Sunteți pe pagina 1din 4

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

EVALUARE FINALĂ
CLASA A IV-A

Partea I

1. Citeşte textul de mai jos, apoi scrie răspunsul la cerinţele date:

,, De Paşti în satul vesel căsuţele-nălbite


Lucesc sub a lor rânduri de trestii aurite,
Pe care cocostârcii înfipţi într-un picior,
Dau gâtul peste aripi, tocând din ciocul lor.
.......................................................................

Bătrâni cu feţe stinse, români cu feţe dalbe,


Românce cu ochi negri şi cu ştergare albe
Pe iarba răsărită fac praznic la un loc,
Iar pe-mpregiur copiii se prind la luptă-n gioc.”
Vasile Alecsandri -Paştele

2. Numeşte sărbătoarea religioasă amintită în text.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Precizează forma literară a cuvintelor: împregiur, gioc.


----------------------------------- ------------------------------------
----------------------------------- -----------------------------------

4. Scrie şase termeni din familia de cuvinte a substantivului român.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Găseşte câte un cuvânt cu sens asemănător pentru : lucesc, ştergar, dalbe, praznic.
--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
____________________________ _____________________________________

6. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul nouă să aibă trei sensuri diferite.


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul satul să răspundă la întrebările: cine? unde? a cui?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Analizează ca părţi de vorbire cuvintele subliniate în text.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Partea a II-a
Redactează o compunere cu titlul La Paşti în care să folosiţi cel puţin zece substantive însoţite de
adjective, patru verbe la timpuri diferite, două pronume personale şi un numeral.

Atenţie!
 Respectă părţile unei compuneri.
 Realizează legătura logică între titlul şi conţinutul compunerii.
 Foloseşte corect vocabularul.
 Respectă semnele de punctuaţie şi ortografie.
 Fii original!
 Respectă cerinţele aşezării în pagină ale unui text.
 Scrie citeţ, ordonat, corect.
Barem de corectare şi notare.

Partea I

2.Sărbătoarea religioasă amintită în text este Paştiul. 3 PUNCTE

3. Forma literară a cuvintelor : împrejur, joc 6 PUNCTE

4. Pentru fiecare termen corect găsit se acordă câte 1 punct. Total: 6 PUNCTE

5.lucesc= sclipesc, strălucesc dalbe= albe, imaculate


ştergar= şervet, prosop praznic= ospăţ, petrecere, sărbătoare
Se acordă 2 puncte pentru fiecare cuvânt corect găsit. Total 8 PUNCTE

6.Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare sens( adjectiv, numeral, pronume personal) al cuvântului
nouă. Total 9 PUNCTE

7.Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare enunţ care respectă cerinţa dată. Total : 9 PUNCTE

8.Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare parte de vorbire analizată corect. Total: 9 PUNCTE

Partea I – total 50 PUNCTE.

Partea a II-a

Se acordă 17 puncte pentru folosirea corectă a părţilor de vorbire solicitate.

 Respectarea părţilor compunerii – 5 puncte


 Realizarea legăturii logice între titlu şi conţinut -3 puncte
 Folosirea corectă a vocabularului – 3 puncte
 Respectarea semnelor de ortografie şi punctuaţie – 3 puncte
 Originalitatea compoziţiei – 3 puncte
 Respectarea aşezării în pagină – 3 puncte
 Aspectul scrisului – 3 puncte

Partea a II-a - total 40 de puncte

Pentru fiecare greşeală de scriere se scad 0,1 puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.