Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a X-a

27.11.2010

Inecuatii exponentiale si logaritmice. Inegalităţi

prof. Blendea Gheorghe


Colegiul National”M.Eminescu”

Inecuatii

1. Sa se determine
a1x  a2x  ...  anx
  a1  a2  ...  an  , ai  0, ai  1, i  1, n, n  3.
x
x  R astfel incat
n
2. Fie a>1. Sa se rezolve inecuatia
x
  x x x

a x   a  1  a 2  5a  6   a  2   a  3  a 2  a . x

3. Sa se rezolve inecuatia 8 x  12 x  15 x  20 x  6 x  9 x.
4. Sa se determine x>0 astfel incat
5 x log 2 x  x  3 x  4 x  log 2 x  3 x  log 2 x  x  5 x  x  4 x.
5. Sa se rezolve inecuatia x  log a x  1  a  log a x. Discutie dupa a>0, a  1.

Inegalitati
n

a k n
Fie ak  0, k  1, n, n  2, ma  k 1

n
 media aritmetică, mg  n
a
k 1
k  media geometrică ,

n n

 ak2 a 2
k
mp  k 1
n
 media ponderată , cu ponderile egale cu numerele date, mq  k 1
 media pătratică ,
n
a
k 1
k

n
mh  n
 media armonică.
1
k 1 ak

Se ştie că mh  mg  ma  mq  m p .

În cele ce urmează ne propunem să aplicăm inegalităţile de mai sus, precum şi alte


rezultate pentru a demonstra următoarele inegalităţi logaritmice:

1
1. Dacă ak  1, k  1, n, atunci :
n
a)  log
k 1
ak m  n,
n
b)  log ak m  1, m   ma , mg , m p , mq  .
k 1

n
1
2. Dacă ak   0,1 sau ak  1, k  1, n, n  2, atunci   n, unde an 1  a1.
k 1 log ak ak 1

2ab 2ab 2ab 2ab


3. Dacă a,b   0,1 , atunci log a  log b  2; log a  log b  1.
ab a b ab a b
Generalizare.

2ab 2ab
4. Există a,b>1 astfel încât log a  log b  1.
ab ab

2ab 2ab
5. Există a,b>1 astfel încât log a  log b  1.
ab ab

6. Dacă a,b,c>1, atunci  ab    bc    ac 


log a clogb c log b a log c a log a blog c b
 a 2  b2  c 2 .

7. Să se determine minimul expresiei


n
 1 1 

k 1
log xk  xk 1  , unde xk   ,1 , k  1, n, n  2, xn 1  x1. precum şi valorile
 4 4 
variabilelor x1 , x2 ,..., xn pentru care se realizează minimul.

8. Să se demonstreze inegalitatea:

n log ak ak 1 n2 n

 S a
k 1  ak 1

 n  2 S
, unde S   ak , ak   0,1 sau ak  1, k  1, n, n  3, an 1  a1.
k 1
k

2
9. a) Dacă a,b,c>1 sau 0<a,b,c<1, atunci
log b a log c b log a c 9
   .
ab bc a  c 2 a  b  c

 
Dacă x, y, z   0,  , atunci :
 2
b)
log sin y  sin x  log sin z  sin y  log sin x  sin z  9
S    .
sin y  sin x sin z  sin y sin x  sin z 2  sin x  sin y  sin z 
c) Dacă în plus, la punctul b) x, y, z sunt masurile in radiani ale unghiurilor unui
9r
triunghi atunci S  p , unde r este raza cercului înscris triunghiului, iar p este
semiperimetrul triunghiului.

  log     2n, n  2, x   0,1 .


n
10. Să se arate că k 1  k
x  log x k 1  k
k 1