Sunteți pe pagina 1din 5

Războiul rece

1. Acordul sovieto-cehoslovac s-a încheiat în:


a. 20 iunie 1940 b.23 mai 1943 c.27 august 1944 d.29 iunie 1945

2. Delegația României la Conferința de pace de la Paris își încheie activitatea în:


a .august 1946 b. Septembrie 1946 c.decembrie 1946 d.ianuarie 1947

3. Statutul CAER se semnează la data de :


a.14 mai1949 b.24 iunie 1949 c.14 septembrie 1949 d.14 decembrie 1949

4. Dej se întâlnește cu Hrușciov în:


a.mai 1953 b.iunie 1958 c.iunie 1962 d.martie 1965

5. În ianuarie 1967 Corneliu Mănescu a vizitat :


a.URSS b.Israel c.RDG d.RFG

6. În octombrie 1966:
a.România deine canal de comunicare în cadrul războiului din Vietnam
b.România reia relațiile diplomatice cu o țară vest-europeană
c.România anunță oficial candidatura lui Mănescu pentru președinția Adunării Generale
ONU
d.România începe negocierile de aderare la FMI și B.M.

7. Integrarea economică a statelor membre CAER a fost ridicată în cadrul Conferinței de la:
a.Sofia b.Moscova c.București d.Tirana

8. Evenimentul a avut loc în:


a.1950 b.1958 c.1962 d.1964

9. La 27 septembrie 1960 a ținut un discurs la ONU:


a.Valentin Lipatti b.Leonid Brejnev c.Nikita Hruscia d.Dej

10. În mai 1958 s-a hotărât ca Armata Roșie să fie diminuată cu;
a.150.000 militari b.275.000 c.300.000 d.375.000

1. România cerea ajutorul economic sporit din partea URSS în:


a.februarie 1948 b.martie 1952 c.august 1958 d.decembrie1956

2. După neutralitate în conflictul ruso-chinez , România s-a apropiat de:


a.China b.Albania c.Iugoslavia d.Bulgaria

3. Motivul respingerii Planului Valev de către București a fost:


a.dezmembrarea economiilor naționale și a teritoriului național
b.ineficienței colaborării tehnico-militare
c.rezultatele slabe înregistrate de economiile naționale în cadrul CAER
d.atenției mici acordate de presa sovietică a CAER
4. România a refuzat creșterea cheltuielilor militare în :
a.noiembrie 1973 b.iulie 1956 c.noiembrie 1978 d.decembrie 1969

5. Mandatul britanic în Palestina s-a încheiat în :


a.1947 b.1948 c.1949 d.1950

6. În timpul crizei Suezului Israelul a fost sprijinit de :


a.SUA și URSS b.Statele Arabe c.Franța și Marea Britanie d.China și RDG

7. Frontul Național de Eliberare era o mișcare de rezistență din:


a.Israel b.Vietnamul de Sud c.Palestina d.Vietnamul de Nord

8. În afara țărilor europene Acordurile de la Helsinky au fost semnate de :


a.SUA și Canada

9. Insula Șerpilor este luată de sovietici în:


a.10 februarie 1947 b.18 oct 1944 c.februarie1948 d.mai1949

21. A SUA și URSS intervin în conflictul arabo-israelian 1973


B Retragerea soldaților britanici din zona canalului Suez 1956
C Israelul se aștepta la un nou atac din partea statelor arabe după iunie 1967
a.BAC b.BCA c.CBA d.CAB
22. A Vietnamul de Sud este cucerit de cel de Nord 1975
B În războiul din Vietnam rolul diplomatic al României se încheie 1968
C Acordul de pace în războiul din Vietnam 1973
a.ABC b.ACB c.BAC d.BCA
23. A Accentuarea detașării României de Moscova 1965 iulie
B N.Ceaușescu vizitează Moscova sept 1965
C „Calea națională în construcția comunismului românesc” 1966
a.CBA b.CAB c.ABC d.ACB
24. A Prestigiul României în lume crește iunie 1967
B Compensarea bunurilor naționale 1960
C Firmele apusene erau interesate să acorde împrumuturi României
a.CBA b.CAB c.BCA d.BAC
25. A Lansarea doctrinei Truman martie 1947
B Influența sovietică în Rom era de 90% 18 oct 1944
C Lansarea planului Marshall 5 iunie 1947
26. A Război arabo-israelian 1948-1949
B 12 state occidentale semnează Carta Atlanticului 1948
C Intrarea Turciei în NATO 1952
a.ABC b.ACB c.BAC d.BCA
27. A România primește un regim comercial preferențial 1973
B Nixon vizitează China 1972
C Ceaușescu vizitează SUA oct 1970
a.BAC b.BCA c.CAB d.CBA
28. A Se urmărea indepărtarea socialismului august 1989
B Comisie de anchetă privind respectarea drepturilor omului martie 1989
C Relațiile Roâniei cu Occidentul se întrerup dec. 1980
a.BAC b.BCA c.CBA d.CAB
29. A Gorbaciov prezenta discuțiile cu Bush de la Malta 4 dec.1989
B SUA și China stabilesc relații diplomatice 1979
C Criză a petrolului 1973
a.CAB b.CBA c.BCA d.BAC
30. A Accentuarea Războiului Rece 1948
B Rom se opune „diviziunii socialiste a muncii” 1964
C Consolidarea dominației URSS asupra statelor comuniste nou-create 1947
a.CAB b.CBA c.ACB d.ABC
21. A România semnează un tratat de prietenie cu Bulgaria după 1948
B Țările comuniste din sud-estul Europei își supun politica URSS 1948-1953
C Dej se opune destalinizarii 1956
a.BAC b.BCA c.ACB d.ABC
22. A Acordul pentru construcția „Porțile de Fier” 1963
B România se apropie de Iugoslavia 1965
C Cale românească de construire a socialismului dec.1956

a.ABC b.ACB c.CBA d.CAB


23. A Creearea CAER 8 ian. 1849
B România este neutră în conflictul ruso-chinez 1965
C Răspunsul comuniștilor la NATO 14 mai 1955
a.ACB b.ABC c.CBA d.CAB
24. A Prestigiul României pe șcena internațională crește 1965-1974
B Comerțul rom este reorintat spre Occident după 1958
C Simpatia Occidentului față de București 1967
a.CBA b.CAB c.BAC d.BCA
25. A Statutul CAER adoptat la Sofia 14 dec 1949
B Noi raporturi între Rom și CAER 1964
C Relațiile Rom cu Occidentul devin tot mai reci 1980
a.BAC b.BCA c.ACB d.ABC
26. A N.Ceaușescu accepta vizita oficială în SUA oct 1970
B Întalnire Dej-Hrușciov iunie 1962
C N.Ceaușescu este felicitat de președintele Franței aprilie 1968
a.BAC b.BCA c.ACB d.ABC
27. A Blocada Berlinului aprilie-mai 1948
B Turcia intră in NATO 1952
C RFG intră în NATO 1955
a.BCA b.BAC c.ABC d.ACB
28. A România își extinde relațiile de cooperare cu lumea occidentală după 1964
B România-factor activ pe plan internațional după 1975
C Legațiile Franței și Marii Britanii devin ambasade 1961
a.ACB b.ABC c.CAB d.CBA
29.A Restabilirea relațiilor diplomatice China-SUA 1979
B Acordul de la Camp David 1978
C Schimbare a raporturilor de forțe pe plan internațional 1980
a.CBA b.CAB c.BAC d.BCA
30.A „cei șase” au avut funcții importante în partid 1950-1960
B „Eșalonul al doile” ajunge la putere în Ungaria ,RDG 1987-1990
C Începutul unei noi ordini internaționale
a.ABC b.AB c.BAC d.BCA
11. Tratatul de pace de la Paris (10 feb 1947) înlocuia Dictatul de la Viena; granițele reveneau cele
anterioare cu excepția Basarabiei și N Bucovinei D
12. La 23 august 1944 Guvernul Antonescu a fost demis ; SUA era cel mai puternic stat din lume B
13. Din august 1944 trupele sovietice au staționat în Rom ; România a devenit un stat (democrat popular)
A
14.Până in anii 1958-1960 țările socialiste erau docile Moscovei; Rom se intergrează în CAER B
15. În România influența sovietică era de 90%; din 19865 politica externă a Rom cunoaște un declin B
16. În luna aprilie 1987 Gorbaciov vizitează România ; Ceaușescu nu era de acord cu „perestroika” și
glasnost D
17. Între anii 1945-1958 orientrea externă a țării a urmat linia impusă de Moscova ; N.Ceaușescu a cerut
denunțarea pactului Ribentropp Molotov în anul 1989 B
18. Constantin Olteanu a fost ministru al apărării Naționale în perioada 1980-1985; în timpul crizei
rachetelor , Cuba era condusă de Fidel Castro B
19. Charles de Gaulle a decis ieșirea Franței din NATO; după 1968 România și-a creeat industrie de
apărare C
20. URSS urmărea principiul inviolabilității frontierelor; în NATO intrau două state din America și opt
din Europa apuseană C
11. Coreea de N a fost sprijinită de voluntari chinezi ; din 1953 se înregistrează o oarecare destidere între
URSS și Occident B
12. Din inițiativă proprie CAER lansează planul Valev ; între 15-22 aprilie 1964 Plenara CC a PMR
adoptă o declarație D
13. Partidul comunist din Franța a protestat față de liberalizarea din Cehoslovacia ; Rom era folosită ca un
ghimpe în coasta Moscovei B
14. În dec 1989 N.Ceaușescu organizează un miting la București ; la 22 dec a fost capturat la Târgoviște
A
15. Tratatul de la Varșovie avea drept obiectiv limitarea mișcărilor , dar și înăbușirea , anticomuniste; în
anul 1961 izbucnește o nouă criză a Berlinului D
16. RFG cuprindea zonele de ocupație engleză, franceză și americană ; RDG cuprindea zona de ocupație
sovietică B
17. În anul 1950 Coreea de N atacă pe cea de S; sub steagul ONU intervine SUA A
18. Dej a ordonat închisoare pe viață pentru Vasile Luca în 1952 ; la moarte a fost condamnat Lucrețiu
Pătrășcanu în 1954 A
19. N.Hrusciov a făcut publice crimele din vremea lui Stalin; în feb 1956 a avut loc Congresul al XX-lea
al comuniștilor ruși D
20. N.Ceaușescu a fundamentat comunismul românesc în anul 1968; orientarea României spre E s-a
materializat și în planul economic C