pentru vizita aprtorului si alte persoane cu atribu|ii oficiale
Spa|iu de siguran|, tip ecluz
Spa|iu depozitare bagaje vizitatori
Poart detectoare de metale
Acces vizitatori
Grup sanitar femei-brba|i
Poart detectoare de metale
Acces pentru aprtor si alte persoane cu atribu|ii oficiale
Poart detectoare de metale
NOT:
n ncperile notate 1 - 8, se monteaz camere de supraveghere electronic
racordate la centrul de supraveghere electronic cu focalizare din cadrul
sectorului vizite.
Figura 14Lex: Schi| de principiu privind organizarea sectorului vizite
ANEXA 18 c
AMENAJ AREA SI DOTAREA SLII DESTINATE ACORDRII
VIZITELOR CU DISPOZITIV DE SEPARARE
Vedere ansamblu
Fereastr
Sal de|inu|i
Scaun
Sistem de comunica|ie
Geam securizat
Blat mas
Paravane de protec|ie transparente securizate
Sal vizitatori
Vedere sec|ionat
Camer electronic de supraveghere
Tavan
Geam securizat
Sistem de comunica|ie
Sistem de comunica|ie
Sistem de transmitere a documentelor
Blat mas
Paravan de protec|ie transparent
Scaun
Picior
Scaun
Figura 15Lex: Amenajarea si dotarea slii destinate acordrii vizitelor cu
dispozitiv de separare
ANEXA 18 d
AMENAJ AREA SI DOTAREA SLII DESTINATE ACORDRII
VIZITELOR FR DISPOZITIV DE SEPARARE
Vedere ansamblu
Flux persoane private de libertate
Flux vizitatori
Figura 16Lex: Amenajarea si dotarea slii destinate acordrii vizitelor fr
dispozitiv de separare
ANEXA 18 e
AMENAJ AREA SI DOTAREA SLII DESTINATE ACORDRII
VIZITELOR CU APRTORUL SI ALTE PERSOANE CU ATRIBU|II
OFICIALE
Vedere ansamblu
Geam securizat
Vedere sec|ionat
Camer electronic de supraveghere
Tavan
Geam securizat
Sistem de comunica|ie
Sistem de comunica|ie
Sistem de transmitere a documentelor
Blat mas
Paravan de protec|ie transparent
Scaun
Picior
Scaun
Figura 17Lex: Amenajarea si dotarea slii destinate acordrii vizitelor cu
aprtorul si alte persoane cu atribu|ii oficiale
ANEXA 19
ECUSON DE IDENTIFICARE A PERSONALULUI CARE ARE ACCES
N SECTORUL DE DE|INERE
____________________________
| UNI TATEA |
| |
| ______________ |
| | | |
| | | |
| | LOC | |
| | FOTOGRAFI E | |
| | | |
| | | |
| | ______________| |
| |
| |
| Gr adul pr of esi onal , numel e |
| si pr enumel e |
| __________________________ |
| Ar e acces n sect or ul de |
| deti ner e |
| Secti a ___________________ |
| |
| Di r ect or |
| L. S. |
| ____________________________|
NOT:
- Ecusonul se elibereaz prin grija administra|iei locului de de|inere fiecrui
membru al personalului care, n ndeplinirea atribu|iunilor de serviciu, are acces
n sectorul de de|inere.
- Pentru personalul care are acces pe toate sec|iile de de|inere se va completa
la rubrica Sec|ia "TOATE".
- Pentru personalul care are acces n alte spa|ii din interiorul sectorului de
de|inere se va completa locul exact unde este permis accesul.
- Ecusonul are dimensiunea de 11 x 7 cm, fotografia 3 x 4 cm color si este
plastifiat.
ANEXA 20 a
AMENAJ AREA SI DOTAREA CAMERELOR PENTRU CAZAREA
PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE CRORA LI SE APLIC
REGIMUL DE MAXIM SIGURAN|
Registru de cldur
Fereastr cu gratii
mas din beton armat tip consol
scaun metalic ncastrat n pardoseal
pat tip cuset
nis depozitare
cuier
TV
interfon terminal sistem radioficare
dus si cad dus
perdea
chiuvet si vas WC-monobloc
spa|iu tehnic
us metalic cu grilaj
Figura 18Lex: Amenajarea si dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor
private de libertate crora li se aplic regimul de maxim siguran|
ANEXA 20 b
AMENAJ AREA SI DOTAREA CAMERELOR DESTINATE CAZRII
PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE CRORA LI SE APLIC
REGIMUL DE MAXIM SIGURAN| SI CARE PREZINT RISC
PENTRU SIGURAN|A PENITENCIARULUI
Registru de cldur
Fereastr cu gratie
Mas din beton armat tip consol
Scaun metalic ncastrat n pardoseal
Pat tip cuset
Spa|iu de depozitare tip nis
Cuier cu dou bra|e
Suport TV
Priz alimentare energie electric
Priz semnal TV
Interfon
Terminal sistem radioficare
Chiuvet si vas wc-monobloc
Dus si cad dus
Grilaj siguran|
Us metalic cu grilaj
Vizet cu geam de protec|ie
Us metalic
Spa|iu tehnic
Figura 19Lex: Amenajarea si dotarea camerelor destinate cazrii persoanelor
private de libertate crora li se aplic regimul de maxim siguran| si care
prezint risc pentru siguran|a penitenciarului
ANEXA 20 c
Caracteristicile
privind amenajarea si dotarea camerelor destinate cazrii persoanelor private de
libertate care execut pedeapsa n regim de maxim siguran| inclusiv a celor
care prezint risc pentru siguran|a penitenciarului, cu elemente de mobilier,
instala|ii igienico-sanitare antivandalism si de nclzire
ART. 1
(1) Camerele destinate cazrii persoanelor private de libertate care execut
pedeapsa n regim de maxim siguran|, inclusiv a celor care prezint risc pentru
siguran|a penitenciarului, sunt construite n sistem monovolum.
(2) Usa este metalic si prevzut, n partea median, cu vizet cu
acoperitoare de o|el, cu l|imea de 300 mm si nl|imea de 110 mm si, n partea
superioar, cu vizor ce permite observarea panoramic, numai spre interiorul
camerei. De asemenea este prevzut cu ncuietoare autoblocant. Dispozitivul
de nchidere-asigurare este prevzut cu sistem de ancorare n minimum 3 puncte,
format din tije de o|el cu duritate mare.
(3) Usa este dublat de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudur, din bare
orizontale de o|el cu sec|iune dreptunghiular si bare verticale de o|el cu
sec|iune rotund, dispuse ntr-un cadru cu ochiuri cu l|imea de 100 mm si
nl|imea de 150 mm. n partea median, grilajul este prevzut cu un gol cu
dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate n us. Grilajul se monteaz
ntr-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite si se fixeaz n perete prin
ancorare chimic. Este prevzut cu broasc ngropat cu oprire total.
(4) O|elul folosit trebuie s aib duritate mare si s prezinte nalt rezisten| la
tiere.
(5) Usa de acces n camer si grilajul se deschid numai spre holul sec|iei de
de|inere si asigur un nivel ridicat de securitate al camerei de de|inere.
(6) La camerele unde sunt cazate persoanele care prezint risc pentru
siguran|a penitenciarului, pentru prevenirea unor ac|iuni ostile din partea
acestora, se amenajeaz, suplimentar, un grilaj metalic de siguran| care s
mpiedice apropierea lor de us. Caracteristicile grilajului metalic de siguran|
sunt identice cu cele prevzute pentru grilajul de la usa metalic.
ART. 2
(1) Pentru pat se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) dimensiunile de construc|ie ale acestuia, de regul, nu depsesc 900 mm
l|ime si 2000 mm lungime;
b) este de form tip cuset si se fixeaz n consol direct n perete utiliznd
bol|uri rezistente la deformare si rupere;
c) se pozi|ioneaz la 550 mm distan| fa| de pardoseal;
d) este confec|ionat din o|el cu aceleasi caracteristici ca cele ale o|elului
folosit la confec|ionarea grilajului usii;
e) suprafa|a util a patului este confec|ionat din foaie perforat de o|el, cu
margini de siguran| rotunjite n jurul perimetrului pe muchiile frontale si
laterale.
(2) Salteaua din dotarea patului este confec|ionat din materiale rezistente la
uzur si ignifuge.
ART. 3
(1) Masa se amplaseaz la baza ferestrei.
(2) Pentru mas se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin turnare, din beton armat;
b) este de tip consol;
c) are l|imea de 400 mm si lungimea de 500 mm;
d) se pozi|ioneaz la 750 mm - 800 mm fa| de pardoseal.
(3) Masa se completeaz cu un scaun metalic, fr sptar, ncastrat n
pardoseal.
ART. 4
(1) Spa|iul destinat activit|ii igienico-sanitare cuprinde dusul, cada de dus,
chiuveta, vasul de WC si oglinda. Instala|iile sanitare se amplaseaz pe latura
opus patului. Spa|iul destinat activit|ii igienico-sanitare este separat de restul
camerei printr-un perete despr|itor si trebuie s fie ventilat corespunztor astfel
nct s se previn umezeala si crearea mucegaiului.
(2) La intrarea n acest spa|iu, pentru asigurarea intimit|ii, se monteaz
perdele care s permit vizualizarea persoanei private de libertate la nivelul
gleznelor, a umrului si capului celui care face dus.
(3) Pere|ii si pardoseala spa|iului destinat activit|ii igienico-sanitare trebuie
s fie construite din materiale rezistente la uzur si ac|iunea apei.
ART. 5
Chiuveta si vasul de WC sunt de tip monobloc, construite n sistem
antivandalism. Modulul este construit dintr-o singur pies, fr mbinri
demontabile sau fisuri, din o|el inoxidabil brut tratat si prevzut cu fixri pentru
pardoseal si perete, mascate si rezistente la smulgere si rupere.
ART. 6
Pentru chiuvet se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) suprafa|a expus a chiuvetei este slefuit pn ajunge la aspect satinat;
b) este prevzut cu cep captiv si cu unul sau dou robinete ac|ionate manual,
prin mpingere, printr-un buton din o|el inoxidabil si regulator de timp
hidromecanic/electronic ncorporate;
c) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 7
(1) Pentru vasul de WC se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este prevzut cu evacuare vertical sau orizontal;
b) suprafa|a exterioar a bolului este slefuit pn la un aspect satinat;
c) partea superioar este slefuit pentru a asigura o suprafa| cu
caracteristicile necesare instala|iilor sanitare, cu o form care asigur curgerea
apei n flux circular;
d) este prevzut cu mecanism de splare, ac|ionat manual printr-un buton,
prin mpingere;
e) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 8
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poli|.
(2) Pentru poli| se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit dintr-o singur bucat, fr mbinri sau crpturi;
b) este realizat din material compozit (extrem de dur);
c) suprafa|a este finisat astfel nct s permit men|inerea igienei si s fie
usor de cur|at, rezistent la foc si depuneri;
d) prinderea n perete se face cu bol|uri securizate;
e) dimensiunea nu depseste 300 mm x 125 mm.
ART. 9
(1) Oglinda se pozi|ioneaz deasupra modulului chiuvet - vas de WC.
(2) Pentru oglind se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este plat, din o|el inoxidabil, cu finisare lucioas si nalt reflectant,
rezisten| la zgriere, cojiri si depuneri;
b) este prevzut cu suruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere si
tiere;
c) dimensiunea nu depseste 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioas a tuturor suprafe|elor exterioare.
ART. 10
(1) Dusul si cada de dus se amplaseaz lng modulul chiuvet-vas WC.
(2) Pentru dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit din o|el inoxidabil;
b) capul de dus este fixat n perete si este realizat din o|el inoxidabil iar
piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea
calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatur si cantitate a apei este
realizat din o|el inoxidabil si regulator de timp hidromecanic/electronic
ncorporate;
d) s permit un flux de 8 - 12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de
cdere.
(3) Pentru cada de dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este rezistent la uzur si lovituri;
b) este construit dintr-o singur pies, fr mbinri sau fisuri;
c) suprafa|a exterioar este slefuit;
d) nu depseste dimensiunea 750 mm x 750 mm;
e) ncorporeaz marginile de turnare si coboar spre orificiul central de
evacuare.
ART. 11
(1) Spa|iile de depozitare a bunurilor si obiectelor personale se amenajeaz
sub forma unei nise, n perete, pe 3 niveluri, astfel nct s poat fi depozitate
cele men|ionate, n volum de 0,25 mc (l|imea 0,4 m, adncimea 0,5 m,
nl|imea 1,25 m).
(2) Lng spa|iile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 bra|e
pentru ag|at.
ART. 12
(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se monteaz pe peretele cu usa,
lng priza de alimentare cu energie electric (220 V).
(2) Pe acelasi perete, deasupra prizelor men|ionate, se monteaz sistemul de
comunicare de tip interfon si terminalul sistemului de radioficare.
(3) Suportul pe care se monteaz aparatul TV este de tip consol, avnd, cel
pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin turnare, din beton;
b) permite asezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin ordin
al ministrului justi|iei si libert|ilor cet|enesti;
c) se pozi|ioneaz la 1600 mm - 1700 mm fa| de pardoseal.
ART. 13
Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul
nop|ii fr a perturba somnul persoanelor private de libertate.
ART. 14
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se monteaz registre de cldur,
protejate antivandalism cu ajutorul unei msti de protec|ie.
ART. 15
Pentru ventila|ie, n partea superioar a peretelui spre exterior, n imediata
apropiere a spa|iului pentru mbiere, se pot folosi, dup caz, crmizi de
ventila|ie din metal rezistent la coroziune.
ART. 16
(1) Ferestrele sunt confec|ionate din geam termopan cu tmplrie de aluminiu.
Peste suprafa|a vitrat se aplic folie antiefrac|ie.
(2) La fereastr se monteaz o gratie. Gratia de la fereastr se amplaseaz pe
partea exterioar a ferestrei si se fixeaz pe structura de rezisten|. Are aceleasi
caracteristici ca si grilajul de la usa de acces n camer.
ANEXA 21 a
AMENAJ AREA SI DOTAREA CAMERELOR DESTINATE CAZRII
ARESTA|ILOR PREVENTIV, PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE
AFLATE N PERIOADA DE CARANTINARE-OBSERVARE, A CELOR
CRORA NU LI S-A STABILIT REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSEI
SI A CELOR CARE EXECUT PEDEAPSA N REGIM NCHIS
Registru de cldur
Fereastr cu gratii
mas din beton armat tip consol
scaun metalic ncastrat n pardoseal
pat suprapus tip cuset
nis depozitare
cuier cu bra|e
TV
interfon terminal sistem radioficare
dus si cad dus
perdea
chiuvet si vas WC-monobloc
spa|iu tehnic
us metalic cu grilaj
Figura 20Lex: Amenajarea si dotarea camerelor destinate cazrii aresta|ilor
preventiv
ANEXA 21 b
Caracteristicile
privind amenajarea si dotarea camerelor destinate cazrii persoanelor private de
libertate care execut pedeapsa n regim nchis sau sunt arestate preventiv, n
perioada de carantinare-observare sau nu li s-a stabilit regimul de executare a
pedepselor privative de libertate, cu elemente de mobilier, instala|ii igienico-
sanitare antivandalism si de nclzire
ART. 1
(1) Camerele destinate cazrii persoanelor private de libertate care execut
pedeapsa n regim nchis sunt construite n sistem monovolum.
(2) Usa este metalic si prevzut, n partea median, cu vizet cu
acoperitoare de o|el, cu l|imea de 300 mm si nl|imea de 110 mm si, n partea
superioar, cu vizor ce permite observarea panoramic, numai spre interiorul
camerei. De asemenea este prevzut cu ncuietoare autoblocant. Dispozitivul
de nchidere-asigurare este prevzut cu sistem de ancorare n minimum 3 puncte,
format din tije de o|el cu duritate mare.
(3) Usa este dublat de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudur, din bare
orizontale de o|el cu sec|iune dreptunghiular si bare verticale de o|el cu
sec|iune rotund, dispuse ntr-un cadru cu ochiuri cu l|imea de 100 mm si
nl|imea de 250 mm. n partea median, grilajul este prevzut cu un gol cu
dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate n us. Grilajul se monteaz
ntr-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite si se fixeaz n perete prin
ancorare chimic. Este prevzut cu broasc ngropat cu oprire total.
(4) O|elul folosit trebuie s aib duritate mare si s prezinte nalt rezisten| la
tiere.
(5) Usa de acces n camer si grilajul se deschid numai spre holul sec|iei de
de|inere si asigur un nivel ridicat de securitate al camerei de de|inere.
ART. 2
(1) Pentru pat se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) dimensiunile de construc|ie ale acestuia, de regul, nu depsesc: 900 mm
l|ime si 2000 mm lungime;
b) este de form tip cuset si se fixeaz n consol direct n perete utiliznd
bol|uri rezistente la deformare si rupere;
c) primul pat se pozi|ioneaz la 550 mm, cel de-al doilea la 1625 mm, ambele
distan|e fiind calculate de la pardoseal;
d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scri metalice, fixat
prin mbinri nedemontabile de ambele paturi;
e) este confec|ionat din o|el cu aceleasi caracteristici ca cele ale o|elului
folosit la confec|ionarea grilajului usii;
f) suprafa|a util a patului este confec|ionat din foaie perforat de o|el, cu
margini de siguran| rotunjite n jurul perimetrului pe muchiile frontale si
laterale.
(2) Salteaua din dotarea patului este confec|ionat din materiale rezistente la
uzur si ignifuge.
ART. 3
(1) Masa se amplaseaz la baza ferestrei.
(2) Pentru mas se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin turnare, din beton armat;
b) este de tip consol;
c) are l|imea de 400 mm si lungimea de 1000 mm;
d) se pozi|ioneaz la 750 mm - 800 mm fa| de pardoseal.
(3) Masa se completeaz cu dou scaune metalice, fr sptar, ncastrate n
pardoseal.
ART. 4
(1) Spa|iul destinat activit|ii igienico-sanitare cuprinde dusul, cada de dus,
chiuveta, vasul de WC si oglinda. Instala|iile sanitare se amplaseaz pe latura
opus patului. Spa|iul destinat activit|ii igienico-sanitare este separat de restul
camerei printr-un perete despr|itor. Trebuie s fie ventilat corespunztor astfel
nct s se previn umezeala si crearea mucegaiului.
(2) La intrarea n acest spa|iu, pentru asigurarea intimit|ii, se monteaz
perdele care s permit vizualizarea persoanei private de libertate la nivelul
gleznelor, a umrului si capului celui care face dus.
(3) Pere|ii si pardoseala spa|iului destinat activit|ii igienico-sanitare se
construiesc din materiale rezistente la uzur si ac|iunea apei.
ART. 5
Chiuveta si vasul de WC sunt de tip monobloc, construite n sistem
antivandalism. Modulul este construit dintr-o singur pies, fr mbinri
demontabile sau fisuri, din o|el inoxidabil brut tratat si prevzut cu fixri pentru
pardoseal si perete, mascate si rezistente la smulgere si rupere.
ART. 6
Pentru chiuvet se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) suprafa|a expus a chiuvetei este slefuit pn ajunge la aspect satinat;
b) este prevzut cu cep captiv si cu unul sau dou robinete ac|ionate manual,
prin mpingere, printr-un buton din o|el inoxidabil si regulator de timp
hidromecanic/electronic ncorporate;
c) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 7
Pentru vasul de WC se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este prevzut cu evacuare vertical sau orizontal;
b) suprafa|a exterioar a bolului este slefuit pn la un aspect satinat;
c) partea superioar este slefuit pentru a asigura o suprafa| cu
caracteristicile necesare instala|iilor sanitare, cu o form care asigur curgerea
apei n flux circular;
d) este prevzut cu mecanism de splare, ac|ionat manual printr-un buton,
prin mpingere;
e) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 8
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poli|.
(2) Pentru poli| se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit dintr-o singur bucat, fr mbinri sau crpturi;
b) este realizat din material compozit (extrem de dur);
c) suprafa|a este finisat astfel nct s permit men|inerea igienei si s fie
usor de cur|at, rezistent la foc si depuneri;
d) prinderea n perete se face cu bol|uri securizate;
e) dimensiunea nu depseste 300 mm x 125 mm.
ART. 9
(1) Oglinda se pozi|ioneaz deasupra modulului chiuvet - vas de WC.
(2) Pentru oglind se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este plat, din o|el inoxidabil, cu finisare lucioas si nalt reflectant,
rezisten| la zgriere, cojiri si depuneri;
b) este prevzut cu suruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere si
tiere;
c) dimensiunea nu depseste 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioas a tuturor suprafe|elor exterioare.
ART. 10
(1) Spa|iul destinat mbierii cuprinde dusul si cada de dus care se amplaseaz
lng modulul chiuvet-vas WC., fiind separat de acesta, printr-un perete
despr|itor cu nl|imea maxim de 2000 mm.
(2) Pentru dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit din o|el inoxidabil;
b) capul de dus este fixat n perete si este realizat din o|el inoxidabil iar
piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea
calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatur si cantitate a apei este
realizat din o|el inoxidabil si regulator de timp hidromecanic/electronic
ncorporate;
d) s permit un flux de 8 - 12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de
cdere.
(3) Pentru cada de dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este rezistent la uzur si lovituri;
b) este construit dintr-o singur pies, fr mbinri sau fisuri;
c) suprafa|a exterioar este slefuit;
d) nu depseste dimensiunea 750 mm x 750 mm;
e) ncorporeaz marginile de turnare si coboar spre orificiul central de
evacuare.
ART. 11
(1) Spa|iile de depozitare a bunurilor si obiectelor personale se amenajeaz
sub forma unei nise, n perete, pe 3 niveluri, astfel nct s poat fi depozitate
cele men|ionate, n volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoan privat de
libertate (l|imea 0,4 m, adncimea 0,5 m, nl|imea 1,25 m).
(2) Lng spa|iile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 4 bra|e
pentru ag|at.
ART. 12
(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se monteaz pe peretele cu usa,
lng priza de alimentare cu energie electric (220 V).
(2) Pe acelasi perete, deasupra prizelor men|ionate, se monteaz sistemul de
comunicare de tip interfon si terminalul sistemului de radioficare.
(3) Suportul pe care se monteaz aparatul TV este de tip consol, avnd, cel
pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin turnare, din beton;
b) este de tip consol;
c) permite asezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin ordin
al ministrului justi|iei si libert|ilor cet|enesti;
d) se pozi|ioneaz la 1600 mm - 1700 mm fa| de pardoseal.
ART. 13
Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul
nop|ii fr a perturba somnul persoanelor private de libertate.
ART. 14
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se monteaz registre de cldur,
protejate antivandalism cu ajutorul unei msti de protec|ie.
ART. 15
Pentru ventila|ie, n partea superioar a peretelui spre exterior, n imediata
apropiere a spa|iului pentru mbiere, se pot folosi, dup caz, crmizi de
ventila|ie din metal rezistent la coroziune.
ART. 16
(1) Ferestrele sunt confec|ionate din geam termopan cu tmplrie de aluminiu.
Peste suprafa|a vitrat se aplic folie antiefrac|ie.
(2) La fereastr se monteaz o gratie. Gratia de la fereastr se amplaseaz pe
partea exterioar a ferestrei si se fixeaz pe structura de rezisten|. Are aceleasi
caracteristici ca si grilajul de la us de acces n camer.
ANEXA 22 a
AMENAJ AREA SI DOTAREA CAMERELOR DESTINATE
CONDAMNA|ILOR CARE EXECUT PEDEAPSA N REGIM
SEMIDESCHIS
Registru de cldur
Fereastr cu gratie
Scaune plastic
Mas rabatabil
nis depozitare
vas WC
Spa|iu tehnic
dus si cad dus
cuier
paturi suprapuse
us metalic
interfon terminal sistem radioficare
TV
Figura 21Lex: Amenajarea si dotarea camerelor destinate condamna|ilor care
execut pedeapsa n regim semideschis
ANEXA 22 b
Caracteristicile
privind amenajarea si dotarea camerelor destinate cazrii persoanelor private de
libertate care execut pedeapsa n regim semideschis, cu elemente de mobilier,
instala|ii igienico-sanitare antivandalism si de nclzire
ART. 1
(1) Camerele destinate cazrii persoanelor private de libertate care execut
pedeapsa n regim semideschis sunt alctuite din 2 volume: un volum destinat
odihnei propriu-zise si un volum destinat activit|ilor igienico-sanitare.
(2) Usa este metalic si prevzut, n partea median, cu vizet cu
acoperitoare de o|el, cu l|imea de 300 mm si nl|imea de 110 mm si, n partea
superioar, cu vizor ce permite observarea panoramic, numai spre interiorul
camerei. De asemenea este prevzut cu ncuietoare autoblocant. Dispozitivul
de nchidere-asigurare este prevzut cu sistem de ancorare n minimum 3 puncte,
format din tije de o|el cu duritate mare.
(3) Usa de acces n camer se deschide numai spre holul sec|iei de de|inere si
asigur un nivel ridicat de securitate al camerei de de|inere.
ART. 2
(1) Paturile sunt suprapuse.
(2) Pentru pat se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudur;
b) primul pat se pozi|ioneaz la 550 mm, cel de-al doilea la 1625 mm, ambele
distan|e fiind calculate de la pardoseal;
c) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scri metalice, fixat
prin mbinri nedemontabile de ambele paturi;
d) dimensiunile de construc|ie ale acestuia, de regul, nu depsesc 900 mm
l|ime si 2000 mm lungime;
e) se fixeaz direct n pardoseal, utiliznd bol|uri securizate;
f) este confec|ionat din o|el;
g) suprafa|a util a patului este confec|ionat din foaie perforat de o|el, cu
margini de siguran| rotunjite n jurul perimetrului pe muchiile frontale si
laterale.
(3) Salteaua din dotarea patului este confec|ionat din materiale rezistente la
uzur si ignifuge.
ART. 3
(1) Camerele se doteaz cu 2 mese.
(2) Mesele se amplaseaz n apropierea ferestrelor, la o distan| care s
permit trecerea simultan a 2 persoane pe intervalul creat ntre mas si
fereastr.
(3) Pentru mas se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin sudare, din o|el;
b) suprafa|a superioar a mesei este din lemn tare, prezint rezisten| la uzur,
avnd margini rotunjite;
c) se rabateaz pe latura mic;
d) la partea liber se sprijin pe un picior fixat n balama tip pivot acoperit,
sudat pe partea interioar a mesei;
e) are l|imea de 750 mm si lungimea de 1500 mm;
f) este de tip consol;
g) se pozi|ioneaz la 750 mm - 800 mm fa| de pardoseal.
(4) Masa se completeaz cu 5 scaune din material plastic.
ART. 4
(1) Spa|iul destinat activit|ii igienico-sanitare cuprinde 2 dusuri, 2 czi de
dus, 2 chiuvete, 2 vase de WC si 2 oglinzi. Spa|iul destinat activit|ii igienico-
sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces
din spa|iul destinat odihnei propriu-zise. Acest spa|iu trebuie s fie ventilat
corespunztor astfel nct s se previn umezeala si crearea mucegaiului.
(2) La intrarea n acest spa|iu se monteaz o us, din lemn dur, fr
posibilitate de blocare, fixat n balamale tip pivot acoperite, avnd deschiderea
spre spa|iul destinat odihnei.
(3) Pere|ii si pardoseala spa|iului destinat activit|ii igienico-sanitare se
construiesc din materiale rezistente la uzur si ac|iunea apei.
(4) Dusul si cada de dus sunt separate de restul instala|iilor sanitare printr-un
perete despr|itor. La intrarea n spa|iul afectat activit|ii de mbiere se pot
monta perdele pn la nl|imea umrului. Lungimea perdelei de dus se
calculeaz astfel nct s poat permite observarea la nivelul gleznelor.
ART. 5
(1) Chiuvetele si vasele de WC sunt separate ntre ele printr-un perete
despr|itor, cu nl|imea maxim de 2000 mm.
(2) La intrarea n spa|iul destinat fiecrei chiuvete se pot monta perdele pn
la nl|imea umrului. Lungimea perdelei se calculeaz astfel nct s poat
permite observarea la nivelul gleznelor.
(3) Chiuveta este confec|ionat din o|el inoxidabil brut tratat si prevzut cu
fixri pentru perete, mascate si rezistente. Este construit dintr-o singur pies,
Ir mbinri demontabile sau fisuri.
ART. 6
Pentru chiuvet se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) suprafa|a expus a chiuvetei este slefuit pn ajunge la aspect satinat;
b) este prevzut cu cep captiv si cu unul sau dou robinete ac|ionate manual,
prin mpingere, printr-un buton din o|el inoxidabil si regulator de timp
hidromecanic/electronic ncorporate;
c) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 7
(1) La intrarea n spa|iul destinat vasului de WC se poate monta o us, fr
dispozitiv de blocare, avnd nl|imea pn la nivelul umrului. Lungimea usii
se calculeaz astfel nct s poat permite observarea la nivelul gleznelor.
(2) Vasul de WC este confec|ionat din o|el inoxidabil brut tratat si prevzut cu
fixri pentru pardoseal si perete, mascate si rezistente. Este construit dintr-o
singur pies, fr mbinri demontabile sau fisuri.
(3) Pentru vasul de WC se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este prevzut cu evacuare vertical sau orizontal;
b) suprafa|a exterioar a bolului este slefuit pn la un aspect satinat;
c) partea superioar este slefuit pentru a asigura o suprafa| cu
caracteristicile necesare instala|iilor sanitare, cu o form care asigur curgerea
apei n flux circular;
d) este prevzut cu mecanism de splare, ac|ionat manual printr-un buton,
prin mpingere;
e) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 8
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poli|.
(2) Pentru poli| se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit dintr-o singur bucat, fr mbinri sau crpturi;
b) este realizat din material compozit (extrem de dur);
c) suprafa|a este finisat astfel nct s permit men|inerea igienei si s fie
usor de cur|at, rezistent la foc si depuneri;
d) prinderea n perete se face cu bol|uri securizate;
e) dimensiunea nu depseste 300 mm x 125 mm.
ART. 9
(1) Oglinda se pozi|ioneaz deasupra chiuvetei.
(2) Pentru oglind se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este plat, din o|el inoxidabil, cu finisare lucioas si nalt reflectant,
rezisten| la zgriere, cojiri si depuneri;
b) este prevzut cu suruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere si
tiere;
c) dimensiunea nu depseste 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioas a tuturor suprafe|elor exterioare.
ART. 10
(1) Spa|iul destinat mbierii cuprinde dusul si cada de dus care se amplaseaz
lng chiuvet sau vasul de WC, fiind separat de acestea, printr-un perete
despr|itor cu nl|imea maxim de 2000 mm. La intrarea n spa|iul destinat
mbierii se pot monta perdele pn la nl|imea umrului. Lungimea perdelei de
dus se calculeaz astfel nct s poat permite observarea la nivelul gleznelor.
(2) Pentru dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit din o|el inoxidabil;
b) capul de dus este fixat n perete si este realizat din o|el inoxidabil iar
piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea
calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatur si cantitate a apei este
realizat din o|el inoxidabil si regulator de timp hidromecanic/electronic
ncorporate;
d) s permit un flux de 8 - 12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de
cdere.
(3) Pentru cada de dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este rezistent la lovituri;
b) este construit dintr-o singur pies, fr mbinri sau fisuri;
c) suprafa|a exterioar este slefuit;
d) nu depseste dimensiunea 750 mm x 750 mm;
e) ncorporeaz marginile de turnare si coboar spre orificiul central de
evacuare.
ART. 11
(1) Spa|iile de depozitare a bunurilor si obiectelor personale se amenajeaz
sub forma unei nise, n perete, pe 3 niveluri, astfel nct s poat fi depozitate
cele men|ionate, n volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoan privat de
libertate (l|imea 0,4 m, adncimea 0,5 m, nl|imea 1,25 m).
(2) n spa|iul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier, cu cel
mult 20 de bra|e pentru ag|at.
ART. 12
(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se monteaz pe peretele cu usa,
lng priza de alimentare cu energie electric (220).
(2) Pe acelasi perete, deasupra prizelor men|ionate, se monteaz sistemul de
comunicare de tip interfon si terminalul sistemului de radioficare.
(3) Suportul pe care se monteaz aparatul TV este de tip consol, avnd, cel
pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin turnare, din beton;
b) este de tip consol;
c) permite asezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin ordin
al ministrului justi|iei si libert|ilor cet|enesti;
d) se pozi|ioneaz la 1600 mm - 1700 mm fa| de pardoseal;
e) s asigure vizionarea programelor TV, concomitent, de ctre toate
persoanele private de libertate.
ART. 13
Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul
nop|ii fr a perturba somnul persoanelor private de libertate.
ART. 14
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se monteaz registre de cldur,
protejate antivandalism cu ajutorul unei msti de protec|ie.
ART. 15
Pentru ventila|ie, n partea superioar a peretelui spre exterior, n imediata
apropiere a spa|iului pentru mbiere, se pot folosi, dup caz, crmizi de
ventila|ie din metal rezistent la coroziune.
ART. 16
(1) Ferestrele sunt confec|ionate din geam termopan si profiluri tratate prin
ignifugare si rezistente la uzur. Peste suprafa|a vitrat se aplic folie
antiefrac|ie.
(2) La fereastr se monteaz o gratie. Gratia este construit, prin sudur, din
bare orizontale de o|el cu sec|iunea dreptunghiular si bare verticale de o|el cu
sec|iune rotund, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.
(3) Gratia de la fereastr se amplaseaz pe partea exterioar a ferestrei si se
fixeaz pe structura de rezisten|. O|elul folosit trebuie s aib duritate mare si
s prezinte nalt rezisten| la tiere.
ANEXA 23 a
AMENAJ AREA SI DOTAREA CAMERELOR DESTINATE
CONDAMNA|ILOR CARE EXECUT PEDEAPSA N REGIM DESCHIS
Fereastr cu gratie
Registru de cldur
Scaune plastic
Mas
Spa|iu depozitare
rafturi
vas WC
Spa|iu tehnic
chiuvet
perdea
dus
cad dus
cuier
noptiere
paturi suprapuse
TV
interfon
terminal sistem radioficare
us
Figura 22Lex: Amenajarea si dotarea camerelor destinate condamna|ilor care
execut pedeapsa n regim deschis
ANEXA 23 b
Caracteristicile
privind amenajarea si dotarea camerelor destinate cazrii persoanelor private de
libertate care execut pedeapsa n regim deschis, cu elemente de mobilier,
instala|ii igienico-sanitare antivandalism si de nclzire
ART. 1
(1) Camerele destinate cazrii persoanelor private de libertate care execut
pedeapsa n regim deschis sunt alctuite din 3 volume: un volum destinat
odihnei propriu-zise, un volum destinat activit|ilor igienico-sanitare si un
volum destinat depozitrii bunurilor si obiectelor personale.
(2) Usa de acces n camer se deschide numai spre holul sec|iei de de|inere.
Usa poate fi din materiale usoare si proiectat astfel nct s asigure rezisten| la
uzur si tratat prin ignifugare. Este prevzut cu fereastr rectangular, cu
dimensiunea de 300 mm x 600 mm.
ART. 2
(1) Paturile sunt suprapuse.
(2) Pentru pat se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudur;
b) primul pat se pozi|ioneaz la 550 mm, cel de-al doilea la 1625 mm, ambele
distan|e fiind calculate de la pardoseal;
c) dimensiunile de construc|ie ale acestuia, de regul, nu depsesc: 900 mm
l|ime si 2000 mm lungime;
d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scri metalice, fixat
prin mbinri nedemontabile de ambele paturi;
e) este confec|ionat din o|el;
f) suprafa|a util a patului este confec|ionat din foaie perforat de o|el, cu
margini de siguran| rotunjite n jurul perimetrului pe muchiile frontale si
laterale.
(3) Salteaua din dotarea patului este confec|ionat din materiale rezistente la
uzur si ignifuge.
ART. 3
(1) Camerele se doteaz cu 2 mese.
(2) Mesele se pozi|ioneaz, de regul, n apropierea ferestrelor, la o distan|
care s permit trecerea simultan a 2 persoane pe intervalul creat ntre mas si
fereastr.
(3) Pentru mas se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin sudare, din o|el;
b) suprafa|a superioar a mesei este din lemn tare, prezint rezisten| la uzur,
avnd margini rotunjite;
c) are l|imea de 750 mm si lungimea de 1500 mm;
d) suprafa|a superioar a mesei se pozi|ioneaz la 750 mm - 800 mm fa| de
pardoseal.
(4) Masa se completeaz cu 5 scaune din material plastic.
ART. 4
(1) Spa|iul destinat activit|ii igienico-sanitare cuprinde 2 dusuri, 2 czi de
dus, 2 chiuvete, 2 vase de WC si 2 oglinzi. Instala|iile sanitare se amplaseaz pe
latura opus patului. Spa|iul destinat activit|ii igienico-sanitare este separat de
restul camerei, fiind practic un volum distinct cu acces din spa|iul destinat
odihnei propriu-zise. Acest spa|iu trebuie s fie ventilat corespunztor astfel
nct s se previn umezeala si crearea mucegaiului.
(2) La intrarea n acest spa|iu se monteaz o us, din lemn dur, fr
posibilitate de blocare, fixat n balamale tip pivot acoperite, avnd deschiderea
spre spa|iul destinat odihnei.
(3) Pere|ii si pardoseala spa|iului destinat activit|ii igienico-sanitare se
construiesc din materiale rezistente la uzur si ac|iunea apei.
(4) Dusul si cada de dus sunt separate de restul instala|iilor sanitare printr-un
perete despr|itor. La intrarea n spa|iul afectat activit|ii de mbiere se pot
monta perdele pn la nl|imea umrului. Lungimea perdelei de dus se
calculeaz astfel nct s poat permite observarea la nivelul gleznelor.
ART. 5
(1) Chiuvetele si vasele de WC sunt separate ntre ele printr-un perete
despr|itor, cu nl|imea maxim de 2000 mm.
(2) La intrarea n spa|iul destinat chiuvetei se pot monta perdele pn la
nl|imea umrului. Lungimea perdelei se calculeaz astfel nct s poat
permite observarea la nivelul gleznelor.
(3) Chiuveta este confec|ionat din o|el inoxidabil brut tratat si prevzut cu
fixri pentru perete, mascate si rezistente. Este construit dintr-o singur pies,
Ir mbinri demontabile sau fisuri.
(4) Pentru chiuvet se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) suprafa|a expus a chiuvetei este slefuit pn ajunge la aspect satinat;
b) este prevzut cu cep captiv si cu unul sau dou robinete ac|ionate manual,
prin mpingere, printr-un buton din o|el inoxidabil si regulator de timp
hidromecanic/electronic ncorporate;
c) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 6
(1) La intrarea n spa|iul destinat vasului de WC se poate monta o us, fr
dispozitiv de blocare, avnd nl|imea pn la nivelul umrului. Lungimea usii
se calculeaz astfel nct s poat permite observarea la nivelul gleznelor.
(2) Vasul de WC este confec|ionat din o|el inoxidabil brut tratat si prevzut
cu fixri pentru pardoseal si perete, mascate si rezistente. Este construit dintr-o
singur pies, fr mbinri demontabile sau fisuri.
(3) Pentru vasul de WC se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este prevzut cu evacuare vertical sau orizontal;
b) suprafa|a exterioar a bolului este slefuit pn la un aspect satinat;
c) partea superioar este slefuit pentru a asigura o suprafa| cu
caracteristicile necesare instala|iilor sanitare, cu o form care asigur curgerea
apei n flux circular;
d) este prevzut cu mecanism de splare, ac|ionat manual printr-un buton,
prin mpingere;
e) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 7
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poli|.
(2) Pentru poli| se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit dintr-o singur bucat, fr mbinri sau crpturi;
b) este realizat din material compozit (extrem de dur);
c) suprafa|a este finisat astfel nct s permit men|inerea igienei si s fie
usor de cur|at, rezistent la foc si depuneri;
d) prinderea n perete se face cu bol|uri securizate;
e) dimensiunea nu depseste 300 mm x 125 mm.
ART. 8
(1) Oglinda se pozi|ioneaz deasupra chiuvetei.
(2) Pentru oglind se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este plat, din o|el inoxidabil, cu finisare lucioas si nalt reflectant,
rezisten| la zgriere, cojiri si depuneri;
b) este prevzut cu suruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere si
tiere;
c) dimensiunea nu depseste 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioas a tuturor suprafe|elor exterioare.
ART. 9
(1) Spa|iul destinat mbierii cuprinde dusul si cada de dus care se amplaseaz
lng chiuvet sau vasul de WC, fiind separat de acestea, printr-un perete
despr|itor cu nl|imea maxim de 2000 mm. La intrarea n spa|iul destinat
mbierii se pot monta perdele pn la nl|imea umrului. Lungimea perdelei de
dus se calculeaz astfel nct s poat permite observarea la nivelul gleznelor.
(2) Pentru dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit din o|el inoxidabil;
b) capul de dus este fixat n perete si este realizat din o|el inoxidabil iar
piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea
calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatur si cantitate a apei este
realizat din o|el inoxidabil si regulator de timp hidromecanic/electronic
ncorporate;
d) s permit un flux de 8 - 12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de
cdere.
(3) Pentru cada de dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este rezistent la uzur si lovituri;
b) este construit dintr-o singur pies, fr mbinri sau fisuri;
c) suprafa|a exterioar este slefuit;
d) nu depseste dimensiunea 750 mm x 750 mm;
e) ncorporeaz marginile de turnare si coboar spre orificiul central de
evacuare.
ART. 10
(1) Spa|iile de depozitare a obiectelor de igien personal, ustensile de scris,
haine, ncl|minte s.a. se amenajeaz, ntr-o ncpere separat de spa|iul
destinat odihnei propriu-zise. La intrarea n acest spa|iu se monteaz o us, din
lemn dur, fixat n balamale tip pivot acoperite, fr posibilitate de blocare,
avnd deschiderea spre spa|iul destinat odihnei. n aceste spa|ii de depozitare se
amplaseaz rafturi suprapuse, din o|el, fixate att n pardoseal ct si n perete.
(2) Suprafa|a fiecrui raft este confec|ionat din lemn tare si prezint
rezisten| la uzur. Se dimensioneaz astfel nct s poat asigura depozitarea
unui volum de 0,3 mc, calculat pentru fiecare persoan privat de libertate.
ART. 11
(1) n spa|iul destinat odihnei se pot amplasa noptiere, din lemn, fixate pe
perete, 2 cte 2, suspendate, n imediata apropiere a paturilor. Dimensiunile unei
noptiere nu vor depsi 500 mm x 500 mm x 300 mm.
(2) De asemenea, n spa|iul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un
cuier, cu cel mult 2 bra|e pentru ag|at, pentru fiecare persoan privat de
libertate.
ART. 12
(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se monteaz pe peretele cu usa,
lng priza de alimentare cu energie electric (220 V).
(2) Pe acelasi perete, deasupra prizelor men|ionate, se monteaz sistemul de
comunicare de tip interfon si terminalul sistemului de radioficare.
(3) Suportul pe care se monteaz aparatul TV este de tip consol, avnd, cel
pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin turnare, din beton;
b) este de tip consol;
c) permite asezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin ordin
al ministrului justi|iei si libert|ilor cet|enesti;
d) se pozi|ioneaz la 1600 mm - 1700 mm fa| de pardoseal;
e) s asigure vizionarea programelor TV, concomitent, de ctre toate
persoanele private de libertate.
ART. 13
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se monteaz registre de cldur,
protejate antivandalism cu ajutorul unei msti de protec|ie.
ART. 14
Pentru ventila|ie, n partea superioar a peretelui spre exterior, n imediata
apropiere a spa|iului pentru mbiere, se pot folosi, dup caz, crmizi de
ventila|ie din metal rezistent la coroziune.
ART. 15
(1) Ferestrele sunt confec|ionate din geam termopan si profiluri tratate prin
ignifugare si rezistente la uzur. Peste suprafa|a vitrat se aplic folie
antiefrac|ie.
(2) La fereastr se monteaz o gratie. Gratia este construit, prin sudur, din
bare orizontale de o|el cu sec|iunea dreptunghiular si bare verticale de o|el cu
sec|iune rotund, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.
(3) Gratia de la fereastr se amplaseaz pe partea exterioar a ferestrei si se
fixeaz pe structura de rezisten|. O|elul folosit trebuie s aib duritate mare si
s prezinte nalt rezisten| la tiere.
ANEXA 24 a
AMENAJ AREA SI DOTAREA CAMERELOR PENTRU EXECUTAREA
SANC|IUNII DISCIPLINARE CU IZOLAREA
Fereastr cu gratii
Registru de cldur
Mas din beton armat tip consol
Scaun metalic ncastrat n pardoseal
Pat tip cuset
Raft tip consol
Cuier cu dou bra|e
Dus si cad de dus
Chiuvet si vas wc-monobloc
Perdea
Interfon
Terminal sistem radioficare
Grilaj siguran|
Us metalic cu grilaj
Vizet cu geam de protec|ie
Us metalic
Spa|iu tehnic
Figura 23Lex: Amenajarea si dotarea camerelor pentru executarea sanc|iunii
disciplinare cu izolarea
ANEXA 24 b
Caracteristicile
privind amenajarea si dotarea camerelor pentru executarea sanc|iunii
disciplinare cu izolarea
ART. 1
(1) Camerele pentru executarea sanc|iunii disciplinare cu izolarea sunt
construite n sistem monovolum.
(2) Usa este metalic si prevzut, n partea median, cu vizet cu
acoperitoare de o|el, cu l|imea de 300 mm si nl|imea de 110 mm si, n partea
superioar, cu vizor ce permite observarea panoramic, numai spre interiorul
camerei. De asemenea este prevzut cu ncuietoare autoblocant. Dispozitivul
de nchidere-asigurare este prevzut cu sistem de ancorare n minimum 3 puncte,
format din tije de o|el cu duritate mare.
(3) Usa este dublat de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudur, din bare
orizontale de o|el cu sec|iune dreptunghiular si bare verticale de o|el cu
sec|iune rotund, dispuse ntr-un cadru cu ochiuri cu l|imea de 100 mm si
nl|imea de 150 mm. n partea median, grilajul este prevzut cu un gol cu
dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate n us. Grilajul se monteaz
ntr-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite si se fixeaz n perete prin
ancorare chimic. Este prevzut cu broasc ngropat cu oprire total.
(4) O|elul folosit trebuie s aib duritate mare si s prezinte nalt rezisten| la
tiere.
(5) Usa de acces n camer si grilajul se deschid numai spre holul sec|iei de
de|inere si asigur un nivel ridicat de securitate al camerei de de|inere.
(6) Pentru prevenirea unor ac|iuni ostile din partea persoanelor private de
libertate, se amenajeaz, suplimentar, un grilaj metalic de siguran| care s
mpiedice apropierea lor de us. Caracteristicile grilajului metalic de siguran|
sunt identice cu cele prevzute pentru grilajul de la usa metalic.
ART. 2
(1) Pentru pat se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) dimensiunile de construc|ie ale acestuia, de regul, nu depsesc 900 mm
l|ime si 2000 mm lungime;
b) este de form tip cuset si se fixeaz n consol direct n perete utiliznd
bol|uri rezistente la deformare si rupere;
c) se pozi|ioneaz la 550 mm distan| fa| de pardoseal;
d) este confec|ionat din o|el cu aceleasi caracteristici ca cele ale o|elului
folosit la confec|ionarea grilajului usii;
e) suprafa|a util a patului este confec|ionat din foaie perforat de o|el, cu
margini de siguran| rotunjite in jurul perimetrului pe muchiile frontale si
laterale.
(2) Salteaua din dotarea patului este confec|ionat din materiale rezistente la
uzur si ignifuge.
ART. 3
(1) Masa se amplaseaz la baza ferestrei.
(2) Pentru mas se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin turnare, din beton armat;
b) este de tip consol;
c) are l|imea de 400 mm si lungimea de 500 mm;
d) se pozi|ioneaz la 750 mm - 800 mm fa| de pardoseal.
(3) Masa se completeaz cu un scaun metalic, fr sptar, ncastrat n
pardoseal.
ART. 4
(1) Spa|iul destinat activit|ii igienico-sanitare cuprinde dusul, cada de dus,
chiuveta, vasul de WC si oglinda. Instala|iile igienico-sanitare sunt
antivandalism si se amplaseaz pe latura opus patului. Spa|iul destinat
activit|ii igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete
despr|itor si trebuie s fie ventilat corespunztor astfel nct s se previn
umezeala si crearea mucegaiului.
(2) La intrarea n acest spa|iu, pentru asigurarea intimit|ii, se monteaz
perdele care s permit vizualizarea persoanei private de libertate la nivelul
gleznelor, a umrului si capului celui care face dus.
(3) Pere|ii si pardoseala spa|iului destinat activit|ii igienico-sanitare trebuie
s fie construite din materiale rezistente la uzur si ac|iunea apei.
ART. 5
(1) Chiuveta si vasul de WC sunt de tip monobloc, construite n sistem
antivandalism. Modulul este construit dintr-o singur pies, fr mbinri
demontabile sau fisuri, din o|el inoxidabil brut tratat si prevzut cu fixri pentru
pardoseal si perete, mascate si rezistente la smulgere si rupere.
ART. 6
Pentru chiuvet se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) suprafa|a expus a chiuvetei este slefuit pn ajunge la aspect satinat;
b) este prevzut cu cep captiv si cu unul sau dou robinete ac|ionate manual,
prin mpingere, printr-un buton din o|el inoxidabil si regulator de timp
hidromecanic/electronic ncorporate;
c) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 7
Pentru vasul de WC se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este prevzut cu evacuare vertical sau orizontal;
b) suprafa|a exterioar a bolului este slefuit pn la un aspect satinat;
c) partea superioar este slefuit pentru a asigura o suprafa| cu
caracteristicile necesare instala|iilor sanitare, cu o form care asigur curgerea
apei n flux circular;
d) este prevzut cu mecanism de splare, ac|ionat manual printr-un buton,
prin mpingere;
e) permite alimentarea cu ap, direct, fr ca persoana privat de libertate s
aib acces la conducte.
ART. 8
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poli|.
(2) Pentru poli| se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit dintr-o singur bucat, fr mbinri sau crpturi;
b) este realizat din material compozit (extrem de dur);
c) suprafa|a este finisat astfel nct s permit men|inerea igienei si s fie
usor de cur|at, rezistent la foc si depuneri;
d) prinderea n perete se face cu bol|uri securizate;
e) dimensiunea nu depseste 300 mm x 125 mm.
ART. 9
(1) Oglinda se pozi|ioneaz deasupra modulului chiuvet-vas de WC.
(2) Pentru oglind se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este plat, din o|el inoxidabil, cu finisare lucioas si nalt reflectant,
rezisten| la zgriere, cojiri si depuneri;
b) este prevzut cu suruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere si
tiere;
c) dimensiunea nu depseste 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioas a tuturor suprafe|elor exterioare.
ART. 10
(1) Dusul si cada de dus se amplaseaz lng modulul chiuvet-vas WC.
(2) Pentru dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este construit din o|el inoxidabil;
b) capul de dus este fixat n perete si este realizat din o|el inoxidabil iar
piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea
calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatur si cantitate a apei este
realizat din o|el inoxidabil si regulator de timp hidromecanic/electronic
ncorporate;
d) s permit un flux de 8 - 12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de
cdere.
(3) Pentru cada de dus se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este rezistent la uzur si lovituri;
b) este construit dintr-o singur pies, fr mbinri sau fisuri;
c) suprafa|a exterioar este slefuit;
d) nu depseste dimensiunea 750 mm x 750 mm;
e) ncorporeaz marginile de turnare si coboar spre orificiul central de
evacuare.
ART. 11
(1) Spa|iile pentru pstrarea anumitor bunuri si obiecte personale se
amenajeaz sub forma unui raft.
(2) Pentru raft se urmresc, cel pu|in, urmtoarele specifica|ii:
a) este confec|ionat prin turnare, din beton;
b) este de tip consol;
c) are dimensiunea de 300 mm x 400 mm.
d) se pozi|ioneaz la 1400 mm - 1600 mm fa| de pardoseal;
e) poate fi amplasat n apropierea patului.
Lng spa|iile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 bra|e.
ART. 12
Pe peretele cu usa, se monteaz sistemul de comunicare de tip interfon si
terminalul sistemului de radioficare.
ART. 13
Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul
nop|ii fr a perturba somnul persoanelor private de libertate.
ART. 14
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se monteaz registre de cldur,
protejate antivandalism cu ajutorul unei msti de protec|ie.
ART. 15
Pentru ventila|ie, n partea superioar a peretelui spre exterior, n imediata
apropiere a spa|iului pentru mbiere, se pot folosi, dup caz, crmizi de
ventila|ie din metal rezistent la coroziune.
ART. 16
(1) Ferestrele sunt confec|ionate din geam termopan cu tmplrie de aluminiu.
Peste suprafa|a vitrat se aplic folie antiefrac|ie.
(2) La fereastr se monteaz o gratie. Gratia de la fereastr se amplaseaz pe
partea exterioar a ferestrei si se fixeaz pe structura de rezisten| prin sudare la
construc|iile noi sau prin ancorare chimic, la construc|iile existente. Are
aceleasi caracteristici ca si grilajul de la us de acces n camer.
ANEXA 25
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventiv
_________
Nr. _______ din ___________________
REGISTRUL DE EVIDEN|
a persoanelor private de libertate aflate n refuz de hran (RH)
Semni f i cati a col oanel or di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - St ar ea sanatati i l a i nt r ar ea n RH
B - Dat a si mot i vul i esi r i i di n RH
___________________________________________________________________________
___
| Nr . | Nr . | Nume si | Dat a | Par i nti i | Condamnar e| Dat a | Mot i vul | A | B
| Obs. |
| cr t . | camer a| pr enume| nast er i i | _________| si f apt a | i nt r ar i i | i nt r ar i i | | |
|
| | | | | Tat a| Mama| | n RH | n RH | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| ______| _______| ________| ____| ____| __________| ________| ________| __| __|
____|
Figura 24Lex: Registru de eviden| a persoanelor private de libertate aflate n
refuz de hran (RH)
ANEXA 26
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventiv
_________
Nr. _______ din __________________
REGISTRU DE EVIDEN|
privind persoanele private de libertate aflate n executarea sanc|iunii disciplinare
cu izolarea
Semni f i cati a col oanel or di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - Dur at a sancti uni i
B - Dat a nceper i i ( zi ua si or a)
C - Dat a expi r ar i i ( zi ua si or a)
D - Obi ect e r i di cat e
E - Dat a nt r er uper i i ( zi ua si or a)
F - Dat a r e nceper i i ( zi ua si or a)
G - Mot i vul nt r er uper i i
___________________________________________________________________________
___
| Nr . | Nume si | Dat a | Condamnar e| Compor t ar e| Nr . si | Abat er ea|
A| B| C| D| E| F| G|
| cr t . | pr enume, | nast er i i | si f apt a | pe t i mpul | dat a | comi sa | | | | |
| | |
| | par i nti i | | | det enti ei | hot ar r i i | | | | | |
| | |
| | | | | | de | | | | | |
| | |
| | | | | | sancti une| | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | |
| | |
| ____| ________| ________| __________| __________| _________| ________| __| _| _| _| _
| _| _|
Figura 25Lex: Registru de eviden| privind persoanele private de libertate
aflate n executarea sanc|iunii disciplinare cu izolarea
ANEXA 27
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventiv ________
Sec|ia __________________
Nr. ______ din __________
REGISTRUL
de eviden| a plimbrii persoanelor private de libertate
___________________________________________________________________________
___
| Dat a| Numar ul | Nr . | Dur at a pl i mbar i i | Compor t ar ea| Semnat ur a
|
| | camer ei | per soanel or | __________________| per soanel or |
supr aveghet or ul ui |
| | | pr i vat e de | Or a | Or a | pr i vat e de | car e a
ef ect uat |
| | | l i ber t at e | i esi r i i | i nt r ar i i | l i ber t at e | pl i mbar ea
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
| | | | | | |
|
| _____| ________| ____________| ________| _________| ____________| ______________
____|
ANEXA 28
SPA|IU DESTINAT PLIMBRII PERSOANELOR PRIVATE DE
LIBERTATE ARESTATE PREVENTIV, CONDAMNATE DIN REGIMUL
DE MAXIM SIGURAN| SI NCHIS, SANC|IONATE DISCIPLINAR CU
IZOLAREA, PRECUM SI CELOR CARE PREZINT RISC PENTRU
SIGURAN|A PENITENCIARULUI
Bnci
Copertin
Gard beton h =4.90 m
Canal colector care faciliteaz evacuarea apei pluviale
Acces persoane private de libertate
Figura 26Lex: Spa|iu destinat plimbrii persoanelor private de libertate
arestate preventiv, condamnate din regimul de maxim siguran| si nchis,
sanc|ionate disciplinar cu izolarea, precum si celor care prezint risc pentru
siguran|a penitenciarului
ANEXA 29
SPA|IU DESTINAT PLIMBRII PERSOANELOR PRIVATE DE
LIBERTATE CONDAMNATE DIN REGIMUL SEMIDESCHIS SI DESCHIS
Bnci
Copertin
Gard plas srm h =3.90 m
Canal colector care faciliteaz evacuarea apei pluviale
Acces persoane private de libertate
Figura 27Lex: Spa|iu destinat plimbrii persoanelor private de libertate
condamnate din regimul semideschis si deschis
ANEXA 30
FAT
____________
Mi ni st er ul J ust i ti ei APROB |
|
Admi ni st r ati a Nati onal a a Peni t enci ar el or Di r ect or | Loc
pent r u |
Peni t enci ar ul / Cent r ul de Reeducar e/ Cent r ul |
f ot ogr af i e |
de Ar est ar e Pr event i va ____________________ |
|
| ____________|
FIS DE EVIDEN|
a sanc|iunilor disciplinare, recompenselor si drepturilor
persoanei private de libertate ________________________ porecla
_______________ fiul lui ________________ si al ______________ nscut la
data de ______________ n localitatea ________________ jude|ul
______________ cu domiciliul stabil n localitatea _________________ jude|ul
______________.
Arestat preventiv _____________ pentru __________________________.
Depus la data __________ sec|ia ________ camera ____ condamnat
_________________________ pentru _________________. Condamnat
definitiv la data ________________________. Regimul de executare a pedepsei
__________________________. Grad de risc pentru siguran|a penitenciarului
________________________________. Fumtor/nefumtor.
Semni f i cati a col oanel or di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - Abat er ea comi sa
B - Aver t i sment
C - I zol ar e
D - ncr edi ntar ea unei r esponsabi l i t ati , ar t . 64 di n Legea nr . 275
E - Ret r ager ea sancti uni i di sci pl i nar e apl i cat a ant er i or
F - Supl i ment ar ea dr ept ul ui de a pr i mi vi zi t e
G - Acor dar ea de pr emi i - mat er i al e pent r u act i vi t ati ocupati onal e
H - Per mi si une i esi r e di n peni t enci ar 1 zi
I - Per mi si une i esi r e di n peni t enci ar pna l a 5 zi l e
J - Per mi si une i esi r e di n peni t enci ar pna l a 10 zi l e
___________________________________________________________________________
___
| SANCTI UNI DI SCI PLI NARE |
RECOMPENSE |
| _____________________________________________________________| ____________
____|
| Dat a | A| B| Suspendar ea dr ept ur i l or | C| D| E|
F| G| H| I | J |
| ___________________| | | ________________________________| | | | | |
| | |
| nceper i i | Expi r ar i i | | | de a | de a | de a | de a | | | | | |
| | |
| | | | | par t i ci pa | pr est a| pr i mi | pr i mi | | | | | |
| | |
| | | | | l a | munca | si | vi zi t e| | | | | |
| | |
| | | | | act i vi t ati | | cumpar a| | | | | | |
| | |
| | | | | cul t . | | bunur i | | | | | | |
| | |
| | | | | ar t i st i ce | | | | | | | | |
| | |
| | | | | si | | | | | | | | |
| | |
| | | | | spor t i ve | | | | | | | | |
| | |
| _________| _________| __| __| __________| ______| _______| ______| __| __| __| __| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| _________| _________| __| __| __________| ______| _______| ______| __| __| __| __| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| _________| _________| __| __| __________| ______| _______| ______| __| __| __| __| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| _________| _________| __| __| __________| ______| _______| ______| __| __| __| __| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| _________| _________| __| __| __________| ______| _______| ______| __| __| __| __| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| _________| _________| __| __| __________| ______| _______| ______| __| __| __| __| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| _________| _________| __| __| __________| ______| _______| ______| __| __| __| __| _| _
| _| _|
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| _________| _________| __| __| __________| ______| _______| ______| __| __| __| __| _| _
| _| _|
Figura 28Lex: Fis de eviden| - fa|
VERSO
Semni f i cati a col oanel or di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - Adr esa
B - Semnat ur a de pr i mi r e
C - Semnat ur a cel ui car e a acor dat dr ept ur i l e
D - Dur at a vi zi t ei
___________________________________________________________________________
___
| DATA| VI ZI TE | Numel e si | A| B| C| CUMPRTURI
|
| | ________________________________| pr enumel e, | | |
| ______________________|
| | Dat e despr e pachet | Ti pul | D | gr adul de | | | | DATA| Ar t i col e
|
| | ____________________| vi zi t ei | | r udeni e al | | | | |
achi zi ti onat e |
| | Gr eut at ea| Conti nut ul | | | per soanei | | | |
| _________________|
| | t ot al a | pe scur t | | | de l a car e | | | | | Car t el e
| Al t el e|
| | ( kg) | | | | se pr i mest e| | | | | t el ef oni ce|
|
| | | | | | pachet ul , | | | | | ( buc. , |
|
| | | | | | or i car e a | | | | | ser i e, |
|
| | | | | | vi zi t at | | | | | numar ) |
|
| | | | | | per soana | | | | | |
|
| | | | | | pr i vat a de | | | | | |
|
| | | | | | l i ber t at e | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____| _________| __________| _______| ___| ___________| _| _| _| ____| __________| __
____|
Figura 29Lex: Fis de eviden| - verso
NOT:
Pe lng semntura celui care a acordat drepturile, se nscriu si gradul
profesional, numele si prenumele.
ANEXA 31
FIS DE EVIDEN| A DREPTULUI LA CONVORBIRI
TELEFONICE
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de reeducare/Centrul de arestare preventiv _________
____________
_______________________________________________
| | | Nr . | Ser i a | Val oar e| Dat a
| Semnat ur a |
| Loc pent r u | | cr t . | car t el ei |
| achi zi ti onar i i | per soanei |
| f ot ogr af i e | | | | |
| pr i vat e de|
| | FI S DE | | | |
| l i ber t at e |
| ____________| EVI DENT
| ____| ________| _______| ______________| __________|
a convor bi r i l or t el ef oni ce | 1 | | | |
|
ef ect uat e de per soana pr i vat a
| ____| ________| _______| ______________| __________|
de l i ber t at e _________________ | 2 | | | |
|
Por ecl a __________________
| ____| ________| _______| ______________| __________|
f i ul l ui _____________________ | 3 | | | |
|
si al ________________________
| ____| ________| _______| ______________| __________|
nascut l a dat a _______________ | 4 | | | |
|
Ar est at
pr event i v/ condamnat | ____| ________| _______| ______________| __________|
pent r u _______________________ | 5 | | | |
|
Secti a _____ camer a ______
| ____| ________| _______| ______________| __________|
Regi mul de execut ar e _________ | 6 | | | |
|
Gr ad de r i sc pent r u si gur anta
| ____| ________| _______| ______________| __________|
peni t enci ar ul ui ______________ | 7 | | | |
|
| ____| ________| _______| ______________| __________|
| 8 | | | |
|
| ____| ________| _______| ______________| __________|
| 9 | | | |
|
| ____| ________| _______| ______________| __________|
| 10 | | | |
|
| ____| ________| _______| ______________| __________|
___________________________________________________________________________
___
| Nr . | Dat a | Or a | Nr . t el . apel at | Semnat ur a | Nume si
pr enume|
| cr t . | | | | per soanei pr i vat e|
supr aveghet or |
| | | | | de l i ber t at e |
|
| ____| __________| _______| __________________| __________________| ____________
____|
| | | | | |
|
| ____| __________| _______| __________________| __________________| ____________
____|
| | | | | |
|
| ____| __________| _______| __________________| __________________| ____________
____|
| | | | | |
|
| ____| __________| _______| __________________| __________________| ____________
____|
ANEXA 32 a
MODUL DE DESFSURARE, MSURILE DE SIGURAN| SI
SUPRAVEGHERE, AMENAJ AREA SI DOTAREA SPA|IILOR DE
ACORDARE A VIZITEI INTIME
ATRIBU|IILE SUPRAVEGHETORULUI DE LA VIZITA INTIM
1. Mod de desfsurare
La cererea condamnatului sau a partenerului, acestia pot utiliza lenjerii si
materiale de igien proprii care vor fi supuse, n prealabil, controlului specific.
Pe durata vizitei, condamnatul si persoana vizitatoare pot pstra asupra lor
cafea, ap mineral si buturi rcoritoare, n limite rezonabile, care sunt supuse,
n prealabil, controlului specific.
n cazul vizitei cu durata de 48 de ore, odat cu servirea meselor, prin grija
administra|iei penitenciarului se asigur tacmuri si vesel de unic folosin|.
Condamnatului i se pune la dispozi|ie hrana conform normei la care este
alocat, chiar dac uziteaz de pachetul cu alimente prevzut laart. 217 alin. (5)
din Regulamentul de aplicare aLegii nr. 275/2006.
Anun|ul despre ncheierea vizitei se face de ctre supraveghetor, prin interfon,
cu 15 minute nainte de expirarea perioadei aprobate. Condamnatul si persoana
vizitatoare sunt obligate s predea camera n starea de ordine si cur|enie n care
au primit-o. Dup fiecare utilizare se nlocuieste lenjeria de pat si se asigur
materialele pentru igien personal.
Cu 15 minute nainte de efectuarea apelului sau, dup caz, de distribuire a
mesei anun| prin interfon persoana privat de libertate si persoana vizitatoare.
Dup consumarea vizitei, condamnatul si persoana vizitatoare vor fi supuse
acelorasi msuri de control utilizate nainte de acordarea vizitei.
n cazul n care condamnatul sau persoana vizitatoare solicit ncheierea
vizitei nainte de expirarea perioadei aprobate, se va da curs solicitrii.
n acelasi context, vizita poate fi ntrerupt de administra|ia penitenciarului, n
conformitate cu prevederileart. 42 din Regulamentul de aplicare aLegii nr.
275/2006.
Dispozi|iileart. 39 alin. (4) si (5), art. 41 si art. 42 din Regulamentul de
aplicare aLegii nr. 275/2006 se aplic n mod corespunztor.
n situa|ia n care durata vizitei este cea prevzut deart. 54 alin. (3) din
Legea nr. 275/2006, supraveghetorul, prin interfon, cu 15 minute nainte de
efectuarea apelului, anun| condamnatul si persoana vizitatoare, urmnd ca dup
acest interval de timp s deschid camera si s verifice prezen|a condamnatului.
2. Msuri de siguran| si supraveghere
Camera va avea sisteme sigure de nchidere la us si gratii la ferestre, iar n
interior se monteaz un buton de alarm si un sistem de comunica|ie
bidirec|ional, de tip interfon. Alarma si sistemul de comunica|ie vor avea
corespondentul n biroul supraveghetorului de la punctul de primire sau sec|ia
unde este amenajat camera destinat vizitei intime. De asemenea, camera va fi
prevzut cu mijloace de detectare si stingere a incendiilor (stingtor de
incendiu, senzor de fum).
nainte si dup acordarea vizitei, precum si cu ocazia predrii-primirii
serviciului se verific integritatea camerei, func|ionarea interfonului si a
sistemului de alarmare, se controleaz starea gratiilor, grilajelor, usilor,
ferestrelor, pardoselilor, tavanelor, mobilierului, cazarmamentului, lenjeriei si a
grupului sanitar.
Se identific si se nscrie n registrul special destinat persoana privat de
libertate si persoana vizitatoare nainte de introducerea n camera de acordare a
vizitei intime.
nainte de acordarea vizitei, condamnatul va fi supus perchezi|iei corporale
amnun|ite, iar persoana vizitatoare si bagajele controlului antiterorist, prin
observare, palpare, control corporal si utilizarea unor echipamente tehnice fixe
sau portabile de detectare a armamentului, muni|iei ori substan|elor stupefiante
sau materiale explozive, fiind obligat s depun la postul de control, ntr-un loc
special destinat si amenajat bagajele si obiectele care nu au legtur cu
efectuarea vizitei.
Dup desfsurarea vizitei intime se efectueaz perchezi|ia corporal
amnun|it a persoanei private de libertate si controlul bagajelor acesteia.
3. Amenajarea si dotarea
Camera destinat vizitelor intime se amenajeaz, de regul, n apropierea
punctului de primire sau chiar n incinta acestuia, n func|ie de configura|ie,
astfel nct s se poat asigura intimitatea vizitei. Se va evita, pe ct posibil, ca
pe timpul deplasrii ctre loca|ia respectiv persoana vizitatoare s tranziteze
sectorul de de|inere.
Camera destinat vizitelor intime trebuie s ndeplineasc cel pu|in condi|iile
unei camere de cazare n ceea ce priveste iluminatul natural si artificial,
nclzirea, aerisirea, accesul permanent la ap potabil si grup sanitar propriu
(dotat cu dus) cu acces permanent la ap cald.
n scopul asigurrii intimit|ii vizitei, la ferestre se vor monta draperii
confec|ionate din material netransparent.
Dotarea minimal a camerei este urmtoarea:
- pat dublu;
- noptiere;
- scaune;
- pturi;
- mas;
- aparat TV;
- frigider;
- cuier;
- cos de gunoi;
- pahare;
- lenjerie de pat;
- Materiale pentru igien personal:
- prosoape de fa|;
- prosoape de corp;
- spun;
- hrtie igienic.
Pentru limitarea si combaterea rspndirii bolilor cu transmitere sexual,
administra|ia penitenciarului pune la dispozi|ia condamna|ilor mijloace de
protec|ie mpotriva bolilor cu transmitere sexual.
ANEXA 32 b
AMENAJ AREA SI DOTAREA CAMEREI DE VIZIT INTIM
fereastr cu gratii
draperii netransparente
noptier
pat dublu cu cazarmament
mas cu scaune
cuier
perdea
frigider
TV
buton panic/alarm
interfon terminal sistem radioficare
us metalic
Figura 30Lex: Amenajarea si dotarea camerei de vizit intim
ANEXA 33
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventiv
_________
Detasamentul nr. _________________
Profil ___________________________ APROB
Nr. _______ din __________________ DIRECTOR
TABEL NOMINAL
cu persoanele private de libertate scoase la munc
n luna______________ anul________
Semni f i cati a col oanel or di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - Mat r i col a l ocal a
B - Numel e si pr enumel e
C - Dat a nast er i i
___________________________________________________________________________
___
| EXPLI CATI I | ZI LELE | Obs.
|
| | _______________________________|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| _____________________________________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| Or a pl ecar i i di n l ocul de deti ner e | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| _____________________________________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| Or a nceper i i l ucr ul ui | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| _____________________________________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| Ti mpul af ect at ser vi r i i mesei | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| _____________________________________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| Or a ncet ar i i l ucr ul ui | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| _____________________________________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| Or a sosi r i i n l ocul de deti ner e | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| _____________________________________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| Nr . | A| B| C| Par i nti i | Cond. | | Apt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tot al |
| cr t . | | | | _________| si | | munca| | | | | | | | | | | | | | | | | or e
|
| | | | | Tat a| Mama| f apt a| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pr est at e|
| ____| __| __| __| ____| ____| _____| _| _____| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ____| __| __| __| ____| ____| _____| _| _____| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ____| __| __| __| ____| ____| _____| _| _____| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ____| __| __| __| ____| ____| _____| _| _____| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ____| __| __| __| ____| ____| _____| _| _____| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
| | Tot al or e | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | pr est at e | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| _______________________| _____________| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ____
____|
Di r ect or adj unct Educat or Or gani zar ea Medi c Cer t i f i c Sef
punct
si gur anta deti ner i i munci i or el e de
l ucr u,
si r egi mpeni t enci ar ef ect i v
nscr i se
____________________ ________ ___________ _____ ________
_________
Figura 31Lex: Tabel nominal cu persoanele private de libertate scoase la
munc
ANEXA 34
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventiv ________
Nr. ______ din ________
REGISTRUL
de eviden| a persoanelor private de libertate iesite si intrate din/n locul de
de|inere/sectorul de de|inere/sec|ia ________________
Semni f i cati a col oanel or di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - Numel e si pr enumel e per soanei pr i vat e de l i ber t at e sau numar ul
per soanel or pr i vat e de l i ber t at e i esi t e
B - Numel e si pr enumel e per soanei pr i vat e de l i ber t at e sau numar ul
per soanel or pr i vat e de l i ber t at e i nt r at e
___________________________________________________________________________
___
| Anul , | Or a | A| Locul unde| Gr adul | Semnat ur a | Or a | B| Semnat ur a
de| Obs. |
| l una, | i esi r i i | | se | pr of esi onal , | de pr i mi r e| sosi r i i | | pr i mi r e a |
|
| zi ua | di n | | depl aseaza| numel e si | | n | | supr aveghe- |
|
| | _____ | | | pr enumel e | | _____ | | t or ul ui / |
|
| | | | | pr i mi t or ul ui | | | | sef ul ui |
|
| | | | | | | | | post ul ui de |
|
| | | | | | | | | cont r ol |
|
| _____| _______| _| __________| ____________| __________| _______| _| ____________|
____|
| | | | | | | | | |
|
| _____| _______| _| __________| ____________| __________| _______| _| ____________|
____|
| | | | | | | | | |
|
| _____| _______| _| __________| ____________| __________| _______| _| ____________|
____|
| | | | | | | | | |
|
| _____| _______| _| __________| ____________| __________| _______| _| ____________|
____|
| | | | | | | | | |
|
| _____| _______| _| __________| ____________| __________| _______| _| ____________|
____|
| | | | | | | | | |
|
| _____| _______| _| __________| ____________| __________| _______| _| ____________|
____|
| | | | | | | | | |
|
| _____| _______| _| __________| ____________| __________| _______| _| ____________|
____|
| | | | | | | | | |
|
| _____| _______| _| __________| ____________| __________| _______| _| ____________|
____|
| | | | | | | | | |
|
| _____| _______| _| __________| ____________| __________| _______| _| ____________|
____|
Figura 32Lex: Registru de eviden| a persoanelor private de libertate iesite si
intrate din/n locul de de|inere/sectorul de de|inere
ANEXA 35 a
SCHI| DE PRINCIPIU AREST ORGANE J UDICIARE
us acces
poart detectoare de metale
grup sanitar pentru personal (femei)
fereastr cu gratii
grup sanitar pentru personal (brba|i)
camer
camer
camer
camer
camer
grup sanitar
camer
banc
us metalic
camer
grup sanitar
camer
geam securizat
camer asisten| juridic
fereastr cu gratii
birou supraveghetor
geam securizat
geam securizat
Figura 33Lex: Schi| de principiu arest organe judiciare
ANEXA 35 b
SCHI| DE PRINCIPIU SAL DE J UDECAT
Acces magistra|i
Complet J udecat
avocat
pupitru
banc pentru public
Acces persoane private de libertate escortate
grefier
procuror
personal escort
box persoane private de libertate h =1,10 m
bnci
acces persoane private de libertate
HOL
Acces public
HOL
Figura 34Lex: Schi| de principiu sal de judecat
ANEXA 36
AMENAJ AREA UNUI PUNCT DE LUCRU FIX
___________________________________________________________________________
___
| ZON I NTERZI S EXTERI OAR
|
|
________________________________________________________________________
|
| | ZON I NTERZI S I NTERI OAR
| |
| | __________________________________________________________________
| |
| | | ____ __ |
| |
| | | | WC | / \ SUPRAVEGHETOR |
| |
| | | | ____| \ __/ PUNCT DE LUCRU ______________ |
| |
| | | | SALA DE MESE | |
| |
| | | | ______________| |
| |
| | | ________________ ________________________|
| |
| | | | | |
| |
| | | | LOC DE ADUNARE | |
________________________| |
| | | | ________________| | |
|
| | | | |
________________________|
| | | __________ ___/ | _______________ | | |
| | | | MAGAZI A | | | _ WC | | | |
| | | | DE SCULE | | / CADRE | | | |
| | | | __________| | FI LTRU | ___________| | | |
| | | ______________| | _ POST | _____| | |
| | | _ / CONTROL | | |
| | _________________| __| \ ___| ___________| ________| |
| |
| _____________________________________________________|
Figura 35Lex: Amenajarea unui punct de lucru fix
ANEXA 37
DOCUMENT DE I DENTI TATE LOCURI SI I TI NERARI I DE DEPLASARE
PENTRU CONDAMNATI I DI N REGI MUL
DESCHI S, PE PERI OADA
DESFSURRI I DE ACTI VI TTI N
EXTERI ORUL LOCULUI DE DETI NERE
__________
_______________________________________________
| | CNP _____________ | LOCALI TATEA| DENUMI REA
| I TI NERARI UL| I NTERVALUL|
| Loc | NUMELE __________ | | LOCULUI | DE | ORAR
|
| f ot ogr af i e| PRENUMELE _______ | | DE MUNC, | DEPLASARE |
|
| | TATL ___________ | | SCOLI I , | |
|
| __________| MAMA ____________ | | ORGANI ZATI EI | |
|
| | ETC. | |
|
DATA NASTERI I _______________
| ___________| ____________| ___________| __________|
LOCUL NASTERI I ______________ | | | |
|
DOMI CI LI UL
| ___________| ____________| ___________| __________|
LOCALI TATEA ________________, | | | |
|
STR. ________________ NR. ____
| ___________| ____________| ___________| __________|
BLOC ____, SC. ____, ET. ____, | | | |
|
AP. ____, J UDET ( SECTOR)
| ___________| ____________| ___________| __________|
____________________________
CONDAMNAT LA ___ ANI ___ LUNI VI ZE PERI ODI CE
NCHI SOARE
_______________________________________________
NR. ______________ | LUNA ____ | LUNA ____ | LUNA ____ | LUNA
____ |
DATA EMI TERI I ____________ | ANUL ____ | ANUL ____ | ANUL ____ | ANUL
____ |
| DI RECTOR | DI RECTOR | DI RECTOR |
DI RECTOR |
DI RECTORUL PENI TENCI ARULUI | L. S. | L. S. | L. S. | L. S.
|
__________________________
| ___________| ___________| ___________| ___________|
L. S. | LUNA ____ | LUNA ____ | LUNA ____ | LUNA
____ |
| ANUL ____ | ANUL ____ | ANUL ____ | ANUL
____ |
| DI RECTOR | DI RECTOR | DI RECTOR |
DI RECTOR |
| L. S. | L. S. | L. S. | L. S.
|
| ___________| ___________| ___________| ___________|
| LUNA ____ | LUNA ____ | LUNA ____ | LUNA
____ |
| ANUL ____ | ANUL ____ | ANUL ____ | ANUL
____ |
| DI RECTOR | DI RECTOR | DI RECTOR |
DI RECTOR |
| L. S. | L. S. | L. S. | L. S.
|
| ___________| ___________| ___________| ___________|
POSESORULUI PREZENTEI LEGI TI MATI I ADMI NI STRATI A
NATI ONAL A
I ESTE I NTERZI S: PENI TENCI ARELOR
- Sa achi zi ti oneze, sa pr i measca, sa deti na PENI TENCI ARUL
____________
si sa consume baut ur i al cool i ce sau subst ante TELEFON
__________________
psi hot r ope;
- Sa achi zi ti oneze, sa pr i measca sau sa
deti na ar mament , muni ti i , subst ante t oxi ce sau
expl ozi ve;
- Sa i nt r e n l ocal ur i publ i ce, l ocui nte LEGI TI MATI E
par t i cul ar e sau i nst i t uti i n car e nu ar e NR. _____
per mi si unea;
- Sa conduca mi j l oace de t r anspor t sau sa
mani pul eze ut i l aj e pe dr umur i l e publ i ce;
- Sa paraseasca i t i ner ar i i l e st abi l i t e n
pr ezent a l egi t i mati e;
- Sa pr i measca sau sa deti na sume de bani
n af ar a cel or di n cont ul per sonal ;
- Sa nst r ai neze l egi t i mati a.
POSESORUL PREZENTEI LEGI TI MATI I ESTE OBLI GAT:
- Sa past r eze l egi t i mati a per manent asupr a sa;
- Sa pr ezi nt e l egi t i mati a l a cer er ea or ganel or
n dr ept .
- Sa r espect e pr eveder i l e angaj ament ul ui si
sa- l poar t e n per manenta asupr a l ui .
POSESORUL PREZENTEI LEGI TI MATI I POATE DETI NE:
- Bani si car dur i de pl at a; TRANSMI TEREA PREZENTEI
- Un t el ef on mobi l ; LEGI TI MATI I ESTE
STRI CT
- Car t el e val or i ce pent r u si st emul publ i c I NTERZI S
de t el ef oni e.
MI NI STERUL J USTI TI EI
ANEXA 38
CONDICA DE PREDARE PRIMIRE A PERSOANELOR PRIVATE DE
LIBERTATE, BAGAJELOR SI A OBIECTELOR DE VALOARE ALE
ACESTORA
Semni f i cati a col oanel or di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - Nr . nr egi st r ar e/ dat a document ul ui n baza car ui a se t r ansf er a
per soanel e pr i vat e de l i ber t at e
B - Dest i nati a
C - Nume, pr enume, dat a nast er i i si par i nti i *1)
D - Bagaj de mna
E - Obi ect e de val oar e*2)
___________________________________________________________________________
___
| Dat a | A| B| C| Col et e per sonal e | D| E| Ampr i mi t
| Obs. |
| t r ansf er ul ui | | | | ___________________| |
| ______________________________| ____|
| | | | | Numar | Nr . | | | Gr ad | Functi a| Semnat ur a|
|
| | | | | col et e| nr egi st r ar e| | | pr of esi onal , | | |
|
| | | | | | | | | Nume si | | |
|
| | | | | | | | | pr enume | | |
|
|
| _| _| _| ______| ____________| _| _| ____________| _______| _________| ____|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| _| _| _| ______| ____________| _| _| ____________| _______| _________| ____|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| _| _| _| ______| ____________| _| _| ____________| _______| _________| ____|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| _| _| _| ______| ____________| _| _| ____________| _______| _________| ____|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| _| _| _| ______| ____________| _| _| ____________| _______| _________| ____|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| _| _| _| ______| ____________| _| _| ____________| _______| _________| ____|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| _| _| _| ______| ____________| _| _| ____________| _______| _________| ____|
| | | | | | | | | | | |
|
| ____________| _| _| _| ______| ____________| _| _| ____________| _______| _________|
____|
*1) n situa|ia n care se predau/primesc mai mult de 5 persoane private de
libertate avnd aceeasi destina|ie, acestea se vor trece numeric.
*2) Se vor face men|iuni cu privire la numrul de nregistrare.
ANEXA 39
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/
Centrul de Arestare Preventiv __________
Nr. _______ din _________________________
APROB,
DIRECTOR
AVIZAT
Director adjunct pentru siguran|a de|inerii
si regim penitenciar
PLAN DE AC|IUNE
Pentru desfsurarea perchezi|iei generale din data .......................
1. Scop - prevenirea unor evenimente deosebite, a situa|iilor de risc, ridicarea
si confiscarea obiectelor interzise, dup caz, prin realizarea unui control
amnun|it asupra persoanelor private de libertate, bagajelor, alimentelor,
cazarmamentului etc., camerelor de de|inere si a tuturor spa|iilor unde acestia au
acces.
2. Ora nceperii si durata perchezi|iei ..................................
3. Conductorul perchezi|iei .............................................
4. Locul efecturii perchezi|iei: sec|ii, camere, alte spa|ii
......................... ....................................................
5. Categoria si numrul persoanelor private de libertate:
- regim de maxim siguran| .................;
- regim nchis ..............................;
- regim semideschis .........................;
- regim deschis .............................;
- tineri ....................................;
- minori ....................................;
- aresta|i preventiv ........................;
- total .................................... .
6. Pregtirea pentru executarea perchezi|iei:
- prelucrarea de ctre conductorul ac|iunii cu personalul participant la
perchezi|ie a dispozi|iilor Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a
msurilor dispuse de organele judiciare, cele ale regulamentului de aplicare al
acesteia, cele ale Ordinului Ministrului J usti|iei si Libert|ilor Cet|enesti
privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numrul pachetelor,
precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, pstrate si folosite de
persoanele aflate n executarea pedepselor privative de libertate si dispozi|iile
regulamentului de organizare a serviciului de paz, escortare si supraveghere
privind perchezi|ia general.
- regulile ce trebuie respectate si modul de efectuare a perchezi|iei;
- obiectele interzise ce pot fi descoperite si cele despre care exist informa|ii:
- obiecte contondente care ar putea fi folosite ca mijloc de atac mpotriva
persoanelor, ori cu care pot provoace vtmri corporale;
- bani, acte si obiecte de valoare;
- mijloace de comunicare: telefoane mobile si accesorii, pagere;
- aparatur audio-video: CD-uri, DVD-uri, video, mp3 player, radio-
casetofoane;
- aparate si instala|ii electrice improvizate;
- echipament, mbrcminte, ncl|minte, lenjerie si alte articole peste
drepturile stabilite;
- substan|e halucinogene si medicamente n afara celor prescrise de medicul
penitenciarului si date pentru cel mult 24 de ore, inclusiv mijloace de
administrare (seringi ....)
- instruirea cu privire la anumite aspecte care trebuie avute n vedere la
perchezi|ionare (informa|ii de|inute, anumite persoane private de libertate,
modalit|i de control si locuri pretabile a se ascunde obiecte interzise).
7. Organizarea echipelor de control
Echipa nr. 1 - execut perchezi|ia la camerele de de|inere/alte spa|ii
_________________ si controleaz, paturile, saltelele, integritatea gratiilor,
ferestrelor, pere|ilor, tavanelor, grupurilor sanitare, precum si a usilor, grilajelor,
lactelor, instala|iilor sanitare, corpurilor de iluminat, materialelor din inventarul
camerei si a celorlalte sisteme de siguran| prevzute.
Efectueaz, dup caz, perchezi|ia locurilor unde au acces persoanele private
de libertate (camere, camere de mbiere, grupuri sanitare, camere pentru
alimente, camere pentru vesel, frizerii, cluburi, ateliere, camere de asteptare de
la instan|e, sector vizite etc.).
Nominalizarea sefului de echip si a celorlal|i membri:
___________________________________________________________________________
___
| Nr . | Obi ect i vul supus cont r ol ul ui | Per sonal ul desemnat * |
Obser vati i |
| cr t . | | |
|
| ____| _____________________________________| ______________________| ________
____|
| 1. | Cont r ol ul gr at i i l or , al f er est r el or | 1. |
|
| | si al si st emel or de si gur anta | 2. |
|
| | | 3. |
|
| ____| _____________________________________| ______________________| ________
____|
| 2. | Cont r ol ul par dosel i l or , per eti l or si | 1. |
|
| | al t avanel or | 2. |
|
| | | 3. |
|
| ____| _____________________________________| ______________________| ________
____|
| 3. | Cont r ol ul gr upul ui sani t ar | 1. |
|
| | | 2. |
|
| | | 3. |
|
| ____| _____________________________________| ______________________| ________
____|
| 4. | Cont r ol ul pat ur i l or si al sal t el el or | 1. |
|
| | | 2. |
|
| | | 3. |
|
| ____| _____________________________________| ______________________| ________
____|
| 5. | Al t e spati i | 1. |
|
| | | 2. |
|
| | | 3. |
|
| ____| _____________________________________| ______________________| ________
____|
Echipa nr. 2 - execut perchezi|ia corporal amnun|it asupra unui numr de
____ de persoane private de libertate si controlul cazarmamentului si al efectelor
personale.
Nominalizarea sefului de echip si a celorlal|i membri:
___________________________________________________________________________
___
| Nr . | Obi ect i vul supus per chezi ti ei si | Per sonal ul desemnat * |
Obser vati i |
| cr t . | cont r ol ul ui | |
|
| ____| _____________________________________| ______________________| ________
____|
| 1. | Per chezi ti a cor por al a amanunti t a | 1. |
|
| | si cont r ol ul cazar mament ul ui si al | 2. |
|
| | ef ect el or per sonal e | 3. |
|
| | | 4. |
|
| | | 5. |
|
| | | 6. |
|
| | | 7. |
|
| ____| _____________________________________| ______________________| ________
____|
Supravegherea persoanelor private de libertate
___________________________
ntocmirea bonurilor de primire n pstrare
______________________________
8. Pregtirea material a perchezi|iei
Fiecare echip trebuie dotat cu echipament de protec|ie, instrumente pentru
verificarea integrit|ii sistemelor de siguran| si materiale necesare ridicrii,
conservrii si eviden|ierii obiectelor, substan|elor si bunurilor interzise
descoperite.
NTOCMIT,
SEF SERVICIU/SEF BIROU
ANEXA 40
FA|
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/
Centrul de Arestare Preventiv __________
Nr. _______ din _________________________
AVIZAT,
DIRECTOR
PROCES-VERBAL
PERCHEZI|IE GENERAL
ncheiat azi ________, ora ________, n baza planului de ac|iune aprobat cu
nr. __________ din data de _____________.
Cu ocazia perchezi|iei generale efectuate n sec|ia/alte spa|ii __________, la
camera(ele) nr. _________, au fost perchezi|ionate un numr de ____________
persoane private de libertate, clasificate n regim/arestate preventiv
_______________ si s-au controlat cazarmamentul, bagajele, obiectele
personale paturile, saltelele si integritatea camerei(lor) de de|inere/alte spa|ii, a
gratiilor, ferestrelor, pere|ilor, tavanelor, grupurilor sanitare, precum si a usilor,
grilajelor, lactelor, instala|iilor sanitare, corpurilor de iluminat, materialelor din
inventarul camerei si a celorlalte sisteme de siguran| prevzute.
Au fost constatate urmtoarele:
Cu ocazia controlului corporal amnun|it efectuat asupra persoanelor private
de libertate, asupra cazarmamentului, bagajului personal si al obiectelor si
bunurilor personale nu/au fost descoperite obiecte interzise*:
..........................................................................
..........................................................................
Cu ocazia controlului efectuat asupra camerei de de|inere nu/au fost
descoperite obiecte interzise:
..........................................................................
..........................................................................
Starea de igien si cur|enie constatat cu ocazia controlului efectuat este/nu
este corespunztoare.
Starea de ordine si disciplin pe timpul efecturii perchezi|iei este/nu este
corespunztoare.
Alte observa|ii:
..........................................................................
..........................................................................
Msuri/Propuneri:
..........................................................................
..........................................................................
Conductorul perchezi|iei,
* NOT:
se vor trece obiectele interzise descoperite, cu men|ionarea tuturor
caracteristicilor (culoare, mrime - cm^2, stare - deteriorat, func|ionabil ..., serie,
numr) si toate datele tehnice ale obiectului respectiv astfel nct s poat fi
identificat si n clar numele persoanei asupra cruia a fost gsit.
VERSO
Echi pa 1
Echi pa 2
Semni f i cati a col oanei A di n t abel ul de mai j os est e ur mat oar ea:
A - Semnat ur a*
___________________________________________________________________________
___
| Nr . | Obi ect i vul | Per sonal ul | A| Obs. | Nr . | Obi ect i vul | Per sonal ul |
A| Obs. |
| cr t . | supus | desemnat * | | | cr t . | supus | desemnat * | |
|
| | per chezi ti ei | | | | | per chezi ti ei | | |
|
| | si cont r ol ul ui | | | | | si cont r ol ul ui | | |
|
| ____| ______________| __________| __| ____| ____| _______________| __________| __|
____|
| 1. | Cont r ol ul | 1. | | | 6. | Per chezi ti a | 1. | |
|
| | gr at i i l or , al | 2. | | | | cor por al a | 2. | |
|
| | f er est r el or si | 3. | | | | amanunti t a | 3. | |
|
| | al si st emel or | | | | | si cont r ol ul | 4. | |
|
| | de si gur anta | | | | | cazar mament ul ui | 5. | |
|
| ____| ______________| __________| __| ____| | si al ef ect el or | . | |
|
| 2. | Cont r ol ul | 1. | | | | per sonal e | . | |
|
| | par dosel i l or , | 2. | | | | | . | |
|
| | per eti l or si | 3. | | | | | | |
|
| | al t avanel or | | | | | | | |
|
| ____| ______________| __________| __| ____| | | | |
|
| 3. | Cont r ol ul | 1. | | | | | | |
|
| | gr upul ui | 2. | | | | | | |
|
| | sani t ar | 3. | | | | | | |
|
| ____| ______________| __________| __| ____| | | | |
|
| 4. | Cont r ol ul | 1. | | | | | | |
|
| | pat ur i l or si | 2. | | | | | | |
|
| | al sal t el el or | 3. | | | | | | |
|
| ____| ______________| __________| __| ____| | | | |
|
| 5. | Al t e spati i | 1. | | | | | | |
|
| | | 2. | | | | | | |
|
| | | 3. | | | | | | |
|
| | | 4. | | | | | | |
|
| ____| ______________| __________| __| ____| ____| _______________| __________| __|
____|
Sef echi pa 1
Sef echi pa 2
* NOT:
se vor trece n clar gradul profesional, numele, prenumele si semntura
cadrelor nominalizate s efectueze perchezi|ia pentru fiecare obiectiv controlat,
iar cnd se descoper obiecte interzise n cazul punctului 6, la rubrica observa|ii
se men|ioneaz si persoana privat de libertate perchezi|ionat.
ANEXA 41
Ministerul J usti|iei
Administra|ia Na|ional a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de Reeducare/
Centrul de Arestare Preventiv __________
Nr. _______ din _________________________
DIRECTOR,
Dispun confiscarea
bunurilor interzise
PROCES-VERBAL
CONFISCARE OBIECTE INTERZISE
ncheiat azi _______, ora________, la sediul Penitenciarului ____________,
n urma efecturii perchezi|iei generale n sec|ia/alte spa|ii ______________,
camera(ele) _______, ntre noi, conductorul perchezi|iei
___________________ si seful echipei 1 ___________________, respectiv
seful echipei 2 ______________, ocazie cu care au fost descoperite bunuri si
obiecte interzise, dup cum urmeaz:
___________________________________________________________________________
___
| Nr . | Obi ect ul / | Car act er i st i ci l e/ | Per soana pr i vat a| Locul unde|
Obser vati i |
| cr t . | bunul | dat el e t ehni ce* | asupr a car ei a a | a f ost |
|
| | i nt er zi s | | f ost descoper i t | descoper i t |
|
| | descoper i t *| | | |
|
| ____| ____________| __________________| _________________| ___________| _______
____|
| 1 | | | | |
|
| ____| ____________| __________________| _________________| ___________| _______
____|
| 2 | | | | |
|
| ____| ____________| __________________| _________________| ___________| _______
____|
Alte observa|ii:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Prezentul proces-verbal s-a ncheiat n dou exemplare.
Conductorul perchezi|iei,
Sef echip,
* NOT:
se vor trece obiectele interzise descoperite, cu men|ionarea tuturor
caracteristicilor (culoare, mrime - cm^2, stare - deteriorat, func|ionabil ..., serie,
numr) si toate datele tehnice ale obiectului respectiv astfel nct s poat fi
identificat.
---------------