Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

Clasa a VII-a

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (1 pct.)

Perechea galben-violet reprezintă un puternic contrast:

a. închis-deschis b. cald-rece c. rece-cald

2. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: (2 pct.)

 Clarobscur înseamnă contrast între lumină şi umbră. ----------

 În compunerea unei picturi, imaginile din natură, ----------


formele şi culorile nu pot fi transformate.

 Asimetria este lipsa simetriei. ----------

 Negrul simbolizează iubirea, focul, puterea, lupta. ----------

 În compoziția decorativă sunt folosite elemente stilizate. -----------

3. Designul reprezintă: (1 pct.)

a. combinaţie de linii frânte, contorsionate şi circulare.

b. mod în care se prezintă un lucru din punct de vedere estetic.

c. reluarea unui element pe o anumită direcţie, la distanţe egale şi în poziţii identice

4. Enumeraţi 3 monumente de arhitectură religioasă românești. (2 pct.)

*Se acordă 4 (patru) puncte din oficiu