Sunteți pe pagina 1din 19

Educație pentru sănătate –

educație pentru o viață


sănătoasă
” Sănătatea este o stare de bine, mentală și socială și se manifestă ca abilitatea de
adaptare continuă la cererile de schimbare constantă și la stimulii mediului natural și
social.
Scopul educației pentru sănătate în
grădiniță este să  asigure cunoștințele
despre sănătate și  formare a
deprinderilor de viață sănătoasă
adecvate vârstei preșcolare
Promovarea unui stil de viaţă
sănătos, a respectului faţă de viaţa
personală, sănătatea proprie şi a
celorlalţi.
Promovarea conceptului de sănătate
în rândul copiilor de grădiniță, prin
oferirea de informații despre  reguli
de igienă individuală și colectivă și de
formare a unor deprinderi de viață
sănătoasă,  fundamentează conceptul 
de educație pentru sănătate, pe care
noi dascălii învățământului preșcolar
am ales de câțiva ani să-l
implementăm în grădiniță.
OBIECTIVE PRODUSE

a) apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective a copiilor ;


b) însuşirea de cunoştinţe cu privire la igiena individuală şi de grup;
c) însuşirea de cunoştinţe cu privire la mediul ambiant în care trăiesc;
d) formarea unor deprinderi de alimentaţie raţională şi sănătoasă;
e) formarea unor deprinderi elementare cu privire la prevenirea bolilor;
f) aplicarea corectă a normelor de igienă a cavităţii bucale;
REZULTATE AŞTEPTATE

•a) Formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui


comportament responsabil şi sănătos;
•b) Dezvoltarea de comportamente de protejare a sănătăţii
personale;
•c) Educarea copiilor şi sensibilizarea părinţilor pentru a susţine
şi a promova comportamentele sănătoase;
•d) Motivarea copiilor pentru participarea la activităţi cultural-
educative şi de voluntariat .
Dezvoltarea comportamentelor care descriu  stilul de viață în perioada de

vârstă preșcolară
Fiind un bun al tuturor, sănătatea
trebuie conștientizată prin acțiuni
educative începând de la vârsta cea
mai mică. Trebuie să-și formeze un
comportament igienic corespunzător
în care să includă noțiuni și cunoștințe
despre relațiile interumane și igiena
acestora, despre propria persoană în
scopul autocunoașterii, despre boală și
sărăcie, despre sănătatea și
îmbolnăvirea naturii sau a planetei.
Formarea unor deprinderi elementare cu privire la prevenirea bolilor
Dezvoltarea practicarii exercitiului fizic

Dezvoltarea unei atitudini pozitive La varsta prescolara copii au


față de activitatea fizica si activitățile abilitatile motorii suficient dezvoltate
în aer liber reprezintă un bun si sunt capabili sa mearga pe o
predictor pentru practicarea tricicleta, sa urce scarile, sa mearga
sistematica a exercitiului fizic in pe varfuri, sa sara peste un obstacol,
perioada imediat urmatoare, varsta sa arunce si sa prinda o minge, sa se
scolara si adolescenta. imbrace singuri (cu ajutor la fermoar
sau sireturi), sa foloseasca foarfeca,
sa deseneze sau sa picteze o figura.
Activitatea fizica are un rol esential in
dezvoltarea fizica, cognitiva si socio-
emotionala a copilului
În atingerea scopului educaţiei Aceste jocuri, fiind mai dinamice, se
pentru sănătate, am utilizat pe lângă pot desfăşura şi în pauza dintre
alte multe mijloace de realizare şi activităţile statice, precum şi în
jocul de mişcare. Prin natura lui, timpul liber petrecut cu părintii.Și
acest gen de joc constituie un jocul de masă influenţează pozitiv
puternic factor favorizant al conduita igienică a copiilor
dezvoltării fizice şi neuropsihice a prescolari.Spre deosebire de jocurile
copilului şi este un bun prilej pentru de mişcare, jocurile de masă sunt mai
transmiterea unor mesaje educative puţin dinamice, sunt odihnitoare şi în
pe teme de igienă, de sănătate.Jocul acelaşi timp distractive, ele
de mişcare se impune atenţiei nu desfăşurându-se în cadrul activităţilor
numai prin influentele pe care le pe centre de interes, ori după
exercită in planul culturii sanitare, ci activitaţile mai grele, mai obositoare,
mai ales prin actiunile sale directe
privind conţinutul igienic al dezvoltăii
generale a copilului, îndeosebi asupra
laturii formative, a sferei atitudinal
Voi prezenta câteva jocuri de mișcare , care se pot realiza atât în cadrul
activităţilor educative, cât şi cu părinţii în timpul liber. Jocurile
urmăresc consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la
comportamentul igienic-necesar
Jocuri de mișcare – educație pentru
sănătate
•„Staţia mea”-Se desfăşoară în formaţie de cerc, doi
copii aleargă prin interiorul cercului, ei având
rolurile mecanicului de locomotivă şi controlorului,
acesta din urmă ţinând mâinile pe umerii sau pe
mijlocul mecanicului. Copiii care alcătuiesc cercul
scandează sau cântă pe o melodie aleasă de
educatoare.
•„Vine trenul şuierand/Iar eu mă fălesc urcând/
Iubesc curăţenia/ Asta e staţia mea.”Se repetă de
trei ori, apoi trenul încetineşte mersul, se opreşte,
iar controlorul strigă-„Staţia mâini curate/ Poftiţi în
vagoane, vă rog!”.Câţiva copii care consideră că au
Jocuri de mișcare

Tata mare”-Dupa o scurtă conversaţie cu copiii, privind igiena personală şi


necesitatea întreţinerii acesteia, copiii sunt aşezaţi în cerc, ţinându-se de mâini
şi scandează in tempo-ul cunoscut specific vârstei:”Tata mare mă învaţă/ Să mă
spăl pe mâini pe faţă/ Și pe dinţi şi pân’ la brâu/ Uite apa curge râu/ Faceţi toţi
cum fac şi eu”.În mijlocul cercului stă un copil. Cand grupul de copii prins în cerc
se opreşte la cuvintele „Faceţi toţi cum fac şi eu”, copilul care stă în cerc
mimează regulile de igienă scandate, iar ceilalţi copii repetă mişcările lui. Jocul
se reia pentru grupele mijlocie şi mare.Jocul se poate complica prin introducerea
deprinderilor şi obişnuinţelor în succesiunea natural temporară din zi conform
programului sau intr-o ordine la alegerea copilului din cerc. Cand acesta face
greşeli privind demonstrarea corectă sau ordinea logică a execuţiei la aprecierea
educatoarei, el trebuie să cedeze locul altui copil. După caz, se pot folosi
următoarele versuri:”Ai ghicit, ai ghicit /Și eşti tare fericit/ Ai ghicit, ai ghicit/
Treci la loc eşti mulţumit” sau „N-ai ghicit, n-ai ghicit/ Și eşti tare necăjit/ Hai
copiii să-i arătăm şi pe loc să-i învăţăm
Jocuri de mișcare – educație
pentru sănătate
Cursa sanitară”-Pe doua masute se pun două foi de hârtie, şi câte un creion sau
cariocă. Copiii sunt aşezaţi pe două rânduri, în dreptul meselor la aproximativ 3-
4 metri. Primii copii din cele două rânduri primesc câte un obiect de toaletă
(pastă de dinţi, periuţă de dinţi şi periuţă de unghii, săpun) şi la semnalul
educatoarei, aleargă spre masă. Educatoarea pune o  întrebare, la care cei doi
copii trebuie să răspundă printr-un desen. De indată ce un copil a terminat
desenul, se întoarce, predă obiectul de toaletă următorului copil din rând şi se 
aşează apoi la sfârşitul acestuia. Jocul continuă până ce participă şi ultimul copil
din rând. Se pot adresa următoarele întrebări:”Cu ce se spală mâinile?”(Copiii
desenează apă şi săpun), „Cu ce se spală dinţii?”(Copiii desenează apă şi periuţă
de dinţi), „Cu ce ne curăţăm hainele?”, „Ce alimente conţin cele mai multe
vitamine?”, etc. Grupa câştigătoare este stabilită de educatoare în funcţie de
calitatea şi numărul răspunsurilor corecte, fiind declarată câstigătoare cea care
indeplineste prima sarcină şi nu a făcut greşeli. Pentru incălcarea regulilor de
joc, se pun recompense, care vor putea fi răscumparate prin răspunsuri verbale
la două intrebări suplimentare adresate copilului care le-a încălcat.
Concluzii

Educația pentru sănătate a copiilor Grădinița este prima verigă a


se poate realiza prin toate categoriile sistemului de învățământ care trebuie
de activități de învățare din să intre în funcțiune în domeniul
grădiniță. Activitățile de dezvoltare educației pentru sănătate, exercitând
personală ne oferă, prin conținutul, influențe educative menite să
structura și modul lor de organizare, modeleze și care-și vor pune amprenta
multiple posibilități de realizare a pe întreaga dinamică ulterioară a
educației pentru sănătate. comportamentului civic al individului
Din activitățile noastre...
Din activitățile noastre...
Din activitățile noastre...
Din activitățile noastre...
Sănătatea este o avere care nu se poate măsura. Dacă ai pierdut-o, știi
prea bine cât de tare doare. 
SĂNĂTATE VĂ DORESC ȘI VĂ MULȚUMESC!