Sunteți pe pagina 1din 4

Dana Strungaru

,,Cel mai valoros ,,proiect” este calea spre inima și sufletul oamenilor”

- Regizor, pedagog, actriță, soție, mamă…


Deci, care este povestea ta?

N ăscută în zodia săgetător o fire facilă,


independentă, greu de supus, în permanentă
mișcare și activitate. Oricât de dificile ar fi
experiențele vieții prin care am trecut și trec, nu îmi
voi pierde niciodată optimismul, fiind sigură că voi
găsi cea mai bună soluție de a ieși din acel impas. Sunt
de neclintit în principiile mele fundamentale, care sunt
adevărul și dreptatea. Urmez întotdeauna căile legale
și corecte. Interesată mereu de setea de cunoaștere a
lumii și a vieții pentru a-mi lărgi orizonturile
cunoașterii. Am nevoie de variație permanentă, de noi
țeluri și încercări, pentru a mă depăși și evolua pe
scara spiritualității. Mă concentrez asupra țelului cel
mai evoluat posibil, fără a mă limita. Dezvolt o mare
încredere în univers și mai curând experimentez decât
cred. Îmi câștig viața prin ceea ce iubesc cel mai
mult activitatea profesională ca regizor-pedagog și pun
în aplicare cunoştinţele căpătate celor care sunt
interesați, căutând totodată posibilități de a-mi realiza
ideile și încerc să-mi descoper propria esenţă artistică.
Încăpățânată să experimentez mai mult, să explorez
mai mult, să cunosc mai mult, să dăruiesc mai mult și
să bucur mereu sufletul oamenilor. Alegerea
domeniului de activitate este unul extrem de interesant
și foarte activ. Nu știu dacă am fost o bună soție, dar
cu siguranță pot spune că am fost și sunt un bun
prieten. În rol de mamă, sper că am reușit să sădesc în
conștiința copilului sentimentul comuniunii sociale,
cultivându-i ideea fundamentală că trăiește într-o lume
în care nu este altceva decât un om între oameni.

Avem multe roluri, întrepătrunse, suprapuse, greu de


pus limite și granițe între ele, important să găsim acel
echilibru interior și exterior în viață. Arta de a trăi prin
teatru atât din postura de regizor-pedagog, actriță,
soție, mamă, cât şi ca spectator a fost şi rămâne
desăvârşirea mea prin creaţie.
Aș zice mai multe, dar cred că uneori cuvintele sunt
prea puține pentru a exprima întreaga intensitate a
sentimentelor.
“Destin
mai multe, dar cred că uneori cuvintele sunt prea
puține pentru a exprima întreaga intensitate a
sentimentelor. 

- Facem în mod constant lucrurile bune, diferite și


unice. Cu alte cuvinte, ne străduim să facem mai
mult - cu puțin. Povestește-mi despre cel mai reușit
proiect al tău.

- Făcând o introspecție și călătorind pe harta minții și - Culoarea galbenă este:


a sufletului meu suficient încât să-mi găsesc ușor Căldura soarelui de care avem nevoie pentru a fi
drumurile – și pe cele vechi, și pe cele noi, având fericiți;
încredere în geografia interioară în calitate de călător, Sursa luminii şi energiei pozitive;
îmi aduc aminte: pe plan personal, am reușit să-mi Conectarea omului cu divinitatea;
înving fricile și temerile acceptând existența mea într- Pacea lăuntrică;
o societate plină de dogme, să-mi deschid inima, să Lumina care străluceşte în oameni;
iubesc sincer, să primesc ce mi se întâmplă în viață cu Încrederea în viitor;
recunoștință și să evoluez la nivelul conștiinței, Echilibrul emoțional;
reamenajându-mi spațiul interior. Mi-am dezvoltat
bucuria de a trăi, simțul umorului și entuziasmul. Pe - Aș vrea să fiu... tot ce n-am fost. Aș vrea să fiu
plan profesional, pot să remarc: cel mai valoros una cu universul. Aș vrea să fiu cea mai bună
,,proiect” este calea spre inima și sufletul oamenilor versiune a mea.
pentru care încerc să creez. Pentru a reuși, mi-am - Dacă aș putea zbura aș… fi pasărea Phoenix.
dezvoltat forțele de caracter legate de înțelepciune și - Viața este… miracolul existenței, cel mai de preț
cunoștințe, în special creativitatea, originalitatea, bun pe care îl are omul.
curiozitatea, descernământul și capacitatea de a lucra - Regret că… nu am regrete.
în echipă și de a fi o sursă de inspirație pentru lume. - Vreau să… știi cât de mult te iubesc.
Și pot spune cu siguranță că în viața mea tot ce am - Aș pleca în… lume cu tine.
făcut, am făcut cu plăcere, dedicație și din tot sufletul. - Visez că… peste tot în lume e pace și dăinuiește
Eu sunt recunoscătoare Domnului și oamenilor pentru dragostea.
tot și aleg să dau înapoi părți din ceea ce sunt, pot și - Sper... în Adevăr, Lumină și Iubire.
am.
- Dacă ai fi un desert, care ar fi?
- Care an din viață, ți-ai dori să-l retrăiești? - Lava cake!

- Unica forță în univers care mă face să trăiesc și să - Spune-mi cum… să luați viața prin prisma
iubesc, este fiica mea Laura. Cred că nașterea și grija umorului! Să crezi în visele tale! Dragoste! Pace!
de copilul meu. Această experiență mi-ași dori încă o Pasiune pentru orice alegi să faci! Echilibru
dată să o retrăiesc. Acea mare bucurie care nu o pot emoțional și spiritual!
descrie în cuvinte. Nu înceta să înveți!
Dezvoltă-te!
- „Uite-o lumea, e toată în fața ta…” Cred că Evoluează!
aceste cuvinte au fost ca „jăraticul pe buze” pe Iartă cât de mult poți!
parcursul montării spectacolului „Destin” de Eliberează-te!
Vladimir Beșleagă, premiera căruia va avea loc în Iubește și vei fi iubit!
curând la Teatrul „Alexei Mateevici” din Fii aici și acum! Respiră profund și des!
Chișinău. Ideea spectacolului, cât și conceptul Fii umil, fii om!
regizoral sunt o adevărată provocare, atât pentru Fii recunoscător!
tine în calitate de regizor, cât și pentru actori. Ai încredere în intuiția ta! Meditează!
Fiindcă deja, ești pregătită pentru provocări, te Nu lăsa gândurile să pună stăpânire pe tine! Fii
rog să descrii culoarea galbenă unui om orb. responsabil!
A merge la teatru înseamnă сomunicare
necesară dezvoltării umane, înseamnă
legătura dintre oameni, înseamnă savoare,
încântare, extaz, delectare, catharsis, pentru cei cu
inima deschisă. Teatrul e reflexia realităţii de azi şi
viitorul de mâine, o lume de gusturi, culori, sunete și
idei trăite în fața spectatorului. A veni la un spectacol
înseamnă a evada din lumea reală în una pe care și-o
conturează fiecare spectator în culori și aspecte
dorite. Spectacolul este un labirint, unde fiecare se
pierde pe câte un palier, care ajunge să devină
veritabilul său mod de a fi.
E o formă de terapie care contribuie la dezvoltarea
psiho-emoţională cu rezultate bune, iar schimbul de
energii care se produce la un spectacol dintre actor și
spectator este ceva viu şi mereu altfel. Să pleci din
sala de spectacol mai bun, mai sensibil, mai
profund… mai visător. Și să poți să te reîntorci mereu
în teatru pentru a te reîncărca.
Iar actorilor creatori le doresc inspirație în creație,
aplauze, flori și cât mai mulți spectatori care iubesc și
apreciază frumosul.

S-ar putea să vă placă și