Sunteți pe pagina 1din 189

Page 1 of 189

Test Online

Categoria: SECUND MECA


Utilizator: nazaru ionut
Identificare personala:
Data incepere test: 2021-05-21 19:38:09
Data terminare test: 2021-05-21 19:38:13
Supervizor: x

Punctaj general
Admis: Nu
Procentaj: 0.00%
Punctaj(obtinut/total): 0/769

Punctaj detaliat pe discipline


07 LEGISLATIE
Procentaj obtinut: 0.00% Sectiuni
Punctaj: 0/769 Nume Procentaj Punctaj
RO-AUTORITATI 0.00 0/8
RO-CODUL ISM 0.00 0/29
RO-CONTRAVENTII 0.00 0/143
RO-INFRACTIUNI 0.00 0/29
RO-NAVA 0.00 0/42
RO-PERSONAL NAVIGANT 0.00 0/74
RO-PROTECTIA MUNCII 0.00 0/36
RO-SIGURANTA NAVEI 0.00 0/88
RO-TERITORIU MARITIM 0.00 0/52
EN-CO1-PREV.POLUTION 0.00 0/16
EN-CO3-MONITOR COMPLIANCE 0.00 0/16
EN-CO4-MARPOL 0.00 0/50
EN-CO5-MARPOL-ANX1 0.00 0/102
EN-CO7-ISM 0.00 0/84

Organizatia internationala interguvernamentala cu competente în domeniul


1.
securitatii maritime este …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Organizatia Internationala Maritima
2. Organizatia Internationala Green Peace
3. Asociatia Internationala a Porturilor si Capitaniilor

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 2 of 189

2. Controlul statului pavilionului (FSC) se efectueaza la …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Toate navele dintr-un port indiferent de pavilion
Navele care au pavilionul acordat de autoritatea care le controleaza
2.
indifernt unde se afla, mare libera ori incinta unui port.
3. Navele aflate sub pavilion strain.

3. Controlul statului portului (PSC) se efectueaza la …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navele aflate în marea libera indiferent de ce pavilion ar arbora.
Navele care arboreaza numai pavilionul national al autoritatii ce
2.
controleaza.
Nave ce se afla in incinta unui port indiferent de ce pavilion pe care
3.
il arboreaza.

Obligatiile care revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale


4. la care acesta este parte, referitoare la activitatea de cautare si salvare a vietti
omenesti pe mare sunt indeplinite de ...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM
2. Autoritatea Navala Romana
3. Politia de Frontiera

5. Coordonarea activitatii de asistenta si salvare se realizeaza de …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Garda de coasta
2. Autoritatea Navala Romana
3. Administratiile portuare

6. Autoritatea de stat in domeniul transportului naval este …


Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 3 of 189

1. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei


2. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta
3. Autoritatea Navala Romana

7. Autoritatea de stat in domeniul sigurantei navigatiei este reprezentata de …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Autoritatea Navala Romana
2. Administratiile portuare
3. Societatile de clasificare internationale

8. Autoritatea Navala Romana apartine...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Administratiei publice centrale.
2. Administratiei publice locale.
3. Administratiei private.

Scopul Codului international de management al sigurantei - Codul I.S.M. -


9.
reglementeaza…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ocrotirea vietii pe mare.
2. Stabilirea bordului liber.
3. Exploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii.

Garantarea sigurantei pe mare, prevenirea vatamarilor corporale sau


10. pierderea de vieti omenesti si evitarea deteriorarii mediului, in mod deosebit a
mediului marin si a proprietatii constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Un obiectiv al codului ISM.
2. Un drept al companiei.
3. O obigatie a autoritatii maritime.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 4 of 189

Asigurarea unor practici sigure in exploatarea navei si a unei ambiante de lucru


11.
fara pericole, constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O obligatie a sindicatului companiei.
2. Obiectiv al companiei prevazut de Codul ISM.
3. Un drept al companiei in domeniul managementului sigurantei.

Stabilirea de masuri de siguranta impotriva tuturor riscurilor identificate


12.
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O obligatie prevazuta in contractul de ambarcare.
2. Un obiectiv al autoritatilor maritime.
3. Un obiectiv al companiei in domeniul managementului sigurantei.

Imbunatatirea continua a competentei personalului de la tarm si de la bordul


navelor in ceea ce priveste managementul sigurantei, inclusiv pregatirea acestui
13.
personal pentru situatii de urgenta, cu referire atat la siguranta, cat si la
protectia mediului marin, constituie:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Un obiectiv al companiei in domeniul managementului sigurantei.
2. Un obiectiv al centrelor de perfectionare.
3. Un obiectiv al institutiilor de invatamant.

Conform Codului ISM sistemul de management al unei companii trebuie sa


14.
asigure:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Asigurarea unei activitati care sa aducatoare de profit.
2. Respectarea regulilor si reglementarilor obligatorii.
3. Dezvoltarea relatiilor comerciale.

In Codul ISM sistemul de management trebuie sa asigure luarea in considerare


15.
a…
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 5 of 189

1. Relatiilor comerciale eficiente.


Mijloacele banesti necesare pentru repatrierea tuturor membrilor de
2.
echipaj.
Codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor
3. recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si
de organizatii din sectorul maritim.

16. Prevederile codului I.S.M. pot fi aplicate…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Tuturor navelor maritime.
2. Tuturor navelor maritime si fluviale.
3. Tuturor navelor fluviale.

La elaborarea sistemul de management al sigurantei compania trebuie sa


17.
includa...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cerintele functionale minimale si obligatorii.
2. Lista clientilor comerciali ce prezinta bonitate.
3. Codul de conduita al afacerilor.

18. Politica în domeniul sigurantei si protectiei mediului trebuie asigurata...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. La bordul navelor.
2. Atat la bordul navelor cat si la tarm.
3. La tarmul ce cuprinde zone turistice sau rezervatii naturale protejate.

19. In cazul in care armatorul cedeaza exploatarea navei acesta are obligatia...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sa anunte toti clientii de noua relatie
Sa transmita autoritatii competete elementele de identificare ale celui
2.
ce exploateazas nava.
3. Sa se asigure ca nava va functiona in siguranta...

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 6 of 189

20. Responsabilitatile trasate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sa fie clare si in scris.
2. Sa fie cat mai permisive pentru a lasa o libertate de decizie.
Sa fie transmise de companie in functie de situatiile prezentate de
3.
comandant.

21. Responsabilitatile comandantului la bordul navei sunt stabilite de...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Autoritatea maritima a statului de pavilion.
2. Companie.
3. Organizatia Internationala Maritima.

22. Pentru aplicarea politici de siguranta si protectie a mediului echipajul trebuie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Mutat pe navele unde sunt deficitare in aplicarea politicii de
1.
siguranta.
2. Trimis la perfectionare.
Motivat de comandant, ce are acesta responsabilitate trasata de
3.
companie.

Intocmirea ordinelor si instructiunilor corespunzatoare in mod clar si simplu la


23.
bordul navelor reprezinta…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O responsabilitate a comandantului.
2. O responsabilitate a companiei.
3. O responsabilitate a autoritatii maritime

Verificarea respectarii cerintelor specifice sistemului de management al


24.
sigurantei constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 7 of 189

2. O responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M.


3. O responsabilitate a autoritatii portuare.

Analizarea sistemului de management al sigurantei si raportarea deficientelor


25.
acestuia directiunii de la tarm constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O responsabilitate Organizatiei Internationale Maritime.
2. O responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M.
3. O responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M.

Conform codului ISM compania trebuie sa se asigure in privinta


26.
comandantului ca acesta …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Detine calificarea necesara pentru comanda navei, cunoaste sistemul
1. de management al sigurantei companiei si beneficiaza de sprijin in
executarea sarcinilor.
2. Este cunoscut si de alti armatori.
3. Este in bune relati cu autoritatile portuare internationale.

Compania trebuie sa precizeze in sistemul de management, in privinta


27.
comandantului, ca acesta…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sa nu savarseasca o infractiune in legatura cu siguranta navigatiei.
2. Detine la bordul navei autoritatea suprema.
3. Sa nu permita personalului navigant de la bord sa emigreze.

28. Pentru exploatarea in siguranta a navei compania trebuie sa asigure…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Prezenta la bordul navei a unui angajat al autoritati navale.
2. O responsabilitate uniforma la bordul navei.
O persoana sau mai multe care sa asigure legatura dintre tarm si nava
3.
si cu acces direct la cel mai inalt nivel conducerii.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 8 of 189

Asigurarera navei cu personal calificat si brevetat precum si apt medical


29.
reprezinta o obligatie a...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Companiei care opereaza nava.
2. Centrelor de pregatire si perfectionare a personalului navigant.
3. Agentiilor de plasare a fortei de munca - crewing.

Compania trebuie sa stabileasca pentru personalul nou de la bordul unei nave


30.
ori pentru cel transferat pe o functie noua...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O perioada de acomodare la bordul navei.
Proceduri legate de siguranta navei si protectia mediului si
2.
instructajul pentru noile sarcinile.
3. Traseul pe care nava va efectua noile voiaje.

31. Procedurile de instruire trebuie sa fie efectuate cu...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cel putin 1/2 din cei implicati in mod direct.
2. Cu tot echipajul navei indiferent de instructaj.
3. Intreg personalul implicat.

Compania trebuie sa se asigure ca personalul din cadrul sistemului de


32.
management al sigurantei companiei a...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Luat legatura cu partenerii de afaceri pentru a se face cunoscuti.
2. Cunoscut toate echipajele din dotarea companiei.
3. Inteles regulile, reglementarile, codurile si liniile directoare.

33. Personalul navei,pentru a intelege, trebuie sa primeasca informatii relevante ...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. In limba de lucru ori in limbile intelese de acesta.
2. Numai in limba matera.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 9 of 189

3. Prin traducator autorizat.

Compania trebuie sa se asigure ca membrii echipajului in executarea


34.
sarcinilor...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Comunica eficient intre ei in realizarera sarcinilor.
2. Au inregistrat numai neconformitati minore.
3. Efectueaza in mod constant ore suplimentare de munca.

35. Pentru intretinerea navei compania trebuie sa se asigure ca…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Inspectiile sunt efectuate la intervale corespunzatoare.
2. Inspectiile sunt efectuate doar la intalnirea unor situatii dificile.
3. Inspectiile sunt efectuate la cererea autoritatilor.

36. Pentru intretinerea navei compania trebuie sa se asigure ca…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Orice nonconformitate, daca este remediata, nu se raporteza decat
1.
daca se considera ca a produs un prejudiciu companiei.
Orice nonconformitate este raportata impreuna cu indicarea cauzei
2.
posibile, daca aceasta este cunoscuta.
3. Orice nonconformitate se raporteaza daca este majora.

37. Dreptul de urmarire nu poate fi exercitat decât de:


Raspunsul Raspunsul
tau corect
navele de razboi sau de aeronavele militare, sau de alte nave sau
1. aeronave purtând semne exterioare care sa indice clar ca sunt
afectate unui serviciu public si ca sunt autorizate în acest scop,
2. navele comerciale,
3. nave destinate salvarii vietii omenesti pe mare

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 10 of 189

Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe


38.
apele nationale navigabile si in porturi se reglementeaza prin…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Legea data de Parlamentul Romaniei.
2. Hotarare de Guvern.
3. Ordin al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Locuintei.

Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale se


39.
sanctioneaza cu…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Amenda penala.
2. Inchisoare.
3. Amenda contraventionala.

40. Sanctiunile contraventionale se clasifica in…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Principale si complementare.
2. Principale si secundare.
3. Avertismentul si amenda.

41. In cadrul sanctiunilor contraventionale principale intra…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Avertismentul, confiscarea bunurilor, suspendarea autorizatiei de
1.
functionare, inchisoare contraventionala.
Avertismentul, amenda contraventionala, munca in folosul
2.
comunitatii, inchisoarea contraventionala.
3. Avertismentul, blocarea contului bancar, amenda.

42. Sanctiuni contraventionale complementare sunt…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Majorarea amenzii contraventionale cu 50%.
2. Perceperea de penalitati daca nu sa achitat in termen de 30 de zile.
Confiscare bunurilor, suspendarea sau anularea autorizatiei de

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 11 of 189

functionare, inchiderea unitatii, blocarea contului bancar,


3. suspendarea activitatii agentului economic, retragerea licentei pentru
activitati de comert exterior, desfintarea unor lucrari.

Sanctiune complementara pentru personalul navigant, ce a încalcat normele


43.
privind transporturile pe apa, poate consta in...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Suspendarea brevetului sau certificatului de capacitate.
2. Blocarea contului bancar.
3. Majorarea amenzii contraventionale cu 50%.

44. Avertismentul consta in …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O amenda pecuniara mai mica.
2. Atentionare verbala sau scrisa.
3. Expunerea la Aviz catre navigatori.

45. Avertismentul se aplica pentru…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O fapta savarsita cu intentie.
2. O fapta care nu are consecinte materiale.
3. O fapta de gravitate redusa.

46. Aplicarea sanctiunilor contraventionale se face prin intocmirea …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Procesului verbal de contraventie.
2. Protestului de mare.
3. Raport de teren.

47. Procesul verbal se semneaza de agentul constatator si de contravenient …


Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 12 of 189

1. Pe fiecare fila.
2. Pe fiecare pagina.
3. Doar la sfarsitul procesului verbal.

48. Aplicarea sanctiunii contraventionale se prescrie in termen de…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 1 an de zile de la data constatarii faptei.
2. Niciodata.
3. 6 luni de la data savarsirii faptei.

Executarea sanctiunii amenzii se prescrie daca procesul verbal de contraventie


49.
nu este comunicat in termen de...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O luna de la data aplicarii sanctiunii.
2. Doua luni de la data constatarii contraventiei.
3. Trei luni de la data ramanerii prescrise a contraventiei.

50. Executarea sanctiunii amenzii se prescrie in termen de...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 1 an de la data aplicarii.
5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care a luat
2.
nastere acest drept.
3. 3 ani de la data constatarii.

Constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile


51.
pe apele nationale, sunt de competenta...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ofiterilor de politiei in calitate de organ constatator.
2. Ofiterilor politiei de frontiera.
Ofiterilor capitaniei de port si inspectorilor Autoritatii Navale
3.
Romane.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 13 of 189

Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator


52. si a contravenientului precum si a descrierii faptei savarsite, a datei acesteia sau
a semnaturii agentului constatator atrage…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nulitatea procesului verbal.
2. Refacerea procesului verbal.
3. prescrierea aplicarii procesului verbal.

In cazul in care personalul navigant refuza sa se identifice in fata ofiterilor de


53.
capitanie acestia pot apela la …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Armamentul din dotare.
2. Organele de politie, jandarmerie sau gardienii publici.
3. Masuri in forta.

In cazul in care contravenientul refuza semnarea procesului verbal acesta


54.
trebuie confirmat de cel putin…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Doi martori.
2. Nici un martor.
3. Cel putin un martor.

In lipsa unui martor la semnarea procesului verbal de contraventie agentul


55.
constatator are obligatia sa…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Precizeze motivele care au condus la incheierea lui in acest mod.
2. Sa-l anuleze.
3. Sa nu il mai intocmeasca.

56. Pentru savarsirea mai multor contraventii in acelasi timp se incheie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Pentru fiecare contraventie un proces verbal.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 14 of 189

2. Un singur proces verbal de contraventie.


3. Cate intra pe procesul verbal iar la nevoie se suplimenteaza.

57. Contravenientului i se comunica procesul verbal…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. In original.
2. Si originalul si o copie.
3. O copie.

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data


58.
incheierii procesului verbal de contraventie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ.
2. Un sfert din minimul amenzii aplicate.
3. Un sfert din minimul amenzii prevazute in actul normativ.

In ce interval de timp contravenientul poate achita jumatate din minimul


59.
amenzii…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 24 de ore.
2. 48 de ore.
3. 12 ore.

60. Procesului verbal de contraventie se poate ataca cu…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Plangere in termen de30 de zile.
2. Reclamatie la organul ierarhic superior.
3. Plangere in termen de 15 zile.

61. Plangerea impotriva procesului verbal de contraventie se depune la…

Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 15 of 189

tau corect
Organul din care face parte agentul constatator care il depune in cel
1.
mai scurt timp la judecatorie.
2. judecatorie.
3. Organul imediat ierarhic superior.

62. Plangerea contravenientului conduce la…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Anularea precesului verbal de contraventie.
2. Suspendarea executarii contraventiei.
3. Prelungirea celor 48 de ore in care sa se achite jumatate din minim.

63. Hotararea judecatoreasca ce solutioneaza plangerea poate fi atacata cu…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Apel.
2. Reclamatie .
3. Recurs.

Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile


64.
si in porturi se aplica…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai persoanelor fizice.
2. Peroanelor fizice si juridice.
3. Numai persoanelor juridice.

Tractarea de catre nave a altor obiecte decat cele care sunt admise la
65.
remorcare, impingere sau cuplare constiruie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Infractiune.
3. Abatere disciplinara.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 16 of 189

Nearborarea de catre nave a pavilionului lor national in apele nationale


romane, la sosirea in port, in stationare si la plecare; nearborarea pavilionului
66.
roman sau arborarea in stare necorespunzatoare, precum si refuzul de ridicare
a pavoazului la dispozitia data de capitania portului constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara

Refuzul prezentarii carnetului de marinar la cererea organelor Inspectoratului


navigatiei civile si a capitaniilor de port pentru dovedirea identitatii
67.
personalului navigant, precum si a actelor de identitate ale persoanelor gasite la
bordul navelor constituie....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Stationarea navelor de categoria a II-a in alte locuri si in alte moduri decat cele
68.
stabilite de capitania portului constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Mentinerea debarcaderelor si a pontoanelor de acostare in stare


69.
necorespunzatoare din punct de vedere tehnic si al curateniei constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

70. Legarea in aceeasi dana a mai mult de doua nave care executa operatiuni de
incarcare/descarcare sau transbordare de marfuri In afara limitelor portului

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 17 of 189

sau pe caile navigabile constituie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Aruncarea sau pierderea in apa de catre nave sau instalatii plutitoare de


71. gunoaie, pietre, zgura, resturi de marfa in port, pe canale navigabile sau in alte
locuri sau conditii decat cele stabilite de capitania portului constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Neinscrierea denumirii navei pe corp si pe suprastructura, stabilita in actul de


72.
nationalitate, si a insemnelor de identificare a navelor constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Neanuntarea la capitania portului, de catre comandantii navelor, a deteriorarii


73. ori a deplasarii mijloacelor de semnalizare plutitoare sau de la uscat necesare
navigatiei constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Navigarea unei nave fara sa aiba la bord materialele si instalatiile necesare


74. mentinerii vitalitatii navei, precum si fara mijloacele de salvare prevazute In
actele de bord constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 18 of 189

1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Parasirea portului, a radei sau a locului de acostare stabilit de capitanie, fara


75.
permisul de plecare si actele de bord sau cu actele de bord expirate constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Neintretinerea corespunzatoare a puntilor, santinelor, compartimentului


76. masini, hambarelor si a incaperilor navei, prezentand pericol de poluare,
incendii, explozii, imbolnaviri, accidente de munca constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Nesemnalizarea sau semnalizarea cu lumini neregulamentare a navelor, a


77. instalatiilor plutitoare sau a ambarcatiunilor in stationare sau in mars
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Stationarea sau ancorarea unei nave intr-o trecere ingusta sau intr-o curba
78. brusca ori in apropierea navelor care transporta marfuri periculoase
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 19 of 189

3. Abatere disciplinara.

Inceperea constructiei, modificarea caracteristicilor tehnico-constructive, a


79. dezmembrarii navelor de categoria a II-a fara autorizatia emisa de capitania
portului constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Saparea de gropi, santuri, canale sau plantarea de instalatii de-a lungul caii de
80.
halaj constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Pierderea carnetului de marinar, cu exceptia cazurilor de forta majora


81.
constituie:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Nerespectarea zonelor si a culoarelor de navigatie de catre comandantii navelor


82.
de categoria a II-a constituie:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Pierderea actelor de bord, cu exceptia actului de nationalitate, si neanuntarea

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 20 of 189

83. pierderii la capitania portului constituie:


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Stationarea in port a unei nave, mai mult de 12 ore dupa primirea permisului
84. de plecare, fara a se depune din nou actele de bord la capitania portului
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Folosirea jurnalelor de bord, de masini si radiotelegrafic fara a fi numerotate,


sigilate si parafate de capitania portului, pastrarea lor in conditii
85.
necorespunzatoare si in termenul prevazut de lege, precum si necompletarea lor
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Nedepunerea sau depunerea incompleta la capitania portului, de catre


comandantul navei sau reprezentantul sau autorizat, in termenul fixat de lege, a
86. actelor de bord si a declaratiei, precum si neaducerea la cunostinta capitaniei
portului a evenimentelor petrecute la bord sau pe navele din convoi atat in
cursul navigatiei, cat si in stationare constituie:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Neinscrierea pe nave, in locurile indicate, a numarului maxim de calatori

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 21 of 189

stabilit a se transporta, precum si neinscrierea pe navele ce executa treceri a


87. tonajului maxim, a numarului de autovehicule sau de animale mari pe care le
pot transporta constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Efectuarea, fara autorizatia capitaniei portului, de probe la masinile cu punere


88. in miscare a elicelor sau zbaturilor, de catre navele aflate in port legate la chei
sau la ancora constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Neprezentarea comandantului unei nave de categoria a II-a, venita din apele


89. straine, la capitania portului pentru indeplinirea formalitatilor de sosire,
imediat dupa acostarea in port constituie:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Ancorarea sau acostarea unei nave, in afara limitelor portului, in alte locuri
decat cele stabilite sau semnalizate in acest sens, fara o permisiune prealabila
90.
din partea capitaniei portului, cu exceptia cazurilor de forta majora
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Neanuntarea la capitania portului a evenimentelor de: abordaje, incendii,

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 22 of 189

91. avarii, poluare, inec, disparitie a navei si altele asemenea constituie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Degradarea malurilor, digurilor, instalatiilor sau a lucrarilor hidrotehnice din


92.
zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Nerespectarea de catre comandantii de nave a dispozitiilor date de capitania


portului cu privire la introducerea si parcarea navelor in locurile stabilite
93. pentru iernatic si neluarea de catre comandantii iernaticelor si conducatorii de
nave a masurilor de paza, securitate si taiere a ghetii In jurul navelor pe durata
iernaticului constituie....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Fumatul in locurile de pe nava unde se afla depozitate marfuri, in interiorul


94. magaziilor si in imediata apropiere a acestora, unde interzicerea fumatului este
semnalata prin afise sau semne corespunzatoare constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Refuzul oricarui membru din echipaj de a se supune cercetarilor ce se fac de


95.
organele capitaniei portului in raza de coordonare a acestora constituie…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 23 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Incarcarea si descarcarea produselor petroliere si a marfurilor periculoase


96. ambalate, la alte dane sau in alte locuri decat cele stabilite pentru aceasta,
precum si depozitarea acestor produse pe dane constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Neanuntarea imediat capitaniei portului sau pichetului de graniceri, de catre


97. comandantul navei, a debarcarii pe mare sau pe coasta a unei parti din
incarcatura, in caz de forta majora constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Nedepunerea, in termen de 14 zile, la capitania portului a actelor necesare


98. pentru inmatriculare, radiere, transfer de proprietate a navelor sau de
schimbare a domiciliului armatorului constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Folosirea scarilor si a schelelor necorespunzatoare pentru accesul la bordul


99. navelor si pentru efectuarea operatiunilor de incarcare/descarcare la nave,
precum si neiluminatul acestora pe timpul noptii constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 24 of 189

1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Infiintarea de puncte de lucru pentru operatiuni la nave in afara limitelor


100. portului sau in ape navigabile, fara autorizarea scrisa a capitaniei portului
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Legarea de o nava, fara permisiunea comandantului acesteia, a altei nave, in


timpul navigatiei sau in stationare la ancora, precum si acostarea si legarea
101.
oricaror nave de cele aflate in ancora, in raza porturilor, sau de cele acostate
in porturi, fara autorizarea capitaniei portului constituie:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Incarcarea, descarcarea sau transbordarea de marfuri, materiale sau


persoane, inainte ca nava sa fi obtinut libera practica, permisul de acostare,
102.
precum si efectuarea acestor operatiuni, in alt loc sau in alt mod decat cele
stabilite de capitania portului constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Alaturarea, fara aprobarea capitaniei portului, a unor nave la o nava sosita in


103. port inainte ca aceasta sa fi obtinut libera practica, cu exceptia navelor de
manevra si in cazuri de forta majora constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 25 of 189

1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Exploatarea unei nave sau instalatii plutitoare care a fost clasata ca epava sau
104.
casata constituie:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Neluarea masurilor de punere in siguranta a navelor sau a instalatiilor


105. plutitoare aflate in deriva pe calea navigabila de catre comandantii navelor
sau ai convoaielor care le intalnesc constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Nerespectarea regulilor de navigatie privind pescajul, viteza, compunerea


106. convoiului, trecerea pe sub poduri sau stationarea pe canalele navigabile
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Extragerea din albia apelor navigabile, porturi, rade si plaje de pietris, nisip si
107. alte asemenea materiale, fara autorizatia scrisa a Inspectoratului navigatiei
civile constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 26 of 189

3. Infractiune.

Lipsa rolurilor de incendiu, abandon si a celui pentru gaura de apa


108.
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Exploatarea unei nave care nu este dotata cu mijloace de semnalizare fonica si


109.
optica regulamentare sau defectuoase constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Transportul de convoaie formate dintr-un numar mai mare de nave decat cele
stabilite prin regulamentul de navigatie pentru sectorul respectiv si efectuarea
110.
de remorcaje, de impingeri sau duceri cuplat de catre nave sau ambarcatiuni
care nu au acest drept constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Exploatarea in continuare a cladirilor, buteliilor de aer si a recipientelor sub


111.
presiune, dupa expirarea actului de verificare a acestora constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 27 of 189

Neexecutarea sau executarea defectuoasa a serviciului "Salvamar" in posturile


112. de salvare si prim-ajutor, in zona plajelor amenajate si a strandurilor
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Parasirea serviciului de garda (paza) si siguranta la bordul navelor si al


113.
instalatiilor plutitoare constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Refuzul comandantilor sau al membrilor din echipajul navelor de a se ajuta


114.
reciproc la manevre, atunci cand siguranta navei impune aceasta constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

115. Lipsa sitelor de la cosurile navelor aflate in zona petroliera constituie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Manipularea necorespunzatoare a tuburilor flexibile, de pe urma careia ar


116.
rezulta scurgeri de produse petroliere pe sol sau in apa constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 28 of 189

2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Manipularea necorespunzatoare a tuburilor flexibile, de pe urma careia ar


117.
rezulta scurgeri de produse petroliere pe sol sau in apa constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Comportamentul necorespunzator, aducerea de injurii, insultarea,


118. amenintarea organelor de capitanie, cand acestea se afla in exercitiul
functiunii, cu exceptia cazurilor cand fapta constituie infractiune constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Incarcarea navelor la un pescaj mai mare decat cel permis de adancimile de


119.
langa dane sau in punctele unde se efectueaza aceste operatiuni constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

120. Incarcarea navelor peste limitele stabilite in actele de bord constituie:


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 29 of 189

Intrarea, iesirea sau trecerea navelor in/si prin fata portului sau trecerea pe
langa nave care efectueaza diferite lucrari de salvare, hidrotehnice etc. sau
121.
operatiuni de incarcare/descarcare, alimentare combustibil etc., fara a
micsora din timp viteza constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Folosirea mijloacelor improvizate de incalzit si iluminat la bordul navelor


122.
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Refuzul persoanelor straine de echipaj de a cobori de pe nava la somatia


123.
comandantului navei sau a organelor de capitanie constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Neanuntarea capitaniei portului despre inceperea manevrelor in port si in


124.
rada sau a trecerilor de la un mal la altul constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Legarea navelor de liniile ferate sau de liniile cailor de rulaj ale macaralelor
125.
sau de alte instalatii portuare care nu sunt destinate acestui scop constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 30 of 189

1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Construirea de garduri sau asezarea de plase ori de unelte fixe de pescuit in


126. rade, porturi, canale, senale navigabile si in alte locuri unde acestea impiedica
navigatia constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Nesupunerea, intocmai si la timp, a comandantilor de nave, sau de catre


127. membrii echipajelor acestora, la somatiile organelor capitaniei portului
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Deratizarea, dezinsectia sau dezinfectarea navelor, fara permisiunea capitaniei


128.
portului si in alte locuri decat cele stabilite constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Ancorarea, acostarea sau legarea unei nave, precum si schimbarea locului


initial, in limitele portului, in alt loc decat cel indicat de catre capitania
129.
portului sau fara incuviintarea acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 31 of 189

2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Neinscrierea scarilor de pescaj, a marcilor de franc-bord sau inscrierea


130. acestora in alte locuri decat cele stabilite, precum si neintretinerea lor in buna
stare constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Dezlegarea navelor remorcate, impinse sau care au fost cuplate inainte de a fi


131.
puse in siguranta, sau ancorarea in conditii nesigure constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Inceperea lucrarilor de constructii, reconstructii, transformari de nave si


instalatii plutitoare, de scoatere si inlocuire a masinilor, cladirilor si
132. motoarelor de la nave, de ridicare pe cala, lansare la apa si dezmembrare a
navelor fara autorizarea scrisa, prealabila, a capitaniei portului, sau
efectuarea acestor lucrari in alte locuri decat cele indicate constituie....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Neprezentarea la nava, intarzierea sau parasirea acesteia de catre pilot, daca


133.
prin aceasta este afectata siguranta navei si a navigatiei constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 32 of 189

3. Contraventie.

Exercitarea atributiilor de serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, de catre


134.
personalul de bord constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Nerespectarea dispozitiilor regulamentare privind intalnirea si depasirea


135. navelor, precum si taierea drumului unei alte nave sau impiedicarea navigatiei
normale constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Refuzul de a se permite organelor capitaniei portului vizitarea navelor,


136. instalatiilor, magaziilor, hambarelor si a altora asemenea, aflate in zona de
jurisdictie pentru control si cercetari constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Efectuarea, fara autorizatia scrisa a Inspectoratului navigatiei civile, in


porturi, in zona maritima si fluviala si pe caile navigabile, de lucrari si
137. amenajari de orice fel, care pot impiedica navigatia sau care ascund
amenajarile facute in interesul navigatiei ori impiedica folosirea lor
constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 33 of 189

Neanuntarea, de catre piloti, a evenimentelor de navigatie pe perioada in care


s-au aflat la bordul navei in serviciul de pilotaj, precum si neprezentarea
138.
imediata la capitania portului pentru depunerea raportului de eveniment
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Exploatarea unei nave cu un echipaj mai mic decat cel stabilit pentru
139. siguranta navigatiei, precum si lipsa de la bordul navelor a echipajului minim
necesar pentru efectuarea manevrelor stabilite constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Blocarea drumurilor de acces si de circulatie pe dane, prin depozitarea


140. marfurilor sau parcarea autovehiculelor, daca prin aceasta se pericliteaza
siguranta navei sau a navigatiei constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Neorganizarea serviciului de garda si siguranta de catre comandanti la bordul


141.
navelor si al instalatiilor plutitoare constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 34 of 189

Neorganizarea posturilor de salvare si prim-ajutor pe plaje, in afara portului,


142. precum si utilizarea de personal neautorizat in serviciul "Salvamar" si postul
de salvare constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Folosirea la bordul navelor si al instalatiilor plutitoare de persoane care nu


143. poseda brevetul sau certificatul de capacitate corespunzator functiei pe care o
exercita, daca aceasta fapta nu constituie infractiune constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Suprimarea mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere fara aprobarea


144. scrisa a capitaniei portului, daca aceasta nu intruneste elementele constitutive
ale unei infractiuni constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Organizarea de plaje, serbari nautice, curse de inot sau alte manifestari


sportive pe apa si in port fara permisiunea organelor Inspectoratului
145. navigatiei civile si fara autorizarea scrisa a capitaniei portului, precum si
nerespectarea masurilor indicate de capitania portului pentru prevenirea
accidentelor constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 35 of 189

Nerespectarea regulilor de navigatie la trecerea prin ecluze si stavilare


146.
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Ancorarea sau graparea ancorei sau a lanturilor in locurile unde sunt instalate
147. semnalele de interzicere a ancorarii, cu exceptia cazurilor de forta majora
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Exploatarea navelor cu instalatii si mijloace de stins incendiu


148. necorespunzatoare si nerespectarea normelor de prevenire si stingere a
incendiilor constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Exploatarea navelor fara mijloace de salvare conform normelor in vigoare


149.
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Nebalizarea locului unde s-a scufundat un obiect de la bord sau din


150.
incarcatura navei, care prezinta pericol pentru navigatie constituie…
Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 36 of 189

tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Punerea in imposibilitate de manevra a navelor aflate in exploatare prin


151. scoatere din functiune a aparatului motor, fara autorizarea prealabila a
capitaniei portului constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Inceperea dezmembrarii navelor inaintea depunerii documentatiei de radiere


si fara autorizatia capitaniei portului, neterminarea lucrarilor de
152. dezmembrare in termenul stabilit cu capitania portului, necuratarea terenului
de materiale rezultate din dezmembrarea navei, precum si executarea acestor
operatiuni in alte locuri decat cele stabilite de capitania portului constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Permiterea, de catre administratia punctului sau a bazinului de petrol, a


intrarii in zona petroliera a mijloacelor de transport rutiere care produc
153.
scantei, fara a avea site de esapament si care sunt in stare necorespunzatoare
din punct de vedere tehnic constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Refuzul persoanelor fizice sau juridice care sunt autorizate sa lucreze obisnuit
154. in porturi, pe maluri si in apele nationale, de a da ajutor in caz de incendiu,
inundatii sau in oricare alt caz de pericol, la cererea organelor capitaniei

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 37 of 189

portului constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Neintretinerea in stare corespunzatoare a mijloacelor de legare la mal a


155.
navelor constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Aprinderea de materiale inflamabile sau fumigene, tragerea de focuri de arma


156. ori emiterea de semnale fonice sau luminoase de la bordul navei, in afara celor
admise de regulamentele de navigatie constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Folosirea de catre nave a telegrafiei fara fir si a statiilor radio in fonie, sigilate
157. in port sau in rada, fara autorizarea capitaniei portului, cu exceptia cazurilor
de forta majora constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Transportul de marfuri periculoase fara respectarea conditiilor stabilite prin


158. actele normative interne si prin conventii internationale la care Romania este
parte constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 38 of 189

1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Stationarea, acostarea sau ancorarea navelor incarcate cu marfuri periculoase


159.
in alte locuri decat cele stabilite pentru aceste nave constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Nerespectarea de catre comandantii de nave a prevederilor din actele de bord


160. cu privire la numarul maxim de persoane admise a se transporta de catre nave
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Nerespectarea termenului stabilit de capitania portului pentru repunerea in


161. functiune a mijloacelor de semnalizare a senalului navigabil, plutitoare si de la
uscat, de zi si de noapte constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Executarea operatiunilor de degazare sau spalare a tancurilor in alte locuri


162. decat cele fixate de capitania portului, precum si introducerea, fara autorizatia
capitaniei portului, a tancurilor nedegazate in bazine constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 39 of 189

3. Abatere disciplinara.

Neanuntarea compartimentului "Port control" al capitaniei portului la


163. intrarea in rada, port si la plecarea din port sau rada, precum si nerespectarea
dispozitiilor date de serviciul "Port control" al capitaniei portului constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

164. Deversarea materialelor dragate in alte locuri decat cele stabilite constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Nerespectarea regulilor speciale privind incarcarea de marfuri pe punte


165.
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

166. Pierderea, din neglijenta, a actului de nationalitate a navelor constituie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Neexecutarea de catre comandantii de nave a dispozitiilor capitaniei portului


167. cu privire la schimbarea locului de acostare sau de ancorare a navei sau la
efectuarea altei manevre necesare constituie…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 40 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Neintretinerea corespunzatoare a mijloacelor de semnalizare plutitoare si


costiere, a instalatiilor care servesc sigurantei navigatiei, precum si
168.
nerefacerea sistemelor de semnalizare in termenul stabilit de capitania
portului constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Neluarea masurilor cerute de capitania portului privind balizajul, culoarele de


169.
navigatie pentru fiecare tip de nava si de activitate in parte constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Neexecutarea, in termenele stabilite, a lucrarilor sau operatiunilor cerute de


170. capitania portului pentru securitatea navelor aflate in navigatie sau legate la
chei constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Nementinerea in buna stare de exploatare si etanseitate a tubulaturii aeriene si


a instalatiei de incarcare a navelor cu produse petroliere, precum si neluarea
171.
masurilor corespunzatoare de depoluare si curatare a zonelor afectate
unitatilor sau persoanelor fizice specializate in asemenea activitati constituie....
Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 41 of 189

tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Nerespectarea dispozitiilor capitaniei portului, sub aspectul ordinii si


172. sigurantei navigatiei, de catre persoanele fizice si juridice care folosesc
porturile si apele nationale navigabile constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Efectuarea de reparatii la nave in zona petroliera, fara aprobarea capitaniei


173.
portului constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

174. Executarea de lucrari cu foc deschis in zona petroliera a portului constituie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Instalarea si construirea de poduri sau instalarea de conducte si cabluri peste


sau sub apele navigabile, fara autorizatia scrisa a autoritatii de stat
175. competente, precum si nesemnalizarea acestora conform dispozitiilor
Inspectoratului navigatiei civile sau, dupa caz, ale capitaniei portului
constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 42 of 189

2. Infractiune.
3. Contraventie.

Acostarea in dana dubla si andocarea tancurilor petroliere nedegazate, cu


176. exceptia navelor specializate pentru bunkerare, preluare de ape uzate
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Executarea de manevre fara pilot la bord, precum si navigarea fara pilot si


177.
refuzul de a lua pilot acolo unde pilotajul este obligatoriu constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

Neanuntarea capitaniei portului, de catre comandantii de nave sau de catre


administratia portului si societatile care exploateaza zonele portuare
178.
respective, asupra scurgerilor din nave sau din conductele terestre de produse
poluante constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

Depozitarea oricaror materiale sau marfuri in porturi, pe platforme si maluri,


179. in zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile, fara respectarea normelor
tehnice privind sarcina admisa pe unitatea de suprafata constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 43 of 189

3. Infractiune.

Instalarea mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere, a cablurilor


subacvatice, fara aprobarea scrisa a capitaniei portului, precum si
180.
nesemnalizarea oricarui obstacol aflat in senalul navigabil, care constituie
pericol pentru siguranta navigatiei reprezinta...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

In cercetarea faptelor care constituie infractiuni din domeniul navigatiei civile


181.
Capitania de port are calitatea de…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Organ de urmarire penala.
2. Politie portuara
3. Organ de cercetare penala.

Luarea de masuri sau efectuarea de cercetari la bordul navei se pot efectua


182.
numai in prezenta…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Capitaniei de port.
2. Politiei transporturilor.
3. Politiei de frontiera.

Litigiile care au legatura cu transporturile navale sunt de competenta sectiilor


183.
instantelor….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. De contencios administrativ.
2. De maritim si fluvial.
3. De dreptul muncii.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 44 of 189

184. Infractiunea se defineste ca fiind:


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Fapta care constituie pericol social si este savarsita cu vinovatie ce
1.
nu este prevazuta de lege.
Fapta care este savarsita cu vinovatie dar nu prezinta pericol social
2.
desi este prevazuta de lege.
Fapta ce prezinta pericol social, fiind savarsita cu vinovatie si este
3.
prevazuta de legea penala.

185. Starea de necesitate constituie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O cauza care inlatura caracterul penal al faptei
2. O cauza care agraveaza savarsirea faptei
3. O cauza care conduce la condamnarea invinuitului.

186. Legitima aparare conduce la….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Condamnarea inculpatului.
2. Inlaturarea raspunderii penale.
3. Se considera ca persoana este vinovata dar nu se pedepseste.

187. Constrangerea morala si fizica reprezinta…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cauze ce diminueaza raspunderea penala
Elemente care agraveaza savarsirea faptei ce poate constitui
2.
infractiune.
3. Cauze care inlatura raspunderea penala a faptei.

188. Prin definitie infractiunea difera de contraventie prin…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Gradul de pericol social mai ridicat în cazul infractiunii.
Faptul ca in cazul contraventiei pericolul social este mai ridicat ca
2.
cel al infractiunii.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 45 of 189

3. Gradul egal de pericol social pe care il are fapta savarsita.

Exercitarea atributiilor de serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau a


189.
altor substante interzise de autoritatea de reglementare
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie la normele privind transporturile.
2. Infractiune contra sigurantei navigatiei.
3. Abatere disciplinara.

Exercitarea obligatiilor de serviciu in stare de ebrietate de catre personalul de


190.
bord care asigura direct siguranta navigatiei pe apa a navei, constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie la normele privind transporturile.
2. Infractiune contra sigurantei navigatiei.
3. Abatere disciplinara.

Pentru personalul navigant care asigura siguranta navigatiei si este gasit sub
191.
influenta bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate pedeapsa va fi...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Mai mare.
Aceasi, întrucat nu conteaza daca la bord faci sau nu parte din
2.
echipajul de siguranta ori esti sau nu în cart/garda.
3. Mai mica.

Sub influenta bauturilor alcoolice este considerata persoana din echipaj care
192.
are...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
A consumat mai mult de o sticla de bere ori un pahar de vin ori alta
1.
bautura alcoolica.
O imbibatie alcoolica în sange de pana la 0,80 g/l alcool pur in sange
2.
ori o concentratie de pana la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.
3. A depasit ratia acordata de catre conducerea navei.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 46 of 189

Starea de ebrietate pentru a constitui infractiune contra sigurantei navigatiei


193.
consta intr-o imbibatie alcoolica in sange…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 1 la mie
2. 0,8 la mie
Mai mare 0,80 g/l alcool pur in sange ori o concentratie ce depaseste
3.
0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Starea de ebrietate pentru a constitui infractiune contra sigurantei navigatiei


194.
este îndeplinita...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Si la o îmbibatie mai mica, daca aceasta are drept consecinta
micsorari manifeste ale facultatilor de echilibru ori de miscare ale
1.
acelei persoane, dificultate în exprimare ori incoerenta ideatica,
constatate clinic sau prin orice alte mijloace de proba.
2. A introdus la bordul navei bauturi alcoolice.
3. A permis si favorizat consumarea unor colegi de servici.

Conducerea unei nave de o persoana care nu are brevetul/certificatul de


195.
capacitate corespunzator constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Abatere disciplinara.
3. Contraventie.

Incredintarea de catre comandant conducerea navei unei persoane fara brevet


196.
sau certificat de capacitate corespunzator atrage…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Raspunderea administrativa a comandantului
2. Raspunderea penala a comandantului
3. Raspunderea disciplinara a comandantului

Refuzul personalului din cadrul echipajului navei de a se supune recoltarii


197.
probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseste…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 47 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ca infractiunea de obstructionare a justitiei.
Cu o pedeapsa egala cu cu cea aplicata la exercitarea atributiilor de
2.
servici sub influenta bauturilor alcoolice.
Cu o pedeapsa cu inchisoarea mai mare, ce corespunde cu efectuarea
3.
serviciului in stare de ebrietate în forma agravanta.

Fapta de a parasi postul sau nava ori fapta de a dormi in timpul serviciului de
198. cart sau garda de catre personalul navigant constituie infractiune numai
daca…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
S-ar fi putut intrerupe navigatia ori pune in pericol siguranta navei, a
1.
incarcaturii sau a echipajului.
2. Nu se intampla nimic.
3. Nu se cere indeplinirea unei conditii de rezultat.

Fapta de a dormi in timpul serviciului de cart sau garda, daca prin aceasta s-
199. ar putea intrerupe sau stanjeni navigatia ori sa puna in pericol siguranta navei
sau incarcaturii, constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Contraventie la normele privind transporturile pe apele nationale
1.
navigabile.
2. Infractiune contra sigurantei navigatiei.
3. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord.

Conducerea unei nave de catre o persoana fara brevet sau certificat de


200.
capacitate corespunzator, constituie infractiune…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contra ordinei si disciplinei la bord.
2. Contra altor infractiuni.
3. Contra sigurantei navigatiei.

Parasire de catre comandant a navei sale care este in pericol, inainte de a-si fi
201. exercitat pana la capat indatoririle de serviciu pentru salvarea navei
constituie…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 48 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O infractiune.
2. O contraventie.
3. O abatere.

Parasirea navei de catre comandant in caz de pericol inainte de a-si fi efectuat


202.
indatoririle de serviciu pentru salvarea navei, constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Abatere disciplinara specifica navigatorilor.
2. Infractiune contra sigurantei navigatiei.
3. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord.

203. Comandantul savarseste o infractiune daca…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Acorda ajtor unei nave aflate in pericol.
Comunica navei pe care o salveaza datele de identificare a navei
2.
proprii.
3. Nu acorda asistenta si salvare navei aflate in pericol.

In cazul infractiunilor contra sigurantei navigatiei in care se produc si


204.
consecinte deosebit de grave legea apreciaza ca …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Fapta este mai grava si pedeapsa este marita.
2. Fapta poate fi considerata ca facuta in legitima aparare.
3. Fapta este considerata cu un grad de pericol mai redus.

Schimbarea pozitiei, scoaterea din functiune, avarierea grava sau distrugerea


205.
unui semnal de navigatie costier sau plutitor este considerata...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O infractiune destul de grava.
2. O contraventie minora.
3. Un act de sabotaj economic.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 49 of 189

La infractiunile contra sigurantei navigatiei producerea si a unor pagube


206. materiale importante, avarierea grava a unei nave ori distrugerea sau
degradarea importanta de instalatii si bunuri de orice fel, conduce la...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Diminuarea pedepselor.
2. Agravarea situatiei si marirea pedepselor.
Eliminarea raspunderii penale daca persoana vinovata plateste
3.
prejudiciul.

207. Preluarea fara drept a controlului navei, direct sau indirect, constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie la normele privind transporturile.
2. Sanctiune disciplinara specifica navigatorilor.
3. Infractiune prevazuta de Capitolul VI din Decretul nr. 443/1972

Impiedicarea indeplinirii atributiilor de serviciu ale personalului navigant,


208. falsificarea unui ordin scris sau a jurnalului de bord sau de masini,
comunicarea unor informatii, cunoscand ca sunt false constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiuni.
2. Abateri disciplinare specifica navigatorilor.
3. Contraventie.

Distrugerea ori avarierea unei nave sau a incarcaturii acesteia, a


209. echipamentelor de navigatie sau perturbarea functionarii acestora
constituie….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Infractiune.
2. Abatere disciplinara specifica navigatorilor.
3. Contraventie.

210. Nava este definita ca fiind…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 50 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
Un mijloc de transport maritim sau fluvial de orice tip, propulsate
sau nepropulsate, care navigheaza la suprafata sau in imersie,
1.
destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, pescuit,
remorcaj sau impingere.
2. Un mijloc de depozitare a marfurilor .
Un corp imobil menit sa se deplaseze numai cand este remorcat ori
3.
isi pune in functiune mijloacele proprii de propulsie.

211. Navele se clasifica din punct de vedere juridic …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Pe tipuri de nave, ex.: cargou, vrachier, Ro-ro, petrolier, chimice, etc.
2. In mobile, imobile si fixe.
3. Pe trei categorii, ex.: categoria I, a II-a, de agrement.

212. In cadrul navelor de categoria I-a intra …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navele cu propulsie cu o putere mai mare de 100 kw.
2. Navele cu propulsie cu o putere mai mare de 136 de kw.
3. Navele care sunt cu propulsie indiferent de puterea acesteia.

213. In cadrul navelor de categoria I-a intra …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Navele fara propulsie care au o capacitate de incarcare mai mare de
1. 10 tone si aparatele cu instalatiile plutitoare cu un deplasament mai
mare de 15 tone.
Navele, aparatele si instalatiile plutitoare indiferent de capacitatea de
2.
incarcare si deplasamentul acestora.
Velierele si iahturile, indiferent de deplasament, construite si
3.
echipate pentru calatorii de lunga durata.

214. In cadrul navelor de categoria a II-a intra …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navele cu sau fara propulsie destinate transportului de marfuri si/sau

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 51 of 189

de persoane, remorcarii sau impingerii.


Celelalte categorii de nave, inclusiv ambarcatiunile mici care nu se
2.
incadreaza la categoria I-a.
3. Navele care sunt cu propulsie indiferent de puterea acesteia.

215. In cadrul navelor de categoria a III-a intra …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navele fara propulsie.
Navele de agrement precum veliere si iahturi, indiferent de
2. deplasament, construite pentru calatorii de lunga durata, precum si
cele destinate activitatilor sportive si de agrement.
3. Navele destinate activitatilor sportive si de agrement.

216. Navele se inmatriculeaza in …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Registre matricole.
2. Registre de evidenta centralizata.
3. Registre pentru nave in constructie.

217. Navele in constructie se transcriu in …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Registre matricole.
2. Registre de matricole pentru nave de categoria a II-a.
3. Registre de evidenta a navelor in constructie.

Transcrierile, in registrele matricole ale capitaniilor, de drepturi reale


218.
instituite asupra navelor au ca efect…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Consfintirea dreptului real.
2. Opozabilitatea fata de terti a drepturilor reale transcrise.
3. Aducerea la cunostinta autoritatilor.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 52 of 189

219. O nava care nu este inmatriculata nu are dreptul ...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sa navige pe apele navigabile.
2. Sa stationtioneze.
3. Sa fie in stere de exploatare

220. In registrele matricole pot fi inscrise numai navele care…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Indeplinesc si conditiile de stare tehnica obligatorii si nu sunt mai
1.
vechi de 20 de ani.
2. Numai navele noi construite.
3. Cele care au o vechime de minim 25 de ani.

Inmatricularea este conditionata de acordarea dreptului de arborare a


221.
pavilionului roman …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nu.
2. Da.
3. Numai daca solicita proprietarul navei acest lucru.

222. Evidenta navelor se tine de catre …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei
2. Administratiile portuare.
3. Capitaniile de port.

223. Evidenta centralizata a navelor se tine de …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei
2. Autoritatea Navala Romana.
3. Capitaniile de port

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 53 of 189

Navele, aparatele si instalatiile plutitoare cu propulsie, de categoria I-a se


224.
individualizeaza printr-un …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numar.
2. Nume.
3. Semn.

Navele, aparatele si instalatiile plutitoare fara propulsie, de categoria I-a se


225.
individualizeaza printr-un …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numar.
2. Nume.
3. Semn.

226. Navele de categoria a II-a se individualizeaza printr-un …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numar si semn.
2. Nume si semn.
3. Numar si/sau semn.

227. Pentru a putea fi inmatriculate navele trebuie sa…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Obtina in prealabil dreptul de arborare a pavilionului roman.
2. Nu aibe o vechime mai mare de 10 ani.
3. Fie libera de sarcini.

228. Inregistrarea reprezinta…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Transcrierea dreptului de proprietate a noului proprietar.
2. Inmatricularea unei nave nou construite.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 54 of 189

3. Inmatricularea unei nave nou dobandite.

229. Inmatricularea unei nave inseamna …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Transcrierea dreptului de proprietate a noului proprietar.
2. Transcrierea unei nave nou construite sau dobandite.
3. Inregistrarea unei nave.

230. Dreptul de arborare a pavilionului roman se acorda …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navelor proprietate a persoanelor fizice si juridice straine.
2. Navelor care arboreaza pavilioane de complezenta.
3. Navelor proprietate a persoanelor fizice sau juridice romane.

Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se


231.
acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navelor proprietate a persoanelor fizice si juridice straine.
2. Daca nava este de constructie romaneasca.
Daca persoana fizica sau juridica straina are domiciliul sau sediul
3.
unei filiale deschise in Romania.

Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se


232.
acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca :
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Incheie un contract de asociere cu o persoana juridica romana.
Sunt inchiriate prin contract bare-boat sau leasing unei persoane
2.
fizice sau juridice romane.
3. Daca nava este de constructie romaneasca.

233. Navele care arboreaza pavilionul roman sunt …


Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 55 of 189

tau corect
Nave de nationalitate romana si nu pot naviga sub pavilionul altui
1.
stat.
Nave de nationalitate romana si pot naviga si sub paviloane de
2.
complezenta.
Nave de nationalitate romana ce mai pot arbora inca un pavilion daca
3.
este inmatriculata si in alt registru.

234. Dreptul de arborare a pavilionului roman se dovedeste prin…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Certificatul de situatie juridica.
2. Certificatul de nationalitate sau Atestatul de bord.
3. Certificatul de Clasa al navei

Navele proprietatea persoanelor fizice sau juridice romane pot solicita daca
235.
inchiriaza nava unor persoane juridice sau fizice straine...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Suspendarea dreptului de arborare a pavilionului roman pe perioada
1.
derularii contractului
Retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman pe perioada
2.
derularii contractului
3. Scoaterea din evidenta a navei.

Navele nou construite sau dobandite de la persoane fizice sau juridice straine
236.
de catre persoane fizice sau juridice romane pot naviga pe baza…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contractului de constructie ori de vanzare-cumparare.
2. Certificatului de clasa.
3. Permisului provizoriu de arborare a pavilionului roman.

237. Dreptul de arborare a pavilionului roman se poate retrage:


Raspunsul Raspunsul
tau corect
a) la solicitarea celui ce are o creanta maritima asupra navei; b) cand
1.
este arestata nava; c) cand nava nu mai corespunde tehnic.
a) la solicitarea statului care a acordat pavilionul; b) La expirarea

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 56 of 189

2. certificatului de clasa; c) Cand nava mai arboreaza inca un pavilion.


a) La solicitarea proprietarului navei; b) Daca nu mai sunt indeplinite
conditiile prevazute la acordaea pavilionului; c)in cazul in care o
3.
nava romaneasca incalca in mod repetat respectarea legislatiei
nationale.

238. Publicitatea garantiilor reale mobiliare la nave se face prin…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Arhiva electronica nationala.
2. Registrul matricol.
3. Grefa judecatoriei.

Publicitatea garantiilor si sarcinilor instituite asupra navelor se realizeaza


239.
prin depunerea…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contractului de constructie ori de vanzare-cumparare.
2. Aviz de garantie reala mobiliara.
3. Cererea creditorului si debitorului in persoana proprietarului de nava.

240. Formularul de garantie reala mobiliara se face public in…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Foaia matricola a registrului matricol al navei unde este inregistrat
1.
titlul de proprietate asupra navei.
2. Cartea Funciara
3. Registrul de evidenta centralizata

241. Situatia juridica a navei se poate demonstra prin…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Certificatul de situatie juridica emis de capitania de port.
2. Declaratia pe proprie raspundere a proprietarului navei.
3. Certificatul de nationalitate.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 57 of 189

Capitania portului, organele administratiei locale si centrale, parchetului si


242.
cele jurisdictionale pot retine o nava…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cel mult 24 de ore.
2. Cel mult 5 de zile.
3. Pana la incetarea cauzei care a determinat retinerea.

Agentul economic pentru debite ale proprietarului ori operatorului navei


243.
poate retine o nava …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nelimitat
2. Cel mult 5 de zile.
3. Cel mult 24 de ore.

Dupa trecerea perioadei legale de retinere, agentul economic trebuie sa


244.
prezinte capitaniei, pentru a putea fi retinuta in continuare nava, o ….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Plangere penala.
2. Incheiere de punere sub sechestru.
3. Lista a datornicilor.

Conform conventiei internationale de la Bruxelles 1952 privind unificarea


245. regulilor asupra sechestrului asigurator de nave maritime nava poate fi
sechestrata pentru…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Orice tip de creanta inclusiv chirografara.
2. Creante maritime.
3. Datorii personale.

246. Codul Comercial al Romaniei prevede ca nava nu poate fi sechestrata cand…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Cand nava este gata de plecare si are asupra sa documentele necesare
1.
pentru efectuarea voiajului.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 58 of 189

2. Cand nava a reusit sa plece deja din dana,


3. Cand nava a ridicat schele de acces la bord.

247. Reclamatia de retinere a navei trebuie sa fie obligatoriu….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Scrisa.
2. Enuntata.
3. Suficient daca este anuntata prin statie.

248. Raspunderea pentru retinerea nejustificata a navei este in sarcina …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Capitaniei care a procedat la retinerea navei
2. Aceluia la cererea caruia a fost retinuta nava.
3. Comandantului si armatorului navei

249. O nava retinuta poate efectua voiajul daca…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Reuseste sa fuga din dana.
Proprietarul sau operatorul navei depun o garantie suficienta care a
2.
fost acceptata.
3. Nava este gata incarcata pentru efectuarea voiajului.

250. In cadrul celor 24 de ore nu se iau in calcul….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Zilele in care nava nu este inca incarcata.
2. Zilele in care nava are defectiuni la masina.
3. Orele din zilele declarate legal ca nelucratoare.

Stabilirea personalului minim de siguranta pentru navele si instalatiile


251.
plutitoare fluviale este reglementata prin…
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 59 of 189

1. Ordin al ministrului transporturilor.


2. Ordonanta a Guvernului.
3. Lege speciala

252. Echipajul unei nave reprezinta…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Totalitatea membrilor brevetati si nebrevetati care indeplinesc o
1.
functie la bordul unei nave.
2. Totalitatea persoanelor care urca la bordul unei nave.
3. Totalitatea pasagerilor de la bordul unei nave.

253. Personal navigant brevetat reprezinta …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de
1.
autoritatea de stat in domeniu
2. Navigatorii care poseda carnet de marinar.
Navigatorii care poseda un brevet recunoscut de catre autoritatea de
3.
stat in domeniu.

254. Personalul navigant nebrevetat reprezinta …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navigatorii care poseda carnet de marinar.
2. Comandantul navei si ofiterii.
Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de
3.
autoritatea de stat in domeniu

255. Personal navigant auxiliar reprezinta …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navigatorii care indeplinesc functii de siguranta la bordul navei.
Membrii de echipaj care nu poseda brevet sau certificat de
2.
capacitate,dar indeplinesc functii la bord in baza calificarii specifice.
3. Membri de echipaj fara carnet de marinar.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 60 of 189

Certificatul privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta


256.
reprezinta …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Documentul emis de armator pentru fiecare nava in parte unde se
1.
inscriu numarul si functiile personalului minim de siguranta.
Documentul emis de Autoritatea Navala Romana pentru fiecare nava
2. in parte, in care se inscriu numarul si functia personalului minim de
siguranta.
Documentul emis de centrele de pregatire si perfectionare a
3.
personalului navigant.

257. Nava in exploatare inseamna …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
O nava al carui corp asigura flotabilitatea, are dotari si echipaj
1. complete, este apta de a fi imediat folosita conform destinatiei, chiar
daca nu e utilizata efectiv.
2. O nava ce are in reparatie motorul principal.
3. Nava este conservata pentru iernatec.

258. Nava scoasa din exploatare inseamna …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O nava fara echipaj sau cu echipaj redus.
ca nava nu are asigurata flotabilitatea, dotarile sunt scoase
partial/total din functiune, echipajul este redus, si va fi apta de folosit
2.
numai dupa terminarea lucrarilor de reparatii si completarea
echipajului.
3. O nava ce este apta si indeplineste toate conditiile de navigabilitate.

259. Nava la parcul rece inseamna …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O nava dezafectata, amplasata in afara senalului navigabil.
2. O nava la ancora cu personal minim de siguranta.
O nava cu starea corpului ce asigura flotabilitatea, cu mijloace
3. tehnice in stare de conservare, fara echipaj, dar cu paza asigurata de
personal calificat din randul navigatorilor.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 61 of 189

260. La bordul navei, personalul navigant se considera ambarcat în temeiul...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contractului Colectiv de Munca
2. Brevetului/Certificatului de competenta
3. Carnetului de marinar.

261. Nava dezarmata inseamna …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O nava ce se afla in stare de dezmembrare.
O nava in stare de flotabilitate, cu mijloace tehnice demontate, fara
2.
echipaj, dar cu paza asigurata de personal calificat (navigatori).
3. O nava ce este pregatita a fi conservata pentru iernatic.

262. Ierarhia functiilor in cadrul echipajului reprezinta…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Comandantul, secundul, ofiteri de punte, seful mecanic, ofiteri
1. mecanic, alti ofiteri, personal cu certificate de capacitate, personal
auxiliar.
Personalul de punte, personalul de masini, personalul de
2.
radiocomunicatii, personal auxiliar.
3. Personalul de conducere, personalul de deservire.

263. Structura echipajului navei este alcatiuta din…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Comandant, personal brevetat, personal nebrevetat personal auxiliar.
Personal de punte, personal de masini, personal de radiocomunicatii,
2.
personal auxiliar.
3. Personal administrativ, personal tehnologic si medico-sanitar.

264. Structura si ierarhia echipajului navei este reglementata de…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. COLREG
2. Regulamentele de Navigatie .

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 62 of 189

3. Legea ce reglementeaza transportul naval.

265. Se considera personal ambarcat …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cei care au Carnet de marinar.
2. Cei care sunt angajati de un armator.
3. Cei care au ambarcarea efectuata in Carnetul de mariner.

266. Echipajul minim pentru siguranta navigatiei este alcatiut din…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Tot personalul navigant imbarcat pe nava.
Personal navigant destinat sa asigure siguranta navei si navigatiei, a
2.
vitalitatii navei, a prevenirii incendiilor si poluarii apelor.
3. Personal navigant iclusiv pasagerii care primesc sarcini in acest sens.

267. Atributiile membrilor echipajului sunt prevazute in …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Regulamentele de Navigatiei.
2. Rolurile de siguranta ale navei.
3. Contractul de ambarcare.

268. La bordul unei nave conducerea este unica si este realizata de catre …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Comandantul navei.
2. Proprietarul navei.
3. Consiliul de bord.

269. Carnetul de marinar constituie …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Act de identitate pentru personalul navigant.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 63 of 189

2. Act notarial
3. Act de atestare profesionala a personalului navigant.

270. Evidenta personalului navigant roman se tine de…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Autoritatea Navala Romana prin Capitaniile de port.
2. Directiile de munca si protectie sociala.
3. Centrelor de pregatire profesionala a personalului navigant.

271. Personalul auxiliar trebuie sa posede …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Certificate de capacitate
2. Brevete
3. Carnete de Marinar

Conform prevederilor interne si internationale o persoana pentru a deveni


272.
navigator trebuie sa aibe varsta minima necesara de …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 21 de ani.
2. 18 ani.
3. 16 ani.

Personalul de specialitate al santierelor care participa la efectuarea probelor


273. de mars trebuie sa posede urmatoarele documente specifice personalului
navigant …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nici un document.
2. Carnet de marinar.
3. Brevet sau certificat de capacitate.

274.
Personalul minim de siguranta la navele ce efectueaza probe de mare este

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 64 of 189

stabilit de…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Actul normativ cu privire la stabilirea echipajului minim de
1.
siguranta.
2. Capitania de port.
3. Santierul naval.

La bordul navelor pot fi ambarcate persoane care nu fac parte din personalul
275.
navigant …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nu.
2. Niciodata.
3. Da.

Ce obligatie are comandantul si/sau armatorul ori proprietarul navei daca


276.
sunt la bord ambarcate persoane care exced personalului minim de siguranta.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Sa imbarce un numar de persoane care sa fie in limita mijloacelor de
1.
salvare existente la bordul navei.
2. Sa nu le permita ambarcarea fara sa posede un pasaport.
3. Sa aibe Carnet de marinar.

277. Brevetele si Certificatele de capacitate se obtin:


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Din oficiu daca esti absolvent al unei forme de invatamant de
1.
specialitate maritima.
2. Din oficiu ori prin examen.
3. Numai prin examen.

278. Brevetele si Certificatele de capacitate se elibereaza de…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant.
2. Institutiile de invatamant superior.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 65 of 189

3. Autoritatea Navala Romana.

La bordul navelor sub pavilion roman echipajul navelor poate fi si de alta


279.
cetatenie decat cea romana …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Da, cu exceptia comandantului, secundului si a sefului mecanic, si
1.
pot fi inlocuiti doar cu aprobarea Autoritatii Navale Romane.
2. Nu se pot ambarca mavigatori de alta nationalitate,
3. Da, cu conditia sa aiba certificate recunoscute de IMO.

Comandantul, secundul si seful mecanic de cetatenie romana pot fi inlocuiti la


280.
bordul unei nave sub pavilion roman de catre persoane straine ...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nu este admis.
Da, in situatii excetionale cu conditia ca brevetele acestora sa fie
2.
recunoscute de Autoritatea Navala Romana.
3. Da, daca armatorul aproba acest lucru.

La bordul unei nave romane persoanele care fac parte din echipaj dar nu sunt
281. de nationalitate romana, beneficiaza de aceleasi drepturi si obligatii ca si
personalul roman la bordul navei …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nu.
2. Da, numai daca se prevede in contractul individual de ambarcare.
3. Da.

282. Personalul navigant roman se poate ambarca pe nave sub pavilion strain …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Da.
2. Numai daca renunta la cetatenia romana.
3. Numai daca au aprobarea Autoritatii Navale Romane.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 66 of 189

Pentru a li se lua in calcul ambarcarea pe nave sub pavilion strain personalul


283.
navigant roman trebuie sa prezinte …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Carnetul de marinar cu ambarcarea/debarcarea efectuata de nava.
Contractul individual de ambarcre si adeverinta privind perioada de
2.
ambarcare, eliberata de la nava.
3. Adeverinta de la o firma de crewing.

284. Drepturile si obligatiile personalului navigant sunt stabilite prin…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Jurnalului de bord.
2. Regulamentele de navigatie.
Contractului Colectiv de Munca al companiei si contractului
3.
individual de ambarcare.

285. Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana se asigura de …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Angajator.
2. Navigator.
3. Comandant.

286. Timpul de munca si de odihna se stabileste de minister conform cu …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Legislatia dreptului administrativ.
2. Legislatia muncii, acordurile si conventiile internationale.
3. Legislatia civila

Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana si cazare se includ In


287.
veniturile salariale ale personalului navigant spre impozitare….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Da.
2. Numai cand nu se efectueaza voiaj international.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 67 of 189

3. Nu.

Contravaloarea hranei asigurate la bord se retine din diurna In valuta pe


288.
perioada voiajului…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Da, in cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaj
1.
international.
Da, in cazul navelor sub pavilion strain care efectueaza voiaj in apele
2.
nationale romane.
Da, In cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaje In
3.
apele nationale navigabile.

Nivelul diurnei si moneda in care se plateste precum si nivelul contravalorii


289.
hranei pentru personalul navigant roman se stabileste prin…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Conventii incheiate cu ITF.
2. Contractul colectiv de munca si contractul individual de ambarcare.
3. statul de plata.

Pentru pierderea sau distrugerea echipamentului propriu din cauze care nu au


290. legatura cu serviciul sau din propria vina, personalul ambarcat poate
solicita…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Despagubire in limita contractului individual de ambarcare.
2. Despagubire in limita bunurilor pierdute sau distruse.
3. Nu poate solicita despagubiri in aceste conditii.

291. Comandantul este investit cu autoritate asupra:


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Tuturor persoanelor ambarcate.
2. Ofiterilor brevetati
3. Ofiterilor brevetati de la punte.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 68 of 189

Comanda navei poate trece de la comandant in cazul in care acesta este in


292.
imposibilitatea de a exercita comanda asupra navei de...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Seful mecanic
2. Ofiterul maritim I punte.
3. Consiliul de bord.

293. Preluarea comenzii comandantului poate trece asupra…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sefului mecanic.
2. Sefului de echipaj..
Numai asupra ofiterului maritim I punte si apoi asupra ofiterilor de
3.
punte, dupa caz.

294. Preluarea comenzii navei se inscrie in…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Jurnalul de bord al navei.
2. Jurnalul de masini al navei.
3. In registrul de scara.

295. Responsabil de starea de navigabilitate a navei este …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Secundul navei.
2. Comandantul navei.
3. Armatorul navei.

Comandantul navei pentru a salva persoanele, nava si incarcatura precum si


296.
documentele navei trebuie sa...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O abandoneze imediat.
2. Sa se salveze singur impreuna cu documentele navei.
3. Sa nu paraseasca nava decat cu exceptia cazului cand nu mai exista

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 69 of 189

sanse reale de salvare a navei.

Comandantul al carei nave este arestata, retinuta sau sechestrata de


297.
autoritatile altui stat trebuie sa…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Informeze de indata Misiunea diplomatica a Romaniei si Autoritatea
1.
Navala Romana.
2. Sa incerce sa se sustraga arestarii, retinerii ori sechestrarii.
3. Sa Instraineze nava cat mai repede pentru a nu marii prejudiciile.

Raportul scris (SEA PROTEST) in cazul unui eveniment la bordul navei se


298.
depune de …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navigatorul care are legatura cu evenimentul ca martor direct.
2. Comandantul navei.
3. Armatorul navei.

In cazul in care un eveniment de navigatie are loc in apele nationale, raportul


299.
scris (SEA PROTEST) se depune la…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Autoritatea locala.
2. Politia de Transporturi.
Capitania de portului unde s-a produs evenimentul sau la prima
3.
capitanie de port romanesc pentru navele ce sosesc din voiaj.

In cazul in care o nava sub pavilion roman are un eveniment de navigatie in


300. afara apelor navigabile nationale, raportul scris (SEA PROTEST) se depune
la…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
La autoritatea locala competenta in domeniul navigatiei a statului
1. unde s-a produs evenimentul sau a primului port de escala pentru
evenimentele din marea libera..
2. La administratia portuara
3. la Autoritatea Navala Romana.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 70 of 189

301. Raportul scris (SEA PROTEST) se depune in termen de…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 24 de ore de cand s-a efectuat raportul.
24 de ore de la sosirea navei in port sau de la producerea
2.
evenimentului.
3. 24 de ore de cand s-a sesizat autoritatea competenta

302. Nedepunerea raportului scris (SEA PROTEST) in termenul legal conduce la:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Pierderea valabilitatii raportului scris.
Tragerea la raspundere a armatorului pentru pierderea probelor sau a
2.
imposibilitatii conservarii lor.
Tragerea la raspundere a comandantului pentru pierderea probelor
3.
sau a imposibilitatii conservarii lor.

Personalul navigant de la bord care pune in pericol siguranta navei, a


303.
personelor sau lucrurilor aflate pe nava poate fi…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Izolat.
2. Detasat.
3. Promovat in functie.

Comandantul, la bordul navei aflate in mars, pentru inregistrarea unei


304. nasteri, unei casatorii ori a unui deces precum si pentru certificarea unui
testament care se incheie la bordul navei are calitatea de...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Avocat sau consilier juridic.
2. Ofiter de stare civila sau notar public.
3. Judecator sau executor.

305. Valabilitatea brevetelor si certificatelor de capacitate nu pot depasi:

Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 71 of 189

tau corect
1. 2 ani.
2. 10 ani.
3. 5 ani.

306. Valabilitatea cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW este de…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 5 ani de la data absolvirii.
2. 5 ani de la efectuarea vizitei medicale.
3. 10 ani de la data absolvirii.

In cazul in care un navigator este gasit incompetent, pentru functia pe care o


307.
detine, punand astfel in primejdie siguranta navigatiei poate duce la…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Promovarea in functie.
Sanctionat disciplinar si/sau suspendarea brevetului/certificatului de
2.
capacitate.
3. Marirea stagiului pentru promovarea in functia superioara.

Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pe o


308.
perioada…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 24 de luni.
2. De la 6 la 12 luni.
3. De la 1 la 12 luni.

Fapta comandantului de a angaja la bordul unei nave o persoana care nu


309.
detine brevetul/certificatul corespunzator duce la…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Suspendarea brevetului comandantului.
2. Tragerea la raspundere penala a comandantului.
Suspendarea brevetului sau certificatului de capacitate al
3.
navigatorului.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 72 of 189

Masura suspendarii brevetului/certificatului de capacitate inlatura


310.
raspunderea civila sau penala …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Da.
2. Nu.
3. Da, uneori in functie de eveniment

311. Se poate suspenda brevetul/certificatul de capacitate pentru…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Neprelungirea valabilitatii Carnetului de marinar.
2. Neefectuarea vizitei medicale.
3. Nerespectarea prevederilor cuprinse in regulamentele de navigatie

312. Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pentru…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Consumarea de bauturi alcoolice sau a drogurilor si efectuarea
1.
serviciului sub influenta acestora.
2. Neefectuarea de voiaje pe o perioada mai mare de 5 ani.
3. Neefectuarea de voiaje pe o perioada de 7 ani.

313. Poluarea facuta cu intentie conduce la…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Anularea brevetului/certificatului de capacitate
2. Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate.
Prelungirea perioadei de suspendare a brevetului/certificatului de
3.
capacitate peste cele12 luni.

314. Suspendarea brevetelor de capacitate poate fi dispusa de..


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Autoritatea Navala Rmana, organele de cercetare penala ori centrele
1.
de pregatire profesionala

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 73 of 189

Autoritatea Navala Romana, centrele de pregatire profesionala,


2.
operatorii portuari.
3. Autoritatea Navala Romana, organele penale ori judecatoresti.

315. Savarsirea unei infractiuni specifice activitatii de navigatie conduce la…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Anularea brevetului / certificatului de navigatie.
2. Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate.
3. Nulitatea brevetului/certificatului de capacitate.

Anularea sau suspendarea brevetului/certificatului de capacitate se face


316.
prin…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Comunicare verbala.
Decizie ce se comunica in 10 zile de la emitere cu retragerea
2.
documentului.
3. Prin ANUNT CATRE NAVIGATORI.

In cazul pierderii unui brevet/certificat de capacitate se elibereaza unul nou


317.
dupa ce…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sa facut publica pierderea intrun ziar local.
2. S -a facut publica pierderea la Aviz catre Navigatori.
3. S-a facut publica pierderea prin Monitorul Oficial al Romaniei.

Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate in cazul in care se


318.
considera ca este nejustificata se ataca cu…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contestatie in termen de 30 de zile de la suspendare.
2. Cu actiune in justitie in trei zile de la comunicarea Deciziei..
Reclamatie la organul ierarhic superior in termen de 15 zile de la
3.
suspendare.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 74 of 189

Reconfirmarea brevetelor /certificatelor de capacitate daca au efectuat un


319.
stagiu de imbarcare de cel putin 12 luni in ultimii…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 5 ani pe oricare din functiile pe care le poate detine.
2. 5 ani pe functia inscrisa in brevet/certificat de capacitate.
3. 3 ani pe o functie superioara.

Pentru ocuparea functiilor superioare de comandant ori sef mecanic se poate


320.
acorda dispense...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nu.
2. Da.
3. Ca regula nu, numai in caz de forta majora.

Dispensele pentru functiile superioare, cu exceptia celor de comndant si sef


321.
mecanic, se pot acorda pentru…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cel mult 6 luni.
2. 1 an.
3. Cel mult 3 luni.

322. Recunoasterea brevetelor se face in concordanta cu regulile conventiei…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. S.O.L.A.S.
2. S.T.C.W.
3. L.L.C.

323. Celor care efectueaza serviciul de cart trebuie sa li se asigure minimum…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 6 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore.
2. 20 de ore de repaus intr-un interval de 24 de ore.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 75 of 189

3. 10 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore.

324. Perioada de odihna poate fi impartita in cel mult…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Doua perioade din care una trebuie sa aiba o durata de cel putin 6
1.
ore.
2. Trei perioade din care una sa aibe cel putin 6 ore.
3. Doua perioade din care una trebuie sa aibe cel putin 8 ore.

325. Perioadele de odihna nu se respecta in urmatoarele cazuri..


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cand nu sunt activitati la bordul navei.
In situatii critice, de urgenta, in timpul exercitiilor sau conditii de
2.
exceptie.
3. Cand comandantul navei doreste sa ajunga mai repede la destinatie.

326. Desfacerea contractului de munca constituie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
O sanctiune disciplinara pentru salariatul care savarseste o abatere
1.
disciplinara foarte grava, prin efectul produs.
2. O sanctiune penala ca urmare a savarsirii unei infractiuni.
3. O sanctiune ce constituie contraventie conform legislatiei in vigoare.

327. Desfacerea disciplinara a contractului de munca se aplica…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Tuturor tipurilor de salariati fiind o sanctiune disciplinara cu caracter
1.
general.
Numai membrilor echiplajului uei nave fiind o sanctiune disciplinara
2.
specifica navigatorilor.
Celor care au savarsit o fapta penala fiind o sanctiune aplicata ca
3.
urmare a savarsirii unei infractiuni.

328. Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 %, constituie …

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 76 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sanctiune penala
2. Sanctiune disciplinara.
3. Sactiune contraventionala.

Debarcarea personalului navigant inainte de expirarea contractului de


329.
ambarcare de pe nava, constituie …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sanctiune disciplinara cu caracter general.
2. Sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii.
3. Sanctiune disciplinara specifica numai navigatorilor.

Retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în


330. care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile,
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sanctiune disciplinara cu caracter general.
2. Sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii.
3. Sanctiune disciplinara specifica numai navigatorilor.

331. Desfacerea disciplinara a contractului de munca, reprezinta…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cea mai grava sanctiune disciplinara.
2. O sanctiune minora.
3. O sanctine contraventionala.

Suspendarea contractului individual de munca, pentru savarsirea unei abateri


332.
disciplinare, nu poate depasi...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 12 luni.
2. 30 zile lucratoare.
3. 10 zile lucratoare.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 77 of 189

333. Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate ataca cu …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de
1.
sanctionare.
Contestatie in scris in termen de 30 de zile de la savarsirea abaterii
2.
disciplinare.
3. Plangere adresata sefului ierarhic superior.

Contestatia impotriva desfacerii disciplinare a contractului de munca se


334.
solutioneaza de …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Persoana care ocupa functia ierarhica superioara celui care aplica
1.
sanctiunea.
2. Tribunalul muncii din raza careia isi are sediul unitatea
3. Conducere al unitatii.

335. Pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare e obligatorie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Inlocuirea disciplinara din functie a salariatului care a savarsit
1.
abaterea.
2. Suspendarea din functie a salariatului in cauza.
3. Efectuarea unei cercetari prealabile a faptei.

Sanctiunea disciplinara va fi stabilita si comunicata in scris persoanei


336.
incadrate in munca in termen de …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
In cel mult 30 de zile de la data cand cel in drept a o aplica a luat
1.
cunostinta de savarsirea abaterii.
In 15 zile de la data cand cel in drept a o aplica a luat cunostinta de
2.
savarsirea abaterii.
3. In cel mult 30 de zile de la savarsirea faptei.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 78 of 189

Reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere


337.
pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10 %, poate fi clasificata…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sanctiune disciplinara.
2. Sanctiune contraventionala.
3. Sanctiune penala.

338. Abaterea disciplinara este definita ca o…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Fapta savarsita cu vinovatie,care prezinta pericol social si e
1.
prevazuta de legea penala.
Fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune
savârsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat
2. normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca
sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile
legale ale conducatorilor ierarhici.
Fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta pericol social mai redus
3.
decat o infractiune si e prevazuta de lege.

Prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor


339.
alcoolice, constituie …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

Fapta unui salariat prin care a cauzat pagube materiale angajatorului, din
340.
vina si în legatura cu munca sa constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Raspundere contraventionala.
2. Raspundere disciplinara.
3. Raspundere patrimoniala.

Pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si în legatura cu


341.
munca lor salariatul raspunde…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 79 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
Patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile
1.
contractuale.
Contraventional, în temeiul normelor de stabilire si sanctionare a
2.
contrave
3. Penel, în temeiul normelor Codului penal.

342. Prejudiciul cauzat de salariat angajatorului poate fi recuperat prin…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Plata efectuata de salariat ca urmare a recunoasterii culpei ori in caz
1.
contrar prin hotarare judecatoreasca definitiva.
2. Decizie de imputare.
3. Proces verbal de constatare.

343. Raspunderea patrimoniala a salariatului se prescrie in termen de…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 3 ani.
2. 1 an.
3. 5 ani.

In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se


344. poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat
prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedura civila.
2. Organelor de politie pentru recuperarea prejudiciului.
3. Gardienilor publici care raspund de ordinea si linistea publica.

345. Ratele prin care se recupereaza un prejudiciu nu pot fi mai mari de …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. !/2 din salariul tarifar net lunar.
2. 1/3 din salariul tarifar net lunar.
3. 2/3 din salariul tarifar net lunar.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 80 of 189

346. Hotararea judecatoreasca de la Tribunalul muncii poate fi atacata cu…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Apel la Curtea suprema de Justitie.
2. Cu apel la Curtea de Apel.
3. Cu recurs la Curta de Apel.

347. La bordul navelor personalul navigant are dreptul la cazare si hrana …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contra cost.
2. Cu titlu gratuit.
3. Se suporta jumatate de salariat jumatate de conducatorul companiei.

348. Contractul individual de ambarcare se incheie …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai daca salariatulsi angajatorul consimt.
2. Daca doreste angajatorul.
3. Obligatoriu si in scris altfel angajatorul raspunde contraventional.

Contractul individual de ambarcare poate contine clauze mai dezavantajoase


349.
decat contractul colectiv de munca al companiei …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Da.
2. Nu.
3. Numai daca partile - navigator / armator - se inteleg astfel.

350. Contractul individual de munca poate inceta …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. La solicitarea Directiei de munca.
2. La implinirea termenului pentru care s-a incheiat.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 81 of 189

3. La expirarea contractului colectiv de munca.

351. Echipamentul de protectie se ofera salariatilor...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Contra cost.
2. In mod gratiut.
3. Se suporta jumatate de salariat jumatate de conducatorul companiei.

352. Obligatia asigurarii echipamentului de protectie si de lucru revine …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sindicatului.
2. Angajatorului.
3. Salariatului.

353. Salariatul trebuie sa poarte echipamentul de protectie …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
In mod obigatoriu in vederea prevenirii accidentelor de munca si
1.
conform normelor de protectie a muncii.
2. Numai atunci cand considera salariatul ca se poate rani.
3. Numai daca i s-a facut instructajul de protectia muncii.

354. Alimentatia speciala - antidotul - face obiectul …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Posibilitatii de a renunta la ea sau de a se pretinde echivalentul
1.
acesteia
Cresterii rezistentei organismului pentru cei ce lucreaza in conditii
2.
vatamatoare sau periculoase.
3. Dezvoltarea salariatilor care sunt slabi din punct de vedere fizic.

355. Vizita medicala pentru personalul navigant este …


Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 82 of 189

1. Necesara a fi efectuata pentru a putea promova in functie.


Obligatorie si periodica pentru prelungirea valabilitatii carnetului de
2.
marinar.
3. Efectuata numai in cazul in care salariatul se imbolnaveste.

Vatamarea corporala, intoxicatia profesionala care are loc in timpul


356. procesului de munca si care provoaca incapacitatea temporara de munca de
cel putin 3 zile, invaliditate, constituie …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Suprasolicitare.
2. Stres.
3. Accident de munca

357. Respectarea obligatiilor de protectie a muncii constituie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O obligatie.
2. Un drept.
3. Un beneficiu.

358. La aparitia unui pericol salariatul are obligatia sa …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Continuie cu grija fara sa sufere accidente.
2. Opreaste lucrul si sa informeza de indata.
3. Indeparteze pericolul

Raspunderea juridica pentru incalcarea normelor de protectie a muncii poate


359.
fi …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Penala, administrativa, disciplinara, civila.
2. Civila, penala, patrimoniala, contraventionala.
3. Disciplinara, materiala, contraventionala, penala.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 83 of 189

In cazul in care compania nu a asigurat masurile de protectie a muncii si din


360.
culpa s-a produs un prejudiciu salariatului acesta are dreptul la …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Zile suplimentare de odihna.
2. Despagubiri.
3. Conditii mai bune de munca.

361. Nerespectarea normelor cu privire la stingerea incendiilor se sanctioneaza …


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cu amenda contraventionala.
2. Cu inchisoare penala.
3. Cu desfacerea contractului de munca.

Fluviile,raurile, canalele si lacurile precum si apele navigabile de frontiera ori


362.
apele maritime interioare constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ape interioare navigabile.
2. Zone fluviale si maritime.
3. Cai navigabiel.

363. Apele navigabile interioare si marea teritoriala constituie…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Zone maritime si fluviale
2. Ape nationale navigabile.
3. Ape de frontiera.

364. Zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile reprezinta….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Fasia de teren in lungul tarmului marii teritoriale sau a apelor
1.
interioare navigabile pe o latime de 10 metri.
Fasia de apa in lungul tarmului marii teritoriale sau a apelor
2.
interioare navigabile pe o latime de 10 metri.
Fasia de teren, indiferent de forma de proprietate asupra terenului,

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 84 of 189

situata in lungul tarmului marii sau al apelor interioare navigabile, pe


3. o latime de 30 metri masurat de la marginea apei spre interiorul
uscatului.

365. Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi se efectueaza…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.
2. Numai cu nave sub pavilion strain.
3. Numai cu nave sub pavilion romanesc.

366. Remorcajul de manevra al navelor fluviale in porturi se efectueaza cu nave…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai cu nave sub pavilion strain.
2. Numai cu nave sub pavilion romanesc.
3. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.

Transportul navelor cu remorchere/impingatoare intre porturile romanesti se


367.
efectueaza…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai cu nave sub pavilion romanesc.
2. Numai cu nave sub pavilion strain.
3. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.

Transportul pilotilor care asigura pilotajul la intrarea si iesirea din porturi, in


368.
interiorul acestora si pe caile navigabile se efectueaza...:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.
2. Numai cu nave sub pavilion romanesc.
3. Numai cu nave sub pavilion strain.

369. Cabotajul, respectiv transportul de marfuri, posta si pasageri, efectuat prin


imbarcarea dintr-un punct situat pe teritoriul Romaniei si avand ca destinatie

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 85 of 189

un alt punct situat pe acelasi teritoriu se efectueaza…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai cu nave sub pavilion romanesc.
2. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anuite conditii.
3. Obligatorie pentru orice comandant de nava.

Asistenta si salvarea in apele nationale navigabile a persoanelor, navelor si


370.
aeronavelor, precum si a incarcaturii acestora se efectueaza…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai cu nave sub pavilion strain.
2. Numai cu nave sub pavilion romanesc.
3. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.

Scoaterea navelor scufundate, a epavelor si a incarcaturii acestora, aflate in


371.
apele nationale navigabile se efectueaza…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.
2. Numai cu nave sub pavilion strain.
3. Numai cu nave sub pavilion romanesc.

372. Pescuitul se efectueaza…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai cu nave sub pavilion strain.
Cu nave sub pavilion roman dar si strain cu aprobarea autoritatii
2.
competente.
3. Numai cu nave sub pavilion romanesc.

Serviciile de interes local pentru desfasurarea activitatii organelor


373. administratiei publice centrale si ale administratiei publice locale, precum si
altele asemenea se efectueaza…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai cu nave sub pavilion romanesc.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 86 of 189

2. Numai cu nave sub pavilion strain.


3. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.

Lucrarile pentru realizarea si continuarea constructiilor hidrotehnice si


374. pentru asigurarea conditiilor tehnice privind siguranta navigatiei se
efectueaza…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.
2. Numai cu nave sub pavilion romanesc.
3. Numai cu nave sub pavilion strain.

Explorarea si exploatarea marii sau a fundului marii, in conditiile legii se


375.
efectueaza…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai cu nave sub pavilion strain.
Cu nave sub pavilion roman dar si strain cu aprobarea autoritatii
2.
competente.
3. Numai cu nave sub pavilion romanesc.

Care din navele ce naviga in apele nationale navigabiele ale Romaniei trebuie
376. sa respecte dispozitiile legale referitoare la intrarea, stationarea si iesirea
navelor din port…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Numai navele sub pavilion roman.
2. Numai navele sub pavilion strain.
3. Toate navele indiferent de pavilion.

377. Operatiunile care se efectueaza in afara limitelor portului au nevoie de…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Autorizare prealabila.
2. Nu au nevoie de nici o autorizare.
3. Contract de transport.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 87 of 189

Navele au dreptul sa acosteze sau sa ancoreze la tarm in afara limitelor


378.
portului…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Unde pot ancora sau acosta mai bine.
Numai in locurile fixate in acest scop si cu totul exceptional in cazuri
2.
de forta majora si in alte locuri.
3. Nu trebuie sa respecte nici o obligatie.

Deplasarea unei nave, cu toata viteza, catre o nava care se afla in pericol ce
379.
transmite un mesaj de ajutor pentru ai acorda asistenta este…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Benevola.
2. La latitudinea proprietarul navei.
3. Obligatorie pentru orice comandant de nava.

Comandantul unei nave nu mai are obligatia de asistenta si salvare in cazul in


380.
care….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Nava aflata in pericol refuza expres ajutorul, precum si atunci cand
1.
s-a primit informatia ca ajutorul nu mai este necesar.
Comandantul navei care este in drum spre a acorda ajutor se
2.
razgandeste.
Comandantul navei salvatoare primeste dispozitie de la prorietarul
3.
navei sa nu se abata din drum pentru a acorda ajutor.

Asistenta si salvarea navei, a incarcaturii si/sau a bunurilor aflate pe aceasta


381.
se fac...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Potrivit vointei navei salvate.
Potrivit întelegerii cu comandantul navei ce se afla in pericol sau cu
2.
proprietarul ori cu operatorul acesteia.
3. Potrivit vointei unilaterale a navei salvatoare.

In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 88 of 189

comandantul sau proprietarul intarzie nejustificat incheierea unei intelegeri


pentru asistenta sau salvare si capitania de port considera ca respectiva nava
382.
constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei, pentru mediu sau pentru
populatia din imprejurimi, capitania poate...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Obliga la o intelegere cu un salvator.
2. Prelungi starea de pericol.
Ordona interventia pentru salvare institutiilor specializate sau altor
3.
nave disponibile.

Cand capitania ordona altor nave disponibile sa intervina pentru o nava aflata
383.
în pericol cheltuielile ocazionate cu interventia de salvare vor fi suportate de…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Proprietarul sau operatorul navei salvate ori, dupa caz, proprietarul
1.
marfii salvate.
2. Salvator.
3. Capitania de port care a ordonat salvare.

Ordinele de interventie pentru salvare ale capitaniei de port, sunt obligatorii


384.
pentru…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navele sub pavilion roman.
2. Toate navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza.
3. Navele sub pavilion strain.

Documentul unei capitanii ce confirma efectuarea unei salvari si este aprobat


385.
de Autoritatea Navala Romana constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Retributia de salvare.
2. Ordin de plata pentru celtuielile efectuate cu ocazia salvarii.
Titlu executoriu pentru cheltuielile de salvare cuvenita fiecarui
3.
salvator.

386. Activitatile de salvare si de limitare a efectelor acestora se coordoneaza de….

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 89 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Capitaniile de port.
2. Garda de coasta.
3. Operatorii portuari.

Executarea titlului executoriu eliberat pentru salvarea unei nave, de catre


387.
unitatea creditoare, se face...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Dupa achitarea tuturor creantelor maritime.
2. Cu prioritate inaintea oricarei alte creante.
3. In ordinea dispusa de instanta.

Asistenta si salvarea navelor remorcate sau impinse ori a incarcaturii acestora


388. de catre nava care le remorcheaza sau le impinge dau dreptul salvatorilor la
recompensa numai….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
In cazurile in care evenimentul s-a produs din culpa echipajului
1. remorcherului sau al impingatorului si daca acesta a prestat servicii
exceptionale ca efect in indeplinirea contractului de remorcare.
In cazurile in care evenimentul poate fi considerat ca efectuate in
2.
indeplinirea contractului de remorcare.
In cazurile in care evenimentul nu s-a produs din culpa echipajului
remorcherului sau al Impingatorului, daca acesta a prestat servicii
3.
exceptionale care nu pot fi considerate ca efectuate in indeplinirea
contractului de remorcare.

Comandantul navei care acorda asistenta pentru salvare unei nave aflate in
389.
pericol, este obligat imediat dupa abordaj sa...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Sa se identifice indicand celeilalte nave numele propriei sale nave,
1. portul sau de inmatriculare si portul cel mai apropiat la care va
ajunge.
2. Sa salveze marfa si nava.
3. Sa constate daca pe nava sunt persoane vatamate.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 90 of 189

390. Asistenta si salvarea pe mare sau in apele nationale navigabile se acorda…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Nava aflata in pericol refuza expres ajutorul, precum si atunci cand
1.
s-a primit informatia ca ajutorul nu mai este necesar.
Comandantul navei care este in drum spre a acorda ajutor se
2.
razgandeste.
Comandantul navei salvatoare primeste dispozitie de la prorietarul
3.
navei sa nu se abata din drum pentru a acorda ajutor.

Comandantul si ceilalti membri ai echipajelor navelor care au participat la


operatiunile de asistenta si salvare in cazul in care operatiunile de asistenta si
391.
salvare a avut loc intre nave apartinand aceleiasi persoane juridice sau fizice
sunt indreptatiti sa primeasca o parte din recompensa de salvare ...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Potrivit vointei navei salvate.
Potrivit întelegerii cu comandantul navei ce se afla in pericol sau cu
2.
proprietarul ori cu operatorul acesteia.
3. Potrivit vointei unilaterale a navei salvatoare.

Activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti, pe mare si in apele nationale


392.
navigabile, se efectueaza :
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Obliga la o intelegere cu un salvator.
2. Prelungi starea de pericol.
Ordona interventia pentru salvare institutiilor specializate sau altor
3.
nave disponibile.

Centrul de coordonare a activitatii de cautare si salvare a vietii omenesti pe


393.
mare se organizeaza si functioneaza in cadrul:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Proprietarul sau operatorul navei salvate ori, dupa caz, proprietarul
1.
marfii salvate.
2. Autoritatii Navale Romane.
3. Apele Romane.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 91 of 189

Centrul de coordonare a activitatilor de prevenire a poluarii apelor de catre


394. navele aflate in apele nationale navigabile si de interventie pentru depoluare,
functioneaza in cadrul:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Apele Romane
2. Inspectoratele de protectie a mediului
3. Autoritatii Navale Romane.

Obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate de interventia pentru depoluarea


395. apelor nationale navigabile, limitarea si indepartarea consecintelor poluarii, in
cazul poluarii acestora de catre nave apartine:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Poluatorului.
2. Ministerului Mediului.
3. Proprietarului sau administratorului zonei poluate.

Din puct de vedere al capitaniilor de port navele esuate, scufundate, parasite


396.
sau abandonate in apele nationale navigabile reprezinta:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ca navele nu au respectat conditiile tehnice de constructie.
2. Un pericol pentru siguranta navigatiei.
3. O eroare de pilotaj.

Dezesuarea sau ranfluarea unei nave esuate sau scufundate in apele nationale
397.
navigabile si de a curata albia, reprezinta…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O obligatie a statului respectiv.
2. O obligatie a firmelor de salvare.
3. O obligatie a proprietarului sau operatorului navei.

In cazul in care proprietarul sau operatorul unei nave refuza sa efectueze


398. salvarea si capitania de port solicita administratorului portuar sa efectueze
operatiunea, cheltuielile se fac in contul si pe seama…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 92 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
Proprietarului sau operatorului navei, direct sau prin intermediul
1.
unui agent economic specializat.
Administratiei portuare, direct sau prin intermediul unui agent
2.
economic specializat.
Capitaniei de port care a dispus salvarea , direct sau prin intermediul
3.
unui agent economic specializat.

Pilotajul navelor maritime in porturile si pe cai navigabile romanesti


399.
reprezinta....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Serviciu de siguranta de interes national pentru navele sub pavilion
1. strain, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod
nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate
Serviciu de siguranta de interes national pentru toate navele,
2. indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod
nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate
Serviciu portuar de interes local pentru toate navele, indiferent de
3. pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu
privind durata, calitatea si tarifele practicate.

400. Pilotul…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Se substituie comandantului.
2. Face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului
3. Nu face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului.

Responsabilitatea, privind navigatia si manevrele efectuate in porturi de o


401.
nava cu pilot la bord ,revine…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Comandantului navei pilotate.
2. Pilotului.
3. Capitaniei de port.

402. Daca informatiile furnizate de pilot sunt eronate ori au fost transmise eronat
cu buna stiinta, raspunderea pentru accidentul sau evenimentul produs

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 93 of 189

revine...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Comandantului pentru ca a dat curs informatiilor eronate.
2. Pilotului.
3. Comandantului.

Furnizarea de date corecte privind pescajul, dimensiunile, tonajul,


incarcatura, caracteristicile si puterea motoarelor, a propulsoarelor,
403.
manevrabilitatea, precum si orice alte caracteristici ale navei solicitate de
pilot, reprezinta…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O obligatie a administratiei portuare.
2. Un drept al capitaniei de port.
3. O obligatie a comandantului navei pilotate

Comandantul navei pilotate cu pilot la bord, dupa iesirea navei din zona sau
404.
din portul unde pilotajul este obligatoriu, are obligatia sa…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Il debarce in siguranta pe pilotina.
2. Retina pilotul la bord pana efectueaza plata.
Il retina la bord daca nu vine la timp pilotina iar debarcarea se va
3.
face in primul port.

405. Pilotul pe timpul cat se afla la bordul navei are obligatia sa…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Furnizeze comandantului numai informatii referitoare la conditiile
1. meteo, astfel incat nava sa navigheze si sa efectueze manevrele
portuare in deplina siguranta.
Furnizeze comandantului toate informatiile referitoare la zona sau
2. portul respectiv, astfel incat nava sa navigheze si sa efectueze
manevrele portuare in deplina siguranta.
Furnizeze comandantului informatii referitoare la regulametul
3.
portuar.

406. Pilotul poate parasi nava pilotata in situatia in care...

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 94 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
Comandantul nu ii ofera informatiile referitoare la caracteristicile
1.
navei..
2. A acostat nava chiar daca este la cheu si nu are inca legaturile facute.
A acostat, respectiv a ancorat nava in siguranta si a primit acordul
3.
comandantului.

In cazul in care considera ca nava prezinta pericol pentru siguranta navigatiei


407. sau pentru securitatea portului ori observa nereguli in desfasurarea manevrei,
pilotul poate sa…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Solicite capitaniei de port intreruperea navigatiei sau a manevrei
1. navei pe care o piloteaza, pana la restabilirea circumstantelor care
fac posibila navigatia in siguranta.
2. Continue manevra pe raspunderea comandantului.
3. Continue manevra pe raspunderea sa.

408. Pentru a fi pilot trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Sa fie cetatean roman sau strain, si sa detina un brevet valabil pentru
1. zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de
catre Autoritatea Navala Romana.
Sa fie cetatean roman, si sa detina un brevet valabil pentru zona de
2. navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de catre
Autoritatea Navala Romana.
Sa fie cetatean roman, si sa detina un brevet valabil pentru zona de
3. navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de oricare
autoritate inclusiv una straina.

Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi, reprezinta conform


409.
legii…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Un serviciu al autoritatii locale ce se efectueaza numai pentru navele
1.
sub pavilion roman.
Un serviciu portuar de interes local si se efectueaza sub controlul
2. statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, in mod
nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate.

Un serviciu de siguranta de interes national si se efectueaza sub

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 95 of 189

controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul


3. acestora, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele
practicate.

410. Prin remorcaj se asigura….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Desfasurarea in conditii de siguranta a navigatiei si a manevrelor
1.
portuare.
2. Legarea/dezlegarea navelor la cheu.
Conditia necesara ca navele sa isi poata opri masina dupa ce in
3.
prealabil sa legat la remorcher.

411. In timpul folosirii remorcherului comandantul si echipajul acestuia devin...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Colaboratorii cu nava remorcata.
Subordonati comandantului navei remorcate si respecta in totalitate
2.
ordinele primite din partea acestuia.
Conducatorii navei remorcate si transmit ordine comandantului
3.
navei.

Remorcherul poate parasi nava remorcata intr-o manevra de plecare din port
412.
numai …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Daca nava remorcata nu a iesit inca din zona sau portul unde
1.
remorcajul este obligatoriu
Nava remorcata a iesit in afara zonei sau a portului unde remorcajul
2. este obligatoriu chiar daca nu a primit acordul comandantului navei
remorcate.
Dupa ce a primit acordul comandantului navei remorcate si nava
3. remorcata a iesit in afara zonei sau a portului unde remorcajul este
obligatoriu.

Anuntarea accidentelor sau evenimentelor petrecute cu o nava, nerespectarea


413. regulilor de navigatie, precum si orice modificari aparute in zonele prin care a
trecut si care pot pune in pericol siguranta navigatiei reprezinta…
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 96 of 189

1. O obligatie a personalului navigant.


2. Un lucru benevol.
3. Un drept al personalului navigant.

414. Navele pot acosta in afara porturilor sau la malul unei cai navigabile numai…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. in locurile in care considera ca le permite pescajul.
in locurile stabilite in acest scop si care sunt semnalizate
2.
corespunzator.
3. Acolo unde ii dispune armatorul.

Aprobarea pentru locurile in care este permisa ancorarea sau acostarea unei
415.
nave este data de…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Societatea de remorcaj in a carei zona de activitate se afla acestea.
Administratia de port de port in a carei zona de activitate se afla
2.
acestea.
3. Capitania de port in a carei zona de activitate se afla acestea.

416. Navele pot acosta si in afara zonelor aprobate numai…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
in cazuri de forta majora, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a
nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea
1. imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate si, dupa caz,
a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs
acostarea.
in cazuri de stare de necesitate, cu conditia luarii tuturor masurilor
pentru a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu
2. informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate
si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a
produs acostarea.
in cazuri de constrangere, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru
a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea
3. imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate si, dupa caz,
a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs
acostarea.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 97 of 189

Cazurile de forta majora invocate de comandantul navei se verifica si se atesta


417.
de:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Administratia portului in a carei zona de activitate s-a produs
1.
evenimentul sau de catre administratia portului de destinatie.
Capitania de port in a carei zona de activitate s-a produs evenimentul
2.
sau de catre capitania portului de destinatie.
3. Camera de Comert Industrie si Navigatie.

In cazuri de forta majora cand, pentru salvarea navei, a incarcaturii acesteia


418. sau pentru evitarea degradarii mediului, incarcatura a fost descarcata, partial
sau integral, pe malul caii navigabile, comandantul are obligatia sa…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Informeze serviciul vamal.
2. Informeze administratia de port .
Informeze cea mai apropiata capitanie de port si, dupa caz, politia de
3.
frontiera.

Situatiile in care operatiunile de incarcare/descarcare de marfuri si/sau de


419. pasageri se pot efectua in afara porturilor si conditiile in care aceste activitati
se pot desfasura se stabilesc de...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Catre Autoritatea Navala Romana.
2. Administratorul zonei respective.
3. Politia de frontiera.

420. Activitatea de supraveghere si control a navigatiei civile se efectueaza de...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei
2. Autoritatea Navala Romana prin capitaniile de port.
3. Politia de frontiera.

Acceptul de intrare a navelor in port si permisul de plecare a navelor din port


421.
se acorda de…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 98 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Politiei de frontiera.
2. Administratiile portuare.
3. Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port.

422. Permisele de acostare se acorda de…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Administratia portului.
2. Politia de frontiera.
3. Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port.

In cazul navelor care vin din voiaj international acceptul de intrare in port se
423.
elibereaza numai dupa...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Depunerea actelor navelor.
2. Obtinerea liberei practici sanitare.
3. Obtinerea permisului de acostare

Autoritatea Navala Romana poate controla navele care arboreaza pavilionul


424.
altor state…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nu are dreptul sa controleze aceste nave.
Da indiferent unde s-ar afla si cu precadere in ceea ce priveste
2. respectarea prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la
care Romania este parte.
Numai daca se afla in apele nationale navigabile si in porturile
3. romanesti si numai in ceea ce priveste respectarea prevederilor
acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port, in cazul in care constata


425. ca navele sub pavilion strain nu respecta prevederile acordurilor si
conventiilor internationale la care Romania este parte, va….
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 99 of 189

1. Retine nava pana la remedierea deficientelor constatate.


2. Sechestra nava pana la remedierea deficientelor constatate.
3. Aresta navele pana la remedierea deficientelor constatate.

In cazul in care se constata ca eliminarea deficientelor nu se poate face in


426.
portul in care nava a fost retinuta, Autoritatea Navala Romana poate...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Sa dispuna retragerea pavilionului roman.
Autoriza plecarea navei catre alt port, daca aceasta poate naviga in
conditii minime de siguranta, iar daca portul respectiv se afla in alt
2.
stat, va notifica in mod corespunzator autoritatii competente din acel
stat.
3. Dispune intrarea intr-un Santier naval.

Autoritatea Navala Romana poate monitoriza navele care arboreaza


427.
pavilionul roman cu privire la...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Modul in care isi desfasoara activitatea comerciala.
2. Respectarea regimului armelor si munitiilor.
Respectarea conditiilor si prevederilor acordurilor si conventiilor
3. internationale la care Romania este parte inclusiv atunci cand aceste
nave se afla in afara apelor nationale navigabile.

428. Controlul statului portului (PSC) reprezinta…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care
1. arboreaza pavilionul altor state, aflate in apele nationale navigabile si
in porturile romanesti.
Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care
2. arboreaza pavilionul roman, aflate in apele nationale navigabile si in
porturile romanesti.
Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care
3.
arboreaza pavilionul altor state, aflate in apele internationale.

429. Controlul statului pavilionului (FSC) reprezinta…


Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 100 of 189

Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care


1. arboreaza pavilionul strain, aflate in/sau afara apele nationale
navigabile si in porturile romanesti.
Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care
2. arboreaza pavilionul roman, aflate in/sau afara apele nationale
navigabile si in porturile romanesti.
Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care
3. arboreaza pavilionul straine, aflate in afara apele nationale
navigabile si in porturile romanesti.

430. Lipsa actelor de bord sau daca nu sunt valabile conduce la…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
2. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
3. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

431. Navelor cu gaura de apa le sunt...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Interzise plecarea de catre capitaniile de port la iesirea din porturi
1. si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
2. Permise a efectua un singur voiaj in aceste conditii.
3. Permise a naviga pana in primul port.

Functionarea defectuoasa a instalatiilor de guvernare si a celor de ancorare


432.
conduce la...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
2. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
3. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.

Nava nu este inzestrata cu suficiente mijloace de salvare, de stingere a


433.
incendiilor, de semnalizare si de ancorare conduce la…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 101 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
2. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
3. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

Incarcatura de pe punte ce pericliteaza stabilitatea navei sau impiedica


434.
vizibilitatea in navigatie conduce la...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
1. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
2. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
3. Permisiunea de a naviga pana in primul port.

Stivuirea si armarea marfurilor in magazii ce sunt defectuoase, periclitand


435.
siguranta navigatiei conduce la...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
2. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
3. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.

Depasirea pescajului navei pescajul maxim prevazut in actele navei conduce


436.
la…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
2. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
3. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

437. Daca pescajul navei nu permite trecerea prin zonele din apele nationale

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 102 of 189

navigabile prin care aceasta urmeaza sa navigheze se ajunge la…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Interdictia data de catre capitaniile de a continua navigatia in apele
1. nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il
arboreaza.
2. Permisiunea de a putea forta trecerea in aceste conditii.
3. Permisiunea de a naviga pana in primul port.

Depasirea numarului de pasageri imbarcati peste numarul prevazut in actele


438.
navei conduce la…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
2. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
3. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.

Membrii echipajului care nu poseda brevete sau certificate de capacitate


439.
corespunzatoare functiilor impune…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
2. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
3. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

440. Lipsa echipajului minim de siguranta la bordul navei conduce la…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
1. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
2. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
3. Permisiunea de a naviga pana in primul port.

In cazurile in care siguranta navei este periclitata sau o nava ar periclita

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 103 of 189

siguranta navigatiei in apele nationale navigabile ori nava constituie o sursa


441.
evidenta de poluare se poate dispune…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau
2. continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
3. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.

Capitaniile de port pot interzice plecarea oricarei nave dintr-un port sau
442.
dintr-un loc de stationare aflat in apele nationale navigabile pentru …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Creante ale proprietarului sau operatorului navei ori ale
1. proprietarului marfii aflate pe nava, fata de respectivele autoritati sau
respectivii agenti economici.
Credite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului
2.
marfii aflate pe nava, fata de autoritati sau agenti economici.
Debite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului
3.
marfii aflate pe nava, fata de autoritati sau agenti economici.

443. Solicitarea privind interzicerea plecarii navei pentru debite va fi facuta...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. in scris.
2. Prin statie.
3. Verbal.

444. Raspunderea pentru interdictia de plecare revine...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Capitaniei.
2. Solicitantului.
3. Proprietarului sau operatorului navei.

445. Interdictia de plecare a navei nu poate depasi...


Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 104 of 189

1. 12 ore.
2. Doua zile.
3. 24 de ore.

446. Retinerea unei nave poate inceta daca…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii a
1. facut dovada constituirii unor garantii suficiente in raport cu creanta
invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat retinerea.
Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii
2. depune jumatate din creanta invocata si aceasta a fost acceptata de
cel care a solicitat retinerea.
Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii
3.
promite ca va plati datoria.

Retinerea unei nave nu poate continua peste limita admisa prin lege decat
447.
daca…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Solicitantul prezinta la capitania de port o notificare a recunoasterii
1.
datoriilor.
Solicitantul prezinta la capitania de port o incheiere executorie a
2.
instantelor judecatoresti competente de punere a navei sub sechestru.
Proprietarul navei prezinta la capitania de port o incheiere executorie
3. a instantelor judecatoresti competente de punere sub sechestru a
uneia din navele sale.

Navele care arboreaza pavilion strain si sunt folosite pentru servicii


448.
guvernamentale pot fi retinute…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Uneori.
2. Da.
3. Nu.

Capitaniile de port in cazul in care primesc, in scris, sesizari sau reclamatii


449. referitoare la infractiuni la regimul navigatiei sau pe baza rapoartelor privind
sinistrele, abordajele si orice avarie au dreptul si obligatia sa...

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 105 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
Efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize
1.
si sa administreze probe in limitele competentelor lor.
2. Efectueze cercetari, cu depasirea limitelor competentelor lor.
Efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize
3. si sa administreze probe numai dupa primirea unei aprobari din
partea politiei.

450. Marea teritoriala este definita ca…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Fasia de mare adiacenta tarmului, avand o latime de 24 mile marine,
masurata de la liniile de baza, considerate ca fiind liniile celui mai
1.
mare reflux de-a lungul tarmului sau, dupa caz, liniile drepte care
unesc punctele cele mai avansate ale tarmului.
Fasia de mare adiacenta tarmului, avand o latime de 12 mile marine,
masurata de la liniile de baza, considerate ca fiind liniile celui mai
2.
mare reflux de-a lungul tarmului sau, dupa caz, liniile drepte care
unesc punctele cele mai avansate ale tarmului.
Fasia de mare adiacenta tarmului, avand o latime de 12 mile marine,
3. masurata de la celui mai mic reflux de-a lungul tarmului sau, dupa
caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale tarmului.

451. Latimea marii teritoriale nu trebuie sa depaseasca…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 24 de mile marine
2. 6 mile marine
3. 12 mile marine

Navele straine pot intra si naviga prin marea teritoriala a statului riveran cu
452.
conditia...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. De a trece inofensiv.
2. De a naviga ofensiv.
3. Sa efectueze acte de comert.

453. Navele de razboi sunt supuse de regula regimului…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 106 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. De a trece inofensiv.
2. Autorizarii sau notificarii prealabile.
3. Pactului de neagresiune.

454. Prin trecerea inofensiva se intelege….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Faptul de a survola prin marea teritoriala in scopul de a traversa fara
a ancora sau a face escala, exceptand cazurile de forta majora sau
1.
nevoile impuse de navigatie, trecerea trebuie sa fie rapida si
neintrerupta .
Faptul de a naviga prin marea teritoriala in scopul de a
2. incarca/descarca nava in afara limitelor portului, iar operatiunea
trebuie sa fie rapida si neintrerupta.
Faptul de a naviga prin marea teritoriala in scopul de a traversa fara a
ancora sau a face escala,exceptand cazurile de forta majora sau
3.
nevoile impuse de navigatie, trecerea trebuie sa fie rapida si
neintrerupta .

455. Apele nationale navigabile sunt formate din ….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Marea teritoriala si apele interioare navigabile.
2. Ape maritime si fluviale.
3. Zone maritime si zone fluviale.

456. Apele interioare navigabile sunt constituite din….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Fluviile, raurile, canalele si lacurile situate in interiorul teritoriului
1. Romaniei, pe portiunile navigabile si apele navigabile de frontiera,
de la malul romanesc pana la linia de frontiera
Fluviile, raurile, canalele si lacurile situate in interiorul teritoriului
Romaniei, pe portiunile navigabile;apele navigabile de frontiera, de
2.
la malul romanesc pana la linia de frontiera si apele maritime
considerate, potrivit legii, ape interioare.
3. Apele maritime considerate, potrivit legii, ape interioare.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 107 of 189

457. Zona maritima, fluviala sau a altor cai navigabile constituie...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Fasia de apa situata in spre apa marii teritoriale sau al apelor
1.
interioare navigabile, pe o latime de 20 de metri.
Fasia de apa situata in lungul tarmului marii teritoriale sau al apelor
2.
interioare navigabile, pe o latime de 30 de metri.
Fasia de teren situata in lungul tarmului marii teritoriale sau al apelor
3.
interioare navigabile, pe o latime de 30 de metri.

458. In porturi, zona maritima, fluviala sau a altor cai de navigatie constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Coincide cu incinta portuara.
Reprezinta fasia de teren situata in lungul cheurilor pe o latime de 30
2.
de metri.
3. Coincide cu luciul apei din interiorul portului.

459. Trecerea inofensiva implica ca…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Navele sa urmeze orice itinerariu.
Navele sa urmeze drumurile maritime, senalele si pasele
2. recomandate, specificate de hartile maritime si in documentele de
navigatie.
3. Navele sa opreasca acolo unde considera ca nu stanjenesc navigatie.

Trecerea unei nave straine prin marea teritoriala este inofensiva atit timp
460.
cat...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nu pescuiesc in apele nationale.
2. Nu se produc accidente de navigatie.
3. Nu se aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale.

Amenintarea cu forta sau folosirea fortei impotriva suveranitatii, integritatii


461. teritoriale sau independentei politice a Romaniei sau in orice alt mod contrar
principiilor dreptului international constituie…
Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 108 of 189

tau corect
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
1. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.
2. Trecere inofensiva.
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
3.
roman.

462. Manevre sau exercitii cu arme de orice fel constituie….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
1.
roman.
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
2. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.
3. Trecere inofensiva.

Culegerea de informatii in detrimentul apararii sau securitatii nationale


463.
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Trecere inofensiva.
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
2.
roman.
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
3. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.

Culegerea de informatii in detrimentul apararii sau securitatii nationale


464.
constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
1. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.
2. Trecere inofensiva.
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
3.
roman.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 109 of 189

Decolarea de pe nave, apuntarea sau imbarcarea pe nave a oricarui fel de


465.
aparate de zbor constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
1.
roman.
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
2. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.
3. Trecere inofensiva.

Lansarea, debarcarea sau imbarcarea de tehnica militara, scafandri,


466. submarine, alte vehicule submersibile sau amfibii si de orice alte instalatii in
masura sa execute cercetari acvatice sau subacvatice constituie...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Trecere inofensiva.
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
2.
roman.
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
3. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.

Imbarcarea sau debarcarea de marfuri, stupefiante si substante psihotrope,


467. fonduri banesti sau de persoane, contrar legilor si reglementarilor in vigoare,
inclusiv vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare constituie:
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
1. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.
2. Trecere inofensiva.
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
3.
roman.

Poluarea deliberata si grava, de orice natura, a apei si a mediului marin, a


468. spatiului aerian de deasupra apei sau afectarea deliberata si grava a
ecosistemelor marine constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
1.
roman.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 110 of 189

Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice


2. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.
3. Trecere inofensiva.

Orice activitate de pescuit sau alta activitate de explorare ori exploatare


469.
ilegala a resurselor naturale si biologice in marea teritoriala constituie …
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Trecere inofensiva.
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
2.
roman.
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
3. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.

Orice activitate de cercetari stiintifice, arheologice sau ridicari hidrografice


470.
fara aprobarea statului riveran in marea teritoriala constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
1. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.
2. Trecere inofensiva.
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
3.
roman.

Orice activitate care se desfasoara cu incalcarea reglementarilor


internationale in domeniul radiocomunicatiilor sau care poate perturba
471.
functionarea sistemelor de comunicatii sau a oricarui alt echipament sau
instalatii in marea teritoriala constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
1.
roman.
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
2. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.
3. Trecere inofensiva.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 111 of 189

Orice alta activitate care incalca trecerea inofensiva sau care se desfasoara cu
472.
incalcarea legilor statului riveran constituie…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Trecere inofensiva.
Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion
2.
roman.
Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice
3. sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime
interioare.

In marea teritoriala, in apele maritime interioare si in porturile Romaniei


accesul oricarei nave care are la bord arme nucleare, chimice ori alte arme de
473.
distrugere in masa, sau care transporta asemenea arme sau munitie pentru
acestea, este...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Interzis.
2. Permis.
3. Admis daca nu sunt utilizate.

Navele straine cu propulsie nucleara sau care transpota substante radioactive


474.
pot intra in rade sau in porturi de pe teritoriul Romaniei…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cu conditia sa nu aibe emisii radioactive.
Numai cu aprobarea prealabila a organelor romane competente, care
2.
va fi solicitata cu cel putin 30 de zile inainte de data intrarii.
Numai cu aprobarea prealabila a organelor romane competente, cand
3.
solicita intrarea in port.

Navele straine cu propulsie nucleara si navele care transporta substante


475. radioactive sau alte substante periculoase sint obligate, atunci cind se afla in
trecere prin marea teritoriala, sa…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Le arunce in apa in caz de pericol.
2. Detina substante de neutralizare a radiatiilor.
Aibe documentele prevazute de acordurile internationale pentru
3. aceste nave si incarcatura pe care o transporta si sa ia masurile
speciale de precautie prevazute de aceste acorduri.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 112 of 189

Navele straine cu propulsie nucleara sau care transporta substante radioactive


476.
ori alte substante sau deseuri periculoase ori nocive vor utiliza...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Numai caile de navigatie desemnate de autoritatea romana
1. competenta si vor respecta dispozitivele de separare a traficului
prescrise.
Caile de navigatie desemnate pe hartile de navigatie si vor respecta
2.
dispozitivele de separare a traficului uzuale.
Caile de navigatie maritime si vor ocoli dispozitivele de separare a
3.
traficului prescrise.

Pentru navele comerciale in trecere prin marea teritoriala, jurisdictia penala a


statului riveran se exercita la bordul acestora prin acte de arestare sau de
477.
instructie cu privire la infractiunile comise la bord in timpul pasajului atunci
cand….
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Consecintele infractiunii nu aduc atingere asupra statului riveran.
2. Consecintele infractiunii se extind asupra statului riveran.
3. Consecintele infractiunii au implicatii doar la bordul navei.

Pentru navele comerciale in trecere prin marea teritoriala, jurisdictia penala a


statului riveran se exercita la bordul acestora prin acte de arestare sau de
478.
instructie cu privire la infractiunile comise la bord in timpul pasajului atunci
cand...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. A fost savarsita o abatere disciplinara in marea teritoriala.
A fost respectata linistea publica a tarii sau ordinea in marea
2.
teritoriala.
A fost incalcata linistea publica a tarii sau ordinea in marea
3.
teritoriala.

Pentru navele comerciale in trecere prin marea teritoriala, jurisdictia penala a


statului riveran se exercita la bordul acestora prin acte de arestare sau de
479.
instructie cu privire la infractiunile comise la bord in timpul pasajului atunci
cand
Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 113 of 189

tau corect
Exercitarea jurisdictiei este ceruta de capitanul navei (ori de un agent
1.
diplomatic sau consular al statului de pavilion.
2. Exercitarea jurisdictiei este ceruta de persoana vatamata.
3. Exercitarea jurisdictiei este ceruta de oricare membru al echipajului,

Pentru navele comerciale in trecere prin marea teritoriala, jurisdictia penala a


statului riveran se exercita la bordul acestora prin acte de arestare sau de
480.
instructie cu privire la infractiunile comise la bord in timpul pasajului atunci
cand...
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Pentru reprimarea traficului de persoane.
2. Pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante.
3. Pentru reprimarea traficului de transport de marfa.

481. Statul riveran poate incepe exercitarea dreptului de urmarire...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Impotriva navelor care au incalcat legile si regulamentele, in zona
1. economica exclusiva si continua acest drept in marea teritoriala a
altui stat.
Impotriva navelor care au incalcat legile si regulamentele, in marea
2.
libera si continua acest drept si in marea teritoriala a altui stat.
Impotriva navelor care au incalcat legile si regulamentele, in marea
3.
teritoriala si continua acest drept in marea libera.

Dreptul de urmarire se aplica si in cazul incalcarii legislatiei referitoare la


482.
zona economica exclusiva…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Da.
2. Nu.
3. Uneori.

Asupra unei persoane aflata la bordul unei nave straine in trecere prin marea
483.
sa teritoriala nu se poate exercita...
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 114 of 189

1. Jurisdictia penala a statului riveran


2. Jurisdictia civila a statului riveran.
3. Jurisdictia vamala a statului riveran.

484. Zona contigua a Romaniei este….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Fisia de mare adiacenta marii teritoriale care se intinde spre largul
1. marii pina la distanta de 24 mile marine, masurata de la marea
teritoriala in continuare..
Fisia de mare adiacenta marii teritoriale care se intinde spre largul
2. marii pina la distanta de 12 mile marine, masurata de la liniile de
baza.
Fisia de mare adiacenta marii teritoriale care se intinde spre largul
3. marii pina la distanta de 24 mile marine, masurata de la liniile de
baza.

485. In zona sa contigua, Romania exercita controlul pentru….


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Prevenirea si reprimarea incalcarilor, pe teritoriul sau, a legilor si
1. reglementarilor sale din domeniul vamal, fiscal, sanitar si al trecerii
frontierei de stat.
Prevenirea si reprimarea incalcarilor, pe teritoriul sau, a legilor si
2. reglementarilor sale din domeniul penal, administrativ, sanitar si al
trecerii frontierei de stat.
Prevenirea si reprimarea incalcarilor, pe teritoriul sau, a legilor si
3. reglementarilor sale din domeniul pemel, constitutional, sanitar si al
trecerii frontierei de stat.

486. Zona economica exclusiva a fost instituita in vederea…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Protejarii frontierei de stat.
2. Protejarii resurselor piscicole si a altor interese economice.
3. Protejarii marea teritoriala.

487. Zona economica exclusiva se intinde….


Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 115 of 189

Spre largul marii pe o distanta de 250 de mile marine de la liniile de


1.
baza de la care se masoara latimea marii teritoriale.
Spre largul marii pe o distanta de 200 de mile marine de la cel mai
2.
mic reflux de la care se masoara latimea marii teritoriale.
Spre largul marii pe o distanta de 200 de mile marine de la liniile de
3.
baza de la care se masoara latimea marii teritoriale.

488. Zona economica:


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Nu face parte din teritoriul statului riveran.
2. Face parte din zona comuna statelor riverane.
3. Face parte din teritoriul statului riveran.

489. Zona economica este supusa…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Jurisdictiei apelor nationale ale statului riveran.
Jurisdictiei statului riveran si drepturilor sale suverane economice, si
reprezinta si aspecte de mare libera constand in: libertatea de
2.
navigatie, de survol si de asezare a cablurilor si conductelor
submarine.
3. Jurisdictiei ce reglementeaza mare libera .

490. Marea libera este definita ca…


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Acea "parte a marii" care apartine marii teritoriale sau apelor
1.
interioare ale unui stat, fiind deschisa tuturor natiunilor.
Acea "parte a marii" care apartine marii teritoriale sau apelor
2. interioare ale unui stat, deci ca zona marina situata in cadrul apelor
nationale nationale, fiind deschisa tuturor natiunilor.
Acea "parte a marii" care nu apartine marii teritoriale sau apelor
3. interioare ale unui stat, deci ca zona marina situata in afara
suveranitatii nationale, fiind deschisa tuturor natiunilor.

Care din urmatoarele constituie libertati ale statelor riverane si cele


491.
neriverane ce se poate exercita in marea libera….
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 116 of 189

1. Navigatia.
2. Remorcajul.
3. Bunkerajul.

Care din urmatoarele constituie libertati ale statelor riverane si cele


492.
neriverane ce se poate exercita in marea libera…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Dragajul.
2. Pescuitul.
3. Depoluarea.

Care din urmatoarele constituie libertati ale statelor riverane si cele


493.
neriverane ce se poate exercita in marea libera…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Aprovizionare nave.
2. Pilotajul.
3. Punerea de cabluri, conducte petroliere si conducte submarine.

Care din urmatoarele constituie libertati ale statelor riverane si cele


494.
neriverane ce se poate exercita in marea libera…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Libertatea de survol.
2. Legarea dezlegarea de nave.
3. Agenturare nave.

495. Regimul de mare libera se aplica...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Apelor marilor si oceanelor situate in afara sferei zonei economice
1. exclusive, a marii teritoriale, a apelor internationale si a apelor
arhipelagice ale statelor.
Apelor marilor si oceanelor situate in sfera zonei economice
2. exclusive, a marii teritoriale, a apelor internationale si a apelor
arhipelagice ale statelor.
3. Numai apelor marilor si oceanelor.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 117 of 189

496. Teritoriile submarine aflate sub apele marii libere constituie...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Platou continental.
2. Mare libera.
3. Zona internationala.

497. Regimul juridic al marii libere este guvernat de principiul...


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Libertatii marilor, potrivit caruia aceasta este deschisa tuturor
1. statelor, si nici un stat nu poate in mod valid sa pretinda suveranitate
asupra vreunei parti a marii libere.
2. Suveranitatii asupra marii libere.
3. Suveranitatii asupra platoului continental

Prevenirea si pedepsirea transportului de sclavi pe navele aflate sub pavilionul


498. lor (orice sclav refugiat pe o nava este socotit a fi liber) constituie pentru
fiecare stat…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O liberalitate.
2. O obligatie.
3. Un drept.

Cooperarea pentru reprimarea pirateriei in marea libera sau in orice alt loc
499.
situat in afara jurisdictiei unui stat constituie pentru fiecare stat…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Un drept.
2. O liberalitate.
3. O obligatie.

Cooperarea pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante si substante


500.
psihotrope in marea libera constituie pentru fiecare stat…

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 118 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O obligatie.
2. Un drept.
3. O liberalitate.

Cooperarea pentru reprimarea emisiunilor neautorizate de radio si televiziune


501.
difuzate de pe marea libera constituie pentru fiecare stat…
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. O liberalitate.
2. O obligatie.
3. Un drept.

Which of the following is not a "Special Area" according to MARPOL


502.
Regulation 10?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Mediterranean Sea area including the Black Sea
2. Baltic Sea area
3. Red Sea area
4. Caribbean Sea area

Which MARPOL Annex deals with the Regulations for the Control of
503.
Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Annex I
2. Annex II
3. Annex III
4. Annex V

Which Marpol Annex deals with the Regulations for the Prevention of
504.
Pollution by Oil?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Annex I

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 119 of 189

2. Annex II
3. Annex IV
4. Annex V

505. The term "segregated ballast" means.......


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. a ballast system completely separated from the fuel oil system.
2. a ballast system completely separated from the cargo oil system.
a ballast system completely separated from the cargo and fuel oil
3.
systems.
4. none of the other options.

Which of the following pumps is not allowed to have a direct overboard


506.
connection to the sea?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ballast Water Pumps
2. Engine Room Bilge Pump
3. Cargo Hold Bilge Pump
4. Sludge Pump

507. The entries in the Oil Record Book must be............


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. in the language of the Captain and in English or French.
2. in the language of the crew and in English or French.
3. in the official language of the Flag State and in English or French.
4. in any language comprehensible by the Port State Control officers.

According to the MEPC, Circular No. 235, issued by the IMO, entitled
508. "Guidelines for systems for handling oily wastes in machinery spaces of
ships", a return line to the bilge or holding tank is..............
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. strongly recommended for all ships.
2. required for all ships.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 120 of 189

3. left to be fitted at Owner's discretion.


4. required for ships of 10,000 GRT and above.

509. Cross connections between the fuel and ballast systems are.................. .
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. allowed at the fuel system manifold in the engine room.
2. allowed at the fuel system manifold on the main deck.
3. totally prohibited.
4. allowed at the ballast system manifold in the engine room.

Ships may only discharge processed bilge water from machinery spaces into
510. the sea if certain very specific criteria are being met. Which of those listed
below is correct?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The ship is sailing within a special area.
2. The ship is proceeding en route.
The oil content of the effluent without dilution does not exceed 100
3.
ppm.
The ship has in operation equipment as required by Regulation 16(5)
4.
of Annex I to MARPOL.

MARPOL Annex V came into effect from the 1st July 1997, for new ships, and
511.
from 1st July 1998 for all other vessels. It affects ships........
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. of 400 tonnes and above.
2. of 150 tonnes and above.
3. of 1500 tonnes and above.
4. carrying 12 or more passengers.

512. The disposal of plastics at sea is..........


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. allowed anywhere outside the designated Special Areas.
2. strictly prohibited.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 121 of 189

allowed as long as the ship is no less than 12 nautical miles from the
3.
coast.
4. allowed as long as they have passed through a comminutor.

The Garbage Record Book must be open for inspection at all times and kept
513.
for a minimum of...........
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. six months.
2. one year.
3. two years.
4. five years.

514. In the USA any food waste being put ashore must be delivered in..........
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. biodegradable sacks.
2. plastic bags.
3. cardboard boxes.
4. sealed metal containers.

Basic procedures for bunkering operations on all ships require


515.
that ............................. should personally supervise all bunkering operations.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the Master
2. the Chief Engineer
3. the 2nd Engineer
4. a responsible person

Bunkering procedures for all ships require that ..................... communication


516.
should be maintained with the shore/barge staff in charge of the transfer.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. continuous
2. frequent
3. occasional

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 122 of 189

4. intermittent

Bunkering procedures on all ships require that the deck officer on watch is
517.
informed prior to the starting of bunkering. This is because ............. .
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the time needs to be recorded exactly.
2. he is responsible for all communication with the shore or barge.
3. appropriate precautions have to be taken by the deck department.
the bunkering flag has to be hoisted and the oil spill recovery team
4.
put on stand-by.

What is the meaning of the word "Convention", as used for instance in


518.
SOLAS, MARPOL and STCW "Conventions"?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. A Convention describes a party of delegates at a meeting.
A Convention is a treaty between States, which have agreed to be
2. bound by it to apply the principles contained in the convention
within their sphere.
A Convention explains maritime law based partly on generally
3.
accepted customary rules.
A Convention explains the enactment of national legislation giving
4.
effect to and enforcing its provisions.

What is the intention when adopting international maritime conventions and


519.
agreements?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. To specify flag State jurisdiction.
2. To empower the International Maritime Organization (IMO).
3. To provide uniform practice internationally.
4. To keep up to date with developments in shipping.

520. What do the letters UNCLOS stand for?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. United Nations Centre for Loss Prevention Studies, 1985

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 123 of 189

2. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982


3. United Nations Certificate for Load Line Spaces
4. United Nations Classification of Ships, 1988

The law of the sea is embodied in the United Nations Convention on the Law
521.
of the Sea and the.......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. London Conventions of 1955.
2. STCW Convention of 1978 as amended in 1995.
3. United Nation Conventions of 1958.
4. Geneva Conventions of 1958.

The normal base line for measuring the extent of the territorial area along the
522. coast, as marked on large scale charts officially recognised by the coastal State
is..........
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the low-water line.
2. the estuary.
3. the high-tide line.
4. the mean high water line.

In international law the territorial sea forms part of a State's territory. At how
523. many miles does the Law of the Sea Convention set the limit of the territorial
sea?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Three miles
2. Six miles.
3. Twelve miles
4. Two hundred miles

524. Where would you find a sea area known as the "Contiguous Zone"?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. It is an area seaward of the territorial sea within which the coastal

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 124 of 189

State enjoys limited jurisdiction


It is a sea area surrounding an archipelago within which the coastal
2.
State enjoys limited jurisdiction
3. It is the 200 mile zone seaward of the normal coastal base line
It is the area landward of the territorial sea; that is the estuaries and
4.
harbours

525. What sea area is known as "the continental shelf"?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
The section that slopes down gradually from the low-water mark to
1. the depth, averaging 130 metres,at which the angle of declination
increase markedly.
2. The sea area to seaward of the Exclusive Economic Zone
3. The safety zones around artificial islands
4. The waters surrounding the European continent only

526. Which of the following statements is not correct?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Ships must respect established sea-lanes and Traffic Separation
1.
Schemes.
A coastal State has jurisdiction over installations and structures
2.
within its economic zone.
3. An archipelagos State may designate sea lanes through its waters.
The exclusive economic zone is the sea area within the 12 mile
4.
territorial sea.

527. What is MARPOL?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The International Maritime Police Convention
2. Maritime Policies as agreed by the IMO
The International Convention for the Prevention of Pollution from
3.
Ships
4. The Marine Environmental Protection and Liability Convention

The MARPOL Annex I regulations for the prevention of pollution by oil apply
528.
to which ships?

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 125 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. All Tankers only
2. Tankers greater than 500 gross tons
3. All vessels greater than 500 gross tons
4. All ships, unless expressly provided otherwise

529. What is the SOLAS Convention?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The "Voluntary Code for Safety Of Life At Sea."
2. The "International Convention for the Safety of Life at Sea."
3. The "Convention on Life Saving Appliances."
4. The "International Life Saving Appliance Code."

530. What is a passenger ship?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. A ship that carries more than ten passengers
2. A ship that carries more than twelve passengers
3. A ship that carries more than six passengers
4. A ship that carries more than twenty passengers

The present SOLAS regulations, unless expressly provided otherwise, applies


531.
only to..........
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. ships of war and troopships.
2. cargo ships in excess of 500 gross tonnage.
3. ships not propelled by mechanical means.
4. fishing vessels.

In passenger ships, all watertight doors in main transverse bulkheads shall be


532.
operated....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. daily.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 126 of 189

2. weekly.
3. monthly.
4. each four-hour watch.

The International Safety Management Code states that the company and
533.
the.......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
company directors shall comply with the requirements of the ISM
1.
Code.
port state control officer shall be mentioned in the Safety
2.
Management System.
3. ship shall comply with the requirements of the ISM Code.
4. port State shall comply with the requirements of the ISM Code.

534. Which of the areas listed are designated as Special Areas by Marpol Annex I ?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, VI, X, XI, XIII, XIV
2. I, III, VI, IX, X, XI, XIII, XIV
3. I, II, VI, VIII, IX, XI, XIII, XIV
4. II, III, V, VI, X, XII, XIII, XIV

According to Regulation 13.3.b, in which of these exceptional cases can ballast


535.
water be loaded into cargo holds of tankers?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, IV
2. II, IV, VI
3. III, V, VI
4. I, III, VI

Existing tankers up to 40,000 dwt which are fitted with CBTand COW and
536. designated as "Crude Oil/Product Carrier" on the IOPP certificate should
operate as which of these?

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 127 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, IV, V, VI, VII, VIII
2. I, II, III, IV, VI, VII, VIII
3. I, II, III, IV, V, VII, VIII
4. I, II, III, IV, V, VI VII

Every oil tanker operating with Dedicated Clean Ballast shall be provided
537. with an approved Dedicated Clean Ballast Operating Manual. Which of these
items must be contained in the manual?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, IV
2. I, II, III, V
3. III, IV, V, VI
4. I, IV, V, VI

Requirements for Crude Oil Washing demand that a number of cargo tanks
538.
be washed prior to each ballast voyage. What number of tanks are specified?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. One third of the number of all tanks.
2. All tanks designated as cargo tanks.
Sufficient to increase the ship's draught by at least 3 metres and not
3.
exceed a 1 metre trim by the stern.
Sufficient to take account of the ship's trading pattern, so that ballast
4.
water is not put into tanks that have not been crude oil washed.

Every tanker operating a Crude Oil Washing System shall be provided with
539.
an approved .....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Tank Cleaning Manual.
2. Safety Operation Manual.
3. Cargo Loading Manual.
4. Operations and Equipment Manual.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 128 of 189

Existing tankers in specific trades do not need to comply with SBT, CBT and
540.
COW requirements provided that which of these items apply?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, V, VI, VII, VIII
2. I, II, III, IV, VIII, IX
3. II, IV, V, VI, VII, IX
4. II, III, IV, V, VII, VIII

541. The term "tanks with smooth walls" is meant to include which tanks?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Centre cargo tanks.
Cargo oil tanks, including the main tanks of oil bulk/ore carriers,
2.
even if they are constructed with framing of small depth.
3. Tanks with vertically corrugated bulkheads.
4. All of the other options.

MARPOL regulations require that the slop tank capacity is 3 % of the cargo
542. tank capacity. Under which of these conditions can the slop tank capacity be
reduced to 2 or 1.5 %?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, IV, VI
2. II, IV, V
3. I, II, VI
4. I, III, V

Under Marpol, do the requirements of Oil Retention and Oil Discharge


543.
Monitoring Equipment apply to tankers carrying asphalt?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Yes, same requirements as for other tankers
2. Yes, but no slop tanks required
No, retention of residues on board is required with discharge of all
3.
contaminated washings to reception facilities
4. No, not a specialised trade, no such requirements apply

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 129 of 189

Every new oil tanker which is required to be provided with SBT or fitted with
544. COW shall comply with which of the following items concerning pumping
arrangements and piping?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, V, VII
2. I, IV, V, VI
3. II, III, IV, VII
4. I, III, V, VII

Marpol states that a small diameter line is to be connected outboard of the


545. manifold for the purpose of pumping pipe and cargo pumps drainage to shore
receptives. What does "connected outboard of " mean?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. A connection other than the cargo manifold
A connection fitted adjacent to the ships sides for connection to
2.
shore lines or to barges
A connection on the downstream side of the manifold valves on PS
3.
and SB
A connection separate from the cargo manifold located more
4.
outboard on PS and SB

The oil record book for cargo/ballast operations on tankers shall be completed,
546.
on a tank to tank basis, whenever which of these operations has taken place?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII
2. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
3. I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII
4. I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI

Regulation 23 of Marpol Annex I is concerned with the hypothetical outflow of


547.
oil from tankers. What is understood by this?
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 130 of 189

The total accumulated amount of oil discharged into the sea by a


1.
tanker
The quantity of the oil spilt which may be caused due to main Cargo
2.
pipe or connecting hose rupture during loading or discharging
The oil discharged into the sea in the case of side damage or bottom
3.
damage
The outflow of oil via the pump room sea chests due to untight valve
4.
sets

For the calculation of hypothetical oil outflow, credit shall be given to double
548. bottom tanks, full or empty, when cargo is carried in tanks above. Partial
double bottoms are credited.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. according to the percentage of the cargo tank they cover.
2. as 0.3 times the percentage they cover.
3. as non-existent.
4. as providing sufficient protection for the tanks above.

The volume of any one centre tank on a tanker shall not exceed .......................
549.
cubic metres?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. ########
2. ########
3. ########
4. ########

Under Marpol, the IOPP certificate of any ship must be supplemented


550.
by...........
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. endorsements for annual surveys.
2. endorsements for intermediate surveys.
3. a record of construction and equipment.
compliance certificates for the oily water separator, incinerator and
4.
sewage plant.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 131 of 189

The IOPP certificate shows under which government authority it was issued as
551.
well as .........
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the date of build and place.
2. the date of keel laid and place.
3. the designation of organisation authorised by the government.
4. the type of intended voyages by the ship.

Which of these items are listed in the Record of Construction and Equipment
552.
for a ship other than an oil tanker?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, IV, V, VII, IX
2. II, III, IV VI, VIII, IX
3. I, II, III, IV, VI, VII
4. I, II, III, VI, VII, VIII

Which of these items are listed in the Record of Construction and Equipment
553.
for an oil tanker?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII
2. I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XII
3. II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII
4. I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI

What entries must be made in the Oil Record Book - Part II (cargo / ballast
554.
operations - tankers) about the loading of cargo oil?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Place of loading, loading on top of sludge, loading rate, total quantity
Time of commencement of loading and time of completion, total
2.
quantity of oil loaded
Place of loading, type of oil loaded and identity of tanks, total
3.
quantity of oil loaded
Place of loading, quantity of cargo loaded and quantity of ballast
4.
disposed off

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 132 of 189

What entries must be made in the Oil Record Book - Part II (cargo/ ballast
555.
operation - tankers) about the internal transfer of cargo during the voyage?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Total quantity prior to transfer and total quantity after transfer on
1.
board, quantity transferred
Identity of tanks involved, quantity transferred and if tanks were
2.
emptied.
3. Time, ship's position, quantity transferred
4. Time, ship's position and speed, quantity transferred, tanks involved

Which of these items about crude oil washing operations must be recorded in
556.
the Oil Record Book - Part II (cargo/ ballast operations - tankers)?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI
2. I, II, III, V, VII, VIII, IX, XI
3. I, II, III, IV, V, VI, VII, IX
4. I, II, III IV, V, VI, VIII, X

Which of these items about the ballasting of dedicated clean ballast tanks must
557. be recorded in the Oil Record Book - Part II (cargo/ ballast operations -
tankers)?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, IV, V, IX, X
2. I, II, IV, V, VIII, IX, X
3. I, III, IV, VI, VIII, IX, X
4. I, II, III, IV, V, VII, IX

Which of these items about the cleaning of cargo tanks must be recorded in the
558.
Oil Record Book - Part II (cargo/ ballast operations - tankers)?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, IV, V, VIII

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 133 of 189

2. I, II, III, VI, VII


3. II, III, IV, V, VI
4. II, III, IV, VII, VIII

Which of these items about the discharge of dirty ballast must be recorded in
559.
the Oil Record Book - Part II (cargo/ ballast operations - tankers)?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, V, VI, VIII, X, XI
2. I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X
3. I, II, III, IV, V, VII, VIII, XI
4. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Which of these items about the disposal of residues and oily mixtures not
560. otherwise dealt with must be recorded in the Oil Record Book - Part II (cargo/
ballast operations - tankers)?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. II, V, VI
2. I, III, V
3. I, IV, VI
4. I, II, V

Which of these items about the discharge of ballast from dedicated clean
561. ballast tanks must be recorded in the Oil Record Book - Part II (cargo/ ballast
operations - tankers)?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, IV, V, VIII, IX, X
2. I, II, III, VI, VII, VIII, X
3. II, III, V, VI, VIII, IX, X
4. I, II, III, IV, V, VII, X

On tankers, segregated ballast tank and clean water ballast systems have
562.
reduced the amount of ......

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 134 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. time that the ships spend in port.
2. time spent cleaning cargo tanks.
3. time spent on cargo and ballast operations at sea and in port.
4. oil getting into the sea.

Pick 3 operations from this list which, when conducted on tankers, may lead to
563.
a pollution incident?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, V, VI
2. I, III, V
3. II, IV, V
4. II, III, VI

When starting to ballast on non-SBT tankers there is potential for pollution, in


564. that oil remaining in cargo piping may backflow to the sea via the sea chests.
Which of these preventative measures should be taken?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. II, IV
2. I, V
3. III, IV
4. III, V

Pump room sea chest valve leaks are a common cause of pollution on tankers
565. due to leak back of oil in port. What preventive measures must be carried out
to prevent any pollution from this cause?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Put up a static head on the sea chest valves and see if the piping
1.
drains off indicating a leak.
Open up the drains on the ballast pump and see that there is a leak
2.
with suction valve of ballast pump open and sea chest valves closed.
The outboard sea valve is tested by opening the drain between the
3.
outboard and inboard sea valves which are in series.
The suction filter drain cock or vent cock is to be opened indicating
4.
that there is pressure on the suction line with sea valves closed.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 135 of 189

During all cargo oil loading/discharging or bunkering operations as well as


566.
during oil transfers, oil spill equipment should be ........
Raspunsul Raspunsul
tau corect
kept near the deck manifold and be used in accordance with the chief
1.
officer's instructions.
readily available in a place known to all crew members for
2.
immediate use by the assigned deck party.
kept in the emergency headquarters to be used in accordance with
3.
the instructions of the responsible person.
kept in the vicinity of the cargo transfer or bunker transfer hoses near
4. the manifold connections and be used if required by the emergency
party.

For oil spill containment on tankers, spilt oil on deck must be dumped in the
567. slop tank or other receptacle tank. Which of the following arrangements must
be checked or maintained?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, IV, VI
2. II, III, IV, V
3. I, II, III, V
4. II, III, IV, VI

568. Dump valves fitted to manifold trays on tankers should be ......


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. connected to flexible hoses fitted to receptacle drums.
2. checked regularly that they can be easily opened.
3. tested regularly for leakages.
4. fitted with caps to ensure that they are not leaking.

569. Manifold trays on tankers should be checked regularly to ensure that......


Raspunsul Raspunsul
tau corect
they are clean, that the dumping drains are free and operational, that
1.
water collected is drained off.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 136 of 189

they are clean , they are free of corrosion, that drain plugs are not
2.
frozen.
3. no rust has accumulated in the bottom, that the drain cocks are open.
the stripping suction pipe is free, the suction valve is operational,
4.
that no water has collected in it, that the drain plugs are closed.

When filling the final cargo tank at the end of loading on tankers, which of
570.
these precautions should be taken in order to avoid pollution?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, V, VII
2. I, II, IV, VI, VII
3. II, III, V, VI, VIII
4. I, II, IV, V, VIII

After oil cargo loading/discharge or bunkering, draining of shore lines, hoses


571. and loading arms may be done under pressure provided which of these
precautions are followed?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, IV, VI, VII, VIII
2. I, II, III, V, VII, IX
3. II, IV, V, VI, VIII, IX
4. II, III, IV, V, VII, VIII

Pollution incidents have been caused by leaking pipe lines (corrosion on


572. bottom), faulty dresser couplings, valve flanges, leaking manometer
connections etc. To prevent these what preventive actions should be taken?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Inspect pipelines frequently.
Change dresser couplings and flange packings, O-rings and seal
2.
rings at regular intervals.
Inspect piping in particular on bottom and replace corroded sections,
3.
change dresser couplings and flange packings, O-rings regularly.
Hydrostatic pressure tests should be frequently carried out at
4.
maximum pressure, including COW lines.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 137 of 189

Which of these items is the recommended procedure for testing cargo lines on
573.
tankers?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, IV, VII
2. I, II, V, VI
3. II, III, IV, VII
4. I, II, V, VII

The discharge of oily mixtures is not allowed within special areas (with the
574. exemption of processed engine room bilge water), unless certain conditions are
satisfied. Which of these conditions must be satisfied?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, IV, VI, VII, IX
2. I, IV, V, VIII, IX
3. II, IV, V, VII, VIII
4. II, III, V, VIII, IX

The oil record book for machinery space operations must be completed on a
575.
tank to tank basis whenever which of these operations take place?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, VII
2. I, II, IV, V
3. III, IV, VI, VII
4. III, IV, V, VI

Which of these items must be recorded in the Oil Record Book -Part I,
576.
concerning the disposal of oil residues (sludges)?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, VI
2. I, II
3. I, II, VI

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 138 of 189

4. II, III, IV

Which of these items concerning non-automatic discharge overboard of bilge


577. water from machinery spaces must be recorded in the Oil Record Book - Part
I?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, VI
2. III, IV, V
3. I, II, VI
4. I, II, III

Which of these items concerning the operation of machinery spaces must be


578.
recorded in the Oil Record Book - Part I?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. II, III, V, VII
2. I, II, V, VI
3. I, III, VI, VII
4. II, IV, VI, VII

Which of these items concerning automatic discharge overboard of bilge water


579.
from machinery spaces must be recorded in the Oil Record Book - Part I?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, V, VI
2. II, III, V, VII
3. II, IV, VI, VII
4. I, IV, V, VII

What entries must be made in the Oil Record Book - Part I (machinery space
580. operations) about the condition of the Oil Discharge Monitoring and Control
system?
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 139 of 189

The time when the system was started and the time when the system
1.
was stopped.
The time when the system was started, the time when it was stopped
2.
and the ppm of the effluent discharged.
The time when the system was started and stopped, the ships speed
3.
and the ppm of the affluent discharged.
The time of system failure, the time that it was made operational
4.
again and the reason for failure.

Which of these items concerning accidental or other exceptional discharges of


581.
oil must be recorded in the Oil Record Book - Part I?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, V, VII
2. I, III, IV VI
3. I, II, III, V
4. I, II, V, VI

During Marpol inspections by port state control inspectors, ships have been
582.
detained because .....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the engine room bilges were found dirty.
2. the engine room bilge lines were found dirty.
3. the oily water separator filters were found dirty.
4. the sludge tank was found to be full.

During Marpol inspections by port state control inspectors, ships have been
583.
detained because .....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
an oil film was found in the overboard discharge pipe of the oily
1.
bilge water separator.
2. an oily mixture was found in the internals of the bilge pump.
oil was found leaking from the main/auxiliary engines crankcase
3.
doors.
4. lubricating oil was transferred in port.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 140 of 189

Any discharge of oil into the sea is prohibited except when some conditions are
584.
satisfied. One of these conditions for a tanker is that ......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the tanker is within a Special Area.
2. the tanker is not within a Special Area
3. the tanker is within a Designated Zone
4. the tanker is not within a Designated Zone

Any discharge of oil into the sea is prohibited, except when some conditions
585.
are satisfied. One of these conditions for an oil tanker is that ....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the tanker is more than 10 nautical miles from the nearest land.
2. the tanker is more than 25 nautical miles from the nearest land.
3. the tanker is more than 50 nautical miles from the nearest land.
4. the tanker is more than 100 nautical miles from the nearest land.

Any discharge of oil into the sea is prohibited except when some conditions are
586.
satisfied. One of these conditions for a tanker is that....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the tanker is loaded.
2. the tanker is in ballast condition.
3. the tanker is tank cleaning.
4. the tanker is en route.

For existing tankers, the total quantity of oil discharged into the sea should be
587. no more than ..................... of the total quantity of the particular cargo of
which the residue formed part.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 1/15000
2. 1/25000
3. 1/50000
4. 1/100000

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 141 of 189

The instantaneous rate of discharge of oil content of a tanker shall not


588.
exceed.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 30 litres per nautical mile
2. 75 litres per nautical mile
3. 100 litres per nautical mile
4. 120 litres per nautical mile

For new tankers, the total quantity of oil discharged into the sea shall not
589. exceed ................ of the total quantity of the particular cargo of which the
residue formed part.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 1/10000
2. 1/15000
3. 1/25000
4. 1/30000

590. What is the meaning of the term " Combination Carrier "?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
A general term for vessels carrying more than one kind of cargo,
1.
example reefer-container, log-bulk etc.
A ship designed to carry either oil products or crude oil in bulk or in
2.
parcels
3. A ship designed to carry either oil or solid cargoes in bulk
4. A cargo ship that has product oil tanks, example palm oil tanks

591. According to Marpol, what does the term "oil " mean?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Any grade of crude oil
2. Any grade of crude oil or fuel oil
3. Any grade of crude oil, fuel oil or refined products
Petroleum in any form including crude oil, fuel oil, sludge oil, oil
4.
refuse and refined products

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 142 of 189

592. According to Marpol, what is the meaning of the term "oily mixture "?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. A mixture with oil content above 15 ppm
2. A mixture with oil content above 50 ppm
3. A mixture with oil content above 100 ppm
4. A mixture with any oil content

593. Under Marpol, can a chemical tanker be considered an oil tanker?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. No.
2. Yes.
3. Yes, when it is carrying petrochemicals.
4. Yes, when it is carrying a cargo or part cargo of oil in bulk.

594. According to Marpol, what is the meaning of the term "oil fuel"?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. A cargo of heavy fuel oil , intermediate fuel or diesel oil
A cargo of refined oil for combustible purpose in thermal machinery
2.
or boilers
3. A cargo of refined oil with flashpoint above 60 degree C
Any oil used on board in connection with the propulsion and
4.
auxiliary machinery.

595. Does the definition of an "oil tanker " apply to a gas carrier?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Yes, it does
2. No, it does not
3. Yes, when carrying chemicals or petrochemicals
4. Yes, when carrying a cargo or part cargo of oil in bulk

596. According to Marpol, what does the term "new ship" mean?
Raspunsul Raspunsul
tau corect

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 143 of 189

A ship for which the building contract was placed after 31 December
1.
1995
A ship for which the keel was laid or was in any similar stage of
2.
construction after 30 June 1976
3. A ship which was delivered after 31 December 1979
4. All of the other options apply

What does the "instantaneous rate of discharge of oil content " mean,
597.
according to Marpol?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The total quantity of oil discharged at any moment
2. The total rate of oil discharged per hour divided by 3600
The rate of oil discharge in litres per hour at any instant, divided by
3.
the speed of the ship in knots at the same instant
The total quantity of oil discharged, divided by the mileage covered
4.
during the time of discharge by the ship

598. What is the best description of a "special area" as defined by Marpol?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
An area with particular traffic characteristics where extra precautions
1.
are required
An ecological endangered area where no oil mixture is to be
2.
discharged at any time
A sea area where, for recognised oceanographical and ecological
3.
conditions, and in view of traffic, special prevention is required
A sea area where, in view of its particular dense traffic, no overboard
4.
discharge of any oily mixture is allowed

599. What is the meaning of "slop tank" as defined by Marpol?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. A tank used for tank cleaning provided with heating coils
2. Any tank where slops or sludges are collected
The two most aftward fitted wing tanks or the most aftward fitted
3.
centre tank
A tank specifically designed for the collection of tank drainings,
4.
washings or other oily mixtures

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 144 of 189

Which description given is nearest to the description of clean ballast as defined


600.
by Marpol?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Its oil content is NIL and consequently would not leave any traces
1.
upon the surface of the water or emulsion beneath the water surface.
If discharged from a stationary ship in clean calm water on a clear
2. day will not produce visible traces of oil on the water surface nor
emulsion below
Its oil content is no more than 50 ppm and will not produce visible
3.
traces on adjoining shorelines, nor emulsion in the sea.
Its oil content is no more than 100 ppm and it will not produce
4.
visible traces on the shore lines.

601. Which is nearest to the Marpol description of segregated ballast?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Ballast water that cannot be pumped through cargo oil piping and for
1.
which cargo pumps cannot be used
The ballast water introduced in a tank which is completely separated
2. from the cargo or fuel oil system and permanently allocated to
ballast
The clean ballast water which can only be pumped via segregated
3.
lines by the clean ballast pump
The ballast carried in the clean ballast tank, pumped via the
4.
segregated ballast pump

In order for a tanker to be called a "new oil tanker " according to Marpol, the
602.
date on it's building contract would read....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. after 1st June 1979.
2. after 31st of December 1980.
3. after 1st January 1981.
4. after 1st June 1982.

603. Marpol defines Crude Oil as....


Raspunsul Raspunsul
tau corect
a liquid hydrocarbon mixture occurring naturally, whether treated or
1. not, irrespective of whether distillate fractions were removed or
added.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 145 of 189

a liquid hydrocarbon from which certain distillate fractions were


2.
removed.
3. a liquid hydrocarbon to which certain distillate fractions were added.
a non-treated liquid hydrocarbon mixture from which neither
4.
distillate fractions were removed nor added.

Every oil tanker of ....... grt and above and every other ship of ...... grt and
604.
above shall be subject to Marpol (IOPP) surveys.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 500, 1000
2. 400, 700
3. 250, 500
4. 150, 400

The initial Marpol (IOPP) survey carried out before a ship enters service, in
605.
order to ensure compliance with the applicable regulations, shall include.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. a complete survey of all piping.
2. a complete survey of all wing tanks, centre tanks and slop tanks.
a complete survey of its structure, equipment, fittings, systems
3. arrangements and materials, in so far as the ship is covered by this
Annex.
a complete survey of the associate pumping and piping systems,
4. including oil-discharging monitoring system, oil filtering and
separating systems.

Periodical Marpol surveys are to be carried out at intervals as specified by the


606.
administration. These intervals are not to exceed.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. two years.
2. two and a half years.
3. three years.
4. five years.

At least one survey must to be carried out during the validity of the IOPP

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 146 of 189

certificate. This shall ensure that the equipment, pumps and piping systems
607.
including ODME are in order. What is this survey called?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The Midterm survey
2. The Intermediate survey
3. The Annual survey
4. The Special survey

If mandatory annual surveys are established by the Administration, how will it


608.
affect unscheduled inspections carried out according to Marpol?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The unscheduled inspections shall no longer be obligatory
2. Only one unscheduled inspection per year is required
3. Unscheduled inspections are required once every two years
4. Two unscheduled inspections are required during a 5-year period

609. Who may carry out MARPOL Surveys?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Port-State Control Inspectors
2. Coast Guard Inspectors
Surveyors nominated by Administrations or organisations recognised
3.
by Administrations
4. Approved ship's officers

610. Who may carry out Marpol Inspections?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
Officers authorised by the Government having jurisdiction over the
1. port in which the ship is located, generally referred to as Port State
Inspectors.
2. Coast Guard officers.
3. Surveyors nominated by recognised organisations.
4. All of the other options.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 147 of 189

611. What is the meaning of a "harmful substance" under Marpol?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Oils and fuels
2. Hydrocarbons in any form
3. Petroleum products and petrochemicals
Any substance creating harm to health and life or able to damage
4.
amenities.

What does "discharge" means in relation to harmful substances as defined by


612.
Marpol?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Pumping, emptying or emitting from a ship.
2. Spilling, leaking or escaping from the ship.
3. Dumping or disposal from the ship.
4. Any release how ever caused.

613. What is the meaning of "an incident" according to Marpol?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
The actual or probable discharge into the sea of oil or of an oily
1.
mixture.
The actual or probable discharge into the sea of a harmful substance
2.
or effluents containing such substances.
3. The probable discharge into the sea of oil or of an oily mixture.
The actual discharge into the sea of a harmful substance or effluents
4.
containing such substances.

614. Penalties under the law for violation of Marpol requirements shall be.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. imposed to warn against the global problem of pollution.
adequate in severity to discourage violations and shall be equally
2.
severe irrespective of where the violation occurs.
imposed by all countries, the severity depending on where the
3.
violation occurs.
4. in all cases most severe.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 148 of 189

A new oil tanker of 20,000 tons deadweight and above, which satisfies the
615. requirements for Segregated Ballast Tanks with protective location as well as
COW, may be designated as a.......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. crude oil tanker.
2. crude oil / product carrier.
3. product carrier.
4. petrochemical / product carrier.

A new oil tanker of 20,000 tons or above, satisfying the requirements SBT and
616. PL, but not fitted with COW, should be designated as a ................................. on
the IOPP certificate.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. crude oil tanker
2. petrochemical tanker
3. product carrier
4. crude oil / product carrier

A new oil tanker of 20,000 tons dwt and above but less than 30,000 tons dwt,
617. NOT fitted with SBT and PL, should be designated as a ........................... on the
IOPP certificate.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. product carrier
2. crude oil tanker
3. petrochemical tanker
4. crude oil / product carrier

A new oil tanker of 70,000 dwt and above, satisfying the requirements of SBT,
618.
may be designed as a .............................on the IOPP certificate.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. crude oil tanker
2. product oil carrier
3. crude oil / petrochemical tanker
4. crude oil / product carrier

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 149 of 189

How would an existing oil tanker of less than 40,000 tons dwt be designated on
619.
the IOPP certificate?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. As a crude oil tanker
2. As a crude oil / product carrier
3. As a crude oil / petrochemical tanker
4. As a product carrier

For an existing tanker of 40,000 tons dwt and above, satisfying the
620.
requirements of SBT, what should the designation be on the IOPP certificate?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Crude oil tanker
2. Crude oil / petrochemical tanker
3. Crude oil / product carrier
4. Product carrier

Discharge of oily mixtures from machinery space bilges of tankers is


621. prohibited except when, amongst other requirements, which of the following
equipment is fitted?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Oil Discharge Monitoring Equipment
2. 50 ppm Bilge Water Separator with alarm system
3. 15 ppm oily bilge water separator with alarm system
4. Interface oily water detector

622. When shall the IOPP Certificate cease to be valid?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
If significant alterations have taken place in the ship's construction
1.
without sanction.
If significant alterations have taken place to fittings, equipment or
2.
arrangements without sanction.
If significant alterations have taken place to materials without
3.
sanction.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 150 of 189

4. Any of the other options.

When alterations to the ship's construction, equipment, materials , fittings or


623. arrangements are carried out without sanction, the IOPP certificate ceases to
be valid. What is the exception?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Improvement in ship's construction
2. The direct replacement of equipment and fittings
Modification of arrangements as long as purpose and lay-out does
3.
not deviate from Marpol requirements
Replacement of monitoring equipment as long as it is approved by
4.
the Administration

Amongst other requirements, what kind of arrangement is required for a


624.
tanker in order to be allowed to discharge oily mixtures into the sea?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Double hulls
2. 15 ppm oil filtering equipment
3. A slop tank arrangement
4. Segregated ballast tanks

An oil tanker is prohibited from discharging oily mixtures into the sea except
625. when certain conditions are satisfied. Which of the conditions mentioned here
must be satisfied?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. II, III, V, VII, IX, X, XI
2. II, III, VIII, IX, X, XII
3. II, IV , VI, VIII, X , XII
4. I, IV, V, VII , VIII, X, XII

A ship other than a tanker of 400grt and above, but less than 10,000grt, cannot
626. discharge oily mixtures from machinery spaces, unless certain conditions are
satisfied. Which of these conditions must be satisfied?

Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 151 of 189

tau corect
1. I, IV, VI
2. II, V, VII
3. II, III, VI
4. II, IV, VIII

What is the maximum oil content of a mixture which may be discharged into
627.
the sea when the ship is not in a special area?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 10ppm
2. 15 ppm
3. 50 ppm
4. 100 ppm

Is it permitted to introduce dillutants or to apply other chemical treatment to


628.
oily mixtures prior to discharging these into the sea?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Dillutants are allowed
2. Oil dispersants are allowed
3. Not allowed at all
4. Concentration of chemicals only 100 ppm

The Marpol regulations prohibit discharges of oil mixtures at sea. The


629. regulations will not apply if the discharge is the result of damage arising from
which items in this list?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, IV
2. II, V
3. III, VI
4. IV, V

630. Marpol regulations prohibit oily mixture discharges at sea. The regulations do
not apply if the discharge is the result of damage to the ship or its equipment.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 152 of 189

What is the exception?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Collision or groundings
Intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that
2.
damage could probably result
3. Crew negligence
4. Damage to ship and equipment due to operational error

It is possible to discharge substances containing oil, approved by the


631. Administration, (eg. oil dispersants) for the purpose of combating specific
pollution incidents, into the sea. Under which of these conditions?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, V
2. I, III
3. II IV V
4. III , IV

For new tankers of 20,000 tons dwt and above, the capacity of the segregated
632. ballast tanks shall be such that, at any part of the voyage, the ships draught
and trim meet which of these requirements?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, IV. VII
2. I, III, IV, VI
3. I, II, IV, V
4. I, IV, V, VII

New tankers of 20,000 dwt and above shall in no case carry ballast water in
633.
cargo tanks, except when which of these circumstances arise?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II
2. II, V
3. III, V
4. IV, V

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 153 of 189

For the purpose of determining the capacity of the clean ballast tanks in
634.
tankers, which tanks may be included?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Segregated ballast tanks only
2. Fore and after peak tanks as well as segregated ballast tanks
3. Cofferdams as well as segregated ballast tanks
Segregated ballast tanks, fore and after peak tanks as well as
4.
cofferdams.

Under which conditions are fore peak tanks, after peak tanks and cofferdams
635. allowed to be included in the total capacity determination of CBT's for
tankers?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Provided an oil separating system of 15 ppm is to be fitted on board
Provided oil discharge monitoring equipment with automatic stop
2.
when 15 ppm level is exceeded is to be fitted
3. Provided the protective location of the tanks is ensured
Provided they are to be connected with permanent piping to the
4.
ballast water system

If an oil tanker is used for the storage of oil and its machinery modified to
636.
immobilise the ship, what are the requirements for SBT, CBT, PL and COW?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The requirements for SBT do not apply
2. The requirements for SBT and PL do not apply
3. The requirements for SBT, PL and CBT do not apply
4. The requirements for SBT, PL, CBT and COW do not apply

If an oil tanker is used to receive dirty ballast from oil tankers, what are the
637.
requirements for SBT, CBT, PL and COW?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The requirement for SBT does not apply
2. The requirements for SBT and PL do not apply

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 154 of 189

3. The requirements for SBT, Pl and CBT do not apply


4. The requirements for SBT, PL, CBT and COW do not apply

One of the requirements for an oil tanker operating with Dedicated Clean
638.
Ballast shall be that it is equipped with.......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. an oil content meter.
2. segregated ballast tanks and PL.
3. a crude oil washing system.
4. two separate slop tanks.

The regulations for existing tankers for SBT, CBT and COW shall not apply if
639. the tanker is engaged in specific trades, provided reception facilities are
existing in ports. What document is to be endorsed?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The bill of lading
2. The ship's IOPP certificate
3. The charter party
4. The oil record book

Existing oil tankers which comply at all times with SBT draught and trim
640. requirements without the use of ballast water, may be considered to comply
with SBT requirements in full, provided which of these items apply?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. II, V, VI
2. I, II, VI
3. II, IV, V
4. III, IV , VI

What is the purpose of Regulation 13 E - Rules for Protective Location of


641.
Segregated Ballast Tanks on Oil Tankers?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. To reduce the bending moments on tankers.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 155 of 189

2. To reduce the shear forces on tankers.


3. To facilitate trim and draught corrective operations on tankers.
To provide a measure of protection against oil outflow in the event
4.
of grounding or collision.

For Protective Location of Segregated ballast tanks, which of these items


642.
apply?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, VI, VIII
2. II, IV, VI, VII
3. III, V VI, VIII
4. I, III, VI, VII

Regulation 14 of Marpol states that no ballast water shall be carried in any


643.
fuel oil tank. What is the exception?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
For exceptionally long voyages, when the ship's bunkers are depleted
1.
and weather conditions are deteriorating.
2. In the event of voyage repairs being carried out on board ships.
Ships with special nature of trade which stay for a long time at sea,
3.
for example: tugs, fishing boats.
If the double bottom fuel tank is ruptured, the fuel tank may be filled
4.
with ballast if stability requires this.

644. Under Marpol, can a ship carry oil in the fore peak tank?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Only tugs
2. Only fishing vessels
3. Only tugs and fishing vessels
4. No, not on any vessel

Under Marpol, slop tanks shall have the capacity to retain the slop generated
645. by tank washings, oil and dirty ballast residues. Their total capacity shall not
be less than ......% of the tank capacity.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 156 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 3
2. 2,5
3. 1
4. 5

646. In an existing tanker, which tanks can be designated as slop tanks?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Any tank fitted with overboard discharge facilities.
Any tank closed to the atmosphere and fitted with an oily water
2.
separation filter.
Any tank separated from the ship's side by a distance of at least 3
3.
metres.
Any tank provided with adequate means for collecting dirty ballast
4.
residue and tank washings from the cargo tanks.

647. At least two slop tanks are required for....


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. new and existing oil tankers above 150,000 tons dwt.
2. new oil tankers of 70,000 tons dwt and above.
3. new oil tankers of 40,000 tons dwt and above.
4. new oil tankers of 20,000 tons dwt and above.

Which of these are the requirements for an Oil Discharge Monitoring and
648.
Control System?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. II, IV, V, VI, VII, VIII
2. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
3. I, II, III, IV, VI, VII
4. I, II III, V, VI, VII, VIII

649. No oil discharge monitoring equipment is to be fitted on tankers if trading in


specific areas or within 50 miles from the nearest land, provided that which of

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 157 of 189

these items apply?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, IV, V, VIII
2. I, II, III, V, VII
3. I, II, III, IV, VII
4. I, II, III, IV, V

Under Marpol, any ship of 10,000 tons gross and above shall be fitted with
650. which of these items of equipment for oily-water separation and oily mixture
discharges?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I
2. II
3. III
4. IV

Any ship of 400 tons gross and above but less than 10000 tons, which does not
651. carry ballast water in fuel oil tanks shall be fitted with a ............... oil filtering
equipment for engine bilge discharge.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 15 ppm
2. 30 ppm
3. 50 ppm
4. 100 ppm

Which of these design requirements must be met by oil filtering equipment


652.
fitted on ships of 10,000 grt and above?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, VI, VII
2. I, II, III, IV
3. II, III, V, VII
4. I, III, V, VI

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 158 of 189

In the event of accidental or exceptional discharges (for example allowed


653. discharge in order to save life), a statement shall be made in the oil record
book explaining what?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The amount and the specifications of the oil discharged
2. The report of the accident indicating precautions
3. The circumstances of and the reasons for the discharge
4. The amount discharged and the reasons for it

Each operation as specified by regulations must be noted in the oil record


654.
book without delay and.......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
the entries match operations completed, after which it is signed by
1.
the Master.
when the operations are completed, will be signed by the Officer in
2.
charge during the time of the operation.
the Chief Officer is to sign when the operations are completed and be
3.
countersigned by the Master.
will be signed by the Officer or Officers in charge of the operation
4.
and each completed page will be signed by the Master.

655. Where is the Oil Record Book to be kept on board?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. In the Master's cabin
2. On the bridge
3. In the ship's office
4. At a place where it is readily available

656. Who can certify true copies of Oil Record Books?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Port Authorities
2. A Notary Public
3. The Officers of the Flag State
4. The Master

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 159 of 189

Of the four categories of discharge associated with the operation of offshore


657.
platforms, for which type or types is Marpol 73/78 applicable?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Type I and Type IV
2. Type I only
3. Type IV only
4. Types I, III and IV

658. Which of the following oils is not an asphalt solution?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Blending Stocks
2. Roofers Flux
3. Solvent
4. Straight run residue

Which of the following products is not listed under "oils" in Appendix I of


659.
Marpol Annex I?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Clarified
2. Road Oil
3. Automotive
4. Spindloe oil

Which of the following products is not listed as "gasoline blending stock" in


660.
Appendix I of Marpol Annex I?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Alkylates fuel
2. Flashed feed stock
3. Reformates
4. Polymer fuel

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 160 of 189

Which of the following products is not listed under "gasolines" in Appendix I


661.
of Marpol Annex I?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Fuel oil No 1
2. Fuel oil No 1 D
3. Fuel oil No 2
4. Fuel oil No 4

The Record of Construction and Equipment has a chapter about "Tanks for
662.
Oil Residues (Sludges)". What information is recorded in this chapter?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The location and capacity of the sludge tanks
2. The capacity of the sludge tanks and the pumping arrangements
The number and capacity of sludge tanks and means of connection to
3.
open deck sludge connection
The total tank capacity and the means for disposal of oil residue in
4.
addition to the provision of sludge tanks

The Record of Construction and Equipment for ships other than tankers
663. contains information in Chapter II about oil discharge from the machinery
space and fuel tanks. Which of these items are included?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, IV, V, VI, VII
2. II, III, IV, VI, VII
3. I, II, III, IV, V, VII
4. I, II, III, IV, VI, VII

If ships other than tankers have spaces constructed and utilised to carry oil in
664. bulk of a capacity of .......... or more, the regulations of Annex I for oil tankers
apply.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 100 T
2. 200 cubic metres
3. 400 T

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 161 of 189

4. 500 cubic metres

There are 6 annexes to MARPOL 73/78 (Annex I to VI). They deal with
665.
pollution caused by........
Raspunsul Raspunsul
tau corect
I = Oil, II = Sewage, III = Garbage, IV = Harmful packaged
1.
substances, V = Noxious liquids in bulk, VI = Air pollution.
I = Sewage, II = Noxious liquids in bulk, III = Oil, IV = Harmful
2.
packaged substances, V = Air pollution, VI = Garbage.
I = Oil, II = Noxious liquid in bulk, III = Harmful packaged
3.
substances, IV = Sewage, V = Garbage, VI = Air pollution.
I = Garbage, II = Air pollution, III = Sewage, IV = Harmful
4.
packaged substances, V = Noxious liquid in bulk, VI = Oil.

666. Annex II of Marpol 73/78 deals mainly with......


Raspunsul Raspunsul
tau corect
the construction, ballast procedures, category of ballast and the
1.
operational procedures of petroleum tankers
the pollution hazards from chemical tankers and their arrangements
2.
for discharge of cargo residues
the labeling and packaging of harmful substances carried as
3.
packages
4. the handling and discharge of garbage

Annex IV of Marpol, deals with sewage. How does it affect shipboard


667.
operations concerning processing and treatment of sewage?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
It is required by the United States only and an approved sewage plant
1.
must be installed on board
The regulations are not yet universally in force, but a number of
2.
countries have adapted them and have stringent regulations
Discharge is for the time being allowed anywhere as long a sewage
3.
plant is on board
4. Only a collecting tank is required for all countries for the time being

How do the requirements of Marpol stand in relation to national or port


668.
regulations?

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 162 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
They are the same for any country which has ratified the Marpol
1.
convention
National regulations in the ports visited may be more stringent and
2.
must be complied with.
Only Japan and the United States have additional regulations to be
3.
complied with.
4. Only Australia has additional regulations to be complied with.

Marpol Annex IV concerning sewage is not yet in force, but a number of


669. countries (for example USA) have adapted it and have stringent regulations.
The regulations concern which of these items?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, V, VII
2. I, II, IV, VI, VIII
3. I, III, V, VII, VIII
4. II, III, IV, V, VI

670. Which of these waters are the Special Areas as defined by Marpol Annex V?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, IV, VI, VIII, X, XIII
2. I, III, IV, V, VII, IX, X, XIII
3. I, II, III, V, VII, VIII, X, XIII
4. I, II, IV, V, VIII, X, XII, XIII

According to Annex V of Marpol , no garbage can be thrown overboard inside


671.
the Special Areas. Which is the exception?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Paper ground up to less than 25 mm beyond 12 miles offshore.
2. Glass ground up to less than 25 mm beyond 25 miles offshore.
Paper, metal and glass ground up to less than 25 mm beyond 25
3.
miles offshore.
4. Comminuted (ground up) food waste beyond 12 miles offshore.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 163 of 189

Marpol garbage disposal regulations outside Special Areas specify that, within
672.
3 miles from the nearest land and in all inland waters.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
you cannot throw paper, crockery, rags, glass metal or food
1.
overboard unless ground to less than 25 mm.
2. you cannot throw anything overboard.
you cannot throw plastics, dunnage, lining and packing materials that
3.
float overboard.
4. you cannot throw plastics overboard.

Garbage disposal regulations outside special areas specify that dunnage, lining
673.
and packing materials that float......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. may not be thrown overboard at any time.
2. may be thrown overboard outside 25 miles offshore.
3. may be thrown overboard outside 12 miles offshore.
4. may be thrown overboard outside 3 miles offshore.

Garbage disposal regulations outside special areas specify that paper,


674. crockery, rags, metal , glass and food may be thrown overboard within 3 to 12
miles offshore, provided it is ground to less than ......... in size.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 5mm
2. 30 mm
3. 25 mm
4. 10mm

675. Garbage disposal regulations outside special areas specify that plastics......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. cannot be thrown overboard within 25 miles offshore.
2. cannot be thrown overboard within 12 miles offshore.
3. cannot be thrown overboard within 3 miles offshore.
4. cannot be thrown overboard at any time.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 164 of 189

Garbage disposal regulations outside special areas specify that paper,


676. crockery, glass, metal, food and rags, bigger in size than 25 mm may only be
thrown overboard outside .......... miles offshore.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. 25
2. 12
3. 3
4. 10

Outside special areas there are three ways of disposing of garbage produced
677.
on board ships. From this list, choose the three ways?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, IV
2. II, III, V
3. I, III, VI
4. I, IV, V

Which of these items should be included in an on board pollution prevention


678.
training program?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, V, VII
2. II, III, IV, VI
3. I, IV, VI, VII
4. I. III, V, VI

To prevent pollution you should look at how the operations that may lead to
679. pollution are conducted on board your ship and ask yourself 3 questions.
What are these questions?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, III, V
2. I, II, III
3. I, II, V

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 165 of 189

4. II, IV, VI

There is potential for pollution when starting to take ballast on non-SBT


680. tankers, because oil may backflow into the sea via the sea chests. In order to
prevent this, which notice should be placed on the ballast pump?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. START PUMP BEFORE OPENING SEA SUCTION
2. ENSURE PIPING IS CLEANED PRIOR STARTING PUMP
3. FLUSH PIPING THROUGH PRIOR TO TAKING BALLAST
4. START PUMP WITH DISCHARGE VALVES CLOSED

In order to contain oil spills Gutter Bars (Fish Plates) should be regularly
681.
inspected to make sure that......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. they are correctly fitting.
2. the fastenings are not worn.
3. they have not developed cracks or holes.
4. the coating is intact.

Tank overflows while loading oil cargo or bunkering are one of the most
682. common causes of oil pollution. Which five of these items are the main
preventive measures against tank overflow?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, VI, VII
2. II, III, V, VI, VII
3. I, III, IV, V, VI
4. II, IV, V, VI, VII

Topping off during oil cargo loading or bunkering is a most critical operation.
683.
Which five of these precautions or actions must be taken?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. I, II, III, V, VIII

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 166 of 189

2. I, III, V, VI, VII


3. II, IV, VI, VII, VIII
4. II, III, V, VI, VIII

During Marpol inspections by port state control inspectors, ships have been
684.
detained because.......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. no up to date deck port log was kept.
2. no pollution placards were posted.
3. no electrical drawing of the oily bilge separator alarm was posted.
4. no instructions to operate the oily bilge water separator were posted.

These items are standard inspection items for Marpol, as given in guidelines to
685.
inspectors and surveyors. Which item does not belong?

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Item II - does not belong
2. Item V - does not belong
3. Item VI - does not belong
4. Item VII - does not belong

Under the ISM Code, what is understood by the Shipping Company or "The
686.
Company"?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The Owner
2. The Manager
3. The Bareboat Charterer
4. Could be any of the other options.

687. What is meant by a "Safety Management System"?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
A system which eliminates all causes for accidents or near misses on
1.
board ship.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 167 of 189

The implementation on board ship of emergency response training


2.
by documented training methods.
A documented shipboard system which lists each and every known
3.
shipboard hazard to safety, health and the environment.
A structured and documented system enabling personnel on board to
4.
implement the company safety and environment protection policy.

688. Under the ISM code, what is meant by a non-conformity?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Lack of comfort leading to health risks.
Not conforming with safe working practices which may lead to
2.
accidents.
A situation which indicates the non-fulfillment of a specific
3.
requirement.
4. A situation where safety awareness or safety equipment is lacking.

689. What is meant by a major non-conformity under the ISM code?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. A fire or explosion hazard or any hazard which poses a threat to life.
A serious threat to the environment due to the discharge of oil,
2.
chemicals or toxic substances from the ship.
A total lack of discipline on board whereby the authority of the
3.
master is diminished.
A deviation from the ISM code which poses a serious threat to safety
4.
of the ship or personnel or to the environment.

The safety management objectives of the Company should, among other


690.
things, include .....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
continuous improvement of safety management skills of personnel
1. including preparing for emergencies related to safety and
environmental protection.
hiring of outside training companies to conduct on-board safety
2.
training of its shipboard personnel.
holding life boat drills on alternate lifeboats where boats are lowered
3.
into the water every week.
conducting a campaign on board against smoking and introduce
4.
smoke free areas on board.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 168 of 189

The safety management objectives of the Company should, among other


691.
things, provide for .....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
shipboard trainers hired from outside the Company who have the
1.
required qualifications.
2. safety working shoes, winter underwear, safety torches and parkas.
3. safe practices in ship operation and a safe working environment.
4. supply of all safety equipment within one month of requisition date.

Safety management objectives of the Company should, among other things,


692.
establish .....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. a dictatorial regime on board.
2. a cooperative and informative atmosphere on board.
sources of information concerning operational pollution prevention
3.
for joint departmental use and consultation in case of emergency.
4. safeguards against all identified risks.

The SMS (Safety Management System) should ensure, among other things,
693. that applicable codes, guidelines and standards recommended
by ........................... are taken into account.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the IMO, and Flag-State administrations
2. Classification Societies
3. maritime industry organisations
4. All of the other options.

694. The Safety Management System should ensure in the first place....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. that the life saving appliances are well maintained on board.
2. compliance with mandatory Rules and Regulations.
3. that all Marpol requirements are complied with.
4. that Boat and Emergency Station Bills are posted.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 169 of 189

The ISM code aims to ensure that safe practices are taken into account in ship
695.
operation through .....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. written procedures and work instructions.
2. training by qualified instructors.
3. videos and books.
regular on board inspections by the Company's shore based
4.
personnel.

The ISM code aims to ensure that safe practices are taken into account in ship
696. operation through written procedures. These requirements include the
following information:- ......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
the defined levels of authority and lines of communication between
1.
and amongst shore and shipboard personnel.
the procedures for reporting accidents and non-conformities with the
2.
provisions of the Code.
the provisions to prepare for and respond to emergency situations
3.
and procedures for internal audits and management review.
4. All of the other options.

The functional requirement for a Safety Management System is to develop,


697.
implement and maintain a system which includes the following :- ....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1) maintain a correspondence system ship/shore 2) issue the required
1.
Letters of Instruction (Fleet Letters) to the ship.
1) a safety and environmental protection policy 2) instructions and
2. procedures to ensure safe operations and protection of the
environment.
1) safe navigation and Rules of the Road 2) instructions to masters
3.
and chief engineers 3) office staff home telephone numbers.
1) contact addresses and telephone numbers of Port-State Control of
4.
countries visited 2) contact addresses of Flag State authorities.

Under ISM, the Company should establish ...................... to describe how the
698.
objectives of the ISM code will be achieved.
Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 170 of 189

tau corect
1. a safety and environmental policy
2. company regulations
3. company newsletters
4. circulation of informative guidelines

Under the ISM code the Company must ensure that the Safety and
699.
Environmental Policy is ....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. known and implemented by all masters and chief engineers.
2. known by all ships officers.
known and implemented by all Officers and members of the ships
3.
crew.
known and maintained at all levels of the organisation both ship
4.
based as well as shore based.

The safety objectives and requirements of a Company may be ..........................


700.
standards required by the ISM code.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. set above
2. deviating from
3. a substitute for
4. set below

A Company's safety management objectives and requirements, which are set


701.
above the standards of the ISM code, should be ....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. totally disregarded since not enforceable.
2. encouraged and supported.
3. erased as far as excessive standards are concerned.
4. discouraged.

702. It is the responsibility of the Company to define and document the


company's .................................., which forms an integral part of the Safety

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 171 of 189

Management System.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. trading policy objectives
2. legal policy objectives
3. ethics and environment objectives
4. safety management objectives

Under ISM, the holder of the DOC or Document of Compliance is the


703.
company which......................... the ship.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. owns
2. has chartered
3. has mortgaged
4. has assumed responsibility for the operation of

Under ISM, can a company contract with third parties to manage specific ship
704.
related activities such as manning, technical support or maintenance?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Yes, it is allowed.
2. No, it is not longer allowed.
3. Yes, only for manning.
4. Yes, only for technical support and manning, not for maintenance.

Under ISM, if the Company has subcontracting arrangements for manning,


705. technical support or maintenance, how many Documents of Compliance are to
be issued?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Only one DOC can be issued to the Company.
2. One DOC is issued to the Company and one for each subcontractor.
One DOC is issued to the company and one DOC is issued to the
3.
manning company only.
One DOC is issued to the Company and one DOC is required for the
4. maintenance as well as for the technical support company, not for
manning.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 172 of 189

Under ISM, any responsibility imposed on the Company by the ISM Code
706.
which is subcontracted......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. becomes the responsibility of that subcontractor.
2. remains the responsibility of the Company.
becomes the joint responsibility of the Company and the
3.
subcontractor.
is to be defined contractual as to who has the responsibility
4.
beforehand.

Under ISM, during assessment for issue and compliance with a DOC the
707.
auditor must be satisfied that the company is in control of.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the subcontractors' insurance system.
all activities concerning the Safety Management System which have
2.
been subcontracted.
3. the subcontractors' personnel and resources.
4. the financial portfolio of the subcontractors.

Under ISM, the company should define and document the responsibility,
708. authority and interrelation of all personnel who manage, perform and verify
work relating to and affecting safety and pollution prevention. How?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. By wall posters in the accommodation of the affected ships.
By notice sheets to be posted on the notice boards in the Crews and
2.
Officers Messroom.
By legal notices in the media, defining the Company Board
3.
responsibility and command flow chart.
By charts and/or job descriptions to identify positions related to
4.
safety and pollution prevention activities for each functional area.

Under ISM, what kind of support is to be provided to the Designated Person in


709.
order to carry out his functions?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. An executive salary and a company car
2. Adequate resources and shore based support

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 173 of 189

3. Freedom to travel worldwide at will


4. All of the other options.

Under ISM, the responsibility and authority of the Designated Person should
710.
include.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. being a member of the Board of the Company.
2. having overall control over all company departmental heads.
monitoring the safety and pollution prevention aspects of the
3.
operation of each ship.
final control over all shipboard operations and maintenance
4.
activities.

711. Under ISM, what qualifications are required by the Designated Person?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. A university degree
2. Twenty years seagoing experience
3. A master's certificate
Appropriate knowledge and experience associated with verification
4. and control of safety and pollution prevention requirements of the
ISM code

712. Under ISM, is shipboard presence required by the Designated Person?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Frequent lengthy stays on board are required
2. Every 2 to 3 months
3. As may be necessary
4. Is not required at all

Under ISM, who is responsible for implementing the Company's Safety and
713.
Environmental Policy on board?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The Designated Person
2. The Master

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 174 of 189

3. The senior Officers


4. The entire crew

Under ISM, how could it be assessed whether or not the Master has effectively
714. implemented the Safety and Environmental Protection policy as defined by the
Company?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. By the state of cleanliness on board
2. By judging the morale of the officers and crew on board
3. Through interviewing officers and crew
By looking at the lifeboats, fire fighting equipment and at the oily
4.
water separator

Under ISM, what methods should be used to motivate the crew to observe the
715.
Safety and Environmental protection policy?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Ensure that the crew understand how they will personally benefit
1. from the implementation as well as encouraging perception of
ownership.
Ensure that the crew understands the dangers present on board and
2.
the heavy fines to be paid for pollution.
Ensure that the crew understands that they will be dismissed and will
3.
have to pay their own air fare if they do not observe the policy.
Ensure that copies of the Company's policy are given to all shipboard
4.
personnel.

Under ISM, the Master must implement the Company's Safety and
716. Environmental policy and should issue appropriate orders and instructions in
a clear and simple manner. How should this to be done?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
By calling the ship's complement together and give short orders in
1.
clear English.
By telling each and every crew member what to do exactly in a clear
2.
voice.
3. By Standing Orders, Bridge night order book, as examples.
Tell what is expected in a casual and amicable way during social
4.
gatherings to officers and crew.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 175 of 189

It is the Master's responsibility to verify that the specific requirements


717. (procedures and instructions) regarding the Safety Management System are
observed. Who should actually verify this on board?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The Master
2. The Master and Officers
3. The Designated Person.
4. The Chief Engineer

What are the best means of verifying that specified requirements (procedures
718.
and instructions) regarding the Safety Management System are observed?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. By inspecting the Deck and Engine work book daily by the Master.
By computerising all specified requirements and have an officer
2.
assigned as input controller.
By use of a check list for verification of actions/activities of crew
3.
members.
By dividing the responsibility amongst officers who have to keep
4.
their own Safety Work Book.

It is the Master's responsibility to review the Safety Management System and


719.
report its deficiencies to ......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the Classification Society.
2. the Port State control of the next port of call.
3. the Flag State authorities.
4. the shore based management.

The Master's review reporting on the Safety Management system should


720.
include any deficiencies and may include......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
proposals for corrective action and recommendations for improving
1.
the SMS.
a list of unsatisfactory crew members who are not to be rehired by
2.
the Company.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 176 of 189

a list of keen and safety and environmental aware crew members


3.
who are to be promoted.
4. the officer's and crew's appraisal reports.

Whenever the Master, in his role as the responsible person for on-board
721. safety, finds a deficiency in the Safety Management system relevant to the
ships operation, he should....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. make note in the log book of this deficiency.
2. inform the P & I club.
correct the deficiency and make note of the correction applied in the
3.
official log book.
4. inform the Company.

When should the Master review the Safety Management System and report to
722.
the Company?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. The Company should set a standard interval for such reviews
2. Prior to change of command
3. Whenever there is a deficiency noted on board
4. Prior to the arrival of the external auditor every year

Should the Master's authority be emphasized in the Safety Management


723.
system?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
The overriding responsibility of the Master is self evident and need
1.
not to be repeated in the SMS.
The Company should ensure that the SMS operating on board the
2.
ship contains a clear statement emphasizing the Master's authority.
The Master is to be mentioned as the juridical person in command of
3.
the vessel.
The Master is to be mentioned as the Responsible Person in charge
4.
of implementing the SMS.

724. Under ISM, the overriding authority of the Master applies....


Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 177 of 189

tau corect
1. in emergency and extreme circumstances.
2. in normal circumstances.
3. in case of oil spill clean-ups.
4. in both normal and extreme circumstances.

It should be checked that the Company has documented that the Master has
725.
overriding responsibility and authority as required......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. by the International Association of Classification Societies.
2. by the Company's Main Policy Objective.
3. by the SOLAS Convention.
4. by the Shipowner's Trust Fund.

726. Verification of the Master's qualifications should be done firstly by....


Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. medical examination.
2. drug and alcohol test.
interview of the candidate with emphasis on safety and
3.
environmental awareness.
confirmation of the validity of his certificates in compliance with the
4.
STCW convention.

The Company should ensure that the Master is informed of all requirements
727.
relating to safety and environmental protection by......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. reminding him time to time.
2. having the Designated Person sent on board at specified intervals.
3. including such requirements in operating instructions.
4. having the Superintendents prepare monthly information sheets.

The Master is to be fully conversant with the Company's SMS and should be
728.
informed of all requirements through formal meetings with the......

Raspunsul Raspunsul

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 178 of 189

tau corect
1. shore management.
2. Port state inspectors.
3. senior Classification Society surveyors.
4. P & I club representatives.

The Master must be given the necessary support so that he can perform his
729. duties safely. If the Master reports deficiencies in the SMS, the company
should......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
make financial assistance available to the Master to correct the
1.
deficiencies.
call in outside contractors to look at these deficiencies and
2.
rectify/repair the same.
3. reward the Master for his diligence.
4. respond to identified deficiencies in the SMS.

Manning requirements and qualifications are part of ................. with which the
730.
Company should be familiar.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the shipping business
2. the manpower industry
3. National and International requirements
4. crew management responsibilities

The Company should establish procedures to ensure that personnel


731. transferred to new assignments related to safety and environment protection
are given familiarisation training. What are defined as new assignments?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Another ship
2. Promotion
3. A different job
4. All of the other options

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 179 of 189

Instructions which are essential must be identified, documented and given to


732.
newly assigned personnel prior to sailing. What are "essential instructions"?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
Those that clearly define the crew members role within the SMS and
1.
insure that they are prepared prior taking up their duties on board
SMS manual extracts, the safety manual to be read by each incoming
2.
crewmember
The role in the shipboard organisation, dayworker or watchkeeper,
3.
which watch assigned to.
Allotting crew cabin, linen, towels, instruction as to use of
4.
messrooms and bathrooms

Familiarisation for personnel transferred or on new assignments could be


733.
accomplished by.......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. on board training in a supernumerary capacity.
2. observing overlap while vessel in port.
3. visual aids such as manuals, operating instructions and videos.
4. All of the other options.

The choice and level of detail to assist familiarisation to new or newly assigned
734.
crewmembers will depend upon ....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the rank of the newly assigned crewmember.
2. the intelligence quotient of the newly assigned crewmember.
the individual experience with the new assignment and the job
3.
responsibilities.
4. the age of the seaman and the number of years worked at sea.

735. If individuals require essential familiarisation prior to sailing....


Raspunsul Raspunsul
tau corect
it will be the Master's duty to assess as such and initiate a training
1.
program.
then the company should identify such requirements and develop an
2.
appropriate plan.
they cannot take shipboard duty at all until they prove themselves
3.
qualified for the job.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 180 of 189

they should serve a full contract of at least ten months in a lower


4.
rank prior to take up the new position.

The Company should ensure that all personnel involved in the SMS have an
736. adequate understanding of relevant rules, regulations, codes and guidelines.
How could such information be communicated?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Through written instructions.
2. Described in the job responsibilities.
3. Formal discussions with company representatives.
4. All of the other options.

The Company should identify the individual(s) having the responsibility to


737.
define training needs appropriate to specific tasks, taking into account....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
previous training, experience and required proficiency in operation
1.
of the ship.
familiarity with new equipment, familiarity with equipment when
2.
transferred to different type vessel.
3. drills for emergencies, results of internal auditing.
4. All of the other options.

The Company should establish procedures for the ship's personnel to receive
738. relevant information on the SMS and the amount of documentation should be
determined by......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the size of the Company.
2. the requirements of the Charterers.
whatever is necessary to ensure that all appropriate shipboard
3.
personnel understand their respective roles.
4. the type of vessel and the trading pattern.

.Under SMS, sufficient instructions in a suitable language need to be verified,


739. as well as ensuring an understanding of them by the crew. How can this be
verified?

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 181 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
The crew is to be recruited in English speaking countries or will have
1.
to pass and examination.
Videos on the correct pronunciation of English need to be available
2.
on board.
The crew must be proficient in their own national language and have
3.
basic understanding of the language in use on board.
4. By witnessing an exercise.

Concerning the ability of the ship's personnel to communicate effectively in


740. the execution of their duties related to the SMS, documented evidence must be
available......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
on the procedures required for effective communication and what
1.
verification is carried out on board.
2. on the educational level of each crewmember.
3. on the medical examination of each crewmember.
4. on the ability of each crewmember to read and write in English.

When developing plans and instructions for key shipboard operations with
741.
safety and pollution prevention as primary objectives, the focus is on......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. economy.
2. finance.
3. prevention.
4. response to accidents.

Procedures for key shipboard operations should have safety and pollution
742.
prevention as primary objectives and should include, among other things.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. methods to lower the lifeboats.
2. measures to mitigate identified risks.
3. efficiency of the propulsion machinery.
4. accuracy of the trim and stability calculations.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 182 of 189

Concerning developing plans and instructions for key shipboard operations, it


743.
is expected that the Company has identified risks associated with......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the shipping industry's cost structure.
2. the carriage of liquid oil cargoes in bulk.
3. the particular type of vessel and it's trade.
4. drugs and alcohol misuse.

Which of the following tasks and occurrences can be excluded as possible risks
744.
to the safety of the ship and pollution of the environment?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Cargo shifting, collision, explosion
2. Fire, flooding, grounding
3. Inerting, tank cleaning, gas freeing
4. Heavy weather damage, loss of propulsion, loss of steering

The Company should establish procedures to identify, describe and respond


745.
to ...................emergency shipboard operations.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. potential
2. theoretical
3. assumed
4. occuring

A company is expected to have documented emergency procedures applicable


746. for use onboard the particular type ship being operated, including the duties
and responsibilities of the crewmembers and......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the methods of rescue available.
2. shipboard communication methods available.
3. the methods of reporting casualties to the Authorities.
4. the ways of combating a worst case scenario.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 183 of 189

In addition to routine drills prescribed in International and National


747.
regulations, drills should also include......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
emergency situations such as identified potential emergency
1.
shipboard situations.
2. fire drills in port.
3. boat drills at sea.
4. diving exercises under the ship.

The scope of drills should exercise the company's ashore and on board
748. personnel and develop familiarity with a particular emergency. Documented
evidence of drills should exist which demonstrate.......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. that all the kinds of drills were carried out.
that the ships staff has followed the correct procedures in notifying
2.
the shore staff.
3. that the Company has been able to respond effectively.
that all shore staff, office staff and subcontractors, manning agents
4.
and repair outfits were effectively involved .

The Company should have available shoreside organisational structure,


749. resources means and procedures for communications and equipment for
responding to a shipboard emergency. This means that......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. a very large communications network is required.
2. the Company needs offices spread out over the globe.
3. a 24-hour contact has to be available.
the office is to be staffed by Emergency Response Teams 24 hours a
4.
day.

The SMS should include procedures ensuring that .................... are reported to
750. the company, investigated and analysed with the objective of improving safety
and pollution prevention?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. illness and injury

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 184 of 189

2. cargo operations and ballast operations


3. non-conformities, accidents and hazardous situations
4. crew changes

The Company should have ................. for responding to non-conformities


751.
identified from internal audits and during routine operation of the ship.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. printed labels
2. inventory cards
3. a toll free telephone number
4. procedures

The Company should establish procedures to ensure that the ship is


752. maintained in conformity with the provisions of the relevant rules and
regulations and with....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. the cooperation of the Master.
2. the approval of the London Salvage Association.
any additional requirements which may be established by the
3.
Company.
4. the by-laws of the relevant P & I club.

Objective evidence is required to confirm conformance with established


753.
maintenance requirements, inclusive.....
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. of a computerised planned maintenance system.
2. of a computerised maintenance program for diesel engines.
of documented procedures and instructions for the onboard work
3. routines and verification of their implementation by the appropriate
personnel.
of keeping work record books and inventories of deck and engine
4.
departments up to date.

Under the SMS, as part of shipboard responsibilities, there should be routine


754.
inspections of.....

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 185 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. all machinery and ships equipment in use.
2. the accommodation.
3. machinery, ships equipment and structural integrity of the ship.
4. all crews belongings, luggage and items stowed in crew cabins.

Shipboard personnel, as part of day to day operation of the ship, should be


755. expected to correct non-conformities whenever possible. In this respect, what
are "Non-Conformities"?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Damage.
2. Defects, malfunctioning.
3. Deficiencies.
4. Any one the other options.

The Company should have procedures established for corrective action.


756.
Corrective actions involve solutions which......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. guarantyee that there is no recurrence of a non-conformity.
2. may reduce or prevent occurrence of a non-conformity.
investigate who was at fault and put the blame on the person(s)
3.
involved.
punish the persons guilty of neglect without taking any other action
4.
afterwards.

The Company should establish procedures under SMS to identify equipment


757. and technical systems of which the sudden failure may result in hazardous
operations. Once identified......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. a rigid maintenance program is to be established for this equipment.
2. tests and other procedures should be established to ensure reliability.
it must be ensured that each and every component of these systems
3.
and equipment is carried as spare on board.
4. these items are checked at least once a week by the Master.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 186 of 189

The testing and maintenance of stand by equipment and inactive systems


758. associated with alternatives should be part of the Company's maintenance
plan. Example of tests are......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. operation of alarms and emergency shut-downs.
2. pre-arrival and pre-departure tests.
emergency and safety equipments tests (eg EPIRB, VHF, CO2
3.
detectors).
4. Any or all of the other options.

The Company should establish and maintain procedures to control all


759. documents which are relevant to the SMS. The Company should ensure that:
1) ................. 2) ................ 3) .....................
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1) Valid documents are available 2) Changes to documents are
1. reviewed and approved by authorised personnel 3) Obsolete
documents are removed promptly
1) Documents are in the Master's safekeeping only 2) Documents are
2. authorised by the Classification Society 3) Documents are authorised
by P & I Club.
1) Documents are kept confidential by the Master 2) the Master
3. reviews the documents 3) the Master implements the contents of
documents.
1) Documents are approved by authorised personnel 2) Documents
4.
are to be reviewed by the Master 3) Documents are to be kept safe.

The documents used to describe and implement the SMS may be referred to as
760.
the......
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Ship Management Manual.
2. Safety Management Manual.
3. Shipboard Instruction Manual.
4. Ship Maintenance Manual.

The Company should carry out ................................ to verify whether safety


761. and pollution prevention activities comply with the Shipboard Management
System.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 187 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. inspections by third party consultants
2. external safety audits
3. drydock Inspections
4. internal safety audits

762. SMS Management reviews should be initiated at least by......


Raspunsul Raspunsul
tau corect
recommendations based on statutory/classification surveys and
1.
outdated SMS in the light of new rules/ regulations brought in force.
analysis and investigation of accidents, results obtained due
2.
implementation of SMS.
3. changes in the market strategy, social and environmental conditions.
4. Any of the other options.

763. Personnel carrying out audits should be ...................... the areas being audited.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. experts in
2. familiarised with
3. independent of
4. very conversant

A .................................. should be issued for every Company complying with the


764. requirements of the ISM code by the Administration, or by the Organisation
recognised by the Administration .
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Safety Management Certificate
2. Document of Compliance
3. International Shipmanagement Certificate
4. Safety and Environmental Protection Certificate

When verified that the Company and its shipboard management operate in
765. accordance with the approved SMS, a ................. should be issued to the ship
by the Administration or organisation recognised by it.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 188 of 189

Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Document of Compliance
2. Safety Management Certificate
3. Credibility Certificate
4. Certificate of Responsibility

The Company should ensure that each ship is manned with ........................
766.
seafarers in accordance with national and international requirements.
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. safety conscious and diligent
2. intelligent and healthy
3. drug and alcohol abstaining
4. qualified, certified and medically fit

Under ISM, what is the role of the Designated Person as defined by the ISM
767.
Code?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
To inspect the ship at least once every six months and to report all
1. matters concerning safety and environmental protection to the
management.
To write the safety manuals and to follow up on all safety related
2.
requisitions requested by the ship.
To ensure the safe operation of each ship and to provide a link
3.
between the company and those on board.
To monitor and if necessary to build up better safety relationships
4.
between the Authorities and the ship's staff.

768. What is the ISM or International Safety Management Code?


Raspunsul Raspunsul
tau corect
An international management code for the safe operation of ships
1.
and for pollution prevention as adopted by the IMO.
The International Ship Management Association's code for
2.
navigational safety.
The international code for accident prevention and safe working
3.
practices.
The international code for transportation of cargoes safely on board
4.
ships, as regulated by Marpol Annex III.

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21
Page 189 of 189

Under ISM, which methods can the Master use to implement the Company's
769.
Safety and Environmental policy?
Raspunsul Raspunsul
tau corect
1. Implementation of all existing IMO and Marpol rules
At his own discretion taking into account the trading pattern and the
2.
workload on the ship, as well as weather conditions
3. As defined and documented by the Company
He should discuss the methods to be used with the senior officers
4.
and the shipboard safety committee

file:///C:/Users/ionut/AppData/Local/Temp/9NPO3AMG.htm 21-May-21