Sunteți pe pagina 1din 4

Nume şi prenume elev: ___________________________________

Test de evaluare finală matematică

1. Citiţi numerele de mai jos și scrieţi-le cu cifre:


o mie şapte sute nouăzeci și şapte - ___________
trei sute douăzeci de mii treisprezece - __________
șaptezeci de mii cinci - ____________

2. Scrieţi predecesorii şi succesorii numerelor:


_____ 999 _____ _______ 10 000 ______ ______ 999 999 ________

3. Rezolvaţi exercițiile și uniţi cu denumirea rezultatului operației pe care aţi efectuat-o:


756 + 167 = cât
900 - 356 = produs
sumă
93 x 15 = diferență
504 : 3 =

4. Efectuaţi, respectând ordinea efectuării operaţiilor:


10 + 62 x 2 – 18 = (420 : 10 + 439) - 130 + 500 = [9 + (3 x 8 - 240 : 10)] : 3 =
5.Aflaţi numărul necunoscut:
a + 280 = 13 184 b – 1 848 = 13 211 c x 3 = 906 d : 5 = 715

6. Transformaţi:
1000 g = _______ kg 4 km = _____ m 3 zile = _______ore
6 dal = _______ l 5t= ______ kg 800 ani = _______secole
75 m = ________cm 86 kg = ______g 45 kg = ________hg

7. Citiţi cu atenție și rezolvaţi problema, cu plan de rezolvare.


Andrei a colecționat 135 de mașinuțe, fratele său o treime din cât a colecţionat Andrei. Câte
mașinuțe au în total?
Test de evaluare finală Descriptori de performanţă:

Item Foarte Bine Bine Suficient


Răspuns corect și complet: scrie Răspuns parțial corect: scrie corect Răspuns parțial corect: scrie
I1 corect toate cele trei două dintre numerele date. corect un singur număr.
numere date.
Răspuns corect şi complet: scrie Răspuns parțial corect: scrie corect Răspuns parțial corect: scrie corect
corect toate cele şase numere patru numere (predecesori, două numere (predecesori, succesori).
I2
(predecesori, succesori). succesori).

Răspuns corect şi complet: rezolvă Răspuns parțial corect: rezolvă Răspuns parțial corect: rezolvă
corect toate cele patru exerciții corect trei exerciții date, face corect două exerciții date, face
I3
date, face probele prin operaţiile probele prin operaţiile inverse şi probele prin operaţiile inverse şi
inverse şi uneşte corect cu uneşte corect cu denumirea uneşte corect cu denumirea
denumirea rezultatului operațiilor rezultatului operaţiilor efectuate. rezultatului operaţiilor efectuate.
efectuate.
Răspuns corect şi complet: rezolvă Răspuns parțial corect: efectuează Răspuns parțial corect: efectuează
I4 corect exercițiile. corect 8-9 calcule. corect 6-7 calcule.

Răspuns corect şi complet: află Răspuns parțial corect: află trei Răspuns parțial corect: află unu- două
I5 toate cele patru numere numere necunoscute. numere necunoscute.
necunoscute.
Răspuns corect şi complet: Răspuns parțial corect: efectuează Răspuns parțial corect: efectuează
efectuează corect toate cele 9 corect 6 – 7 transformări. corect 3 – 5 transformări.
I6
transformări.
Răspuns corect şi complet: rezolvă Răspuns parțial corect: rezolvă Răspuns parțial corect: rezolvă
problema cu plan de rezolvare şi problema cu plan de rezolvare, dar problema cu plan de rezolvare, dar
I7
toate calculele corecte. greşeşte un calcul. greşeşte calculele/rezolvă corect, fără
plan de rezolvare.

Evaluare finală
Calificative
Calificativul
Itemi obţinute:
final

Rezolvă 6-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinație apropiată
Foarte Bine
acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si vădind etosul clasei.
Rezolvă 1-5 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinație apropiată
Bine
acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si vădind etosul clasei.
Rezolvă 1-2 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinație apropiată
Suficient
acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si vădind etosul clasei.
Rezolvă 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/ orice altă combinație
apropiată acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si vădind Insuficient
etosul clasei.