Sunteți pe pagina 1din 6

Priviți imaginile .

Ce reprezintă
fiecare?
Paisprezece ianuarie
Tema în clasă

Subiectul:
Cuvinte ce denumesc
obiecte,acțiuni,însușiri.
Ordonați propoziția de mai jos:
friguroasă pregătește

își

Iarna bagajele
Formați triade:

Zăpadă,creangă,mașină,
pisică,masă,tunete,cocoș,
nucă,lapoviță,
elev,păianjen,ninsoare.
Scrieți în caiete cuvintele din imagini,găsiți
însușiri pentru ele.
Completați propozițiile cu acțiuni:
• Primăvara............ghioceii.
• Păsările călătoare ...............la cuiburile lor.
• De 8 Martie ............ziua mamelor.
• Zăpada rece ...............cînd vine primăvara.

• (sărbătorim.înfloresc,se topește,se întorc)