Sunteți pe pagina 1din 7

14

12

10

8
Ряд 3
Ряд 2
6 Ряд 1

0
Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

Chart Title
0.33 0.33 0.33 0.33 0.27 0.29

0.27 0.29
0.33 0.33 0.33 0.33

0.45 0.43
0.33
0.33 0.33 0.33

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3


5
4.5
4
3.5
3
2.5 Ряд 1
2 Ряд 2
Ряд 3
1.5
1
0.5
0 Ряд 3
2010 Ряд 2
2011
2012 Ряд 1
2013
2014
2015

Comerț cu ridicata și cu amănuntul Industria prelucratoare Agricultura, silvicultura și pescuit Construcții

Transport și depozitare Tranzacții imobiliare Alte activitați

20 20.4 20.5
19.4 19.8
18.7

9.6
8.5 9
7.9
7.3
5.7 6 6.3
5 5.1 5.4 5.5
4.8 4.9 4.9 4.8 4.2
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.1 2.9 2.6 3.4
2.4 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 2.9 2.8
2.3 2.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015


2007 20008 2009
mil.lei % mil.lei % mil.lei %
Mijloace fixe acordate 982,2 100 1246,5 100 412,5 100
în leasing/total
Mijloace de transport 891,7 90,8 1005,3

Sold credite, total Credite acordate, total Sold credite p/u business

21.78 24.57
17.84
21.54
27.81
26.49 20.77
12.47
14.25
9.2 16.59
25.12 26.83
13.44 23.88
20.88
13.77
9.99

2010 2011 2012 2013 2014 2015


Pr
od
uc
ția
și
fu
rn
iza
re
ad

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

ee
Di
str nerg
Tr
an ibuț ie
za i
cți a ap
Ac Info
tiv r a im ei
ită maț ob
ți i ilia
pr i și c
of om re
es u
io
na nica
le, ții
ști
Tr in
Al țifi
an te ce
sp ac
or tiv
tș ită
id ți
ep
oz
Ag it
ric Co are
ul ns
In tu tru
du r a cți
str ,siv i
Co ia icu
m pr lt
er elu ura
ț c Caz
u a cr
ăt
rid re ș oa
ica i ali re
tă m
și en
cu ta
am ție
ăn
un
tu
l
Nr.ÎMM
Venituri
100%
18.4 19.7
90%

80% Alte activități


20.6 15.8
Agricultura, sivicultura
70%
Industria prelucrătoare
16.8
60% Comerțul cu ridicata și
18.4 amănuntul

50% Hoteluri și restaurante

Transport și comunicații
40% 25.2
24 Tranzacții imobiliare

30%
3.3
2.9
20% 7.8
7.5

10% 8.9 11.8

0%
Anul 2012 Anul 2015
Продажи
2%
8%

6%
Municipiul Chișnău
Nord
Centru
13% Sud
UTA Gagauzia

70%

S-ar putea să vă placă și