Sunteți pe pagina 1din 3

scăzător

scăzător
termen

termen
mărit cu ... mărit cu ...
Ție ți s-a Ție ți s-a
aprins cu … mai mic cu … mai mic
aprins
beculețul? beculețul?

Adunarea și scăderea Adunarea și scăderea

……………………… ……………………… ……………………… ………………………


……………………… ……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………

+
………………………

+
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
- ………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
-
……………………… ……………………… ……………………… ………………………
5. Micșorează cu 345 suma numerelor 426 și 372.

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
1. Calculați:
6. La un depozit s-au dus într-o zi 243 de
243 + 351 = .......... 612 - 401 = .......... 125 + 254 = ........... calculatoare, iar a doua zi cu 140 mai puține.
457 + 320 = .......... 797 - 324 = .......... 698 - 375 = ........... Câte calculatoare s-au adus în total la depozit?
723 + 144 = .......... 855 - 632 = .......... 226 + 763 =............ Rezolvare
170 + 408 = .......... 968 - 246 = .......... 847 - 430 = ............
..................................................................................
2. Calculați și faceți proba prin operația inversă: ..................................................................................
359 - 214 = ......... 461 + 534 = .......... 578 - 435 = ............ ..................................................................................
............................. ............................... ................................
..................................................................................
3. Calculați și comparați:
345 + 234 - 120 .......... 789 - 532 - 143 .................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4. Completați tabelul: ...............................................................................

a 452 256 578 637 338


b 120 341 211 414 101
a+ b 687 858
a-b 123 100
Găsește numărul cu 135
mai mare decât 242.
Magia electricității Magia electricității

........................................................ .......................................................
este pretutindeni în jurul nostru. este pretutindeni în jurul nostru.
Pentru a pune în funcțiune Pentru a pune în funcțiune
aparatele electrice, folosim aparatele electrice, folosim
........................................................ ...........................................................

Materialele care permit


Materialele care permit
trecerea curentului electric se
trecerea curentului electric se
numesc .................................
numesc .................................

Materialele care nu permit Materialele care nu permit


trecerea curentului trecerea curentului
electric se numesc electric se numesc
.................................. ..................................

(electricitatea, (electricitatea,
circuite circuite
electrice, electrice,
conductoare, conductoare,
izolatoare) izolatoare)