Sunteți pe pagina 1din 1

__________________________ ____________

Test de evaluare la geografie


Relieful României

1. Numeşte formele de relief descrise în următoarele fragmente:


,,[…] sunt nişte copii ai munţilor. Culmi întregi sunt acoperite cu livezi.” (G. Vâslan)
....................................
,,Apoi, până la Dunăre sunt nesfârşite lanuri de porumb, ovăz sau floarea-soarelui.”(G. Bogza)
......................................
,,...sunt părţile ele mai înalte şi cele mai stâncoase de pe suprafaţa Pământului. Sunt tăiaţi de
văi adânci şi măcinaţi de vânturi şi ape.” (M. Ilie)
......................................
2. Completează enunţurile:
Relieful României este variat, format din ............................., .............................., .......................
şi ........................... . În centrul ţării, desfăşuraţi sub forma unui arc, se află ............................................
În interiorul arcului carpatic se află depresiunea ........................................ . Spre exteriorul Carpaţilor
se întind .................................şi ...................................... făcând trecerea spre câmpie. Câmpiile sunt
forme ........................ de relief. Munţii au în subsol resurse precum ......................, ……………….,
……………….., ………………….. .În zonele de deal se cultivă ………………………… şi
…………………………, iar la câmpie se cultivă ………………., ……………………... .

3. Plasează pe harta de mai jos principalele forme de relief ale României şi colorează-le
folosind culorile convenţionale:

8 1....................................................
1 5 2....................................................
3....................................................
4....................................................
3 5....................................................
4 6....................................................
7 7...................................................
2 8...................................................
9 9...................................................
6 10 .................................................
11 10 11..................................................

4.Stabileşte valoarea de adevăr a enunţurilor:

Câmpia Română se mai numeşte şi ,,grânarul ţării” ......


Subsolul dealurilor şi podişurilor este sărac în zăcăminte de petrol şi gaze naturale. ........
Podişul Dobrogei este situat între Dunăre şi Marea Neagră. ......

S-ar putea să vă placă și