Sunteți pe pagina 1din 1

Nu deznădăjdui în necazuri, ci aleargă la

Domnul
28 IANUARIE 2019 SFÂNTUL CUVIOS ISAAC SIRUL CUVINTE DUHOVNICEŞTI
 

Orice ajutor venit din partea oamenilor se dă în urma luminării şi povăţuirii celei de la
Dumnezeu.

Să fii pregătit să primeşti tot felul de dispreţuiri şi jigniri, osândiri şi ocări din partea tuturor,
chiar şi de la cei de la care nu te aştepţi. Să te consideri pe tine însuţi vrednic de ele şi să le
primeşti pe toate cu mulţumire şi cu bucurie. Să rabzi orice osteneală şi mâhnire şi
primejdie ce vine din partea demonilor, ca unul ce ai împlinit voia lor. Şi să rabzi cu
bărbăţie lipsirea celor de trebuinţă, întâmplările neplăcute şi amărăciunile vieţii. Să rabzi,
având încredere în Dumnezeu, chiar şi lipsa hranei tale zilnice, care în câteva ceasuri devine
gunoi. Iar toate acestea să le rabzi de bunăvoie, punându-ţi nădejdea în Dumnezeu şi
neaşteptând de la altcineva izbăvirea sau
mângâierea.

Căci orice ajutor venit din partea


oamenilor se dă în urma luminării şi
povăţuirii celei de la Dumnezeu. Lasă,
aşadar, toată grija ta la Dumnezeu şi în
toate greutăţile tale osândeşte-te pe tine
însuţi, spunându-ţi că tu eşti pricina
tuturor relelor, ca unul ce ai mâncat din
rodul oprit al pomului şi ai căpătat astfel
felurite patimi. Primeşte, aşadar, acum cu
mulţumire amărăciunile, care te vor scoate
din moleşeala ta şi care te vor face să te îndulceşti de harul lui Dumnezeu.

(Sfântul Isaac Sirul, cel de Dumnezeu-insuflat, Despre ispite, întristări, dureri şi răbdare,


Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2007, pp. 47-48)

S-ar putea să vă placă și