Sunteți pe pagina 1din 5

Seminar 5. Strategii de evaluare şi efectele lor asupra randamentului şcolar.

Evaluarea inițială. Evaluarea sumativă

1. Prezentați activitățile pe care le-ați realizat în perioada de evaluarea


inițială la clasa /grupa – disciplină/domeniu experiențial. Comparați
rezultatele/ nivelul clasei/grupei în “momentul de pornire” într-o nouă
perioadă de formare cu cele dinaintea vacanței de iarnă. Prezentați
situația de la începutul activității și cea de acum. Cace sunt concluziile
dumneavoastră ?
COMPORTAMENT VERBAL
EVALUARE INIŢIALĂ /AN ŞCOLAR 2021-2022
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE/Educarea limbajului

Tema activităţii / Tipul de Obiective operationale Itemi de evaluare / punctaj Aprecierea evaluarii
Mijloc de realizare probă
O1.Să pronunţe relativ corect 1.Pronunţă relativ corect
cuvintele fără omisiuni sau inversări sunete integrate în cuvinte; 2p
“Să facem de sunete, ori de grupuri de sunete; 2.Formulează propoziţii simple
cunoştinţă” ca urmare a întrebărilor
– Joc exerciţiu
Probă orală O2.Să formuleze propozitii simple , primite; 2p
ca răspuns la întrebările primite

5-7 itemi
„Recunoaste Probă orală -Comportament atins-A3-4
/ practică O3.Să asculte şi să reacţioneze 3.Ascultă şi reacţionează itemi
povestea!” adecvat la povestea expusă; adecvat la povestea expusă;1p
-Joc didactic - Comportament în
dezvoltare-D
O4.Să identifice personajele din 4.Identifică şi descrie
2 itemi-Necesită sprijin-NS
poveste. personajele din poveste.2p

EVALUARE INIŢIALĂ/INTERPRETARE REZULTATE


COMPORTAMENT VERBAL/ DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

CENTRALIZATOR - COMPORTAMENT VERBAL/ DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Nr. de copii Nr. de copii cu Nr. de copii cu comportament Nr. de copii cu comportament Nu s-au prezentat în
evaluaţi comportament atins - A în dezvoltare - D care necesită sprijin - NS perioada evaluării
27 copii 18 copii 6 copii - 3

EVALUARE SUMATIVĂ

Domeniul Tema Tehnici si Comportamentul * Obiective operationale Rezultatele


experiential/ activitatii/mijlocul instrumente evaluarii
categoria de de realizare de evaluare **
activitate

DLC- Educarea -"Calatorind prin -probă orală - Ia parte la discutii - să formuleze propozitii simple A
limbajului cartea cu povești “/ -fișă de lucru - Alcatuieste propozitii simple despre ca raspuns la intrebarile primite. D
joc didactic obiecte si finite familiar, personaje din - să asocieze cuvintele pronuntate S
-probă orală povesti,aspect ale vietii sociale etc. cu imaginile prezentate.
- ,, A spus bine, n-a - Intreaba si raspunde la intrebari
spus bine,, joc simple
didactic
- Face legatura intre cuvintele
pronuntate oral si imaginile la care
acestea se refera.
OBSERVAŢII ÎN URMA EVALUĂRII COPIILOR
COMPORTAMENT VERBAL

În urma evaluării am constatat un progres, atât în ceea ce priveşte volumul cât şi exprimarea. Majoritatea copiilor pronunță
aproximativ corect toate sunetele dintr-un cuvant si nu fac omisiuni sau inversiuni de sunete sau grupuri de sunete. Pentru multi este o
mare schimbare comparativ cu nivelul pe care l-au avut la grupa mica. Copiii înţeleg şi utilizează corect structurile verbale.
Majoritatea se exprimă corect, redau conţinutul unor poveşti, utilizând calităţile expresive ale limbajului oral şi corporal.
În ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea, majoritatea copiilor pronunţă corect, dar în contextual grupei au fost remarcaţi şi
preşcolari care nu pronunţă corect grupurile de sunete, precum Karim.
Majoritatea au abilitati de comunicare specifice copiilor de 3/4 ani: expresivitate, masa vocabularului activ bine
conturată, memorie reproductivă a textelor.Folosesc corect formele de singular şi plural în vorbire, formulează corect
propoziţii simple , unii însă au nevoie de sprijin( Vlad). Câţiva copii întâmpină dificultăţi în argumentarea răspunsurilor sau
exprimarea propriilor păreri, precum Zian.
Recunosc personajele şi acţiunile lor în poveştile audiate, dar şi titlul poveştilor. Povestesc momente ale poveştii
audiate ce corespund cu imaginile prezentate de educatoare. Utilizează în povestire/repovestire un limbaj expresiv, respectând
ordinea cronologică a acţiunilor.
Majoritatea copiilor memorează cu rapiditate, recită poeziile expresiv, clar si corect. Ceilalţi copii reuşesc să reproducă
poeziile, dar au nevoie de încurajare pentru îmbunătăţirea calitatea recitării (expresivitatea).
MĂSURI AMELIORATIVE:
-stimularea comunicării verbale prin lărgirea sferei de reprezentări în plan literar specific: basme, povestiri, poezii.
-crearea de texte literare : povestiri scurte cu început dat sau create de copii.
-corectarea exprimării si expresivităţii verbale prin activităţi specifice.
-măsuri ameliorative de specialitate (logoped).-stimularea auzului fonematic, a articularii corecte a sunetelor şi grupurilor de sunete
(vocale, consoane): t-d, r-l,v-f, p-b, c-r, prin “exercitii –joc de stimulare” specifice. -aprecierea unor comportamente pozitive, jocuri
didactice pe echipe cu recompense, şi autocorectare.

Comportament EVALUARE INITIALA EVALUARE SUMATIVĂ


VERBAL VERBAL
A 20% 25%
D 62% 68%
NS 18% 7%