Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1

CERERE DE SOLICITARE TABLETĂ CU INTERNET


ȘI ANGAJAMENT DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Nr. .............. din ...................

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
nr. . . . . . . . , Sector / Județ . . . . . . . . . . , posesor al C.I., seria . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . eliberat
de . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . , având CNP (părinte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în
calitate de părinte/ reprezentant legal al
elevei/elevului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sau, după caz, elev
major, vă solicit punerea la dispoziției a unei tablete cu acces la internet, în vederea desfășurării
cursurilor în regim online.

Prin prezenta cerere, mă angajez să asigur utilizarea tabletei scolare în condiții de siguranță
pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei normate de utilizare.
De asemenea, ma angajez să predau tableta școlară în perfectă stare de functionare către
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARBU DELAVRANCEA - BUCUREȘTI la momentul finalizării anului școlar, la
transferul din unitatea școlară sau dacă elevul nu mai este înmatriculat la unitatea de învățământ iar
în situația sustragerii/degradării tabletei școlare, mă angajez să plătesc contravaloarea acesteia.

Părinte / reprezentant legal

..........................................
(semnatura)