Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: Data:

Test de evaluare - Marile unităţi geografice ale României

I. Scrie numele fiecărei forme de relief indicate prin numere pe harta României.

1) .....................................................................................
2) .....................................................................................
3) ....................................................................................
4) ....................................................................................
5) ....................................................................................
6) ....................................................................................
7) ....................................................................................
8) ...................................................................................
9) ...................................................................................
10) ...................................................................................
11) ...................................................................................
12) ....................................................................................

Relieful ţării noastre este ........................, fiecare treaptă de relief ocupând


aproximativ ........................... din suprafaţa ţării. În centrul țării (dispuși ca un inel) se
află ..................................... , formând treapta munţilor, cu
Depresiunea ..................................................................... în interiorul lor, în jurul munţilor aflându-
se .............................., .................................., .............................. şi .................................. .
Munţii Carpaţi sunt formaţi din trei ramuri principale: Carpaţii ...................................... (în est),
Carpaţii ................................. (în sud), iar Carpaţii ........................................ (în vest).
Cei mai înalţi munţi din ţara noastră sunt Munţii ................................., din
Carpaţii .............................. .
La vărsarea în mare, Dunărea formează ...........................................

(o treime, Delta Dunării, Munții Carpați, variat, Orientali, Făgărașului, subcarpații,


Meridionali, dealurile, podișurile, Occidentali, Colinară a Transilvaniei, câmpiile)

S-ar putea să vă placă și