Sunteți pe pagina 1din 8

Raport: Bullying-ul în şcoală

Fundaţia World Vision România a efectuat o cercetare în rândul a 817 elevi liceu şi gimnaziu
din şase judeţe, fete şi băieţi în proporţii relativ egale. Au fost folosite chestionare aplicate
online care au explorat experienţa elevilor cu privire la diferite forme de hărţuiri şi agresiune,
de la cea fizică, la cea verbală (insulte, ameninţări, glume, porecle), până la cea socială
(excludere din grup sau jocuri, lansare de zvonuri sau informaţii false pentru a pune pe cineva
într-o lumină proastă) şi cea electronică (prin folosirea Internetului sau a telefonului mobil
pentru a trimite e-mailuri, mesaje sau imagini pentru a amenința pe cineva, a-i răni sentimentele,
a face o persoană de rușine sau a o pune într-o lumină negativă, a răspândi zvonuri sau secrete
despre cineva). Au răspuns 144 de elevi liceu din cinci judete (Cluj, Dolj, Ialomiţa, Vâlcea,
Vaslui), 12 oraşe şi 21 licee cu profile diferite şi 673 elevi de gimnaziu din rural din şase judeţe
(Cluj, Ialomiţa, Braşov, Vâlcea, Vaslui, Ilfov), 27 localităţi şi 27 de şcoli gimnaziale.
Chestionarele au fost aplicate în condiţiile în care copiii mergeau fizic la şcoală.
Agresiunea şi hărţuirea sunt realităţi prezente în şcolile incluse în această cercetare, unele forme
fiind frecvente, dar toate ar trebui să ne îngrijoreze şi să ne determine să acţionăm. Mai mult
copiii recunosc că au avut comportamente agresive, dar în acelaşi timp îşi doresc ca acest
fenomen să fie eradicat. Mulţi elevi au o atitudine pasivă în faţa agresiunii, dar nu ştiu ce să
facă şi cui să raporteze. Violenţa este o realitate în multe şcoli din întrega lume, dar există soluţii
pentru a înţelege dimensiunea fenomenului, pentru a acţiona, pentru a-l preveni sau mitiga.

Contents
Principalele rezultate ale cercetării: ........................................................................................................ 1
Cum văd copii rezolvarea bullying-ului?.................................................................................................. 7
Recomandări World Vision România....................................................................................................... 7

Principalele rezultate ale cercetării:


Formele de agresiune şi hărţuire

1. Deşi agresiunea verbală e cea mai prevalentă formă experimentată atât la gimnaziu
(42%), cât şi la liceu (38%), violenţa fizică este prezentă la cel puţin unul din zece elevi
de liceu şi unul din şapte elevi de gimnaziu! Agresiunea socială este raportată de 15.6%
elevi de gimnaziu şi 19% la liceu, iar agresiunea sau hărţuirea electronică este indicată
de 12,5% elevi de liceu şi 14% elevi de gimnaziu.

2. Cea mai frecventă formă de agresiune pe care au văzut-o sau de care au auzit elevii de
gimnaziu a fost cea verbală (49%), urmata de cea fizică (36%), în timp ce cei din liceu
au fost martori la agresiuni verbale (55%), fizice (34%), sociale (32%) şi electronice
(26%).
Tipuri de hărțuire si frecvența lor exercitate de elevii
de gimnaziu

De mai multe ori pe saptamana 0.74% 3.42% 0.89% 1.63%

In fiecare saptamana 1.49% 1.49% 1.63% 1.63%

O data/de doua ori 7.13% 16.34% 5.20% 5.50%

Niciodata 81.13% 69.54% 80.98% 79.64%

Nu stiu 9.51% 9.21% 11.29% 11.59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

fizic verbal social electronic

Tipuri de hărțuire si frecvența lor exercitate de


elevii de liceu

mai multe ori/ sapt 0.69% 0.69% 1.39%

In fiec saptamana 1.39% 4.17% 1.39% 2.08%

O data/de doua ori 2.78% 10.42% 6.25% 4.86%

Niciodata 90.97% 79.86% 85.42% 84.03%

Nu stiu 4.86% 4.86% 6.25% 7.64%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

fizic verbal social electronic

Comportamente agresive asumate de elevi

3. Elevii recunosc că au avut un comportament agresiv sau că au hărţuit alţi elevi:


- Gimanziu: verbal (21%), fizic (12%), electronic (9%), social (8%)
- Liceu: verbal (15%), social (8%), electronic (8%) şi fizic (4%)
Unde au loc agresiunile?
4. Agresiunile au loc în multe locuri atât la gimnaziu, cît şi la liceu, dar o atenţie deosebită
trebuie acordată holurilor, curţii şcolii şi toaletelor. Elevii de gimnaziu nu se simt în
siguranţă în toaletele şcolii (25%), vestiare (19%), curtea şcolii (16%), intrările/ieșirile
școlii (13%), sala de sport (12%) şi holuri (10%). Locurile unde au avut loc agresiunile:
- Gimnaziu: curtea şcolii (63%), holuri (53%), săli de clasă (52%), toalete (33%),
intrarea sau ieşire din şcoală (30%)
- Liceu: holuri (59%), săli de clasă (59%), curtea şcolii (58%), pe drum către şcoală
(49%), toalete (44%), sala de sport (30%)

Hărțuirea are loc ....

70.00% 59.02% 62.58%


59.04%
51.57% 58.33%
60.00% 52.99%
48.61%
50.00% 43.74%

40.00% 33.49% 29.56% 28.47% 29.86%


30.00%
20.00% 11.95% 13.19% 14.78%

10.00% 5.19%

0.00%

Gimnaziu Liceu

Când au loc actele de agresiune sau hărţuirile între elevi:


5. Agresiunile au loc mai ales în pauzele, pe timpul deplasării către şcoală sau înapoi acasă,
dar chiar şi în timpul orelor!
- Gimnaziu: în timpul pauzelor (53%), după şcoală (39%), pe drum către şcoală (29%),
dar chiar şi în timpul orelor (9%)
- Liceu: în timpul pauzelor (35%), după şcoală (29%), în timpul orelor (22%)
Când au loc hărțuirile ?

52.60%
60.00% 35.41%
50.00% 27.77% 38.93%
29.16%
40.00% 28.97% 17.36%
23.33% 20.95% 21.53% 22.22%
30.00%
20.00% 8.77% 8.32%
10.00%
0.00%

Gimnaziu Liceu

Ce fac elevii când se confruntă sau sunt martori ai unui act de agresiune/hărțuire?
6. Atunci când sunt victime sau martori ai diferitelor forme de agresiune mulţi elevi aleg
o atitudine pasivă:
- Aproape jumătate din elevii care au fost agresaţi sau hărţuiţi nu au făcut nimic (40% la
gimnaziu şi 43% la liceu).

Reacții ale elevilor în momentul în care sunt hărțuiți


43.21%
45.00% 40.07%
40.00% 32.88%
35.00% 29.45%
30.00% 16.05%
25.00% 17.47% 3.70% 2.47% 9.88% 15.75% 10.27% 7.53%
20.00% 25.93% 12.33% 16.44% 1.23%
15.00% 8.90% 1.23% 11.11%
4.94% 6.16% 6.16%
10.00% 17.28% 2.47%
5.00%
0.00%

Gimnaziu Liceu

- Aproape jumătate din elevi nu au încercat să ajute un alt elev ce era agresat/hărțuit (44%
la gimnaziu şi 49% la liceu).
Ai încercat să ajuți un alt elev agresat/hărțuit ?
48.61%
50.00% 44.28%
45.00%
40.00%
35.00% 29.17%
26.89%
30.00%
25.00%
17.36%
20.00% 13.82%
15.00% 7.73%
7.28%
10.00% 3.47%
1.39%
5.00%
0.00%
Niciodata O data/de 2 In fiec sapt De mai multe Nu stiu
ori sapt ori/sapt

Gimnaziu Liceu

De ce aleg elevii să nu facă nimic în faţa agresiunii sau hărţuirii?


7. Elevii nu ştiu ce să facă în caz de agresiune asupra lor sau dacă sunt martori unui act de
agresiune.

Atunci când au fost agresaţi sau hărţuiţi, elevii nu au făcut nimic pentru că nu au ştiut
ce să facă sau cu cine sa vorbească, le-a fost frică (mai ales celor de gimnaziu), nu le
place să pârască sau pentru că nu au crezut că implicarea lor ar face o mare diferenţă.

Unii elevi nu au făcut nimic dacă au fost martorii unui act de agresiune sau hărţuire
asupra unui coleg: 18% la gimnaziu şi 15% la liceu pentru că nu au vrut să se implice,
le-a fost frică, au considerat că nu e problema lor sau nu le place să pârască.
De ce aleg elevii să nu reacționeze în fața agresiunii ?

67.48%
70.00% 60.87%
60.00%
50.00% 21.74%
40.00% 30.08% 13.04% 13.04% 13.04% 13.04% 13.04%
18.70%
30.00% 13.82% 11.38% 17.89% 13.82% 11.38% 13.82%
20.00% 4.35% 8.94%
10.00% 0% 0%
0.00%

Gimnaziu Liceu

Raportarea cazurilor de agresiune sau hărţuire


8. Elevii nu raportează cazurile de agresiune pe care le experimentează sau la care sunt
matrori pentru că nu cunosc cum şi cui sa o facă!

Un sfert din elevii de gimnaziu (24%) şi o cincime din elevii de liceu (19%) nu
raportează niciodată un caz de agresiune sau hărţuire la care a fost martor.
Un sfert din elevii de gimnaziu (25%) şi liceu (26%) nu cunosc cum să raporteze la
şcoală un caz de agresiune sau hărţuire

Frecvența raportării cazurilor de agresiune/hărțuire


34.77%
31.94%
35.00%
28.47%
30.00% 25.85%
23.63%
25.00% 20.83%
18.75%
20.00% 15.75%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Întotdeauna Deseori Uneori Niciodata

Gimnaziu Liceu
Cunoști modul prin care poți raporta la școală un caz de
agresiune/hărțuire?

Liceu 73.61% 26.39%

Gimnaziu 75.48% 24.52%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Da Nu

Cum văd copii rezolvarea bullying-ului?


Copiii îşi doresc să fie informaţi periodic cu privire la bullying, să se implice în
prevenirea bullying-ului, să se organizeze întâlniri cu părinţii pe tema bullying-ului:

- Informarea elevilor cu privire la modul în care pot raporta cazurile de


agresiune/hărțuire şi informarea lor cu privire la formele de agresiune/hărțuire
- Întâlniri cu părinţii pe tema agresiunii/hărțuirii
- Filme şi scenete pe aceasta temă
- Implicarea elevilor în prevenirea agresiunii/hărțuirii şi proiecte dedicate în şcoală
- Un control mai bun al accesului persoanelor străine în incinta instituţiei de
învăţământ

Recomandări World Vision România


 Fiecare şcoală poate organiza activităţi de informare a elevilor cu privire la ce este
agresiunea şi hărţuirea, stabilirea unor reguli de comun acord cu elevii pentru
prevenirea şi combaterea acesteia
 Fiecare şcoală sau inspectorat şcolar ar trebui să stabilească mecanisme de
monitorzare şi răspuns la cazurile de agresiune şi hărţuire în şcoală sau perimetrul
educaţional
 Fiecare şcoală ar trebui să îşi informeze elevii cu privire la cum, unde, cui şi când
să raporteze cazuri de agresiune şi hărţuire
 Şcolile pot iniţia proiecte cu implicarea elevilor pentru prevenirea şi combaterea
agresiunii şi hărţuirii
 Fiecare şcoală ar terbui să operaţionalizeze grupurile de acţiune anti-bullying
Programe de formare şi instruire continuă a cadrelor didactice pentru a putea
preveni, depista la timp, interveni şi mitiga cazurile de agresiune şi hărţuire
 Normarea adecvată a consilierilor şcolari astfel încât să fie asigurat un consilier la
600 de elevi conform legislaţiei în vigoare
 Pregătire academică şi instruire continuă a tuturor consilierilor şcolari, inclusiv pe
componenta psihopedagogică