Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE

ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P. Nr.3 Târgoviște


GRUPA: Mare ”Curioşii”
DATA: 16.02.2018
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: prof.Chițu Maria
TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?
TEMA PROIECTULUI: Au fost și sunt în jurul nostru
SUBTEMA: Prietenii de lîngă casă
TEMA ZILEI: Nazdrăvana oiță Shaun
FORMADE REALIZARE:
Activitate cu conţinut integrat – ADP+ALA1+ADE (DLC-Educarea limbajului) +DOS-Acticitate
practică+ALA2-frontal pe grupuri mici și individual;
FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, grup, individual
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunostinte priceperi si deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
-consolidarea priceperilor şi deprinderilor de exprimare verbală corectă din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic, îmbogățirea vocabularului;
- consolidarea abilităților practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, dezvoltarea simțului estetic, a
creativității.
-cultivarea sociabilității copiilor, a intereselor și a deprinderilor de cooperare cu partenerii de activitate sau
joc, în realizarea unor teme comune;
I.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP):
ÎD: : ,,Daca aş fi un animal domestic, aş vrea să fiu...’’
R: ,,Invățăm să protejăm animalele’’- deprinderi de comportare adecvata și atitudine pozitivă faţă de
animale
T 1: Căntec „Ferma animalelor”
T 2: Cîntec „Iepuraș coconaș”
II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE(ALA)
1. Activităţi pe centre de interes:
Construcții:
Tema activităţii: ,, Ferma animalelor”
Mijloc de realizare: așezare plană și prin suprapunere, îmbinare.
Știință:
Tema activității- ,,Exerciții și probleme cu animale domestice,,
Mijloc de realizare: fișe individuale cu exerciții și probleme în limitele 1-8.
Bibliotecă:
Tema activităţii: „Cărticica lui Shaun”
Mijloc de realizare: fișe individuale cu diferite exerciții grafice
2.Jocuri recreative:
Joc distractiv: „Trimite mingea la coș!”
Joc de mișcare: „Lupul și mielul!

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


DLC- Educarea limbajului - Poveste cu început dat
DOS- Activitate practică - Confecționare ”Oița”- decupare, lipire

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE ACTIVITĂȚILOR


 Să demonstreze că a înţeles începutul textului răspunzând la întrebări;
 Să continuie firul narativ al povestirii cu mijloace lingvistice proprii;
 Să se exprime corect în propoziții și fraze corect fornulate din punct de vedere gramatical într-o
întâmplare logică;
 Să îmbine în mod creativ materialele puse la dispoziție pentru a realiza o jucărie.;
 Să se folosească de tehnicile de lucru învățate în realizarea temei propuse.;
 Să analizeze în spirit critic lucrarea personală şi a celorlalţi copii;
 Să construiască prin alăturare, suprapunere imbinare;
 Să colaboreze pentru a realiza tema dată;
 Să raporteze corect cantitatea la număr și invers;
 Să efectueze adunări și scăderi cu o unitate, în limitele 1-8, folosindu-se de imagini;
 Să traseze în „ carte „ semne grafice cunoscute.

STRATEGII DIDACTICE:a)metode şi procedee: explicaţia, conversatia, exerciţiul, jocul, Lotus,


problematizarea, lucrul în echipe, Turul galeriei, povestirea
b)material didactic: Panoul Calendarul naturii, panou pentru afisaj, imagini corespunzătoare conţinutului
poveștii, planșe, fişe de lucru, creioane colorate, calculator, stimulente, cuburi din lemn de diferite mărimi
și culori, figurine cu animale domestice, suluri din hârtie, vată, lipici, pensule, șervețele umede,
c) forma de organizare : frontal, pe grupe, individual.
Formă de evaluare: continuă – prin observarea comportamentelor copiilor, analiza acţiunilor şi
răspunsurilor, aprecieri individuale si de grup, stimulare verbală;

RESURSE:
- umane: educatoarea şi grupa de copii;
- temporale: 1 zi
LOCUL DESFĂŞURĂRII : sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
,, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008
„Revista învăţământului prescolar nr.1-2/ 2010
„ Metode interactive de grup”- Ghid metodic- Editura Arves
SCENARIUL ZILEI

Salutul:
-Bună dimineaţa, dragi curioşi! Mă bucur că şi astăzi suntem împreună!
-Haideţi să ne salutăm ca în fiecare dimineaţă:
În fiecare dimineaţă
S-avem gândul bun pe faţă!
Către soare să privim,
Iubire să dăruim!
Se completează Calendarul naturii cu datele caracteristice (ziua, luna,anul) si starea vremii.
Prezenţa – Un copil precizează daca sunt colegi absenți.
Îtâlnirea de dimineaţă (ADP)
Tema : ”Daca aş fi un animal domestic, aş vrea să fiu...!” se va purta o scurtă discuție despre ce animal
domestic ar dori, se vor lua cîteva răspunsuri aleatorii. Copilul care prezintă animalul domestic dorește să
fie, va spune și cîteva caracteristici ale acestuia, înfățișare, hrană, foloase etc.
Captarea atenţiei -se va realiza prin prezentarea surpriză a unui scurt video cu „ Oaia Shaun”, o
oiță năzdrăvană, care este implicată în nenumărate întâmplări hazlii. După vizionarea clip-ului video, copiii
vor trebui să continue o poveste cu început dat, care o are ca protagonistă pe oița Shaun.
RUTINA: „Invățăm să protejăm animalele’’
TRANZIŢII:T 1: Căntec „Ferma animalelor”
T 2: : Cîntec „Iepuraș coconaș”
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR
În cadrul Activităţilor pe domenii experienţiale, DLC –Educarea limbajului, după ce copiii
au făcut cunoștință cu Shaun și vor continua povestea începută de educatoare, se vor îndrepta către centre
și vor descoperi împreună ce vor face în cadrul fiecărui centru de activitate. La centrul Construcţii vor
construi,, Ferma animalelor”, la centrul Știință vor rezolva probleme ilustrate și exerciții în limitele 1-8;
la centrul Bibliotecă vor trasa semne grafice în cărticica lui Shaun. La Domeniul Om și Societate,
Activitate practică, copiii vor confecționa o oiță din materiale reciclabile prin decupare și lipire.
După atâta muncă, sigur vor avea și chef de joacă și le propun și niște jocuri:

La ALA2 se vor desfăşura jocurile:


Joc distractiv: „Trimite mingea la coș!”
Joc de mișcare: „Lupul și mielul!

La finalul zilei se fac aprecieri generale şi individuale asupra participării copiilor la activităţi, rezultatele
obţinute, vor găși utilitate lucrărilor lor.
Strategii didactice
Nr.crt Evenimentul Conţinut ştiintific Metode si Mijloace de Forma de Evaluare
. didactic procedee învăţământ organizare
Momentul ADP: Conversaţia
1. organizatoric Se creează un climat educaţional favorabil. Calendarul Frontal Observarea
În cadrul ,, Ȋntâlnirii de dimineaţă”, pe tema ”Daca naturii cu sistematică
elenentele
aş fi un animal domestic, aş vrea să fiu...!” se
Exerciţiul specifice
iniţiază o scurtă conversaţie, apoi se realizează
Salutul, Prezenţa şi se completează Calendarul
naturii.
2. Captarea Captarea atenţiei se va realiza prin prezentarea Frontal
atenției surpriză a unui scurt video cu „ Oaia Shaun”, o Conversația Oița Shaun
oiță năzdrăvană, care este implicată în nenumărate
întâmplări hazlii. După vizionarea clip-ului video,
copiii vor trebui să continue o poveste cu început
dat care o are ca protagonistă pe oița Shaun.

3. Tranziţie Căntec „Ferma animalelor” Exerciţiul Frontal


Anunţarea Anunț copiii că astăzi, vom încerca să creăm o
4. temei şi poveste, al cărui început o să vi-l spun eu, voi veți
a obiectivelor continua povestea, la sfârșit îi vom pune un titlu. Expunerea
La sectorul Artă, vom confecționa o Oița, vom frontal
decupa și vom lipi materialele. La sectorul Explicaţia
Construcţii vor construi Ferma animalelor, la
sectorul Știință, va trebui o ajutați pe oiță să Conversaţia
rezolve exerciții și probleme în limitele 1-8 și la
Bibliotecă, vor trasa semne grafice în cărticica lui
Shaun.
Mai întâi vom desfăşura activitatea de educarea
limbajului cu toată grupa .
Trebuie să fiți atenți, să audiați textul și să
continuați povestea. După aceea veți merge la
celelalte sectoare pentru a îndeplini sarcinile
propuse.Sunt convinsă că puteţi să lucraţi frumos,
curat, ingrijit, că lucrările voastre vor fi minunate.

5. Prezentarea Se prezintă începutul povestirii– locul, timpul


conţinutului şi acțiunii, personajele, se prezintă intriga și se Explicația
dirijarea ȋnvăţării oprește povestirea.
Copiii vor continua firul ideilor exprimându-se cu
limbajul propriu. Povestirea
În timpul prezentării începutului povestirii, se
explică cuvintele noi. Frontal
Se pun întrebări ajutătoare pe baza textului, pentru
a vedea dacă copiii au înțeles textul. Exerciţiul
Educatoarea se va folosi în expunerea textului de Imagini
imagini sugestive. corespunzătoare
conţinutului
Strucura povestirii:
1. Începutul povestirii;
Copiii ascultă începutul poveştii prezentat de
educatoare: Individual

2. Continuarea povestirii de către copii;


Copiii continuă povestea funcţie de propria Problematizarea
imaginaţie.
3. Aprecierea povestirii de către educatoare;
Copiii vor da un titlu povestirii la finalul activității.
În timp ce copiii povestesc, se urmăreşte şi se
intervine în cazul în care relatarea lor este lipsită de
logică, de sens sau se abat de la tema respectivă şi
se subliniază ceea ce corespunde mai bine temei.
Se urmărește și exprimarea corectă din punct de
vedere gramatical.
Se solicită povestitorilor să găsească un titlu pentru
povestea creată, motivându-l. Se alege cel mai
potrivit titlu.
În încheiere se apreciază povestea creată şi
modul cum au colaborat copiii.
6. Obţinerea Prezint copiilor planșa pe care este desenat
performantei „ LOTUSUL animalelor”. Copiii vor folosi imagini Lotusul Planșă Frontal Aprecieri
pentru a realiza „lotusul”, rezolvând sarcinile verbale
solicitate.( sunt notate și pe planșă)

7. Încheierea Apreciez modul de participare a copiilor la Conversaţia Stimulente Frontal. Feţe


activităţii activitate, le recomand ca la celelalte activităţi să individual zâmbitoare
participe la fel de activ şi împart stimulente.

8. Tranziţie : Cîntec „Iepuraș coconaș” Exerciţiul Frontal

9. ALA II Copiii vor fi pregătiţi pentru activităţile pe centre, li


se reamintește trebuie să treacă pe la centrul Artă Explicaţia,
unde se desfășoară activitatea obligatorie Conversaţia , Pe grup,
Se va face prezentarea materialelor, sarcinilor și Individual
obiectivelor urmărite la fiecare centru..
La centrul Artă se desfăşoară ADE-Activitatea
practică cu tema „Oița”.
Intuirea materialelor: tuburi de la hârtie igienică, Observația
vată, foarfecă, pensule, lipici, ochișori, panglică, tuburi de la
șervețele umede hârtie igienică,
Prezentarea modelului și analiza lui: vată, foarfecă,
Se prezintă un model realizat de educatoare. Se pensule, lipici,
insistă pe observarea atentă a modului cum au fost ochișori,
lipite elementele lucrării. panglică,
Explicarea şi demonstrarea procedeului de lucru: șervețele umede
-tăierea pe contur a tubului de hârtie și plierea Explicaţia,
părților superioare; Conversaţia ,
- aplicarea corespunzătoare a pastei de lipit, pe Exerciţiul
suprafața tubului, putin câte puțin și aplicarea Aprecieri
bucăților de vată; verbale
-lipirea prin așezarea vatei și presare ușoară cu
degetele. Grup,
-crearea unui model original; Individual
- amintim câteva reguli de folosire a foarfecelor și
de protecție;
Executarea temei de către copii-Obţinerea
performanţei
Copiii vor lipi bucățile de vată. Li se atrage atenţia
să folosească corespunzător pasta de lipit, să nu
pună prea mult lipici, să nu frece tubul din carton
cu pensula. Amintesc copiilor că toate oițele lor, Explicația
vor fi expuse la Ferma animalelor ( centrul Cuburi de
Construcții). diferite forme,
La centrul Construcţii, copiii vor construi din culori și
cuburi, prin suprapunere, îmbinare „ Ferma mărimi.
animalelor ”.
La centrul Ştiinţă vor rezolva fişe, pe nivele de
vârstă, având ca sarcinii:
1Încercuiește a patra oaie și a opta Fișe individuale
2Coloreză tot atâtea elemente căte îți indică
cifra
3.Rezolva problemele ilustrate ( sau Realizează
prin încercuire mulțimi de elemente de același
fel,desenează atâtea cerculețe câte elemente Fișe individuale
sunt în fiecare mulțime)

La centrul Bibliotecă, copiii vor trasa elemente


grafice, diferite tipuri de linii în „cărticica lui
Shaun”.
Amintesc copiilor care este poziția corectă a
corpului în timpul scrirului, deasemenea folosirea
corectă a instrumentelor de scris.
Copiii vor merge la centre prin rotaţie.
Voi supraveghea îndeaproape activitatea lor, de la
toate centrele, îi voi încuraja și ajuta acolo unde
este cazul.
11. Evaluarea După încheierea activităţilor de la centre, copiii trec Turul galeriei Aprecieri
în grup pe la fiecare centru de activitate şi generale şi
apreciază modul de lucru, activitatea proprie şi pe individuale
cea a colegilor şi dacă s-au respectat cerinţele
stabilite iniţial. Ei analizeaza lucrările realizate pe
baza următoarelor criterii: originalitate, acurateţe şi
gradul de finalizare al lucrării.
12. Încheierea Voi face aprecieri privind modul de desfăşurare a Aprecieri
activităţii activităţii şi participarea copiilor la realizarea Conversaţia Stimulente Frontal generale şi
sarcinilor, voi acorda copiilor stimulent. individuale

Anunțarea jocurilor de mișcare:


13. ALA III 1. Joc distractiv: „Trimite mingea la coș!” Explicaţia, Frontal, Stimulare
Se explică modul de desfășurare a jocului. demonstraţia, Ecusoane grupuri. verbală,
Se așează scaunele pe două șiruri și în fața primului exerciţiul/jocul aprecieri.
scaun se așează o cutie cu mingii, iar în partea din
spate, după ultimul scaun o altă cutie, dar goală.
Se explică regulile jocului. Copiii vor sta așezați pe
scaune.
La comanda educatoarei „ Start”, copilul care este
pe primul scaun se ridică și ia o mingie din coș și
după ce se așează pe scaunul lui, o dă colegului din
spate cu mâna peste cap și tot așa pănă mingia
ajunge la ultimul copil din rând, care se ridică și o
pune în coșul din spatele scaunului lui. Jocul se
termină când ultima mingie a ajuns în coșul din
spatele scaunelor.
Jocul se reia de mai multe ori.
Reguli:
- nu avem voie să ne cadă mingia din mână;
- nu este voie să ţipam;
Desfăşurarea jocului de probă Vom desfăşura
împreună un joc de probă. Dacă se impune voi da
explicaţii suplimentare. Le voi reaminti să fie atenţi Explicaţia, Frontal şi Stimulare
la colegii care le dau mingiile. demonstraţia, individual verbală,
Desfăşurarea propriu-zisă a jocului. Jocul se va exerciţiul/jocul aprecieri.
repetade mai multe ori. Se urmăreşte buna
desfăşurare a activităţii, respectarea regulilor şi a
corectitudinii.
Încheierea jocului. Voi face aprecieri generale
asupra modului în care s-au comportat copiii în
timpul jocului, dacă au respectat regulile jocului.
2. Joc de mișcare: „Lupul și mielul!
Se explică modul de desfăşurare a jocului:
Copiii sunt dispuși în formație de cerc, ținându-se coșulețe
de mâini. Unul dintre ei primește rolul de „ miel” și
stă în mijlocul cerculu, altul rolul de „lup” și stă în
afara formației.Înainte de începerea jocului se
fixează trei porți în dreptul cărora copiii nu se țin
de mâini și stau la o distanță de un pas. La Stimulare
începerea jocului, lupul intră pe o poartă și caută Explicaţia, Frontal verbală,
mielul, dar acesta aleargă, ieșind sau intrând în demonstraţia, aprecieri
cerc după caz, numai prin locurile marcate ca porți. exerciţiul/jocul
Dacă lupul prinde mielul, ei vor merge la loc și se
vor alege alți copii în cele două roluri. Se execută
jocul de probă, apoi jocul se reia până vor participa
mai mulți copii.
Reguli:
-pe parcursul jocului educatoarea poate numi și alți
copii în rolul de miel sau lup;
- nu vor trişa;
- nu este voie să ţipam;
Desfăşurarea jocului de probă Vom desfăşura
împreună un joc de probă.
Desfăşurarea propriu-zisă a jocului. Jocul se va
repetade mai multe ori. Se urmăreşte buna
desfăşurare a activităţii, respectarea regulilor şi a
corectitudinii.

13. Încheierea Se fac aprecieri generale şi individuale privind


Jocurilor ALAII participarea la jocuri, respectarea regulilor de joc,
exprimarea emoţiilor.
14. Evaluarea Copiii privesc lucrările realizate, ei schimbă Frontal Aprecieri
activităţii impresii cu privire la ceea ce le-a plăcut cel mai conversaţia Individual verbale ,
mult în activitatea de astazi. stimulente
Pe grupe